Byla 2-16431-734/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, Sekretoriaujant Vitalijai Šiškienei, Dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Valdui Blujui, Atsakovo atstovui advokatui Andriui Paulauskui, Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Primtela“ ieškinį atsakovui UAB “Auksinis gyvatukas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškiniu ( b.l. 18-20) ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 35748,02 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, patirtas bylinėjimosi išlaidas: 1072,44 Lt žyminį mokestį 1000 Lt už advokato paslaugas.

3Ieškovas nurodo, kad 2012-05-23 su atsakovu pasirašė rangos sutartį, kurios pagrindu atliko sutartyje numatytus gamybos ir montavimo darbus, pateikė atsakovui sąskaitas ir atliktų darbų aktus, tačiau skolininkas sutartimi nustatytais terminais neatsiskaitė su rangovu už atliktus darbus 35748,02 Lt, nes pasirašant sutartį įsivėlė elementari klaida, sutartyje nurodyta jos kaina yra 59653 Lt, kai pagal priedą prie sutarties, kuriame nurodytos medžiagų ir darbų kaina, atlikus matematinius sudėjimo veiksmus, matyti, kad sutarties kaina turėjo būti 82748,02 Lt. Ieškovas, remdamasis CK 6. 198 str., 6.653 str., nurodo, kad sutarties kainoje turi būti nurodoma rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turėtų išlaidų kompensavimas. Rangos sutarties priede Nr.1 ir buvo atliktų darbų ir medžiagų sąmata, kurią atsakovas pats patvirtino. Per klaidą sutartyje įrašyta 59653 Lt darbų ir medžiagų kaina niekaip negali atitikti protingumo kriterijų tokiems darbams, kadangi ji nuo realios, numatytos sąmatoje, skiriasi net trečdaliu. Ieškovas nesutinka su atsakovo pozicija, kad pats ieškovas derybų būdu pasiūlė 59653 Lt rangos sutarties kainą.

4Atsakovas su ieškiniu nesutiko.

5Atsakovas nurodė, jog dėl stogo konstrukcijų įrengimo rangos darbų objekte ( - ) Vilniaus raj. stogo konstrukcijų įrengimo darbus vyko derybos, atsakovui pasiūlymus teikė ne tik ieškovas, bet kitos bendrovės. Pasirašyti rangos darbų sutartį su ieškovu atsakovas sutiko po derybų, kai jis sumažino sutarties kainą iki 59653 Lt. prieš pasirašant sutartį su atsakovu, jis buvo pasiūlęs kitą rangos sutarties kainą - 60142,70 Lt, tačiau šalys susitarė dėl 59653 Lt, atsakovas, kaip užsakovas su šia kaina sutiko dėl jos konkurencingumo. Pagal rangos sutartį atsakovas ieškovui yra sumokėjęs 37000 Lt, skola pagal sutartį yra 12653Lt, tačiau, ieškovas vėlavo atlikti darbus, t.y. darbai turėjo būti baigti 2012-07-05, o buvo baigti 2012-07-25, dėl to atsakovas užsakovui UAB „Fish agro“ mokėjo netesybas už atsakovo kaip rangovo ne laiku atliktus darbus, netesybos iš esmės yra tokio dydžio, kiek šiuo metu pagal rangos sutartį atsakovas yra skolingas ieškovui.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta: tarp šalių ( - ) pasirašyta statybos rangos sutartis Nr. ( - ) ( b.l. 4-5), kuria ieškovas įsipareigojo atlikti objekte ( - ) Vilniaus raj. stogo konstrukcijų įrengimo darbus. Darbų su medžiagomis kaina nustatyta šalių susitarimu ir yra 59653 Lt, įskaitant PVM Darbų kiekis ir kaina nustatyta Priede Nr.1., pagrindinių santvarų gabaritiniai matmenys nurodyti Priede Nr.2 ( sutarties1.1). Tarp šalių kilo ginčas dėl sutarties kainos. Ieškovas, remdamasis sutarties priedu Nr. 1 ( b.l. 5), teigia, jog sudėjus šiame priede nurodytų medžiagų bei darbų kainą, sutarties kaina turėtų būti 82748,02 Lt, dėl įsivėlusios paskaičiavimo klaidos sutartyje nurodyta klaidinga rangos darbų kaina, ieškovui atlikus šia sutartimi numatytus rangos darbus, jeigu laikyti, kad sutartyje nurodyta sutarties kaina yra teisinga, ieškovas patiria nuostolius. Atsakovas su šiais ieškovo argumentais nesutiko ir nurodė, kad šiame sutarties priede negalima aritmetiškai atlikti įkainių sudėtį, nes ieškovas galutinei sumai, vykdant derybas dėl rangos sutarties įkainių, taikė nuolaidą, šių argumentų įrodymui atsakovas pateikė į bylą ieškovo pasiūlytą analogišką medžiagų ir darbų įkainių išklotinę, kur galutinė kaina nurodyta 60142,70 Lt ( b.l. 41). ši suma derybų būdu buvo sumažinta iki 59653 Lt, kuri buvo nurodyta rangos sutartyje. Atlikus aritmetinius veiksmus atsakovo pateiktame rašytiniame įrodyme dėl rangos medžiagų bei darbų įkainių ( b.l. 41), nustatyta, jog analogiškos medžiagos bei darbai turėtų kainuoti 83152,73 Lt, kai ieškovas šiame siūlyme atsakovui nurodo 60142,70 Lt, todėl ieškovo argumentai, jog įsivėlė aritmetinių sudėties veiksmų klaida, atmestina, kaip neįrodyta, atsakovo argumentai, jog dėl galutinės sutarties kainos buvo deramasi ir susitarta tokia kaina, kaip nurodyta sutartyje, laikytina argumentuota bei įrodyta ( CK 6.193 str.). CK 6.193 str. 4 d. nurodyta, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, o šio straipsnio 5 d. nurodo, jog aiškinant sutartį, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo. Ieškovas neginčijo aplinkybių, kad pasiūlymus dėl rangos sutarties sudarymo ir paskaičiavimus dėl įkainių atliko jis, aplinkybės, kad skaičiuojant rangos darbų ir medžiagų įkainius du kartus galėjo įsivelti klaida, atmestina, kaip neįrodyta, todėl sutarties sąlyga dėl jos kainos, aiškintina atsakovo naudai. Kaip jau minėta aukščiau, esant dviem pasiūlymams dėl sutarties kainos, kuriais buvo siūloma kaina, neatitinkanti darbų ir medžiagų kainos aritmetinių veiksmų sudėties,, darytina išvada, jog šalys derybų būdu susitarė dėl sutarties kainos, kuri ir yra nurodyta sutartyje, t.y. dėl 59653 Lt, ieškovas, pasirašęs sutartį , vykdė rangos darbus, nesiekė ginčyti sutarties, dėl jos kainos. Pažymėtina, jog ieškovas, kaip rangovas, neįrodinėjo, jog atliktų rangos darbų kaštai viršijo sutartyje nurodytą kainą, nepateikė įrodymų pagrįsti jo teiginiams, jog rangos darbus jis atliko savo sąskaita ir tokiu būdu patyrė nuostolių, todėl darytina išvada, jog rangos sutartis atitinka CK 6.644 str., 6.647 str., 6.653 str. 2d., nuostatas. Iš ieškovo pateikto išrašo iš sąskaitos, matyti, kad atsakovas pagal rangos sutartį sumokėjo 47000 Lt ( b.l. 6-7), t.y. pilnai neatsiskaitė, todėl laikomas pažeidusiu prievolę, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 12653 Lt skola ( CK 6.63 str., 6.38str., 6.655 str.), todėl šia apimtimi tenkintinas ieškovo ieškinys iš dalies. Atsakovas neįrodė jo nurodytų argumentų, kad jis, dėl rangos sutarties vėlavimo, patyrė nuostolių ir todėl nėra skolingas ieškovui.

8CPK 93 str. nustato bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, šio straipsnio 2 dalies nuostatos nustato, jog patenkinus ieškinį iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui-proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

9Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1072,44 Lt žyminį mokestį ir 1000 Lt už advokato paslaugas. Ieškovas pateikė įrodymus apie žyminio mokesčio sumokėjimą ( b.l. 2, 21), tačiau nepateikė įrodymų apie patirtas atstovavimo išlaidas, prie ieškinio pateikė 2008-05-15 sutarties dėl teisinės pagalbos Nr. A-81 išrašą, kuriame nurodyta, kad šalys susitarė dėl 1000 Lt atstovavimo honoraro, tačiau nepateikė įrodymų, kad šiai sumai būtų išrašyta sąskaita, ar įrodymų, kad šias atstovavimo išlaidas yra apmokėjęs, sutarties išrašas i nėra pakankamas įrodymas dėl sumokėtų atstovavimo išlaidų.

10Ieškinys patenkintas 35 procentais, kadangi ieškovas nepateikė įrodymų dėl patirtų atstovavimo išlaidų, todėl jos nepriteistinos. Ieškovo naudai priteistina nuo patenkintos ieškinio dalies 3 proc. dydžio žyminis mokestis, kas sudaro 379,59 Lt ( CPK 93 str).

11Atsakovas pateikė įrodymus, išrašytą sąskaitą-faktūrą atsakovui, kurioje nurodyta, kad advokato paslaugos nagrinėjant šį ginčą, kainavo 4356 Lt ( b.l. 47-49,53). Proporcingai atmestų reikalavimų daliai, kas sudaro 65 proc., iš ieškovo atsakovo naudai priteistina atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos už advokato paslaugas ( CPK 93 str), kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 „ Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato, advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, įvertinus bylos sudėtingumą, ruoštų procesinių dokumentų, dalyvavimą teismo posėdžiuose, bei sąžiningumo, teisingumo, protingumo kriterijais, mažintinos bylinėjimosi išlaidos nuo 2831,4 Lt ( 4356 Lt x 65 proc.) iki 1000 Lt.

12Vadovaujantis CPK 96 str., iš atsakovo priteistina 17,70 Lt pašto išlaidų valstybės naudai.

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270-271 str.,

Nutarė

14Ieškinį patenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo UAB „Auksinis gyvatukas“ 12653 Lt skolą, 379,59 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Primtela“ naudai“

16Priteisti iš ieškovo „Primtela“ atsakovo UAB „Auksinis gyvatukas“ naudai 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų..

17Priteisti iš atsakovo UAB „Auksinis gyvatukas“ 17,70 Lt pašto išlaidų valstybės naudai.

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai