Byla 2A-419/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Gintaro Pečiulio ir Viginto Višinskio (posėdžio pirmininkas ir pranešėjas),

3sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei,

4dalyvaujant apelianto uždarosios akcinės bendrovės „Bleiras“ atstovui Gediminui Pakalniui,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto uždarosios akcinės bendrovės „Bleiras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Timex S. A. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Bleiras“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I. Ginčo esmė

8Ieškovas Timex S. A. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Bleiras“ (toliau –UAB „Bleiras“) 227 478,34 Lt dydžio skolą, 48 521,66 Lt dydžio delspinigius, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007 m. gruodžio 12 d. sudarė su atsakovu kliento kortelės perdavimo sutartį, pagal kurią išdavė atsakovui UTA korteles, leidžiančias įsigyti kurą ir tepalus, pirkti su transporto priemonėmis susijusias prekes ir paslaugas, mokėti greitkelių ir tunelių mokesčius, o atsakovas įsipareigojo už gautas paslaugas ir nupirktas prekes atsiskaityti. Atsakovas, nepaisant daugkartinių prašymą likviduoti skolą, iki šiol su ieškovu neatsiskaitė ir liko skolingas 227 478,34 Lt sumą. Laiku neatsiskaičius, vadovaujantis sutarties 3.11 punktu, numatančiu 0,2 procentų dydžio delspinigius, atsakovui paskaičiuoti 53 211,89 Lt dydžio delspinigiai. Tačiau, būdamas sąžiningu verslininku ir atsižvelgdamas į teismų praktiką, atsakovas prašomų priteisti delspinigių sumą mažina iki 48 521,66 Lt. Bylos nagrinėjimo metu atsakovui dalį skolos padengus, ieškovas prašomą priteisti skolą sumažino iki 220 173,63 Lt.

9Atsakovas UAB „Bleiras“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad aptariamos sutarties pagrindu iš ieškovo už prekes ir paslaugas gauta sąskaitų 6 090 129,30 Lt sumai, o į ieškovo sąskaitą pervesta 6 087 768,94 Lt suma, todėl neapmokėtas likutis sudaro 2 360,36 Lt. Atsakovas nuo 2008 m. liepos 30 d. savo bankiniuose pavedimuose nurodydavo, kokias konkrečiai sąskaitas apmoka, o ieškovas tikriausiai savo apskaitoje dengė visai kitas sąskaitas. Pažymėjo, kad prašomi priteisti delspinigiai, palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos šioje ekonominėje situacijoje prieštarauja teisingumo ir protingumo kriterijams.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 3 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovui iš atsakovo 220 173,63 Lt dydžio skolą, 13 210 Lt dydžio delspinigius, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo 2008 m. gruodžio 1 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 5 813,77 Lt dydžio žyminį mokestį ir 3 343 Lt advokato atstovavimo išlaidų; kitoje dalyje ieškinį atmetė. Iš atsakovo valstybės naudai teismas taip pat priteisė 27 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

12Teismas nurodė, kad tarp šalių nėra ginčo, jog 220 173,63 Lt skolos dalis atsirado ieškovui pagal atliktus atsakovo mokėjimų pavedimus atskaičius delspinigius nuo neapmokėtų laiku sumų, todėl konkrečiu atveju spręsti, ar netesybos nėra per didelės, teismas turi teisę tik nuo neapmokėtos 220 173,63 Lt skolos dalies, tačiau teismas neturi pagrindo šią skolos sumą pripažinti delspinigių suma. Kadangi dėl nurodytos sumos dydžio tarp šalių nėra ginčo, reikalavimas šioje dalyje pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas. Spręsdamas delspinigių priteisimo klausimą, teismas nurodė, kad šalys pripažįsta, jog pasirašytos sutarties pagrindu prievolės vertė pagal gautas sąskaitas yra 6 090 129,30 Lt. Atsižvelgdamas į tai, kad beveik 97 procentai prievolės yra įvykdyta, nesant byloje įrodymų, kad ieškovo nuostoliai atitinka prašomą priteisti delspinigių sumą, taip pat atsižvelgdamas į atsakovo 2009 m. rugsėjo 30 d. sudarytą įmonės balansą, pelno nuostolio ataskaitą, teismas ieškovo prašomą priteisti 48 521,66 Lt dydžio delspinigių sumą sumažino iki 13 210 Lt.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Bleiras“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

161. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčo tarp šalių dėl skolos dydžio nėra, prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Pastarieji įrodo, kad apelianto įsiskolinimas ieškinio padavimo dieną buvo tik 2 360 Lt. Ieškovas pripažino, kad iš apelianto gautą dalį įmokų (220 173,63 Lt) įskaitydavo ne kaip pagrindinės skolos padengimą, bet kaip delspinigius už pavėlavimą apmokėti ankstesnes sąskaitas. Dėl šios priežasties teismas turėjo aiškintis įmokų paskirstymo tvarką, tačiau to nedarė.

172. Bendrųjų UTA kortelių naudojimo sąlygų, kurios yra neatskiriama sutarties dalis, 3.10 punktas nustato, kad jeigu klientas atliko mokėjimą, kuris nebuvo pakankamas visiems įsipareigojimams įvykdyti, mokėjimas pirmiausia padengia pagrindinę sumą, o vėliau – kitus kliento įsipareigojimus, nepaisant to, kas yra numatyta piniginės banko operacijos aprašyme. Tarp šalių nekyla ginčo, kad sutartį ir nurodytas sąlygas rengė ieškovas, o susitarimas buvo sudarytas prisijungimo būdu. Taigi ieškovas visus apelianto atliktus mokėjimus turėjo įskaityti kaip pagrindinės skolos dengimą, ir tik padengus pagrindinę skolą, įskaičiuoti kaip kitus įsipareigojimus. Tokia įmokų tvarka turėjo galioti net ir tuo atveju, jeigu apeliantas pavedime būtų nurodęs ir kitokią mokėjimo paskirtį. Ieškovas neturėjo teisės vienašališkai pakeisti sutarties sąlygų (CK 6.223 straipsnio 1 dalis). Pirmosios instancijos teismas laikė, kad susitarimo dėl įmokų paskirstymo tvarkos pakeitimo faktas gali būti grindžiamas PVM sąskaitos-faktūromis, tačiau pagal teismų praktiką vien šių dokumentų pagrindu civiliniai teisiniai santykiai tarp šalių neatsiranda. Todėl pirmosios instancijos teismas ieškovo veiksmus turėjo vertinti kaip vienašalį sutarties sąlygų pakeitimą. Tas faktas, kad dalis mokėjimų vienašališkai buvo įskaityta ne pagrindinės skolos padengimui, negali sukelti apeliantui jokių teisinių pasekmių.

183. Ieškovas, netinkamai įskaitydamas iš apelianto gaunamas pinigines lėšas, pats pažeidė sutartį, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jo naudai iš atsakovo priteisė 13 210 Lt dydžio delspinigius (CK 6.71 straipsnis).

19Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Timex A. S. prašo skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi tokie motyvai:

201. Apeliantas nepagrįstai suabsoliutina Bendrųjų UTA kortelių naudojimo sąlygų 3.10 punktą, neįvertindamas kitų aplinkybių. Tiek sąskaitos už kurą, tiek sąskaitos už netesybas apeliantui buvo išrašomos kas mėnesį, todėl bet kurie iš apelianto gauti mokėjimai buvo dengiami pradedant nuo vėliausių neapmokėtų sąskaitų, t. y. gautas pinigines lėšas ieškovas pirmiausia įskaitydavo neapmokėtai skolai už kurą padengti, po to delspinigiams, laikantis minėto susitarimo 3.10 punkto reikalavimų. Apeliantas raštu pirmosios instancijos teismui pripažino, jog ieškovo išrašytas sąskaitas už delspinigius buvo gavęs, tačiau jų neįtraukė į buhalterinę apskaitą. Apeliantas nereiškė jokių pretenzijų dėl gaunamų sąskaitų delspinigiams apmokėti, nesikreipė ir nesiūlė keisti sutartinių nuostatų, ir tik susidarius didesnei skolai bei ieškovui ėmusis ikiteisminio bei teisminio skolos išieškojimo veiksmų, apeliantas pradėjo ginčyti skolos sumą.

212. Teismas pagrįstai nustatė, kad nėra ginčo dėl mokėtinos sumos, nes ginčas buvo kilęs dėl to, ar mokėtina suma yra skola ar delspinigiai.

22IV. Apeliacinio teismo argumentai

24Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamoje byloje absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.

26Šioje byloje ginčas kilo dėl apelianto įsiskolinimo ieškovui pagal šalių sudarytą sutartį. Ieškovu teigimu, apeliantas su juo nevisiškai ir ne laiku atsiskaitė, todėl susidarė prašoma priteisti skola ir delspinigiai. Savo ruožtu apeliantas tvirtina, kad jo įsiskolinimas ieškovui ieškinio padavimo dieną sudarė tik labai nedidelę dalį prašomos priteisti skolos, nes jis su ieškovu iš esmės buvo atsiskaitęs. Ieškovas vienašališku sprendimu mokėtinas sumas pirmiausia nukreipdavo delspinigių dengimui, dėl ko ir susidarė nepagrįstai prašoma priteisti skola. Apeliaciniame skunde būtent ir keliamas klausimas dėl įmokų paskirstymą reglamentuojančių sutarties sąlygų tinkamo aiškinimo ir taikymo.

27Dėl skolos priteisimo

28Gautų įmokų paskirstymą, kai skolininko vykdant piniginę prievolę sumokėta tam tikra suma nepadengia visos skolos, reglamentuoja CK 6.54 straipsnio nuostatos, nustatančios, kad tokiu atveju pirmiausia yra dengiamos išlaidos, susijusios su kreditoriaus reikalavimu įvykdyti prievolę pareiškimu, palūkanos, netesybos, o pagrindinė prievolė dengiama tik sumokėjus šias sumas. Kartu aptariamo straipsnio 1 dalis suteikia teisę šalims susitarti dėl kitokios įmokų paskirstymo tvarkos. Ginčo šalių sutartis būtent ir įtvirtina priešingas įmokų paskirstymo taisykles nei įstatymas – Bendrosiose UTA kortelių naudojimo sąlygose, esančiose sudėtine sutarties dalimi, numatyta, kad jeigu klientas atliko mokėjimą, kuris nebuvo pakankamas visiems įsipareigojimams įvykdyti, mokėjimas pirmiausia padengia pagrindinę sumą, o vėliau – kitus kliento įsipareigojimus, nepaisant to, kas yra numatyta piniginės banko operacijos aprašyme (3.10 punktas). Taigi, sprendžiant šalių ginčą, įstatyme įtvirtinta įmokų paskirstymo tvarka netaikytina, o turi būti vadovaujamasi sutarties sąlygomis (CK 6.156 straipsnio 1 dalis, 6.189 straipsnio 1 dalis). Pastebėtina, kad byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, jog šalys sutartyje nustatyta tvarka būtų pakeitusios aptartas įmokų paskirstymo taisykles. Be to, byloje nekyla ginčo, kad sutarties sąlygas pasiūlė ieškovas, o pati sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu (b. l. 173).

29Įvertinus nagrinėjamo ginčo aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovas nesilaikė įmokų paskirstymo tvarką įtvirtinančių sutartinių nuostatų – priešingai nei buvo sutarta, ieškovas gautas įmokas pirma eile įskaitydavo paskaičiuotiems delspinigiams dengti, o tik vėliau gautomis įmokomis dengdavo pagrindinę skolą. Tai, kad apelianto sumokėtomis sumomis iš pradžių buvo apmokami delspinigiai, o tą darant remtasi CK 6.54 straipsnyje įtvirtinta įmokų paskirstymo tvarka, pirmosios instancijos teisme pripažino ir ieškovo atstovai (b. l. 61-62, 138). Šią aplinkybę patvirtina ir byloje esantys šalių buhalteriniai dokumentai (b. l. 42-46, 121-125), kurie iš esmės tarpusavyje sutampa. Iš šių dokumentų matyti, kad apeliantui sąskaitos už pagal sutartį įsigytas prekes ir paslaugas buvo išrašomos nuo 2008 m. sausio 15 d. iki 2008 m. rugsėjo 30 d. Sąskaitos, išrašytos laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 15 d. iki 2008 m. vasario 15 d., buvo apmokėtos visiškai, delspinigiai už vėlavimą atsiskaityti pagal jas neskaičiuoti ir ginčo dėl šių sąskaitų tarp šalių nekilo. Delspinigius atsakovas pradėjo skaičiuoti už vėlavimą apmokėti nuo 2008 m. vasario 29 d. išrašytas sąskaitas (b. l. 52-55, 121-122). Tiek ieškovo, tiek ir apelianto pateikti buhalteriniai dokumentai (b. l. 45, 121) patvirtina, kad pirmosios delspinigių sąskaitos (b. l. 52) išrašymo dieną – 2008 m. balandžio 17 d. – ieškovo nuo 2008 m. vasario 29 d. pateiktų sąskaitų, kurių mokėjimo terminai suėjo iki pirmųjų delspinigių paskaičiavo, suma sudarė 1 198 486,11 Lt, o apeliantas iki nagrinėjamos delspinigių sąskaitos išrašymo buvo sumokėjęs ieškovui 390 166,40 Lt. Taigi apelianto pagrindinė skola aptariamu momentu sudarė 808 679,71 Lt. Nuo 2008 m. balandžio 17 d. delspinigių sąskaitos iki antrosios – 2008 m. gegužės 12 d. – delspinigių sąskaitos (b. l. 53) ieškovo pateiktų sąskaitų, kurių-------- mokėjimo terminai buvo suėję, suma siekė 1 161 045,13 Lt, o įvertinus kartu su ankstesne skola – 1 969 724,84 Lt. Šiuo laikotarpiu apeliantas sumokėjo ieškovui 981 319,71 Lt, todėl liko skolingas 988 405,13 Lt. Vadinasi, apelianto įmokų neužtenkant pagrindinei skolai dengti, pirmoji delspinigių sąskaita 27 972,93 Lt sumai, kurios apmokėjimo terminas suėjo 2008 m. gegužės 12 d., pagal šalių sutarties sąlygas negalėjo būti dengiama. Analogiška situacija ir su kitomis delspinigių sąskaitomis. Laikotarpiu nuo 2008 m. gegužės 12 d. iki trečiosios – 2008 m. birželio 27 d. – delspinigių sąskaitos (b. l. 54) sąskaitų, kurių apmokėjimo terminai buvo suėję, suma siekė 1 533 236,94 Lt, o įvertinus kartu su ankstesne skola – 2 521 642,07 Lt. Aptariamu laikotarpiu apeliantas ieškovui sumokėjo 1 333 685,13 Lt, todėl liko skolingas 1 187 956,94 Lt. Taigi neužtenkant apelianto įmokų pagrindinei prievolei dengti, tiek antroji delspinigių sąskaita, kurios apmokėjimo terminas suėjo 2008 m. birželio 6 d. ir kurios suma siekė 40 482,84 Lt, tiek ankstesnė delspinigių sąskaita taip pat negalėjo būti padengta. Nuo trečiosios delspinigių sąskaitos iki 2008 m. liepos 10 d. delspinigių sąskaitos (b. l. 55) ieškovas sąskaitų, kurių mokėjimo terminas būtų suėjęs, nebuvo išrašęs, o apeliantas šiuo laikotarpiu ieškovui sumokėjo 452 316,80 Lt. Įvertinus ankstesnę skolą, apelianto įsiskolinimas ketvirtosios delspinigių sąskaitos išrašymo metu siekė 735 640,14 Lt. Taigi ir šiuo atveju tiek trečioji delspinigių sąskaita, kurios apmokėjimo terminas suėjo 2008 m. liepos 22 d. ir kurios suma siekė 113 867,30 Lt, tiek ir ankstesnės minėtos delspinigių sąskaitos net iš dalies negalėjo būti padengtos. Po 2008 m. liepos 10 d. delspinigių sąskaitos išrašymo suėjo ir kitų sąskaitų apmokėjimo terminai, buvo išrašomos naujos sąskaitos, o apeliantas atlikdavo mokėjimus, tačiau šie mokėjimai niekuomet neviršydavo mokėjimo metu esančios bendros pagrindinės skolos, todėl paskaičiuoti delspinigiai negalėjo būti apmokami (b. l. 42-43, 123-125). Taigi iš išdėstyto seka, kad, laikantis šalių sudarytos sutarties, ieškovas neturėjo galimybės gautas įmokas nukreipti delspinigių dengimui. Pažymėtina, kad apeliantas buvo gavęs aptariamas delspinigių sąskaitas, tačiau, kaip pats pripažino (b. l. 68), jas grąžino ir į savo buhalterinę apskaitą neįtraukė, o vėlesniuose mokėjimuose detalizuodavo, kokias konkrečias sąskaitas apmoka (b. l. 124-125). Tačiau, jau minėta, iš gaunamų įmokų visų pirma turėjo būti dengiama pagrindinė skola nepaisant nurodymų bankiniuose pavedimuose, todėl tai, kad ankstesni apelianto mokėjimai nebuvo konkretizuoti, nesudarė ieškovui pagrindo taikyti kitokią įmokų paskirstymo tvarką nei numatyta sutartyje. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo atsiliepimo į apeliacinį skundą teiginiai, kad pirma būdavo dengiama skola, o tik vėliau delspinigiai, prieštarauja ne tik jo pozicijai pirmosios instancijos teisme, bet ir byloje esantiems, įskaitant jo paties pateiktiems, įrodymams.

30Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovo prašoma priteisti 220 173,63 Lt suma (b. l. 122, 137), kurią jis įvardina atsakovo skola, yra ne skola, o ieškovo paskaičiuoti delspinigiai – būtent aptariamų delspinigių sąskaitų suma ir siekia 220 173,63 Lt. Dėl šios priežasties ieškovo reikalavimas dalyje dėl skolos priteisimo atmestinas. Kadangi delspinigiai nuo paskaičiuotų delspinigių nėra skaičiuojami (CK 1.8 straipsnio 1 dalis, 6.37 straipsnio 4 dalis), ieškovo reikalavimas priteisti 48 521,66 Lt delspinigių, kurį iš dalies tenkino pirmosios instancijos teismas, taip pat negali būti tenkinamas.

31Dėl delspinigių priteisimo

32Delspinigiai, kaip netesybų rūšis, yra pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jei prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Delspinigiai (netesybos) laikomi iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti, tačiau teismas turi teisę juos mažinti, jeigu jie yra aiškiai per dideli (neprotingai dideli) arba prievolė iš dalies yra įvykdyta (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Kriterijai, kuriuos vertinant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustatomi atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, taip pat vadovaujantis bendraisiais teisės principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir kt., bylos Nr. 3K-7-304/2007).

33Sprendžiant, ar ieškovas turi teisę į delspinigių priteisimą, pažymėtina, kad reikalavimo priteisti pinigų sumą, įvardinta skola, atmetimas, laikant, jog tai yra delspinigiai, o ne skola, savaime nepaneigia ieškovo teisės į sutartines netesybas. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad apeliantas iš esmės nuolat vėluodavo atsiskaityti (b. l. 45-46, 121-122), to neginčijo ir jis pats, todėl pagrindas reikalauti sutartų netesybų atlyginimo egzistuoja. Minėta, apeliantas pripažino, jog gautas delspinigių sąskaitas grąžino ieškovui, taip pat teigė žodžiu susitaręs su ieškovu, kad delspinigiai nebus skaičiuojami, tačiau byloje nėra duomenų, galinčių patvirtinti tokio susitarimo egzistavimą (CPK 178 straipsnis). Taip pat pažymėtina, kad apeliantas ieškinio reikalavimą dėl skolos priteisimo laikė prašymu priteisti delspinigius ir jį ginčijo remdamasis netesybas reglamentuojančiomis normomis, todėl tokio reikalavimo vertinimas nelaikytinas bylos nagrinėjimo ribų peržengimu (CPK 320 straipsnis).

34Šalių sudarytoje sutartyje yra numatyti 0,2 procentų dydžio delspinigiai, skaičiuojami už kiekvieną atsiskaityti pradelstą dieną (Bendrųjų UTA kortelių naudojimo sąlygų 3.11 punktas), o bendra delspinigių suma už apelianto pavėluotą atsiskaitymą siekia 220 173,63 Lt. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokie delspinigiai yra aiškiai per dideli. Pirma, minėta, sutartį pagal tipines sąlygas rengė ieškovas, ji buvo sudaryta prisijungimo būdu ir dėl jos sąlygų deramasi nebuvo (CK 6.185 straipsnis). Antra, visiškai apmokėti sąskaitas daugiausia buvo vėluojama iki dviejų mėnesių, tačiau daliniai mokėjimai vyko nuolat (b. l. 45-46, 121-122), todėl negalima laikyti, kad toks vėlavimas buvo esminis. Trečia, pagrindinė prievolė, kurios suma viršija 6 mln. Lt, yra įvykdyta. Ketvirta, ieškovas nepateikė jokių įrodymų dėl patirtų nuostolių apeliantui netinkamai vykdant prievolę. Be to, ieškiniu prašytus priteisti delspinigius ieškovas, vadovaudamasis sąžiningumo principu ir teismų praktika, taip pat buvo sumažinęs. Taigi, įvertinus visas šias bylos aplinkybes, taip pat vadovaujantis bendraisiais teisės principais ir siekiant nepažeisti šalių interesų pusiausvyros, ieškovui priteistinų delspinigių suma mažintina iki 30 000 Lt.

35Ieškovui taip pat priteistina 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

36Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

37Tenkinus ieškinį iš dalies, šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos joms atlygintinos proporcingai patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2, 4 dalys), laikant, kad buvo patenkinta 11 procentų ieškinio reikalavimų, o atmesta – 89 procentų reikalavimų. Ieškovas šioje byloje patyrė 15 346 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 5-7, 56, 158), apeliantas – 5 668 Lt (b. l. 146), todėl ieškovui atlygintina 1 668 Lt išlaidų, o apeliantui – 5 045 Lt. Įskaičius šalių viena kitai atlygintinas bylinėjimosi išlaidas, apeliantui iš ieškovo priteistina 3 377 Lt.

38Valstybė šioje byloje patyrė 46 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b. l. 1, 166), kurios taip pat proporcingai patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai priteistinos iš šalių (CPK 92, 96 straipsniai): iš ieškovo priteistina 41 Lt, o apelianto – 5 Lt.

39Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo

40Pirmosios instancijos teismas 2008 m. gruodžio 5 d. nutartimi ieškovo prašymu taikė laikinąsias apsaugos priemones – 276 000 Lt sumai areštavo apelianto turtą. Ieškovui priteisus 30 000 Lt dydžio delspinigius, laikytina, kad pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra, todėl jos naikintinos (b. l. 128-133) (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 150 straipsnio 4 dalis).

41Teisėjų kolegija, apibendrindama aukščiau išdėstytą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos tesimas neįvertino šalių susitarimo dėl įmokų paskirstymo tvarkos, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą, kuris naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas.

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

43Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti iš dalies.

44Ieškovui Timex A. S., kodas KRS 0000149974, priteisti iš atsakovo UAB „Bleiras“, į. k. 184235795, 30 000 Lt (trisdešimt tūkstančių litų) delspinigių ir 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 30 000 Lt sumos nuo bylos iškėlimo 2008 m. gruodžio 2 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

45Atsakovui UAB „Bleiras“, į. k. 184235795, priteisti iš ieškovo Timex A. S., kodas KRS 0000149974, 3 377 Lt (tris tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

46Valstybės naudai priteisti iš ieškovo Timex A. S., kodas KRS 0000149974, 41 Lt (keturiasdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų, o iš atsakovo UAB „Bleiras“, į. k. 184235795, – 5 Lt (penkis litus) bylinėjimosi išlaidų.

47Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 5 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo UAB „Bleiras“, į. k. 184235795, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, o jo nesant ar esant nepakankamai – ir piniginių lėšų ar turtinių teisių areštą 276 000 Lt sumai (Turto arešto akto numeris: 0108006010).

48Sprendimą siųsti šalims ir Turto arešto aktų registrui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei,... 4. dalyvaujant apelianto uždarosios akcinės bendrovės „Bleiras“ atstovui... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 6. Teisėjų kolegija... 7. I. Ginčo esmė... 8. Ieškovas Timex S. A. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo... 9. Atsakovas UAB „Bleiras“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad aptariamos... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 12. Teismas nurodė, kad tarp šalių nėra ginčo, jog 220 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Bleiras“ prašo Vilniaus apygardos teismo... 16. 1. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčo tarp šalių dėl skolos... 17. 2. Bendrųjų UTA kortelių naudojimo sąlygų, kurios yra neatskiriama... 18. 3. Ieškovas, netinkamai įskaitydamas iš apelianto gaunamas pinigines... 19. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Timex A. S. prašo skundą... 20. 1. Apeliantas nepagrįstai suabsoliutina Bendrųjų UTA kortelių naudojimo... 21. 2. Teismas pagrįstai nustatė, kad nėra ginčo dėl mokėtinos sumos, nes... 22. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 24. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 26. Šioje byloje ginčas kilo dėl apelianto įsiskolinimo ieškovui pagal šalių... 27. Dėl skolos priteisimo... 28. Gautų įmokų paskirstymą, kai skolininko vykdant piniginę prievolę... 29. Įvertinus nagrinėjamo ginčo aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovas... 30. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovo... 31. Dėl delspinigių priteisimo... 32. Delspinigiai, kaip netesybų rūšis, yra pinigų suma, kurią skolininkas... 33. Sprendžiant, ar ieškovas turi teisę į delspinigių priteisimą,... 34. Šalių sudarytoje sutartyje yra numatyti 0,2 procentų dydžio delspinigiai,... 35. Ieškovui taip pat priteistina 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 37. Tenkinus ieškinį iš dalies, šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos joms... 38. Valstybė šioje byloje patyrė 46 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 39. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 40. Pirmosios instancijos teismas 2008 m. gruodžio 5 d. nutartimi ieškovo... 41. Teisėjų kolegija, apibendrindama aukščiau išdėstytą, konstatuoja, kad... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 43. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 3 d. sprendimą panaikinti ir... 44. Ieškovui Timex A. S., kodas KRS 0000149974, priteisti iš atsakovo UAB... 45. Atsakovui UAB „Bleiras“, į. k. 184235795, priteisti iš ieškovo Timex A.... 46. Valstybės naudai priteisti iš ieškovo Timex A. S., kodas KRS 0000149974, 41... 47. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 5 d. nutartimi... 48. Sprendimą siųsti šalims ir Turto arešto aktų registrui....