Byla B2-2491-260/2014
Dėl administratoriaus ginčijamos kreditorės „Swedbank lizingas“, UAB kreditorinio reikalavimo dalies patvirtinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei, dalyvaujant atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „R&C man” atstovui Benediktui Didoniui, nedalyvaujant kreditorės „Swedbank lizingas“, UAB atstovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl administratoriaus ginčijamos kreditorės „Swedbank lizingas“, UAB kreditorinio reikalavimo dalies patvirtinimo ir

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2014 m. birželio 12 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „R&C man”. 2014 m. rugsėjo 10 d. nutartimi teismas patvirtino šios bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus, kurių administratorius neginčijo, tarp jų ir kreditorės „Swedbank lizingas“, UAB 109994,12 Lt finansinį reikalavimą, o administratoriaus ginčijamo šios kreditorės 11230,66 Lt reikalavimo dalies tvirtinimo klausimą išskyrė į atskirą bylą.

3Kreditorė „Swedbank lizingas“, UAB bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „R&C man” administratoriui pateiktame pareiškime dėl finansinių reikalavimų (b.l. 3-4) nurodė, kad be kitų skolų, kurių bankroto administratorius neginčijo, prašo patvirtinti ir 11230,66 Lt finansinį reikalavimą, kurį sudaro netiesioginiai nuostoliai, t.y. negautos pajamos, kurias privalėjo atsakovė sumokėti pagal lizingo sutartis kaip palūkanų įmokas nuo lizingo sutarčių nutraukimo iki lizingo sutarčių pabaigos.

4BUAB „R&C man” administratorius, nesutikdamas su šios kreditorės prašymu patvirtinti 11230,66 Lt finansinį reikalavimą, nurodė, kad BUAB „R&C man” neskolinga nepamatuotai didelių delspinigių bei baudų, jis negali sutikti su kreditore, kad įmonė privalo antrą kartą mokėti palūkanas ne tik už praėjusį laikotarpį, bet ir už 2014, 2015 ir net 2016 metus. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. iškėlus bankroto bylą finansinių sankcijų skaičiavimas nutraukiamas. 2013 06 11 „Swedbank lizingas“, UAB nutraukė lizingo sutartis, sudarytas su UAB „R&C man”. 2013 06 11 „Swedbank lizingas“, UAB pateikė vėluotų mokėjimų ataskaitą, kurioje buvo priskaičiuotos palūkanos bei baudos už pavėluotus mokėjimus. UAB „R&C man” po lizingo sutarčių nutraukimo sumokėjo visą 9252,32 Lt debitorinį įsiskolinimą. Todėl administratorius prašo netvirtinti nepagrįstai paskaičiuotų palūkanų ir delspinigių sumų (b.l.17-19).

5Kreditorė „Swedbank lizingas“, UAB pateikė prašymą bylą nagrinėti teismo posėdyje jos atstovui nedalyvaujant ir rašytinius paaiškinimus (b.l. 30-32). Dėl administratoriaus prieštaravimų kreditorė paaiškino, kad administratorius klaidingai nurodo, jog didelę dalį kreditorės pareikšto kreditorinio reikalavimo sumos sudaro vien delspinigiai ir baudos. Kreditorė turi teisę reikalauti priteisti 11 230,66 Lt dydžio netiesioginius nuostolius, t.y. negautas pajamas, kurios apskaičiuojamos sudėjus pagal ginčo lizingo sutarčių įmokų grafikus turėjusias būti sumokėtas palūkanų įmokas (ginčo sumą sudaro suma už laikotarpį nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki ginčo lizingo sutarčių pabaigos) ir šie nuostoliai negali būti tapatinami nei su palūkanomis, atliekančiomis atlyginimo už naudojimąsi pinigais funkciją nei palūkanų, atliekančių nuostolių kompensavimo funkciją kurių skaičiavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktu nutraukiamas iškėlus įmonei bankroto bylą. Dėl skolininkės kaltės nutraukus ginčo lizingo sutartis, kreditorė neteko galimybės gauti atlyginimo - pelno, todėl atsiranda juridinis pagrindas, reikalauti negautų pajamų dydžio, priteistino iš skolininko (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.574 str.). Šiuo atveju kreditorė pagrįstai tikėjosi, jog skolininkė ginčo lizingo sutarčių sąlygas vykdys visą jos terminą, dėl ko kreditorė gaus su lizingo santykiais susijusias pajamas. Tarp skolininkės veiksmų ir tarp kreditorės patirtų netiesioginių nuostolių yra priežastinis ryšys, nes kreditorė šių nuostolių nebūtų patyrusi, jei skolininkė būtų tinkamai vykdžiusi lizingo sutartis. Byloje nėra ginčijamas nei ginčo sutarčių nutraukimo teisėtumo faktas nei jo pagrįstumas, todėl laikytina, kad ginčo lizingo sutartys buvo nutrauktos teisėtai ir pagrįstai ir kreditorė turi teisę reikalauti visų patirtų tiek tiesioginių, tiek netiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl skolininkės kaltės, kadangi dėl pastarosios netinkamo lizingo sutarčių vykdymo buvo nutrauktos šios sutartys. Nuo ginčo lizingo sutarčių nutraukimo skolininkei atsirado prievolė atlyginti kreditorei tokio dydžio nuostolius, kurie grąžintų kreditorę į tokią padėtį, kokia būtų buvusi jeigu skolininkė būtų tinkamai vykdžiusi lizingo sutartis (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 08 28 nutartis civilinė byla Nr. 2-1032/2012). Kreditorė taip pat nurodė, kad ji atkreipia dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 05 29 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-310/2014, kurioje kasacinis teismas pasisakė dėl Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto taikymo ir nusprendė, kad kreditoriausnetiesioginių nuostolių (palūkanų) reikalavimas, kuomet pagrindiniam skolininkui -bankrutuojančiai įmonei yra iškeliama bankroto byla yra teisėtas ir pagristas. Taip pat tokią pačią poziciją, t.y. dėl kreditoriaus teisėto netiesioginių nuostolių (palūkanų įmokų) reikalavimo iš skolininko šiam iškėlus bankroto bylą, kasacinis teismas yra išdėstęs ir 2014 03 21 nutartyje Nr. 3K-3-154/2014. Iki ginčo lizingo sutarčių nutraukimo, t.y. 2013 06 11, visa skolininkės skola už 73 kalendorines dienas iki ginčo sutarčių nutraukimo sudarė 9252,32 Lt sumą (t.y. turto išpirkimo įmokų suma + palūkanų įmokų suma + delspinigių suma atsiradusi ginčo lizingo sutarčių galiojimo laikotarpių, kurių skolininkė nebuvo apmokėjusi), kuri, kaip teisingai nurodė bankroto administratoriaus, buvo padengta 2013 06 13 pavedimais. Tai reiškia, kad skolininkė apmokėjo debitorinį įsiskolinimą, atsiradusį iki ginčo lizingo sutarčių nutraukimo, tačiau toks skolininkės debitorinio įsiskolinimo padengimas jokiu būdu nereiškia turto likutinės vertės, netiesioginių nuostolių -negautų pajamų (palūkanų įmokų), kitų papildomų išlaidų apmokėjimo. Kreditorė prašė patvirtinti jos 11230,66 Lt finansinį reikalavimą, kurį ginčija administratorius.

6Bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu BUAB „R&C man” administratorius prašė kreditorės „Swedbank lizingas“ 11230,66 Lt finansinio reikalavimo netvirtinti.

7Teismas pripažįsta, kad BUAB „R&C man” administratorius nepagrįstai prieštarauja kreditorės prašymui patvirtinti jos 11230,66 Lt finansinį reikalavimą, kurį sudaro netiesioginiai nuostoliai, t.y. negautos pajamos, kurias privalėjo atsakovė sumokėti pagal lizingo sutartis kaip palūkanų įmokas nuo lizingo sutarčių nutraukimo iki lizingo sutarčių pabaigos.

8Iš byloje pateiktų duomenų (b.l. 5-13) matyti, kad tarp „Swedbank lizingas“, UAB ir UAB „R&C man” buvo sudarytos 6 lizingo sutartys, pagal kurias atsakovei buvo perduoti 6 soliariumai. Atsakovei laiku nesumokėjus sutartyse numatytų įmokų, kreditorė nutraukė lizingo sutartis, pagal įmokų grafikus paskaičiavo, kad nuo sutarčių nutraukimo dienos, jei atsakovė būtų vykdžiusi šias sutartis, ji būtų gavusi 11230,66 Lt. Šių faktinių aplinkybių UAB „R&C man” administratorius neginčija, tačiau nesutinka su kreditore, kad atsakovė privalo nurodytą sumą sumokėti kreditorei.

9CK 6.574 straipsnis, reglamentuojantis lizingo sutarties nutraukimą, nustato, kad kai lizingo sutartį dėl netinkamo jos vykdymo nutraukia lizingo davėjas, jis turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką ir išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jei lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Todėl nėra pagrindo nesutikti su kreditorės reikalavimu patvirtinti ir jos 11230,66 Lt finansinį reikalavimą, kurį sudaro netiesioginiai nuostoliai, t.y. negautos pajamos, kurias privalėjo atsakovė sumokėti pagal lizingo sutartis kaip palūkanų įmokas nuo lizingo sutarčių nutraukimo iki lizingo sutarčių pabaigos.

10Dėl nurodyto tvirtintinas papildomas kreditorės „Swedbank lizingas“ 11230,66 Lt finansinis reikalavimas ir patikslintina, kad visas šios kreditorės finansinis reikalavimas bankrutuojančiai UAB „R&C man“ yra 121224,78 Lt.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, teismas

Nutarė

12Patvirtinti kreditorės „Swedbank lizingas“, UAB papildomą 11230,66 Lt finansinį reikalavimą bankrutuojančiai UAB „R&C man“

13Patikslinti, kad visas šios kreditorės finansinis reikalavimas bankrutuojančiai UAB „R&C man“ yra 121224,78 Lt.

14Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti per Kauno apygardos teismą paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai