Byla B2-257-544/2012
Dėl UAB „Elekstata“ bankroto

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl UAB „Elekstata“ bankroto ir

Nustatė

3Bankrutavusios UAB „Elekstata“ administratoriaus įgaliotas asmuo prašo priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Nurodė, kad įmonės kreditoriai 2012-08-08 susirinkime nutarė įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos, nes visos bankroto procedūros baigtos. Visi dokumentai, būtini sprendimui dėl įmonės veiklos pabaigos priimti, teismui pateikti (b. l. 119-120).

4Dalyvaujantiems asmenims apie posėdžio laiką ir vietą pranešta nustatyta tvarka (b. l. 131). Ieškovas į posėdį neatvyko, prašė priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos atstovui nedalyvaujant (b. l. 132).

5Prašymas tenkintinas (ĮBĮ 30 str. 1 d., 32 str. 4 d.).

6Panevėžio apygardos teismo 2011-02-02 nutartimi UAB „Elekstata“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB Administratorių kontora (b. l. 49-51). 2011-04-20, 2011-10-17, 2012-01-02, 2012-05-11 teismo nutartimis patvirtintas ir patikslintas kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai (b. l. 79-80, 101, 110-111, 116). 2011-06-15 teismo nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (b. l. 95-96).

7Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad bendrovės likvidavimo procedūros baigtos. Kreditorių susirinkime 2012-08-08 nuspręsta patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą ir administratorius įpareigotas kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos (b. l. 121-122 ). Iš bylos duomenų matyti, kad bendrovė neturėjo nekilnojamojo turto ir kito registruoto turto, piniginių lėšų, debitorinių skolų ir ūkinės komercinės veiklos nevykdė (b. l. 28, 29, 49-51). Bankroto proceso metu gauta 12127,09 Lt lėšų iš Garantinio fondo, kurie išmokėti pirmosios eilės kreditorių reikalavimams iš dalies patenkinti bei už paraiškos parengimą administratoriui (b. l. 103-109). Administravimo išlaidos iš dalies 2715 Lt sumoje padengtos grąžinus bendrovės turėtą mokesčių permoką (b. l. 124-125, 126). Ginčytinų sandorių nebuvo nenustatyta ir teismuose kitų iškeltų teisminių ginčų nėra. Iš AAD Utenos rajono agentūros pažymos matyti, kad neprieštaraujama, jog bendrovė nutrauktų savo veiklą (b. l. 118).

8Kreditorių, kurių reikalavimai liko nepatenkinti sąrašas, tvirtinamas pagal likvidacinio akto duomenis. Tikslintas kreditoriaus VSDFV Utenos skyriaus finansinis reikalavimas, nes reikalavimas padidėjo ryšium su bankroto procese priskaitytais delspinigiais (ĮBĮ 26 str., b. l. 129).

9Taigi, konstatuotina, kad nustatytos faktinės ir teisinės aplinkybės priimti sprendimą dėl BUAB „Elekstata“ veiklos pabaigos. Įmonę, kuriai priimtas sprendimas dėl įmonės veiklos pabaigos, išregistruoja Įmonių rejestro tvarkytojas ĮBĮ 32 str. 5, 6 d. nustatyta tvarka.

10Vadovaujantis CPK 259, 263, 268 str., ĮBĮ 30 str. 1d., 32 str. 4 d.

Nutarė

11Pripažinti, kad BUAB „Elekstata“ (į. k. 301506651, Taikos g. 69-14, Utena) veikla pasibaigė dėl bankroto.

12Įpareigoti bankrutavusios UAB „Elekstata“ administratorių UAB Administratorių kontora įvykdyti ĮBĮ 32 str. 5 d. reikalavimus ir raštu pranešti teismui apie įmonės išregistravimą iš Įmonių rejestro.

13Patvirtinti kreditorių, kurių reikalavimai BUAB „Elekstata“ bankroto byloje liko nepatenkinti, sąrašą: 1-os eilės (darbuotojai) kreditoriniai reikalavimai:

Eil.Kreditorius, buveinėSumaPalūkanosSuma viso
Nr.  netesybosLt
1.V. S.1881,81 1881,81
2.K. A.1971,81 1971,81
3.A. B.1421,49 1421,49
     
 1-os eilės kreditorių reikalavimai viso:5275,11 5275,11
2-os eilės (VMI ir VSDFV) kreditoriniai reikalavimai:
Eil. Nr.Kreditorius, buveinėSumaPalūkanos netesybosSuma viso Lt
1.VSDFV Utenos skyrius, Aušros 45, Utena19983,001041,8821024,88
2.VĮ Turto bankas13075,49 13075,49
 2-os eilės kreditorių reikalavimai viso:33058,491041,8834100,37
 3-os eilės (kitų kreditorių) kreditoriniai reikalavimai:
Eil. Nr.Kreditorius, buveinėSumaPalūkanos netesybosSuma viso Lt
1.UAB „AL Grupė", Metalo 3, LT-28216 Utena23,80 23,80
     
 3-osos eilės kreditorių reikalavimai viso:23,80 23,80

14Viso nepatenkintų kreditorių reikalavimų suma – 39399,28 Lt.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai