Byla A8.-1065-928/2019
Dėl didelio darbo krūvio pamiršo Registrų centrui pateikti 2018 metų bendrovės finansines ataskaitas. Tai, kad nepateiktos finansinės ataskaitos už 2018 m. jis pastebėjo tik 2019 m. spalio mėnesį, tai pastebėjęs iš karto pateikė Registrų centrui

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Odeta Gruodienė, sekretoriaujant Aušrai Petkevičienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam J. S., nedalyvaujant Valstybės įmonės „Registrų centro“ atstovui,

2žodinio proceso tvarka išnagrinėjo J. S., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), Lietuvos Respublikos piliečio, lietuvio, uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ( - ) direktoriaus, gyvenančio ( - ), deklaravusio gyvenamąją vietą ( - ), bausto administracine tvarka, administracinio nusižengimo bylą, kurioje traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 223 straipsnio 2 dalį.

3Teismas

Nustatė

4J. S., būdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), direktoriumi, per nustatytą laikotarpį, t. y. ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d., nepateikė Registro tvarkytojui 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 58 straipsnio 3 dalyje.

5J. S. teismo posėdžio metu prisipažino ir gailėjosi. Nurodė, kad jis yra UAB ( - ) direktorius bei iki 2019 m. birželio 1 d. dėl didelio darbo krūvio pamiršo Registrų centrui pateikti 2018 metų bendrovės finansines ataskaitas. Tai, kad nepateiktos finansinės ataskaitos už 2018 m. jis pastebėjo tik 2019 m. spalio mėnesį, tai pastebėjęs iš karto pateikė Registrų centrui.

62019 m. lapkričio 7 d. paaiškinime J. S. nurodė, kad UAB ( - ) dėl neapdairumo VĮ „Registrų centrui“ pamiršo pateikti finansines ataskaitas už 2018 m. Ataskaitos buvo pateiktos 2019 m. spalį. Labai apgailestauja, jog laiku nepateikė finansinių ataskaitų (b. l. 4).

7Institucijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Iki bylos nagrinėjimo gautas prašymas bylą nagrinėti nedalyvaujant atstovui bei prašo administracinėn atsakomybėn asmeniui skirti baudą, ne mažesnę nei numato ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijos ribos.

8J. S. kaltė dėl jam inkriminuoto administracinio nusižengimo, numatyto ANK 223 straipsnio 2 dalyje, padarymo be jo paties prisipažino įrodyta byloje surinkta rašytine medžiaga: 2019 m. lapkričio 7 d. administracinio nusižengimo protokolu Nr. ( - ) (b. l. 3); UAB ( - ) išplėstiniu istorijos išrašu, kuriame nurodyta, kad bendrovės direktoriumi nuo 2014 m. birželio 17 d. yra J. S.. Išraše taip pat nurodoma, jog tik 2019 m. spalio 9 d. buvo pateikti 2018 m. UAB ( - ) metinių finansinių ataskaitų rinkiniai (b. l. 5-7); kitais duomenimis.

9Byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad J. S., būdamas UAB ( - ) direktoriumi, per nustatytą laikotarpį iki 2019 m. birželio 1 d. nepateikė Registro tvarkytojui 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių ir taip pažeidė CK 2.66 straipsnio 4 dalies ir ABĮ 58 straipsnio 3 dalies reikalavimus. Šie J. S. veiksmai atitinka ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyto administracinio nusižengimo sudėtį, asmens kaltė įrodyta visiškai, ginčo dėl nusižengimo kvalifikavimo nėra, todėl jis baustinas.

10J. S. atsakomybę lengvinanti aplinkybė – prisipažino bei nuoširdžiai gailisi dėl administracinio nusižengimo įvykdymo. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

11Skirdamas administracinę nuobaudą J. S., teismas atsižvelgia į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį bei pavojingumą, į padarymo aplinkybes, asmenybę: J. S. neteistas (Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis); 5 metų laikotarpyje ne kartą baustas administracine tvarka, tačiau ne už analogiškų administracinių nusižengimų įvykdymą, o už sistemingus kelių eismo taisyklių pažeidimus (administracinių nusižengimų registro Nr. ( - ) duomenys), dirbants. Teismas taip pat vertina, kad bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta viena asmens atsakomybę lengvinanti aplinkybė bei nebuvo nustatyta jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, tai, jog J. S. ankščiau nėra baustas už analogiško administracinio nusižengimo įvykdymą, 2019 m. spalio 9 d. nors ir pavėluotai, tačiau pateikė UAB ( - ) 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinius, todėl teismas, vadovaudamasis teisingumo bei protingumo principais, daro išvadą, kad ANK 22 straipsnyje numatyti administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti už administracinio nusižengimo, numatyto ANK 223 straipsnio 2 dalyje, padarymą, asmeniui paskiriant straipsnio sankcijoje numatytą administracinę nuobaudą – minimalaus dydžio baudą.

12Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir ANK 630 straipsniu, 635-637 straipsniais, teismas

Nutarė

13J. S. pripažinti kaltu dėl administracinio nusižengimo, numatyto ANK 223 straipsnio 2 dalyje, padarymo ir jam paskirti administracinę nuobaudą – 200 Eur (dviejų šimtų eurų) baudą.

14Išaiškinti, jog paskirtą baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo nutarimo paskirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos, į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas ( - ), biudžeto pajamų vieną iš surenkamųjų sąskaitų: ( - ) (AB „Citadele“ bankas); ( - ) (AB „SEB“ bankas); ( - ) (AB „Šiaulių bankas“); ( - ) („Danske Bank“ A/S Lietuvos filialas); ( - ) („Luminor Bank“ AB (buvęs AB „DNB“ bankas)); ( - ) („Luminor Bank“ AB (buvęs „Nordea Bank“ AB)); ( - ) („Swedbank“ AB); ( - ) (UAB „Medicinos bankas“) (įmokos kodas ( - )). Mokėjimo pavedime (unikalaus mokėjimo kodo laukelyje) nurodyti administracinį nusižengimą identifikuojantį numerį ROIK: ( - ).

15Nesumokėjus baudos nurodytu terminu, ji išieškoma priverstinai ANK 676 straipsnio nustatyta tvarka.

16Išaiškinti, kad po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka (ANK 675 straipsnis).

17Nutarimas per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo paskelbimo arba nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apylinkės teisme.

Proceso dalyviai