Byla A2.9.-4794-898/2015
Dėl jai inkriminuoto pažeidimo pripažino visiškai paaiškindama, kad vaikai pamokas praleido nes buvo pavargę

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Jurgita Kolyčienė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamai D. T., kuriai protokolo surašymo metu išaiškintos teisės ir pareigos, numatytos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 272 straipsnyje, teismo posėdyje išnagrinėjusi D. T., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), gyvenančios ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą, iškeltą pagal ( - ) straipsnio 1 dalį,

Nustatė

2D. T. nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. – 2015 m. spalio 30 d. nepanaudojo tėvų valdžios ir neužtikrino, kad vaikai A. T., gimęs ( - ), A. T., R. T., gimęs ( - ), gimęs ( - ), be priežasties nepraleistų pamokų. Nurodytu laikotarpiu A. praleido 42 nepateisintas pamokas, R. – 97, A. – 84, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.155 straipsnį bei Vaiko teisių apsaugos įstatymo 35 straipsnio 2 ir 6 dalis.

3Iš teismui pateiktos medžiagos matyti, jog D. T. kaltę dėl jai inkriminuoto pažeidimo pripažino visiškai paaiškindama, kad vaikai pamokas praleido nes buvo pavargę.

4Be. D. T. prisipažinimo jos kaltę įrodo rašytiniai įrodymai - ( - ) mokyklos pateikta informacija, kurioje nurodyta, kad A. T. mokosi 2 klasėje, per rugsėjo – spalio mėnesius praleido 43 pamokas, iš kurių pateisintos tik 2. R. T. mokosi 10 klasėje, rugsėjo mėn. praleido 45, o spalio mėnesį – 52 pamokas be pateisinamos priežasties. A. T. mokosi 10 klasėje, rugsėjo mėnesį praleido 34 pamokas, o spalio mėnesį – 47 pamokas be pateisinamos priežasties. Minėti mokiniai mokymosi priemonėmis aprūpinti iš dalies, jų apranga ir avalynė neatitinka sezono (4 b. l.); 2015 m. lapkričio 11 d. pakartotino šeimos aplankymo akte užfiksuota, kad nuvykus į D. ir V. T. namus apie 13.30 val. namuose rasti iš mokyklos grįžę vaikai murzinais drabužiais, nesušukuoti, murzini. D. T. nurodė, kad vaikai skundžiasi sunkumais mokykloje, todėl į ją neina (5 b. l.). Įvertinus tai, kas išdėstyta, pripažintina, kad administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui inkriminuotas teisės pažeidimas visiškai įrodytas.

5D. T. padaryta veika atitinka pažeidimo, numatyto ( - ) straipsnio 1 dalyje, požymius, kadangi ji nepanaudoja tėvų valdžios vaikų interesams.

6D. T. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

7Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į ATPK 30 straipsnyje numatytas nuobaudos už administracinį teisės pažeidimą skyrimo bendrąsias taisykles, t. y. į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, D. T. asmenybę, administracine tvarka bausta, tačiau galiojančių nuobaudų neturi („Liteko“ duomenys), į lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Visa tai įvertinus tikslinga D. T. skirti už padarytą pažeidimą sankcijoje numatytą vienintelę nuobaudos rūšį – įspėjimą.

8Vadovaudamasis ATPK 30, 302 straipsniais, 181 straipsnio 1 dalimi, 224 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3022-3026 straipsniais, teismas

Nutarė

9D. T., už teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 straipsnio 1 dalyje, skirti administracinę nuobaudą – įspėjimą.

10Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai