Byla 2-26046-945/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Marius Bartninkas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Epts“ ieškinį atsakovui UAB „Būsto arka“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Epts“ prašo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo UAB „Būsto arka“ 30858,95 Lt skolos, 3647,43 Lt delspinigių, 8,4 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad 2014-04-29 su atsakovu sudarė ilgalaikę prekių pirkimo – pardavimo sutartį. Už ieškovo patiektas prekes atsakovas nesumokėjo 30858,95 Lt. PVM sąskaitos – faktūros buvo pasirašytos atsakovo, pretenzijų dėl prekių kokybės ar komplektiškumo jis nepareiškė. Atsakovas į žodinius bei rašytinius ieškovo raginimus atsiskaityti nereagavo.

4Ieškinys tenkintinas.

5Ieškinio dalykas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovo piniginiai reikalavimai kilę iš skolininko pareigos grąžinti skolą nevykdymo, todėl ieškovo prašymu ieškinys nagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 straipsnio 1 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014-04-29 ieškovas ir atsakovas sudarė prekių pirkimo – pardavimo sutartį. Patiektų prekių pagrindu ieškovas išrašė ir pateikė atsakovui 2014-05-28 – 2014-08-18 PVM sąskaitas-faktūras. Atsakovas prekes priėmė ir sąskaitas pasirašė. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas su ieškovu pilnai atsiskaitė, todėl liko skolingas 30858,95 Lt. Atsakovui laiku neapmokėjus sąskaitų, buvo paskaičiuoti 3647,43 Lt dydžio delspinigiai.

7CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis).

8Ieškovas patiekė atsakovui prekes, tačiau atsakovas pareigos atsiskaityti tinkamai nevykdė. Teismas daro išvadą, kad pagal ieškovo pateiktus įrodymus ieškinys tenkintinas, todėl priimtinas preliminarus teismo sprendimas priteisti 30858,95 Lt įsiskolinimą ir 3647,43 Lt delspinigių iš atsakovo (CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, CK 6.200 straipsnis).

9Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovui priteistinos 8,4 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, CK 6.210 straipsnio 2 dalis, Mokėjimų atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 5 d., 3 str. 2 d.).

10Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 518 Lt žyminio mokesčio, 1089 Lt teisinės pagalbos išlaidų (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnis, 93 straipsnis).

11Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 10 Lt dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 424, 428 straipsniais,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo UAB „Būsto arka“, juridinio asmens kodas 302616321, buveinė Žirmūnų g. 67A, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB „SEB“ bankas, ieškovui UAB „Epts“, juridinio asmens kodas 302409283, buveinė Dzūkų g. 6-3, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB „SEB“ bankas, 30858,95 Lt (trisdešimt tūkstančių aštuonis šimtus penkiasdešimt aštuonis litus 95 ct) skolos, 3647,43 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt septynis litus 43 ct) delspinigių, 8,4 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (34506,38 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-11-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1607,00 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus septynis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

15Reikalavimas atsakovui: per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba Kauno apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 str.), būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis. Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

16Nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

17Jeigu atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo sprendimą ir bylą nutraukia.

18Preliminarus sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai