Byla e2-4356-618/2019
Dėl Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2019-02-19 sprendimo Nr. DGKS-919 panaikinimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Larisa Šimanskienė, sekretoriaujant Kornelijai Butkutei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nordus“ atstovams S. G., atsakovui V. A., jo atstovui advokatui padėjėjui Gediminui Pociui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nordus“ ieškinį atsakovui V. A. dėl Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2019-02-19 sprendimo Nr. DGKS-919 panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5ieškovė kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos (toliau – Komisija) 2019-02-19 sprendimą Nr. DGKS-919. Nurodė, kad Komisija 2019-02-19 sprendimu priteisė atsakovui iš ieškovės 1 362,43 Eur (atskaičius mokesčius) kompensacinių išmokų, 336,47 Eur (atskaičius mokesčius) darbo išmoką, 489,47 Eur netesybas. Minėtą sprendimą Komisija priėmė netinkamai įvertinusi byloje esančius įrodymus. Ieškovė pažymi, jog darbo sutartis su atsakovu buvo nutraukta 2018-11-09 pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 56 straipsnio 1 dalies 4 punktą. Pagal darbo užmokesčio apskaičiavimą už 2018 m. lapkričio mėn. atsakovui mokėtina atostogų ir dviejų mėn. kompensacijos suma sudaro 1 370,53 Eur (atskaičius mokesčius). Vadovaujantis apyvartos žiniaraščio duomenimis, galutinė neišmokėta suma atsakovui yra 336,47 Eur. Priimdama 2019-02-19 sprendimą Komisija rėmėsi apyvartos žiniaraštyje nurodyta debeto suma ir laikė šią sumą atsakovui mokėtinu darbo užmokesčiu, tačiau ši suma yra atsakovui priskaičiuota darbo užmokesčio suma neatskaičius mokesčių. Ieškovė pažymi, kad atsakovui už 2018 m. iš viso mokėtina 5 014,16 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokesčio, įskaitant kompensaciją, nuo kurios mokėtina 805,62 Eur mokesčių, todėl atsakovo darbo užmokestis į rankas sudaro iš viso 4 208,54 Eur. Ieškovė sumokėjo atsakovui 3 872,07 Eur, todėl ieškovės skola atsakovui sudaro 336,47 Eur. Atsižvelgus į tai, kad ieškovės 336,47 Eur skola atsakovui sudaro tik dalį jo darbo užmokesčio, Komisijos 2019-02-19 sprendimu atsakovui nepagrįstai priteistas vidutinis darbo užmokestis už visą uždelsimo laiką. Jeigu atleidžiamam darbuotojui nebuvo išmokėta tik dalis jam priklausančio darbo užmokesčio, darbdaviui taikomos sankcijos dydį sudaro neišmokėta darbo užmokesčio dalis, išieškoma už uždelsimo laiką, todėl nagrinėjamu atveju Komisijos 2019-02-19 sprendimu atsakovui priteista 489,47 Eur netesybų suma turėtų būti mažinama iki 120,16 Eur. Ieškovė pažymi, kad atsakovas nuo 2018-07-20 iki atleidimo iš darbo dienos (2018-11-09), t.y. 112 dienų, darbe nebuvo, iki tol darbo metu būdavo neblaivus, dėl ko padarė darbų broko. Ieškovė atsakovo padarytą darbų broką turėjo taisyti savo sąskaita, atsakovą apie tai buvo informavusi žodžiu, o šis sutiko. Taip pat atsakovas negrąžino ieškovei priklausančių įrankių bei darbo rūbų, todėl ieškovė sulaikė atsakovui mokėtiną 336,47 Eur sumą, kol atsakovas grąžins įmonei priklausančius daiktus bei atlygins įmonei patirtus nuostolius dėl jo padaryto broko taisymo. Atsižvelgus į tai, kad ieškovė 336,47 Eur sumos atsakovui nesumokėjo dėl atsakovo kaltės Komisija neturėjo pagrindo spręsti klausimo dėl kompensacijos atsakovui priteisimo.

62.

7Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad atsakovo darbo UAB „Nordus“ metu atsakovui buvo išmokėta daugiau darbo užmokesčio nei apskaičiuota, t.y. buvo padarytos darbo užmokesčio permokos. Dėl šios priežasties atleidimo iš darbo metu atsakovui faktiškai nebuvo išmokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas ir kitos išmokos. Pažymėjo, jog pripažįsta, kad ieškovė nėra sumokė atsakovui 150,45 Eur, tačiau atsakovas nėra grąžinęs ieškovei darbo įrankių ir rūbų.

83.

9Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad atsakovas UAB „Nordus“ dirbo laikotarpiu nuo 2016-07-25 iki 2018-11-09. 2018-10-08 atsakovas kreipėsi į ieškovę su prašymu atleisti jį iš darbo nuo 2018-11-09 dėl išėjimo į pensiją. Darbo sutartis tarp šalių nutraukta pagal DK 56 straipsnio 1 dalies 4 punktą, kuris numato, jog darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas, jeigu pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas sukako įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas tą darbdavį. Nutraukiant darbo sutartį DK 56 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu, darbdavys privalo išmokėti darbuotojui dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, - vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką (DK 56 straipsnio 2 dalis). Ieškovė apskaičiavo atsakovui 983,64 Eur išeitinę išmoką ir 819,70 Eur kompensaciją už nepanaudotas atostogas, iš viso 1 803,34 Eur. Iš šios sumos atskaičius 432,80 Eur privalomus mokėti mokesčius, atsakovui mokėtina suma yra 1 370,54 Eur. Be to, ieškovė nėra sumokėjusi atsakovui 336,47 Eur darbo užmokesčio. DK 147 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su darbuotoju (šio kodekso 146 straipsnio 2 dalis), darbdavys privalo mokėti netesybas, kurių dydis - darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Jeigu uždelsta suma yra mažesnė negu darbuotojo vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis, netesybų dydį sudaro darbdavio uždelsta suma, padauginta iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad atsakovas neva darbe būdavo neblaivus, pridarė broko ir kt., todėl ieškovė turi teisę neišmokėti atsakovui su darbo teisiniais santykiais susijusių išmokų. Tačiau šios ieškovės nurodytos aplinkybės vertintinos kaip nepagrįstos. Visų pirma, šios ieškovės nurodytos aplinkybės nesusijusios su darbo išmokos neišmokėjimu atsakovui. Antra, tokia savo pozicija ieškovė tiesiog siekia pagrįsti savo neatsiskaitymo su atsakovu faktą, tačiau jokių duomenų apie tariamus atsakovo darbo drausmės pažeidimus ieškovė nepateikė.

104.

11Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Paaiškino, kad Komisija 2019-02-19 sprendimu teisingai apskaičiavo ieškovės skolą atsakovui.

12Teismas

konstatuoja:

13Ieškinys tenkintinas

145.

15Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016-07-22 tarp ieškovės UAB „Nordus“ ir atsakovo V. A. buvo sudaryta darbo sutartis Nr. NRD36, pagal kurią atsakovas priimtas dirbti elektros montuotoju, darbo pradžia 2016-07-25. 2018-10-08 atsakovas pateikė ieškovei prašymą atleisti jį iš darbo nuo 2018-11-09 dėl išėjimo į pensiją. Ieškovės direktoriaus R. G. 2018-11-09 įsakymu Nr. 181108-01 atsakovas atleistas iš darbo nuo 2018-11-09.

166.

17DK 32 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad darbo sutartis, tai darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja už tai mokėti darbo užmokestį. Darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas, jeigu gal neterminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas sukako įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas tą darbdavį (DK 56 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas UAB „Nordus“ pradėjo dirbti 2016-07-25, šalių darbo santykiai pasibaigė 2018-11-09, DK 56 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu. Tarp šalių ginčo dėl minėtų aplinkybių nėra, tačiau šalys nesutaria dėl atsakovui neišmokėto darbo užmokesčio dydžio bei kompensacijų. Ieškovė nurodo, kad jos skola atsakovui sudaro 150,45 Eur, o atsakovas nurodo, kad ieškovė yra skolinga 1 698,90 Eur, kaip tai nurodyta Komisijos 2019-02-19 sprendime.

187.

19Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad darbo bylos priskiriamos prie bylų, kurių nagrinėjimas susijęs su viešojo intereso apsauga, nes jos kyla iš materialiųjų teisinių santykių, kurių subjektų galimybės laisvai disponuoti savo materialiosiomis teisėmis ir pareigomis yra ribotos. Šalių padėtis darbo ginče nelygiavertė – darbdavys socialiniu ir ekonominiu aspektu yra nepalyginamai stipresnė šalis, o ginčo baigtis dažniausiai susijusi su darbuotojo ir (ar) jo šeimos pragyvenimo šaltiniu, todėl sukelia socialinę įtampą, tai turi įtakos visuomenės interesams. Atsižvelgiant į tai, tam tikrų darbo bylų nagrinėjimo ypatumų, tarp jų – teismo pareigos būti aktyviam, įtvirtinimu siekta užtikrinti būtent tos darbo ginčo šalies, kuri socialiniu ir ekonominiu požiūriu šiuose santykiuose vertintina kaip silpnesnė, interesų adekvačią apsaugą. Teismas darbo bylose privalo būti aktyvus siekdamas apsaugoti, visų pirma, privatų darbuotojo, kartu – viešąjį interesą. Iš darbo santykių kylančiose bylose subjektai, neturėdami galimybės laisvai disponuoti savo materialiosiomis teisėmis, negali to daryti ir civiliniame procese. Dėl to darbo ginčai įstatymų leidėjo išskiriami iš kitų civilinių ginčų, jų nagrinėjimui nustatant tam tikras išimtis. Darbo bylos – viena iš nedispozityviųjų bylų kategorijų, kurioje bendrieji civilinio proceso teisės principai turi tam tikrų ypatumų: įstatymu teismui priskirtas aktyvus vaidmuo, teisė ir pareiga tam tikrus klausimus spręsti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2005; 2011 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-384/2011).

208.

21Tai reiškia, kad tokios kategorijos bylą nagrinėjantis teismas turi teisę savo iniciatyva rinkti įrodymus, kuriais šalys nesiremia, jeigu, teismo nuomone, tai yra būtina siekiant teisingai išspręsti bylą (CPK 414 straipsnio 1 dalis); savo iniciatyva įtraukti dalyvauti byloje antrąjį atsakovą, jeigu nustato, kad darbuotojo ieškinys pareikštas ne tam asmeniui (CPK 414 straipsnio 2 dalis); byloje pagal darbuotojo ieškinį, atsižvelgdamas į ieškinio pagrindą sudarančias ir teismo posėdyje paaiškėjusias bylos aplinkybes, viršyti pareikštus reikalavimus, t. y. patenkinti daugiau reikalavimų negu jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu (CPK 417 straipsnis); darbuotojui pareiškus vieną iš įstatymuose nustatytų alternatyvių reikalavimų, nustatęs, jog tenkinti pareikštą reikalavimą nėra pagrindo, savo iniciatyva, kai yra pagrindas, taikyti įstatymų nustatytą alternatyvų darbuotojo teisių ar teisėtų interesų gynimo būdą (CPK 418 straipsnis) ir pan.

229.

23Teismas pažymi, jog teismo posėdžio metu ieškovės atstovė nurodė, kad ieškovės skola atsakovui sudaro 150,45 Eur, tačiau ji šią sumą yra sulaikiusi, kol atsakovas grąžins įrankius bei darbo rūbus, t.y. ieškovė iš esmės sutinka su aplinkybe, kad nėra sumokėjusi atsakovui 150,45 Eur, tačiau vertina, kad šios sumos neprivalo mokėti, kol atsakovas negrąžins ieškovei įrankių bei darbo rūbų. Vis dėlto, siekiant tinkamai nustatyti atsakovui nesumokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų dydį, yra svarbu įvertinti, kokia ieškovės skola atsakovui už visą darbo pas ieškovę laikotarpį.

2410.

25Pagal DK 139 straipsnio 1 dalį darbo užmokestis – atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Kiekvienoje darbo sutartyje turi būti nustatytas darbo užmokestis per mėnesį, išskyrus atvejus, kai šį darbo užmokestį nustato darbo teisės normos (DK 140 straipsnio 1 dalis). Darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu darbuotojas prašo, – kartą per mėnesį. Bet kuriuo atveju už darbą per kalendorinį mėnesį negali būti atsiskaitoma vėliau negu per dešimt darbo dienų nuo jo pabaigos, jeigu darbo teisės normos ar darbo sutartis nenustato kitaip. Darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, bet ne vėliau kaip iki darbo santykių pabaigos, nebent šalys susitaria, kad su darbuotoju bus atsiskaityta ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų. Darbo užmokesčio ar su juo susijusių išmokų dalis, neviršijanti darbuotojo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio, visais atvejais turi būti sumokama ne vėliau kaip darbo santykių pasibaigimo dieną, nebent atleidimo metu buvo susitarta kitaip (DK 146 straipsnio 1, 2 dalys).

2611.

27Bylos duomenimis nustatyta, kad šalių sudarytos 2016-07-22 darbo sutarties 3 punkte numatyta, kad atsakovui bus mokamas 500,00 Eur dydžio darbo užmokestis per mėnesį, mokant darbo užmokestį du kartus per mėnesį 15 ir 25 dienomis. Ieškovės pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį duomenimis nustatyta, kad atsakovui buvo paskaičiuotas iš viso 2 593,62 Eur darbo užmokesčio (atskaičius mokesčius) už laikotarpį nuo 2016 m. liepos mėn. iki 2016 m. gruodžio mėn., t.y. už 2016 m. liepos mėn. - 120,17 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2016 m. rugpjūčio mėn. - 402,35 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2016 m. rugsėjo mėn. - 516,35 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2016 m. spalio mėn. - 499,25 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2016 m. lapkričio mėn. - 539,15 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2016 m. gruodžio mėn. - 516,35 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius).

2812.

29Už 2017 m. atsakovui buvo paskaičiuota iš viso 5 876,50 Eur darbo užmokesčio (atskaičius mokesčius) t.y. už 2017 m. sausio mėn. – 637,50 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2017 m. vasario mėn. - 474,50 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2017 m. kovo mėn. – 677,40 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2017 m. balandžio mėn. – 285,14 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2017 m. gegužės mėn. – 468,80 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2017 m. birželio mėn. – 531,50 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2017 m. liepos mėn. – 479,18 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2017 m. rugpjūčio mėn. – 498,58 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2017 m. rugsėjo mėn. – 531,50 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2017 m. spalio mėn. – 457,40 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2017 m. lapkričio mėn. – 417,50 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2017 m. gruodžio mėn. - 417,50 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius).

3013.

31Už 2018 m. atsakovui buvo paskaičiuota iš viso 2 744,99 Eur darbo užmokesčio (atskaičius mokesčius) t.y. už 2018 m. sausio mėn. – 429,50 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2018 m. vasario mėn. – 429,50 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2018 m. kovo mėn. – 429,50 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2018 m. balandžio mėn. – 429,50 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2018 m. gegužės mėn. – 328,88 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2018 m. birželio mėn. – 360,81 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2018 m. liepos mėn. – 299,82 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2018 m. rugpjūčio mėn. – 0,00 Eur, už 2018 m. rugsėjo mėn. – 37,48 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), už 2018 m. spalio mėn. – 0,00 Eur, už 2018 m. lapkričio mėn. - 0,00 Eur.

3214.

33Pažymėtina, kad atsakovas darbo pas ieškovę laikotarpiu buvo pasiųstas į tarnybines komandiruotes, todėl siekiant įvertinti, ar Sprendimo 11-13 punktuose nurodytas darbo užmokestis atsakovui apskaičiuotas tinkamai, svarbu įvertinti, ar tinkamai apskaičiuoti atsakovui mokėtini dienpinigiai. DK, galiojusio iki 2017-06-30, 220 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, garantuojama, kad per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis. Be to, jiems mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos. Iš esmės analogiškos nuostatos įtvirtintos ir nuo 2017-07-01 įsigaliojusio DK 170 straipsnyje, kurio 2 dalis numato, kad darbuotojo komandiruotės metu darbuotojui paliekamas jo darbo užmokestis. Jeigu darbuotojo komandiruotė trunka ilgiau negu darbo diena (pamaina) arba darbuotojas komandiruojamas į užsienį, darbuotojui privalo būti mokami dienpinigiai, kurių maksimalius dydžius ir jų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija (DK 170 straipsnio 3 dalis).

3415.

35Ieškovės direktoriaus 2016-07-06 įsakymu Nr. 160704-07-02 atsakovas 2016-07-25 komandiruotas į Preilą, 2016-09-01 įsakymu Nr. 1600905-09 atsakovas laikotarpiu nuo 2016-09-05 iki 2016-09-09, nuo 2016-09-12 iki 2016-09-16, nuo 2016-09-19 iki 2016-09-23, nuo 2016-09-26 iki 2016-09-30 komandiruotas į Kėdainius, 2016-10-03 įsakymu Nr. 1601003-10 atsakovas laikotarpiu nuo 2016-10-03 iki 2016-10-07, nuo 2016-10-10 iki 2016-10-11, nuo 2016-10-17 iki 2016-10-21, nuo 2016-10-24 iki 2016-10-28 komandiruotas į Kėdainius, 2016-11-07 įsakymu Nr. 1601107-11 atsakovas laikotarpiu nuo 2016-11-07 iki 2016-11-12, nuo 2016-11-14 iki 2016-11-19, nuo 2016-11-21 iki 2016-11-26, nuo 2016-11-28 iki 2016-12-03 komandiruotas į Kėdainius, 2016-12-05 įsakymu Nr. 1601205-12 atsakovas laikotarpiu nuo 2016-12-05 iki 2016-12-09, nuo 2016-12-12 iki 2016-12-16, nuo 2016-12-19 iki 2016-12-23, nuo 2016-12-26 iki 2016-12-30 komandiruotas į Kėdainius. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ (galiojo iki 2017-06-30) 5 punkte numatyta, kad darbdaviai išlaidas, susijusias su tarnybine komandiruote, darbuotojams atlygina pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-01-28 nutarimu Nr. 99. Minėtu nutarimu patvirtintų Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių trečiajame skyriuje, reglamentuojančiame komandiruotes Lietuvos Respublikoje, 9 punkte (redakcija, galiojusi nuo 2009-03-06 iki 2018-06-30), be kita ko, numatyta, kad iš pajamų negali būti atskaitomos dienpinigių išlaidos, viršijančios sumą, kuri būtų apskaičiuota kiekvienai komandiruotės dienai taikant 15 procentų nustatytos bazinės socialinės išmokos, galiojančios mokestinio laikotarpio, kurį prasidėjo komandiruotė, pirmąją dieną, sumos, jeigu šių Taisyklių 10 punkte nenustatyta kitaip. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ 6.1 punkte (redakcija, galiojusi nuo 2012-02-08 iki 2017-06-30) numatyta, kad dienpinigiai, mažesni už Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse nustatyto dydžio dienpinigius, gali būti mokami, jeigu tai numatyta kolektyvinėje sutartyje, o jeigu tokia sutartis nesudaryta, – darbo sutartyje, tačiau ne mažiau kaip 50 procentų dienpinigių sumos, apskaičiuotos pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių 3 ir 9 punktų nuostatas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-29 nutarimu Nr. 526 patvirtintų Dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo Taisyklių 17.1. punkte (redakcija, galiojusi nuo 2008-06-13 iki 2018-06-30) numatyta, kad kai darbuotojas siunčiamas į komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje, jam apmokami dienpinigiai – 15 procentų patvirtinto bazinės socialinės išmokos dydžio, jeigu komandiruotė trunka ilgiau nei vieną darbo dieną, už įsakyme ar potvarkyje nurodytą komandiruotės laiką. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-09-10 nuarimu Nr. 924 patvirtintas 38,00 Eur bazinės socialinės išmokos dydis.

3616.

37Taigi atsakovui aukščiau nurodytų komandiruočių metu turėjo būti taikoma 5,70 Eur dienpinigių norma (38,00 Eur x 15 proc.). 2016 m. atsakovas komandiruotėse Lietuvos Respublikoje praleido iš viso 82 dienas, todėl jam turėjo būti apskaičiuoti 467,40 Eur (5,70 Eur x 82 d.) dienpinigiai. Ieškovės pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį duomenimis nustatyta, kad atsakovui už 2016 m. buvo apskaičiuota 467,40 Eur dienpinigių. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad darbo užmokestis už 2016 m. atsakovui apskaičiuotas tinkamai.

3817.

39Ieškovės direktoriaus 2017-01-02 įsakymu Nr. 170102KĮ laikotarpiu nuo 2017-01-02 iki 2017-01-06 atsakovas komandiruotas į Rygą; 2017-02-06 įsakymu Nr. 170206-01 atsakovas laikotarpiu nuo 2017-02-06 iki 2017-02-10 ir nuo 2017-02-13 iki 2017-02-17 komandiruotas į Kėdainius; 2017-02-20 įsakymu Nr. 170220-01 atsakovas laikotarpiu nuo 2017-02-20 iki 2017-02-24 ir nuo 2017-02-27 iki 2017-02-28 komandiruotas į Kėdainius; 2017-03-06 įsakymu Nr. 170306-01 atsakovas laikotarpiu nuo 2017-03-06 iki 2017-03-10 atsakovas komandiruotas į Rygą; 2017-03-13 įsakymu Nr. 170313-01 atsakovas laikotarpiu nuo 2017-03-13 iki 2017-03-17, nuo 2017-03-20 iki 2017-03-24 ir nuo 2017-03-27 iki 2017-03-31 komandiruotas į Rambyną; 2017-04-03 įsakymu Nr. 170403-01 atsakovas laikotarpiu nuo 2017-04-03 iki 2017-04-07, 2017-04-10 iki 2017-04-14, 2017-04-17 iki 2017-04-21 ir nuo 2017-04-24 iki 2017-04-28 komandiruotas į Palangą; 2017-05-02 įsakymu Nr. 170502-01 atsakovas laikotarpiu nuo 2017-05-02 iki 2017-05-05 ir nuo 2017-05-08 iki 2017-05-12 komandiruotas į Palangą; 2017-06-05 įsakymu Nr. 170605-01 atsakovas laikotarpiu nuo 2017-06-05 iki 2017-06-09, nuo 2017-06-12 iki 2017-06-16, nuo 2017-06-19 iki 2017-06-23, nuo 2017-06-26 iki 2017-06-30 komandiruotas į Palangą; 2017-03-07 įsakymu Nr. 170703-01 -atsakovas laikotarpiu nuo 2017-07-03 iki 2017-07-07, nuo 2017-07-10 iki 2017-07-14 ir nuo 2017-07-17 iki 2017-07-21 komandiruotas į Kėdainius; 2017-07-31 įsakymu Nr. 170731-01 -atsakovas laikotarpiu nuo 2017-07-31 iki 2017-08-04, nuo 2017-08-07 iki 2017-08-11, nuo 2017-08-14 iki 2017-08-18, 2017-08-21 iki 2017-08-25 ir nuo 2017-08-28 iki 2017-09-01 komandiruotas į Palangą; 2017-09-04 įsakymu Nr. 170904-01 atsakovas laikotarpiu nuo 2017-09-04 iki 2017-09-08, nuo 2017-09-11 iki 2017-09-15, nuo 2017-09-18 iki 2017-09-22, nuo 2017-09-25 iki 2017-09-29 komandiruotas į Palangą; 2017-10-02 įsakymu Nr. 171002-01 atsakovas laikotarpiu nuo 2017-10-02 iki 2017-10-06 ir nuo 2017-10-09 iki 2017-10-10 komandiruotas į Palangą.

4018.

41Teismas pažymi, jog nors teismo posėdžio metu atsakovas paaiškino, kad į tarnybines komandiruotes Rygoje nevyko, tačiau byloje esantys rašytiniai duomenys patvirtina, jog atsakovas buvo siunčiamas į tarnybines komandiruotes Rygoje. Šių aplinkybių ieškovė neginčija, apskaičiuodama atsakovo darbo užmokestį ieškovė įtraukė atsakovui mokėtinus dienpinigius už komandiruotes Rygoje. Esant išdėstytoms aplinkybėms, atsižvelgus į tai, kad minėta aplinkybė neblogina atsakovo kaip darbuotojo padėties, priešingai – už komandiruotes Rygoje atsakovui buvo mokamas ne tik darbo užmokestis, bet ir dienpinigiai, teismas vertina, jog apskaičiuojant atsakovo darbo užmokestį už 2017 m., į jį įtrauktini dienpinigiai už komandiruotes Rygoje.

4219.

43Taigi, 2017 m. atsakovas komandiruotėse Lietuvos Respublikoje praleido iš viso 148 dienas, Rygoje – 10 dienų. Remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996-11-21 įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes 66 ir 149 punktais (redakcija, galiojusi 2016-05-28 iki 2017-07-05) dienpinigių norma vykstantiems į užsienio komandiruotes į Rygą sudarė 44,00 Eur. Esant išdėstytoms aplinkybėms darytina išvada, kad atsakovui 2017 m. turėjo būti apskaičiuota iš viso 1 283,60 Eur dienpinigių (5,70 Eur x 148 d. + 44,00 Eur x 10 d.). Teismas pažymi, kad Sprendimo 12 punkte nurodytas atsakovo 5 876,50 Eur darbo užmokestis už 2017 m. apskaičiuotas atsižvelgiant į ieškovės pažymoje apie atsakovui priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį nurodytą 1 209,50 Eur dienpinigių dydį. Atsižvelgus į tai, kad 2017 m. atsakovui turėjo būti apskaičiuota iš viso 1 283,60 Eur dienpinigių, darytina išvada, kad atsakovo darbo užmokesti už 2017 m. turėjo sudaryti iš viso 5 950,60 Eur (5 876,50 Eur - 1 209,50 Eur + 1 283,60 Eur).

4420.

45Taigi, ieškovė atsakovo darbo laikotarpiu turėjo sumokėti atsakovui iš viso 11 289,21 Eur (2 593,62 Eur + 5 950,60 Eur + 2 744,99 Eur) darbo užmokesčio, įskaitant dienpinigius.

4621.

47Kaip jau minėta darbo santykiai tarp šalių nutraukti DK 56 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu. DK 56 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nutraukiant darbo sutartį šiame straipsnyje nustatytu pagrindu, darbdavys privalo išmokėti darbuotojui dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-06-21 nutarimu Nr. 496 patvirtinto darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) (redakcija, galiojusi nuo 2017-07-01 iki 2018-12-31) 5.1. punktą skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis. Darbuotojo vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas iš skaičiuojamojo laikotarpio užmokesčio, apskaičiuoto už atliktą darbą ar dirbtą laiką (jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip), įskaitant visas darbo apmokėjimo rūšis, nurodytas Aprašo 3.1–3.4 papunkčiuose, ir mėnesines premijas, mokamas už mėnesio darbo rezultatus. Jeigu darbuotojas skaičiuojamuoju laikotarpiu nedirbo ir negavo įmonėje darbo užmokesčio, iš kurio pagal Aprašą turi būti apskaičiuojamas vidutinis dieninis darbo užmokestis ar vidutinis valandinis darbo užmokestis, jis nustatomas iš skaičiuojamuoju laikotarpiu darbuotojui darbo sutartyje arba darbo teisės normose nustatytų darbo užmokesčio dydžių, juos dalijant iš darbo dienų (valandų) skaičiaus pagal darbuotojo darbo (pamainos) grafiką skaičiuojamuoju laikotarpiu (Aprašo 5.13. punktas). Vidutinis dieninis darbo užmokestis apskaičiuojamas taip: skaičiuojamojo laikotarpio darbo užmokestis dalijamas iš faktiškai dirbtų per tą laikotarpį dienų skaičiaus (įskaitant dirbtas poilsio ir švenčių dienas) (Aprašo 5.4 punktas). Taigi, ieškovo vidutinis darbo dienos užmokestis sudaro 23,08 Eur (500,00 Eur x 3 mėn./65 d.).

4822.

49Pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-12-18 įsakymo Nr. A1-629 „Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2018 metais patvirtinimo“ 1.1.1. punktą 2018 metų metinis vidutinio mėnesio darbo dienų skaičius esant 5 dienų darbo savaitei yra 20,9 darbo dienos. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju ieškovė apskaičiuodama atsakovui mokėtinas sumas laikė, jog vidutinis mėnesio darbo dienų skaičius yra 21 darbo diena, todėl, siekiant užtikrinti darbuotojo teises ir teisėtus interesus, nagrinėjamu atveju taikytinas šis skaičiavimas. Esant išdėstytoms aplinkybėms, atsakovė turėjo sumokėti ieškovui 969,36 Eur (23,08 Eur x 21 d.d. x 2 mėn.) išeitinę išmoką (neatskaičius mokesčių). Ieškovė taip pat turėjo sumokėti atsakovui 807,80 Eur (23,08 Eur x 35 d.) kompensaciją už nepanaudotas atostogas (neatskaičius mokesčių). Iš nurodytų sumų atskaičius 426,51 Eur valstybei mokėtinus mokesčius (1 777,16 Eur x 15 proc. + 1 777,16 Eur x 9 proc.), ieškovė faktiškai turėjo sumokėti atsakovui iš viso 1 350,65 Eur išeitinę išmoką ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas.

5023.

51Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė 2016 m. mokėjimo pavedimais atsakovui sumokėjo iš viso 3 055,16 Eur darbo užmokesčio, t.y. 2016-09-16 – 400,00 Eur, 2016-09-22 – 242,22 Eur, 2016-10-18 – 402,35 Eur, 2016-10-22 – 200,00 Eur, 2016-10-26 – 200,00 Eur, 2016-11-21 – 403,53 Eur, 2016-12-14 – 603,53 Eur, 2016-12-30 – 603,53 Eur.

5224.

532017 m. ieškovė mokėjimo pavedimais atsakovui sumokėjo iš viso 5 969,51 Eur darbo užmokesčio, t.y. 2017-02-20 – 417,50 Eur, 2017-03-01 – 208,75 Eur, 2017-03-31 – 826,26 Eur, 2017-05-19 – 159,74 Eur, 2017-06-14 – 625,50 Eur, 2017-07-17 – 622,50 Eur, 2017-08-16 – 481,77 Eur, 2017-09-15 – 267,99 Eur, 2017-10-19 – 200,00 Eur, 2017-10-27 – 500,00 Eur, 2017-11-01 – 300,00 Eur, 2017-11-14 – 322,00 Eur, 2017-12-06 – 400,00 Eur, 2017-12-15 – 220,00 Eur, 2017-12-22 – 400,00 Eur, 2017-12-29 – 17,50 Eur.

5425.

552018 m. ieškovė mokėjimo pavedimais atsakovui sumokėjo iš viso 3 872,07 Eur darbo užmokesčio, t.y. 2018-01-15 – 208,00 Eur, 2018-02-01 – 400,00 Eur, 2018-02-15 – 244,25 Eur, 2018-03-07 – 400,00 Eur, 2018-03-16 – 160,00 Eur, 2018-03-29 – 200,00 Eur, 2018-04-13 – 250,00 Eur, 2018-04-19 – 250,00 Eur, 2018-05-11 – 700,00 Eur, 2018-06-22 – 390,00 Eur (gavėjas A. A.), 2018-06-29 – 300,00 Eur (gavėjas A. A.), 2018-07-19 – 70,00 Eur, 2018-08-17 – 299,82 Eur (gavėjas A. A.). Teismas pažymi, jog nors 2018-06-22 mokėjimas 390,00 Eur, 2018-06-29 mokėjimas 300,00 Eur sumai bei 2018-08-17 mokėjimas 299,82 Eur sumai buvo atlikti atsakovo sutuoktinei A. A., tačiau atsakovas 2018-06-11 pateikė ieškovei prašymą pervesti jam priklausantį darbo užmokestį į sutuoktinės A. A. vardu registruotą banko sąskaitą, todėl laikytina, kad minėtas darbo užmokestis atsakovui buvo sumokėtas tinkamai.

5626.

57Taigi, ieškovė atsakovo darbo laikotarpiu iš viso jam sumokėjo 12 896,74 Eur darbo užmokesčio, įskaitant dienpinigius (3 055,16 Eur + 5 969,51 Eur + 3 872,07 Eur). Atsižvelgus į tai, kad minėtu laikotarpiu ieškovė atsakovui turėjo sumokėti 11 289,21 Eur darbo užmokesčio (atskaičius mokesčius), įskaitant dienpinigius, 1 350,65 Eur išeitinę išmoką ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas (atskaičius mokesčius), iš viso 12 639,86 Eur, darytina išvada, kad ieškovė neturi įsiskolinimo atsakovui, todėl ieškinys tenkintinas.

5827.

59DK 231 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad teismo sprendimui darbo ginčo byloje įsiteisėjus, darbo ginčų komisijos sprendimas netenka galios. Šalims išaiškintina, kad šiam teismo sprendimui įsiteisėjus, Komisijos 2019-02-19 sprendimas Nr. DGKS-919 netenka galios.

6028.

61Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju už ieškovės pareikštus reikalavimus mokėtinas 49,23 Eur žyminis mokestis. Pateikdama ieškinį ieškovė sumokėjo 37,19 Eur žyminio mokesčio, todėl 0,23 Eur žyminio mokesčio permoka grąžintina ieškovei (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6229.

63Ieškinį patenkinus ieškovei iš atsakovo priteistina 49,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

6430.

65Pagal 2014-09-23 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur. Nustatyta, kad byloje patirta 1,79 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl šios išlaidos valstybei nepriteistinos.

66Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

67ieškinį tenkinti.

68Išaiškinti, kad teismo sprendimui įsiteisėjus Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2019 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. DGKS-919 netenka galios.

69Priteisti iš atsakovo V. A. 49,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Nordus“.

70Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Nordus“ 0,23 Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2019 m. kovo 19 d., AB SEB banke, mokėjimo dokumento Nr. 2750.

71Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

72Civilinę bylą per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo priėmimo dienos perduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų civilinių bylų raštinei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Larisa... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. 1.... 5. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos... 6. 2.... 7. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį... 8. 3.... 9. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutinka ir prašo jį... 10. 4.... 11. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 12. Teismas... 13. Ieškinys tenkintinas... 14. 5.... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016-07-22 tarp ieškovės UAB „Nordus“ ir... 16. 6.... 17. DK 32 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad darbo sutartis, tai darbuotojo ir... 18. 7.... 19. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad darbo bylos priskiriamos prie... 20. 8.... 21. Tai reiškia, kad tokios kategorijos bylą nagrinėjantis teismas turi teisę... 22. 9.... 23. Teismas pažymi, jog teismo posėdžio metu ieškovės atstovė nurodė, kad... 24. 10.... 25. Pagal DK 139 straipsnio 1 dalį darbo užmokestis – atlyginimas už darbą,... 26. 11.... 27. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalių sudarytos 2016-07-22 darbo sutarties 3... 28. 12.... 29. Už 2017 m. atsakovui buvo paskaičiuota iš viso 5 876,50 Eur darbo... 30. 13.... 31. Už 2018 m. atsakovui buvo paskaičiuota iš viso 2 744,99 Eur darbo... 32. 14.... 33. Pažymėtina, kad atsakovas darbo pas ieškovę laikotarpiu buvo pasiųstas į... 34. 15.... 35. Ieškovės direktoriaus 2016-07-06 įsakymu Nr. 160704-07-02 atsakovas... 36. 16.... 37. Taigi atsakovui aukščiau nurodytų komandiruočių metu turėjo būti taikoma... 38. 17.... 39. Ieškovės direktoriaus 2017-01-02 įsakymu Nr. 170102KĮ laikotarpiu nuo... 40. 18.... 41. Teismas pažymi, jog nors teismo posėdžio metu atsakovas paaiškino, kad į... 42. 19.... 43. Taigi, 2017 m. atsakovas komandiruotėse Lietuvos Respublikoje praleido iš... 44. 20.... 45. Taigi, ieškovė atsakovo darbo laikotarpiu turėjo sumokėti atsakovui iš... 46. 21.... 47. Kaip jau minėta darbo santykiai tarp šalių nutraukti DK 56 straipsnio 1... 48. 22.... 49. Pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-12-18... 50. 23.... 51. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė 2016 m. mokėjimo pavedimais... 52. 24.... 53. 2017 m. ieškovė mokėjimo pavedimais atsakovui sumokėjo iš viso 5 969,51... 54. 25.... 55. 2018 m. ieškovė mokėjimo pavedimais atsakovui sumokėjo iš viso 3 872,07... 56. 26.... 57. Taigi, ieškovė atsakovo darbo laikotarpiu iš viso jam sumokėjo 12 896,74... 58. 27.... 59. DK 231 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad teismo sprendimui darbo ginčo byloje... 60. 28.... 61. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 62. 29.... 63. Ieškinį patenkinus ieškovei iš atsakovo priteistina 49,00 Eur bylinėjimosi... 64. 30.... 65. Pagal 2014-09-23 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos... 66. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 67. ieškinį tenkinti.... 68. Išaiškinti, kad teismo sprendimui įsiteisėjus Lietuvos Respublikos... 69. Priteisti iš atsakovo V. A. 49,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei... 70. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti ieškovei uždarajai... 71. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas... 72. Civilinę bylą per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo priėmimo dienos...