Byla 2-37-424/2018
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Ramunė Valiulytė

2sekretoriaujant Elenai Plyševskajai,

3dalyvaujant atsakovui D. K.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovui D. K., tretieji asmenys– K. Z. ir A. F., dėl nuostolių atlyginimo

Nustatė

5ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1809,76 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodė, kad Estijoje 2012-06-15 įvykusio eismo įvykio metu dėl atsakovui D. K. priklausančią transporto priemonę Chrysler Stratus, valst. Nr. ( - ) vairavusio asmens kaltės buvo padaryta žala. Eismo įvykio metu automobilio savininkas buvo atsakovas D. K.. Ši transporto priemonė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu nebuvo apdrausta. Estijos nacionalinis draudikų biuras atlygino eismo įvykio metu padarytą žalą nukentėjusiajam ir pateikė reikalavimą ieškovui kaip transporto priemonės registracijos valstybės nacionaliniam draudikų biurui Biurų tarybos Vidaus nuostatų 3 ir 5 straipsnių pagrindu. Ieškovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 17 str. 5 d. ir Biurų tarybos Vidaus nuostatų 5 straipsniu, sumokėjo Estijos nacionaliniam draudikų biurui reikalaujamą 1809,79 Eur žalos atlyginimo sumą. Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras turi teisę reikalauti, kad atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą sumą, jeigu išmoka buvo sumokėta pagal Lietuvos Respublikos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 17 str. Taigi, ieškovas, išmokėjęs draudimo išmoką - atlyginęs eismo įvykio metu padarytą žalą, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakingą už eismo įvykio metu padarytą žalą transporto priemonės vairuotoją arba transporto priemonės savininką. Ieškovas siuntė atsakovui pretenziją dėl 1809,76 Eur žalos atlyginimo, tačiau atsakovas reikalaujamo sumos nesumokėjo.

7Prašė bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant.

8Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad 2012-05-11 pirkimo – pardavimo sutartimi automobilį Chrysler Stratus, valst. Nr. ( - ) pardavė Estijos Respublikos pilietei K. Z. kaip nevažiuojančią transporto priemonę ardymui. Eismo įvykio metu jis nebuvo minėtos transporto priemonės savininkas ar valdytojas. Todėl nėra atsakingas už šiuo automobiliu padarytą žalą.

9Tretieji asmenys A. F. ir K. Z. savo pozicijos dėl ieškinio nepareiškė, į teismo posėdį neatvyko. Procesiniai dokumentai, tame tarpe ir šaukimas į 2017-12-14 teismo posėdį jiems įteikti ir apie teismo posėdį pranešta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 nustatyta tvarka.

10Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.

11Estijoje, 2012-06-15 įvykusio eismo įvykio metu dėl transporto priemonės Chrysler Stratus, valst. Nr. ( - ), valdytojo kaltės buvo apgadinta kita transporto priemonė. Pagal transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazės išrašo duomenis automobilis Chrysler Stratus, valst. Nr. ( - ), jau nuo 2011-09-07 nebuvo apdraustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Kaip matyti iš eismo įvykio deklaracijos, joje nenurodyti duomenys apie eismo įvykio metu galiojusią šios transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, sudarytą kitoje valstybėje ar apdraustą kitokiu draudimu. Eismo įvykio valstybės – Estijos nacionalinis draudikų biuras, vadovaudamasis Biurų tarybos Bendradarbiavimo nuostatais, sureguliavęs žalą, pateikė transporto priemonės registracijos valstybės – Lietuvos nacionaliniam draudikų biurui, reikalavimą 1809,76 Eur sumai. Ieškovas 2012-09-18 sumokėjo 1809,76 Eur sumą Estijos nacionaliniam draudikų biurui.

12Pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui suteikta teisė reikalauti visos išmokos, sumokėtos tretiesiems asmenims už žalą, padarytą neapdrausta transporto priemone, tiek iš asmens, atsakingo už žalos padarymą, tiek iš asmens, neįvykdžiusio pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 23 straipsnio 5 dalis numato, kad Biuras, išmokėjęs kitos Europos Sąjungos valstybės narės žalos atlyginimo institucijai reikalaujamą sumą, turi teisę susigrąžinti išmokėtas sumas iš atsakingo draudiko, atsakingo už žalos padarymą asmens ar asmens, neįvykdžiusio pareigos sudaryti draudimo sutartį, arba kitos valstybės nacionalinio draudikų biuro ar Garantinio iždo (fondo), jeigu jis yra prisiėmęs atsakomybę už tokį žalos padarymo atvejį pagal Bendradarbiavimo nuostatus arba pagal susitarimo dėl reikalavimų tenkinimo abipusio pripažinimo nuostatas. Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras pagal Bendradarbiavimo nuostatus išmokėjęs Estijos automobilių draudikų biurui jo nukentėjusiam asmeniui atlygintą žalą, įgijo sumokėtos išmokos dydžio atlyginimo reikalavimo teisę.

13Ieškovas nurodo, kad pagal VĮ „Regitra“ duomenis transporto priemonės Chrysler Stratus, valst. Nr. ( - ) savininkas eismo įvykio metu buvo atsakovas ir jis yra atsakingas ieškovui dėl jo patiktų nuostolių. Atsakovas neigė savo atsakomybę prieš ieškovą, nurodydamas, kad jis nebuvo eismo įvykio kaltininkas ar transporto priemonės savininkas. Automobilį pagal 2012-05-11 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį jis buvo pardavęs K. Z. ir eismo įvykyje jis nedalyvavo.

142012-06-15 eismo įvykio deklaracija patvirtina, kad automobilį Chrysler Stratus, valst. Nr. ( - ) vairavo A. F.. Šioje deklaracijoje automobilio savininke nurodyta K. Z.. Nors ieškovas atsakovo nuosavybės teisę į automobilį įrodinėja VĮ Regitra duomenimis, VĮ Regitra registruoja transporto priemones turinčias teisę dalyvauti viešajame eisme. Transporto priemonės registracijos pagrindu registre nurodytam jos valdytojui daiktinės teisės neatsiranda. Daiktinės teisės, tame tarpe ir nuosavybės teisė į transporto priemonę, kaip ir bet kurį kitą daiktą atsiranda civilinių sandorių ar kitais CK 4.47 str. nurodytais pagrindais. Nuosavybės teisė į daiktą, įgyjamą pagal sandorį, pereina jo įgijėjui nuo daikto perdavimo ar kito sutartyje numatyto momento ( CK 4.49 str. 1 d.). Tai, kad atitinkamo daikto registravimas yra ne nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas, o daikto registravimu siekiama kitų tikslų, ne kartą yra konstatavęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Kasacinio teismo formuojamoje teismų praktikoje nurodoma, kad automobilio įregistravimas nėra nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas, įstatyme nenustatytas privalomas automobilio pirkimo–pardavimo sutarties registravimas, kad daikto įregistravimas atitinkame registre savaime nereiškia, jog tik jį įregistravęs asmuo yra to daikto savininkas; tuo atveju, kai asmuo, kurio vardu registre yra įregistruotas automobilis, įrodo, jog jį yra pardavęs, tai tokio automobilio savininkas yra jį pirkęs asmuo, nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jį įregistravo ar neįregistravo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis Nr. 3K-7-309/2010).

15Atsakovo nurodytą aplinkybę, kad jis iki eismo įvykio automobilį pardavė K. Z., patvirtina 2012-05-11 transporto priemonės Chrysler Stratus, valst. Nr. ( - ) pirkimo – pardavimo sutartis, iš kurios matyti, kad šią transporto priemonę 2012-05-11 D. K. pardavė K. Z. už 400 Lt.; Eismo įvykio deklaracija, Estijos Respublikos automobilių draudikų biuro sprendimas Nr. 2, kuriuose nurodyta, kad transporto priemonės savininkė yra K. Z.. Taigi, įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad transporto priemonė Chrysler Stratus, valst. Nr. ( - ) Estijoje, 2012-06-15 įvykusio eismo įvykio metu nuosavybės teise ieškovui nepriklausė. Ta aplinkybė, kad iki eismo įvykio nei pirkėja, nei pardavėjas savininko pasikeitimo fakto neįregistravo viešame registre (pagal VĮ Regitra pažymą Chrysler Stratus, valst. Nr. ( - ) išregistruota 2013-06-11), neturi įtakos atsakovo civilinėms teisėms ir pareigoms. Todėl atsakovas, nebūdamas automobilio Chrysler Stratus, valst. Nr. ( - ) savininku ar valdytoju, nėra atsakingas už draudimo sutarties sudarymą ir už pasekmes, atsiradusias dėl TPVCAPDĮ 23 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos sudaryti draudimo sutartį neįvykdymo, ir jam neatsiranda prievolė atlyginti nuostolius ieškovui.

16Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus motyvus, ieškinys atmetamas.

17Atmetus ieškovo ieškinį, iš ieškovo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu– 36,26 Eur (CPK 96 str., 88 str. 1 d. 3 p.).

18Atsakovas apie savo patirtas bylinėjimosi išlaidas duomenų nepateikė.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-267 str., 270 str., teismas

Nutarė

20ieškinį atmesti.

21Priteisti iš Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro 36,26 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei

22Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Ramunė Valiulytė... 2. sekretoriaujant Elenai Plyševskajai,... 3. dalyvaujant atsakovui D. K.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos... 5. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1809,76 Eur žalos atlyginimą, 5... 6. Nurodė, kad Estijoje 2012-06-15 įvykusio eismo įvykio metu dėl atsakovui D.... 7. Prašė bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant.... 8. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad 2012-05-11 pirkimo –... 9. Tretieji asmenys A. F. ir K. Z. savo pozicijos dėl ieškinio nepareiškė, į... 10. Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.... 11. Estijoje, 2012-06-15 įvykusio eismo įvykio metu dėl transporto priemonės... 12. Pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir valdytojų... 13. Ieškovas nurodo, kad pagal VĮ „Regitra“ duomenis transporto priemonės... 14. 2012-06-15 eismo įvykio deklaracija patvirtina, kad automobilį Chrysler... 15. Atsakovo nurodytą aplinkybę, kad jis iki eismo įvykio automobilį pardavė... 16. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus motyvus, ieškinys atmetamas.... 17. Atmetus ieškovo ieškinį, iš ieškovo valstybei priteistinos išlaidos,... 18. Atsakovas apie savo patirtas bylinėjimosi išlaidas duomenų nepateikė.... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-267... 20. ieškinį atmesti.... 21. Priteisti iš Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro 36,26... 22. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus...