Byla 2S-78-56/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Petro Jaržemskio,

2kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės, Tatjanos Žukauskienės

3rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2008 m. spalio 27 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas pareiškėjos V. M. atskirasis skundas ir panaikinta 2008 metų rugsėjo 30 dienos nutarties dalis dėl bylos sustabdymo.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I.Ginčo esmė

6Pareiškėja V. M. kreipėsi į teismą su pareiškimu ir prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji nuo 1950 iki 1954 metų dirbo Lenino vardo kolūkyje, Trakų rajone.

7Nurodė, kad juridinio fakto nustatymas reikalingas, kad būtų patvirtintas pareiškėjos darbo stažas kolūkyje ir tuo pagrindu perskaičiuota gaunama pensija.

8Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2008 metų rugsėjo 30 dienos nutartimi Trakų rajono apylinkės teismui buvo pavesta apklausti liudytojais J. K., gyvenančią ( - ) ir Vytautą B. M. gyvenantį ( - ). Teismas iki apklausos rezultatų gavimo civilinę bylą sustabdė.

9Nurodė, kad į 2008 metų rugsėjo 18 dienos posėdį liudytojai neatvyko, kadangi jie yra senyvo amžiaus, ligoti žmonės, todėl pavedė Trakų rajono apylinkės teismui apklausti byloje nurodytus liudytojus.

102008-10-17 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas gavo pareiškėjos V. M. atskirąjį skundą kuriuo ji prašė panaikinti Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2008 metų rugsėjo 30 dienos nutartį ir išspręsti liudytojų pristatymo į teismo posėdį klausimą bei atnaujinti civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

11Nurodė, kad 2008 metų rugsėjo 18 dieną buvo skirtas teismo posėdis, tačiau į jį neatvykus liudytojams, advokatui bei suinteresuoto asmens, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodros) Vilniaus skyriaus atstovei civilinė byla buvo sustabdyta. Į teismo posėdį kviesti liudytojai atvykti negali, nes yra ligoti, senyvo amžiaus žmonės ir juos reikia pristatyti į teismo posėdį bei po to parvežti namo. Taip pat siūlė teismui organizuoti išvažiuojamąjį posėdį ir nuvykus į liudytojų gyvenamąją vietą juos apklausti, kadangi advokato atstovavimas, Vilniaus valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2008 metų rugpjūčio 27 dienos sprendimu nutrauktas.

12Nurodė, kad advokatas, sužinojęs teismo posėdžio datą turėjo informuoti Semeliškių miestelio seniūną kuris sutiko savo transportu organizuoti liudytojų pristatymą į teismą bei jų parvežimą namo, o atstovavimą nutraukus, jis to padaryti negalėjo, todėl išvažiuojamasis teismo posėdis padėtų greičiau išspręti civilinę bylą. Taip pat prašė atnaujinti sustabdytą civilinę bylą.

13II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

14Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2008 m. spalio 27 d. nutartimi pareiškėjos atskirasis skundas buvo patenkintas iš dalies ir panaikinta 2008 metų rugsėjo 30 dienos nutartis dalyje dėl bylos sustabdymo, o atskirasis skundas dėl pavedimo Trakų rajono apylinkės teismui apklausti liudytojus, atsisakytas priimti.

15Teismas pažymėjo, kad pareiškėja turi teisę skųsti tik tas nutartis, kurios užkerta kelią tolimesnei bylos eigai, todėl sprendė, kad pareiškėja turi teisę skųsti tik nutarties dalį dėl civilinės bylos sustabdymo. Kadangi teisinės pagalbos teikimas negali būti apeliacinio apskundimo dalyku, pareiškėjos atskirasis skundas buvo patenkintas iš dalies ir teismo 2008 metų rugsėjo 30 dienos nutartis panaikinta dalyje dėl civilinės bylos sustabdymo, o atskirasis skundas dėl teisinio pavedimo atsisakytas priimti kaip neskundžiamas.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

17Pareiškėja V. M. atskiruoju skundu prašė nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą, išspręsti liudytojų pristatymo į teismo posėdį klausimą.

18Nurodė, kad liudytojai J. K. ir Vytautas B. M. patys negali atvykti į teismo posėdį kadangi yra senyvo amžiaus ir ligoti žmonės, o pati jų pristatyti negali nes neturi galimybių, todėl bylos nagrinėjimas yra vilkinamas. Nurodė, kad teismui organizavus išvažiuojamąjį posėdį ir apklausus liudytojus jų gyvenamojoje vietoje civilinė byla galėtų būti išspręsta greičiau.

19Nurodė, kad pareiškėjai daug sunkumų sukėlė Vilniaus valstybinės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos tarnybos sprendimas, kuriuo nutrauktas advokato atstovavimas pareiškėjos interesams.

20Vilniaus socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti ir teismo nutartį palikti nepakeistą.

21Nurodė, kad pareiškėjos atskirojo skundo motyvai, kad civilinė byla yra vilkinama nepagrįsti, kadangi teismas pavedė Trakų rajono apylinkės teismui liudytojus apklausti jų gyvenamojoje vietoje, o pareiškėjos nurodyti sunkumai iškilę dėl Vilniaus valstybinės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos tarnybos sprendimo priėmimo negali būti apeliacijos dalyku.

22Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

23Pareiškėja atskirąjį skundą grindžia tuo, kad teismas išvažiuojamojo posėdžio metu gali apklausti jos nurodytus liudytojus ir taip greičiau išspręsti civilinę bylą dėl juridinio fakto nustatymo.

24LR CPK 173 straipsnis nustato, kad prireikus surinkti įrodymus kitame mieste arba rajone, nagrinėjantis bylą teismas paveda atitinkamam teismui atlikti tam tikrus procesinius veiksmus (šalių, trečiųjų asmenų ir liudytojų apklausą, vietos apžiūrą ir kitus). Toks teisminis pavedimas galimas kai bylą nagrinėjantis teismas pats negali surinkti įrodymų ir byloje nurodyti liudytojai gyvena kitų teismų aptarnaujamose teritorijose ir juos ekonomiškiau apklausti teisminio pavedimo tvarka (CPK 7 str.). Kaip seka iš bylos medžiagos prašomi apklausti liudytojai gyvena Trakų rajono apylinkės teismo aptarnaujamoje teritorijoje (b.l. 1). Vilniaus miesto 1-as apylinkės teismas 2008 metų rugsėjo 30 dienos nutartimi pavedė Trakų rajono apylinkės teismui apklausti liudytojais byloje J. K. bei V. B. M. gyvenančius ( - ) (b.l.5). Nutartyje teismas trumpai išdėstė nagrinėjamos bylos esmę, nurodė aplinkybes ir klausimą kurį turi užduoti teismas vykdantis pavedimą (CPK 174 str. 2 d.). Įvykdžius pavedimą visa surinkta medžiaga iš karto išsiunčiama bylą nagrinėjančiam teismui, kuris ją gavęs skiria teismo posėdį bei apie teismo posėdžio laiką ir vietą informuoja byloje dalyvaujančius asmenis ir teismo posėdžio metu paviešina surinktą medžiagą (CPK 195 str.).

25Teisėjų kolegija įvertinusi bylos medžiagą, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisinius motyvus konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai įvertino bylos aplinkybes ir pavedė Trakų rajono apylinkės teismui apklausti pareiškėjos nurodytus liudytojus. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymas nenumato, kad teismo nutartys dėl teismo pavedimo vykdymo būtų skundžiamos atskiruoju skundu, kadangi tokia teismo nutartis neužkerta kelio tolimesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d.).

26Pareiškėjos atskirajame skunde nurodyti argumentai dėl jai nutrauktos teisinės pagalbos teikimo nėra apeliacinio apskundimo dalykas, todėl teisėjų kolegija dėl to nepasisako. Esant nurodytiems argumentams ir motyvams atskirasis skundas atmestinas. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. p., kolegija

Nutarė

27Palikti nepakeistą Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2008 metų spalio 27 dienos nutartį civilinėje byloje Nr. 2-12843-465/2008, o pareiškėjos V. M. atskirajį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės, Tatjanos Žukauskienės... 3. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atskirąjį... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I.Ginčo esmė... 6. Pareiškėja V. M. kreipėsi į teismą su pareiškimu ir prašė nustatyti... 7. Nurodė, kad juridinio fakto nustatymas reikalingas, kad būtų patvirtintas... 8. Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2008 metų rugsėjo 30 dienos nutartimi... 9. Nurodė, kad į 2008 metų rugsėjo 18 dienos posėdį liudytojai neatvyko,... 10. 2008-10-17 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas gavo pareiškėjos V. M.... 11. Nurodė, kad 2008 metų rugsėjo 18 dieną buvo skirtas teismo posėdis,... 12. Nurodė, kad advokatas, sužinojęs teismo posėdžio datą turėjo informuoti... 13. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 14. Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2008 m. spalio 27 d. nutartimi... 15. Teismas pažymėjo, kad pareiškėja turi teisę skųsti tik tas nutartis,... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 17. Pareiškėja V. M. atskiruoju skundu prašė nutartį panaikinti ir priimti... 18. Nurodė, kad liudytojai J. K. ir Vytautas B. M. patys negali atvykti į teismo... 19. Nurodė, kad pareiškėjai daug sunkumų sukėlė Vilniaus valstybinės... 20. Vilniaus socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepime į... 21. Nurodė, kad pareiškėjos atskirojo skundo motyvai, kad civilinė byla yra... 22. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios... 23. Pareiškėja atskirąjį skundą grindžia tuo, kad teismas išvažiuojamojo... 24. LR CPK 173 straipsnis nustato, kad prireikus surinkti įrodymus kitame mieste... 25. Teisėjų kolegija įvertinusi bylos medžiagą, atskirojo skundo ir... 26. Pareiškėjos atskirajame skunde nurodyti argumentai dėl jai nutrauktos... 27. Palikti nepakeistą Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2008 metų spalio 27...