Byla AS-822-151-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo liudytojo K. V. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 17 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro patikslintą prašymą atsakovams Neringos savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijai, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritoriniam padaliniui bei tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai ir kt. dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 17 d. nutartimi, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsnio 1 dalies 2 punktu, K. V. skyrė 500 Lt baudą už tai, kad jis, kviečiamas liudytoju, neatvyko į Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 17 d. posėdį. Teismas konstatavo, kad K. V. apie svarbias priežastis, trukdžiusias jam, kaip liudytojui, atlikti įstatyminę pareigą, nepranešė, todėl neatvykimo priežastis pripažino nesvarbiomis.

5II.

6

7K. V. pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 17 d. nutarties panaikinimo. Mano, kad į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių: 2008 m. gruodžio 17 d. dalyvavo nuolatinės statybos komisijos posėdyje, be to, kadangi jis niekada nėra dirbęs Neringos savivaldybės administracijoje ir Kultūros paveldo departamente, todėl mano, kad jo liudijimas šioje byloje būtų menkavertis, o neatvykimas į teismo posėdį netrukdė teismui nagrinėti bylą.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9III.

10Atskirasis skundas atmetamas.

11Administracinių bylų teisenos įstatymo 60 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šaukiamas liudytoju asmuo privalo atvykti į teismą ir duoti teisingus parodymus. To paties įstatymo 84 straipsnio 2 dalis suteikia teismui teisę skirti baudą, jeigu liudytojas į teismo posėdį neatvyksta be pateisinamų priežasčių.

12Nustatyta, kad K. V. buvo tinkamai pranešta apie 2008 m. gruodžio 17 d. teismo posėdžio, į kurį jis buvo kviečiamas liudytoju, laiką ir vietą (b. l. 33). Šios aplinkybės neneigia ir pats K. V. . Byloje nėra jokių duomenų, kad K. V. iki 2008 m. gruodžio 17 d. būtų informavęs teismą apie neatvykimą. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, K. V. kviečiamas neatvykdavo ir į ankstesnius teismo posėdžius (b. l. 8, 9, 12, 24, 25, 28), kad leidžia daryti išvadą apie jo atsainų požiūrį į savo, kaip liudytojo, pareigas. K. V. atskirajame skunde nurodyta aplinkybė – darbinių funkcijų atlikimas – nelaikytina svarbia priežastimi, leidžiančia neatvykti į teismo posėdį. Be to, apie šias aplinkybes teismui nebuvo pranešta iki posėdžio pradžios. Kolegija atkreipia dėmesį, kad vertinti liudytojų tinkamumą bei reikšmingumą yra teismo funkcija, todėl asmens manymas, kad jo liudijimas būtų menkavertis, neatleidžia jo nuo pareigos kviečiamam atvykti į teismo posėdį.

13Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad bauda už neatvykimą į teismo posėdį buvo paskirta pagrįstai, baudos dydis parinktas tinkamai, todėl naikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 17 d. nutarties K. V. nurodytais motyvais nėra pagrindo.

14Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

15K. V. atskirąjį skundą atmesti. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai