Byla 2A-698-345/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo

2Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Almos Urbanavičienės, sekretoriaujant Agnei Bajarūnaitei, dalyvaujant ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atstovui A. Ž., atsakovei D. Č., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. kovo 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ieškinį atsakovei D. Č., dėl skolos priteisimo.

Nustatė

3Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės D. Č. 695,65 Lt skolos už suvartotą elektros energiją, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad skola susidarė už elektros energiją, suvartotą ( - ) namo ( - ) bute, Vilniuje. Atsakovei šiame daugiabučiame name priklauso du butai – ( - ) ir ( - ), kuriems suteikti du skirtingi unikalūs numeriai, atskiri abonentiniai numeriai, vienas elektros skaitiklis, nutiesti du atskiri elektros įvadai (b.l. 20,29). Nuo 2003-06-01 UAB ,,Bendruva“ nutraukė mokesčių skaičiavimą minėtam namui. Nuo 2004-06-01 iki 2004-04- 01d. namui buvo tiekiama elektros energija, tačiau už ją atsiskaitoma nebuvo. Nuo 2004-04-01 mokesčių skaičiavimą ir surinkimą iš bendrabučių savininkų ir nuomininkų perėmė ieškovas. Atlikus skaičiavimus paaiškėjo, kad atsakovė skolinga už suvartotą elektros energiją 849,19 Lt (b.l. 9,10). Kadangi už ( - ) butą yra 153,54 Lt permoka už elektros energija, atitinkamai mažina savo reikalavimą šia suma. Ieškovei priklauso minėtame name du butai, todėl ieškovas proporcingai buto plotams paskaičiuodavo ir teikdavo dvi sąskaitas. Butams ( - ) ir ( - ) buvo įrengtas vienas kontrolinis skaitiklis, kurio parodymų skirtumas buvo dalijamas per pusę ir kiekvienam butui buvo išrašoma atskira sąskaita. Atsakovė gaudavo dvi sąskaitas, tačiau apmokėdavo tik vieną – už ( - ) butą. Kadangi atsakovė apmokėdavo tik už pusę suvartotos elektros energijos, susidarė 695,65 Lt skola.

5Bylos nagrinėjimo metu ieškovas patikslino, kad atsakovei iki 2005-01-01 buvo skaičiuojama pagal jos turimą plotą, o nuo 2005-01-01 ir pagal plotą ir pagal skaitiklio parodymus. Nuo 2005-01-01 iki 2006-03-31 skola buvo 461 Lt už sunaudotą elektros energiją ir pagal skaitiklio parodymus ir pagal plotą už bendro naudojimo patalpoms sunaudotą elektros energiją (b.l. 64).

6Nurodė, jog mokestis atsakovei skaičiuojamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2001 05 23 nutarimu Nr. 603 patvirtintomis ,,Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinėmis nuostatomis,, bei LR Ūkio ministro 2003 11 03 įsakymu Nr. 4-412 patvirtinta ,,Įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams metodika,, (b.l. 20-21).

7Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad už elektros energiją yra atsiskaičiuosi. Skaitiklio parodymai 2003-06-01 buvo 2175, vėliau pagal skaitiklio parodymus už laikotarpį nuo 2003-06-01 iki 2004-03-31 buvo sumokėta. Taip pat sumokėta iki 2006-04-01, tai patvirtina sąskaitų kopijos (b.l. 24,26). Nurodė, kad iki 2004-04-01 UAB ,,Bendruva“ neėmė mokesčio, nes bylinėjosi su ieškovu. 2004-04-01 perėmė RST, sutarties su jais nepasirašė, sąskaitos buvo didesnės, nei kaimynų, išsiaiškino, kad skaičiuoja ir už liftą, nors gyvena 1 aukšte (b.l. 64).

8Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismas 2008 m. kovo 26 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovės D. Č. 321,91 Lt skolos už elektros energiją, 23,09 Lt žyminio mokesčio, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2007-05-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Konstatavo, jog atsakovė už 2003-06-01 - 2004-03-31 laikotarpį už abi patalpas 2006-01-24 sumokėjo 272,74 Lt, o už 2004-03-31 - 2006-01-04 laikotarpį 2006-07-19 sumokėjo 101 Lt skolą, t.y. viso sumokėjo 373,74 Lt, todėl priteisė 321,91 Lt.

9Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. kovo 26 d. sprendimą pakeisti ir ieškinį tenkinti pilnai.

10Nurodo, jog UAB „Bendruva“, kuri skirstydavo įmokas už suvartotą elektros energiją name, esančiame ( - ), nuo 2003-06-01 atsisakė vykdyti šią funkciją ir iš namo gyventojų nerinko mokesčių už suvartotą elektros energiją. Nuo 2004-04-01 ieškovas pradėjęs skaičiuoti mokesčius už elektros energiją, įmokas namo gyventojams skirstė pagal buto naudingąjį plotą. Teismine tvarka išsprendus ginčą tarp UAB „Bendruva“ ir AB Rytų skirstomųjų tinklų, ieškovas taip pat paskirstė įmokas ir už laikotarpį nuo 2003-06-01 iki 2004-04-01 namo gyventojų suvartotą elektros energiją. Nurodo, jog atsakovei buvo pateikiamos dvi sąskaitos, už butą ( - ) ir ( - ), tačiau atsakovė apmokėdavo sąskaitą tik ( - ) butą. Atsakovė 2006-01-24 mokėdama už elektros energiją deklaruoja, jog apmoka iki skaitiklio rodmenų 3302 kWh, o kitą kartą 2006-07-19 mokėdama deklaruoja, jog apmoka nuo skaitiklio rodmenų 4742 kWh iki 5085 kWh. Tokiu būdu už elektros energiją tarp 3302kWh ir 4742 kWh yra neapmokėta.

11Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė nurodo, jog abiems butas įrengtas vienas skaitiklis. Šio Skaitiklio parodymai yra apmokėti. 2006-01-24 sumokėjo skolą už 10 mėnesių, toliau mokėjo tvarkingai pagal skaitiklio rodmenis. Prašo apeliacinį skundą atmesti.

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis LR CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t.y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, patikrina ar nėra LR CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

14Byloje nustatyta, jog ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės D. Č. 695,65 Lt skolą už suvartotą elektros energiją už 2003-06-01 - 2004-03-31 ir 2004-04-01 – 2006-02-01 laikotarpius, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

15LR CK 6.383 str. 1 d., 6.384 str. 1 d., CPK 3 str. 5 d. ir CK 6.584 str. yra įtvirtinta buto savininko, energijos vartotojo pareiga sumokėti už jam pateiktą elektros energiją pagal įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas kainas arba tarifus ( LR CK 6.385 str. 4 d.). Bendrosios dalinės nuosavybės dalyviai, t.y. butų, kitų patalpų savininkai turi apmokėti ir tas energijos išlaidas, kurios atsiranda naudojantis bendrojo naudojimo patalpomis - koridoriais, laiptinėmis, virtuvėmis ir pan. (LR CK 4.76 str., 4.82 str. 3 d.).

16Byloje nustatyta, jog ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės už suvartotą elektros energiją 849,19 Lt skolą. Patikrinęs atsakovės mokėjimus patikslintu ieškiniu prašė priteisti 695,65 Lt. Iš bylos medžiagos matyti, jog iki 2003-06-01 UAB „Bendruva“ administravo daugiabutį gyvenamąjį namą ( - ), vykdė mokesčių už suvartotą elektros energiją paskirstymo ir surinkimo iš bendrabučio tipo gyvenamųjų namų gyventojų, funkciją. Nuo 2003-06-01 UAB „Bendruva“ minėtų funkcijų nebevykdė, todėl minėto namo gyventojai neturėjo galimybės atsiskaityti už suvartotą elektros energiją. Nuo 2004-04-01 mokesčių už suvartotą elektros energiją skaičiavimo ir surinkimo funkciją perėmė AB „Rytų skirstomieji tinklai“, kurie paskirstė visiems butų savininkams skolą už elektros energiją suvartotą 2003-06-01 – 2004-03-31 laikotarpiu. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovei už 2003-06-01 - 2004-04-01 laikotarpį buvo paskaičiuota 329,25 Lt skola (b.l.9-10). Ieškovė 2006-01-04 ieškovui sumokėjo 272,74 Lt susidariusią skolą už 2003-06-01 - 2004-03-31 laikotarpį. Už butų ir laiptinių apšvietimą nuo 2004-04-01 – 2006-02-01 ieškovo paskaičiuota atsakovei 519,94 Lt skola. Iš bylos medžiagos matyti, jog 2006-01-04 atsakovė už 2004-03-31 – 2006-01-04 laikotarpį susidariusią skolą sumokėjo 101 Lt. Tokiu būdu iš viso atsakovė apmokėjo 373,74 Lt skolą, ir iš ieškovo patikslintu ieškiniu prašomos priteisti 695,65 Lt sumos už tą patį laikotarpį lieka neapmokėta 321,91 Lt skola. Ieškovas nepateikia daugiau rašytinių įrodymų ar paskaičiavimų iš kurių būtų galima matyti, jog sumokėta 373,74 Lt skola nepadengia iš pradžių priskaičiuotos 849,19 Lt (b.l.9-10), o vėliau sumažintos iki 695,65 Lt skolos. Apeliantas nurodo, jog nuo 2004-04-01 vadovaujantis 2003-11-13 Ūkio ministro įsakymu patvirtinta įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams metodika, įmokas visiems namo gyventojams skirstė pagal buto naudingąjį plotą (b.l.69), tuo tarpu byloje pateikta UAB „Bendruva“ pažyma bei Elektros energijos apskaitos pagal poskaitiklį sutartis patvirtina (b.l.50-51), jog atsakovei jau nuo 2001-01-23 įmokos už elektros energiją buvo skaičiuojamos pagal vieno poskaitiklio parodymus, tokiu būdu, pagal naudingąjį buto plotą ieškovas galėjo skaičiuoti tik įmokas už bendro naudojimo patalpas. Apelianto paskaičiavimai nėra grindžiami rašytiniais įrodymais, iš kurių būtų matyti viso namo už tam tikrą laikotarpį išnaudotas elektros energijos kiekis, atskiriems butams, pagal poskaitiklio parodymus ar buto, patalpų naudingą plotą paskirstyti mokesčiai, taip pat paskirstyti mokesčiai buto savininkams už bendro naudojimo patalpas bei liftą, tokiu būdu kolegija laiko, jog ieškovas neįrodė prašomos priteisti skolos, bei atmeta apelianto prašymą priteisti visą 695,65 Lt skolą. Kadangi teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, o ieškovas yra pelno siekiantis juridinis asmuo, kuris reiškiantis reikalavimus turi juos pagrįsti rašytiniais įrodymais, nagrinėjamu atveju byla nėra dispozytivi ir teismas tokio pobūdžio bylose nėra aktyvus, įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus, kolegija daro išvadą, jog ieškovas neįrodė, jog atsakovės neapmokėta skola už suvartotą elektros energiją yra didesnė nei pirmos instancijos teismo priteista 321,91 Lt skola, tokiu būdu kolegija atmeta apeliacinį skundą kaip nepagrįstą.

17Vadovaujantis išdėstytu, kolegija daro išvadą, jog pirmos instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai taikė ir aiškino materialines teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str. 326 str. 1 d. 1 p. kolegija,

Nutarė

19Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. kovo 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Almos... 3. Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ patikslintu ieškiniu kreipėsi... 4. Nurodė, kad skola susidarė už elektros energiją, suvartotą ( - ) namo ( -... 5. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas patikslino, kad atsakovei iki 2005-01-01 buvo... 6. Nurodė, jog mokestis atsakovei skaičiuojamas vadovaujantis LR Vyriausybės... 7. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad už elektros energiją yra... 8. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismas 2008 m. kovo 26 d. sprendimu ieškinį... 9. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo... 10. Nurodo, jog UAB „Bendruva“, kuri skirstydavo įmokas už suvartotą... 11. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė nurodo, jog abiems butas įrengtas... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis LR CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 14. Byloje nustatyta, jog ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ patikslintu... 15. LR CK 6.383 str. 1 d., 6.384 str. 1 d., CPK 3 str. 5 d. ir CK 6.584 str. yra... 16. Byloje nustatyta, jog ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš... 17. Vadovaujantis išdėstytu, kolegija daro išvadą, jog pirmos instancijos... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str. 326 str.... 19. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. kovo 26 d. sprendimą palikti...