Byla B2-436-658/2016
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Versalio projektas“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, sekretoriaujant Miglei Lukoševičiūtei, Vytautei Rolskytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Versalio projektas“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto ir

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 25 d. nutartimi UAB „Versalio projektas“ iškelta bankroto byla (t. I, b.l. 93-95), 2015 m. vasario 2 d., 2015 m. vasario 25 d. nutartimis patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai (t. II, b.l. 96-97, 112-113). 2015 m. balandžio 9 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama (II, b. l. 139-140). 2015-06-15, 2016-05-26, 2016-06-02 nutartimis patvirtinti (patikslinti) įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai. reikalavimai.

3UAB „Versalio projektas“ administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

4Sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo klausimą nutarta nagrinėti žodinio proceso tvarka, apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą informuoti įmonės kreditorius pavesta administratoriaus įgaliotam asmeniui. Administratoriaus įgaliotas asmuo teismui pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad apie posėdį buvo informuoti bankrutavusios įmonės kreditoriai (t. III, b. l. 50, 53-54).

5Iš kreditorių prašymų negauta, administratoriaus įgaliotas asmuo į posėdį neatvyko. Apie posėdį pranešta tinkamai (t. III, b. l. 62-63), kliūčių bylos nagrinėjimui iš esmės nėra.

6Prašymas tenkintinas.

7Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalį po to, kai administratorius pateikia ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Administratoriaus įgaliotas asmuo nurodė, kad atliko visus įstatyme numatytus veiksmus: įmonės turtas realizuotas, lėšos paskirstytos kreditoriams, informacija apie bankrutavusią įmonę pateikta valstybės institucijoms. (t. III, b. l. 27). Iš teismui pateiktos ataskaitos (t. III, b. l. 46-49) matyti, kad bankroto bylos iškėlimo metu įmonė piniginių lėšų neturėjo, materialus turtas parduotas kreditorių nustatyta tvarka. Iš viso bankroto metu gauta 13 765,66 Eur pajamų (iš kurių:13 115,66 sugrąžinta mokesčio permoka, 650 Eur už parduotą turtą). Bankroto proceso metu pilnai atsiskaityta su I ir II eilės kreditoriais, III eilės kreditorių reikalavimai patenkinti iš dalies. Išanalizavęs įmonės dokumentus, administratorius nenustatė sandorių, lėmusių įmonės nemokumą. Įmonė nekilnojamojo ir registruotino kilnojamojo turto neturėjo, turto perleidimo sandorių nebuvo sudaryta, įmonės veikla buvo vykdoma nuomojamose patalpose, visi pirkimo-pardavimo sandoriai yra susiję su kasdieninės veiklos organizavimu. Bendrovės bankroto priežastis yra vykdytos veiklos nuostolingumas, kadangi veiklos vykdymo laikotarpiu naktinio klubų lankytojų skaičius buvo per mažas, kad padengti išlaidas. Pagrindų teikti ieškinius dėl žalos atlygimo valdymo organams nėra. Faktiškai įmonė dirbo tik 2013 metais, įmonės valdymo organai, išanalizavę veiklos rezultatus, įvertinę finansinę situaciją ir nematydami galimybės padidinti pelningumą, laiku reagavo stabdydami bendrovės veiklą. Teismui pateiktas 2016 m. gegužės 10 d įvykusio kreditorių susirinkimo protokolas, kuriame yra įpareigojimas administratoriaus įgaliotam asmeniui kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl įmonės pabaigos, (t. III, b. l. 4), kreditorių susirinkime patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita. Iš 2016-05-31 balanso (t. III, b. l. 31) matyti, kad jokio turto įmonėje nėra. Likvidavus įmonę liko nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai 90 471 Eur sumai. Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. rugpjūčio 11 d. pažyma (t. III, b. l. 30) patvirtina, kad UAB „Versalio projektas“ su Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

9Teismui savo iniciatyva patikrinus teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose UAB „Versalio projektas“ dalyvautų proceso šalimi, nėra.

10Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratoriaus įgaliotas asmuo atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 str. 4 d.).

11Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, CPK 268-270 straipsniais,

Nutarė

12pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Versalio projektas“, įmonės kodas 302897110 veiklą pasibaigusia dėl bankroto.

13Įpareigoti administratoriaus įgaliotą asmenį atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

14Įpareigoti administratoriaus įgaliotą asmenį sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai