Byla 2A-1467-798/2013
Dėl profesinės sąjungos valdymo organo sprendimo pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Antano Rudzinsko (pranešėjas), kolegijos teisėjų Laimos Gerasičkinienės, Jūratės Varanauskaitės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (toliau tekste – LŠDPS) Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimo (į.k. 301675765) ir LŠDPS Klaipėdos miesto susivienijimo (į.k. 141711847) apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011m. spalio 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų LŠDPS Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimo (į.k. 301675765) ir LŠDPS Klaipėdos miesto susivienijimo (į.k. 141711847) ieškinį atsakovui LŠDPS (į.k. 190775625) dėl profesinės sąjungos valdymo organo sprendimo pripažinimo negaliojančiu.

2Kolegija išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas klausimas dėl profesinės sąjungos valdymo organo LŠDPS Koordinavimo tarybos 2011 m. vasario 10 d. posėdžio sprendimo Nr. 4 pripažinimo negaliojančiu. Ieškovai nurodė, kad 2011 m. vasario 10 d. vykusiame LŠDPS Koordinavimo tarybos posėdyje pirmininkas A. B. inicijavo balsavimą ir sprendimo priėmimą, kuriuo buvo atšauktas Koordinavimo tarybos 2010 m. spalio 14 d. sprendimas sušaukti neeilinį LŠDPS suvažiavimą, numatytą 2011 m. kovo 26 d. Šis sprendimas yra neteisėtas ir negaliojantis, remiantis LŠDPS įstatų 7.9 punkto nuostata, kadangi tarybos posėdžių nutarimai priimamai paprasta balsų dauguma ir yra teisėti, jei juose dalyvauja 2/3 Koordinavimo tarybos narių. 2011 m. vasario 10 d. Koordinavimo tarybos posėdyje priimant ginčijamą sprendimą nedalyvavo nustatytas Tarybos narių skaičius, nes 13 Tarybos narių, protestuodami prieš LŠDPS pirmininko A. B. savivaliavimą išėjo iš posėdžio ir todėl priimant ginčijamą sprendimą nebuvo nustatyto Koordinavimo tarybos narių kvorumo, nes iš 38 Tarybos narių ginčijamą sprendimą priėmė tik 18.

5Atsakovas LŠDPS pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.l. 54-57) nurodydamas, kad su ieškiniu nesutinka. Atsakovas nurodė, kad 2011 m. vasario 10 d. Koordinavimo tarybos posėdyje dalyvavo 32 iš 38 narių (t.y. 84 proc. visų narių), o pagal LŠDPS įstatų 7.9 punktą, posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 (66 proc.) narių. Atsakovas rėmėsi tuo, kad ieškovai tokiais savo veiksmais (posėdžio salės palikimu) pažeidė savo, kaip Koordinavimo tarybos narių pareigas. Koordinavimo tarybos reglamento 3.2 punkte imperatyviai nurodyta, kad narys privalo dalyvauti Koordinavimo tarybos posėdžiuose, juose balsuoti dėl nutarimų, informuoti apie negalėjimą dalyvauti posėdyje ir kt. Savo pozicijos tam tikru klausimu Koordinavimo tarybos narys negali išreikšti „išėjimu iš salės“. Todėl tvirtina, kad Koordinavimo tarybos 2011 m. vasario 10 d. sprendimai, taip pat ir sprendimas Nr. 4, priimti teisėtai ir yra galiojantys.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. spalio 28 d. sprendimu nutarė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimo (į.k. 301675765) ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimo (į.k. 141711847) ieškinį atsakovui Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai (į.k. 190775625) dėl profesinės sąjungos valdymo organo 2011 m. vasario 10 d. sprendimo pripažinimo negaliojančiu atmesti. Teismas iš šalių atstovų, liudytojų paaiškinimų, bei byloje esančių rašytinių įrodymų nustatė, kad 2010 m. birželio 5 d. remiantis LŠDPS įstatais buvo reikalaujama sušaukti neeilinį LŠDPS suvažiavimą iki 2010 m. spalio 10 d. LŠDPS Koordinavimo tarybos posėdžio 2010 m. spalio 14 d. protokole Nr. 003 užfiksuota, kad buvo nuspręsta neeilinį suvažiavimą daryti 2011 m. kovo 26 d. Už šį sprendimą balsavo 16 Koordinavimo tarybos narių. Po svarstymo šiuo klausimu, balsavus 18 narių „už“ ir 1 nariui susilaikius buvo nutarta panaikinti 2010 m. spalio 14 d. Koordinavimo tarybos nutarimą – neeilinį suvažiavimą daryti 2011 m. kovo 26 d.

8Iš Koordinavimo tarybos posėdžio dalyvių sąrašo teismui matyti, kad dalyvauti Koordinavimo tarybos posėdyje 2011 m. vasario 10 d. užsiregistravo 32 nariai. Iš protokolo matyti, kad nesutikdami su primetamu pirmininko A. B. balsavimu dėl neeilinio suvažiavimo datos, patvirtintos Koordinavimo taryboje, 13 LŠDPS Žemaitijos regiono atstovų Koordinavimo taryboje paliko posėdį 14 val. 05 min. ir balsavime dėl šio klausimo nedalyvavo. 13 val. 55 min. posėdį paliko Radviliškio rajono susivienijimo pirmininkė A. A..

9Iš ieškinio argumentų ir ieškovų atstovų paaiškinimų teismo posėdžio metu buvo spręstina, kad ieškovai LŠDPS Koordinavimo tarybos 2011 m. vasario 10 d. posėdžio sprendimą Nr. 4 ginčija dviem pagrindais, t.y. kvorumo balsuojant už ginčijamą sprendimą nebuvimu ir tuo, kad svarstytas klausimas ir juo priimtas sprendimas nebuvo įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.

10Teismas savo sprendimą motyvavo tuo, kad pagal Koordinavimo tarybos reglamento 4.8.3.b) punktą nutarimai priimami bendru sutarimu arba balsavimu. Koordinavimo tarybos nario pareigą balsuoti numato ir Koordinavimo tarybos reglamento 3.2.3 punktas. Be kita ko, pagal paminėtą reglamentą tarybos narys privalo vykdyti LŠDPS suvažiavimų, konferencijų, Koordinavimo tarybos nutarimus ir laikytis LŠDPS įstatų bei Koordinavimo tarybos reglamento (reglamento 3.2.1. punktas) ir pareigą dalyvauti Koordinavimo tarybos posėdžiuose (reglamento 3.2.2 punktas).

11Teismui įvertinant aplinkybę ar iš balsavimo pasišalinus 12 Koordinavimo tarybos narių ir už sprendimą panaikinti 2010 m. spalio 14 d. Koordinavimo tarybos nutarimą: neeilinį suvažiavimą daryti 2011 m. kovo 26 d. balsavus 18 Koordinavimo tarybos narių nebuvo pažeistos ieškovų teisės, pabrėžtina, kad už tai, kad neeilinis suvažiavimas vyktų 2011 m. kovo 26 d. 2010 m. spalio 14 d. Koordinavimo tarybos posėdyje balsavo tik 16 Koordinavimo tarybos narių, t.y. mažiau negu pareiškusių valią neeilinį susirinkimą rengti vėliau nei 2011 m. kovo 26 d.

12Teismas pažymėjo, kad ieškovai neteisingai interpretavo LŠDPS 2011 m. vasario 10 d. posėdžio sprendimą Nr. 4. Iš ieškovų atstovų paaiškinimų ir argumentų buvo akivaizdu, kad jie siekė, kad būtų pripažintas neteisėtu sprendimas atšaukti neeilinį suvažiavimą. Tuo tarpu ginčijamu sprendimu buvo atšauktas ne sprendimas rengti neeilinį suvažiavimą, o sprendimas neeilinį suvažiavimą daryti konkrečiai 2011 m. kovo 26 d. Buvo nustatyta, kad ieškovų subjektinė teisė surengti neeilinį suvažiavimą nebuvo pažeista, o teisė surengti tokį suvažiavimą 2011 m. kovo 26 d. netgi teismo sprendimu objektyviai negalėjo būti įgyvendintas.

13Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, atsižvelgiant į šalių argumentus ir vadovaujantis LŠDPS įstatais, LŠDPS Koordinavimo tarybos reglamentu buvo padaryta išvada, kad reikalavimas LŠDPS Koordinavimo tarybos 2010 m. vasario 10 d. posėdžio sprendimą Nr. 4 pripažintinas negaliojančiu ir atmestinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

15Ieškovai pateikė apeliacinį skundą ir prašė panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. spalio 28 d. sprendimą ir tenkinti jų ieškinį. Apeliacinį skundą grindžia tuo, kad pirmos instancijos teismas vertindamas įrodymus ir byloje nustatytas faktines aplinkybes, esminiai pažeidė CPK įtvirtintas įrodymų vertinimo taisykles, nes vienų aplinkybių ir argumentų apskritai nevertino, o kitus vertino akivaizdžiai pagal kitos šalies – atsakovo pateiktus argumentus, nors CPK 185 str. 2 d. yra nustatyta, kad jokie įrodymai, teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis.

16Apeliantai pažymi, kad nesutinka su teismo motyvais dėl dalyvavimo posėdyje. Teigia, kad narių dokumentinė registracija posėdyje, neatitinka betarpiško fizinio narių dalyvavimo posėdyje, balsuojant kiekvienu darbotvarkės klausimu. Nurodo, kad prieš balsuojant dėl ginčijamo darbotvarkės klausimo, posėdžio patalpą paliko 13 Koordinavimo tarybos narių ir dėl šios aplinkybės neliko kvorumo, kuris reikalingas tam, kad posėdį būtų galima laikyti teisėtu. Teismo argumentas, kad ieškovai paliko posėdį ir pažeidė savo, kaip Koordinavimo tarybos narių pareigas, nes Koordinavimo tarybos reglamento 3.2 punkte imperatyviai nurodyta, kad narys privalo dalyvauti Koordinavimo tarybos posėdžiuose, juose balsuoti dėl nutarimų, informuoti apie negalėjimą dalyvauti posėdyje ir kt. Savo pozicijos tam tikru klausimu Koordinavimo tarybos narys negali išreikšti „išėjimu iš salės“. Dėl tokių argumentų, ieškovai vertina, kad Teismas įrodymus įvertino vienpusiškai, dėl ko sprendimas yra naikintinas.

17Ieškovai apeliaciniame skunde pabrėžia, kad teismas netinkamai aiškina ieškovų ginčijamo LŠDPS Koordinavimo tarybos 2011-02-10 posėdžio nutarimo Nr. 4 sprendimo turinį, nurodydamas, kad vien formalus ir mechaninis šio sprendimo vertinimas, neatskleidžia nei tikrojo nutarimo turinio, nei galimų priežasčių, o svarbiausia – tikrųjų nutarimo pasekmių.

18Apeliacinį skundą pateikę ieškovai mano, kad teismas nesirėmė objektyvios tiesos nustatymo kriterijumi, bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos įrodymų tyrimo ir vertinimo teisminės praktikos, todėl tvirtina, kad pirmos instancijos teismo sprendimas remiantis nurodytais pagrindais yra neteisėtas ir naikintinas.

19Atsiliepime į apeliacinį skundą, atsakovas mano, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-10-28 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-3750-643/2011 yra teisėtas ir pagrįstas, o atsakovo pateiktas apeliacinis skundas nepagrįstas, todėl netenkintinas.

20Savo poziciją grindžia tuo, kad nors ieškovų esminis argumentas yra tas, kad prieš balsavimą turėjo būti skaičiuojama kiek yra tarybos narių, kad būtų galima užtikrinti jog posėdis yra teisėtas, tačiau šis ieškovų argumentas yra nepagrįstas, nes tokia balsavimo tvarka nėra įtvirtinta nei Įstatuose nei Reglamente. Atsakovas tvirtina, kad LŠDPS Koordinavimo tarybos posėdžiui esant teisėtam, t.y. susirinkus į jį 2/3 narių, yra laikoma, kad šis kvorumas yra viso posėdžio metu. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad tarybos narių dalyvavimas posėdžiuose yra ne tik jų teisė, bet ir pareiga. Svarbu paminėti tai, kad jei ieškovai būtų likę posėdžių salėje ir balsavę prieš, sprendimas vis tiek būtų priimtas, kadangi už jį balsavo dauguma LŠDPS Koordinavimo tarybos narių. Todėl atsakovas pažymi, kad toks narių pasišalinimas iš posėdžių salės sąmoningai siekiant sukliudyti Koordinavimo tarybai priimti sprendimus, laikytinas tarybos nariu teisių piktnaudžiavimu ir mano, kad tai yra pagrindas apskritai atsisakyti ginti tariamai pažeistas ieškovų teises.

21Remiantis tuo, kas išdėstyta, atsakovas mano, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-10-28 sprendimas civilinėje byloje yra priimtas nepažeidžiant materialinių ir procesinių teisės normų, todėl nėra pagrindo jį panaikinti, o ieškovų ieškinys dėl profesinės sąjungos valdymo organo sprendimo pripažinimo negaliojančiu yra nepagrįstas, todėl nėra pagrindo jį tenkinti.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

24Apeliacinis skundas atmestinas.

25Teisėjų kolegija sutinka su apylinkės teismo nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, argumentais ir padarytomis išvadomis, todėl jų nebekartoja.

26CK 2.82 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad juridiniai asmenys įgyją civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus.

27Profesinių sąjungų įstatymo 4 straipsnyje nurodoma, kad profesinės sąjungos veikia, laikydamosi Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo (Konstitucijos), šio bei kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų, ir savo veiklą grindžia nustatyta tvarka įregistruotais profesinės sąjungos įstatais (statutu).

28Kaip matyti iš LŠDPS įstatų 7.9 punkto Koordinavimo tarybos dirba pagal patvirtintą Reglamentą. Koordinavimo tarybos posėdžiai kviečiami vieną kartą per 3 mėnesius, ir yra teisėti, jei juose dalyvauja 2/3 Tarybos narių; sprendimai priimami paprasta balsų dauguma (50+1), išskyrus šiuose įstatuose numatytus atvejus (b.l. 108-120). Analogiškos normos įtvirtintos ir Koordinavimo tarybos Reglamente iš kurio seka, kad Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių (4.2 p.). To paties Reglamento 4.3 punkte numatyta, kad nutarimai priimami paprasta balsų dauguma (50 proc.+1), posėdyje dalyvaujančių Koordinavimo tarybos narių (b.l. 10A-13). Koordinavimo tarybos reglamente, taip pat nustatyta, kad nutarimai priimami bendru sutarimu arba balsavimu. Balsuojama, jei bent vienas Koordinavimo tarybos narys to reikalauja (4.8.3 p.) (b.l. 13).

29Nors Apeliantai teigia, kad byloje ginčo dėl kvorumo (2/3) ir paprastos daugumos balsavimu (50+1) priimamų sprendimų, nebuvo ir tai nėra teisiškai reikšminga aplinkybė, tačiau teisėjų kolegijos vertinimu yra priešingai, nei teigia Apeliantai. Šios aplinkybės yra teisiškai reikšmingos, nes būtent vadovaujantis nustatyta sprendimų priėmimo procedūra LŠDPS yra vertinama ar priimamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, ir ar jį priimant nėra padaryti procedūriniai pažeidimai lemiantys skundžiamo nutarimo, šiuo atveju 2011 m. vasario 10 d. susirinkimo sprendimo – atšaukti 2010 m. spalio 14 d., sprendimą sušaukti neeilinį LŠDPS suvažiavimą, numatytą 2011 m. kovo 26 d., neteisėtumą.

30Teisėjų kolegija sprendžia, kad apylinkės teismas pagrįstai vertino LŠDPS nustatytą sprendimų priėmimo procedūrą pagal LŠDPS įstatus ir Koordinavimo tarybos reglamentą ir jų pagrindu sprendė dėl skundžiamo susirinkimo metu priimto sprendimo teistumo ir pagrįstumo, bei atmeta Apelianto argumentus dėl netinkamo byloje esančių įrodymų vertinimo ir jų analizės stokos, kaip nepagrįstus (CPK 177-178, 183-185 str.).

31Apeliaciniame skunde teigiama, kad apylinkės teismas nevertino sąvokos ,,dalyvauti“, nors sistemiškai aiškinant šią nuostatą turi būti nagrinėjamas šios sąvokos sąsajumas su kitomis teisės normomis, o ne tik su Koordinavimo tarybos Reglamento 4.3 punktu. Taip pat mano, kad atsižvelgiant į tai, jog Koordinavimo tarybos Reglamente ir LŠDPS Prezidiumo reglamente sąvokos ,,dalyvauti“ reikšmė nėra aiškiai apibrėžta, reikėjo taikyti teisės analogiją ir vadovautis LR Seimo statuto 113 straipsnio 3 dalimi nustatančia, jog ,,Posėdžio pirmininkas kiekviename posėdyje prieš pirmąjį balsavimą, taip pat prieš balsavimą dėl viso įstatymo ar kito teisės akto priėmimo turi patikrinti, kiek Seimo narių dalyvauja“.

32Dabartinės Lietuvių kalbos žodynas sąvoką ,,dalyvauti“ apibrėžia, kaip ,,būti kur ar veikti drauge su kitais: D. susirinkime, pokalbyje, išvykoje. D. programoje. Byloje esantys rašytiniai įrodymai (CPK 177 str.) tvirtina, kad į 2011 m. vasario 10 d. susirinkimą užsiregistravo 32 nariai, jų registracija patvirtinta jų pačių parašais (b.l. 174-175, T1). Tuo tarpu Koordinavimo tarybos sudaro 38 asmenys (b.l. 18). Taigi apie dalyvavusių susirinkime skaičių jo dalyviams buvo žinoma. Akivaizdu, kad buvo susidaręs kvorumas ir susirinkimas galėjo balsuodamas priimti sprendimus pagal reglamentą. Teisėjų kolegijos nuomone, žinant dalyvaujančių susirinkimo narių skaičių, kvorumo tikrinti prieš kiekvieną balsavimą nėra pagrindo, todėl sutiktina su apylinkės teismo išvada, jog vien liudytojų parodymų nepakanka padaryti išvadai, kad balsuojant, prieš kiekvieną sprendimą būtų patikrinamas dalyvaujančių asmenų kvorumas. Beje tokia procedūra nenumatyta ir pačiuose LŠDPS įstatuose bei Koordinavimo tarybos darbo reglamente. Todėl teisėjų kolegijos vertinimu, vadovautis teisės analogija ir remtis Apeliantų siūloma LR Seimo statuto 113 straipsnio 3 dalies nuostata nebuvo jokio pagrindo.

33Apeliantų teigimu skundžiamojo surinkimo metu apskritai nebuvo nagrinėjamas klausimas dėl 2010 m. spalio 14 d. Koordinavimo tarybos nutarimo panaikinimo. Jų teigimu ir apylinkės teismas pažymėjo, jog susirinkimo metu buvo svarstoma galimybė atidėti (bet ne atšaukti) neeilinį suvažiavimą.

34Kaip matyti iš paties 2011 m. spalio 10 d. Koordinavimo tarybos posėdžio protokolo Nr. 001, iš tikrųjų, kaip teigia Apeliantai skundžiamo susirinkimo metu 4 darbotvarkės klausimu dėl Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos neeilinio suvažiavimo buvo svarstomi 3 klausimai: a) LŠDPS neeilinio suvažiavimo būtinumo motyvacija; b) LŠDPS neeilinio suvažiavimo neatidėliotinų klausimų darbotvarkė: c) LŠDPS neeilinio suvažiavimo būtinos darbo grupės ir komisijos rengti dokumentus ir spręsti LŠDPS neatidėliotinas problemas (b.l. 8-26, T1). Posėdžio metu dalyvaujantys jame asmenys išsakė savo nuomones apie pasirengimą visuotiniam susirinkimui, tačiau teigė, kad jam yra nepasiruošta ir siūlė jį atidėti (E. J., L. J., J. Č., Z. J.), o balsuojant 12 Žemaitijos regiono narių paliko posėdžių salę. Teisėjų kolegija įvertinusi 2011 m. vasario 10 d., posėdžio protokole posėdžio dalyvių išsakytus argumentus ir atsižvelgdama į posėdžio pirmininko suformuluotą klausimą - ,,Kas už tai, kad panaikinti 2010 m. spalio 14 d., Koordinavimo tarybos nutarimą: Neeilinį suvažiavimą daryti 2011 m. kovo 26 d.“, sutinka su apylinkės teismo išvada, jog pasišalinę iš posėdžių salės Koordinavimo tarybos nariai protestavo ne prieš klausimo svarstymą, o prieš siūlomą balsavimo formuluotę. Atsižvelgiant į tai, kad 4 klausimo svarstymo metu, visi posėdyje registruoti Koordinavimo tarybos nariai dalyvavo posėdyje ir reiškė savo nuomones svarstomu klausimu, akivaizdu, kad jie žinojo apie keliamo klausimo formuluotę, tačiau net ir 12 dalyvavusių asmenų palikus posėdžių salę (b.l. 30) laikytina, jog jie prieš minėtą formuluotę balsavo ,,prieš“, o atsižvelgiant į Koordinavimo tarybos reglamente numatytą sprendimų priėmimo procedūrą likusių balsų ,,už“ pakako, kad priimti sprendimą panaikinti 2010 m. spalio 14 d., Koordinavimo tarybos nutarimą: Neeilinį suvažiavimą daryti 2011 m. kovo 26 d.“ (Koordinavimo tarybos posėdyje dalyvavo 31, salę paliko 12 narių, todėl likusių 19 narių balsų pakako sprendimo priėmimui vadovaujantis taisykle 50+1, (Reglamento 4.3 p.)). Kadangi vykdant balsavimą procedūrinių pažeidimų nenustatyta, pagrindo panaikinti 2011 m. vasario 10 d., LŠDPS sprendimą, o kartu ir skundžiamąjį Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. spalio 28 d., sprendimą nėra teisinio pagrindo (CPK 263 str. 1 d.). Todėl apeliacinis skundas atmestinas.

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

36Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. spalio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija išnagrinėjusi bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Byloje sprendžiamas klausimas dėl profesinės sąjungos valdymo organo LŠDPS... 5. Atsakovas LŠDPS pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.l. 54-57) nurodydamas,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. spalio 28 d. sprendimu nutarė... 8. Iš Koordinavimo tarybos posėdžio dalyvių sąrašo teismui matyti, kad... 9. Iš ieškinio argumentų ir ieškovų atstovų paaiškinimų teismo posėdžio... 10. Teismas savo sprendimą motyvavo tuo, kad pagal Koordinavimo tarybos reglamento... 11. Teismui įvertinant aplinkybę ar iš balsavimo pasišalinus 12 Koordinavimo... 12. Teismas pažymėjo, kad ieškovai neteisingai interpretavo LŠDPS 2011 m.... 13. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, atsižvelgiant į šalių argumentus... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 15. Ieškovai pateikė apeliacinį skundą ir prašė panaikinti Vilniaus miesto 2... 16. Apeliantai pažymi, kad nesutinka su teismo motyvais dėl dalyvavimo posėdyje.... 17. Ieškovai apeliaciniame skunde pabrėžia, kad teismas netinkamai aiškina... 18. Apeliacinį skundą pateikę ieškovai mano, kad teismas nesirėmė objektyvios... 19. Atsiliepime į apeliacinį skundą, atsakovas mano, kad Vilniaus miesto 2... 20. Savo poziciją grindžia tuo, kad nors ieškovų esminis argumentas yra tas,... 21. Remiantis tuo, kas išdėstyta, atsakovas mano, kad Vilniaus miesto 2... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 24. Apeliacinis skundas atmestinas.... 25. Teisėjų kolegija sutinka su apylinkės teismo nustatytomis faktinėmis bylos... 26. CK 2.82 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad juridiniai asmenys įgyją civilines... 27. Profesinių sąjungų įstatymo 4 straipsnyje nurodoma, kad profesinės... 28. Kaip matyti iš LŠDPS įstatų 7.9 punkto Koordinavimo tarybos dirba pagal... 29. Nors Apeliantai teigia, kad byloje ginčo dėl kvorumo (2/3) ir paprastos... 30. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apylinkės teismas pagrįstai vertino LŠDPS... 31. Apeliaciniame skunde teigiama, kad apylinkės teismas nevertino sąvokos... 32. Dabartinės Lietuvių kalbos žodynas sąvoką ,,dalyvauti“ apibrėžia, kaip... 33. Apeliantų teigimu skundžiamojo surinkimo metu apskritai nebuvo nagrinėjamas... 34. Kaip matyti iš paties 2011 m. spalio 10 d. Koordinavimo tarybos posėdžio... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 36. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. spalio 28 d. sprendimą palikti...