Byla 2-151-231/2011
Dėl paveldėjimo teisės liudijimų pripažinimo iš dalies negaliojančiomis, dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant Marijonai Jankauskienei, dalyvaujant ieškovams S. M., R. M., ieškovo atstovei advokatei M. P., atsakovei J. S., atsakovės atstovei advokatei Astai Astrauskienei, vertėjai Olgai Boguševičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų S. M. (S. M.) ir R. M. ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovams A. M., G. M., J. M., V. C., J. S., Valstybės įmonei Registrų centras Vilniaus filialui, tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Trakų rajono notarų biuro notarei Jūratei Klepackienei dėl paveldėjimo teisės liudijimų pripažinimo iš dalies negaliojančiomis, dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2ieškovai S. M. ir R. M. ieškiniu ir patikslintu ieškiniu atsakovams A. M., G. M., J. M., V. C., J. S., Valstybės įmonei Registrų centras Vilniaus filialui, prašo pripažinti negaliojančia 2004-12-23 Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimo notarinio registro Nr.JK-9064 dalį, kuria mirusiosios vaikai S. M., J. M., K. M. ir J. S. lygiomis dalimis paveldėjo žemės sklypą, turintį 0,86 ha, kadastrinis adresas ( - ), unikalus žemės sklypo numeris ( - ), Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: registro įrašo Nr.44/304614, esantis ( - ), priklausęs mirusiajam pagal Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-09 priimtą sprendimą Nr.2.7-79-13418;

3pripažinti negaliojančia 2005-03-14 Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimo notarinio registro Nr.JK-1714 dalį, kuria mirusiosios J. M. sūnus J. M. paveldėjo 1/4 žemės sklypo, turinčio 0.86 ha; kadastrinis adresas ( - ), unikalus žemės sklypo numeris ( - );

4pripažinti negaliojančia 2007-01-23 paveldėjimo teisės liudijimo, notarinio registro Nr. 402 dalį, pagal kurią A. M. ir G. M. paveldėjo teises į 1/4 dalį 0,86 ha žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), adresas ( - ), po K. M. mirties;

5pripažinti negaliojančia J. M. sudarytą 2005-03-29 Žemės sklypo dovanojimo sutartį, notarinio registro Nr JK-2116, kuria J. M. padovanojo V. C. 1/4 dalį 0,86 ha žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), adresas ( - );

6taikyti restituciją ir žemės sklypą unikalus Nr. ( - ) grąžinti valstybės dispozicijon ir įpareigoti VĮ Registrų centrą panaikinti minėto sklypo teisinę registraciją.

7Nurodė, jog 2004-11-09 Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimu Nr.2.7-79-13418 J. M., mirusios 1999-12-22, vardu buvo atkurtos nuosavybės teisės į jai tenkantį buvusio savininko J. K. nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą- 2,16 ha žemės. Vietoje turėtos 2,16 ha žemės buvo perduoti neatlygintinai lygiavertis bendras 1,38 ha žemės sklypas žemės ūkio veiklai, bendras 0,33 ha žemės sklypas miškų ūkio veiklai ir bendras 0,86 ha žemes sklypas namų valdai esantys ( - ). Sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo buvo perduotas mirusios J. M. paveldėtojams. 2004-12-23 Trakų rajono notarė Jūratė Klepackienė išdavė paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą (Reg. Nr. JK-9064), pagal kurį pilietės J. M. turtą lygiomis dalimis paveldėjo mirusiosios vaikai: S. M., J. M., K. M. ir J. S.. Paveldimą turtą, kuriam išduotas buvo paveldėjimo teisės liudijimas sudarė: žemės sklypas, turintis 0,86 ha, kadastrinis adresas ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ); žemės sklypas, turintis 1,38 ha ploto, kadastrinis adresas ( - ), unikalus žemės sklypo numeris ( - ), esantis ( - ); žemės sklypas, turintis 2,42 ha ploto, kadastrinis adresas ( - ), unikalus numeris ( - ), esantis ( - ). Teigia, jog tokiu būdu, 0,89 ha žemės sklypo, kuriame stovėjo ieškovams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantys gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )), viralinė (unikalus Nr. ( - )), pastatas - ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), pastatas -ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), pastatas-ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), pastatas - ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), pastatas-ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), pastatas-ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), pastatas-tvartas (unikalus Nr. ( - )), inžineriniai statiniai-įrenginiai-kiemo statiniai (unikalus Nr. ( - )), pažeidžiant visą eilę Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių aktų, bendrosios dalinės nuosavybės teise atiteko S. M., J. M., K. M. ir J. S.. Ieškovas pateikė skundą Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl namų valdos žemės sklypo įteisinimo. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2008-02-27 rašte Nr. 3B-(9.5)-M-131, nurodė, jog namų valdos žemės sklypas negalėjo būti grąžintas J. M. vardu, kadangi nuosavybės teisių atkūrimo metu ieškovas buvo gyvenamojo namo savininkas. Atsižvelgiant į skundo nagrinėjimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus, Vilniaus apskrities viršininkui buvo pasiūlyta teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti 2004-11-09 sprendimo Nr. 2.7-79-13418 panaikinimą dalyje dėl žemės sklypo namų valdai suteikimo ir spręsti klausimą dėl namų valdos žemės sklypo S. M. įteisinimo. Vilniaus apskrities viršininkas, ištaisydamas nuosavybės teisių atkūrimo metu padarytas klaidas, 2008-06-10 įsakymu Nr. 2.3-7283-(79) iš dalies panaikino įrašus Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-09 sprendime Nr.2.7-79-13418 (kuriuo nuosavybės teisės į žemę buvo atkurtos J. M. vardu), nurodant, kad nuosavybės teisės į 0,86 ha ploto namų valdos žemės sklypų bus atkurtos vėliau, o 2008-08-01 įsakymu Nr.2.3-9941-(79) panaikino 0.86 ha ploto žemės sklypo ribas ir paėmė šią žemę į laisvos valstybinės žemės fondą. 2008-09-10 pareiškėjai kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Trakų savivaldybės Žemėtvarkos skyrių su prašymu suprojektuoti Žemės reformos žemėtvarkos projekte norimą pirkti 0.86 ha žemės namų valdai ( - ) bei suderinti kadastrinius matavimus. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamentas savo 2009-04-14 raštu Nr.20-237 pranešė, kad pagal Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą 0,86 ha ploto kitos paskirties (namų valdos) žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) (toliau ir – 0,86 ha žemės sklypo), esančio ( - ), savininkai yra A. M. (Paveldėjimo teisės liudijimas, 2007-01-23, Nr.402), G. M. (Paveldėjimo teisės liudijimas 2007-01-23 Nr.402), V. C. (Dovanojimo sutartis 2005-03-29 Nr. JK-2116), pareiškėjas S. M. (Paveldėjimo teisės liudijimas 2004-12-23 Nr.JK-2116) ir J. S. (Paveldėjimo teisės liudijimas 2004-12-23 Nr. JK-9064), o pastatų savininkai yra pareiškėjai, o taip pat pranešė, kad Trakų rajono žemėtvarkos skyrius kreipėsi į Vį Registrų centro Vilniaus filialo Trakų ir Elektrėnų skyrių dėl 0,86 ha ploto namų valdos Žemės sklypo panaikinimo, o Registrų centras 2008-10-07 sprendimu atsisakė panaikinti žemės sklypo ribas, kadangi į 0,86 ha žemės sklypą yra įregistruotos penkių asmenų (bendraturčių) nuosavybės teisės dokumentų, kurie nėra panaikinti ar teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti negaliojančiais bei pasiūlė tarpusavio susitarimu kreiptis į notarą dėl 0,86 ha ploto arba kreiptis į teismą dėl paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo negaliojančiu. Nurodė, jog vietoje panaikinto ir paimto į laisvos žemės fondą 0.86 ha žemės sklypo prie gyvenamojo namo ( - ), pretendentės J. M. vardu yra suprojektuotas naujas žemės sklypas Nr. 60 (plotas - 0,62 ha), kurio ribos 2010-04-12 jau yra paženklintos vietoje. Nepateikus Valstybės įmonei Registrų Centras dokumento, kad atsakovų nuosavybes teisės yra pasibaigusios, negali būti įregistruotas ir parduotas pareiškėjams valstybinės žemės sklypas prie pareiškėjams nuosavybes teise priklausančio gyvenamojo namo. Aiškino, jog paveldėjimo teisės liudijimų 2004-12-23 Nr. JK-9064, 2005-03-14 Nr. JK-1714 ir 2007-01-23 Nr. JK-402 dalies bei 2005-03-29 sudarytos dovanojimo sutarties, notarinio registro Nr. JK-2116, nepanaikinimas yra kliūtis įregistruoti valstybinės žemės sklypą bei jį parduoti gyvenamojo namo savininkams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, taip pat negali būti atkurtos nuosavybės teisės į kitą sklypą, kuris išskirtas ir suformuotas vietoje panaikinto. Paveldėtas (dovanotas) turtas atsirado Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-09 sprendimo Nr. Nr. 2.7-79-13418 pagrindu. 2008-06-10 Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 2.3-7283-(79) dalies paveldėto turto, o konkrečiai 0,86 ha žemės sklypo atsiradimo pagrindas išnyko, o 2008-08-01 įsakymu Nr.2.3-994l-(79) buvo panaikintas ir pats formaliais požymiais nustatytas 0,86 ha žemės sklypas, kuris buvo paimtas į laisvos valstybinės žemės fondą. Taigi paveldėjimo teisės liudijimai 2004-12-23 Registro Nr. JK-9064, 2005-03-14 Nr. JK-1714 ir 2007-01-23 Nr. JK-402 tik formaliai patvirtina teisę į palikimą į 0,86 ha žemės sklypą. Vilniaus apskrities viršininko 2008-06-10 įsakymu „Dėl Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-09 sprendimo Nr.2.7-79-13418 dalinio panaikinimo", išnyksta pagrindas, kuriuo atsakovai įgijo nuosavybę į dalį 0,86 ha dydžio žemės sklypo, todėl turėtų būti panaikintos ir jo pagrindu atsiradusios teisinės pasekmės. Todėl prašo:

  1. Pripažinti negaliojančia 2004-12-23 Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimo notarinio registro Nr.JK-9064 dalį, kuria mirusiosios vaikai S. M., J. M., K. M. ir J. S. lygiomis dalimis paveldėjo žemės sklypą, turintį 0,86 ha, kadastrinis adresas ( - ), unikalus žemės sklypo numeris ( - ), Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: registro įrašo Nr.44/304614, esantis ( - ), priklausęs mirusiajam pagal Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-09 priimtą sprendimą Nr.2.7-79-13418.
  2. Pripažinti negaliojančia 2005-03-14 Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimo notarinio registro Nr.JK-1714 dalį, kuria mirusiosios J. M. sūnus J. M. paveldėjo 1/4 % žemės sklypo, turinčio 0.86 ha; kadastrinis adresas ( - ), unikalus žemės sklypo numeris ( - ).
  3. Pripažinti negaliojančia 2007-01-23 paveldėjimo teisės liudijimo, notarinio registro Nr. 402 dalį, pagal kurią A. M. ir G. M. paveldėjo teises į 1/4 dalis 0,86 ha žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), adresas ( - ), po K. M. mirties;
  4. Pripažinti negaliojančia J. M. sudarytą 2005-03-29 Žemės sklypo dovanojimo sutartį, notarinio registro Nr JK-2116, kuria J. M. padovanojo V. C. 1/4 dalį 0,86 ha žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), adresas ( - ).
  5. Taikant restituciją žemės sklypą unikalus Nr. ( - ) grąžinti valstybės dispozicijon ir įpareigoti VĮ Registrų centrą panaikinti minėto sklypo teisinę registraciją.

8Atsakovė J. S. bei jos atstovė teismo posėdyje prašė atmesti ieškinį ir nurodė, kad niekada nepretendavo į ieškovo nei gyvenamąjį namą nei žemės sklypą, tiesiog buvo įsitikinusi, jog paveldėjo motinos žemę ir gerai nesuprato, kad buvo padaryta klaida atkuriant nuosavybę į motinos turėtą žemę, todėl iš esmės sutiko su ieškiniu.

9Atsakovas Valstybės įmonė Registrų centro Vilniaus filialo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepime ir atsiliepime į patikslintą ieškinį nesutiko, jog jis byloje būtų patrauktas atsakovu, nurodė, jog jokio materialinio suinteresuotumo bylos baigtimi neturi, aiškino, jog ieškovų reikalavimas įpareigoti atsakovą pakeisti registro duomenis yra priverstinio pobūdžio. Pažymėjo, jog daiktinė teisė išregistruojama, kai pateikiami įstatymo nustatyti dokumentai. Prašė bylą nagrinėti atsakovo atstovui nedalyvaujant.

10Atsakovai A. M., G. M., V. C. teismo posėdyje nedalyvavo, nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

11Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su ieškiniu sutiko, prašė bylą nagrinėti trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

12Tretysis asmuo Trakų rajono Notarų biuro notarė Jūratė Klepackienė teismo posėdyje nedalyvavo, nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

13Ieškinys tenkintinas.

14Kai pagal įstatymus atskiros sodybos (namų valdos) naudojamo žemės sklypo plotas ir ribos nebuvo nustatyti ir nėra parengtų techninės apskaitos bylų, parduodama atskiros sodybos (namų valdos) žemė, kurią užima sodybos statiniai, sodas, kiti sodybos želdiniai, kiemas ir sodyboje nuolat daržui naudojamas žemės sklypas (Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas 9 str. 2 d.). Piliečiams perduodant neatlygintinai nuosavybėn žemės sklypus, lygiaverčius turėtajam, žemės sklypai formuojami laikantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nustatytos žemę įsigyjančių piliečių eilės ir perduodami pagal sudarytus žemės reformos žemėtvarkos projektus (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 30 p.). Nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą atkuriamos, jeigu Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose nurodyti piliečiai, kurie nustatytu laiku buvo padavę prašymus atkurti nuosavybės teises, yra mirę, nuosavybės teisės atkuriamos mirusiojo vardu ir perduodamos įpėdiniui, jeigu šis yra Lietuvos Respublikos pilietis (Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 str. 2 d.). Žemė iš Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkama valstybės ir už ją atlyginama pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu ji kaimo vietovėje ir pagal įstatymus yra užimta namų valdų (sodybų) sklypų (Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 str. 2 p.). Asmenys pagal Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisykles gali įsigyti nuosavybėn naudojamus namų valdų žemės sklypus. Namų valdų žemės sklypai juos naudojantiems asmenims parduodami neatsižvelgiant į jų nuolatinę gyvenamąją vietą (1999-03-09 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 260 patvirtintų naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 2 p.).

15Kaip matyti iš bylos medžiagos, 0.86 ha žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ) (toliau – 0,86 ha žemės sklypo), teritorijoje stovėjo ieškovams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantis gyvenamasis namas (unikalus nr. ( - )), viralinė (unikalus Nr. ( - )), pastatas - ūkinis pastatas (unikalus nr. ( - )), pastatas - ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), pastatas - ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), pastatas - ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), pastatas - ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), pastatas - ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), pastatas - tvartas (unikalus Nr. ( - )), inžineriniai statiniai – įrenginiai - kiemo statiniai (unikalus Nr. ( - )) (b. l. 8-9, 33-34). Vadovaujantis Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėmis, ieškovai įgijo teisę išpirkti laisvą valstybinę žemę, kurios teritorijoje stovėjo jiems nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas. 2004-11-09 Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimu Nr. 2.7-79-13418 J. M., mirusios 1999-12-22, vardu buvo atkurtos nuosavybės teisės į jai tenkantį buvusio savininko J. K. nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą - 2,16 ha žemės (b. l. 10). Vietoje turėtos 2.16 ha žemės buvo perduoti neatlygintinai lygiavertis bendras 1.38 ha žemės sklypas žemės ūkio veiklai, bendras 0,33 ha žemės sklypas miškų ūkio veiklai ir bendras 0,86 ha žemes sklypas namų valdai esantys ( - ). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 30 p., nuosavybės teisė paveldėtojams negalėjo būti atkurta 0,86 ha žemės sklypo teritorijoje. Sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo buvo perduotas mirusios J. M. paveldėtojams. 2004-12-23 Trakų rajono notarė Jūratė Klėpackienė išdavė paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą (Reg. Nr. JK-9064), pagal kurį pilietės J. M. turtą lygiomis dalimis paveldėjo mirusiosios vaikai: S. M., J. M., K. M. ir J. S., paveldimo turto sudėtinė dalis buvo ir 0,86 ha žemės sklypas (b. l.11). 2005-03-14 Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimu, notarinio registro Nr.JK-1714, J. M. paveldėjo 1/4 dalį 0,86 ha žemės sklypo (b. l. 70), o 2005-03-29 žemės sklypo dovanojimo sutartimi, notarinio registro Nr. JK-2116, J. M. padovanojo V. C. 1/4 dalį 0,86 ha žemės sklypo (b. l. 12). Mirus K. M., A. M. ir G. M. paveldėjo ir teises į 1/4 dalį 0,86 ha žemės sklypo - 2007-01-23 paveldėjimo teisės liudijimas, notarinio registro Nr. 402 (b. l. 13-14). Nustačius žemės sklypų grąžinimo natūra tvarkos pažeidimus, 2008-06-10 Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 2.3-7283-(79) dalies turto, o konkrečiai 0,86 ha žemės sklypo atsiradimo pagrindas išnyko (b. l. 21), o 2008-08-01 įsakymu Nr.2.3-994l-(79) buvo panaikintas ir 0,86 ha žemės sklypas, kuris buvo paimtas į laisvos valstybinės žemės fondą (b. l. 22). 2011-01-14 Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu administracinėje byloje Nr. I-862-281/2011 ir 2011-08-04 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutartimi patvirtino 2008-08-01 Vilniaus apskrities viršininko įsakymo teisėtumą ir pagrįstumą. Kadangi paveldėtas ar dovanotas turtas atsirado Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-09 sprendimo Nr. 2.7-79-13418 pagrindu, o sprendimas Nr. 2.7-79-13418 dalyje dėl 0,86 ha žemės sklypo yra panaikintas ir žemės sklypas buvo paimtas į laisvos valstybinės žemės fondą su tikslu leisti ieškovams išpirkti žemės sklypą vadovaujantis Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėmis. Be to, teismas pažymi, jog 2009-06-26 Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 2.3-10953-(79), kuriuo buvo patvirtintas Ismonių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas, mirusios J. M. vardu ( - ) vietoj turėtos 0,86 ha žemės, (vertė 710 Lt), yra suprojektuotas perdavimui neatlygintinai nuosavybėn lygiavertis žemės sklypas Nr. 60, 0,62 ha ploto, (vertė 710 Lt) (b. l. 32). Šios aplinkybės įrodo, jog išnykus pagrindui, kuriuo remiantis buvo išduoti paveldėjimo teisės liudijimai ir pasirašyta dovanojimo sutartis, tenkintini išvestiniai ieškovų reikalavimai: pripažinti negaliojančiomis 2004-12-23 Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimo notarinio registro Nr.JK-9064 dalį, kuria mirusiosios vaikai S. M., J. M., K. M. ir J. S. lygiomis dalimis paveldėjo žemės sklypą, turintį 0,86 ha, kadastrinis adresas ( - ), unikalus žemės sklypo numeris ( - ); 2005-03-14 Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimo notarinio registro Nr.JK-1714 dalį, kuria mirusiosios J. M. sūnus J. M. paveldėjo 1/4 dalį žemės sklypo, turinčio 0.86 ha; kadastrinis adresas ( - ), unikalus žemės sklypo numeris ( - ); 2007-01-23 paveldėjimo teisės liudijimo, notarinio registro Nr. 402 dalį, pagal kurią A. M. ir G. M. paveldėjo teises į 1/4 dalį 0,86 ha žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), adresas ( - ), po K. M. mirties; J. M. sudarytą 2005-03-29 Žemės sklypo dovanojimo sutartį, notarinio registro Nr JK-2116, kuria J. M. padovanojo V. C. 1/4 dalį 0,86 ha žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), adresas ( - ).

16Pripažinus dalinai negaliojančiais 2004-12-23, 2005-03-14, 2007-01-23 Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimus ir 2005-03-29 dovanojimo sutartį 0,86 ha žemės sklypas grąžintinas valstybės dispozicijon. Vilniaus filiale Nekilnojamojo turto registre atlikta atsakovų nuosavybės teisių registracija į minėtą žemės sklypą yra teisėta ir pagrįsta, atlikta laikantis norminių aktų numatytos tvarkos, teisėtų dokumentų pagrindais ir nepažeidžiant nei ieškovų nei atsakovų teisėtų interesų. Ieškovai neginčija Registro tvarkytojo veiksmų teisėtumo ar pagrįstumo. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo funkcija - nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos teisinis registravimas pateiktų dokumentų pagrindu bei vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymu. Teismo posėdžio metu nenustatyta atsakovo VĮ Registrų centro neteisėtų veiksmų, teisinė registracija panaikinama įstatymo nustatyta tvarka, šiuo atveju teismo sprendimu, Tokiu būdu ieškinys atsakovo VĮ Registro centro atžvilgiu atmestinas.

17Bylinėjimosi išlaidos ieškovui, ieškovo prašymu, iš atsakovų nepriteisiamos.

18Iš atsakovų A. M., G. M., J. M., V. C., J. S., priteisti 83,57 Lt, iš kiekvieno po 16,71Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei (b. l. 93 str. 1 d.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 4.47, 6.145, 6.146 str. str., CPK 5, 93, 182, 259, 268, 270, 279 str. str. Teismas

Nutarė

20ieškinį ir patikslintą ieškinį tenkinti pilnai.

21Pripažinti negaliojančia 2004-12-23 Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimo notarinio registro Nr.JK-9064 dalį, kuria mirusiosios vaikai S. M., J. M., K. M. ir J. S. lygiomis dalimis paveldėjo žemės sklypą, turintį 0,86 ha, kadastrinis adresas ( - ), unikalus žemės sklypo numeris ( - ), Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: registro įrašo Nr.44/304614, esantis ( - ), priklausęs mirusiajam pagal Vilniaus apskrities viršininko 2004-11-09 priimtą sprendimą Nr.2.7-79-13418.

22Pripažinti negaliojančia 2005-03-14 Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimo notarinio registro Nr.JK-1714 dalį, kuria mirusiosios J. M. sūnus J. M. paveldėjo 1/4 žemės sklypo, turinčio 0.86 ha; kadastrinis adresas ( - ), unikalus žemės sklypo numeris ( - ).

23Pripažinti negaliojančia 2007-01-23 paveldėjimo teisės liudijimo, notarinio registro Nr. 402 dalį, pagal kurią A. M. ir G. M. paveldėjo teises į 1/4 dalį 0,86 ha žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), adresas ( - ), po K. M. mirties.

24Pripažinti negaliojančia J. M. sudarytą 2005-03-29 Žemės sklypo dovanojimo sutartį, notarinio registro Nr JK-2116, kuria J. M. padovanojo V. C. 1/4 dalį 0,86 ha žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), adresas ( - ).

25Taikyti restituciją ir žemės sklypą unikalus Nr. ( - ) grąžinti valstybės dispozicijon .

26Ieškinį atsakovo VĮ Registrų centro atžvilgiu atmesti.

27Priteisti iš A. M. 16,71 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

28Priteisti iš G. M. 16,71 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

29Priteisti iš J. M. 16,71 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

30Priteisti iš V. C. 16,71 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

31Priteisti iš J. S. 16,71 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

32Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant... 2. ieškovai S. M. ir R. M. ieškiniu ir patikslintu ieškiniu atsakovams A. M.,... 3. pripažinti negaliojančia 2005-03-14 Paveldėjimo pagal įstatymą teisės... 4. pripažinti negaliojančia 2007-01-23 paveldėjimo teisės liudijimo, notarinio... 5. pripažinti negaliojančia J. M. sudarytą 2005-03-29 Žemės sklypo dovanojimo... 6. taikyti restituciją ir žemės sklypą unikalus Nr. ( - ) grąžinti... 7. Nurodė, jog 2004-11-09 Vilniaus apskrities viršininko administracijos... 8. Atsakovė J. S. bei jos atstovė teismo posėdyje prašė atmesti ieškinį ir... 9. Atsakovas Valstybės įmonė Registrų centro Vilniaus filialo atstovas teismo... 10. Atsakovai A. M., G. M., V. C. teismo posėdyje nedalyvavo, nepateikė... 11. Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su... 12. Tretysis asmuo Trakų rajono Notarų biuro notarė Jūratė Klepackienė teismo... 13. Ieškinys tenkintinas.... 14. Kai pagal įstatymus atskiros sodybos (namų valdos) naudojamo žemės sklypo... 15. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 0.86 ha žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( -... 16. Pripažinus dalinai negaliojančiais 2004-12-23, 2005-03-14, 2007-01-23... 17. Bylinėjimosi išlaidos ieškovui, ieškovo prašymu, iš atsakovų... 18. Iš atsakovų A. M., G. M., J. M., V. C., J. S., priteisti 83,57 Lt, iš... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 4.47, 6.145, 6.146 str. str., CPK 5, 93,... 20. ieškinį ir patikslintą ieškinį tenkinti pilnai.... 21. Pripažinti negaliojančia 2004-12-23 Paveldėjimo pagal įstatymą teisės... 22. Pripažinti negaliojančia 2005-03-14 Paveldėjimo pagal įstatymą teisės... 23. Pripažinti negaliojančia 2007-01-23 paveldėjimo teisės liudijimo, notarinio... 24. Pripažinti negaliojančia J. M. sudarytą 2005-03-29 Žemės sklypo dovanojimo... 25. Taikyti restituciją ir žemės sklypą unikalus Nr. ( - ) grąžinti... 26. Ieškinį atsakovo VĮ Registrų centro atžvilgiu atmesti.... 27. Priteisti iš A. M. 16,71 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 28. Priteisti iš G. M. 16,71 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 29. Priteisti iš J. M. 16,71 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 30. Priteisti iš V. C. 16,71 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 31. Priteisti iš J. S. 16,71 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...