Byla I-487-261/2007

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Stasys Gagys,

2sekretoriaujant Daliai Gliebienei,

3dalyvaujant pareiškėjai L. K. , jos atstovei Gemai Zapasnykienei,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos L. K. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos kriminalinės policijos biurui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Pareiškėja L. K. kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo Lietuvos kriminalinės policijos biuro 21340,97 Lt darbo užmokesčio skirtumą, susidariusį tarp faktiškai jai išmokėto atlyginimo ir atlyginimo, kurį atsakovas pareiškėjos teigimu, turėjo apskaičiuoti ir išmokėti nuo 2003-09-01, ir iš atsakovo Lietuvos valstybės 21340,97 Lt nuostolius, patirtus dėl neteisėtų Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų.

7Pareiškėja L. K. skunde nurodė, kad LR Vyriausybės 2003-07-18 nutarimu Nr. 937 “Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo” darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga, nustatė 450 Lt minimalią mėnesinę algą, o valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams buvo nustatyta 430 minimali mėnesinė alga. Vėlesniuose vyriausybės nutarimuose minimalios mėnesinės algos dydžiai buvo didinami tik darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga. Valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams minimali mėnesinė algos dydis nekito ir buvo paliktas 430 Lt. Pareiškėjos manymu, tokiu nevienodu asmenų, kuriems tvirtinama skirtingo dydžio minimali mėnesinė alga, traktavimu yra pažeidžiama Konstitucijos 29 str. 1 d. ir 48 str. 1 d. nuostatos, ir vertintina kaip konstitucinio teisėtų lūkesčių principo pažeidimas, nes valstybės tarnautojai, skirtingai nuo kitų darbuotojų, negali tikėtis darbo užmokesčio didėjimo keičiantis šalies ekonominei situacijai (b.l. 2-6, 13-14).

8Teismo posėdžio metu L. K. prašė skundą patenkinti.

9Pareiškėjos atstovė teismo posėdžio metu prašė skundą patenkinti skunde nurodytais motyvais.

10Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą paaiškino, kad pareiškėjai taikytas minimalios mėnesinės algos reglamentavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str. 1 d nuostatoms, konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių principams (b.l. 20-22).

11Atsakovas Lietuvos Kriminalinės policijos biuras prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą paaiškino, kad teisingai buvo taikyti teisės aktai, apskaičiuojant pareiškėjai darbo užmokestį (b.l. 26).

12Tretysis suinteresuotas asmuo Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos prašė skundą atmesti. Atsiliepime į skundą paaiškino, kad atsakovas Lietuvos kriminalinės policijos biuras veikė pagal įstatymus, todėl skundas yra nepagrįstas ir neteisėtas (29-30).

13Skundas atmestinas.

14Nustatyta, kad pareiškėja L. K. dirba Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo vyriausiosios valybos 1-osios valdybos vyriausios tyrėjos pareigose.

15Pareiškėja kelia ginčą dėl to, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės

162003-07-18 nutarimu Nr. 937 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2003, Nr.73-3371), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-24 nutarimu Nr. 316 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2004, Nr.46-1511), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-04-04 nutarimu Nr. 361 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2005, Nr.45-1444) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-27 nutarimu Nr. 298 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2006, Nr.35-1251), nuo 2003-09-01 apskaičiuojant jam darbo užmokestį, buvo taikomas tas pats minimalios mėnesinės algos dydis - 430 litų, neatsižvelgiant į tai, kad minimali mėnesinė alga buvo nuolat didinama, bet tik darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga.

17Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio klausimus ginčijamu laikotarpiu reguliavo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr.IX-855, priimto 2002-04-23, 23 straipsnis, kuris nustatė, kad valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, priedai ir priemokos, bei šio įstatymo 24 straipsnis, kuris numatė, kad valstybės tarnautojo pareiginė alga nustatoma pagal pareigybės kategoriją ir yra vienoda visoms tos pačios kategorijos pareigybėms. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą, pagal šio įstatymo priedėlį. Koeficiento vienetas yra Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš minimalios mėnesinės algos.

18Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007-03-20 nutarimu pripažino, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-07-18 nutarimo Nr.937 1.2 punktas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-24 nutarimo Nr.316 1.2 punktas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-04-04 nutarimo Nr.361 1.2 punktas ta apimtimi, kuria valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams patvirtinti mažesnis minimalusis valandinis atlygis ir mažesnė MMA negu darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma MMA, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

19Lietuvos Respublikos Konstituciniam teismui pripažinus, kad teisės aktai, kurių pagrindu pareiškėjui buvo apskaičiuotas ir mokamas darbo užmokestis, neprieštarauja LR Konstitucijai, nėra teisinio pagrindo įpareigoti Lietuvos kriminalinės policijos biurą mokėti pareiškėjai kitokio dydžio darbo užmokestį, išmokėti pareiškėjos nurodytą darbo užmokesčio nepriemoką ir priteisti pagal LR Civilinio kodekso 6.271 straipsnį iš Lietuvos valstybės patirtus nuostolius.

20Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23L. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

24Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Stasys Gagys,... 2. sekretoriaujant Daliai Gliebienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai L. K. , jos atstovei Gemai... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. Pareiškėja L. K. kreipėsi į teismą, prašydama... 7. Pareiškėja L. K. skunde nurodė, kad LR Vyriausybės... 8. Teismo posėdžio metu L. K. prašė skundą patenkinti.... 9. Pareiškėjos atstovė teismo posėdžio metu prašė skundą patenkinti skunde... 10. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Socialinės apsaugos ir darbo... 11. Atsakovas Lietuvos Kriminalinės policijos biuras prašė skundą atmesti kaip... 12. Tretysis suinteresuotas asmuo Policijos departamentas prie Vidaus reikalų... 13. Skundas atmestinas.... 14. Nustatyta, kad pareiškėja L. K. dirba Lietuvos... 15. Pareiškėja kelia ginčą dėl to, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 16. 2003-07-18 nutarimu Nr. 937 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“... 17. Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio klausimus ginčijamu laikotarpiu... 18. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007-03-20 nutarimu pripažino, kad... 19. Lietuvos Respublikos Konstituciniam teismui pripažinus, kad teisės aktai,... 20. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjos skundas atmestinas... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 23. L. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 24. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam...