Byla e2-1836-601/2020
Dėl taikos sutarties patvirtinimo priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, rašytinio proceso tvarka spręsdamas pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Conlista“ ir uždarosios akcinės bendrovės Marijampolės atliekų tvarkymo centro pareiškimo dėl taikos sutarties patvirtinimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Conlista“ ir UAB Marijampolės atliekų tvarkymo centras kreipėsi į Kauno apygardos teismą, prašydami patvirtinti šalių 2020 m. rugpjūčio 31 d. sudarytą taikos sutartį dėl 2019 m. balandžio 29 d. sutarties Nr. 2019/4-45 „Konteinerių aikštelių įrengimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. Pagal bendrąsias civilinių bylų rūšinį teismingumą nustatančias taisykles, visas civilines bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismai, išskyrus bylas, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 27, 28 straipsniuose (CPK 26 straipsnio l dalis). Šalys gali rašytiniu tarpusavio susitarimu pakeisti teritorinį tos bylos teismingumą, tačiau išimtinis ir rūšinis teismingumas šalių susitarimu negali būti pakeičiamas (CPK 32 straipsnio 1–2 dalys).

5Pareiškėjai pareiškime nurodė, kad šalių santykiai yra kilę iš sutarties, sudarytos viešųjų pirkimų įstatymo pagrindais, todėl pareiškimas dėl taikos sutarties tvirtinimo teikiamas apygardos teismui pagal perkančiosios organizacijos buvimo vietą, t. y. Kauno apygardos teismui. Sutiktina, kad apygardų teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja, be kita ko, civilines bylas dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 1–5 punktai, CPK 27 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Tačiau šiuo atveju nėra ginčijami nei perkančiosios organizacijos veiksmai, nei priimti sprendimai, t. y. šiuo atveju šalys, siekdamos išvengti ginčų ateityje, prašo patvirtinti tarp šalių sudarytą taikos sutartį.

6Šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi gali būti sprendžiamas jau kilęs teisminis ginčas arba užkertamas kelias teisminiam ginčui kilti ateityje. Taigi teismas gali taikos sutartį patvirtinti (atsisakyti taikos sutartį tvirtinti) tiek byloje, kurioje sprendžiamas šalių ginčas, tiek ir tada, kai procesas teisme nepradėtas. Pastaruoju atveju dėl taikos sutarties patvirtinimo šalys su prašymu gali kreiptis į teismą CPK XXXIX skyriuje (CPK 579–582 straipsniuose) nustatyta supaprastinto proceso tvarka (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. balandžio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-161-248/2017 13 punktą). Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjų prašoma patvirtinti 2020 m. rugpjūčio 31 d. taikos sutartis pagal savo pobūdį priskirtina taikos sutarčiai, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo, pareiškimas dėl tokios sutarties tvirtinimo gali būti paduodamas pareiškėjo gyvenamosios vietos ar buveinės apylinkės teismui (CPK 580 straipsnio 1 dalis). Nustačius, kad pareiškėjų pareiškimas dėl taikos sutarties patvirtinimo nėra teismingas apygardos teismui, pareiškimą atsisakytina priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu.

7Pažymėtina, kad atsisakymas priimti prašymą CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu neužkerta kelio pareiškėjams savo teises įgyvendinti įstatymų nustatyta tvarka. Pareiškimas dėl taikos sutarties tvirtinimo šiuo atveju gali būti teikiamas apylinkės teismui pagal vienos iš pareiškėjų buveinės vietą – Marijampolės apylinkės teismui arba Vilniaus miesto apylinkės teismui (CPK 33 straipsnis).

8Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 26 straipsniu, 29 straipsniu, 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 290–291 straipsniais,

Nutarė

9atsisakyti priimti pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Conlista“ ir uždarosios akcinės bendrovės Marijampolės atliekų tvarkymo centro pareiškimą dėl taikos sutarties patvirtinimo, kaip neteismingą Kauno apygardos teismui.

10Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjoms.

11Įsiteisėjus šiai nutarčiai, pareiškimą bei jo priedus grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

12Išaiškinti, kad pareiškėjos turi teisę su pareiškimu kreiptis į Marijampolės apylinkės teismą arba Vilniaus miesto apylinkės teismą.

13Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai