Byla 1-226-667/2016

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Alvydas Rimkevičius,

2sekretoriaujant Agnetai Liekytei, Gitanai Žitinevičienei, Rasai Bičkienei, Rasai Baranauskaitei, Aušrai Volkavičienei, Jūratei Juknevičienei, Ramunei Gudaitei, Sigitai Vaičiulytei,

3dalyvaujant Kauno apygardos prokuratūros prokurorui Gintarui Eidukevičiui, kaltinamojo Dariaus Jalovecko gynėjui advokatui Mantui Šriupšai, kaltinamojo Dariaus Stelmokaičio gynėjui advokatui Rolandui Mištautui, civilinių ieškovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („SoDra“) atstovams R. M., L. J., UAB ( - ) atstovui G. M., UAB „( - ) atstovui V. N., UAB ( - ) atstovui A. L., UAB ( - ) atstovams M. Š., L. A., UAB ( - ) atstovui advokatei R. Kv., UAB ( - ) atstovams V. B., G. Ž., UAB ( - ) atstovui A. S., UAB ( - ) atstovui V. B., UAB ( - ) atstovams direktoriui S. L., advokatei V. P., advokatei V. S., UAB „Levoriškis“ atstovams I. B., G. T., UAB ( - ) atstovui V. T., UAB ( - ) atstovui N. M., UAB „( - ) atstovui R. K., specialistams D. S., A. Ž., R. V., V. V., V. G., dalyvaujant civilinio ieškovo UAB ( - ) atstovui (atstovas G. L.),

4D. J., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), išsituokęs, vykdantis individualią veiklą, išsilavinimas - specialusis vidurinis, neteistas,

5kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 str. 2 d., 186 str. 1 d., 222 str. 1 d., 300 str. 1 d., ir

6D. S., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), susituokęs, nedirbantis, išsilavinimas - specialusis vidurinis, neteistas,

7kaltinamas pagal BK 182 str. 2 d., 186 str. 1 d., 222 str. 1 d., 300 str. 1 d.,

8Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

9kaltinamasis D. J. laikotarpiu nuo 2006-01-01 iki 2009-11-30, Kaune, veikdamas bendrininkų grupėje su D. S., apgaule savo ir D. S. naudai išvengė didelės – iš viso 1 650 000 Lt vertės turtinės prievolės – grąžinti iš UAB „( - ) paimtas paskolas, o būtent:

10būdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), Kaunas, akcininku (turėdamas 5 000 vnt. 1 Lt nominalo akcijų, t.y. 50% visų akcijų), taip pat laikotarpiu nuo 2006-01-01 – 2009-10-26, dirbdamas šios įmonės direktoriumi, taip pat laikotarpiu nuo 2006-01-01 – 2009-11-30 atlikdamas ir kasininko pareigas, veikdamas bendrininkų grupėje su UAB ( - ) akcininku D. S. (turinčiu 5 000 vnt. 1 Lt nominalo akcijų, t.y. 50% visų akcijų), taip pat laikotarpiu nuo 2006-01-01 iki 2009-11-27 dirbusiu UAB ( - ) direktoriaus pavaduotoju, D. J. iš UAB ( - ) kaip akcininkas paėmė paskolas - 2006-01-03 pagal kasos išlaidų orderį Nr.3 - 300 000 Lt, 2006-05-31 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 29 90 000 Lt, 2006-07-03 padarius užskaitą – 15 835 Lt, 2008-10-21 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 39 - 120 000 Lt, 2008-11-28 pagal kasos išlaidų orderį Nr.49 - 100 000 Lt, 2008-12-02 pagal kasos išlaidų orderį Nr.50 – 115 000 Lt, 2008-12-05 pagal kasos išlaidų orderį Nr.52 – 75 000 Lt, 2008-12-31 pagal kasos išlaidų orderį Nr.60 – 40 000 Lt, iš viso 855 835 Lt, laikotarpiu nuo 2006-07-31 iki 2008-05-31 pagal žiniaraštį grąžino paskolų dalį – 15 835 Lt, D. S. iš UAB ( - ) kaip akcininkas paėmė paskolas – 2006-01-03 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 4 300000 Lt, 2006-05-31 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 30 60000 Lt, 2006-07-03 pagal mokėjimo nurodymą Nr. 1039 14000 Lt, 2008-10-21 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 40 120000 Lt, 2008-11-28 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 48 100000 Lt, 2008-12-02 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 51 115000 Lt, 2008-12-31 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 59 115000 Lt, iš viso 824000 Lt, laikotarpiu nuo 2006-07-31 iki 2008-02-29 pagal žiniaraštį gražino dalį paskolų - 14 000 Lt, D. J. ir D. S. veikdami vieninga tyčia ir turėdami vieningą nusikalstamą tikslą – apgaule savo ir kito naudai išvengti didelės vertės turtinės prievolės – grąžinti paimtas paskolas, todėl siekdami, kad paaiškėjus piniginių lėšų trūkumui, atsakomybėn būtų traukiami ne jie (D. J. ir D. S.), bet kitas asmuo, 2009 m. spalio mėn. 23 d. akcininkų sprendimu nuo 2009-10-27 UAB ( - ) direktoriumi paskyrę A. S., tačiau ir toliau faktiškai valdydami įmonę bei vykdydami buhalterinės apskaitos organizavimą, UAB ( - ) vyriausiajai buhalterei - UAB ( - ) (įmonės pagal sutartį tvarkiusios ( - ) buhalterinę apskaitą) įgaliotajam asmeniui E. M. pateikė kasos pajamų orderius dėl tariamo paskolų grąžinimo : D. J. 2009-11-16 JAL 0000755 - 100 000 Lt, 2009-11-27 JAL 0000759 - 740 000 Lt, D. S. 2009-11-27 2009-11-27 JAL 0000758 - 810 000 Lt bei nurodė šių kasos pajamų orderių duomenis įtraukti į įmonės buhalterinę apskaitą ir įforminti paskolų grąžinimą, E. M., kuriai nebuvo žinoma apie tai, kad tikrovėje paskolos nėra grąžinamos, šių kasos pajamų orderių duomenis įtraukė į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, ko pasėkoje pagal UAB ( - ) buhalterinės apskaitos duomenis akcininkai D. J. bei D. S. tariamai buvo grąžinę paskolas bendrovei ir jokių prievolių nebeturėjo, tačiau tikrovėje D. J. 2009-11-16 - 100 000 Lt ir 2009-11-27 -740 000 Lt, o D. S. 2009-11-27 – 810 000 Lt į UAB ( - ) kasą ar bankinę sąskaitą neįnešė, tokiu būdu D. J. apgaule išvengė didelės vertės turtinės prievolės - savo naudai - 840 000 Lt bei kito (D. S.) naudai – 810 000 Lt, tuo UAB ( - ) padarė iš viso 1 650 000 Lt turtinę žalą, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 2 d.;

11be to, jis, laikotarpiu nuo 2007-12-31 iki 2015-07-09, Kaune, veikdamas bendrininkų grupėje su D. S., apgaule vengė atsiskaityti už UAB-ei ( - ) atliktus darbus, gautas prekes, suteiktas paslaugas bei mokėti privalomas įmokas ir dėl to kitiems asmenims padarė 337 143,68 Lt turtinės žalos, o būtent:

12būdamas UAB ( - ) akcininku (turėdamas 5 000 vnt. 1 Lt nominalo akcijų, t.y. 50% visų akcijų), taip pat laikotarpiu nuo 2006-01-01 – 2009-10-26, dirbdamas šios įmonės direktoriumi bei laikotarpiu nuo 2006-01-01 – 2009-11-30 atlikdamas ir kasininko pareigas, veikdamas bendrininkų grupėje su UAB „( - ) akcininku D. S. (turinčiu 5 000 vnt. 1 Lt nominalo akcijų, t.y. 50% visų akcijų), taip pat laikotarpiu nuo 2006-01-01 iki 2009-11-27 dirbusiu UAB „( - ) direktoriaus pavaduotoju,

 • 2008-06-20 su UAB „( - ) sudarius sutartį Nr. 2008-06-20 dėl paruošiamųjų darbų atlikimo automobilių prekybos salone „Lexus“, pagal kurios 6.2 a) p. UAB ( - ) įsipareigojo ne vėliau kaip per 20 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - ) už atliktus darbus, 2008-07-31 UAB ( - ) išrašius PVM sąskaitą faktūrą LAU Nr. 0000996 71 180,46 Lt sumai;
 • 2007-07-16 su UAB ( - ) sudarius sutartį Nr. 07.07.16 dėl automatinės gaisro gesinimo sistemos įrengimo, pagal kurios 5.3 p. UAB ( - ) įsipareigojo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - )už atliktus darbus, 2007-11-30 UAB ( - )išrašius PVM sąskaitą faktūrą LTN Nr. 071395 79478,90 Lt sumai;
 • 2004-05-14 su UAB ( - ) sudarius sutartį Nr. 2004.069 dėl prekių tiekimo, pagal kurios 5.1 p. UAB ( - ) įsipareigojo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - ) už pateiktas prekes, 2008-12-30, 2009-08-24, 2009-08-28, 2009-08-31, UAB ( - ) išrašius PVM sąskaitas faktūras: ARD Nr. 0131954 717,53 Lt sumai, ARD Nr.0131953 342,35 Lt sumai, ARD Nr. 0131952 2504,87 Lt sumai, ARD Nr. 0131951 1946,44 Lt sumai, ARD Nr. 0144374 869,76 Lt sumai, ARD Nr. 0144377 921,92 Lt sumai, ARD Nr. 0144381 618,05 Lt sumai, ARD Nr. 0144384 803,42 Lt sumai, ARD Nr. 0144395 197 Lt sumai;
 • 2008-10-07 su UAB ( - ) sudarius sutartį Nr. 108-12-221 dėl gaminių pagaminimo, pagal kurios 2.3 p. UAB „( - ) įsipareigojo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - ) už pagamintus gaminius, 2008-10-27, 2008-11-19, 2008-11-27, 2009-02-09, 2009-04-21, 2009-06-04, 2009-09-29 UAB ( - ) išrašius PVM sąskaitas faktūras: EDG Nr. 16478 61360 Lt sumai, EDG Nr. 16485 66,38 Lt sumai, EDG Nr. 16488 58,41 Lt sumai, EDG Nr. 16520 172,55 Lt sumai, EDG Nr. 16545 1523,20 Lt sumai, EDG Nr. 16560 165,41 Lt sumai, EDG Nr. 16580 1694 Lt sumai;
 • 2008-04-17 su UAB ( - ) sudarius sutartį Nr. 08.04.17 dėl transporto paslaugų tiekimo, pagal kurios 2.1 p. UAB ( - ) įsipareigojo ne vėliau kaip per 25 dienas nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - ) už transporto paslaugas, 2008-10-28, 2008-09-30 UAB ( - ) išrašius PVM sąskaitas faktūras: LIN8 Nr. 308 10492,56 Lt sumai, LIN8 Nr. 280 11030,64 Lt sumai;
 • 2007-10-26 su UAB ( - ) sudarius sutartį Nr. 2007/10/26-544 dėl elektrotechnikės produkcijos tiekimo, pagal kurios 5 p. UAB ( - ) įsipareigojo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - ) už pateiktą produkciją, 2008-12-31, 2008-12-18, 2008-12-15, 2008-12-05, 2008-11-28, 2008-11-25, 2009-01-06, 2009-01-09, 2009-01-13, 2009-01-19, 2009-01-21, 2009-01-26, 2009-01-27, 2009-01-28, 2009-02-03, 2009-02-12, UAB „SLO“ išrašius PVM sąskaitas faktūras: SLO Nr. 058630 22,76 Lt sumai, SLO Nr. 058062 493,05 Lt sumai, SLO Nr. 058056 127,56 Lt sumai, SLO Nr. 057833 150,50 Lt sumai, SLO Nr. 057379 30,96 Lt sumai, SLO Nr. 057373 315,01 Lt sumai, SLO Nr. 057371 231,91 Lt sumai, SLO Nr. 057370 676,26 Lt sumai, SLO Nr. 057070 2319,15 Lt sumai, SLO Nr. 056988 342,13 Lt sumai, SLO Nr. 056986 298,98 Lt sumai, SLO Nr. 056982 789,96 Lt sumai, SLO Nr. 056980 16536,90 Lt sumai, SLO Nr. 056976 27222,92 Lt sumai, SLO Nr. 058695 414,72 Lt sumai, SLO Nr. 058813 564,01 Lt sumai, SLO Nr. 058817 120,19 Lt sumai, SLO Nr. 058904 10,64 Lt sumai, SLO Nr. 059149 887,16 Lt sumai, SLO Nr. 059251 302,50 Lt sumai, SLO Nr. 059400 139,83 Lt sumai, SLO Nr. 059414 371,38 Lt sumai, SLO Nr. 059437 121 Lt sumai, SLO Nr. 059498 32,13 Lt sumai, SLO Nr. 059515 15,74 Lt sumai, SLO Nr. 059727 149,49 Lt sumai, SLO Nr. 060030 727,57 Lt sumai;
 • UAB ( - ), priimdama prekes iš UAB ( - ), įsipareigojo per protingą terminą nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - )B už pateiktą produkciją, 2009-01-30, 2009-05-14, 2009-08-31 UAB ( - ) išrašius PVM sąskaitas faktūras: KAS Nr. 10015107 4056,65 Lt sumai, KAS Nr. 10015389 5638,80 Lt sumai, KAS Nr. 10015726 7390,20 Lt sumai;
 • 2008-04-07 su UAB ( - ) sudaręs sutartį Nr. K8017 dėl prekių tiekimo, pagal kurios IV.1. p. UAB ( - ) įsipareigojo ne vėliau kaip per 45 dienas nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - ) už pateiktas prekes, 2009-04-20, 2009-04-21, 2009-04-23, 2009-04-24, 2009-04-28, 2009-04-29, 2009-04-30, 2009-05-06, 2009-05-11, 2009-05-12, 2009-05-13, 2009-05-15, 2009-05-18, 2009-05-19, 2009-05-20, 2009-05-21, 20096-05-22, 2009-05-25, 2009-05-26, 20096-05-27, 2009-05-29, 2009-06-02, 2009-06-03, 2009-06-10, 2009-06-11, 2009-06-12, 2009-06-19, 2009-06-22, 2009-06-25, 2009-06-26, 2009-06-30, 2009-07-10, 2009-07-13, 2009-07-14, 2009-07-16, 2009-08-05, 2009-08-12, 2009-08-17, 2009-08-26, 2009-08-27, 2009-08-28, 2009-08-31, 2009-09-02, 2009-09-07, 2009-09-09, 2009-09-14, 2009-09-15, 2009-09-21, 2009-09-29, 2009-10-23 UAB ( - ) išrašius PVM sąskaitas faktūras: EBK Nr. 09202649 9746,78 Lt sumai, EBK Nr. 09202860 2645,02 Lt sumai, EBK Nr. 09202930 748,69 Lt sumai, EBK Nr. 09202840 2004,82 Lt sumai, EBK Nr. 09202942 4679,39 Lt sumai, EBK Nr. 09202839 4118,17 Lt sumai, EBK Nr. 09202862 828,41 Lt sumai, EBK Nr. 09202954 1016,74 Lt sumai, EBK Nr. 09202885 356,73 Lt sumai, EBK Nr. 09202886 1267,98 Lt sumai, EBK Nr. 09202936 258,65 Lt sumai, EBK Nr. 09202937 159,65 Lt sumai, EBK Nr. 09202943 456,56 Lt sumai, EBK Nr. 09202946 7522,51 Lt sumai, EBK Nr. 09203250 205,65 Lt sumai, EBK Nr. 09203198 198,74 Lt sumai, EBK Nr. 09203206 2479,99 Lt sumai, EBK Nr. 09203242 1221,93 Lt sumai, EBK Nr. 09203244 122,52 Lt sumai, EBK Nr. 09203245 334,87 Lt sumai, EBK Nr. 09203251 1525,54 Lt sumai, EBK Nr. 09203252 2396,38 Lt sumai, EBK Nr. 09203271 421,19 Lt sumai, EBK Nr. 09203342 607,38 Lt sumai, EBK Nr. 09203354 380,37 Lt sumai, EBK Nr. 09203361 441,45 Lt sumai, EBK Nr. 09203392 1150,01 Lt sumai, EBK Nr. 09203396 122,64 Lt sumai, EBK Nr. 09203420 210,33 Lt sumai, EBK Nr. 09203430 26,05 Lt sumai, EBK Nr. 09203483 188,64 Lt sumai, EBK Nr. 09203498 77,35 Lt sumai, EBK Nr. 09203685 3754,64 Lt sumai, EBK Nr. 09203686 456,28 Lt sumai, EBK Nr. 09203687 4145,22 Lt sumai, EBK Nr. 09203684 37,08 Lt sumai, EBK Nr. 09203649 1096,45 Lt sumai, EBK Nr. 09203657 860,01 Lt sumai, EBK Nr. 09203688 675,87 Lt sumai, EBK Nr. 09203772 237,7 Lt sumai, EBK Nr. 09204028 1040,77 Lt sumai, EBK Nr. 09204027 502,18 Lt sumai, EBK Nr. 09204029 104,77 Lt sumai, EBK Nr. 09204025 229,67 Lt sumai, EBK Nr. 09204026 476,14 Lt sumai, EBK Nr. 09204035 228,4 Lt sumai, EBK Nr. 09204036 12526,51 Lt sumai, EBK Nr. 09204475 627,61 Lt sumai, EBK Nr. 09204476 4140,46 Lt sumai, EBK Nr. 09204318 823,85 Lt sumai, EBK Nr. 09204327 1891,5 Lt sumai, EBK Nr. 09204364 2358,9 Lt sumai, EBK Nr. 09204366 513,95 Lt sumai, EBK Nr. 09204478 370,45 Lt sumai, EBK Nr. 09204512 184,87 Lt sumai, EBK Nr. 09204793 7133,8 Lt sumai, EBK Nr. 09204797 1739,9 Lt sumai, EBK Nr. 09204796 468,32 Lt sumai, EBK Nr. 09205251 2353,32 Lt sumai, EBK Nr. 09204791 1536,25 Lt sumai, EBK Nr. 09205196 467,61 Lt sumai, EBK Nr. 09205471 45,09 Lt sumai, EBK Nr. 09205660 1820,7 Lt sumai, EBK Nr. 09205755 85,73 Lt sumai, EBK Nr. 09205759 164,29 Lt sumai, EBK Nr. 09206186 5165,29 Lt sumai, EBK Nr. 09206183 113,2 Lt sumai, EBK Nr. 09206184 649,49 Lt sumai, EBK Nr. 09206185 102,66 Lt sumai, EBK Nr. 09206182 1200,39 Lt sumai, EBK Nr. 09206207 530,41 Lt sumai, EBK Nr. 09206215 15,13 Lt sumai, EBK Nr. 09206395 1480,28 Lt sumai, EBK Nr. 09206424 110,18 Lt sumai, EBK Nr. 09206517 1495,14 Lt sumai, EBK Nr. 09206602 510,37 Lt sumai, EBK Nr. 09206697 652,12 Lt sumai, EBK Nr. 09206767 429,34 Lt sumai, EBK Nr. 09206907 258,24 Lt sumai, EBK Nr. 09206910 192,76 Lt sumai, EBK Nr. 09207195 591,67 Lt sumai, EBK Nr. 09208009 15,69 Lt sumai;
 • 2006-08-02 su UAB ( - )sudarius sutartį Nr. 2006/214TA dėl automobilių techninio aptarnavimo, pagal kurios 4.1 p. UAB ( - )įsipareigojo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - ) už atliktas paslaugas, 2009-05-29, 2009-06-02, 2009-06-06, 2009-06-23, 2009-07-03, 2009-07-13, 2009-07-29, 2009-08-10, 2009-09-04, 2009-09-07, 2009-09-14, 2009-09-18, 2009-09-30, 2009-11-26, UAB ( - )išrašius PVM sąskaitas faktūras: AUT Nr. 057292 1208,65 Lt sumai, AUT Nr. 057428 114,84 Lt sumai, AUT Nr. 057666 162,94 Lt sumai, AUT Nr. 058253 58,91 Lt sumai, AUT Nr. 058683 107,10 Lt sumai, AUT Nr. 058918 34,42 Lt sumai, AUT Nr. 058977 42,84 Lt sumai, AUT Nr. 059673 15,00 Lt sumai, AUT Nr. 060078 26,78 Lt sumai, AUT Nr. 061181 1076,15 Lt sumai, AUT Nr. 061242 49,01 Lt sumai, AUT Nr. 061490 99,99 Lt sumai, AUT Nr. 061663 619,23 Lt sumai, AUT Nr. 062092 1605,36 Lt sumai, AUT Nr. 064773 41,14 Lt sumai;
 • UAB ( - ), priimdama prekes iš UAB ( - ), įsipareigojo per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - ) už pateiktas prekes, 2009-05-06, 2009-05-07, 2009-05-11, 2009-05-26, 2009-05-28, 2009-06-03, 2009-06-10, 2009-06-11, 2009-06-12, 2009-06-15 UAB ( - ) išrašius PVM sąskaitas faktūras: DOG Nr. 0191329 633,15 Lt sumai, DOG Nr. 0195164 336,98 Lt sumai, DOG Nr. 0191342 247,07 Lt sumai, DOG Nr. 0194452 150,39 Lt sumai, DOG Nr. 0197905 82,76 Lt sumai, DOG Nr. 0194483 20,00 Lt sumai, DOG Nr. 0197429 97,66 Lt sumai, DOG Nr. 0197434 104,80 Lt sumai, DOG Nr. 0197446 71,18 Lt sumai, DOG Nr. 0197964 3,84 Lt sumai;
 • UAB ( - ), priimdama prekes iš UAB ( - ), įsipareigojo per 14 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - ) už pateiktas prekes, 2009-09-23, 2009-09-28, 2009-10-07, 2009-10-12, 2009-10-30 UAB ( - )išrašius PVM sąskaitas faktūras: FKP Nr.10047161 7022,68 Lt sumai, FKP Nr. 10047284 408,87 Lt sumai, FKP Nr. 10047474 1174,00 Lt sumai, FKP Nr. 10047594 18,00 Lt sumai, FKP Nr. 10048048 2410,34 Lt sumai;
 • UAB ( - ), priimdama prekes iš UAB ( - ), įsipareigojo per protingą terminą nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - ) už pateiktas prekes, 2009-04-28 UAB ( - ) išrašius PVM sąskaitas faktūras: KCP Nr. 0017805 1112,00 Lt sumai, KCP Nr. 0017810 153,63 Lt sumai;
 • 2009-09-15 su UAB ( - ) sudarius sutartį Nr. 090915/01 dėl prekių tiekimo, pagal kurios 2.1.5. p. UAB ( - ) įsipareigojo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - ) už pateiktas prekes, 2009-11-17, 2009-10-26, 2009-10-19, 2009-10-14, 2009-10-05, 2009-09-28 UAB ( - ) išrašius PVM sąskaitas faktūras: LVB Nr.0010152 531,63 Lt sumai, LVB Nr.0010127 290,40 Lt sumai, LVB Nr.0010120 191,48 Lt sumai, LVB Nr.0010115 2449,04 Lt sumai, LVB Nr.0010106 355,44 Lt sumai, LVB Nr.0010098 1085,66 Lt sumai;
 • 2006-06-01 su UAB ( - ) sudarius negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį Nr. 3/2006, pagal kurios 2.2 p. įsipareigojo mokėti UAB „( - ) subnuomos mokestį kas mėnesį avansu ne vėliau, kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos, 2009-05-04, 2009-05-29, 2009-06-01, 2009-06-30, 2009-07-01, 2009-07-31, 2009-08-03, 2009-08-21, 2009-08-31, 2009-09-01 UAB ( - ) išrašius PVM sąskaitas faktūras : GIN Nr. 4906 939,34 Lt sumai, , GIN Nr. 4966 286,20 Lt sumai, , GIN Nr. 5034 1517,39 Lt sumai, GIN Nr. 5080 321,04 Lt sumai, GIN Nr. 5133 1636,40 Lt sumai, GIN Nr. 5196 276,08 Lt sumai, GIN Nr. 5249 1589,97 Lt sumai, GIN Nr. 5307 1428,00 Lt sumai, GIN Nr. 5314 274,03 Lt sumai, GIN Nr. 5367 1413,37 Lt sumai;
 • pagal Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 171-6295) 5 str. 1 d. „Asmenų, dirbančių pagal darbo sutartis, narystės ar tarnybos pagrindu, valstybinio socialinio draudimo įmokas privalo mokėti apdraustieji ir draudėjai (darbdaviai)“, bei 9 str. „Socialinio draudimo įmokų mokėjimas“, 2 p. „Priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos“ būdamas įpareigotas mokėti privalomas socialinio draudimo įmokas už UAB ( - )darbuotojus, 2009-10-15, 2009-10-10, 2009-11-03, 2009-11-19, 2009-12-01 pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondui pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį Nr. JAL-3 3086, 37 Lt sumai, pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą Nr. 10/07 45,40 Lt sumai, pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą Nr. 11/03 5413,87 Lt sumai, pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą Nr. 11/17 9293,34 Lt sumai, pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą Nr. 11/30 14852,93 Lt sumai;

13D. J. ir D. S., žinodami, kad UAB ( - ) privalo atsiskaityti už atliktus darbus, gautas prekes, suteiktas paslaugas ir sumokėti privalomas įmokas, jau būdami skolingi UAB ( - ) iš viso 750 000 Lt (D. J. – 390 000 Lt, D. S. -360 000 Lt), laikotarpiu nuo 2008-10-21 iki 2008-12-31) pasiėmė kaip paskolas dar 900 000 Lt (kiekvienas po 450 000 Lt), tuo pažeidė 1993-07-15 Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. I-226 „Dėl ūkinių subjektų piniginių lėšų skolinimo“ ir 1995-12-20 Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. I-226 pakeitimo įstatymo Nr. I-1145 1 straipsnio reikalavimus („Ūkiniai subjektai, užsiimantys komercine-ūkine veikla, gali skolinti fiziniams bei juridiniams asmenims pinigus, kurių suma negali būti didesnė už nuosavo kapitalo dydį“. 2008-12-31 bendrovės nuosavas kapitalas buvo 1470360,82 Lt, o akcininkams paskolinta ir negrąžinta suma – 1650000,00 Lt), nes akcininkams paskolinta suma 179 639,18 Lt viršijo nuosavo kapitalo dydį (1650000,00-1470360,82), tęsdami nusikalstamą veiką, D. J. ir D. S. veikdami vieninga tyčia ir turėdami vieningą nusikalstamą tikslą – apgaule vengti atsiskaityti už atliktus darbus, gautas prekes, suteiktas paslaugas bei mokėti privalomas įmokas, todėl siekdami, kad paaiškėjus piniginių lėšų trūkumui bei apgaule padarytai turtinei žalai, atsakomybėn būtų traukiami ne jie (D. J. ir D. S.), bet kitas asmuo, 2009 m. spalio mėn. 23 d. akcininkų sprendimu UAB ( - ) direktoriumi paskyrę A. S., tačiau ir toliau faktiškai valdydami įmonę bei buhalterinės apskaitos organizavimą, UAB ( - ) vyriausiajai buhalterei - UAB ( - ) (įmonės pagal sutartį tvarkiusios UAB ( - ) buhalterinę apskaitą) įgaliotajam asmeniui E. M. pateikė kasos pajamų orderius dėl tariamo paskolų grąžinimo : D. J. 2009-11-16 JAL 0000755 - 100 000 Lt, 2009-11-27 JAL 0000759 - 740 000 Lt, D. S. 2009-11-27 2009-11-27 JAL 0000758 - 810 000 Lt bei nurodė šių kasos pajamų orderių duomenis įtraukti į įmonės buhalterinę apskaitą ir įforminti paskolų grąžinimą, E. M., kuriai nebuvo žinoma apie tai, tikrovėje paskolos nėra grąžinamos, šių kasos pajamų orderių duomenis įtraukė į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, ko pasėkoje pagal UAB ( - )buhalterinės apskaitos duomenis akcininkai D. J. bei D. S. tariamai buvo grąžinę paskolas bendrovei ir jokių prievolių nebeturėjo, tačiau tikrovėje D. J. 2009-11-16 - 100 000 Lt ir 2009-11-27 -740 000 Lt, o D. S. 2009-11-27 – 810 000 Lt į UAB ( - ) kasą ar bankinę sąskaitą neįnešė, to pasėkoje UAB ( - ) kreditorių reikalavimai liko be ekonominio padengimo ir todėl objektyviai negali būti įvykdyti, be to D. J. ir D. S., siekdami suklaidinti suinteresuotus asmenis (UAB ( - ) kreditorius) bei išvengti UAB ( - ) finansinių įsipareigojimų, laikotarpiu nuo 2009-11-30 iki 2010-07-07, paslėpė įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus, tokiu būdu D. J., faktiškai valdydamas įmonę ir žinodamas, kad UAB ( - ) turi realias finansines galimybes atsiskaityti, apgaule savo naudai išvengęs didelės vertės turtinės prievolės – grąžinti UAB ( - ) 840 000 Lt (t.y. turėdamas savo žinioje 840 000 Lt UAB ( - ) piniginių lėšų), D. S. apgaule savo naudai išvengus didelės vertės turtinės prievolės – grąžinti UAB ( - ) 810 000 Lt (t.y. D. S. turint savo žinioje 810 000 Lt UAB ( - ) piniginių lėšų), laikotarpiu nuo 2007-12-31 iki 2015-07-09 apgaule vengė atsiskaityti už UAB-ei ( - ) atliktus darbus, gautas prekes, suteiktas paslaugas bei sumokėti privalomas įmokas ir dėl to padarė turtinę žalą - UAB ( - ) - 49 061,52 Lt, UAB ( - ) - 11 421,20 Lt, UAB ( - ) - 33174, 15 Lt, UAB ( - ) - 6017,03 Lt, UAB ( - ) – 107 067,71 Lt, UAB ( - ) - 7631,95 Lt, UAB ( - ) - 15821,85 Lt, UAB ( - )- 44222,90 Lt, UAB ( - ) - 4302,54 Lt, UAB ( - )– 1 747,83 Lt, UAB ( - ) - 8374,37, UAB ( - ) – 9681,82 Lt, UAB ( - ) – 4 903,65 Lt, UAB ( - ) – 1 265,63 Lt, Valstybinio socialinio fondo valdybai – 32 449,53 Lt, iš viso kitiems asmenims padarė 337 143,68 Lt turtinę žalą t.y., padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 186 str. 1 d.

14be to, jis, laikotarpiu nuo 2009-11-30 iki 2010-07-07, veikdamas bendrininkų grupėje su D. S., siekdamas nuslėpti nusikalstamas veikas - savo ir bendrininko iš viso 1 650 000 Lt UAB ( - ) apgaule negrąžintų paskolų (D. J. negrąžino 840 000 Lt, D. S. negrąžino 810 000 Lt) bei apgaule išvengti UAB ( - ) finansinių įsipareigojimų, taip pat suklaidinti UAB ( - )kreditorius ir ikiteisminio tyrimo pareigūnus, suklastojo tikrą dokumentą ir žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, o būtent: 2009-11-30 – 2010-07-07 laikotarpiu, veikdamas bendrininkų grupėje su D. S., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui perdavė duomenis, reikalingus įrašyti į dokumentų priėmimo perdavimo aktą, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui kompiuterine technika surašius ir atspausdinus 2009-11-30 dokumentų priėmimo-perdavimo aktą, kad D. S. ir D. J. perduoda K. Č. UAB ( - ) dokumentus ir turtą, o K. Č. dokumentus ir turtą priima, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui pasirašius už tariamai dokumentus ir turtą priėmusį K. Č., D. J. ir D. S. pasirašė 2009-11-30 dokumentų priėmimo-perdavimo akte, kad dokumentus ir turtą perduoda K. Č., taip savo parašu patvirtino žinomai neteisingus ir tikrovės neatitinkančius duomenis, nes tikrovėje 2009-11-30 dokumentų ir turto K. Č. neperdavė, o juos paslėpė, taip suklastojo šį 2009-11-30 dokumentų priėmimo-perdavimo aktą bei šį žinomai suklastotą dokumentą laikė ir 2010-07-07, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, FNTT prie LR VRM Kauno apygardos valdyboje, esančioje Spaustuvininkų g. 7, Kaunas kabinete Nr. 204, pateikė UAB ( - ) direktoriaus S. L. 2010-06-21 pareiškimo Nr. 2-2/33L tyrimą atliekančiam pareigūnui, siekdamas išvengti savo bei D. S. baudžiamosios atsakomybės, taip D. J. suklastojo tikrą dokumentą 2009-11-30 dokumentų priėmimo-perdavimo aktą, jį laikė bei žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 str. 1 d.;

15be to, jis, laikotarpiu nuo 2009-11-30 iki 2010-07-07, veikdamas bendrininkų grupėje su D. S., siekdamas nuslėpti nusikalstamas veikas - savo ir bendrininko iš viso 1 650 000 Lt UAB ( - ) apgaule negrąžintų paskolų (D. J. negrąžino 840 000 Lt, D. S. negrąžino 810 000 Lt) bei apgaule išvengti UAB ( - ) finansinių įsipareigojimų, taip pat suklaidinti UAB ( - ) kreditorius ir ikiteisminio tyrimo pareigūnus, paslėpė UAB V buhalterinės apskaitos dokumentus, o būtent: būdamas UAB ( - ), reg. ( - ), akcininku (turėdamas 5 000 vnt. 1 Lt nominalo akcijų, t.y. 50% visų akcijų), veikdamas bendrininkų grupėje su UAB ( - )akcininku D. S. (turinčiu 5 000 vnt. 1 Lt nominalo akcijų, t.y. 50% visų akcijų), faktiškai valdydami įmonę bei iš formalaus direktoriaus A. S. 2009-11-30 perėmę UAB ( - ) turtą bei buhalterinės apskaitos dokumentus, D. J. su bendrininku D. S. ir toliau faktiškai valdydamas įmonę, todėl pagal Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. l d. būdamas atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą, pagal to paties įstatymo 21 str. 2 d. būdamas atsakingu už apskaitos dokumentų išsaugojimą, pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 str. 1 d. reikalavimą, kuris numato, kad „Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą“, 19 str. 2 d. reikalavimą, kuris numato, kad „patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis 1995-12-05 Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 12 straipsnio 1 p. nuostatomis, kuriame nurodyta, kad „įmonės privalo saugoti dokumentus patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertindami galimus rizikos veiksnius, išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ar juridinių asmenų teisės“ ir 2 p., kur nustatyta, kad „už įmonės veiklos dokumentų išsaugojimą reikiamą laiką atsako vadovas“, siekdamas, kad nebūtų galima nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, tuo pačiu siekdamas nuslėpti nusikalstamas veikas - savo ir bendrininko iš viso 1 650 000 Lt UAB ( - ) apgaule negrąžintų paskolų (D. J. negrąžino 840 000 Lt, D. S. negrąžino 810 000 Lt) bei apgaule išvengti UAB ( - ) finansinių įsipareigojimų, taip pat suklaidinti UAB ( - )kreditorius ir ikiteisminio tyrimo pareigūnus, laikotarpiu nuo 2009-11-30 iki 2010-07-07 kartu su D. S., ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, paslėpė UAB ( - ) buhalterinės apskaitos dokumentus, imituodami UAB ( - ) buhalterinės apskaitos dokumentų ir turto perdavimą pagal 2009-11-30 dokumentų priėmimo-perdavimo aktą K. Č., dėl to iš dalies negalima nustatyti UAB ( - ) veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2006-01-01 iki 2009-11-30, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 222 str. 1 d.

16Kaltinamasis D. S., laikotarpiu nuo 2006-01-01 iki 2009-11-30, Kaune, veikdamas bendrininkų grupėje su D. J., apgaule savo ir D. J. naudai išvengė didelės – iš viso 1 650 000 Lt vertės turtinės prievolės – grąžinti iš UAB ( - ) paimtas paskolas, o būtent: jis, būdamas UAB ( - ), akcininku (turėdamas 5 000 vnt. 1 Lt nominalo akcijų, t.y. 50% visų akcijų), taip pat laikotarpiu nuo 2006-01-01 – 2009-11-27, dirbdamas šios įmonės direktoriaus pavaduotoju, veikdamas bendrininkų grupėje su UAB ( - ) akcininku D. J. (turinčiu 5 000 vnt. 1 Lt nominalo akcijų, t.y. 50% visų akcijų), taip pat laikotarpiu nuo 2006-01-01 iki 2009-10-26 dirbusiu UAB ( - ) direktoriumi, D. J. iš UAB ( - ) kaip akcininkas paėmė paskolas - 2006-01-03 pagal kasos išlaidų orderį Nr.3 - 300 000 Lt, 2006-05-31 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 29 90 000 Lt, 2006-07-03 padarius užskaitą – 15 835 Lt, 2008-10-21 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 39 - 120 000 Lt, 2008-11-28 pagal kasos išlaidų orderį Nr.49 - 100 000 Lt, 2008-12-02 pagal kasos išlaidų orderį Nr.50 – 115 000 Lt, 2008-12-05 pagal kasos išlaidų orderį Nr.52 – 75 000 Lt, 2008-12-31 pagal kasos išlaidų orderį Nr.60 – 40 000 Lt, iš viso 855 835 Lt, laikotarpiu nuo 2006-07-31 iki 2008-05-31 pagal žiniaraštį grąžino paskolų dalį – 15 835 Lt, D. S. iš UAB ( - ) kaip akcininkas paėmė paskolas – 2006-01-03 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 4 300000 Lt, 2006-05-31 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 30 60000 Lt, 2006-07-03 pagal mokėjimo nurodymą Nr. 1039 14000 Lt, 2008-10-21 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 40 120000 Lt, 2008-11-28 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 48 100000 Lt, 2008-12-02 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 51 115000 Lt, 2008-12-31 pagal kasos išlaidų orderį Nr. 59 115000 Lt, iš viso 824000 Lt, laikotarpiu nuo 2006-07-31 iki 2008-02-29 pagal žiniaraštį gražino dalį paskolų - 14 000 Lt, D. J. ir D. S. veikdami vieninga tyčia ir turėdami vieningą nusikalstamą tikslą – apgaule savo ir kito naudai išvengti didelės vertės turtinės prievolės – grąžinti paimtas paskolas, todėl siekdami, kad paaiškėjus piniginių lėšų trūkumui, atsakomybėn būtų traukiami ne jie (D. J. ir D. S.), bet kitas asmuo, 2009 m. spalio mėn. 23 d. akcininkų sprendimu nuo 2009-10-27 UAB ( - ) direktoriumi paskyrę A. S., tačiau ir toliau faktiškai valdydami įmonę bei vykdydami buhalterinės apskaitos organizavimą, UAB ( - ) vyriausiajai buhalterei - UAB ( - ) (įmonės pagal sutartį tvarkiusios UAB ( - ) buhalterinę apskaitą) įgaliotajam asmeniui E. M. pateikė kasos pajamų orderius dėl tariamo paskolų grąžinimo : D. J. 2009-11-16 JAL 0000755 - 100 000 Lt, 2009-11-27 JAL 0000759 - 740 000 Lt, D. S. 2009-11-27 2009-11-27 JAL 0000758 - 810 000 Lt bei nurodė šių kasos pajamų orderių duomenis įtraukti į įmonės buhalterinę apskaitą ir įforminti paskolų grąžinimą, E. M., kuriai nebuvo žinoma apie tai, kad tikrovėje paskolos nėra grąžinamos, šių kasos pajamų orderių duomenis įtraukė į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, ko pasėkoje pagal UAB ( - ) buhalterinės apskaitos duomenis akcininkai D. J. bei D. S. tariamai buvo grąžinę paskolas bendrovei ir jokių prievolių nebeturėjo, tačiau tikrovėje D. J. 2009-11-16 - 100 000 Lt ir 2009-11-27 -740 000 Lt, o D. S. 2009-11-27 – 810 000 Lt į UAB ( - ) kasą ar bankinę sąskaitą neįnešė, tokiu būdu D. S. apgaule išvengė didelės vertės turtinės prievolės - savo naudai - 810 000 Lt bei kito (D. J.) naudai – 840 000 Lt, tuo UAB „( - ) padarė iš viso 1 650 000 Lt turtinę žalą, t. y. padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 182 str. 2 d.;

17be to, jis, laikotarpiu nuo 2007-12-31 iki 2015-07-09, Kaune, veikdamas bendrininkų grupėje su D. J., apgaule vengė atsiskaityti už atliktus darbus, gautas prekes, suteiktas paslaugas bei mokėti privalomas įmokas ir dėl to kitiems asmenims padarė 337 143,68 Lt turtinės žalos, o būtent: būdamas UAB ( - ), akcininku (turėdamas 5 000 vnt. 1 Lt nominalo akcijų, t.y. 50% visų akcijų), taip pat laikotarpiu nuo 2006-01-01 – 2009-11-27, dirbdamas šios įmonės direktoriaus pavaduotoju, veikdamas bendrininkų grupėje su UAB ( - ) akcininku D. J. (turinčiu 5 000 vnt. 1 Lt nominalo akcijų, t.y. 50% visų akcijų), taip pat laikotarpiu nuo 2006-01-01 iki 2009-10-26 dirbusiu UAB ( - ) direktoriumi,

 • 2008-06-20 su UAB ( - ) sudarius sutartį Nr. 2008-06-20 dėl paruošiamųjų darbų atlikimo automobilių prekybos salone „Lexus“, pagal kurios 6.2 a) p. UAB ( - ) įsipareigojo ne vėliau kaip per 20 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - ) už atliktus darbus, 2008-07-31 ( - ) išrašius PVM sąskaitą faktūrą LAU Nr. 0000996 71 180,46 Lt sumai;
 • 2007-07-16 su UAB ( - ) sudarius sutartį Nr. 07.07.16 dėl automatinės gaisro gesinimo sistemos įrengimo, pagal kurios 5.3 p. UAB ( - ) įsipareigojo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - ) už atliktus darbus, 2007-11-30 UAB ( - ) išrašius PVM sąskaitą faktūrą LTN Nr. 071395 79478,90 Lt sumai;
 • 2004-05-14 su UAB „( - ) sudarius sutartį Nr. 2004.069 dėl prekių tiekimo, pagal kurios 5.1 p. UAB ( - )įsipareigojo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - ) už patiektas prekes, 2008-12-30, 2009-08-24, 2009-08-28, 2009-08-31, UAB „Ardena“ išrašius PVM sąskaitas faktūras: ARD Nr. 0131954 717,53 Lt sumai, ARD Nr.0131953 342,35 Lt sumai, ARD Nr. 0131952 2504,87 Lt sumai, ARD Nr. 0131951 1946,44 Lt sumai, ARD Nr. 0144374 869,76 Lt sumai, ARD Nr. 0144377 921,92 Lt sumai, ARD Nr. 0144381 618,05 Lt sumai, ARD Nr. 0144384 803,42 Lt sumai, ARD Nr. 0144395 197 Lt sumai;
 • 2008-10-07 su UAB „Elektros darbai“ sudarę sutartį Nr. 108-12-221 dėl gaminių pagaminimo, pagal kurios 2.3 p. UAB ( - ) įsipareigojo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB „Elektros darbai“ už pagamintus gaminius, 2008-10-27, 2008-11-19, 2008-11-27, 2009-02-09, 2009-04-21, 2009-06-04, 2009-09-29 UAB ( - ) išrašius PVM sąskaitas faktūras: EDG Nr. 16478 61360 Lt sumai, EDG Nr. 16485 66,38 Lt sumai, EDG Nr. 16488 58,41 Lt sumai, EDG Nr. 16520 172,55 Lt sumai, EDG Nr. 16545 1523,20 Lt sumai, EDG Nr. 16560 165,41 Lt sumai, EDG Nr. 16580 1694 Lt sumai;
 • 2008-04-17 su UAB ( - ) sudarius sutartį Nr. 08.04.17 dėl transporto paslaugų tiekimo, pagal kurios 2.1 p. UAB ( - ) įsipareigojo ne vėliau kaip per 25 dienas nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - )už transporto paslaugas, 2008-10-28, 2008-09-30 UAB ( - ) išrašius PVM sąskaitas faktūras: LIN8 Nr. 308 10492,56 Lt sumai, LIN8 Nr. 280 11030,64 Lt sumai;
 • 2007-10-26 su UAB „( - ) sudarę sutartį Nr. 2007/10/26-544 dėl elektrotechnikės produkcijos tiekimo, pagal kurios 5 p. UAB ( - ) įsipareigojo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - ) už patiektą produkciją, 2008-12-31, 2008-12-18, 2008-12-15, 2008-12-05, 2008-11-28, 2008-11-25, 2009-01-06, 2009-01-09, 2009-01-13, 2009-01-19, 2009-01-21, 2009-01-26, 2009-01-27, 2009-01-28, 2009-02-03, 2009-02-12, UAB ( - ) išrašius PVM sąskaitas faktūras: SLO Nr. 058630 22,76 Lt sumai, SLO Nr. 058062 493,05 Lt sumai, SLO Nr. 058056 127,56 Lt sumai, SLO Nr. 057833 150,50 Lt sumai, SLO Nr. 057379 30,96 Lt sumai, SLO Nr. 057373 315,01 Lt sumai, SLO Nr. 057371 231,91 Lt sumai, SLO Nr. 057370 676,26 Lt sumai, SLO Nr. 057070 2319,15 Lt sumai, SLO Nr. 056988 342,13 Lt sumai, SLO Nr. 056986 298,98 Lt sumai, SLO Nr. 056982 789,96 Lt sumai, SLO Nr. 056980 16536,90 Lt sumai, SLO Nr. 056976 27222,92 Lt sumai, SLO Nr. 058695 414,72 Lt sumai, SLO Nr. 058813 564,01 Lt sumai, SLO Nr. 058817 120,19 Lt sumai, SLO Nr. 058904 10,64 Lt sumai, SLO Nr. 059149 887,16 Lt sumai, SLO Nr. 059251 302,50 Lt sumai, SLO Nr. 059400 139,83 Lt sumai, SLO Nr. 059414 371,38 Lt sumai, SLO Nr. 059437 121 Lt sumai, SLO Nr. 059498 32,13 Lt sumai, SLO Nr. 059515 15,74 Lt sumai, SLO Nr. 059727 149,49 Lt sumai, SLO Nr. 060030 727,57 Lt sumai;
 • UAB ( - ), priimdama prekes iš UAB ( - ), įsipareigojo per protingą terminą nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - ) už patiektą produkciją, 2009-01-30, 2009-05-14, 2009-08-31 UAB ( - ) išrašius PVM sąskaitas faktūras: KAS Nr. 10015107 4056,65 Lt sumai, KAS Nr. 10015389 5638,80 Lt sumai, KAS Nr. 10015726 7390,20 Lt sumai;
 • 2008-04-07 su UAB ( - ) sudarius sutartį Nr. K8017 dėl prekių tiekimo, pagal kurios IV.1. p., UAB ( - ) įsipareigojo ne vėliau kaip per 45 dienas nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - ) už patiektas prekes, 2009-04-20, 2009-04-21, 2009-04-23, 2009-04-24, 2009-04-28, 2009-04-29, 2009-04-30, 2009-05-06, 2009-05-11, 2009-05-12, 2009-05-13, 2009-05-15, 2009-05-18, 2009-05-19, 2009-05-20, 2009-05-21, 20096-05-22, 2009-05-25, 2009-05-26, 20096-05-27, 2009-05-29, 2009-06-02, 2009-06-03, 2009-06-10, 2009-06-11, 2009-06-12, 2009-06-19, 2009-06-22, 2009-06-25, 2009-06-26, 2009-06-30, 2009-07-10, 2009-07-13, 2009-07-14, 2009-07-16, 2009-08-05, 2009-08-12, 2009-08-17, 2009-08-26, 2009-08-27, 2009-08-28, 2009-08-31, 2009-09-02, 2009-09-07, 2009-09-09, 2009-09-14, 2009-09-15, 2009-09-21, 2009-09-29, 2009-10-23 UAB ( - ) išrašius PVM sąskaitas faktūras: EBK Nr. 09202649 9746,78 Lt sumai, EBK Nr. 09202860 2645,02 Lt sumai, EBK Nr. 09202930 748,69 Lt sumai, EBK Nr. 09202840 2004,82 Lt sumai, EBK Nr. 09202942 4679,39 Lt sumai, EBK Nr. 09202839 4118,17 Lt sumai, EBK Nr. 09202862 828,41 Lt sumai, EBK Nr. 09202954 1016,74 Lt sumai, EBK Nr. 09202885 356,73 Lt sumai, EBK Nr. 09202886 1267,98 Lt sumai, EBK Nr. 09202936 258,65 Lt sumai, EBK Nr. 09202937 159,65 Lt sumai, EBK Nr. 09202943 456,56 Lt sumai, EBK Nr. 09202946 7522,51 Lt sumai, EBK Nr. 09203250 205,65 Lt sumai, EBK Nr. 09203198 198,74 Lt sumai, EBK Nr. 09203206 2479,99 Lt sumai, EBK Nr. 09203242 1221,93 Lt sumai, EBK Nr. 09203244 122,52 Lt sumai, EBK Nr. 09203245 334,87 Lt sumai, EBK Nr. 09203251 1525,54 Lt sumai, EBK Nr. 09203252 2396,38 Lt sumai, EBK Nr. 09203271 421,19 Lt sumai, EBK Nr. 09203342 607,38 Lt sumai, EBK Nr. 09203354 380,37 Lt sumai, EBK Nr. 09203361 441,45 Lt sumai, EBK Nr. 09203392 1150,01 Lt sumai, EBK Nr. 09203396 122,64 Lt sumai, EBK Nr. 09203420 210,33 Lt sumai, EBK Nr. 09203430 26,05 Lt sumai, EBK Nr. 09203483 188,64 Lt sumai, EBK Nr. 09203498 77,35 Lt sumai, EBK Nr. 09203685 3754,64 Lt sumai, EBK Nr. 09203686 456,28 Lt sumai, EBK Nr. 09203687 4145,22 Lt sumai, EBK Nr. 09203684 37,08 Lt sumai, EBK Nr. 09203649 1096,45 Lt sumai, EBK Nr. 09203657 860,01 Lt sumai, EBK Nr. 09203688 675,87 Lt sumai, EBK Nr. 09203772 237,7 Lt sumai, EBK Nr. 09204028 1040,77 Lt sumai, EBK Nr. 09204027 502,18 Lt sumai, EBK Nr. 09204029 104,77 Lt sumai, EBK Nr. 09204025 229,67 Lt sumai, EBK Nr. 09204026 476,14 Lt sumai, EBK Nr. 09204035 228,4 Lt sumai, EBK Nr. 09204036 12526,51 Lt sumai, EBK Nr. 09204475 627,61 Lt sumai, EBK Nr. 09204476 4140,46 Lt sumai, EBK Nr. 09204318 823,85 Lt sumai, EBK Nr. 09204327 1891,5 Lt sumai, EBK Nr. 09204364 2358,9 Lt sumai, EBK Nr. 09204366 513,95 Lt sumai, EBK Nr. 09204478 370,45 Lt sumai, EBK Nr. 09204512 184,87 Lt sumai, EBK Nr. 09204793 7133,8 Lt sumai, EBK Nr. 09204797 1739,9 Lt sumai, EBK Nr. 09204796 468,32 Lt sumai, EBK Nr. 09205251 2353,32 Lt sumai, EBK Nr. 09204791 1536,25 Lt sumai, EBK Nr. 09205196 467,61 Lt sumai, EBK Nr. 09205471 45,09 Lt sumai, EBK Nr. 09205660 1820,7 Lt sumai, EBK Nr. 09205755 85,73 Lt sumai, EBK Nr. 09205759 164,29 Lt sumai, EBK Nr. 09206186 5165,29 Lt sumai, EBK Nr. 09206183 113,2 Lt sumai, EBK Nr. 09206184 649,49 Lt sumai, EBK Nr. 09206185 102,66 Lt sumai, EBK Nr. 09206182 1200,39 Lt sumai, EBK Nr. 09206207 530,41 Lt sumai, EBK Nr. 09206215 15,13 Lt sumai, EBK Nr. 09206395 1480,28 Lt sumai, EBK Nr. 09206424 110,18 Lt sumai, EBK Nr. 09206517 1495,14 Lt sumai, EBK Nr. 09206602 510,37 Lt sumai, EBK Nr. 09206697 652,12 Lt sumai, EBK Nr. 09206767 429,34 Lt sumai, EBK Nr. 09206907 258,24 Lt sumai, EBK Nr. 09206910 192,76 Lt sumai, EBK Nr. 09207195 591,67 Lt sumai, EBK Nr. 09208009 15,69 Lt sumai;
 • 2006-08-02 su UAB ( - ) sudarius sutartį Nr. 2006/214TA dėl automobilių techninio aptarnavimo, pagal kurios 4.1 p. UAB ( - ) įsipareigojo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - ) už atliktas paslaugas, 2009-05-29, 2009-06-02, 2009-06-06, 2009-06-23, 2009-07-03, 2009-07-13, 2009-07-29, 2009-08-10, 2009-09-04, 2009-09-07, 2009-09-14, 2009-09-18, 2009-09-30, 2009-11-26, UAB ( - ) išrašius PVM sąskaitas faktūras: AUT Nr. 057292 1208,65 Lt sumai, AUT Nr. 057428 114,84 Lt sumai, AUT Nr. 057666 162,94 Lt sumai, AUT Nr. 058253 58,91 Lt sumai, AUT Nr. 058683 107,10 Lt sumai, AUT Nr. 058918 34,42 Lt sumai, AUT Nr. 058977 42,84 Lt sumai, AUT Nr. 059673 15,00 Lt sumai, AUT Nr. 060078 26,78 Lt sumai, AUT Nr. 061181 1076,15 Lt sumai, AUT Nr. 061242 49,01 Lt sumai, AUT Nr. 061490 99,99 Lt sumai, AUT Nr. 061663 619,23 Lt sumai, AUT Nr. 062092 1605,36 Lt sumai, AUT Nr. 064773 41,14 Lt sumai;
 • UAB ( - ), priimdama prekes iš UAB ( - ), įsipareigojo per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - ) už patiektas prekes, 2009-05-06, 2009-05-07, 2009-05-11, 2009-05-26, 2009-05-28, 2009-06-03, 2009-06-10, 2009-06-11, 2009-06-12, 2009-06-15 UAB ( - )“ išrašius PVM sąskaitas faktūras: DOG Nr. 0191329 633,15 Lt sumai, DOG Nr. 0195164 336,98 Lt sumai, DOG Nr. 0191342 247,07 Lt sumai, DOG Nr. 0194452 150,39 Lt sumai, DOG Nr. 0197905 82,76 Lt sumai, DOG Nr. 0194483 20,00 Lt sumai, DOG Nr. 0197429 97,66 Lt sumai, DOG Nr. 0197434 104,80 Lt sumai, DOG Nr. 0197446 71,18 Lt sumai, DOG Nr. 0197964 3,84 Lt sumai;
 • UAB ( - ), priimdama prekes iš UAB ( - ), įsipareigojo per 14 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - ) už patiektas prekes, 2009-09-23, 2009-09-28, 2009-10-07, 2009-10-12, 2009-10-30 UAB „( - )išrašius PVM sąskaitas faktūras: FKP Nr.10047161 7022,68 Lt sumai, FKP Nr. 10047284 408,87 Lt sumai, FKP Nr. 10047474 1174,00 Lt sumai, FKP Nr. 10047594 18,00 Lt sumai, FKP Nr. 10048048 2410,34 Lt sumai;
 • UAB ( - ), priimdama prekes iš UAB ( - ), įsipareigojo per protingą terminą nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - ) už patiektas prekes, 2009-04-28 UAB ( - ) išrašius PVM sąskaitas faktūras: KCP Nr. 0017805 1112,00 Lt sumai, KCP Nr. 0017810 153,63 Lt sumai;
 • 2009-09-15 su UAB ( - ) sudarius sutartį Nr. 090915/01 dėl prekių tiekimo, pagal kurios 2.1.5. p. UAB ( - ) įsipareigojo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos apmokėti UAB ( - ) už patiektas prekes, 2009-11-17, 2009-10-26, 2009-10-19, 2009-10-14, 2009-10-05, 2009-09-28 UAB ( - ) išrašius PVM sąskaitas faktūras: LVB Nr.0010152 531,63 Lt sumai, LVB Nr.0010127 290,40 Lt sumai, LVB Nr.0010120 191,48 Lt sumai, LVB Nr.0010115 2449,04 Lt sumai, LVB Nr.0010106 355,44 Lt sumai, LVB Nr.0010098 1085,66 Lt sumai;
 • 2006-06-01 su UAB ( - ) sudarius negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį Nr. 3/2006, pagal kurios 2.2 p. UAB ( - ) įsipareigojo mokėti UAB ( - ) subnuomos mokestį kas mėnesį avansu ne vėliau, kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos, 2009-05-04, 2009-05-29, 2009-06-01, 2009-06-30, 2009-07-01, 2009-07-31, 2009-08-03, 2009-08-21, 2009-08-31, 2009-09-01 UAB ( - ) išrašius PVM sąskaitas faktūras : GIN Nr. 4906 939,34 Lt sumai, , GIN Nr. 4966 286,20 Lt sumai, , GIN Nr. 5034 1517,39 Lt sumai, GIN Nr. 5080 321,04 Lt sumai, GIN Nr. 5133 1636,40 Lt sumai, GIN Nr. 5196 276,08 Lt sumai, GIN Nr. 5249 1589,97 Lt sumai, GIN Nr. 5307 1428,00 Lt sumai, GIN Nr. 5314 274,03 Lt sumai, GIN Nr. 5367 1413,37 Lt sumai;
 • pagal Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 171-6295) 5 str. 1 d. „Asmenų, dirbančių pagal darbo sutartis, narystės ar tarnybos pagrindu, valstybinio socialinio draudimo įmokas privalo mokėti apdraustieji ir draudėjai (darbdaviai)“, bei 9 str. „Socialinio draudimo įmokų mokėjimas“, 2 p. „Priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos“ UAB ( - ) būdama įpareigota mokėti privalomas socialinio draudimo įmokas už darbuotojus, 2009-10-15, 2009-10-10, 2009-11-03, 2009-11-19, 2009-12-01 pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondui pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį Nr. JAL-3 3086, 37 Lt sumai, pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą Nr. 10/07 45,40 Lt sumai, pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą Nr. 11/03 5413,87 Lt sumai, pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą Nr. 11/17 9293,34 Lt sumai, pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą Nr. 11/30 14852,93 Lt sumai;

18D. J. ir D. S., žinodami, kad UAB ( - ) privalo atsiskaityti už atliktus darbus, gautas prekes, suteiktas paslaugas ir sumokėti privalomas įmokas, jau būdami skolingi UAB ( - ) iš viso 750 000 Lt (D. J. – 390 000 Lt, D. S. -360 000 Lt), laikotarpiu nuo 2008-10-21 iki 2008-12-31 pasiėmė kaip paskolas dar 900 000 Lt (kiekvienas po 450 000 Lt), tuo pažeidė 1993-07-15 Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. I-226 „Dėl ūkinių subjektų piniginių lėšų skolinimo“ ir 1995-12-20 Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. I-226 pakeitimo įstatymo Nr. I-1145 1 straipsnio reikalavimus („Ūkiniai subjektai, užsiimantys komercine-ūkine veikla, gali skolinti fiziniams bei juridiniams asmenims pinigus, kurių suma negali būti didesnė už nuosavo kapitalo dydį“. 2008-12-31 bendrovės nuosavas kapitalas buvo 1470360,82 Lt, o akcininkams paskolinta ir negrąžinta suma – 1650000,00 Lt), nes akcininkams paskolinta suma 179 639,18 Lt viršijo nuosavo kapitalo dydį (1650000,00-1470360,82), tęsdami nusikalstamą, D. J. ir D. S. veikdami vieninga tyčia ir turėdami vieningą nusikalstamą tikslą – apgaule vengti atsiskaityti už atliktus darbus, gautas prekes, suteiktas paslaugas bei mokėti privalomas įmokas, todėl siekdami, kad paaiškėjus piniginių lėšų trūkumui bei apgaule padarytai turtinei žalai, atsakomybėn būtų traukiami ne jie (D. J. ir D. S.), bet kitas asmuo, 2009 m. spalio mėn. 23 d. akcininkų sprendimu UAB ( - ) direktoriumi paskyrę A. S., tačiau ir toliau faktiškai valdydami įmonę bei buhalterinės apskaitos organizavimą, UAB ( - ) vyriausiajai buhalterei - UAB ( - ) (įmonės pagal sutartį tvarkiusios UAB ( - ) buhalterinę apskaitą) įgaliotajam asmeniui E. M. pateikė kasos pajamų orderius dėl tariamo paskolų grąžinimo : D. J. 2009-11-16 JAL 0000755 - 100 000 Lt, 2009-11-27 JAL 0000759 - 740 000 Lt, D. S. 2009-11-27 2009-11-27 JAL 0000758 - 810 000 Lt bei nurodė šių kasos pajamų orderių duomenis įtraukti į įmonės buhalterinę apskaitą ir įforminti paskolų grąžinimą, E. M., kuriai nebuvo žinoma apie tai, tikrovėje paskolos nėra grąžinamos, šių kasos pajamų orderių duomenis įtraukė į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, ko pasėkoje pagal UAB ( - ) buhalterinės apskaitos duomenis akcininkai D. J. bei D. S. tariamai buvo grąžinę paskolas bendrovei ir jokių prievolių nebeturėjo, tačiau tikrovėje D. J. 2009-11-16 - 100 000 Lt ir 2009-11-27 -740 000 Lt, o D. S. 2009-11-27 – 810 000 Lt į UAB ( - ) kasą ar bankinę sąskaitą neįnešė, to pasėkoje UAB ( - ) kreditorių reikalavimai liko be ekonominio padengimo ir todėl objektyviai negali būti įvykdyti, be to D. J. ir D. S., siekdami suklaidinti suinteresuotus asmenis (UAB ( - ) kreditorius) bei išvengti UAB ( - ) finansinių įsipareigojimų, laikotarpiu nuo 2009-11-30 iki 2010-07-07, paslėpė įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus, tokiu būdu D. J. ir D. S., faktiškai valdydami įmonę ir žinodami, kad UAB ( - ) turi realias finansines galimybes atsiskaityti, apgaule savo naudai išvengęs didelės vertės turtinės prievolės – grąžinti UAB ( - ) 810 000 Lt (t.y. turėdamas savo žinioje 810 000 Lt UAB ( - ) piniginių lėšų), D. J. apgaule savo naudai išvengus didelės vertės turtinės prievolės – grąžinti UAB ( - ) 840 000 Lt (t.y. D. J. turint savo žinioje 840 000 Lt UAB ( - ) piniginių lėšų), laikotarpiu nuo 2007-12-31 iki 2015-07-09 apgaule vengė atsiskaityti už UAB-ei ( - ) atliktus darbus, gautas prekes, suteiktas paslaugas bei sumokėti privalomas įmokas ir dėl to padarė turtinę žalą - UAB ( - ) - 49 061,52 Lt, UAB ( - )- 11 421,20 Lt, UAB ( - ) - 33174, 15 Lt, UAB ( - )- 6017,03 Lt, UAB ( - ) – 107 067,71 Lt, ( - ) - 7631,95 Lt, UAB ( - ) - 15821,85 Lt, UAB ( - ) - 44222,90 Lt, UAB ( - ) - 4302,54 Lt, UAB ( - ) – 1 747,83 Lt, UAB ( - ) - 8374,37, UAB ( - ) – 9681,82 Lt, UAB ( - )– 4 903,65 Lt, UAB ( - )– 1 265,63 Lt, Valstybinio socialinio fondo valdybai – 32 449,53 Lt iš viso kitiems asmenims padarė 337 143,68 turtinę žalą t.y., padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 186 str. 1 d.

19be to, jis, laikotarpiu nuo 2009-11-30 iki 2010-07-07, veikdamas bendrininkų grupėje su D. J., siekdamas nuslėpti nusikalstamas veikas - savo ir bendrininko iš viso 1 650 000 Lt UAB ( - ) apgaule negrąžintų paskolų (D. J. negrąžino 840 000 Lt, D. S. negrąžino 810 000 Lt) bei apgaule išvengti UAB ( - ) finansinių įsipareigojimų, taip pat suklaidinti UAB ( - ) kreditorius ir ikiteisminio tyrimo pareigūnus, suklastojo, laikė ir panaudojo tikrą dokumentą, o būtent: 2009-11-30 – 2010-07-07 laikotarpiu, veikdamas bendrininkų grupėje su D. J., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui perdavė duomenis, reikalingus įrašyti į dokumentų priėmimo perdavimo aktą, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui kompiuterine technika surašius ir atspausdinus 2009-11-30 dokumentų priėmimo-perdavimo aktą, kad D. S. ir D. J. perduoda K. Č. UAB ( - ) dokumentus ir turtą, o K. Č. dokumentus ir turtą priima, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui pasirašius už tariamai dokumentus ir turtą priėmusį K. Č., D. J. ir D. S. pasirašė 2009-11-30 dokumentų priėmimo-perdavimo akte, kad dokumentus ir turtą perduoda K. Č., taip savo parašu patvirtino žinomai neteisingus ir tikrovės neatitinkančius duomenis, nes tikrovėje 2009-11-30 dokumentų ir turto K. Č. neperdavė, o juos paslėpė, taip suklastojo šį 2009-11-30 dokumentų priėmimo-perdavimo aktą, šį žinomai suklastotą dokumentą laikė ir 2010-07-07 FNTT prie LR VRM Kauno apygardos valdyboje, esančioje Spaustuvininkų g. 7, Kaunas kabinete Nr. 204, bendrininkas D. J. žinomai suklastoto 2009-11-30 dokumentų priėmimo-perdavimo akto kopiją, kurios tariamą tikrumą patvirtino savo parašu, pateikė UAB ( - ) direktoriaus S. L. 2010-06-21 pareiškimo Nr. 2-2/33L tyrimą atliekančiam pareigūnui, siekdamas išvengti savo bei D. S. baudžiamosios atsakomybės, taip D. S. suklastojo tikrą dokumentą 2009-11-30 dokumentų priėmimo-perdavimo aktą, jį laikė bei žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 str. 1 d.,

20be to, jis laikotarpiu nuo 2009-11-30 iki 2010-07-07, veikdamas bendrininkų grupėje su D. J., siekdamas nuslėpti nusikalstamas veikas - savo ir bendrininko iš viso 1 650 000 Lt UAB ( - ) apgaule negrąžintų paskolų (D. J. negrąžino 840 000 Lt, D. S. negrąžino 810 000 Lt) bei apgaule išvengti ( - ) finansinių įsipareigojimų, taip pat suklaidinti ( - ) kreditorius ir ikiteisminio tyrimo pareigūnus, paslėpė ( - ) buhalterinės apskaitos dokumentus, o būtent: būdamas ( - ), akcininku (turėdamas 5 000 vnt. 1 Lt nominalo akcijų, t.y. 50% visų akcijų), veikdamas bendrininkų grupėje su UAB ( - )akcininku D. S. (turinčiu 5 000 vnt. 1 Lt nominalo akcijų, t.y. 50% visų akcijų), faktiškai valdydami įmonę bei iš formalaus direktoriaus A. S. 2009-11-30 perėmę UAB ( - )turtą bei buhalterinės apskaitos dokumentus, D. S. su bendrininku D. J. ir toliau faktiškai valdydamas įmonę, todėl pagal Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. l d. būdamas atsakingu už buhalterinės apskaitos organizavimą, pagal to paties įstatymo 21 str. 2 d. būdamas atsakingu už apskaitos dokumentų išsaugojimą, pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 str. 1 d. reikalavimą, kuris numato, kad „Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą“, 19 str. 2 d. reikalavimą, kuris numato, kad „patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis 1995-12-05 Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 12 straipsnio 1 p. nuostatomis, kuriame nurodyta, kad „įmonės privalo saugoti dokumentus patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertindami galimus rizikos veiksnius, išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ar juridinių asmenų teisės“ ir 2 p., kur nustatyta, kad „už įmonės veiklos dokumentų išsaugojimą reikiamą laiką atsako vadovas“, siekdamas, kad nebūtų galima nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, tuo pačiu siekdamas nuslėpti nusikalstamas veikas - savo ir bendrininko iš viso 1 650 000 Lt UAB ( - ) apgaule negrąžintų paskolų (D. J. negrąžino 840 000 Lt, D. S. negrąžino 810 000 Lt) bei apgaule išvengti UAB ( - ) finansinių įsipareigojimų, taip pat suklaidinti UAB ( - )kreditorius ir ikiteisminio tyrimo pareigūnus, laikotarpiu nuo 2009-11-30 iki 2010-07-07 kartu su D. J., ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, paslėpė UAB ( - ) buhalterinės apskaitos dokumentus, imituodami UAB ( - ) buhalterinės apskaitos dokumentų ir turto perdavimą pagal 2009-11-30 dokumentų priėmimo-perdavimo aktą K. Č., dėl to iš dalies negalima nustatyti UAB ( - )veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2006-01-01 iki 2009-11-30, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 222 str. 1 d.

21Kaltinamieji D. J. ir D. S., kai jiems buvo pranešta apie įtarimus, padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d., 186 str. 1 d., 222 str. 1 d. ir 300 str. 1 d. kaltais neprisipažino ( t. 7, b.l. 71, 123).

22Kaltinamasis D. J. pagal jam pareikštus kaltinimus kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2006-01-01 jis dirbo UAB ( - ) direktoriumi. Buvo akcininkai su D. S.. Akcijų turėjo po lygiai. Jie pažįstami nuo mokyklos suolo. Įmonę įkūrė 1996 metais. Užsiėmė elektros darbais, pastočių įrengimu, su elektra susieta instaliacija. Žemės darbus dirbo tiek, kiek tai siejosi su instaliacija. Statybos darbų nebuvo. Planavo pradėti elektros prekių prekybą. Įmonė bankinių operacijų neteikė. Išėjus atostogų, jį pavaduodavo D. S.. Pastarasis buvo pavaduotojas bendrai veiklai. Pradžioje turėjo buhalterę, bet vėliau perdavė buhalteriją tvarkyti įmonei ( - ) kurios buveinė pradžioje buvo Maironio gatvėje, o vėliau – Butrimonių gatvėje. 2001 metais. persamdė įmonę „( - )“. Tarp jų buvo sutartis, pagal kurią jie mokėjo pastovų mokestį už UAB „( - )“ buhalterijos vedimą. Įmonės kasininku buvo jis, o kai jo nebūdavo – kasininku buvo D. S.. Ginčų dėl finansų tarp jų nebuvo, buvo pasitikėjimas. Bet į pabaigą, likus metams prieš įmonės uždarymą – 2008-2009 metais, jie pradėjo nesutarti darbiniais klausimais. Darbuotojų įmonėje buvo įvairiai. Keitėsi įmonėje dirbantys žmonės, ir jų kiekis – buvo metas, kai dirbo 5, o taip pat ir 15. Samdė subrangovus įvairiems darbams – sienų griovimui, betonavimui, kasimui ir kt. Administracijoje dirbo trys darbuotojai, skaičiuojant juos du ir direktoriaus pavaduotoją rinkodarai A. S., juo visiškai pasitikėjo. Kiti darbuotojai buvo daugiau techniniai. A. S. buvo samdomas darbuotojas, įmonėje išdirbo apie 10 metų. Prieš įmonės pardavimą A. S. tapo direktoriumi, nes D. J. tuo metu sirgo. Grįžęs po gydimosi pasiūlė A. S. eiti jo pareigas. D. S. tuo metu buvo kitoje įmonėje direktorius, todėl pasiūlė A. S. būti direktoriumi. Jie sutarė, kad jis nebenori dirbti ir pasiūlė kompanionui D. S. nupirkti įmonės akcijas. Bet jis nesutiko, iškėlė jam sąlygas. D. S. buvo per daug pinigų ir atsakomybės. Jie svarstė įvairius variantus ir pardėjo ieškoti pirkėjų, nes pagal statybos įstatymą įmonė privalo duoti garantiją visam statiniui 5 metus ir 10 metų paslėptiems darbams, bei dar 10 metų, jeigu bus brokas, nes nematai, ką kiti darbininkai daro. Tada 20 metų realiai negali įmonės uždaryti. Gali sustabdyti veiklą, tačiau 20 metų sėdėti laukti siurprizų, kad kažkas atsitiks ir jei kas atsitiks per tuos 20 metų, tai gali neturėti pinigų darbams, nes reikia su visais atsiskaityti. Pagal įstatymą įmonei turi samdyti direktorių, buhalterį. Todėl jie nusprendė parduoti įmonę su visais įsipareigojimais. Gavosi, kad jų įsipareigojimai 20 metų įtakojo, kad pardavė įmonę už minimalią kainą. Išmokėjus sumas visiems kreditoriams, būtų likę labai nedaug pinigų, nes bet koks gedimas elektros skydinėje kainuoja mažiausiai apie 50 tūkstančių litų. Įmonės finansinė padėtis visada buvo normali, jie visada turėjo darbo ir lėšų, nes gaudavo atsiskaitymus už darbus, bet 2008 metais atsiskaitymai pailgėjo dvigubai - praeidavo apie 5-6 mėnesius. Todėl mąstė pardėti elektros prekių prekybą. Realiausias tiekėjas galėjo būti Lenkija, nes su lenkais geriausiai vykdyti veiklą. Jie taupė pinigus ir kasoje buvo nemaža pinigų suma. Pagalvojo, kad reikia pinigus kitaip laikyti ir tarėsi, kaip galėtų tuos pinigus paslėpti. Bankais nepasitikėjo, nes bankai bankrutavo. Jie pradžioje turėjo sutaupę grynais apie 600 000 litų, vėliau prikaupė dar. Šių įmonės pinigų jie negalėjo niekur iš kasios išvežti, nes patikrinimo atveju pinigai turi būti kasoje. Jie nusprendė pinigus paimti iš kasos kaip paskolas pagal paskolos sutartis, o faktiškai pinigai buvo saugojami pas juos. Kai pasiimi dividendus, tada nori nenori juos pradedi leisti ir jų neliks. Tie pinigai buvo saugojami pas D. S. vonios kambaryje įrengtame sunkiai prieinamoje vietoje seife, bute buvo šarvuotos durys ir įrengta signalizacija. Taip pinigus jie saugojo iki įmonės pardavimo, nuo 2006 metų. Prieš pardavimą 2009 metais jie juos iš seifo paėmė, nors tuo metu jie buvo įsiskolinę kreditoriams, tačiau jie skolų negražino, o pradėjo ieškoti kas galėtų nupirkti jų verslą. Per visą darbo laikotarpį jiems kažkas visada buvo skolingi ir jie turėjo kreditorius, nes visada verslui skolon buvo imamos prekės. Ima medžiagas ir susidaro skola, o gauna pinigus už darbus ir moka paskutinę sąskaitą. Skolos susidarė per daugelį metų ir susidarė apskritai, kai įmonės moka už prekes iš to, ką gauna už atliktus darbus. Buvo, kad kreditoriai patys skambindavo ir siūlydavo savo prekes jiems darbams vykdyti. Tai yra jie patys sudarė sąlygas tokiai situacijai, atsirasti skoloms. ( - )“ visada sumokėdavo už prekes, kad ir vėluojant, tačiau išmokėdavo skolas. Galop apie 2009 metus buvo ir tai, kad jam pačiam atsibodo ta jų darbinę veikla ir rūpesčiai. Jis išseko ir norėjo pakeisti darbą. Šioje vietoje negalėjo viską trenkti ir išeiti, ir todėl pasiūlė D. S., perimti vienam verslą. Jis nesutiko, jie pradėjo vienas kitam siūlyti prisiimti atsakomybę už įmonę. Jo statybos visiškai nebedomino ir jis išėjo į internetinės reklamos verslą. Kadangi jų įmonės įsipareigojimai yra dideli ir niekas nebūtų pirkęs jų įmonės su dideliais įsipareigojimais, nes būna susvyla transformatorinė, tai reikia atsakyti, tai daug kainuoja. Laiku nesumokėjo Sodrai, nes nežino, kas buvo 2009 spalio mėn. Kada atsiranda skola Sodrai, suskaičiuojami mokesčiai ir spalio mėn. suskaičiuoti mokesčiai turi sumokėjimo terminą. Spalio mėnesį buvo padarytas tik priskaičiavimas. 2009 metų spalio pabaigoje - lapkričio pradžioje atsirado jų įmonės pirkėjas K. Č., kuris susipažinęs su įmone, išsakė savo sąlygas ir žadėjo perimti įmonę, jeigu ( - ) savininkai laikysis įsipareigojimų.. Įsipareigojimai buvo tokie, kad neliktų neatliktų darbai, būtų atleisti visi darbuotojus, parduotos mašinas ir iki sandorio sudarymo neįnešinėti grynųjų pinigų į banką bei neatsiskaitinėti su niekuo ir daryti tik būtinus mokėjimus. Jie laikėsi įsipareigojimų ir todėl neatlygino jokių skolų kreditoriams, nors turėjo daug grynųjų pinigų. ( - )“ pirkėjo ieškojo ilgai, apie 6 mėnesius. Jie tikrai daug su kuo šnekėjo, nes realiausiai rasti pirkėją buvo galima rasti tarp statybinių bendrovių. Neprisimena, konkrečiai su kuo kalbėjo. Pamena, kad kalbėjo su stambesnėmis įmonėmis kaip „( - )“, kalbėjo ir su prekybos vadovais ir darbų direktoriais. Nežino, kodėl jie dabar kalba, kad nieko nežinojo apie UAB „( - )“ ruošiamą pardavimą. Vieną dieną rado tinklapį – www.parduoduversla.lt ir trumpai pašnekėjo su vadovu – G. T., jis turėjo ir kitą verslą ir priėmė juos savo restorane, jis paprašė atsiųsti duomenų apie įmonę. Tai buvo 2009 m. spalio pradžia. Sutarė, kad jie įdės skelbimą internete. Interesantų buvo daug, bet konkrečiai su jais nieko nesutarė. Pradžioje galvojo uždirbti po 10-20 tūkstančių litų pardavus UAB ( - )“ akcijas. Prieš pardavimą konsultavosi su pirkėjais. Nei vienas neprognozavo, kad bus parduota įmonė, nes įsipareigojimai buvo apie 10 mln. Tuo metu dėl kokių nors gedimų garantinių įsipareigojimų neturėjo. Ieškinių teisme taip pat nebuvo. Bet žmogus, pirkdamas tokią įmonę kaip jų, žinojo, kad prisiima sau atsakomybę, nežinai, kas ir kada gali įvykti taip, kaip įvyko L. M.. Jie galėjo sustabdyti savo įmonės veiklą, atidavus kreditoriams skolas jiems būtų likę apie 1,3 milijono ir turėjo laukti 20 metų ar įvyks avarija, o avarijos elektros sistemoje labai nesunkiai viršytų tas jiems likusias lėšas. Žinoma, jie galėjo apsidrausti, tačiau tokiu atveju draudimui turėtų pakloti apie kelis tūkstančius litų, pigiai nekainuotų tada jeigu nelaimė įvyktų dėl broko, tada draudimas neatsakytų. O kas pasakys, kad kas galvojo, kad taip įvyks. Pirkėjas sakė, kad ką jis pirma padarys, tai suderins su visais kreditoriais skolas, susitars ir atsikaitys. Jie nenorėjo prisiimti rizikos ir pasielgė taip todėl, kad nenorėjo rizikos ir laukti 20 metų įvyks kas nors ar ne. Todėl jie sutarė su G. T., kad jis bandys surasti klientą ir kliento suradimas kainuos apie 2000 litų. Jie taip tarėsi kartu su D. S. bei G. T.. Vėliau jiems paskambino K. Č. ir su juo jie apsišnekėjome ir jis sakė, kad atvažiuos į vietą ir pasižiūrės dokumentus, sakė, kad pasigalvos. Pradžioje telefonu kalbėjo, vėliau susitiko Kaune. Jis buvo stambesnio sudėjimo, aukštokas, vyresnis už juos su S., apie 40-50 metų, apvalaus veido. Po kurio laiko jis pasiskambino ir prašė daugiau duomenų. Jie pasiėmėme iš buhalterijos segtuvus, kurių prašė. K. Č. vėl atvyko, bet ne vienas. Su juo atvykusįjį vyrą pristatė kaip partnerį. Jie pažiūrėjo ir išvažiavo. Po poros dienų jie pakvietė juos į Vilnių, ten vyko D. J. kartu su D. S.. Buvo 2009 m. spalio mėnesio antroji pusė. Susitiko su G. T. ir jo paprašė, kad pažiūrėtų K. Č. paruoštos preliminarios sutarties sąlygas, nes jie norėjo pirkti ( - ) už 1 litą, tačiau D. J. paprašė 2000 litų ir jie sutarė. Nežino ar K. Č. buvo verslininkas, atrodė tvarkingai, su kostiumu, tikrai neatrodė degradavęs, kalbėdamas buvo labai tikslus. Tada kaltinamieji įvykdė K. Č. nurodytas sąlygas – užsibaigė darbus, atleido darbuotojus, pardavė nereikalingą turtą ir padarė atsiskaitymus, kurie buvo būtini. Ar nupirkęs jų įmonę pirkėjas ruošėsi toliau vykdyti buvusią veiklą jie nežino. Tuo metu K. Č. aiškino, kad su kiekvienu kreditoriumi atsiskaitys ir susitars nupirkęs įmonės akcijas, tai buvo taip pat viena iš sutarties sąlygų. Jeigu būtų numatęs, kad jį darys po to, D. J. būtų tikrai nesutikęs, nes manė, kad vykdys verslą.. Dabar viskas tiek sukriminalizuota, kad jis yra kaltinamasis, nors jie įvykdė sandorio šalies įsipareigojimus, mašinas pardavė, gautomis lėšomis atsiskaitė su darbuotojais, nes turėjo įsipareigojimus darbuotojams, po to juos atleido 2009 m. lapkričio pradžioje. Buvo atleisti 9, vėliau liko 5 žmonės. Viskas darbuotojams buvo išmokėta pagal UAB ( - ) buhalterių paskaičiavimą. Tos įmonės mašinos, kurias pardavė, buvo senos. Nepamena, kam pardavė. Tai buvo VW Passat 1992 m., Opel – 1994 m. D. T. L. C., kurios buvo 2006 metų laidos, lizinginės, pardavimo taip pat puolė ieškoti pirkėjų, kadangi automobilius įvertino suma kaip ir buvo likutinė banko vertė, todėl toms mašinoms pirkėjų ieškojo tarp pažystamų, vieną, kurios valstybinis numeris ( - ), nupirko D. S., nes anksčiau jis su ja važinėjo, o kitą ( - ) kuria važinėjo D. J., jis siūlė savo draugui S. D., kurį pažysta 10 ar 15 metų, šis pasakė pagalvos, ar pirks, nes bankas jam nesuteikė paskolos. Tada jo sugyventinė Rasa pasakė, kad paims mašiną. Ikiteisminio tyrimo metu jis apie tai, kad jie kartu gyvena nesakė, nes niekas to neklausė, kodėl ji sakė, jog jo nepažįsta, jis nežino. Kai ji nupirko tą mašiną, po valandos skambino S. D., kuris pasakė, jog gavo paskolą ir tada jis mašiną perpirko. Kadangi su Sigitu buvo draugai, jam padėdavo ūkyje, jis D. J. paskolindavo mašiną, nes turėjo ir kitą darbinę mašiną, todėl D. J. rūpindavosi ir jos remontu UAB „Aukotoja“, yra baustas už KET pažeidimus vairuojant S. D. automobilį, jį žmonės galėjo matyti vairuojant šį Toyota L. C. valst. Nr. ( - ) jis rūpinosi jo draudimu, pravarydavo techninę apžiūrą. Kur po to S. D. padėjo šią mašiną D. J. nežino. Pardavus įmonę, K. Č. buvo perduotas automobilis T. A., nes jo niekaip negalėjo parduoti, nors jis buvo geras, juo anksčiau važinėjo technikos direktorius A.. Kartu buvo perduoti ( - ) darbiniai telefonų numerius ir atidavė jam SIM kortelę. Kas toliau vyko, nežino. Už parduotą įmonę jie gavo 2000 litų kaip ir planavo, mažiau nei sumokėjo tarpininkui T.. Dabar jam gerai, neskauda galvos, nes turi kitą darbą. Jam 2009 m. gydytojas buvo rekomendavęs keisti darbą. Paimtus pinigus iš UAB ( - ) kasos jie įformino kaip paskolą, nes nerado, kaip juos kitokiu būdu galėtų saugoti ir suforminti, nes kitu atveju pinigai turi būti įmonės kasoje ar banko sąskaitoje. VMI visada buvo informuojama apie viską įmonėje, nes buhalterinė įmonė tvarkė tvarkingai ( - ) buhalteriją. Įmonėje parašo teisę turėjo tik jis ir D. S.. A. S. neturėjo, nors ir tapo pabaigoje direktoriumi, nežino, ar A. S. buvo įmonės kasininkas, kaip prieš tai buvęs direktorius, nežino, gal jam tai perėjo su jo pareigomis. Jie „( - ) pinigus taupė su tikslu, kad žadėjo vykdyti elektros prekių pardavimo verslą, nes neturėdamas lėšų, negali pradėti tartis su tiekėjais Lenkijoje, tam reikalui jiems reikėjo apie 1,5 mln. litų. Pinigų saugojo tiek, kiek buvo suforminta paskolų jo ir D. S. vardu. Nors jie turėjo virš milijono litų grynais, tačiau su kreditoriais atsiskaitydavo tik iš tų pinigų, kuriuos gaudavo už atliktus darbus. Per visą laikotarpį jiems nebuvo iškelta nei viena civilinė byla dėl neatsiskaitymo. Apie UAB „( - ) gali papasakoti - jie viską buvo atidavę buhalterijai ir neturėjo kaip tą informaciją pateikti FNTT, kad jie patys buvo pridarę „maklių“. UAB „( - ) su ( - ) vykdė darbus, susijusius su elektros darbais. Su „( - ) direktoriais buvo sutarę ir vieną dieną direktorius ateina su sąskaitomis ir sako: „Padarėme darbus, pasirašyk“. Netikrino, ar tikrai padarė ir užaktavo atliktus statybos darbus, po to D. J. pasikviečia užsakovai statybininkai ir sako: „Mus apgaudinėji“. Paklausus, kad yra, jie rodo, kad tas ir tas nepadaryta. Tada jis paskambino ( - ) direktoriui L., kuris pasakė, kad darbai visi padaryti. O pasirodo, kad nepadaryti. Tada jis jo paprašė rašyti naują sąskaitą, o ( - ) direktorius sako, kad esmė ta, jog jau jis ir PVM sumokėjo ir sakė: „Paliekame taip, padarysiu kita kartą tai sumai, kurie darbai nepadaryti, nuolaidą“. Tada jis taip ir padarė. Jei ( - ) direktorius skaito, kad atliko tuos darbus, tai tegu atneša visą techninę dokumentaciją ir tegu nuvažiuoja į objektą ir pažiūri, pasiima statybos darbų žurnalą, kuriame turėjo būti užfiksuoti atlikti darbai. Tas žmogus labai šlykščiai pasielgė, juos apgavo. D. J. nurodė nepasitenkinimą prokuroro vykdyta apklausa, nes prokuroras G. E. jam paskambino, prisistatė ir pasakė, kad turi naują skundą ir klausė, kada gali atvykti porai klausimų. Siūlė atvykti savaitės gale, tačiau D. J. norėjo atvykti tuoj pat, nes laukimas ir nerimas jį veikia. Praeina savaitė ir sako: „Atsirado naujos bylos, tai atidedame neribotam laikui apklausą“. Tada skambino spalio mėnesį ir sako: „Ateik“. Atvažiuoja porai klausimėlių, atsiveda kartu ir D. S. ir jam kilo įtarimas, nes jį nusivedė kitur. Prasidėjo klausimėlis po klausimėlio. Žiūri, kad jau vyksta apklausa, tada D. J. paprašė advokato, į ką jam atsakė, kad nereikia. Apklausinėjo 5,5 valandos. Jam pasakė, kad turi teisę atsisakyti duoti parodymus, tai jis pasako taip, kad suprato - uždarysiu ir viską pasakysi. Nors apklausos metu daugelyje vietų nesutiko su protokolu, tačiau prokuroras pataisė tik keletą vietų ir tai tik gramatines klaidas. Jis pasakė, kad laiko turi ir gali sėdėti iki vakaro. Jam pasisekė, kad negavo insulto, nes buvo apklausiamas 5 valandas. Buvo gumos tempimas, nes atsakė ne tiek, kad 10 minučių prokuroras rašytų. Nežino, ko siekė prokuroras. Pasitaręs su artimaisiais prokuroro veiksmų neskundė. D. J. neneigia parodymų, kuriuos davė ikiteisminio tyrimo metu. Tačiau klausimai prokuroro buvo užduodami labai suktai, todėl kai kurios jo duotų parodymų vietos užrašytos normaliai, kitos visai ne. VMI buvo viskas sumokėta. Sodros skola susidarė per spalio mėn. ir apmokėjimas turi būti vykdomas lapkričio mėn., tas laikas atėjo vėliau, kai jie su pirkėju sutarė dėl įmonės pardavimo. Jie nesiruošė nemokėti kreditoriams, nes taip darė nuo verslo pradžios, perka medžiagas, atlieka darbus, gauna lėšas, o po to sumoka už medžiagas. K. Č. nupirkęs įmonę žadėjo sumokėti kreditoriams skolas lapkričio mėnesį, todėl jiems dėl to nebuvo rūpesčio, nes UAB ( - ) pirkėjas garantavo, kad su visais bus atsikaityta ir suderinta. Iki įmonės pardavimo įmonės kasa buvo ofise, ( - ) gatvėje, tačiau ten laikyti pinigus buvo pavojinga.Su ofiso nuomotoju santykiai buvo geri, tik vieną dieną ( - ) per teismą areštavo jų automobiliu Toyota. Jie dali pinigų direktoriui sumokėjo, jis nuėmė areštą, tačiau pardavę savo apynaujas mašinas jie iš gautų pinigų neatsiskaitė su kreditoriais, tame tarpe ir su ( - ). T. turėjo įmonę ( - ), kuri teikė vadinamą paslaugų - paketą už 2000 Lt plius PVM (viso 2420 litų) už tai jie įdėdavo informaciją apie parduodamą verslą. Už tai buvo sumokėta T. pavedimu per banką, pardavę įmonę jie iš Č. gavo 2000 Lt grynais. K. Č. buvo perduoti grynieji pinigai , automobilis, ( - ) dokumentacija, apie tai buvo surašytas perdavimo aktai. Išliko tik tas dokumentas , kur nurodyta, kad perdavė kasą, o kiti atskiri perdavimo aktai sunyko. 2009-11-27 jų buhalterė pasakė, kad jei mes norime 2009-11-30 dieną viską perduoti pirkėjui, reikia nelaukti paskutinės dienos, nes reikia sutvarkyti visus buhalterinius dokumentus ir kasą. Todėl su D. J. ir paimtais iš seifo-slėptuvės pinigais, kuriuos ten laikė, nes ofiso nebeturėjo, 2009-11-27 nuvyko pas A. S. į namus ( - ) ir perskaičiavo visus įmonės grynuosius pinigus. Po to norėjo šiuos virš 1,5 milijono litų grynųjų, tačiau A. S. atsisakė juos saugoti, nors jis tuo metu skaitėsi įmonės kasininkas nes negarantavo jų saugumo savo bute daugiabutyje name, kuriame nebuvo seifo. Buvo surašyti visi pinigų suskaičiavimo dokumentai, 2009-11-30 dieną, kai UAB ( - ) nebuvo direktorius, nebuvo ofiso ir nebuvo pastovios kasos vietos, kaltinamieji su A. S. vėl susitiko, šį kartą prie „( - ) ofiso ir gatvėje mašinoje dar kartą perskaičiavo pinigus, įgaliojimą parduoti įmonę, ir paėmę iš „Gauderos“ buhalterijos visus reikiamus UAB ( - ) buhalterinius dokumentus ir visą ūkinės veiklos archyvą, buvo labai daug segtuvų, gavo dokumentų sąrašą, su D. S. išvyko susikrovę į automobilį T. A. į ( - ) parduoti ( - ) akcijų K. Č., D. S. važiavo su kita mašina, su kuria po to grįžo į Kauną. D. J. buvo iš įmonės pasiėmęs paskolą asmeninėms reikmėms, gal 20000 Lt, kurią gražino nuskaitant nuo jo algos. Jis iki šiol bendrauja su A. S., nes šis jam paskambina kai jam ko nors trūksta, jis parašo SMS žinutę ir prašo padėti, nupirkti vaistų ar maisto, jei serga, o kartais su juo susitinka turgelyje, kuriame kartu lankosi. Bendrauja su juo ir telefonu. A. S. tapimas direktoriumi nebuvo paskutinių įmonės veiklos dienų reikalas, tai buvo ilgalaikio tikslo įgyvendinimas, nes D. J. sirgo ilgą laiką, pirma A. S. buvo laikinai einantis direktoriaus pareigas, tik vėliau jį performino. Jeigu jie būtų darę aferas, kam jiems „lišnas“ žmogus. Kaltinamasis nesutinka su A. S. pasakytais žodžiais, kad jis buvo tik “nominalus“ direktorius, nieko nesprendė, nevaldė įmonės finansų. Kai A. tapo direktoriumi, tuo metu D. S. buvo likęs direktoriaus pavaduotojas, todėl įmonės reikalais labiau užsiėmė akcininkai, nes Alfredas buvo tik samdomas darbuotojas, akcininkai patys vykdė finansinius atsikaitymus, Alfredas nevykdė atsikaitymų finansinių todėl, nes jis sakė, kad nori būti kuo toliau jį nuo pinigų, nes dirbo įmonėje, kuri prieš daug metų bankrutavo. Sodra buvo informuota, kad je atleis 26 darbuotojus, turbūt įvyko klaida, nes tuo metu pas juos dirbo tik 5 darbuotojai, tai negali patikrinti nes neišlikę įmonės dokumentai. Su G. T. buvo susitikę iš viso 3 kartus. Pirmą kartą buvo susitikimas 2009 m.10 spalio pradžioje, paskui važiavo kai susitikinėjo su Č. ir jo partneriu, kitą kartą kai pardavė ( - ) akcijas. Paskutinis susitikimas buvo Vilniaus senamiestį, restorane, pavadinimo neprisimena, T. sakė, kad yra to restorano dalininkas, ir visada ten jis būdavo. Ten susitiko ir pirmąjį kartą. Susitikimas vyko atskirai prie stalo. Kai vyko akcijų pardavimas ir pinigų bei dokumentų perdavimas susitikimas vyko restorano naktiniame klube, kuris tuo metu neveikė. Pirmo susitikimo metu mes jie dalyvavo trise, kaltinamieji ir G. T., jie pasirinko patį pigiausią T. pasilūlytą paslaugos paketą - tai buvo tik kliento jų įmonei pirkti suradimas. Jie sutarė, kad jis įdės skelbimą ir bandys surasti klientą. Po savaitės-dviejų, po pirmojo susitikimo su T., atsirado Č., kaip jie suprato, jis gavo kaltinamųjų kontaktus iš Gedimino, susiekė su jais, jie jį pasikvietė pas save. Jis jiems klientą nukreipė, ir kada atvažiavo pirmą kartą Č., jis nežinojo pilnos situacijos. Kuo užsiima ( - ), tą informaciją tarpininkui pasakė, bet nesakė visos finansinės informacijos. Visą informaciją pirkėjas K. Č. gavo, tik tada kai atvažiavo į K. į ofisą ( - ) g. D. J. su D. S. atsišvietė Č. tapatybės kortelę, prieš pradedant pateikti informaciją, jis parodė savo veiklos liudijimą, finansinį tarpininkavimą, po to jį patikrino per interneto sistemas, tikrino, ar turi įmonę. Sistemoje rado, kad Č. turi įmonę, tik negalėjo patikrinti asmens kodo. Pagal vardą, pavarę matėm, kad jis turi. Jo išsakyta informacija kaip ir atitiko, kurią jie rado, kad K. Č. turi kelias įmones. Jie pasitikėjo tuo žmogumi, pasitikrino tą informaciją. Kai K. Č. buvo pas juos jie jam ( - ) balansus ir kitus dokumentus, ko paprašė. Jis tada gavo pirminę informaciją ir išvažiavo. Po kurio laiko, neatsimena po kiek dienų, jis pasiskambino, paprašė pateikti daugiau finansinės informacijos, jie iš anksto pasiruošė iš buhalterijos dokumentus, pasidarė kopijas ir jis atvažiavo su partneriu - patarėju, ir tada daugiau informacijos gavo. Jie išvažiavo su ta mintimi, kad jie pagalvos, nuspręs ir pasakys. Spalio pabaigoje K. Č. juos kvietėsi į ( - ). Pas G. paprašė, ar gali pas jį atvažiuoti. Tada ten suvažiavo, susėdo, Č. išsakė savo sąlygas dėl pirkimo, kad perka įmonę prie anksčiau minėtų sąlygų, sutarė dėl kainos 2000 Lt, vietoje siūlyto 1 lito už ( - ) akcijas.gas, kad parsiduoti mašinas, užsibaigti darbus, atleisti darbuotojus, nemokėti kreditoriams. Sakė, kad patys susitars dėl skolų, susimažins, todėl jie ir laikėsi tų sąlygų. Jeigu būtų žinoję, kad viskas įvyks taip kaip dabar yra, kokioje dabar yra nesąmonėje, tai po kauliuką būtų išnarstę. Tai buvo pirmas verslo pardavimas. Kada susitikinėjo su Č. ir jo partneriu G. restorane, tai buvo spalio pabaiga, ir tada su Č. jie pasirašė preliminarią sutartį. Jie buvo paruošę preliminarią sutartį, ir kaltinamieji ją pasirašė. Buvo sutarta su K. Č., kad paskutinę 2009 metų lapkričio dieną, jeigu UAB ( - ) akcininkai įvykdo sutartas sąlygas įvykdo, jis perka įmonę. Susitikime dalyvavo T., bet irgi ne visada sėdėdavo šalia jų, nes turėjo reikalų. Akcijų pardavimo dieną V. susitiko su K. Č. ir jo partneriu. G. naktiniame klube susėdo prie stalo, susidėjo visus pinigus ant stalo, perskaičiavo, visi keturi skaičiavo. Gediminas pradžioje pabuvo, išėjo į galą vėl atėjo. Susiskaičiavo pinigus, viskas atitiko. Buvo sutarę, kad visus dokumentus persiduos, bet kilo ginčas kaip ir ne ginčas su Č., jis pasakė, kad dokumentų pilna mašina, juos suneš po to vėl išneš, tai geriau, kad paima ir važiuoja su dokumentais pas juos į ofisą ir ten persiduoda. Klube dokumentų perdavimas neįvyko.K. Č. jiems pasakė adresą ir jie važiavo, dabar neatsimena, kur ta vieta. Kęstas su savo parteriu nuvažiavo savo mašina, jie su savo. Jis net nežino, kaip tą žmogų įvardinti, kuris dalyvavo su Čepu, partneris ar tai konsultantas. Nemano, kad jis buvo pažįstamas su T.. Nuvažiavus nurodytu adresu, pasiskambino K., jis atėjo, su juo susinešė visus dokumentus, D. su pinigais laukė atskirai, sėdėjo mašinoje. Sunešė visus dokumentus į jų ofisą ir kol Č. juos peržiūrinėjo, tai jie ir jo tas partneris dar kartą perskaičiavo pinigus. Visi pinigai buvo perrišti po 100 vnt., daugiausiai po 200 kupiūras. Č. labai nuodugniai žiūrėjo dokumentus. Pasiėmė technikinį, nuėjo sutikrino mašinos numerius. Kadangi viskas sutapo, pasirašė sutartis ir išvažiavo. (t. 11, b. l. 77-82; 112-119; 182-186)

23Kaltinamasis D. J. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu davė priešingus parodymus, nei bylos teisminio tyrimo metu.

24D. J., 2011-02-22 apklaustas vadovaujantis BPK 80 str. 1 p., 82 str. 3 d. kaip liudytojas, parodė, kad jis, kartu su D. S., 1996 metais įsteigė įmonę UAB ( - ). 2009 metų rugsėjo - spalio mėn. jis nutarė išeiti iš darbo UAB „( - ), nes turėjo problemų su sveikata, darbų nebuvo daug, dėl to buvo paskirtas naujas vadovas A. S., kuris įmonėje dirbo rinkodaros direktoriumi. D. S. direktoriumi nebuvo paskirtas, nes jis dirbo savo darbus ir nebuvo tikslo keisti jo pareigų, nes vadovo pavaduotojas įmonėje buvo reikalingas. 2009 metais UAB ( - ) susidūrė su finansiniais sunkumais ir jie su D. S. nutarė įmonę parduoti. Apie įmonės pardavimą jie galvojo jau keletą metų, tikėjosi verslą parduoti pelningai, nes įmonė buvo gerai dirbanti, turinti klientų. Pirkėjo ieškojo ilgai įvairiais būdais internete ir pažįstamų tarpe. 2009 metų lapkričio mėn. 30 d. jis savo turimas UAB ( - ) akcijas pardavė K. Č.. Kaip buvo surastas įmonės pirkėjas, jis dabar pasakyti negali, nes nepamena. 2009-11-30 akcininkų sprendimu, tai yra jo ir D. S. sprendimu, iš užimamų pareigų buvo atleistas direktorius A. S.. Kas apie jo atleidimą pranešė Sodrai jis pasakyti negali, nes nepamena. Ar buvo pasirašytas buhalterinės apskaitos perdavimo – priėmimo aktas su A. S., jis pasakyti negali, nes nežino. 2009-11-30, paėmę įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus iš A. S., gavęs iš jo įgaliojimą dėl dokumentų perdavimo įmonės pirkėjui, jis kartu su D. S. viena mašina, į kurią buvo sudėti visi įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai, kiek buvo dėžių jis dabar pasakyti negali, nes nepamena, kompiuteris ir kitos materialinės vertybės pagal sąrašus, nuvyko į Vilnių, kur su K. Č. pasirašė akcijų pirkimo – pardavimo sutartį. Konkrečios vietos, kur buvo pasirašyta sutartis, jis nurodyti negali, nes nepamena, tik pamena, kad tai buvo kažkoks biuras. Akcijų pirkimo pardavimo sutartį paruošė K. Č., kai jie atvyko sutartis jau buvo surašyta, jie tik pasirašė ir gavo savo egzempliorius. 2008 metais jie, kaip įmonės akcininkai, su D. S. paėmė paskolą – 900000 Lt. Kurio vardu buvo įforminta paskola, jis dabar pasakyti negali, nes nepamena, taip pat sutarties negali pateikti, nes neišsaugojo. Minėta paskola buvo grąžinta dalimis 2009 metais. Ar dokumentus apie prievolės įvykdymą jis išsaugojo dabar pasakyti negali, reikia paieškoti. Radęs dokumentus jis pateiks FNTT prie VRM Kauno apskrities skyriui (7 t., b. l. 39-41).

252011-02-22 D. J., vadovaujantis BPK 80 str. 1 p., 82 str. 3 d., apklaustas kaip liudytojas parodė, kad su 2008 metais gauta iš UAB ( - ) paskola susijusių dokumentų pateikti negali, nes jų neišsaugojo, taip pat negali pateikti dokumentų apie prievolės įvykdymą, nes dokumentų taip pat neišsaugojo (7 t., b. l. 42-43).

262011-07-27 D. J., vadovaujantis BPK 80 str. 1 p., 82 str. 3 d., papildomai apklaustas kaip liudytojas parodė, kad kaip jau minėjo ankstesnėje apklausoje, jis UAB ( - ) direktoriaus pareigose dirbo iki 2009 metų spalio mėn. Nuo 2009 metų spalio mėn. direktoriaus pareigas pradėjo eiti A. S., dėl A. S. paskyrimo dirbti įmonės vadovu buvo priimtas akcininkų sprendimas. Kiek jis pamena, tai A. S. pasirašė dokumentą dėl materialinės atsakomybės už įmonės turtą, taigi, mano, kad įmonės turtas A. S. buvo perduotas surašant perdavimo – priėmimo aktą, nors dėl to visiškai tikras nėra. A. S. įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai perduoti nebuvo, kadangi jie buvo saugomi UAB ( - ), kuri tvarkė UAB ( - ) buhalterinę apkaitą pagal sutartį. D. J., atsakydamas į klausimą „Koks įmonės turtas buvo perduotas A. S. jam tapus įmonės vadovu?“, parodė, kad šiuo metu jis tiksliai nepamena koks tai buvo turtas, tačiau žino, kad nebuvo jokio vertingo turto, tai yra nebuvo jokio nekilnojamojo turto, nebuvo vertingų įrengimų, autotransporto priemonių. Kiek pamena, tai buvo mažos vertės turtas: kompiuterinė įranga (3-4 komplektai), statybos įrankiai: grąžtai, kaltai, suvirinimo aparatas, kopėčios ir pan., seni baldai, kopijavimo aparatas ir panašus turtas. Kiek jis pamena, tai perduodamas turtas buvo senas, gal ir galima jį buvo parduoti už kelis tūkstančius litų. D. J. ,atsakydamas į klausimą „Kiek ir kokių transporto priemonių UAB ( - ) turėjo 2008-2009 metų laikotarpiu ?“ parodė, kad kiek dabar pamena, tai UAB ( - ) neturėjo įsigijusi jokių specializuotų statybos transporto priemonių, įmonė jas nuomodavo iš kitų įmonių. UAB ( - ) nuosavybės teise turėjo 5 lengvuosius automobilius, kurie buvo daugiau kaip 10 metų senumo ir buvo pirkti, kiek dabar pamena, 2005-2006 metais. UAB ( - ) dar turėjo 2 lengvuosius automobilius Toyota, kurie buvo įgyti lizingo būdu, tai yra automobiliai priklausė bankui, jie buvo įgyti apie 2006 metus, įmonė mokėjo įmokas. 2009 metais automobiliai buvo banko parduoti kitiems asmenims, kurie sumokėjo likusias įmokas už UAB ( - ). Jis negalėjo pasakyti, kodėl įmonės finansinėje atskaitomybėje už 2008 metus grafoje transporto priemonės nurodyta suma yra 176644 Lt, tai yra daugiau jokios informacijos, susijusios su įmonės turėtomis transporto priemonėmis, suteikti negalėjo, nes nepamena, tik gali pasakyti, kad minėti seni automobiliai buvo menkaverčiai, greičiausiai minėtoje grafoje buvo apskaityti minėti lizingo būdu įgyti automobiliai, kuriuos 2009 m. pardavė bankas. D. J., atsakydamas į klausimą „Kokią kitą įrangą, prietaisus, kitą materialų turtą turėjo įmonė 2008-2009 metų laikotarpiu?“, paaiškino, kad, kaip jau minėjo, tai buvo mažos vertės turtas: kompiuterinė įranga (3-4 komplektai), statybos įrankiai – grąžtai, kaltai, suvirinimo aparatas, kopėčios ir pan., seni baldai, kopijavimo aparatas ir panašus turtas. Parduodant įmonę minėtas turtas galėjo būti visai nurašytas, kadangi jis buvo jau senas, dėl to dabar negali pasakyti, koks konkrečiai turtas buvo perduotas K. Č. parduodant įmonės akcijas. D. J., atsakydamas į klausimą „Kas ir kokiu būdu 2009-11-30 pranešė SODRA-ai apie UAB ( - ) 26 darbuotojų atleidimą?“, parodė, kad jis tiksliai nežino, SODRA-ai, greičiausiai, pranešė UAB ( - ) tstovas elektroniniu būdu, o kas surašė įsakymą, jis nežino, greičiausiai, A. S., nes jis buvo įmonės vadovas. D. J., atsakydamas į klausimą „Kodėl nebuvo pilnai atsiskaityta su UAB „Lausta“ už atliktus statybos darbus, nors UAB ( - ) 2008 metais turėjo 297639 Lt pelno?“, paaiškino, kad, kiek dabar pamena, UAB ( - ) buvo pasamdyta kaip subrangovas statybos darbams atlikti 2008 metais, tiksliau nepamena. Kiek jis pamena, su UAB ( - ) buvo atsiskaitoma dalimis pagal susitarimą, kiek jis dabar pamena, buvo sumokėta didesnioji dalis sumos, nurodytos PVM sąskaitose faktūrose. Gali pasakyti, kad UAB ( - ) turėjo ir kitų kreditorių, taip pat turėjo ir debitorių, nuo kurių priklausė įmonės atsiskaitymas su kreditoriais. UAB ( - ) už UAB ( - ) atliktus darbus atsiskaitinėjo pagal galimybes, nevengė įsipareigojimų, nesislapstė ar pan. Gali pasakyti, kad iš UAB ( - ) UAB „( - ) nėra gavusi jokių raštiškų pretenzijų, raginimų atsiskaityti ar pan. Kiek dabar pamena, tai UAB „( - ) teikė pretenziją UAB ( - ) dėl pastarosios atliktų statybos darbų kokybės, minėti trūkumai nebuvo ištaisyti, nors įmonės atstovai vis žadėjo trūkumus ištaisyti. D. J., atsakydamas į klausimą „Kas pateikė K. Č. duomenis, rašytinus į akcijų pirkimo pardavimo sutartį?“, parodė, kad prieš pasirašant su K. Č. UAB ( - ) akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, jis kelis kartus skambinosi telefonu ir buvo susitikę, jam buvo pateikta visa reikalinga informacija apie įmonės finansinę padėti, turtą, įsipareigojimus, akcijų kiekį ir kainą. K. Č. už akcijas sumokėjo grynais pinigais, tai patvirtinančio dokumento jis neturi, nepamena, kad toks jam būtų buvęs pateiktas. D. J., atsakydamas į klausimą „Kokiu tikslu buvo suteikta 900000 Lt paskola vadovui, kada grąžinta, kokių būdu buvo išmokėta ir sugrąžinta?“, parodė, kad jis, kaip įmonės vadovas 2008 metų pabaigoje, tiksliau nepamena, pasiskolino piniginių lėšų iš UAB ( - ), dėl paskolos suteikimo buvo priimtas akcininkų sprendimas. Jam paskola buvo išmokėta grynais pinigais per įmonės kasą, paskola buvo grąžinta grynais pinigais į įmonės kasą surašant visus reikalingus dokumentus. Paskola buvo imta, nes jis norėjo pirkti įvairių elektros prekių Lenkijoje, nes ten buvo žymiai pigiau, tačiau Lenkijoje partneriai nevykdė savo įsipareigojimų, sandoris neįvyko, dėl to jis pasiskolintus pinigus grąžino įmonei. Paskola buvo grąžinta praėjus keliems mėnesiams nuo jos paėmimo 2009 metų pradžioje, tiksliau datos nepamena. Jis negali pasakyti, ar UAB ( - ) pranešė VMI apie minėtos paskolos suteikimą ir grąžinimą, nes nepamena (t.7, b. l. 44-48).

272013-10-21 D. J., vadovaujantis BPK 80 str. 1 p., 82 str. 3 d., papildomai apklaustas kaip liudytojas, parodė, kad UAB ( - ) direktoriumi pradėjo dirbti nuo įmonės įkūrimo 1996 metais. Direktoriaus pareigose dirbo iki 2009 m. spalio mėnesio, kai pareigas perdavė A. S.. Pareigas A. S. perdavė, kadangi norėjo pakeisti savo vykdomos veiklos sritį. Nuo 2009 m. pakeitė veiklą ir iki dabar darbuojasi pagal individualios veiklos pažymėjimą internetinės reklamos srityje. Kas įmonėje buvo kasininkas, dabar neprisimena. Pinigai buvo laikomi seife. Grynus pinigus paimdavo iš banko sąskaitos ar panaudojus kortelę iš bankomatų. Banke buvo patvirtinti jo ir pavaduotojo D. S. parašai, kortelė, kuria buvo galima išsigryninti pinigus buvo viena. Ją naudodavo taip pat dviese, kartu su D. S.. Taip pat naudodavosi ir internetinės bankininkystės sistema, darydavo pavedimus ir pan. Bankinius pavedimus, naudodamas internetine bankininkyste, darydavo tik jis. Iš pradžių turėjo kodų kortelę, vėliau naudojosi kodų generatoriumi. UAB ( - ) buhalterinę apskaitą tvarkė buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti uždaroji akcinė bendrovė, kurios pavadinimo neprisimena. Mėnesiui pasibaigus, UAB ( - ) dokumentus už praėjusį mėnesį pateikdavo tai įmonei. Konkretaus žmogaus, kuris perduodavo tuos dokumentus, nebuvo įgaliojęs. Dažniausiai dokumentus perduodavo A. S. arba jis. Visus dokumentus pateikdavo laiku, o šiuose dokumentuose nurodyti duomenys buvo tikslūs ir teisingi. Visas ataskaitas ir deklaracijas VMI bei SODRAI teikdavo buhalterines paslaugas teikiančio įmonės darbuotojai, pagal jo ar A. S. ar kitų įmonės darbuotojų pateiktus dokumentus. Jis valstybės institucijoms teikiamų deklaracijų ir ataskaitų netikrindavo, kadangi pasitikėdavo tos įmonės darbuotojų kvalifikacija. Jis asmeniškai niekada nėra paėmęs jokios paskolos iš UAB ( - ). Kadangi paskolų iš UAB ( - ) nebuvo paėmęs, todėl ir jų niekada negrąžino. Jam parodytuose 2007-03-20 Juridinių asmenų duomenyse apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas nurodyta, kad jam 2006-01-03 suteikta 300 000 Lt paskola, kurios grąžinimo data 2011-01-03, 2006-05-31 suteikta 90 000 Lt paskola, kurios grąžinimo data 2011-01-03, 2006-07-03 suteikta 15 835 Lt. Šių paskolų nei grynais, nei pavedimu iš UAB ( - ) nėra gavęs. Su buhalterinę apskaitą tvarkiusios įmonės darbuotoja, kuri tvarkė UAB ( - ) apskaitą, kalbėjo dėl galimybių tam tikram momentui sumažinti mokesčius. Tai gal čia ta darbuotoja, norėdama sumažinti UAB ( - ) avansinius mokesčius, ir pateikė duomenis apie jam suteiktą paskolą. Tuose pačiuose jam parodytuose 2007-03-20 Juridinių asmenų duomenyse apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas nurodyta, kad jo pavaduotojui D. S., kuris buvo ir UAB ( - ) 50% akcijų savininkas, 2006-01-03 suteikta 300 000 Lt paskola, kurios grąžinimo data 2011-01-03, 2006-05-31 suteikta 60 000 Lt paskola, kurios grąžinimo data 2011-01-03, 2006-07-03 suteikta 14 000 Lt paskola, kurios grąžinimo data 2011-07-03. Šių paskolų D. S. jis grynais pinigais neišdavė, taip pat nepervedė ir pasinaudodamas internetinės bankininkystės sistema. Ar jis šių paskolų nepaėmė grynais iš banko sąskaitos, jis nežino. 2007-03-20 duomenyse nurodyta, kad jis bei D. S. 2006-12-31 grąžina po 4 200 Lt paskolų, tačiau jis šios 4 200 Lt paskolos negrąžino, kadangi tokios paskolos neėmė. Jo nuomone, paskolas iš įmonės galima pasiimti bei tokiu būdu per paskolų paėmimą galima laikinai susimažinti mokėtinus mokesčius. Jo nuomone, tokiu būdu ir atsirado šių paskolų paėmimo įforminimas. Įmonės metinė apyvarta būdavo ir vienas milijonas, ir du milijonai litų. Kiek vienu metu būdavo grynųjų pinigų įmonės kasoje, jis dabar neprisimena.

28Laikotarpiu nuo 2006 m. iki 2008 m., tikslaus laiko dabar neprisimena, planavo atidaryti įmonę, kuri prekiautų lenkiškomis elektros prekėmis. Įmonės įsteigimui buvo reikalinga, kad jis galėtų pateikti lenkams kaip garantą dokumentus, jog turi apie 1 milijoną litų, už kuriuos pirktų iš lenkų prekes. Tokią pažymą UAB ( - ) vardu surašė buhalterinę apskaitą tvarkiusi buhalterė, o jis pasirašė. Kokius teikė duomenis apie paskolų paėmimą, buhalterinę apskaitą tvarkę darbuotojai dabar neprisimena. Visais kylančiais mokestiniais ir kitais apskaitos klausimais pagrinde bendraudavo su UAB ( - ) buhalterinę apskaitą tvarkiusios įmonės direktore, vardo pavardės neprisimena. Tačiau jokios realios 1 milijono litų paskolos jis iš UAB ( - ) neėmė. Jam parodytuose 2009-03-31 Juridinių asmenų duomenyse apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas nurodyta, kad jam 2008-10-21 UAB ( - ) suteikė 450 000 Lt paskolą, kurios grąžinimo data 2011-12-31, taip pat ir D. S. 2008-10-21 suteikė 450 000 Lt paskolą, kurios grąžinimo data 2011-12-31. Šios paskolos 2009-03-31 duomenyse, pateiktuose VMI, galimai ir nurodytos, siekiant surašyti tą pažymą, kuri buvo reikalinga pateikti lenkų įmonei. Tuos duomenis surašė ir VMI pateikė UAB ( - ) buhalterinę apskaitą tvarkiusios įmonės darbuotoja. Dabar jokių dokumentų, susijusių su ketinimais steigti bendrą įmonę su lenkais, kuri prekiautų Lietuvoje lenkiškomis elektros prekėmis, neturi. Jis kaip direktorius pasirašinėjo UAB ( - ) finansinėse atskaitomybėse bei deklaracijose, kurias jam pateikdavo buhalterinę apskaitą tvarkiusi darbuotoja. Deklaracijų ji netikrindavo, kadangi jų nesupranta ir pasitikėjo. UAB „( - ) akcijas nusprendė parduoti, kadangi, kaip minėjo, norėjo pakeisti savo vykdomos veiklos sritį. Dėl akcijų pardavimo buvo bandymų 4-5 mėnesius. Pagrinde per internetą. Pirkėjas K. Č. dėl UAB ( - ) akcijų pirkimo pats susirado jį per skelbimą internete 2009 m. lapkričio mėn. gale. Kelios dienos iki sandorio sudarymo, K. Č. buvo atvažiavęs į Kauną, buhalterinę apskaitą tvarkiusioje įmonėje bei įmonės ofise Butrimonių g. 5, Kaune susipažino su UAB ( - ) buhalterinės apskaitos duomenimis, įmonės skolomis ir jos finansine padėtimi. Administracines patalpas UAB ( - ) vardu nuomojo ( - ). K. Č., susipažinęs su įmonės duomenimis, išvažiavo į Vilnių. Po kiek laiko K. Č. paskambino ir pasakė, kad pirks UAB ( - ) akcijas. Tada jis nuvažiavo į Vilnių, aptarė sąlygas ir susitarė, kad akcijas parduos už du tūkstančius litų. Dabar neprisimena, kas ruošė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, dokumentų priėmimo perdavimo aktą ruošė jie, tai yra arba jis, arba D. S.. Su K. Č. sutarė, kad akcijų pirkimas- pardavimas vyks Vilniuje. Į Vilnių važiavo dviem mašinomis – įmonės T. A., kurią vairavo jis bei dar viena, kurią vairavo D. S.. UAB ( - ) dalį dokumentų paėmė iš ofiso, ( - ), o kitą dalį iš buhalterines paslaugas teikiančios įmonės, kurios ofisas yra ( - ), dokumentai buvo laikomi papkėse, kurių buvo 128 vnt. Visas 128 vnt. dokumentų papkes sudėjo į T. A.. Tiek papkių tilpo į vieną automobilį, nes automobilio tipas universalas. Vilniuje buvo po pietų, lauke dar buvo šviesu. Vilniuje nuvažiavo į centrą, gatve einančia link Operos ir baleto teatro. Privažiavo prie kažkokio namo, kurio pirmame aukšte buvo ofisas. Paskambino K. Č., jis po kurio laiko atėjo. Tada jis su K. Č. nešė papkes į ofisą, o D. S. saugojo dokumentus prie T. A.. Per kiek laiko sunešė dokumentus į ofisą, dabar neprisimena. Tada kartu su K. Č. ofise peržiūrėjo visus atvežtus dokumentus. K. Č. labai stropiai viską tikrino pagal dokumentų priėmimo perdavimo aktą, peržiūrinėjo dokumentus. Be dokumentų K. Č. buvo perduotas banko kodų generatorius, banko kortelė, antspaudas, nešiojamas kompiuteris „Notebook“, registravimo pažymėjimas. UAB ( - ) naudojosi „Swedbank“, AB banko teikiamomis paslaugomis. Kiek pamena, jokio kito įmonės turto K. Č. neperdavė. Įmonė 2009 lapkričio mėn. jokio turto neturėjo. Pagrinde visas darbui reikalingas priemones nuomodavo. Dėl 2009-11-30 likutinio įmonės turto 121 924, 22 Lt vertės nieko nežino, taip pat nežino, kas jį sudarė, šio turto K. Č. neperdavė. Dabar neprisimena, kokia eile buvo pasirašomos akcijų pardavimo sutartys bei dokumentų priėmimo aktas. Taip pat K. Č. perdavė ir paliko jam automobilį T. A.. Dėl automobilio buvo surašytas atskiras priėmimo perdavimo aktas. Parduodamas akcijas bei perduodamas dokumentus jis įsitikino K. Č. asmenybe pagal asmens tapatybės kortelę, kurią jis pateikė. Iš Vilniaus grįžo jau sutemus. Savo akcijų pirkimo pardavimo sutarties ir dokumentų priėmimo perdavimo akto negali pateikti, nes neturi. Juos prarado. Kokiomis aplinkybėmis juos prarado, jis atsisakė nurodyti. Praėjus kokiai pusei metų nuo UAB ( - ) akcijų pardavimo, jis pas notarą pasitvirtino akcijų pardavimo bei dokumentų perdavimo akto kopijas. Kopijas darėsi, kad turėtų. Šias kopijas galėtų pateikti. Nors dokumentų perdavimo K. Č. metu jis jau nebuvo UAB ( - ) direktoriumi, šiais dokumentais disponuoti galėjo, kadangi A. S. jam buvo išrašęs įgaliojimą. Iš K. Č., kiek pamena, už parduotas UAB ( - ) akcijas gavo 2000 litų, tada surašė kažkokį dokumentą, patvirtinantį pinigų sumokėjimą. Ar yra išsaugojęs tą dokumentą, dabar pasakyti negali. Vieną iš automobilių Toyota L. C., valstybinis Nr. ( - ), įsigijo D. S.. Kokia buvo šio automobilio likutinė vertė, dabar pasakyti negali, kieno iniciatyva ir už kiek D. S. įsigijo šį automobilį, nežino. Taip pat nežino, kiek jis už tą automobilį sumokėjo. UAB ( - ) kaip įmonė turėjo elektroninio pašto adresą ( - ). Šia el. pašto dėžute galėjo naudotis ir kiti įmonės darbuotojai. Kieno žinioje buvo šio el. pašto slaptažodžiai, dabar neprisimena. Šių slaptažodžių asmeniškai niekam nėra perdavęs, kadangi jų neturėjo. Jis šiuo elektroninio pašto adresu J( - ) naudojosi tiesiogiai be slaptažodžio. Po 2009-11-30, tai yra akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo bei dokumentų perdavimo K. Č., jis UAB ( - ) vardu jokios veiklos nevykdė, taip pat nedarė ir jokių finansinių operacijų. Ar jis UAB „( - ) patalpose buvo dar ir po 2009-11-30, kai paėmė dokumentų paėmimo, dabar neprisimena. Po tos datos galėjo nuvežti atiduoti raktus. Dėl 2009 spalio mėn. iš banko sąskaitų paimtų 19 500 Lt grynųjų pinigų panaudojimo, dabar nieko pasakyti negali. Jei iš banko sąskaitos paėmė grynuosius pinigus, tai juos panaudojo įmonės reikmėms – atlyginimams, medžiagų įsigijimui ir pan. S. S. yra D. S. brolio G. žmona. S. S. yra dirbusi UAB ( - ), tačiau dabar neprisimena, kokiose pareigose ir kiek laiko ji dirbo. S. S. nebuvo fiktyvi darbuotoja, ji įmonėje tikrai dirbo. Kiek prisimena, prieš parduodant akcijas K. Č., visi UAB ( - ) darbuotojai buvo atleisti. Kur ir su kuo šiuo metu gyvena, nurodyti atsisako, kadangi tai jo asmeniniai santykiai (7 t., b. l. 49-52).

292014-02-17 įteikus pranešimą apie įtarimą bei 2014-02-24, įtariamasis D. J. parodymus duoti atsisakė (b.t. 7, b.l. 67, 71).

30Kaltinamasis D. S. parodė, kad kaltu neprisipažįsta jokiais būdais. Jis dirbo UAB ( - ) įmonės kodas 134669885. B. B. 5-207, buvo akcininkas turėjo pusę įmonės - 5000 vnt. akcijų. Jo išsilavinimas aukštesnysis, specialybė - mechanika. Dirbo UAB ( - ) direktoriaus pavaduotoju nuo 1998 metų iki tol kol pardavė įmonę 2009 metų lapkričio 30. Kitas akcininkas J., jis dirbo direktoriumi, turėjo akcijų tiek pat kiek ir jis. Įmonėje dirbo įvairus kiekis darbuotojų, jų kiekias priklausydavo nuo to, kokius darbus atlikdavo, kiek turėjo objektų, tai buvo ir 5, ir 15. Buvo dar administracija, rinkodara. Jie statybos objektuose, tuiek viduje, tiek lauke, instaliavome elektros instaliaciją, signalizacijas, samdė subrangovus, kurie atlikdavo griovimo darbus, asfalto ardymus. Jis pagrindinai atlikėdavo įmonėje techninius darbus. Su kaltinime nurodytomis sąskaitomis faktūromis susipažinęs, tačiau su nurodytais dokumentuose skaičiais negali sutikti, negali žinoti, ar teisingos nurodytos jose darbų sumos. Su UAB ( - ) dirbo daugiau J., su UAB ( - ) darbus atlikome, gal ir liko įsiskolinimas, negaliu pasakyti, neturiu buhalterijos. UAB ( - ), tai irgi gali būti, kad buvome skolingi. Ir mes būdavome skolingi, ir mums būdavo skolingi – toks verslo procesas. UAB ( - ) – dirbom turbūt ir su tokia įmone, buhalterijos neturiu, negaliu pasakyti, ar sutinku su sąskaitomis. UAB ( - ) tokios įmonės nežinau. Dėl sumos pasakyti negaliu, buhalterijos neturiu. UAB ( - ) tokią įmonę žinau, kokias prekes pirkome ir kada, nežinau, neprisimenu. UAB ( - ) sistemos tokią įmonę žinojau, UAB ( - ) – įvairios elektros prekės, sumų patvirtinti negaliu. UAB ( - ) – automobilių serviso paslaugos, mes turėjome įvairių automobilių, ar remontuodavome, neatsimenu. UAB ( - ) – elektros instaliacijos prekės, negaliu pasakyti apie sąskaitas. UAB Flamanda, irgi tiksliai pasakyti negaliu. UAB ( - ) – žino, atsiskaitymo terminus už nupirktass prekes ar atliktus darbus nustatydavo įmonės, turėjo pasitikėjimą, duodavo jiems avansu prekes, turėjo normalią įmonės veiklą, buvo užsitarnavę vardą. UAB ( - ) ką tiekė, pasakyti negali, arba elektros prekes, arba signalizacijos. UAB ( - ) investicija nuomavomės patalpas, ar likom skolingi, nežino. Vykdydami įmonės veiklą vadovavosi LR įstatymais. Jie kaip akcininkai sau neėmė paskolų. Pinigai buvo paimti tikslu juos kaupti, nes norėjo vystyti kitą verslą, o tam reikėjo daug pinigų, tuo metu nepasitikėjo bankais, todėl pinigus laikė pradžioje įmonės ofide, o po to pas jį daugiabučio namo ( - ) savo 18, buto vonios kambaryje, po vonia įrengtoje slėptuvėje, tarp jo ir D. S. buvo pasitikėjimas. Kad Lietuvos bankas draudžia ten laikomus indėlius jis nežinojo. A. S. 2009 metų pabaigoje paskyrė įmonės direktoriumi, nes tuo metu direktorius D. J. turėjo rimtų sveikatos problemų, aukštas spaudimas, su nugara problemos. Tai nesusiję su įmonės pardavimu. S. nors buvo pagyvenęs, tačiau tada nebuvo ligonis, tik vėliau turėjo insultą. S. tapus direktoriui, įmonei vadovavo kartu su juo, įmonės buhalteriją ir toliau vykdė įmonė Gaudera, kurią jie samdė nuo įmonės darbo pradžios. Apie pasikeitusį direktorių buvo informuota mokesčių inspekcija, kitos institucijos. Parduoti įmonę nusprendė, nes taip norėjome abu akcininkai, todėl buvo priimtas toks sprendimas, nes vienas norėjo pasukti vienu keliu, kitas kitu, dar D. J. buvo sveikatos problemų. Su D. J. pradėjo ieškoti kam parduoti įmonę, pirkėjų ieškojo pusmetį, nuo 2009 m. vasaros. Kad jie ruošiasi parduoti įmonę šnekėjome ir kreditoriams, ir debitoriams – siūlėme ir jiems, tačiau kodėl jie nepirko – nežino. Prieš parduodant įmonę ( - ) jis su D. J. grąžino paimtas paskolas grynais pinigais, sumų neprisimenu. Su kaltinamajame akte nurodytomis sumomis ir datomis sutinka. Nežino ar tai buvo pažeidimas – jeigu paimi pinigus, o paskui grąžini. Pinigus laikė slėptuvėje, turėjo pusantro milijono grynais, tam, kad galvojo pinigus investuoti į prekybos elektros prekėmis iš Lenkijos verslą, ieškojo tiekėjų. Kaip surado AB ( - ) pirkėją K. Č., jis nežino, asr jis per internetą juos surado, ar D. S. jį surado, negali nurodyti. K. Č. prieš sandorį buvo nurodęs, kad jis nupirkęs įmonę atsiskaitys su kreditoriais, todėl jis ankstesniems įmonės savininkams neleido su nieku iš kreditorių atsiskaityti. Akcijų pirkimo pardavimo sutartį paruošė Č., o dokumentų priėmimo-perdavimo aktą D. S. su D. J., kodėl Č. nepasirašėb ant akto, D. S. negali nurodyti. Kai kurie dokumentai ryšium su įmonės pardavimu neišliko, nors jie visi buvo surašyti. Jis su D. J., bylą pradėjus nagrinėti teisme atsitiktinai dar rado kai kuriuos UAB ( - ) buhalterinių dokumentų originalus, juos pateikė teismui 2015-03-12 posėdžio metu, kad jie yra, jie nežinojo vykdant ikiteisminį tyrimą. Č. parduodami įmonę jis su D. J. kartu perdavė įmonės dokumentaciją, daug papkių, o taip pat ir mažavertį inventorių bei daugiau nei pusantro milijono litų grynais, toks buvo susitarimas, tie pinigai buvo tam ,kad pirkėjas atsiskaitytų su kretitoriais ir turėtų ateityje pinigų galimiems garantiniams remontams, nes jų įmonė atlikinėjo paslėptus darbus, kai defektai gali pasirodyti tik po kažkurio laiko. K. Č. buvo normalus žmogus, jis turėjo visus reikalingus atestatus, jis juos mums rodė, kurie jam leido užsiimti ūkine finansine veikla, kokią atliko prieš tai UAB „( - ). Šiam sandoriui tarpininkavo G. T., po to jam už tarpininkavimą buvo pervesti pinigai. Įmonės pardavėją surado internetu, mes davėme duomenis į T. tinklalapį parduoduverslą.lt. Mes turėjome klientūrą, vardą. Klauskite įmonių, kodėl jos nepirko mūsų įmonės. Mes siūlėme, nežinau kodėl dabar sako kitaip. Visi žinojo, kad norime parduoti įmonę, bet niekam nereikėjo.Likviduoti įmonę negalėjo, nes jų įmonė turėjo ilgalaikius įsipareigojimus pagal LR įstatymus, todėl tą pačią įmonę pardavėme su visais įsipareigojimais. D. S. statėsi namą iš savo lėšų bei paimtos 170 000 iš Swedbanko paskolos, dar buvo gavęs iš uošvienės apie 40000 Lt dovanų, tam reikalui pardavė ir butą. Jis iš UAB ( - ) kasos paskolos neėmė, tie pinigai buvo suforminti jų akcininkų vardu, nes tik tokiu būdu jie galėjo paimti grynus pinigus iš kasos ir juos atidėti taupymui dėl kito verslo pradėjimo. Tokiu būdu jis buvo paėmęs saugojimui iš kasos 900000 litų. Dar buvo paėmęs 15000 Lt, juos jam atskaitinėjo iš algos. Dar buvo į kasą įnešta 100 000 litų , pinigai taip pat buvo saugomi pas jį slėptuvėje, nes tiek įmonei reikia pinigų ūkinei veiklai, buvo mokami atsiskaitymai su darbuotojais, už juos buvo išpirkti iš banko automobiliai Toyota L. C., su kuriais važinėjo tiek jis, tiek D. S.. Kad S. buvo D. J. sugyventinė jis nežinojo, nors ją pažysta apie 10 metų, ji yra jo pažystamo klasiokė. D. S. automobilį Toyota L. C. nusipirko sau, po to jį pardavė broliui. Taip pasielgė ir D. J. – iš pradžių išpirko, po to pardavė S., gautus už automobilius pinigus įnešė į įmonės kasą, tačiau į įmonės banko sąskaitą neįnešė. Dar jis į kasą įnešė 2009-11-16 d. 300000 Lt, jau tada, kai buvo pasirašyta preliminari sutartis dėl jų įmonės pirkimo. K. Č. buvo nurodęs parduoti automobilius, užbaigti darbus, atleisti darbuotojus, nedaryti jokių mokėjimų kreditoriams. Visi paskolų gražinimai yra fiksuoti buhalterijoje. Paskutinį kartą į įmonės kasa įnešė pinigus 2009-11-27 penktadienį, o įmonė buvo parduota 2009-11-30. Prieš parduodant įmonę buhalterė nurodė, kad reikia sutvarkyti įmonės kasą, todėl jie atvažiavo pas S. ir atvežė jam, kaip direktoriui, tuos pinigus, norėjo pas jį namuose palikti. S. atsisakė saugoti tokią didelę, virš 1,5 milijono litų pinigų sumą savo bute daugiaaukštyje name. Todėl pinigus jie pasiėmė su D. J. sau į slėptuvę, pirmadienį jie vėl su A. S. susitiko prie ( - ) patalpų, vėl perskaičiavo pinigus, surašė reikiamus dokumentus ir pinigus bei iš buhalterijos paimtuis dokumentus papkėse su mašina išvežė į Vilnių įmonės pirkėjui K. Č.. Jis Vilniuje nupirko jų įmonę jų sutartomis sąlygomis. Už tarpininkavimą parduodant verslą D. J. ir D. S. T. sumokėjo 2400 litų,o už įmonę gavo 200 Lt, todėl gavosi kaltinamiesiems minusas, nors pardavė įmonę, kuri turėjo turto, gerą vardą, klientūrą, ir dar už tai davė virš milijono litų grynais, ten vyko su dviem automobiliais, vieną automobilį T. A. paliko pirkėjui, o su kitu automobiliu grįžo nano. Apklausiamas tyrėjos D. S. 2013-10-21 apklaustas parodė, kad įmonė vertingo turto neturėjo, nes nežiinojo, kad grynieji pinigai, tuo labiau didelis kiekis, laikytini įmonės turtu, todėl ir teigė, kad kad nežino apie jokį įmonės turtą – įmonės lėšų neskaitėme prie įmonės turto. Į Vilnių važiavo su J., buvo dvi mašinos, vienoje dokumentai ir kad turėtume su kuo grįžti, buvo sutarę su G. T., kad suteiks mums patalpas įmonės pardavimui. Atvažiavome į Vilnių, ten laukė ir K. Č. su kolega ar patėviu. Liudytojo apklausose D. S. neviską kas užrašyta tvirtina, nes būdavo, kad jis neperskaitydavo arba nepaskaitydavo protokolų, nors tokią galimybę turėjo. Jei skaitai greitai, gali pasirašyti ir nesąmones. 2013-10-21 apklausos metu jis galėjo netiksliai ką nors nurodyti dėl UAB ( - ) turėto turto, suteiktų paskolų, nes buvo pakviestas pas prokurorą E. keletai klausimų, todėl atėjo be gynėjo, o išbuvo labai ilgai pas prokurorą Z., nes kol viską nesurašė į protokolą jo nepaleido namo, sakė tik kai pasirašysi po protokolu, tik tada galėsi eiti namo, Z. rašo, klausinėja, o neaiškina teisių, kad įtariamasis gali tylėti, todėl jis galėjo duoti netikslius parodymus. D. S., kai nebebuvo D. J., buvo įmonės kasininku, todėl jis vykdė finansinius atsiskaitymus gryniais pinigais, suformindavo reikalingus dokumentus pinigų apskaitai. Pinigus suformindavo, kad ima saugojimui. Formindavo kaip paskolą ir nešdavo į seifą, taip. Slėptuvė buvo vonios kambaryje, jis 7-8 kvadratų, pailgos formos seifas buvo įrengtas po trikampe vonia. Pardavus įmonę seifą išardė ir pardavė į metalo laužą. Jo butas buvo pirmame aukšte, langai grotuoti, buvo įrengta signalizacija. Apie seifą vonioje jo žmona gal ir žinojo, bet nesikišo į mano reiklaus. Raktą turėjau tik vienas D. S., D. J., verslo partneris, juo pasitikėjo. Jie buvo skolingi už nuomą patalpų nuomotojui UAB „( - ), jis kreipėsi į teism,ą ir uždėjo jų automobiliams areštą, D. S. su juo susitiko, pažadėjo sumokėti, dalį pinigų sumokėjo grynais, nes jie buvo geruose santykiuose, ir tos įmonės direktorius G. L., nuėmė areštą, UAB ( - ) automobiliai buvo parduoti, dalį sumos tada jie įnešė už nuomą, neaišku ar jie išrašė tai patvirtinančius dokumentus. Dėl ( - ) pardavimo tarpininkavimo sutartis su G. T. buvo pasirašyta gal 2009 metų lapkričio mėn, kur ir kada ją pasirašė dabar negali atgaminti. Jeigu mes ją pateikėme, tai reiškia, kad tarpininkavimo sutartis buvo pasirašyta. Neatsimenu aplinkybių kur ją pasirašėme, kas dalyvavo ją pasirašant. Parduodant įmonę Vilniuje buvo D. S., D. J. ir K. Č.. M. Č. perdavėme pinigus ir įmonės buhalterinius dokumentus. Buvo surašytas dokumentų ir pinigų priėmimo - perdavimo aktas, to akto niekam nepateikė, todėl, kad tas aktas liko parduotos įmonės buhalterijoje. Pinigų perdavimo aktą perdavėme Č., sau pasliko tik to akto kopiją kurią pateikėme, ją buvo pasidarę buhalterijos ofise ir taip ji pas juos liko. Pagal dokumentų perdavimo-priėmimą aktą buvo sutikrinti visi įmonės dokumentai, kuriuos perdavė K. Č., jo originalas liko prie UAB ( - ) dokumentų. Be pinigų ir dokumentų dar Č. perdavėme įmonės anspaudą, įmonės pažymėjimą, įmonės nešiojamąjį kompiuterį, banko generatorių, korteles. Gal buvo likę kokie nors įrenginiai, perforatorius, juos perdavė naujam savinkui K. Č. su automobiliu T. A.. Pinigai buvo perduoti Tvarijono nurodytame restorane, šokių salėje, iš Č. gavo jo pažadėtus pinigus, nes saugumo sumetimais buvo nutarta nevažiuoti pas K. Č. ofise. Dokumentai restorane nebuvo perduoti, jie buvo likę mašinoje, nes jų buvo labai daug ir kilo nesusipratimas, nes Č. nenorėjo iškraustyti dokumentų iš mašinos, nešti į restoraną, o po to juos vėl atgal sukrauti į mašiną. Jau važiuojant su D. S. į Vilnių buvo nuspręsta sandorį padaryti tame Tvarijono nurodytame restorane – bare. (t. 11, b. l. 167-172; 186-187)

31Kaltinamasis D. S. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu davė priešingus parodymus nei bylos teisminio tyrimo metu.

322011-08-03 D. S., vadovaujantis BPK 80 str. 1 p., 82 str. 3 d., parodė, kad jis UAB ( - ) dirbo direktoriaus pavaduotojo pareigose nuo 1998 metų iki 2009 metų spalio mėn.. Nuo įmonės įsteigimo jis turėjo 50 % akcijų, kita pusė priklausė D. J.. Įmonės vadovu iki 2009 metų spalio mėn. dirbo D. J., o nuo 2009 metų spalio mėn. direktoriaus pareigas pradėjo eiti A. S., dėl A. S. paskyrimo dirbti įmonės vadovu buvo priimtas akcininkų sprendimas. Kadangi įmonės vadovu dirbo D. J., tai kaip buvo perduotas įmonės turtas pasikeitus vadovui jis pasakyti negali, nes nežino, nesigilino, turto perdavimo – perėmimo klausimus sprendė D. J. su A. S.. D. S. atsakydamas į klausimą koks įmonės turtas buvo perduotas A. S. jam tapus įmonės vadovu paaiškino, kad jis tiksliai nežino koks turtas buvo perduotas A. S., tačiau žino, kad įmonė 2009 metų pabaigoje neturėjo jokio vertingo turto, t.y., neturėjo jokio nekilnojamojo turto, vertingų įrengimų, autotransporto priemonių. Tai galėjo būti mažos vertės turtas: kompiuterinė įranga, statybos įrankiai – grąžtai, kaltai, įrankiai, naudojami rengiant elektros instaliaciją, ir pan., seni baldai, kopijavimo aparatas ir panašus turtas. Kiek pamena, tai įmonės turėtas turtas buvo senas, naudotas ilgą laiko tarpą, pagal buhalteriją galėjo būti ir nurašytas, gal ir galima jį buvo parduoti už kelis tūkstančius litų. D. S. atsakydamas į klausimą kiek ir kokių transporto priemonių UAB ( - ) turėjo 2008-2009 metų laikotarpiu parodė, kad kiek pamena, tai UAB ( - ) neturėjo įsigijusi jokių specializuotų statybos transporto priemonių, įmonė jas nuomodavo iš kitų įmonių. UAB ( - ) nuosavybės teise turėjo 5 lengvuosius automobilius, kurie buvo daugiau kaip 10 metų senumo ir buvo pirkti, kiek dabar pamena 2005-2006 metais. Minėti automobiliai buvo parduoti 2009 metų pabaigoje už kelis tūkstančius litų, nes jie buvo seni, nudėvėti, prastos techninės būklės. UAB ( - ) dar turėjo 2 lengvuosius automobilius Toyota, kurie buvo įgyti lizingo būdu, t.y., automobiliai priklausė bankui, jie buvo įgyti apie 2006 metus, įmonė mokėjo įmokas. 2009 metais automobiliai buvo banko parduoti kitiems asmenims, kurie sumokėjo likusias įmokas už UAB ( - ). Jis negali pasakyti, kodėl įmonės finansinėje atskaitomybėje už 2008 metus grafoje transporto priemonės nurodyta suma yra 176644 Lt, jis buhalterinėje apskaitoje nieko nesupranta, buhalteriją tvarkė pasamdyta įmonė, minėtos įmonės atstovai ir pildė visą reikalaujamą finansinę atskaitomybę. Jis daugiau jokios informacijos, susijusios su UAB ( - ) turėtomis transporto priemonėmis suteikti negali, nes nepamena, tik gali pasakyti, kad minėti seni automobiliai buvo menkaverčiai, greičiausiai minėtoje grafoje buvo apskaityti minėti lizingo būdu įgyti automobiliai, kuriuos 2009 m. pardavė bankas. D. S. atsakydamas į klausimą kokią kitą įrangą, prietaisus, kitą materialų turtą turėjo įmonė 2008-2009 metų laikotarpiu parodė, kad tai buvo mažos vertės turtas: kompiuterinė įranga, statybos įrankiai – grąžtai, kaltai, įrankiai naudojami rengiant elektros instaliaciją ir pan., seni baldai, kopijavimo aparatas ir panašus turtas. Parduodant įmonę minėtas turtas galėjo būti visai nurašytas, kadangi jis buvo jau senas, dėl to dabar negali pasakyti, koks konkrečiai turtas buvo perduotas K. Č. parduodant įmonės akcijas. D. S. atsakydamas į klausimą kas ir kokiu būdu 2009-11-30 pranešė SODRA‘i apie UAB ( - ) 26 darbuotojų atleidimą parodė, kad jis tiksliai nežino, SODRA‘i greičiausiai pranešė UAB „Gaudera“ atstovas elektroniniu būdu, o kas surašė įsakymą jis nežino, greičiausiai A. S., nes jis buvo įmonės vadovas. Darbuotojų atleidimo priežastis galėtų būti jiems patiems prašant, tačiau kategoriškai teigti negali, nes tiksliai nežino, nelabai domėjosi. Jis pats asmeniškai buvo atleistas, nes parašė prašymą ir išėjo iš darbo savo noru. D. S. atsakydamas į klausimą kodėl nebuvo pilnai atsiskaityta su UAB ( - ) už atliktus statybos darbus nors UAB ( - ). 2008 metais turėjo 297639 Lt pelno paaiškino, kad jis į šį klausimą atsakyti negali, nes įmonės valdymu užsiėmė įmonės vadovas D. J., jis sprendė klausimus, susijusius su piniginių lėšų paskirstymu, bendravo su kreditoriais ir debitoriais, jo darbo pobūdis buvo daugiau praktinio pobūdžio, t.y., kokybė, terminai, naujų objektų paieška, medžiagų pirkimas ir pan. Kiek pamena, tai UAB ( - ) atlikti darbai nebuvo kokybiški, buvo kažkokių trūkumų, tačiau konkrečiau negali pasakyti, nes nebepamena. D. S., atsakydamas į klausimą apie akcijų pardavimo aplinkybes paaiškino, kad kiek pamena, tai prieš pasirašant su K. Č. UAB ( - ) akcijų pirkimo pardavimo sutartį D. J. su K. Č. bendravo, negali pasakyti kelis kartus ir kokiu būdu – buvo susitikę ar skambinosi, tik žino, kad K. Č. buvo pateikta visa reikalinga informacija apie įmonės finansinę padėti, turtą, įsipareigojimus, akcijų kiekį ir kainą. Vykdant UAB ( - ) akcijų pardavimo sandorį, su K. Č. bendravo D. J., nes jis daugiau žinojo apie įmonės veiklą, finansinę padėtį ir pan. K. Č. už akcijas sumokėjo grynais pinigais, tai patvirtinančio dokumento jis neturi, nepamena kad toks jam būtų buvęs pateiktas. D. S. atsakydamas į klausimą apie 900000 Lt paskolos suteikimą vadovui paaiškino, kad D. J., kaip įmonės vadovui 2008 metų pabaigoje, tiksliau nepamena, buvo suteikta paskola 900000 Lt iš UAB ( - ), dėl paskolos suteikimo buvo priimtas akcininkų sprendimas. Paskola buvo išmokėta grynais pinigais per įmonės kasą, paskola buvo grąžinta grynais pinigais į įmonės kasą surašant visus reikalingus dokumentus. Kiek pamena ir kiek jam pasakojo D. J., tai paskola buvo imta, nes jis norėjo pirkti įvairių elektros prekių Lenkijoje, nes ten buvo žymiai pigiau, tačiau Lenkijoje D. J. nepavyko realizuoti savo planų ir dėl to jis pasiskolintus pinigus grąžino įmonei. Paskola buvo grąžinta praėjus keliems mėnesiams nuo jos paėmimo 2009 metų pradžioje, tiksliau datos nepamena. Jis negali pasakyti ar UAB ( - ) pranešė VMI apie minėtos paskolos suteikimą ir grąžinimą, nes tokiais dalykais nesidomėjo, tai neįėjo į jo pareigas (t. 7, b.l. 97-101).

332012-08-08 D. S. vadovaujantis BPK 80 str. 1 p., 82 str. 3 d., papildomai apklaustas kaip liudytojas parodė, kad jis, kaip UAB ( - ) akcininkas niekada nėra gavęs jokių paskolų iš įmonės, taip pat negali pasakyti, ar kaip įmonės akcininkas yra priėmęs sprendimų dėl paskolų suteikimo įmonės akcininkams, nes neprisimena. Ar D. J., kaip įmonės akcininkas buvo gavęs iš įmonės paskolų jis pasakyti negali, nes nepamena. 2009 metų pabaigoje, dabar datos tiksliai nepamena, jis iš UAB ( - ) įsigijo automobilį Toyota L. C., kiek sumokėjo už minėtą automobilį šiuo metu nepamena. Pinigus už automobilį sumokėjo grynais UAB ( - ) atstovui, kam konkrečiai sumokėjo jis dabar nepamena, bet kasos pajamų orderyje turėtų būti įrašyta. Visus dokumentus, susijusius su minėto automobilio pirkimu turi išsaugojęs, pateiks prijungimui prie bylos medžiagos. Į Klausimą kada UAB ( - ) išsikraustė iš patalpų Butrimonių g. 5, Kaunas negali pasakyti, nes nepamena, gal 2009 metų rudenį. UAB ( - ) gryni pinigai buvo laikomi įmonės patalpose adresu ( - ) seife. Grynais įmonės pinigais disponavo D. J., jis duodavo grynus pinigus, reikalingus įmonės veikloje. UAB ( - ) banko mokėjimo kortelė būdavo ir pas jį ir pas D. J., grynus pinigus iš banko sąskaitos išimdavo arba jis arba D. J.. Išimtus grynus pinigus įnešę į įmonės kasą, naudodavo įmonės veikloje. (b.t. 7, b.l. 102-103).

342013-10-21 D. S. vadovaujantis BPK 80 str. 1 p., 82 str. 3 d., papildomai apklaustas kaip liudytojas parodė, kad maždaug 2004-2005 metais iš UAB „Jalsta“ buvo pasiskolinęs 15.000 Lt. Juos grąžino po metų. Skolinosi grynais. Jis asmeniškai nedeklaravo, o bendrovė ar deklaravo, neatsimena, nežino. Kas padavė pinigus negali atsakyti. Arba buhalterė arba direktorius turėjo paduoti pinigus. Į klausimą kas bendrovėje buvo atsakingas už teisingų duomenų VMI pateikimą apie bendrovės veiklą, jis atsakė, kad negali atsakyti. Jis nieko nežino apie jokius finansus, jis nebuvo atsakingas už duomenų teikimą VMI ir kt. institucijoms. Į klausimą ar visą veiklos laikotarpį nuo 2008 m. bendrovė teikė teisingus duomenis VMI ir kt. valstybinėms institucijoms, jis atsakė, kad nežino, negali tikrai atsakyti. Į Klausimą kaip gali pakomentuoti UAB ( - ) 2007 ir 2009 m. pateiktas deklaracijas VMI, kuriose nurodyta, kad bendrovė jam paskolino deklaracijose nurodytas pinigines lėšas, jis atsakė, kad niekaip pakomentuoti negali. Jis asmeniškai jokių deklaracijose nurodytų pinigų iš bendrovės kaip paskolos nėra gavęs. Buhalteris buvo samdomas. UAB ( - ) samdė įmonę, kuri tvarkė buhalteriją. Įmonės tos neatsimena. Į klausimą ar buvo bendrovėje naudojamasi elektroninės bankininkystės paslaugomis jis atsakė, kad nežino, pats el. bankininkystės paslaugomis bendrovėje nesinaudojo. Į klausimą kada ir kaip išsikraustė iš bendrovės patalpų, jis atsakė, kad 2009 metų rudenį pardavus bendrovę. Su kitu akcininku J. išsiskyrė gražiuoju. Kas grąžino nuomotojui patalpas nežino. Baldai buvo nuomotojų. Jo daiktų praktiškai bendrovės patalpose nebuvo. Savo asmeninio kabineto neturėjo. Paskutinį kartą išsikraustė iš ( - ) gatvėje esančių patalpų. Į klausimą kodėl nusprendė parduoti bendrovės ( - ) akcijas, jis atsakė, kad todėl, kad nusprendė su J. išsiskirti ir pasukti skirtingais keliais. Jis buvo numatęs kitą veiklą. Jam tas nepatiko. Į klausimą kam pardavė akcijas, jis atsakė, kad pasiūlė iš pradžių J., bet jis atsisakė. Tada pasiūlė K., pavardės nežino. Skaitė skelbimus, kas ieškojo akcijų ir surado Kęstutį, žino, kas susitiko su K. Vilniuje. Susitiko kažkur miesto centre. Tiksliai negali pasakyti. Jis pats neskambino K. dėl akcijų prikimo. Jis jam paskambindavo. Į klausimą kaip jis galėjo jam paskambinti, jei ką tik teigė, kad jis pagal skelbimą jam pasiūlė pirkti akcijas, jis atsakė, kad negali atsakyti. Nežino ar jie su J. vyko į Vilnių ar Kęstas atvažiavo į Kauną. Negali papasakoti susitikimo aplinkybių. B. J. dokumentus perdavė su J. Vilniuje. Perdavė daug dokumentų. Kurioje vietoje Vilniuje, jis negali pasakyti, kas ruošė akcijų pirkimo pardavimo sutartį jis nežino, sutartyje yra jo parašas. Į Vilnių parduoti akcijas ir perduoti dokumentus vyko su J. bendrovės automobiliu T. A., dokumentus gabeno minėtame automobilyje, jie buvo supakuoti dėžėse, važiavo dar vienas automobilis, kad atidavus K. T. būtų kuo grįžti, pats asmeniškai perdavė pirkėjui K. dokumentus. J. turėjo dokumentų perdavimo aktą. Kas jį ruošė nežino. Šį aktą pasirašė visi. K. jį pasirašė tikrai. Kurioje vietoje perdavė dokumentus negali pasakyti, nes nepažįsta Vilniaus. Kur yra aktas jis nežino, reikia ieškoti, visą turtą t.y. perforatorius, kompiuterį, atsuktuvai, daugiau įmonės turto nežino perdavė K.. Automobilį T. A. taip pat perdavė Vilniuje K.. Visą likutinį turtą kartu vežė į Vilnių su dokumentais. Į klausimą kokiomis aplinkybėmis ( - ) įgijo automobilį Toyota L. C. v.n. ( - ) ir kokiomis aplinkybėmis jis buvo perregistruotas 2009-11-24 jo vardu, jis atsakė, kad bendrovė jį lizingavosi iš banko. Jis ją išpirko iš ( - ), jis sumokėjo bendrovei 50-60 tūkst. grynais į kasą. Turi tai patvirtinančius dokumentus. Į klausimą ar po akcijų pardavimo vykdė ( - ) vardu kokią nors veiklą, ar jos vardu darė kokius nors atsiskaitymus internetine bankininkyste ar grynais, jis atsakė, kad nevykdė jokios veiklos. jokių atsiskaitymų su niekuo nevykdė. Jis šiuo metu gyvena ( - ) ten stovi jam ir žmonai priklausantis gyvenamasis namas. Jo dokumentai dar nesutvarkyti, bet fiziškai jis stovi, į jį įsikėlė gyventi 2010 K. Č. atrodė taip: jam apie 30-40 metų, vidutinio kūno sudėjimo, už jį aukštesnis, daugiau požymių nurodyti negali (b.t. 7, b.l. 104-107).

352014-02-17 įteikus pranešimą apie įtarimą bei 2014-02-24, įtariamasis D. S. parodymus duoti atsisakė (b.t. 7, b.l. 121-123)

36Nors kaltinamieji D. J. ir D. S. kaltais pagal jiems pareikštą kaltinimą neprisipažino, tačiau jų padarytos nusikalstamos veikos pilnai įrodytos civilinių ieškovų atstovų, liudytojų parodymais, specialisto parodymais, byloje surinktais rašytiniais įrodymais, kurie buvo teisme patikrinti ir įvertinti.

37Liudytojas A. S. parodė, kad kaltinamuosius seniai pažysta, nes jis yra dirbęs UAB ( - ) direktoriumi rinkodaroje, po to 2-3 mėnesius iki įmonės pardavimo – direktoriui. Jis turi aukštąjį ekonominį išsilavinimą, ankstesniais metais yra dirbęs įvairiose įmonėse vadovaujantį darbą, kažkada dirbo ( - ) viršininku. Įmonės ( - ) veikla buvo elektros tinklų montavimas, vedžiojo laidus – žemos ir mažos srovės, dirbdavo pastatų viduje, PC Mega, Akropolis buvo jų užsakovai. Įmonės akcininkai buvo kaltinamieji D. S. ir D. J.. Įmonė nekilnojamo turto neturėjo, nuomojosi patalpas, turėjo tik mažavertį turtą ir transportop priemones. Pagrindinai įmonės visus finansus tvarkė D. S., o D. J. ir A. S. vykdė įmonėje techninius dalykus. Įmonėje kasininku buvo D. S., kai buvo direktorius D. J., kuris taip pat buvo įmonės kasininku. Iki krizės darbų užteko, užsakymų buvo. Tik pabaigoje atsirado problemų buvo su atsiskaitymais – ( - ) skolinga vieniems krditoriams, o kiti skolininkai jai skolingi, bet viskas buvo išsprendžiama. Neatsiskaitymai prasidėjo tik 2008 m., tuo metu jis sutiko vietoje D. J. būti UAB ( - ) direktoriumi, nes dar norėjo dirbti, nors buvo pensininkas, po insulto, galvojo kas daugiau jį tokį dar priims į darbą. Nenorėjau prarasti darbą ir todėl kabinosi už galimybės toliau dirbti. 2009 m. pabaigoje, kai D. J. pasiūlė jam tapti įmonės vadovu ir jis sutiko, nors įmonė buvo ruošiama pardavimui. Tapo direktoriumi, todėl pasirašinėjo ir tuos dokumentus, kurie buvo ruošiami parduodant įmonę. Kaip reikia tvarkyti įmonės buhalteriją ir kasą, jis kaip direktorius ir kasininkas, žinojo iš bendro išsilavinimo, visus finansinius reikalus sprendė su D. S.. Įmonės inventorizacija nebuvo oficialiai atlikta, įmonėje kasininku iki jo buvo D. J., po to A. S., kada buvo patvirtinta banke jo parašo teisė nepamena. Jis iš darbo atleistas direktoriaus pavaduotojo D. S. įsakymu. UAB ( - ) pirkėjui buvo atiduota tai, kas buvo sutarta kaltinamųjų su pirkėju. A. S. tvarkė įmonės dokumentus, kurie buvo ruošiami parduodant įmonę. Buvo surašytas UAB ( - ) perdavimo pirkėjui aktas. Kitas aplinkybes blogai atsimena, nes turėjo insultą. Iš įmonės savinkai atleido ne tik jį bet ir palaipsniui kitus įmonės darbuotojus. Nes nebebuvo darbo. Įmonėje buvo keletas senų automobilių, kompiuteriai, seni įrankiai. Perdavimo momentu buvo tik automobilis T. A., kuris buvo pardavimo metu pas pirkėją, kompiuteris nešiojamas, banko kodai, pinigai, taip pat buvo mažavertis inventorius – atsuktuvai, plaktukai, replės ir kt., Dalis šio turto buvo išvogta, dalis išmesta, likusi dalis perduota įmonės pirkėjui. Neatsimenu kas perdavė informaciją Sodrai apie atleidžiamus darbuotojus Įmonė buvo parduodama su skolomis, įmonė turėjo ir kreditorių, kiek jie buvo skoloje UAB ( - ) nežino. Liudytojas būdamas laikinai 2-3 mėnesius direktoriumi nesuteikinėjo niekam paskolų, paskolos - 900 000 litų į įmonės kasą prieš pat įmonės pardavimą buvo grąžintos, pinigai buvo panaudoti įmonės veikloje, jis turėjo nuo seifo raktus, pinigai buvo renkami ir taupomi ateičiai. Liudytojas nieko nežinojo apie buvusių direktorių nuosavus namus ir apie jų asmeninį gyvenimą. Jis asmeniškai važinėjo su darbiniu automobiliu VW Passat, kas jį realizavo jis nežino. Buvęs direktorius D. J., kai pasiliuosavo, visai nesirodė įmonėje, o D. S. buvo liudytojo žinioje. Neatsimena kokiomis aplinkybėmis buvo nupirkti įmonėje, o po to parduoti, du nauji Toyota L. C., kuriais naudojosi savininkai, jis jais važinėjo tik kaip keleivis. Jais važinėjo akcininkai. Kai jis tapo direktoriumi vyko automobilių Toyot L. C. pardavimas, tačiau jų pardavimo aplinkybių gerai nežino, nes jų pardavimą vykdė D. S.. Pinigus gavo jis, po to pinigai užpajamuoti buhalterijoje. Nors įmonė jau turėjo pinigų kasoje, nes buvo sugrąžintos akcininkų paimtos paskolas, tačiau jis, kaip įmonės direktorius, neatliko mokėjimų kreditoriams, nes liudytojas buvo tik samdomas ir jis darė tik tai ką buvo nusprendę akcininkai. Kai buvo įmonė parduota, dokumentacija ir įmonės turtas buvo nuvežti pirkėjui. ano pavedimu. Būdamas direktoriumi liudytojas tiesioginės finansinės veiklos nevykdė įmonėje, niekam paskolų nesuteikė. Jo nurodymus šiais klausimais vykdė jo pavaduotojas D. S., jis vykdė pardavimus, išmokėjo atlyginimus darbuotojams, atlikdavo pinigines kompiuteriu bankines operacijas naudojant banko generatorių ir atsiskaitydavo grynais pinigais, liudytojas pinigų nečiupinėjo, bet juos matė, nes juos skaičiuodavo D. S.. Paskolas D. J. grąžino tuo metu, kai įmonė buvo ruošiama pardavimui, grynais pinigus grąžino D. J., šie pinigai buvo taupomi ir skirti firmos reikmėms. Buvo du pinigų grąžinimo momentai: pirmas - 100 000 litų gražinta gryniais, o antras momentas, kai 1400 000 litų atnešė abu akcininkai, per vieną kartą, dar buvo vienas atvejis kada D. J. sugražino 100 000 litų, tai garsiai nebuvo įvardinta kaip paskolos grąžinimas. Akcininkai atvežė pinigus prieš pat įmonės pardavimą, juos grąžinant nepamenu ar buvo vartojamas tokie žodžiai kaip paskolos grąžinimas, tačiau pinigai buvo suforminti kaip paskolos grąžinimas, šie pinigai buvo saugomi firmos ateičiai. Po to pinigai buvo išvežti pirkėjui, nes įmonė buvo parduota su didelėmis skolomis. 100 000 litų gryniais buvo perduoti D. S. vykdyti būtinuosius su įmonės veikla susijusius mokėjimus, kaip apyvartinės lėšos. Buvo užbaiginėjami darbai, žmonės dirbo, jiems buvo mokami atlyginimai, reikėjo mokėti už medžiagas. Liudytojas nežino, kas buvo UAB ( - ) pirkėjas. Akcininkai pinigus išvežė pirkėjui, nes įmonės perdavimo sutartyje, pats liudytojas jos nematė, kaip sakė akcininkai, buvo numatyta, kad pirkėjas nusipirkęs įmonę turi susimokėti UAB ( - ) kreditoriams skolas, o likusieji pinigai buvo skirti ateityje įvykdyti privalomus garantinius darbus bei įsipareigojimus, nes ( - ) statė didelius objektus ir jiems taisyti ateityje galbūt būtų reikėję piniginių lėšų. Liudytojas, kaip įmonės direktorius, parašė įgaliojimą perduoti turtą pirkėjui (dokumentus, automobilius, kompiuterį), 1,5 milijono litų grynaisiais D. J. buvo perduota be notarinio patvirtinimo. Įmonės balanse pinigai matėsi, tai turėtų žinoti buhalterija. 100 000 litų buvo išleisti „degantiems“ mokėjimams padegti. Įmonės pinigai buvo pas jį namuose ( - ), nes įmonės ofiso nebebuvo, jie jau buvo išsikraustę. Maždaug apie 1,5 mln. litų grynais litų buvo sukaupti ateičiai. Nepamenu kiek tiksliai. Abu akcininkai atvežė pinigus pas jį į namus ir suskaičiavo prie jo akių, dabar nepamena kokiomis kupiūromis pinigai buvo, jie skaičiavo, o liudytojas tai fiksavo sąsiuvinyje, po to jis tuos pinigus užpajamavo. Po to pinigai buvo dar kartą perskaičiuoti juos vežant įmonės pirkėjui, juos išsivežė arba D. J., arba D. S.. Jis tokios didelės sumos negalėjo pas save bute saugoti. Šiuos pinigus pas jį atvežė tik tuo tikslu, kad jis, kaip tuometinis įmonės ( - ) direktorius, pamatytų tuos pinigus, jie prie jo akių juos suskaičiuotų, o jis tai užpajamuotų dokumentu į kasą. Vėliau su akcininkais jis susitiko dar po kelių dienų prie įmonės ( - ), ten mašinoje perskaičiavo dar kartą pinigus, užpildė vėl dokumentus. Dokumentai buvo sukrauti kartoninėse dėžėse įmonės mašinoje T. A., pinigų - apie 1,6 milijono litų, kupiūromis buvo daug, tačiau į ką pinigai buvo sudėti – nepamena, vėliau pinigai buvo sukrauti į šio automobilio bagažinę, kodėl nebuvo surašytas pinigų priėmimo-perdavimo aktas – nežino. Į Vilnių akcininkai išvyko su dviem mašinomis, T. A. paliko pirkėjui, su kita nuosava grįžo namo. Šiuo metu liudytojas niekur nedirba, su D. S. jis visai nesusitinka, kartais susitinka turgelyje tik su D. J.. Skambino jiems, kai jam reikėjo vaistų, nes blogai jautėsi, negalėjo išeiti iš namų, gyvena vienas, tada D. J. atvežė vaistų. Apklausų metu policijoje ir FNTT jam niekas spaudimo nedarė, tačiau jis davė kitokius parodymus nei bylos teisminio nagrinėjimo metu, nes „gelbėjo savo kailį“ nuo nemalonumų. norėjau išsisukti nuo bylos, nenorėjo pakliūti į teismą, įsivelti į visą šitą reikalą, ne akcininkus D. J. ir D. S. gelbėjo, o save, duodamas FNTT tyrėjams akcininkams nenaudingus parodymus, norėjau likti nuošalyje nuo šio tyrimo, nes yra senas, ligotas, nenorėjo veltis į teisminį procesą, nes suprato, kad jeigu jau yra apklausa, tai bus vykdomas baudžiamasis procesas, todėl norėjo likti nuošalyje, nes nieko blogo nėra padaręs. Kada liudytojas perėmė įmonės vairą, tai žinojo, kad UAB „( - ) turi kreditorių, kai į įmonės kasą pinigus atvežė D. S. ir D. J. jis nežinojo, kad jie yra paėmę iš įmonės paskolas, nes jam tampant direktoriumi nebuvo padaryta įmonės finansinė ūkinė ataskaita, nežinojo įmonės finansinės padėties.Kad akcininkai yra skolingi įmonei dideles pinigų sumas, sužinojo tik prieš įmonės pardavimą, kada D. S. ir D. J. atvežė dideles pinigų sumas. Liudytojas turi pretenzijų jį apklausiusiam prokurorui E., nes jis jį primygtinai kvietė apklausai, nors liudytojas buvo labai sunkios sveikatos būklės. Prieš tai tris kartus jis buvo nuvykęs pas gydytoją, jam gydytoja išduodavo pažymas apie negalėjimą vykti apklausai pas ikiteisminį tyrimą atliekantį pareigūną, po to prokuroras liepė mano gydytojai, kuri mane pažįsta 25 metus, neišduoti pažymos dėl ligos, ji pažymos neišdavė, todėl A. S. turėjo vykti pas ikiteisminio tyrimo teisėją, kur vyko jo apklausa (t.2, b.l. 5-8), nors jis buvo po širdies ritmo sutrikimo, apklausos metu buvo gąsdinamas, buvo lyg rūke, bijojo prokuroro, nes jis taip pat dalyvavo apklausoje. Prokuroro veiksmų neskundė, nes jis nėra skundikas. Jis teisme parodymus davė teisingus, ikiteisminio tyrimo metu jis davė kitokius parodymus, nes buvo po insulto, todėl neviską gerai prisiminė, todėl galėjo kalbėti netiksliai, dabar neigia tuos parodymus, kuriuos davė apie UAB ( - ) finansus ir įmonės finansines operacijas.(T.9. b.l. 146-149, t.10. b.l. 97-100, t.11.b.l. 50-55)

38Liudytojas A. S. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu davė priešingus parodymus nei bylos teisminio tyrimo metu, šie parodymai per visą ikiteisminį tyrimą pas tyrėjus ir ikiteisminio tyrimo teisėją buvo nuoseklūs, atitiko byloje kitų liudytojų duotus parodymus bei byloje surinktus rašytinius įrodymus.

39Liudytojas A. S. pirmą kartą apklaustas 2011-01-24 FNTT tyrėjos I. P. parodė, kad jis nuo 2000 metų gegužės 23 d. dirbo UAB ( - ). Pradžioje jo pareigos buvo vadybininkas, o maždaug nuo 2005 metų jo pareigos buvo rinkodaros direktorius. Įmonės veikla buvo elektros inžinerinių tinklų montavimas – elektros instaliacija, signalizacija, interneto laidai ir pan. Kai jis įsidarbino UAB ( - ) įmonės vadovas buvo D. J. ir jo pavaduotojas buvo D. S., abu jie buvo bendrovės akcininkai. D. J. įmonės vadovu buvo beveik visą jo darbo įmonėje laikotarpį. Įmonė beveik visą jo darbo laiką dirbo normaliai, t.y., buvo užsakymų, dirbo pelningai. Sunkumai prasidėjo 2008 metų pabaigoje, kai pradėjo bankrutuoti statybinės organizacijos, pradėjo trūkti darbo, nebuvo atsiskaitoma už atliktus darbus. Tuo laikotarpiu įmonės savininkai D. J. ir D. S. nutarė įmonę parduoti. 2009 metų pabaigoje, tiksliau datos nepamena, D. J. jam pasiūlė tapti įmonės vadovu ir jis sutiko, nes tikėjosi toliau su juo dirbti. Tuo laikotarpiu, kai jis buvo įmonės vadovu bendrovė veiklos nevykdė, nebuvo atliekami jokie užsakymai, įmonė realiai buvo ruošiama pardavimui, t.y., buvo suruošti buhalterinės apskaitos dokumentai perduoti naujiems savininkams. Įmonės pirkėjus surado UAB ( - ) akcininkai, kaip buvo rasti įmonės pirkėjai ir kas jie tokie jis pasakyti negali, nes nežino, jam su jais bendrauti neteko – tą pačią dieną kai įmonė buvo parduota jis buvo atleistas iš darbo. Apklausos metu jam rodomuose dokumentuose 2009-11-30 susitarime dėl sutarties Nr. AP-04/04/01 nutraukimo Nr.1 ( su UAB ( - ), kuri tvarkė UAB ( - ) buhalterinę apskaitą), 2009-11-30 dokumentų perdavimo – priėmimo akte, kuriuo UAB ( - ) direktorė E. M. perduoda jam UAB ( - ) buhalterinės apskaitos dokumentus ties jo vardu ir pavarde yra jo parašas, šiuose dokumentuose jis pasirašė asmeniškai. Pasirašęs minėtą dokumentų perdavimo – priėmimo aktą jis dokumentus atidavė D. J. ir D. S., kurie juos išsivežė ir, kiek jis žino, perdavė naujiems įmonės savininkams. Ar buvo surašytas dokumentų perdavimo priėmimo aktas, kuriuo jis UAB ( - ) dokumentus perduoda įmonės akcininkams pasakyti negali, nes dabar nepamena. Apie UAB ( - ) pardavimo aplinkybes nieko pasakyti negali, nes nieko nežino, pasirašant akcijų pirkimo pardavimo sutartį, perduodant dokumentus jis nedalyvavo, įmonės pirkėjų nematė, su jais nebendravo, jų nepažįsta. Asmuo vardu ir pavarde K. Č. jam nepažįstamas, su juo bendrauti neteko (t. 1, b.l. 186-188).

40Liudytojas A. S. papildomai apklaustas 2011-07-29 tyrėjai I. P. parodė, kad jis UAB ( - ) direktoriaus pareigose pradėjo dirbti nuo 2009 metų pabaigos, tiksliau datos nepamena. Ar jis pasirašė dokumentą dėl materialinės atsakomybės už įmonės turtą pasakyti negali, nes nepamena, taip pat nepamena ar buvo surašytas perdavimo – priėmimo aktas dėl įmonės turto perėmimo. Jam įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai perduoti nebuvo, kadangi jie buvo saugomi UAB ( - ), kuri tvarkė UAB ( - ) buhalterinę apkaitą pagal sutartį. Koks įmonės turtas buvo perduotas jam tapus įmonės vadovu jis tiksliai nepamena, tačiau žino, kad nebuvo jokio vertingo turto, t.y., nebuvo jokio nekilnojamojo turto, nebuvo vertingų įrengimų, autotransporto priemonių, tai galėjo būti mažos vertės turtas: kompiuterinė įranga, gal 2 kompiuteriai, statybos įrankiai – grąžtai, kaltai, suvirinimo aparatas, montuojant elektrą naudojami įrankiai ir pan., šis turtas buvo senas, gal dar buvo galima jį buvo parduoti už kelis tūkstančius litų. UAB ( - ) neturėjo 2008-2009 metų laikotarpiu įsigijusi jokių specializuotų statybos transporto priemonių, įmonė jas nuomodavo iš kitų įmonių. UAB ( - ) nuosavybės teise turėjo kelis lengvuosius automobilius, kurie buvo daugiau kaip 10 metų senumo, taip pat turėjo kelis lengvuosius automobilius Toyota, kurie buvo įgyti lizingo būdu, tuo metu automobiliai priklausė bankui, automobiliai buvo apynaujai, įmonė mokėjo lizingo įmokas bankui. Kiek jis pamena, kai jis tapo įmonės vadovu jos jau buvo parduotos. Jis negali pasakyti, kodėl įmonės finansinėje atskaitomybėje už 2008 metus grafoje transporto priemonės nurodyta suma yra 176644 Lt, kadangi finansinė atskaitomybė buvo paruošta UAB ( - ) dar iki jam tampant direktoriumi, 2008 metų finansiniai rodikliai jo nedomino, kadangi direktorius tuo laikotarpiu buvo D. J., o jam tapus direktoriumi jokia finansinė atskaitomybė nebuvo ruošiama, nes jis vadovu dirbo gal tik kelis mėnesius. 2008-2009 metų laikotarpiu turėjo tik mažos vertės turtą: kompiuterinė įranga ir statybos įrankius, naudojamus instaliuojant elektros įrenginius. Ar buvo koks nors turtas perduotas akcininkams D. J. ir D. S. parduodant įmonę jis nepamena. Koks konkrečiai turtas buvo perduotas K. Č. parduodant įmonės akcijas jis nežino, nes nedalyvavo parduodant įmonės akcijas. Sodrai 2009-11-30 apie UAB ( - ) 26 darbuotojų atleidimą galimai pranešė UAB ( - ) atstovas elektroniniu būdu, įsakymą greičiausiai surašė jis, nes buvo įmonės vadovu, kokiu pagrindu darbuotojai buvo atleisti pasakyti negali, nes nepamena. UAB ( - ) turėjo ne vieną kreditorių, tarp jų ir UAB ( - ), kodėl nebuvo atsiskaityta su UAB „( - ) už atliktus statybos, nors UAB ( - ) 2008 metais turėjo 297639 Lt pelno, nieko pasakyti negali, nes nepamena, jam dirbant įmonės vadovu įmonė veiklos beveik nevykdė, apie atsiskaitymus su kreditoriais bei gautas sumas iš debitorių pasakyti nieko negali, nes nepamena. Kokiu tikslu buvo suteikta 900 000 Lt paskolą tuometiniam direktoriui D. J. jis niejo negali negali, nes apie jos suteikimą nieko nežino, jam dirbant įmonės vadovu jokios paskolos vadovams nebuvo suteiktos ir nebuvo grąžintos (t. 1, b.l. 189-191).

41Liudytojas A. S. papildomai apklaustas 2012-08-10 tyrėjai I. P. parodė, kad 2009 m. spalio mėn., perimti įmonės ( - ) vadovo pareigas jo paprašė D. J., dėl kokių priežasčių neprisimena. Į jo, kaip direktoriaus pareigas įėjo įmonės veiklos koordinavimas, t.y., darbuotojų priežiūra, darbų kokybės priežiūra ir pan., įmonės piniginių srautų jis nekontroliavo, neturėjo priėjimo prie e-bankininkystės, negalėjo atlikti bankinių pavedimų iš įmonės banko sąskaitų, bankinius pavedimus galėjo atlikti akcininkai D. J. ir D. S.. Jam tapus direktoriumi D. J. jam atidavė raktus nuo seifo, kuris buvo įmonės patalpose ir kuriame buvo laikoma įmonės kasa – gryni pinigai. Seife tuo metu buvo keli tūkstančiai litų, kurie buvo skirti įmonės darbuotojų atlyginimams, D. S. minėtus pinigus ir išmokėjo darbuotojams. Jam dirbant direktoriaus pareigose daugiau grynų pinigų nėra gavęs ar turėjęs, taip pat nėra niekam mokėjęs už prekes ar paslaugas grynais pinigais. Gali pasakyti, kad jei ir buvo gauta grynų pinigų jo vadovavimo laikotarpiu, tai juos gavo ir turėjo įmonės akcininkai D. S. ir D. J.. Apie įmonės akcininkams D. J. ir D. S. UAB ( - ) suteiktas paskolas jis nieko nežinojo, jam dirbant direktoriaus pareigose jokių paskolų nei grynais pinigais, nei mokėjimais per banką įmonei akcininkai negrąžino. Jam pradėjus dirbti direktoriaus pareigose UAB ( - ) turėjo tris automobilius, pirktus lizingo būdu – du Toyota L. C. ir vieną T. A.. Jam dirbant direktoriaus pareigose jis jokių įmokų bankui už automobilius nemokėjo, jei įmokos buvo mokėtos, tai jas mokėjo D. S. arba D. J., likutinę skolą bankui už Toyotas L. C. sumokėjo įmonės akcininkai, jis nežino kokios buvo sumos, taip pat nežino iš kur jie gavo pinigų. V. T. L. C. įsigijo D. S., tačiau pinigų už minėtą automobilį A. S., kaip įmonės vadovas, negavo, taip pat negavo pinigų ir už kitą parduotą automobilį Toyota L. C., kam buvo sumokėti pinigai už automobilius nežino, negali pasakyti. Kas ir kokiu būdu surado pirkėją D. J. automobiliui Toyota L. C. jis nežino. Gali pasakyti, kad minėtais automobiliais disponavo, sprendimus dėl jų likimo priiminėjo įmonės akcininkai D. S. ir D. J., jam tapus direktoriumi D. J. minėtų automobilių jam kaip direktoriui neperdavė. Dėl UAB ( - ) darbuotojų atleidimo iš darbo gali pasakyti, kad atleisti įmonės darbuotojus nusprendė akcininkai D. J. ir D. S., o jis tik surašė direktoriaus įsakymą dėl darbuotojų atleidimo ir pateikė UAB ( - ) kurios atstovai turėjo teisę pranešti SODRai apie darbuotojų atleidimą elektroniniu būdu. Jo darbas įmonėje pasibaigė 2009-11-30, kai iš jo buvo perimti įmonės dokumentai ir parduotos UAB ( - ) akcijos, jis tą dieną buvo atleistas iš užimamų pareigų, dėl to rašytinio akcininkų sprendimo jis nematė, tačiau žodžiu akcininkai jam pasakė apie atleidimą iš darbo, akcininkai turbūt pranešė ir UAB ( - ) atstovui apie jo atleidimą iš darbo, o UAB ( - ) atstovas turbūt pranešė SODRAi elektroniniu būdu (t.1, b.l. 186-194).

42Liudytojas A. S. apklaustas pas ikiteisminio tyrimo teisėją Kauno apylinkės teisme 2014-01-31 parodė, kad direktoriauti UAB ( - ) buvo paskirtas 2019 metais, 3 mėnesiai prieš įmonės pardavimą. Tuo metu prasidėjo krizė Lietuvoje, smuko statybos, o UAB „( - ) D. J. buvo direktorius, o D. S. – direktoriaus pavaduotojas, jų įmonė buvo surišta su statybomis ir elektros inžinierinių tinklų montavimu. Darbai išnyko, todėl UAB ( - ) akcininkai D. J. ir D. S. nusprendė parduoti akcijas, tam buvo ruošiami dokumentai. A. S. su likusiais žmonėmis vykdė darbus. Direktorius D. J. paskyrė A. S., jo sutikimu, į direktoriaus pareigas, kodėl būtent jį žino tik akcininkai. Jis galėjo atsisakyti, bet kur dėsies be darbo, jo gyvenimo aplinkybės buvo sudėtingos, ir jis sutiko. Jo funkcijos, kaip UAB ( - ) direktoriaus, buvo nieko nereiškiančios, nes jį paskyrė D. J. direktoriumi gal tik 2-3 mėn, tuo metu akcininkai tvarkė visus UAB ( - ) dokumentus ir finansus patys, pasirašinėjo dokumentus, kurie buvo ruošiami akcijų pardavimui. Įmonės buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei ( - ) A. S. jokių dokumentų niekada nepateikinėjo, dokumentus pateikdavo akcininkai. Reikia ne jo klausti, o akcininkų, kodėl paskyrė jį direktoriumi. Bijojo netekti darbo, todėl sutiko eiti direktoriaus pareigas, jo gyvenimo aplinkybės sudėtingos. Iki 2009-11-30 galėjo eiti direktoriaus pareigas, 3 mėn. buvo poste. Buvo direktoriumi, jo funkcijos: objektuose dirbo žmonės, jis organizuodavau jų darbą. Akcininkai D. J. ir D. S. pateikdavo jam įmonės dokumentus pasirašyti. Pardavus įmonės akcijas jo, kaip direktoriaus veikla užsibaigė, nepamena, kad daugiau ką būtų vykdęs. Tuo metu įmonės finansais užsiiminėjo tik akcininkai D. J. ir D. S., kuris už ką konkrečiai buvo atsakingas, negali pasakyti, nes nežino. Jie kaip akcininkai tarpusavyje susitardavo. Jis nežino, kas tuo metu buvo paskirtas įmonės kasininku. Nemano, kad jis (A. S.) buvo atsakingas už finansus, jis rankose niekada įmonės grynųjų pinigų nelaikė bei bankinių pavedimų nedarė. Jis tik koordinavo įmonės elektrikų veiklą. Nežino, kas darė visus atsiskaitymus, bet jis nedarė. Nežino, kas darė finansinius atsiskaitymus. Jam atlyginimą išmokėdavo direktoriaus pavaduotojas – D. S., atlyginimas įvairiai būdavo išmokamas, būdavo pervedimais į kortelę, būdavo, kad grynais atlyginimus išmokėdavo. Apie D. J. ir D. S. iš UAB ( - ) paimtas paskolas nežino nieko ir apie paskolų UAB ( - ) grąžinimą nieko nežino. A. S. buvo nominalus direktorius, t.y. tvarkė žmones, žiūrėjo kažkiek darbus, parašus dėjo ant dokumentų, kurie buvo ruošiami akcijų pardavimui. Jis jokių finansinių klausimų nesprendė, neturėjo jokių grynųjų pinigų, jokių pavedimų, atsiskaitymų nedarė ir iš kitų asmenų nepriiminėjo grynųjų pinigų. Jokių UAB ( - ) grynųjų pinigų savo rankomis nečiupinėjo. Pagal 2009-11-16 kasos pajamų orderį JAL 0000755 iš D. J. 100 000 Lt grynais pinigais negavo ir tokių pinigų nematė. Pagal 2009-11-27 kasos pajamų orderį JAL 0000758 iš D. S. 810 000 Lt grynais pinigais negavo ir tokių pinigų nematė. Pagal 2009-11-27 kasos pajamų orderį JAL 0000759 iš D. J. 740 000 Lt grynais pinigai negavo ir jų nematė. Matė prie firmos įmonės automobiliai automobilius Toyota L. C., bet daugiau negali nieko apie juos pasakyti, nėra važiavęs tais automobiliais. Jis pats važinėjo su senu VW Passat, kai firma buvo uždaryta, tą automobilį iš jo paėmė ir tiek, paskui lyg buvo kažkam parduotas. R. S. nežino. Pagal 2009-11-18 kasos pajamų orderį JAL 0000756 iš R. S. už LAND CRUISER 49 000 Lt jis negavo ir jų nematė. Pagal 2009-11-24 kasos pajamų orderį JAL 0000757 iš D. S. 49 500 Lt negavo. Finansinius dalykus tvarkėsi akcininkai, kuris iš jų buvo pagrindinis tik jie patys žino. Jie su juo nesidalino nei informacija, nei finansais, nei turtu. Jis gaudavo darbo užmokestį. Neatsimenu, kiek į rankas gaudavo, būdavo labai nedaug, bet jis neatsimena kiek, buvo keli mokėjimai. Jam dirbant direktoriumi, buvo visokių neužbaigtų darbų galų, buvo likę kažkiek žmonių, bet labai nedaug, su jais pabaiginėjo kažkokius darbus. Prieš tampant direktoriumi jis buvo atsakingas už rinkodarą - už aprūpinimą darbu, už žmonių parinkimą, už darbo drabužius ir praktiškai jis tą patį darė, ir kai skaitėsi direktoriumi. Kodėl neatsiskaitė su kreditoriais - įmonėmis, kurioms UAB ( - ) buvo skolinga, kai buvo direktorius, negali pasakyti, nes atsiskaitymus darė ir tvarkė akcininkai. Jie savininkai, jie patys ir žarstėsi pinigais, t. y. D. J. ir D. S. visą laiką kartu viską tvarkė. Akcininkai savo pinigus patys žarstė, jie A. S. nuomonės neklausė. 2009-11-30 įmonėje „( - ) jis sėdėjo, pasirašinėjo dokumentus ir juos atidavė akcininkams, neatsimena, kuriam iš jų jis perdavė įmonės dokumentus, ar D. S., ar D. J., poto jie sėdo į automobilį ir išvažiavo. Kur jie išvažiavo, jis nežino.. A. S. netvarkė nei ( - ) finansinių, nei turtinių reikalų, nežiūrint to, kad jis buvo direktoriumi, patys akcininkai tvarkėsi, jis tik pasirašinėjo dokumentus, kuriuos buvo paruošę akcijų pardavimui, dar truputėlį žmones prižiūrėdavo su darbais. Automobiliu TOYOTA AVENSIS jis nevažinėjo, juo akcininkai nevažinėjo. Su ja važinėjo technikos direktorius A.. Nežino, kur tas automobilis buvo, kai užsidarinėjo firma. 2009-11-30 dienai nežino kiek buvo įmonėje pinigų. Jis nevykdė jokių operacijų, susijusių su finansais ir turtu. A. S. niekam neperdavė 1 653 783, 24 Lt UAB ( - ) grynųjų pinigų, nes jų neturėjo, viską tvarkė patys akcininkai. Akcininkai turėjo ketinimų, planų kurti kitą firmą, tačiau jokios kitos įmonės nesukūrė, darbuotojus atleido. Visokius sprendimus priiminėjo patys akcininkai, jo nuomonės jie neklausė, buvo tik nominalus direktorius (b.t. 2, b.l. 6-8).

43Liudytojo A. S. parodymai duoti teisme vertinami kritiškai, nes yra paneigti kitų teisme apklaustų liudytojų bei bylos medžiaga, todėl jie yra galimai melagingi. A. S. priešingus parodymus nei teisme davė ikiteisminio tyrimo metu, tiek apklausiamas tyrėjų, tiek ikiteisminio tyrimo teisėjos, šie parodymai atitiko kitų liudytojų duotiems objektyviems parodymams. Ta aplinkybė, kad apklausiamas pas ikiteisminio tyrimo teisėja jis davė neteisdingus parodymus, o teisingus parodymus jis duoda teisme, laikytina kaip siekis sušvelninti atsakomybę kaltinamiesiems, jo buvusiems darbdaviams, su kuriais iki šiol palaiko draugiškus ryšius, nors iš darbo išėjo 2009-11-30. Tai, kad apklausiamas pas teisėja buvo po insulto, blogaio jautėsi, todėl galimai klydo savo parodymuose, nešalina jo atsakomybės už melagingų parodymų davimą teisme, kuriame jis taip pat nurodė, kad blogai jaučiasi. A. S. tiek ikiteisminio tyrimo metu tiek apklausiamas teisme buvo įspėtas dėl melagingų parodymo davimo, todėl už galimai melagingų parodymų davimą teisme, A. S. atžvilgiu iškeltina baudžiamoji byla pagal BK 235 str. 1 d.

44Liudytojas G. T. parodė, kad kaltinamieji nepažįstami, tik jų vardus ir pavardes žino, nes turėjo su jais reikalų gal prie 10 metų, jie jam prieš posėdį vėl paskambino ir paprašė paliūdyti teisme apie tarpininkavimą parduodant jų įmonę, jis sutiko. Tada jis susipažino su jais, nes jis tuo metu tarpininkavo parduodant verslus. Pradėjo tarpininkauti gal 2007-2008 m. Gal tris metus truko jo verslas, jis turi ekonomikos bakalauro laipsnį, ir magistro laipsnį bankininkystės, yra baigęs Vilniaus universitetą. Tuo metu j įmonė buvo UAB ( - ), pareigos buvo direktorius, ofisas buvo Kalvarijų g. 11-9. Šiuo metu įmonė neveikianti, nes sunku yra parduoti verslus sunku parduoti jeigu tas verslas nėra labai perspektyvus, ar nėra didelės apyvartos. Jis tarpininkavo parduodant kaltinamiesiems savo verslą UAB ( - ) K. Č., po to jis jo nematė, dabar kaip jis atrodė praktiškai neprisimena. Sandoris įvyko Kalvarijų g. ofise, kai baigėsi patalpų nuomos sutartis, tai sandorius sudarydavo restorane, kur jis turėjo kitą verslą, nes jis ten sėdėdavo, jis su ramentais vaikšto nuo 1992 m., vienos kojos amputacija įvyko 1999 m. Liudytojo verslo principas, kad dėdavo skelbimus į „Verslo žinias“ kad parduodame ir perkame verslus. Nenurodydavome, kad mes tarpininkai, ir klientui siūlydavome, kad jį atstovausime ir jeigu įvyks sandoris, už tai jiems priklausydavo sėkmės mokestis, kurio dydis buvo nustatomas priklausimai nuo įmonės veiklos ir turtinės padėties, jeigu tuščia įmonė, nevykdo veikos, tai mokestis keli šimtai litų. Jeigu normali įmonė, tai gali sėmės mokestios siekti ir 20 tūkstančių litų. Tokių tarpininkavimo sutarčių turėjome labai daug. Jeigu nieko neišeidavo,tai nieko negaudavo už tarpininkavimą. Kaltinamieji pardavė savo įmonę, jų veikla buvo kažkokia inžinierinė, kažkas su elektra. Jie kreipėsi į jį parduoti, o jis įdėjo skelbimą į internetą į tą jų puslapį, kas ieško pirkti tokią įmonę, gali susisiekti su juo ir gauti informaciją. Kaltinamieji neprašė įvertinti jų verslą jie norėjo už tarpininkavimą mokėti kuo pigiau, tam jie turėjo tik nurodyti ir pateikti duomenis kas parduodama, trumpą aprašymą kuo užsiima, nes jeigu nesuprantame ką pardavinėti, tai nepardavinėdavo, skelbime pavadinimo neminėdavo. Ką kaltinamieji susakė apie įmonę tą žinojau, jie netikrindavo ką nurodo pardavėjas, net tarpininkavimo sutartyje įrašydavo, kad pardavėjas atsako už jo pateiktų duomenų tikslumą pats. Neatsimena kada ir kaip jie atvyko. Atsimenu, kad dalyvavo tame įmonės sandoryje. Jo įmonę surasdavo, tai internete ir pagal laikraštį „Verslo žinios“. Jis turėjo atskirtą internetinį puslapį, tas saitas dar likęs, bet nėra likęs tas ( - ) pardavimo skelbimas. Įmonės pardavimas vyko restorane, nes jis kiekvieną dieną ten sėdėdavo. Liudytojas nieko neprisimena apie šitos įmonės ūkinę finansinę veiklą. Jie paprašė pas mane ar gali pas jį įvykti įmonės pardavimo sandoris. Tame restorane jie atvyko, ir atvyko įmonės pirkėjai. Sandoryje buvo kaltinamieji iš pardavėjo ir du iš pirkėjo pusės. Jis juos paliko restorano salėje, jie tvarkėsi savo reikalus. Ten susikrovė ant stalo pinigus ir juos skaičiavo, jis tuo metu juios paliko. Kadangi pardavėjai nenorėjo jam kaip tarpininkui daug mokėti, todėl liudytojas nesigilino į tą parduodamą įmonę, todėl jos dokumentai jam buvo neįdomūs, jie buvo atsinešę daug dokumentų, turėjo gal vieną papkę. Įstrigo atmintyje tai, kad pinigų nemažas kiekis buvo perduotas, todėl jis tame reikale nenorėjo dalyvauti. Viskas vyko toje restorano salėje, kurioje tik vakarais nuo 10 val. vyksta diskoteka, todėl dieną ta salė laisva. Salės vaizdą jis nubraižė ant popieriaus lapo ir jį pateikia teismui, dabar ten gali būti viskas pasikeitę.Po sudaryto sandorio jie išėjo, jis palydėjo juos, prieš tai matė. Kas atnešė ir kas išsinešė pinigus, kur sudėtus, tikrai neatsimena, nes tiek laiko praėjo, sunku detales prisiminti. Tarpininkavimo ir įmonės pardavimo sutartis buvo pasirašyta tikrai ne Kaune, nes ten liudytojas nevažiavo, jis pats UAB ( - ) akcijų pardavimo sutarties pasirašymo neprisimena, buvo pagal liudytojo paruoštą šabloną surašyta įmonės pardavimo-pirkimo sutartis, kadangi jie surado įmonės pirkėją, savo įsipareigojimą įvykdė, todėl jiems už tai buvo sumokė, abi pusės pasiekė, ko norėjo. Dabar ( - ) nevykdo veiklos, nes jis neturi sveikatos, nes jam sutrikęs miegas, kitos kojos paralyžius nuo juosmens, jam labai sunku ne tik judėti, bet ir ilgiau sėdėti. ( - ) bylinėjosi su Vertybinių popierių komisija, turėjo su jais administracinę bylą, jiems paskyrė baudas už tai, kad jie ieškojo investuotojų, o sprendime buvo sakoma, kad sakė, kad mes klaidiname žmones. Mums pasakė, kad mes pažeidžiam vertybinių popierių įstatymą. Mes negalime dėti skelbimo, kad ieškome investuotojų, nes tai yra vertybinių popierių platinimas. Kadangi liudytojas nesutiko su jų Vertybinių popierių komisijos sprendimu, jie liudytojui davė didelę baudą - 80 000 ar 100 000 Lt, vėliau teismas sumažino baudą iki 20000 litų. (t. 11., b.l. 187-189)

45A. A. M. (ankstesnė pavardė V.) parodė, kad kaltinamųjų jis nepažysta, galimai jie sugadino jo gyvenimą. Jis tvirtina savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, juos davė gera valia. Jis dabar bedarbis, gauna invalidumo pašalpą, dabar gyvena Marijampolėje. 2009 metais gyveno varganą gyvenimą Vilniuje, dirbo Kalvarijų turguje – prekiavo sendaikčiais, kartą prie jo priėjo „bahūriukas“ - jaunas vyriškis, apie 24-25 metų, smulkaus sudėjimo, apie 180 cm. Veidas pailgas, melsvų akių, su akiniais, su paltu žieminiu, kedais. Paklausė manęs ar turiu skolų, ar noriu užsidirbti pinigų, ir pasiūlė pasiūlė „pirkti“įmonę, tai yra, kad jis perrašys jo vardu už atlygį įmonę, už tai žadėjo išmokėti liūdytojo skolas ir dar duoti porą šimtų litų. Sutikdamas su jo pasiūlymu nieko blogo nepagalvojo, todėl tam vyriškiui padavė savo asmens tapatybės kortelę ir jis su ja nuėjo. Po valandos sugrįžo ir kartu su juo atvažiavo dar 2-3 asmenys su automobiliais. Vienas iš jų, vyras, tamsaus gymio, pilvotas, veidas apvalus, buvo su maža barzda, apie 50 metų amžiaus, išsitraukė apie 20 baltų ir tuščių lapų ir liepė juos pasirašyti, įvairiuose jų nurodytuose vietose.Po to su jais liudytojas nuvažiavo į Vilniaus Registrų patalpas, jie atvažiavo su „Mazda 626“ raudonos spalvos. Kalbėjo lietuviškai su rusišku akcentu. Nuvykus jie jam liepė paspausti numeriuką Registrų centre ir laukti savo eilės bei davė 100 litų susimokėti už registraciją. Nieko neaiškino apie vadinamą „akcijų“ pirkimą – pardavimą, sakė, kad nesigilinčiau ir kad vis tiek nieko nesuprasiu. Kada atvyko į Registrų centrą, jis ieškojo kur išsimušti numerį, vienas sėdėjo netoli jo, o kiti du sėdėjo toliau prie durų., jam liepė su jais nebendrauti. Priėjęs pakviestas prie langelio pasakė ten sėdėjusiai moteriai, kad nori perrašyti firmą nuo kito asmens ant savęs. Ji nurodė, kokių reikia dokumentų, jis juos užpildė, kada pildė dokumentus jam vyriškiai pasiūlė nueiti į tualetą ir ten viską paaiškino, ką ir kaip turiu daryti. Pasirašiau ir dokumentus atidaviau Č. draugui, ten jie sumokėjo apie 100 litų už įmonės perrašymą, gautus iš moters dokumentus atidavė tiems kartu su juo atvykusiems asmenims, nes jie liepė taip padaryti. Kada buvau Registrų centre, jis jokių dokumentų negavo, banko kodų generatoriaus negavo, banko kortelių irgi negavo. Vėliau dėl šios įmonės persirašymo fakto turėjo daug problemų, nes buvo nuteistas prieš keturis metus 15 parų, atliko arešto bausmę už padirtą parašą, jam tie asmenys nesumokėjo nei dar žadėtų 200 litų nei padengė jo skolas.Tik tada savo blogą padėtį pradėjo suprasti, kada sužinojo apie bylą su daug tūkstančių skolų. Jam paskambino iš VMI ir pasakė, kad turiu deklaruoti pajamas, paskambino antstolis ir liepė pateikti dokumentus. Kur dabar einu, vis tą firma išlenda. Ikiteisminio tyrimo metu fotonuotraukoje Nr. 1 atpažino K. Č. (t.1, b.l. 164-165), kuris jam pasiūlė pirkti įmonę, nuotrauką. Fotonuotraukoje Nr. 4 jis teisme atpažino kartu kartu su juo Registrų centre galimai buvusį A. S., kurio neatpažino ikiteisminio tyrimo metu (t.1, b.l. 161-163), jį pamatęsv teisme liudytojas nurodė, kad tai galbūt kitas žmogus, nes jis persenas. Liudytojas nusipirkęs įmonę ( - ) jokios veiklos nevykdė, nebuvo joks įmonės direktorius, nesuprato, kad valdo įmonės 100 proc. akcijų, jokių susirinkimų nedarė, jokio supratimo apie tai, kaip reikia daryti verslą, turint UAB-ę – neturėjo ir neturi. Daugumoje jam ikiteisminio tyrimo metu pateiktų dokumentų yra ne jo parašai. Mano, kad jo parašai buvo suklastoti, pasirašytį „drebančia ranka“, parašai visai nepanašūs į jo parašą.Ant dokumento įvardinto kaip „asmens turinčio teisę sudaryti sutartis“ yra mano parašas, nes jis buvo pasirašęs ant baltų lapų, todėl tas parašas taip ir galėjo ten atsidurti. Jam fiktyviai perrašant UAB ( - ) jis jokių įmonės dokumentų, turto, anspaudų, grynųjų pinigų negavo, tuo labiau 1,5 mln. Litų, jis buvo tik fiktyvus pirkėjas, jį patį apgavo, nes taip ir tie asmenys nepdengė skolas ir nesumokėjo žadėtų 200 Lt.(t.t.9., b.l. 186-188)

46Analogiškai A. A. A. M. (buvęs V.) parodė ir apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, tuo metu nurodė daugiau smulkesnių aplinkybių, nes jam buvo pateikti Registrų centre rašyti dokumentai. (b.t. 1, b.l. 158-160). Į klausimą ar ant jam parodytų dokumentų: 2009-12-04 UAB ( - ) akcininkų sprendimas, 2009-12-09 UAB ( - ) asmens, turinčio teisę sudaryti sandorius, parašo pavyzdys", 2009-12-04 Prašymas registruoti juridinių asmenų registre, lapas su antrašte „Dokumentai ir registro tvarkytojo pranešimai išduodami", yra jo ranka daryti parašai, jis atsakė, kad ant jam parodytų dokumentų yra ne jo ranka daryti parašai, ant šių dokumentų tikrai nesirašė (b.t. 1, b.l. 175-177). 2013-02-21 A. V. apklaustas kaip įtariamasis parodė, kad nori papildomai patikslinti bei pabrėžti, kad jis to asmens, kurio prašymu pasirašė dokumentus nepažįsta ir neatpažintų, taip pat, kad jis jokios veiklos jokios įmonės vardu nesiruošė vykdyti, kad jokių sandorių sudarinėti jokios įmonės vardu nesiruošė nei tada nei vėliau ir jam tai nebuvo reikalinga (b.t. 1, b.l. 183).

47Liudytojas J. Č. parodė, kad nepažysta kaltinamųjų ir nurodė, kad turi žmoną L., jie turėjo tik vieną sūnų K. Č., jis buvo baigęs aukštąjį mokslą, jaunystėje daug sportavo, tačiau ilgiau nei paskutinį dešimtmeti piktnaudžiavo alkoholiu ir 2010 m. sausio mėn. mirė. Jis mirė 48 metų. Dėl jo palaido gyvenimo su juo dar gyvu tėvai nebepalaikė ryšio, nebendravo su sūnumi. Sūnus užsukdavo pas tėvus 1-2 kartus per metus ir tik išgėręs alkoholio, dėl šios priežasties jie buvo susikę. Anksčiau jis teistas nebuvo. Sūnus gyveno Vilniuje, atskirai nuo tėvų ir savo šeimos, jis turėjo žmoną ir vieną sūnų. M. D. išsiskyrė su juo dėl to, kad K. buvo alkoholikas. Jis mirė galimai nuo infarkto, tėvas nežino ar tuo metu buvo blaivus, jis nesigydė ir ligoninėje negulėjo, apie sūnaus mirtį sužinojo vėliau. Savo sūnui nemokėjo alimentų, jam jis paliko jų bendro su žmona buto Taikos pr. 162-62, Vilnius, kur nuo 1987 metų jis buvo registruotas, dalį. Jo tėvai Č. su marčia ir anūku ir toliau bendraudavo ir iki šiol bendrauja, tačiau K. su šeima nebendravo, jis darė ką nori, apie jį nieko negalima buvo sužinoti, liepdavo nesikišti, jis kokius penkis metus neturėjo darbo, jis nežiūrėjo šeimos, namų, jam niekas nebuvo įdomu, liudytojas nežino kur jis eidavo. marti jį matydavo kartą arba du į savaitę. Jis negalėjo pirkti jokių akcijų, nes vedė ne tokį gyvenimo būdą, pastoviai būdavo neblaivus, todėl tokioje būsenoje verslus būti negalėjo, neturėjo ir pinigų. Jis nebuvo joks verslininkas, nes tam neturėjo sugebėjimų, kad jis būtų pirkęs verslą, gavęs daugiau nei pusantro milijono grynais, apie tai liudytojas būtų sužinojęs iš K. draugų bei pažystamų, jis būtų parėmęs savo šeimą, kuriai sunkiai laikosi, materialiai. Gali būti, kad K. Č. duomenimis kažkas pasinaudojo, nes jis pats verslu užsiimti negalėjo, liudytojas nieko nežinojo apie jo planus vykdyti verslą, apie 2009-2010 metų jo gyvenimo būdą, pajamas, veiklą nieko pasakyti negali.(t.9., b.l. 64, t.13. b.l. 188)

48Teisme apklausta liudytoja D. Č. nurodė, analogiškai kaip ir liudytojas J. Č.. Ji nurodė, kad ji su vuyru K. Č. yra išsituokusi, ji gyvena tik su jų bendru sūnumi, sunkiai verčiasi, ji dirba prekybos centre kasininke, jai vienai sunku išlaikyti namus ir paauglį sūnų, kuris mokosi mokykloje. Nors vyras K. Č. ir piktnaudžiavo alkoholiu, vedė netinkamą gyvenimo būdą, tačiau jis kartais aplankydavo sūnų ir nors negalėjo jo paremti materialiai, tačiau jam buvo geranoriškas. Jis turėjo daug skolų antstoliams. Jei jis būtų iš kur nors gavęs nors 1000 litų, nekalbant apie byloje minimą daugiau nei pusantro milijono, būtų sūnui nupirkęs dviratį, kurį mama nupirkti jam neturi piniginių lėšų.(t.13. b.l. 187)

49Liudytojas S. D. parodė, kad D. S. nepažysta, o J. pažįsta seniai, susipažino draugų rate, 8-9 metus, iki automobilio L. C. pirkimo, nėra draugai. Ieškojo automobilio, buvo šneka, kad D. J. parduoda automobilį. Sutarė, kad jį pirks, tačiau kol susitvarkė lizingo reikalus, lizingavo bendrovė „Snoro lizingas“, automobilis Toyota L. C., v.n. ( - ) jau buvo parduotas. Automobilis buvo juodas, rida apie 100 000 km. Jam D. J. pasakė, kad automobilį jau pardavė, po to pasakė, kad tas žmogus gal parduos jam, jis ą įsigijusios moters nepažinojo. Poto jis jį nusipirko iš naujosios savininkės R. S.. Jis nežino ar D. J. automobilį pardavė pažįstamam asmeniui. Kodėl iš karto pardavė automobilį ne jam, nežino, nesigilino į priežastis, tą moterį surado D. J.. Jis pasakė, kad pardavė R. S., jos nepažįsta, anksčiau jos jam neteko matyti. Automobilio pirkimo dieną iki jo namų R. L. g. 6 atvažiavo D. J. ir R. S.. Visi nuvažiavo prie Urmo bazės, ten suformino pirkimo-pardavimo sutartį, nekeitė numerių, automobilio draudimų, jis neprisimena, kas atvairavo automobilį, nes tai buvo prieš kelis metus. Tuo metu nežinojo, kad jie yra pora. Kai pirkau automobilį, nesuprato, kad iš sugyventinių perku automobilį. Už kiek D. J. pardavė automobilį R. S. nesidomėjo. Jis pirko automobilį už 50 000 Lt. Po to jis buvo pirktą automobilį keletą kartų paskolinęs D. J.. Ikiteisminio tyrimo metu sakiau, kad D. J. tuo automobiliu niekada nevažiavo, jis sakė netiesą. D. J. automobilį esu skolinęs keletą kartų, ikiteisminio tyrimo metu sakiau, kad niekada nesu skolinęs automobilio. Taip pasakė, tur būt todėl, nes nesuprato tyrėjos užduoto klausimo. Kiek kartų D. J. skolino automobilį, negali atsakyti, automobilį skolindavo D. J., nes jis prašė, įstatymai nedraudžia skolinti, skolindavo daugiausia 2 dienoms. Įmokas už automobilį mokėjau jis, tačiau neprisimena kas atlikdavo automobilio technines apžiūras, kas ir kokioje draudimo kompanijoje pirkdavo automobiliui civilinį draudimą, kas draudė ir kur automobilį KASKO draudimu, kas mokėjo, negaliu atsakyti. Automobilis gedo kaip ir visi naudoti automobiliai, remontuodavo kur papuldavo. Įmonių įvardinti negali, sąskaitų-faktūrų neišsirašinėjo. Su ta mašina kelių eismo taisyklių pažeidimų asmeniškai nėra padaręs. Jis dirba prekybos vadovu įmonėje „Sportland“. Šiuo metu nebevažinėju su Toyota L. C., pernai pardavė, tiksliai neprisimenu kada ir kam. Su šia mažina jis važinėjo apie 3,5 – 4 metus, po to pardavė, lizingo nebuvo išmokėjęs, lizingas paimtas 5 metams, tuo metu jo rida buvo apie 150 000 km. (t.8., b.l. 164-166)

50S. D. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu kaip liudytojas parodė, kad 2009 metų lapkričio mėn. jis lizingo būdu įgijo automobilį Toyota L. C., v.n. ( - ) Automobilio pardavėjas buvo R. S., automobilio kaina buvo 50 000 Lt. Jis pasirašė su UAB „Snoro lizingas“ išperkamosios nuomos sutartį, pagal kurią įsipareigojo mokėti įmokas už automobilį iki 2015 metų vasario mėn. Įmokas moka laiku pats asmeniškai. Kokiu būdu jis surado minėtą automobilį, kas pasiūlė jį pirkti, šiuo metu nepamena, R. S. asmeniškai nepažįsta, bendravo tik dėl automobilio pirkimo. UAB ( - ) jam nėra žinoma, nežino kokią veiklą bendrovė vykdo, kas jos vadovai ir akcininkai. D. S., A. S. nepažįsta, su minėtais asmenimis bendrauti neteko. D. J. pažįsta seniai, apie 7-9 metus, jie susipažino bendrų draugų pagalba, kokių konkrečiai šiuo metu pasakyti negali, nes nepamena, jie susitikdavo ir bendraudavo bendrų draugų renginiuose. Jo ir D. J. santykiai draugiški, tačiau vienas pas kitą į svečius nevažiuoja, nuolat nebendrauja. Gali pasakyti, kad D. J. jo neprašė įgyti lizingo ar kitokiu būdu automobilį Toyota L. C., v.n. ( - ) Minėtą automobilį įgijo savo asmeniniam naudojimui, D. J. nėra niekada skolinęs minėto automobilio, kartais juo naudojasi S. D. šeimos nariai, kurie D. J. nepažįsta (b.t.2, b.l. 11-15).

51Liudytojo S. D. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu ir teisme vertinami kritiškai, nes yra paneigti kitų teisme apklaustų liudytojų bei bylos medžiaga, todėl jie yra galimai melagingi, todėl S. D., kuris buvo įspėtas dėl melagingų parodymo davimo, ikiteisminio tyrimo metu ir teisme, atžvilgiu iškeltina baudžiamoji byla pagal BK 235 str. 1 d.

52Liudytoja R. S. teisme nurodė, kad D. J. pažįsta, 3-4 metus gyvena su juo. Iki gyvenimo kartu draugavo seniai, partnerystės nėra sudarę, bendrų vaikų neturi. Teisme ji atsisakė byloje duoti parodymus.(t. 8., b.l. 166)

53Ikiteisminio tyrimo metu informacija, kad R. S. yra kaltinamojo D. J. šeimos narys tyrėjams nebuvo žinoma, todėl jai tyrėjos nebuvo išsiškinta galimybė duoti parodymus prieš savo šeimos narį. Ji apklausta ikiteisminio tyrimo metu kaip liudytoja parodė, kad UAB ( - ) atstovų D. J., D. S., A. S. nepažysta. 2009 metais ji pirko automobilį Toyota L. C. 120 iš UAB ( - ). Minėtą automobilį pirkti jai pasiūlė kažkas iš pažįstamų, kas konkrečiai dabar pasakyti negali, nes nepamena. Siūlomo automobilio kaina jai pasirodė patraukti ir ji nutarė jį pirkti, kiek dabar prisimena automobilis buvo šios įmonės įgytas lizingo būdu banke. Pagal jai tyrėjos apklausos metu parodytus VĮ „Regitra“ dokumentus už perkamą automobilį ji sumokėjo 49 000 Lt. Pinigus už perkamą automobilį sumokėjo grynais pinigais UAB ( - ) atstovui, kurio nei vardo, nei pavardės nepamena, taip pat nepamena kaip jis atrodė, atpažinti negalėtų. Kiek dabar pamena, UAB ( - ) jai išrašė sąskaitą faktūrą, gavo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, kartu su UAB ( - ) atstovu buvo nuvykusi į VĮ „Regitra“ įforminti sandorio. Kadangi sandoris įvyko senai, ji minėto automobilio jau nebeturi, tai su sandoriu susijusių dokumentų nėra išsaugojusi. Kiek dabar pamena, tai UAB „( - ) turėjo sumokėti bankui, kad būtų galima įforminti automobilį jos vardu. Minėtą iš UAB ( - ) nupirktą automobilį ji kelių dienų laikotarpyje pardavė, kadangi jai pasirodė, kad jis nėra toks ekonomiškas kokio tikėjosi, kiek dabar pamena, tai automobilį iš jos pirko Snoro lizingas už 50 000 Lt. Daugiau apie automobilio Toyota L. C. pirkimo-pardavimo aplinkybes pasakyti nieko negali, nes nepamena –jį nuosavybės teise turėjo kelias dienas, po 2009 metų dar pirko kelis automobilius, jos niekas neprašė įgyti minėtą automobilį laikinai savo vardu, jį pirko dėl to, kad pati nusprendė dėl tinkamos kainos (t. 1, b.l. 156-157).

54Liudytojos R. S. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu vertinami kritiškai, nes yra paneigti kitų teisme apklaustų liudytojų bei bylos medžiaga, todėl jie yra galimai melagingi. Ji duodama parodymus buvo įspėtas dėl melagingų parodymo davimo ikiteisminio tyrimo metu, tačiau davė melagingus parodymus apie santykius su D. J., galimai norėdama padėti savo šeimos nariui sugyventiniui kaltinamajam D. J.. Ikiteisminį tyrimą vykdę pareigūnai šios aplinkybės nebuvo išsiaiškinę, todėl R. S. apklaususi tyrėja negalėjo pinai realizuoti R. S. teisės atsisakyti duoti parodymus ikiteisminiame tyrime, kur nusikalstamos veikos padarymu yra įtariamas jos šeimos narys. Nors tokioje R. S. veikoje yra BK 235 str. 1 d. požymiai baudžiamoji byla jos atžvilgiu dėl minėtų aplinkybių neiškeltina.

55Kaltinamojo D. S. žmona R. S. pranešė teismui, kad atsisako duoti parodymus, motyvuodama tuo, kad jos vyras yra kaltinamasis.

56Liudytoja I. P. parodė, kad dirba FNTT Kauno apylinkės tarnyboje tyrėja, ji atliko šioje byloje ikiteisminį tyrimą, byla nebuvo standartinė mokestinė byla, bylos tyrimas vyko ilgai ir komplikuotai, byla perduota į teismą po trijų su trupučiu metų. Tyrimo metu trūko įmonės ( - ) ūkinės finansinės veiklos dokumentų, kurie faktiškai turėjo būti pas paskutinį šiosįmonės akcininką ir direktorių. Byloje įtarimai buvo pateikti buvusiems “ ( - )“ akcininkams - kaltinamiesiems D. J. ir D. S.. Pradžioje juos niekas negynė, nes jiems nebuvo įtarimai pareikšti, kai jie buvo apklausti kaip liudytojai, davė parodymus, bet kada jiems buvo pareikšti įtarimai, tada procese jie dalyvavo su savo pasamdytais gynėjais ir jie parodymų jokių nebedavė. Po posėdžio metu išvardintų byloje esančių procesinių dokumentų (t.7., b.l. 67, 110, 123, 181, 192, 199) yra jos parašai, reiškia kad ji vykdė minėtas apklausas. Apklausiamieji asmenys turėjo teisę susipažinti su apklausų protokolais, duoti pastabas apie apklausoje užfiksuotus netikslumus, ji visada tai darydavo, nes tai padaryti nesunku, nes liudytojo apklausos tekstas pirmiausia renkamas kompiuterio ekrane, o po to atspaudžiamas, kad apklaustasis galėtų susipažinti su jo apklausos tekstu ir pareikšti pastabas. Jeigu apklausiamas asmuo neduoda parodymų, tai nieko neprigudrausi. Asmenų apklausos gali būti panašios, jeigu jie abu apklausiami apie tuos pačius dalykus ir jiems užduodami tie patys klausimai ir iš jų gaunami panašūs atsakymai. Apklausiant asmenis paprastai liudytojai ir kiti proceso dalyviai visada taiso protokolą ir todėl būna korekcijų. Esant netikslumams apklausos protokolas yra taisoma. Šioje byloje kaltinamieji D. S. ir D. J. visada perskaitė savo apklausas prieš pasirašydami. Kiek liudytoja pamena, kai buvo atliktas ( - ) ūkinės finansinės veiklos tyrimas, buvo nustatytos įmonės, kurioms ( - ) liko skolinga, po to iš jų buvo gauta informacija juos klausiant ar norės, kad būtų atliktas ikiteisminis tyrimas dėl jiems padarytų žalų, jiems sutikus buvo užpildyti reikiami dokumentai, surinkti duomenys ir įrodymai patvirtinantys apie tarp kreditorių ir skolininkės UAB ( - ) sudarytus sandorius, pagal kuriuos skolinkas ( - ) neatsiskaitė su kreditoriais. Šioje byloje daug veiksmų buvo atliekama jos darbą kontroliuojančio prokuroro G. E. nurodymu, todėl tie raštai kreditoriams galėjo būti surašyti prokuroro nurodymu. Prokuroras nedavė jokių neteisėtų nurodymų, jokio suinteresuotumo nejaučiau iš prokuroro, jokių skundų iš proceso dalyvių gauta nebuvo, gal žodžiu D. J., kai jam buvo pareikštas įtarimas, skundėsi, kad per ilga buvo jo apklausa, tuo jis buvo labai nepatenkintas. Galimai prokuroras suformavo klausimus specialistui. Šioje byloje kaltinamieji buvo apklausti įtariamaisiais tik po to kai buvo surinkti visi įrodymai pagrindžiantys jiems pateiktus įtarimus.Apie UAB ( - ) pardavimą buvo užduodami klausimai įtariamiesiems ir liudytojams, smulkiai aiškinamais buvo: kur? kada? kokie? Kur tai patvirtinantys dokumentai, kur gauti pinigai, kur fiziškai vyko sandoriai, buvo pateikti atsakymai, tačiau apie galimus šio sandorio tarpininkus nebuvo nurodytos jokios konkrečios informacijos. Todėl smulkiau tai nebuvo tirta, kaltinamieji to nebuvo klausinėjami, nes jie apklausose nebuvo nurodę, kad įmonę pardavė per tarpininkus, jie teigė, kad pirkėją susirado patys internete, bet konkrečių duomenų, kad buvo tarpininkaujama, nenurodė. Tai žinant būtų tikrinamos nurodytos aplinkybės. Per trumpą laiką nuo 2009m. lapkričio mėnesio buvo ne vienintelis UAB ( - ) direktoriaus pasikeitimas ir akcijų pardavimas, įmonė buvo kelis kartus parduota, pirmasis akcijų pirkėjas K. Č. jau buvo vienas miręs, todėl jo ir ( - ) sudaryto sandorio aplinkybių nebuvo galima sužinoti. Įtariamieji bylos tyrimo metu teisiškai neturėjo jokių sąsajų su įmonę, jie jau nebuvo nei akcininkais, nei vadovais, tai ieškojome, kas įmonę valdė duotuoju metu per Registrų centrą, nes buvo tikslas gauti įmonės dokumentus. Kam akcijas galėjo parduoti K. Č. , FNTT tyrėjai nustatė iš registrų centro duomenų. Buvo smulkiai analizuojamas įmonės pardavimo aplinkybės tikslu išsiaiškinti UAB ( - ) akcijų pardavimo realum, nes kilo abejones dėl sandorių tikrumo. Tyrimo metu buvo buvo apklaustas liudytoja R. S., kuri buvo nupirkusi iš UAB ( - ) lizinguojamą direktoriaus D. J. automobilį Toyota L. C., v.n. ( - ) kuri už kelių dienų ji pardavė S. D., tačiau juo toliau bylos duomenimis vėl naudojimosi D. J.. Ją apklausiant buvo domėtasi apie jos santykius su įtariamaisiais, ji nurodė kad nei vieno iš įtariamųjų D. J., nei D. S., nei liudytojo A. S. ji nepažysta. Ikiteisminio tyrimo metu nebuvo išsiaiškinta aplinkybė,kuri paaiškėjo teisme, kad ji su D. J. daug metų sugyventiniai, tokiu atveju R. S. turėjo galimybę atsisakyti duoti parodymus ar atsakyti į dalį klausimų, šia apklausiamų asmenų teise, kai jie yra įtariamieji, visada tyrėjų yra išaiškinama. Įtariamųjų buvo klausiama apie jų paimtas paskolas iš įmonės, kurios siekė daugiau nei milijoną litų, ką jie atsakė neprisimena, buvo pateiktos susipažinti ataskaitos iš M. T. metu iš UAB ( - ), kuri visą laiką atliko UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, buvo gauti ( - ) serveryje saugoti ( - ) buhalteriniai dokumentai, kurie buvo perduoti specialistams tyrimui. Buhalteriniai duomenys paimti poėmio būdu, juos ( - ) serverius aptarnaujantis specialistas A. B. ištraukė iš serverio ir padarė visų UAB ( - ) buhalterinių dokumentų kopijas į C. P. FNTT specialistai neturėjo galimybės pažiūrėti įrašo, todėl specialioje kompiuterinėje įmonėje tie duomenys buvo perrašyti į tokį formatą, kad FNTT galėjo duomenis peržiūrėti ir neturėdami specialios programos, šie duomenys apžiūros protokolu buvo apžiūrėti, dalyvaujant specialistams, kitus reikalingus duomenis apie UAB ( - ) iš UAB ( - ) išėmė prokuroras. UAB ( - ) daug metų teikia kvalifikuotas buhalterines paslaugas, dėl jų kvalifikacijos ir licenzijų abejonės nekilo nei tyrėjams, nei anksčiau VMI specialistams. Dokumentų peržiūra buvo vykdoma įmonėje, kuri teikė programinę įrangą vykdyti buhalterines paslaugas ir UAB ( - ), jie tikrai būtų pasakę ir pasiskundę, jeigu ( - ) būtų nelegaliai naudojusi jų nelicenzijuotą buhalterinę ( - ) programą. (t.11., b.l. 37)

57VĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba atstovė L. J. parodė, kad byloje pareikštą 32449,53 Lt (t. 2, b. l. 56) civilinį ieškinį palaiko, civilinis ieškinys paskaičiuotas įvertinus draudėjo - UAB ( - ) susidariusių nesumokėtų įmokų Sodrai suma, paskaičiuotą pagal įmonės pateiktas ataskaitas apie UAB ( - ) darbuotojų pajamas, darbo trukmę ir apie jų atleidimus. Nustatyta, kad nėra sumokėtos įmokos už 2009 metų rugsėjo - lapkričio mėnesius, nors Sodra siuntė raginimus jiems pateiktų draudėjo adresu, tačiau į raginimus nebuvo reaguota, todėl buvo įstatyti inkasiniai į jų sąskaitą, tačiau įmokos nebuvo nurašytos, nes UAB ( - ) pinigų banko sąskaitose nebuvo. Buvo tik nurašyta 242,38 Lt., o kiti pinigai 32449,53 Lt taip ir liko nesumokėti. Darbuotojų nežinau kiek dirbo įmonėje darbuotojų dabar negali pasakyti, tai užfiksuota dokumentuose, paskutinis didesnis atleidimas buvo spalio 30 d. atleisti 8 darbuotojai, 2009-11-16 atleistas D. J., 2009-11-27 D. S. bei paskutinis 2009-11-30 S., už visus juos įmokos nebuvo sumokėtos. Dar vienas UAB ( - ) darbuotojas buvo atleistas 2010-05-3, pagal apdraustojo prašymą, nes ji augino vaiką ir buvo išleista vaiko auginimo atostogų. 2011 metais atleistas dar vienas UAB „( - ) darbuotojas pagal darbo inspekcijos pažymą. Šiems 2 apdraustiesiems įmokos nebuvo apskaičiuotas, nes pagal tam tikrus duomenis atleista, įmokos nepriskaičiuojamos. P. S. elektroniniu būdu pagal įgaliojimą teikė E. M..Kas teikė 2010-05-31 pranešimą nežino, nes neturi ataskaitos, kadangi įmokos nebuvo skaičiuojamos už tą darbuotoją. Šiuos draudėjų pranešimus registruoja Sodros draudėjų skyrius, ji turi dokumentus tik tai, kas susiję su ieškiniu susiję. P. S. neteikia civilinių ieškinių baudžiamojoje byloje, tai vyksta retai, nes nežino apie pradėtus ikiteisminius tyrimus, šiuo atveju buvo gautas FNTT pranešimas, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas, buvo domimasi ar bus teikiamas ieškinys, Sodra į jį reaguodama pateikė civilinį ieškinį. Jei nebūtų šio rašto, būtų draudėjui toliau siunčiami raginimai, įstatomi inkariniai reikalavimai, po to nesumokant išieškojimui perduodami antstoliui. Sodra savo ruožtu vykdo išieškojimus, tai atlieka išieškojimų skyrius. 2009 m. nesumokant įmokų, buvo sustatytas neradimo aktas, nes nebuvo rasta draudėjo jo buveinės adresu, apie jo pasikeitimą Sodra nebuvo informuota. UAB ( - ) neradimo aktas sustatytas ir 2010-10-12. .(t. 2, b. l. 56, t.8. b.l. 162-163)

58UAB ( - ) atstovas G. M. parodė, kad jis dirba UAB ( - ) filiale Kaune, atstovauja centrinę būstinę, kuri yra Vilniuje, jie byloje pareikštą 6017,03 Lt (t. 2, b. l. 35) civilinį ieškinį palaiko. UAB ( - ) prekiauja apšvietimo, elektros prekėmis, daugiau pramoniniais. 2005 m. buvo sudaryta ilgalaikė bendradarbiavimo sutartis su UAB ( - ), joje numatytas atsiskaitymo už prekes atidėjimas iki 30 dienų. Laiku būdavo pervedami pinigai, praktiškai visą laiką nebuvo problemų, apmokėjimai dengdavo seniausią sąskaitą. 2009 m. dar buvo vykdomi apmokėjimai, didesnė skola susidarė 2009 rugpjūtį, susikaupė iš kelių pirkimų, iš smulkesnių sumų. Dėl skolų sumokėjimo su UAB ( - ) atstovais daugiau bendravo vadybininkai, jiems nekilo įtarimų, kad UAB ( - ) vadovai piktnaudžiauja pasitikėjimų, kad ir neatsiskaito, vis tiek galvojo, kad vykdo veiklą, kad įmonė buvo parduota jie nežinojo, jų neinformavo, nors jis asmeniškai bendravo su vienu UAB ( - ) vadovu D. S.. Jie kreipėsi į FNTT gavus atitinkamus nurodymus iš centro, nuvežė į FNTT skolą pagrindžančius dokumentus. Civilinio proceso tvarka galimai dėl skolos išieškojimo nesikreipė. Su kaltinamaisiais dėl skolos yra kalbėję, jie nuo jų nesislėpė. (t.8., b.l. 110)

59UAB ( - ) atstovas V. N. parodė, kad jis yra įmonės generalinis direktorius, jį su kaltinamaisiais siejo tik darbiniai santykiai , nes jie buvo mūsų klientai, pirko mašinas, atlikinėdavo remonto darbus, be to jie, kaip subrangovai statė mūsų įmonės pastatus. Atsiskaitė už du nupirktus automobilius Toyota „L. C.“ ir „Avensis“, bet yra likę neapmokėta daug smulkių sąskaitų už automobilio remonto darbus. Civilinį ieškinį 4302,54 Lt (t. 2, b. l. 63) palaiko. Jiems paskambino iš FNTT, iki tol dėl skolos jie nei į teismą, nei į policiją, nesikreipė, nors jau buvo kilęs noras išsiieškoti civilinio proceso tvarka. Jie rašė raštą naujam UAB ( - ) direktoriui, neprisimenu, ar apskritai atsakė į jų raštą, bet nepavyko skolos išsiieškoti. Kad UAB ( - ) buvo parduota žinojo, tačiau dėl kokių priežasčių – nežino, tik žinojo, kad rangovai neapmokėjo jiems už darbus. Taip sakė patys kaltinamieji. Jų įmonė UAB ( - ) liko skolingi už 2009 metus, už atliktą smulkių remontų, už darbus užsakovasv turėdavo sumokėti per 14 dienų Buvo pasitikėjimas, daug metų remontuodavosi. Jiems svarbu buvo klientas, todėl nesidomėjome kokia užsakovo finansine padėtis. J. ir S. važinėjo jų įmonėje nupirktais džipais „L. C.“, už nupirktus automobilius buvo atsiskaityta, kokiu būdu jis nežino, jie būdavo remontuojami jų įmonėje. (t.8., b.l. 109-110)

60UAB „Dogas“ atstovas A. L. parodė, kad UAB ( - ) pardavinėjo UAB ( - ), kuri užsiėmė statyba, elektros medžiagas, todėl kaltinamieji jam pažystami, su ( - ) vadovais D. S. daugiau bendravo, su D. J. tik porą kartų, su juio kaip direktoriumi buvo pasirašyta prekybinio bendradarbiavimo sutartis, buvo normalūs santykiai, vėliau tą sutartį nutraukė, nes ( - ) nemokėjo už įsigytas prekes. Skola gavosi per du mėnesius, liko nepadengta suma už 2009 05-06 mėnesius. Palaiko įmonės pareikštą 1747,83 Lt civilinį ieškinį. Skolos sumokėjimo tikslu jie skambindavo UAB ( - ) direktoriams, į įmonės telefonus, kurie buvo nurodyti sutartyje, nebuvo galima prisiskambinti, nekėlė niekas ragelio. Dėl skolos esame susitikę su kaltinamaisiais keletą kartų, jie neminėjo apie kokias nors įmonės problemas, kad žada parduoti įmonę, nieko neįtariau dėl įmonės pardavimo, vėliau sužinojo, kad UAB ( - ) buvo keleta kartų parduota, su tokiu atveju jie susiduria pirmą kartą, todėl nežinojo kokios yra kitos žalos išieškojimo galimybės, nebuvo galimybės skolos išieškoti kitais būdais, nesikreipiant į policiją, mano, kad dabar tarp jų liko tik civiliniai santykiai dėl žalos atlyginimo, niekas neinformavo apie kitas įmonės ( - ) skolas, taip pat apie įmonės pardavimą, akcininkų pasikeitimą. Jie gavo pranešimą iš FNTT, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl UAB ( - ), po to atsiuntė FNTT kvietimą atvykti dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo prieš ( - ).(t.9., b.l. 190)

61UAB ( - ) atstovė L. A. parodė, kad palaiko byloje pareikštą 107067,71 Lt ieškinį. UAB „( - ) su UAB ( - ) bendradarbiavo nuo 1999 m., santykiai buvo prekybiniai, gan neblogi. 2008-04-07 buvo perrašyta prekybos sutartis, padidintas kredito limitas bei skolų atidėjimo terminas. Ankstesnių sutarties sąlygų tiksliai neprisimenu, bet buvo taikomas apie 30 d. skolos atidėjimas ir taikomas 30 000 Lt kreditas. Kadangi įmonė turėjo nemažai objektų 2008-04-07 jie padidino ( - ) kreditą iki 70 000 Lt. 2008 m. pradėjo strigti piniginiai srautai už parduotas prekes, teko dažnokai susitikinėti dėl skolos gražinimo su įmonės direktoriumi D. J., iš jo būdavo daug pažadų. Dėl UAB ( - ) skolų sumokėjimo teko jai vykti į Kauną net su UAB ( - ) generaliniu direktoriumi A. A.. Buvo sustatinėjami skolų gražinimo grafikai, tačiau UAB ( - ) jų nesilaikydavo, po to vėl būdavo iš naujo sudaromi grafikai. 2009 metų rugpjūtį buvo pasižadėjimai mokėti po 15000-20000 Lt. per mėnesį, tai nebuvo vykdoma, po to skolos mokėjimo grafikas dar buvo susmulkintas 2009 metų rugsėjį. Tačiau ir pagal šį grafiką D. J. žadėtų sumų nepervedė, aiškino, kad turi įmonė atsiskaitymo problemų, kad negrįžta pinigai iš objektų. Kai paskutinį kartą D. J. buvo atvykęs į UAB ( - ) ofisą, buvo labai stipriai susinervinęs, aiškino, kad jam stoja širdis, kad jo nervai nebelaiko. 2009 metų gal spalio ar lapkričio mėnesį buvo paskutinis susitikimas su juo, atvažiavęs D. J. apie būsimą įmonės akcijų pardavimą, direktorių pasikeitimą neminėjo, sakė, kad atsiskaitys, sudarinėjo grafikus, lyg nieko ateityje nežadėtų keisti. Tuo metu jie teisinių priemonių skolos išieškojimui nesiėmė, kadangi kažkokie veiksmai UAB ( - ) vadovų buvo daromi, nes UAB ( - ) dalį reikalavimo įvykdė perleidę išieškojimą iš jos skolininko, todėl 2009-06-29 buvo pasirašyta trišalė reikalavimo perleidimo sutartį ir UAB „( - ) buvo perleista 70769, 94 Lt, tokiu būdu jiems per 10 mėnesių šis kreditorius atlygino skolą. D. J. siūlė ir daugiau jų skolininkų, bet jie nematė galimybės iš jų išsiieškoti skolos, nes šias įmones patikrino per „Creditinform Lietuva“, tos įmonės turėjo krūvas teismų, negatyvios informacijos, todėl jų neėmėme. Buvo pasirinkta tai iš ko dar buvo galima išsiieškoti, nes ir jie patys dirbo su tuo pačiu šiuo kreditoriumi. UAB ( - ) administracija galvojo, kad vėliau dar pavyks išspręsti skolos gražinimą, todėl ir topliau derino su D. J. skolų gražinimo grafikus. Po to jis nebesirodė, jo nebegalėjome surasti, duomenų bazėje pamatėme, kad pasikeitė direktorius. Nesidomėjome kodėl, bet supratome, kad su skolos gražinimu bus blogai. Byloje pareikštas 107067,71 Lt ieškinys yra tik už prekes, be sutartyje nurodytų delspinigių. Kai būna vėlavimai, neturime praktikos skaičiuoti delspinigius iš skolininkų, juos taikome tik tada, kai reiškiame civilinį ieškinį teisme. Esant vėlavimams yra praktika, kad toliau tiekiame prekes, neskandiname įmonės, jei matome, kad gali ( - ) išsikapstyti ir duobės. Perspektyvą, kad ( - ) atsiskaitys, matėme, todėl jiems buvo didinamas atsiskaitymo terminas, kredito suma iki 70 000 Lt, nes jų skolos buvo išaugusios net iki 180 000 Lt., galutinė skola apie 107 000 Lt, limitus neženkliai viršijome, nes D. J. sakė, kad jų statomiems objektams, kurie buvo nemaži, reikėjo prekių. Prekes pristatydavome ir patys, ir atvykdavo jie, pats D. S. retai atvažiuodavo prekių. Esant negražintoms praterminuotoms skoloms, UAB ( - ) kreipėmės į UAB ( - ) vadovus, jie rodė įmonės balansus, skaičiai buvo tvarkingi, buvo nedaug debitorinių skolų. UAB „( - )“ veikos praktikoje per 14 metų baudžiamojoje byloje išsiieškoti pinigus iš kreditoriaus bandome tik antrą kartą, tai nėra dažnas atvejis, nes pirmą kartą tiesiog apvogė. Paprastai skolas išsiieškome draugiškai, kai jau yra beviltiška padėtis reiškiame civilinį ieškinį, bet jei jau yra nusikalstama veika, kreipamės į teisėsaugos institucijas. Šiuo atveju, kai gavome iš FNTT užklausą, nutarėme, kad ir UAB ( - ) turi į juos kreiptis, nes pradėjo suprasti, kad yra kažkas ( - ) blogai, kad kažkas atsitiko, kai pradėjo keistis įmonės direktoriai, jų nerasdavo. Pradžioje pas UAB ( - ) vadovą D. J. dėl skolų sumokėjimo važiuodavo kas du mėnesius, į pabaigą kas mėnesį, vėliau dar dažniau, į teismą civiline tvarka nesikreipė, nes būrtų pasipylusios teismų krūvos, įmonė būtų turėjusi sumokėti žyminius mokesčius, skola dar būtų didėjusi, jos sugražinimas buvo nebeperspektyvus, nes pasikeitė UAB ( - ) direktorius, kaltinamieji, kurie buvo įmonės akcininkai, kitų įmonės direktorių UAB „( - ) nepristatė, apie įmonės pardavimo sandorį nepranešė. Paskutinį kartą matėmės 2009 metų pabaigoje, neprisimenu tiksliai, naujo direktoriaus dar nebuvo. Telefonu skambindavome D. J. į mobilų telefoną, kai jis neatsiliepdavo, jam skambindavo į ofisą, bet dažniausiai ten jo nebūdavo. Jų sudarytoje paskutinėje bendradarbiavimo Sutartyje buvo numatyta, kad skolininkai privalo pranešti apie esminius pasikeitimus įmonėje: pasikeitusius įmonės rekvizitus, vadovus, adresus, telefonus, sąskaitas ir kt., tačiau tai padariusi UAB ( - ) jiems pasikeitusių aplinkybių nenurodė. (t.8., b.l. 157-158)

62UAB ( - ) atstovė R. K. parodė, kad palaiko įmonės pareikštą 7631,95 Lt (t. 2, b. l. 33) civilinį ieškinį dėl įmonei padarytos turtinės žalos ir prašo priteisti skola už užsakovui UAB ( - ) kreditoriaus „Elektros darbai“ pagamintas prekes. Ieškinio suma yra be palūkanų, delspinigių, tai tik neapmokėtų sąskaitų faktūrų skola. Pagal tarp jų sudarytos sutarties sąlygas už prekes turėjo būti apmokama per 30 dienų. ( - ) už prekes neatsiskaitė, atsiskaitymas užsitęsė. ( - ) atsiskaitinėjo dalimis, atsiskaitymas užsitęsė apie metus laiko. Per atsiskaitinėjimo laikotarpį jie atvažiuodavo, atsirinkdavo dar pagamintų prekių: varinės juostos, apsaugos, tranzitinių spinta, paskirstymo skydas ir kt., viso dar paėmė prekių už 3679,95 Lt Lt sumą. UAB ( - ) kreipėsi į teismą civilinio proceso tvarka, bet priimtas teismo įsakymas buvo panaikintas, nes nebuvo galima nei teismui, nei UAB ( - ) atstovui įteikti procesinius dokumentus UAB ( - ) atstovams, nes būveinėje nieko nebūdavo, dokumentų bebuvo kam įteikti, jų nepasiimdavo. UAB ( - ) atstovo bendravimas dėl skolų sumokėjimo vyko su UAB ( - ) direktoriasus pavaduotoju D. S.. Net įmonės direktorius V. G. kartais net pats skambindavo D. S. norėdamas pasiteirauti, kodėl ( - ) nemoka už prekes, pradžioje atsiliepdavo, vėliau pradėjo nekelti mobilaus telefono ragelio. Kai gavo iš Kauno apylinkės teismo nutartį, kad panaikinamas priimtas teismo įsakymas išieškoti skolą, kadangi pati skola santykinai jų įmonei buvo nedidelė sumą, todėl tam skyrėme nedaug dėmesio. 2011 metais dar kartą pasidomėjo registrų centre apie ( - ) įmonę ir pamatė, kad nuo 2009 D. J. nebe direktorius, po to buvo kitas direktorius, kuris pabuvo 2 mėnesius, po to vėl keitėsi direktorius. Matėsi, kad pasikeitė ir įmonės akcininkai. Kadangi nepavyko susisiekti ir išsiaiškinti situacijos su D. S., suprato, kad civiline tvarka nepavyks išsiieškoti pinigų, todėl jie nusprendė kreiptis į teisėsaugos institucijas, kreipėsi į policiją iš iš FNTT gavo atsakymą, kad ikiteisminis tyrimas jau vyksta, nurodėt galimybę dalyvauti procese. Tada įstojome į procesą pateikę tam būtinus dokumentus ir įrodymus. Tokį paslaptingą įmonės savininkų bei akcininkų keitimą, įvertinę negražintas skolas kreditoriams, vertino kaip galimą UAB ( - ) savinkų sukčiavimą, nes jie vengė su kais kontaktuotis, neatsiliepė į skambučius, visai prapuola iš buveinės, tai atitiko įprastą scenarijų, kada skolininkai pradeda slapstytis nuo kreditorių, tai suprato, kaip stengimąsi išvengti atsakomybės. Jei UAB ( - ) savinkai ir vadovybė būtų bendravę, UAB ( - ) būtų bandžiusi su jais susitarti ir būtų nesikreipę į policiją. Todėl pradžioje kreipėsi tik civiline tvarka. Nepavykus, įmonėje pasitarėme, kad yra beviltiškas reikalas, kad skolos neatgausime, nusprendėme, kad jie nesąžiningi žmonės ir neatsiskaitys. Nusprendėme kreiptis baudžiamojo proceso tvarka, bet gavome raštą, kad ikiteisminis tyrimas jau pradėtas. Inicijuoti bankroto neketinome, nes matėme, kad įstatyminis kapitalas 10 000 Lt., pagalvojome, kad neverta. Su kitais UAB ( - ) kreditoriais kontakto neturėjau. .(t.8., b.l. 160-161)

63Liudytojas V. G., UAB „( - )“ direktorius papildomai parodė, kad kaltinamieji nėra jam pažystami, su kaltinamųjų įmonę buvo pasirašytos sutartį 2008-10-08, kurią pasirašė D. J.. Sutartys buvo pasirašomos abiems pusėms nedalyvaujant. Derybos vyko tik dėl pirkimo esmės, sutarties vykdymas buvo pavestas atsakingims asmenims. Ši įmonė buvo viena iš pirkėju, jų apimtys nėra didelės, tik vieną kartą buvo didesnė sutartis, kuri sudarė virš 61 000 Lt. Pas juos kita specializacija, silpnos srovės, dirbo su vidus instaliavimu. Kaltinamųjų įmonė liko mums skoloje 7631,95 Lt be delspinigių, ieškinį palaiko. Įmonės neradome, civ. byla nepavyko, todėl ieškojome toliau. Jeigu nevykdomi įpareigojimai mes skaitome, kad jie sukčiavo. Niekas neinformavo, kad yra įmonėje problemų, būtume tai sprendę. .(t.9., b.l. 66)

64UAB „( - )“ atstovas G. Ž. parodė, kad UAB „( - )“ buvo statybinė organizacija, o jų įmonė UAB „( - )“ parduodavo jiems elektros prekes. Liko neapmokėtos sąskaitos už prekes, todėl palaikome byloje pareikštą turtinė žala 8374,37 Lt (t. 2, b. l. 60) ieškinį. Civiline tvarka į teismą nesikreipė. UAB „( - )“ paėmė prekesm, neatsiskaitė, buvo vilkinamas atsiskaitymas, rašėme jiems raštus informuodami dėl atsiskaitymo vėlavimo su mūsų įmone, jie nereagavo, slėpėsi nuo atsiskaitymo, todėl mano, kad prieš jų įmonę yra padarytas nusikaltimas, jie parduodu prekes, sumoka mokesčius, o su jais neatskaito, kodėl taip taip atsitiko, nežino, UAB „( - )“ atstovai nepaaiškino.(t.9., b.l. 189-190)

65UAB ( - )“ atstovas G. Ž. parodė, kad dirba UAB „( - )“ generaliniu direktorius, įmonės veikla - komercinių patalpų nuoma, skolininkas UAB „( - )“ nuomojosi iš jų ofisui patalpas adresu ( - ). Palaiko byloje pareikštą 9681,82 Lt (t. 2, b. l. 65) civilinį ieškinį. UAB „( - )“ reikėdavo mokėti apie 1000 litų per mėnesį, pradžioje atsiskaitymai buvo laiku, bet nuo 2009 m. kažkurio laiko prasidėjo melavimai, išsisukinėjimai, nemokėjimai už nuomą ir tada nutraukė su jais sutartį. Kreipėsi į teismą dėl skolos išieškojimo. Antstolis uždėjo areštą jų įmonės trims automobiliams. Jis matydavo vieną iš direktorių važinėjantį su Toyota L. C. džipu, jis vis žadėdavo sumokėti skolą, mes tikėdami pažadais ir užsiaugino tokią skolą. Metus laiko nemokėjo už ofisą, bet žadėjo, todėl jeigu būtume įtarę, kad nemokės, tai būtų nutraukę sutartį anksčiau Jie dėl UAB „( - )“ turėjo nuostolių, nes mokėjo už jų patalpas komunalinius mokesčius, sumokėdavo PVM, už naudojimąsi internetu. Patalpos nutraukus sutartį buvo perimtos nedalyvaujant UAB „( - )“ darbuotojams, nes jie nebesilankydavo ofise, buvo surašytas perdavimo aktas, tačiau raktus nuo patalpų negrąžino. UAB „( - )“ savininkų D. S. ir D. J. nebebuvo, juos susitiko vėl tik tada, kaip priteisus teismui iš UAB „( - )“ UAB „( - )“ atlyginti žalą, atstovas G. Ž. kreipėsi į antstolį, tada D. S. susirado jį ( - ) ir paprašė, kad jis parašytų sutikimą dėl automobilių arešto nuėmimo ir sakė, kad parduos du Toyota L. C. automobilius ir grąžins visą skolą. Jis sutiko kad būtų nuimtas areštas nuo automobilių, nes norėjo, kad skola UAB ( - ) būtų sugražinta, tačiau po to, kada pardavė automobilius, UAB ( - ) visų pinigų negrąžino, tik kažkokią nedidelę dalį padengė. Tai buvo pirmas atvejis, kai jis pasitikėjo skolininku ir negrąžinus skolos nuėmė areštą, daugiau jų praktikoje tokių atvejų nebuvo ir dabar taip nebedaro. Kai dabar susidaro skola, jau po mėnesio rašome raštus, o po dviejų – nutraukia sutartį ir kreipiasi į teismą. UAB ( - )“ ir UAB ( - ) ofisai buvo kaimynystėje, jis pats asmeniškai vaikščiojo pas juos ir prašydavo skolingų pinigų. UAB „( - ) sąmoningai nenorėjo atsiskaityti su mumis, tempė gumą, nemokėjo, pažadėjo grąžinti skolą, jie tyčia sukčiavo - padarė nusikaltimą. Tai rodo ir tas faktas, kad jam, patikėjus jų pažadais ir parašius leidimą nuimti areštą nuo Toyota L. C., jis liko apgautas, nes A. S. vistiek pinigų negrąžino, nors buvo pažadėjo grąžinti visą skolą ar dalį jos, kai parduos areštuotus įmonės automobilius. Jie neminėjo, kad ruošiasi parduoti įmonę, neinformavo apie galimą įmonės nemokumą ar ruošiamą įmonės bankrotą, kad akcininkai yra paėmę paskolas, kurias planuoja sugrąžinti į įmonės kasą, tik kalbėjo, kad tikrai atsiskaitys, todėl liudytojas mano, kad taip kaltinamieji elgėsi taip tyčia, nes net negalvojo atsiskaityti su jais. Per UAB „( - )“ veiklos eigą jie kartais padarydavote pavedim, nes kitu atveju su jais seniai būtų nutraukta sutartis, jie mokėdavo labai retai, dalimis, į tris mėnesius vieną sumelę pamokėdavo, dėl to jie vis turėjo viltį, kad UAB „( - )“ tikrai atsiskaitys. Paskutiniu metu jie pradelsė tokį laiką, kad UAB ( - )“ turėjo nutraukti sutartį. Kad 2009 metai būtų buvęs kitas direktorius – S. neatsimena, apie tai, kad pakeitė UAB ( - ) direktorių jo neinformavo. (t.9., b.l. 189-190)

66Liudytojas G. L. ikiteisminio tyrimo metu parodė analogiškai kaip ir teisme, jis nurodė, kad UAB ( - ) buvo sudariusi negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį Nr. 3/2006 (2006-06-01) su UAB ( - ) pagal kurią buvo išnuomavusi administracines ir sandėliavimo patalpas, esančias Butrimonių g. 5. ( - ) administracinės patalpos buvo išnuomotos Butrimonių g. 5-207, Kaune. 2009 m. ( - ) atsiskaitymai už patalpų subnuomą bei komunalines paslaugas buvo vykdomi pavėluotai. 2009-08-17 ( - ) atsakingiems asmenims buvo įteiktas įspėjimas dėl susidariusios skolos apmokėjimo, tačiau įmonė į tai nesureagavo ir skolos neapmokėjo. UAB „( - ) kreipėsi į teismą dėl skolos išieškojimo. Remiantis 2009 spalio 13 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi Nr. L2-25905-530/2009 buvo kreiptasi į antstolį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB ( - ). Antstolis uždėjo areštą turimam UAB ( - ) turtui - trims įmonės automobiliams. 2009 m. spalio 21 d. buvo pranešta, kad UAB ( - ) nuo 2009-10-30 nutraukia subnuomos sutartį su UAB ( - ) dėl susidariusios 10 372,5 Lt skolos. 2009-10-30 buvo surašytas negyvenamųjų patalpų subnuomos sutarties nutraukimas bei 2009-11-02 negyvenamųjų patalpų perdavimo – priėmimo aktas, kuriose pasirašė jis. UAB ( - ) atsakingi asmenys šiuose dokumentuose nepasirašė, kadangi jų nepavyko rasti. UAB ( - ) jau anksčiau buvo išsikraustę iš nuomojamų patalpų bei jose nesirodė. Jie nesirodė todėl, kad buvo skolingi didelę sumą už nuomą, vis žadėjo sumokėti, tačiau taip ir nesumokėjo. Išsikraustydami jie susirinko visus daiktus ir dokumentus, tačiau raktų nuo nuomojamų patalpų negrąžino. 2009-11-03 UAB ( - ) direktoriaus pavaduotojas D. S. jo įmonei pateikė prašymą nuimti areštą nuo turimų įmonės automobilių, nes turi klientą ir nori juos parduoti, o gautus pinigus žadėjo skirti susidariusios skolos padengimui UAB „( - ) ". Taip pat, tą pačią dieną D. S. grynais pinigais padengė apie 2 000 Lt UAB ( - ) įsiskolinimą. Patikėjo D. S. pažadais ir UAB ( - ) kreipėsi į antstolį dėl arešto nuėmimo. Tą pačią dieną, kai buvo atvykęs D. S. jis jo paprašė grąžinti raktus nuo nuomotų patalpų. D. S. atsakė, kad raktų su savimi neturi, tačiau raktus pažadėjo grąžinti kai pardavęs automobilius, atveš pinigus. Tačiau žadėtų pinigų iš UAB ( - ) taip ir nesulaukė. 2010 m. sausio 27 d., remdamasi 2009 m. spalio 13 d. teismo įsakymu, UAB „( - )“ kreipėsi į antstolį M. P. dėl 10 450,29 Lt skolos išieškojimo. Skola iki šiol yra neapmokėta. UAB ( - ) išsikrausčius, jos nuomotos patalpos nuo 2009 lapkričio mėn. apie pusę metų buvo laisvos, t.y. niekam neišnuomotos. Į UAB ( - ) nuomotas patalpas darbo metu buvo galima patekti per du nesaugomus įėjimus. Poilsio ir švenčių dienomis į UAB ( - ) nuomotas patalpas darbo buvo galima patekti arba per įmonės teritoriją arba per praėjimą iš Partizanų gatvės UAB ( - ) patalpas Butrimonių g. 5, Kaune nuomavosi daugiau kaip 5 metai, juos visi sargai pažinojo. UAB( - ) atsakingi asmenys švenčių ir poilsio dienomis galėjo netrukdomai patekti prie anksčiau nuomotų patalpų, esančių Butrimonių g. 5, o kadangi nebuvo gražinę raktų galėjo netrukdomai patekti ir į pačias patalpas. Patekę į patalpas ( - ) atsakingi asmenys turėjo visas galimybes prisijungti prie interneto, o prisijungę - naudotis interneto bankininkystės paslaugomis. Pašaliniai asmenys, t.y. ne patalpas ( - ) nuomojančių įmonių darbuotojai – nebuvę tose patalpose, taip pat nežinantys patekimo į patalpas galimybių ir tvarkos, į anksčiau UAB ( - ) nuomotas patalpas poilsio ir švenčių dienomis patekti negalėjo. Nei D. J., nei D. S., nei kiti UAB ( - ) darbuotojai nebuvo minėję, kad ruošiasi parduoti įmonės akcijas. Nauji UAB ( - ) akcininkai ar direktoriai jam nėra žinomi ir jie į Butrimonių g. 5 niekada nebuvo atvykę bei į jį kaip UAB ( - ) generalinį direktorių nesikreipė (b.t. 2, b.l. 9-10) UAB ( - ) atstovas A. S. parodė, kad abu kaltinamuosius pažįsta asmeniškai, bendravimas truko apie 10 metų, maždaug nuo 1990 m., UAB „( - ) prekiauja signalizacijomis. Palaiko byloje pareikštą 15821,85 Lt (t. 2, b. l. 27) civilinį ieškinį, kurį pagrindė įrodymais – UAB ( - ) neapmokėtomis sąskaitomis. Kaltinamieji iš mūsų įmonės pirko prekes, bet už jas neatsiskaitė. Bandėme kalbėtis, kalbėdavo ir telefonu, ir taip susitikę, klausė, kodėl neatsiskaito, kaltinamieji sakė, kad nėra pinigų, dėl skolos sumokėjimo bendravo su jais abejais. Toje veikloje D. J. gal viršesnis buvo. Pradžioje vyko normali prekyba, už dalį prekių apmokėjo, vėliau prasidėjo neatsiskaitymas, dėl kokių priežasčių neatsiskaitydavo nežinojo, kada prasidėjo neapmokėjimai, neprisimenu. Bandė su jais dar kalbėtis, kaltinamieji vėliau paaiškino, kad įmonę pardavė, o jie pinigų neturi, vistiek su jais bendravo toliau, tikėdamiesi atgauti pinigus, bet vėliau suprato, kad pinigų neatgaus. Po to su jais jokių verslo ryšių nebeturėjo, nes jie yra skolininkai.Apie kaltinamųjų asmeninę finansinę padėtį nieko nežino, nes tarp jų nebuvo asmeninių - draugiškų santykių. Apie kaltinamųjų asmenines statybas žinojo tik tiek, kad jie turi psistatę namus turi, tačiau kur nežino. Kai pradėjo neatsiskaitinėti, piktybiško neapmokėjimo nebūdavo.kai su jais pakalbėjo, dalį pinigų atgavo, bet vėl paėmė prekių, tada nustojo visai mokėti. Mano, kad paėmę prekes kažkur sumontavo, o kur po to pradingo pinigai nesidomėjo. Laikotarpyje nuo 2009 sausio iki rugpjūčio mėnesio nebuvo atsiskaityta, tačiau prekes vis tiek tiekdavome, nerašėme jiems pretenzijų, nesikreipėme raštiškai, nes norėjo išsaugoti klientą, todėl suteikdavome prekes ir tuomet, kai jau buvo skola. Kiekvieną kartą parduodant prekes nebuvo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, kaltinamaisiais pasitikėdavo, todėl prekes duodavome skolon, sutarties kiekvienai prekei nebūdavo. Pasitikėjome kaip žmonėmis ir kaip įmone. Vėliau girdėjo nuogirdų, kad UAB ( - ) buvo parduota, kam ir kaip, negali pasakyti. Apie pardavimą sužinojo, kai jie jau normaliai ilgą laiką buvo nemokėta. Gal jie pasakė, kad neatsiskaitė nes neturėjo pinigų, todėl UAB „Kompleksinės apsaugos sistemos“ į policiją dėl skolos nesikreipė, nes nebuvo vilčių atgauti pinigus. Sužinoję apie pradėdėtą FNTT ikiteisminį tyrimą, parašėį FNTT pareiškimą. (t. 8, b. l. 106-108) UAB ( - ) atstovas V. B. parodė, kad jis dirba UAB Lantana“, kiek laiko darbo reikalais yra pažįstamas su kaltinamaisiais, negali pasakyti, su ( - ) daugiausiai bendravo buvęs pavaduotojas A. R., bet šiuo metu jis miręs. UAB ( - ) įsiskolinimas yra 44222,90 Lt., skola liko dėl vieno stambesnio objekto. Dirbo objekte ( - ) prie ( - ), darė gesinimo stotį ir automatiką. Mes atlikome darbus, komisija priėmė. Įsiskolinimas yra už medžiagas ir darbus. UAB ( - ) buvo rangovai. Buvo pasirašyta tarp UAB ( - ) ir ( - ) darbų atlikimo sutartis, joje buvo numatyta atsiskaitymo tvarka. Už atliktus darbus su jais ( - ) geruoju neatsiskaitė, patys į policiją nesikreipė. UAB ( - ) buvo tikslas kuo greičiau atgauti skolą, bet taip ir neatgavo, skolos išieškoti nepavyko, dar palaukus, kai UAB ( - ) vis tiek neatsiskaitė, ( - ) kreipėsi į skolų valdymo bendrovę ( - ), su kuriais pastoviai dirbo dėl skolininkų, kuri su UAB ( - ) vadovais vedė derybas, po to buvo atvažiavęs D. J. pas UAB „( - ) vadovus tartis dėl skolos gražinimo, jis sakė, kad pinigų neturi. Kelis sykius D., iš skolų valdymo bendrovės, su D. J. bendravo, šis vis žadėjo gražinti skolą, bet to nepadarė. Ar UAB ( - ) bankrutavo ar pardavė, tiksliai jis nežino. 2012 m. FNTT mums patiems paskambino ir jie sužinojo, kad FNTT pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl padarytų nusikalstamųveikų, po to jie jiems parašė pareiškimą dėl UAB ( - ) skolos negražinimo, UAB ( - ) pateikė FNTT tai patvirtinančius dokumentus. Jiems buvo svarbu atgauti pinigus. Atvykęs D. D. J. neminėjo, kad ruošiasi parduoti įmonę, neminėjo, tik vėliau iš skolų valdymo bendrovės sužinojo, kad savinkai pardavė įmonę ir mes neatgausime pinigų. Apie UAB ( - ) vadovų asmeninę turtinę padėtį nesidomėjo. (t. 8, b. l. 108)

67UAB ( - )“ atstovas direktorius S. L. parodė, kad UAB ( - ) pareikštą 49 061 Lt. civilinį ieškinį palaikome, jo įmonė užsiima statybos ranga, su statybomis dirba 25 metus. Su ( - ) atstovais bendradarbiavo ne vienus metus, pažįstami gal nuo 2005 metų, pradžioje problemų didelių nebuvo, vėluodavo su atsiskaitymais, bet palaukus, vėliau sumokėdavo. Su kaltinamųjų įmone paskutiniais metais turėjo dvi darbų atlikimo sutartis, UAB ( - ) atliko bendrus statybinius darbus, kaip subrangovai, kurie nėra surišti su elektros prekėmis, jie prekių iš ( - ) neimdavo, viską atliko savo darbais ir savo medžiagomis. Tik 2008 m. po dviejų objektų užaktavimo liko neapmokėta už darbus, liko įsiskolinimas apie 49 000 Lt., tai įrodo 2008-07-31 sąskaita-faktūra, kurią metus laiko derinome, buhalterijai siuntėme skolų sudarymo raštą, iš jų pretenzijų dėl atliktų darbų objekte nebuvo. Tas objektas buvo Kumpių kaime šalia UAB „( - ) UAB „( - )“, turėjo didelį užsakymą elektros darbams, turėjo dar kitų gerų užsakymų, netiki, kad jie negalėjo atsiskaityti su „( - )“. S. L. visą informaciją apie akcininkų finansinę padėtį žinojo iš UAB „( - )“ buhaltere dirbusios jo žmonos. Liudytojas įmonės direktoriaus D. J. klausdavo, kada gaus pinigus, jis žadėjo atsiskaityti. Dirbome ne pirmus metus, žinodami statybų verslą, dar prasidėjo statybinė krizė, per didelio spaudimo nedarė. Kadangi nemokėjo, todėl 2009 m. pabaigoje parašėm du raginimus sumokėti skolą, tačiau nebuvo reaguojama, pradėjo jausti, kad tai gumos tempimas, tuomet surašėme raginimus, D. J. su juo pradėjo nekalbėti apie skolas, todėl UAB „( - )“ kreipėsi į teismą civilinio proceso tvarka, buvo paruošti reikiami dokumentai. Kol su jais geruoju bendravo, kaltinamieji sakydavo, kad kai bus pinigų, atsiskaitys. Gale metų prasidėjus nebemokėjimui, jiems siuntė suderinimus, pradžioje siuntė raginimus neoficialiai, vėliau jau oficialiai. Rašydavome raštu todėl, kad būtų teisiški įrodymai bylą dėl skolos sumokėjimo nagrinėjant teisme, nes ten civilinė byla buvo užvesta. Liudytojas negalvojo, kad bus parduota įmonė tokiu būdu, paslapčiomis, neperspėjus “ ( - )“ didžiųjų kreditorių. Teismas byloje ilgai negalėjo atiduoti šaukimo. Iš registrų centro duomenų paprašė, nagrinėjant civilinę bylą. 2010 metų sausio ar vasario mėnesį kreipėmės į teismą, liepė išsiimti iš registrų centro pažymas, jas išsiėmė pamatėme, kad pirmasis akcininkas Č. mirė, akcijas pardavė, o kitas akcininkas sėdi įkalinimo įstaigoje. Iki civilinio ieškinio byloje pateikimo 2009 m. rudeni su D. J. bendravo, po to paskambino ir jis pasakė, kad nesukčiau jam galvos, nes jis jau pardavė akcijas. Sužinoję iš Registrų centro, kad ( - ) direktorius D. J. pakeistas į Savukyną, vėliau ( - ) akcijos parduotos kitam akcininkui, suprato, kad tai galų skandinimas, todėl kreipėsi į FNTT su pareiškimu - prašymu, kad ištirtų ( - ) buvusių akcininkų veiklą. Iš FNTT gavo atsakymą, kad kaltinamųjų veikoje nėra nusikalstamos veikos, tada kreipėsi į apygardos prokurorą, paprašė iškelti baudžiamąją bylą. Gan ilgokai ledai nejudėjo, tik iš trečio karto, bet praeitą rudenį prokuratūra atidavė dokumentaciją į teismą. Manau, kad kaltinamieji padarė ekonominę nusikalstamą veiką, nes liko skolingi kelioms įmonėms. Jis kaip gamybininkas ir verslo žmogus negalėtų pareikšti jokių skolininkui pretenzijų, kai skolininkui paskelbiamas bankrotas, tačiau šiuo „Jalstos“ atveju aišku, kad tai grynai nesąžiningą kaltinamųjų veiką. Kaltinamieji jei jiems buvo sunki materialinė padėtis nesiūlė perimti UAB ( - ) už skolą jiems savo kreditorių skolas nesiūlė. Kai jis paskaitė atsakymą iš tyrėjų, jiems ima juokas, kad ( - ) išvežė dviem mašinomis dokumentaciją. Tai grynai žmonių apgaudinėjimas. Liudytojas esant skolai pats nesidomėjo kitų skolininkų atsiskaitymais su kreditoriumi ( - ), tai kiekvienos įmonės reikalas. Kadangi gyvename teisinėje valstybėje, todėl liudytojas kaip įmonės direktorius pirmiausia kreipėsi dėl skolos išieškojimo civilio proceso tvarka, nors ir ( - ) turėjo apie milijoną skolos, tačiau jis nei tyčia bankrutavo, nei slapta pardavinėjo įmones, kas tuo metu buvo populiaru siekiant išvengti skolų sugrąžinimo, jam tai daryti net siūlė tai daryti išmanantys asmenys, tačiau jis atsisakė taip kitus apgaudinėti, nes yra garebningas žmogus, pasibaigus krizei jis po truputi atsigavo ir išsimokėjo skolas. Jis kaltinamųjų D. J. ir D. S. turtinę padėtį žino, nes jie prieš 6 metus artimiau bendravo, buvo geri tarpusavio santykiai, jis kaltinamiesiems kaip statybų specialistas davė patarimų, kai jie statėsi sau nuosavus namus, namai buvo statomi 2006, 2007 metais. Jų neklausė iš kokių lėšų statosi namus, tų namų vertė siekia nuo 500 000 iki milijono litų. Gali ir dar daugiau kainuoti. Šiuolaikiniai normalūs namai, geruose rajonuose. D. J. R., D. S. link L.važiuojant, S.. Jis jų asmenine turtine padėtimi nesidomėjo, tai jų reikalai, policijai jis apie kaltinamųjų turtą nepranešinėjo. Kai sužinojo, kad jie slapta pardavė savo įmonę, jis kaltinamųjų nėjo reketuoti, nes pardavę įmonę jie nebebuvo nei jos savininkai, nei direktoriai, todėl teisiškai jis jiems dėl skolų negalėjo reikšti pretenzijų, todėl per teismą ir nebereiškė. Tačiau jie pasielgė negarbingai, nes jam su jais kalbant dėl skolų gražinimo, jie 2009 metais sakydavo, kad pakentėčiau, kad sumokės skolą. Tačiau jie apgavo, tokiu būdu naikinti galus negražu, jie net neatsiprašė jo, jam dėl to pikta, nors buvo pažystami, kad jie pasielgė negarbingai, todėl kaltinamiesiems reikia atsakyti, nes jie apgavo ne tik jo įmonę ir kitas. Liudytojas domėjosi bylos medžiaga, paaiškėjus, kaip jie teisme pasakė, kad turėjo grynais daugiau kaip pusantro milijono litų, tačiau su kreditoriais neatsiskaitė, o pagal jų „pasaką“ pardavė savo įmonę už kelis tūkstančius litų, dar pridėjo tris Toyota mašinas, iš jų du apynaujus L. C. džipus, galop įmonė ( - ) nustojo egzistavusi. Nė viena įmonė tokiomis sąlygomis savo įmonės akcijų nepardavinėja, o jei turi problemų vykdo bankroto procedūrą. Liudytojas būtų sutikęs tuo metu už skolą paimti ir Toyota L. C. su neišmokėtu lizingu, nes krizės metu už nesumokėtą 200 tūkst. skolą buvo pasirašomos taikos sutartys, jei skolininkas kreditoriui grąžindavo nors 50 tūkstančių litų. Paskutinį kartą 2010 m. pavasarį, balandžio mėnesį, J. pasakė, kad jis ne akcininkas, kad dabar nieko nežino, sako „išgraušk“ – aš tau neskolingas. Tuo metu jis važinėjo su ta pačiu UAB ( - ) Toyota L. C. mašina. Iki 2010 m. vasario 20 d. liudytojas S. L. bendravo su D. S., tačiau ir jis, nors yra padoresnis už D. J., nei apie įmonės UAB ( - ) pardavimą, nei apie apie sandorio sąlygas, jam nieko nesakė ir jos pirkti nesiūlė. Jų įmonę būtų pirkęs, nes žinojo jų darbo specifiką. Jų pagrindinis darbas vidaus elektros instaliacija. Už skolą būtų pasiėmęs jų mašiną, tačiau jam to nesiūlė. Kol vyko ikiteisminis tyrimas S. jam pasiūlė tik statybinių medžiagų. S. savo L. C. buvo pardavęs, važinėjo su kita mašin, o J. buvo vis dar su ta pačia mašina. Jie žinojo, kad UAB ( - ), kuri buvo UAB ( - ) skolininkė, UAB ( - ) padavė į teismą, nes buvo skolinga 80 tūkst.skolos. Skirtumas tarp J. ir S. yra tas, kad S. nepraradęs sąžinės, jaučia didelę gėdą, skolą. D. S. dabar neturi iš kur paimti, yra sergantis, o J. visaip bando išsisukti.(t.8., b.l. 158-160)

68Liudytojas S. L. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė analogiškai kaip ir teisme, pateiktais dokumentais pagrindė byloje pareikštą civilinį ieškinį, nurodė dokumentus, kurie atspindi kokia skola įmonei ( - ) liko nesumokėjęs skolininkas UAB ( - ). Pagal rangos sutartis statybų darbai buvo atlikti ir UAB ( - ) išrašė UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras 2008-06-30 LAU Nr. 0000987 47200 Lt sumai, 2008-07-31 LAU Nr. 0000996 71180 Lt sumai, bendra suma pagal minėtas subrangos sutartis buvo 118380 Lt. UAB ( - ) per 2008 metų rugpjūčio – lapkričio mėn. apmokėjo 69318,94 Lt, liko skolinga 49061,52 Lt. 2008-12-31 buvo pasirašytas tarpusavio atsiskaitymo aktas tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ). Nuo 2008 metų lapkričio iš UAB ( - ) apmokėjimo už atliktas paslaugas UAB „( - ) negavo. Jo prielaida yra tokia, kad UAB ( - ) buvo parduota fiktyviai siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, UAB ( - ) yra viena iš UAB ( - ) kreditorių (t. 1, b.l. 151-153).

69UAB ( - ) atstovas G. T. parodė, kad jis dirba UAB ( - ), jų įmonė užsiima apsaugos, vaizdo stebėjimo sistemomis. Prieš tai UAB ( - ) daugiau bendravo su jų kolegomis konkurentais, po to atvyko pirkti prekių pas juos, jie džiaugėsi kiekvienu klientu. Su jais prekių tiekimo sutartis buvo sudaryta 2009-09-15, buvo numatytas atsiskaitymo už pirktas prekes atidėjimas, sutartį pasirašė D. S., jis buvo įmonės direktoriaus pavaduotojas, jie nežiniojo, kad yra vienas iš dviejų akcininkų. Visas sąskaitas-faktūras už prekių pirkimą pasirašinėjo taip pat D. S. Jų įmonė su UAB ( - ) bendravo 3 mėnesius nuo 2009 rugsėjo, kada buvo išrašyta pirmoji sąskaita-faktūra, iki 2009 lapkričio, spalio pabaigoje jau prasidėjo neatsiskaitymai už pirktas prekes, nors buvo viršytas neatsiskaitymo limitas, kurį kaip nežinomai įmonei nustatė 3000 Lt. Liko nepadengtas atsiskaitymas už prekes. Krizė jau buvo prasidėjusi. Tai nedidelė suma mūsų įmonei, todėl plačiau nesidomėjome ( - ) , skyriaus vadovui Irmantui pavedė sužinoti, kodėl nevykdomi atsiskaitymai, D. S. jam pažadėjo per 10 dienų apmokėti skolą, tarp jų vyko žodiniai pokalbiai, į tai įsijungė ir jis pats, tačiau neatsiskaitė, žadėjo atsiskaityti vėliau, per mėnesį. Neatsiskaitė, todėl vėl jam skambino asmeniškai į mobilųjį telefoną, buvo siunčiami raštai UAB ( - ) su prašymu atsiskaityti, negavo jokio atsakymo, grįžo registruoti laiškai, kad nerasti adresatai. Kreipėmės į įmonę „( - ), jie atsiuntė raštą, kad įmonė parduota, tapo aišku, kad šią sumą tenka palaidoti. Manė, kad buvo įvykdyta afera, kuria buvo stengiamasi nuslėpti galus ir kreditorius „palikti ant ledo“. Piktybinis neatsiskaitymas su kreditoriais yra nusikalstama veika, kai problemos įmonėse kildavo dėl krizės padarinių, tose įmonėse buvo skelbiamas bankrotas. Esant skolai, vėluojant su atsiskaitymais, nebuvo jokio skolininko bendravimo su kreditoriumi. Jų įmonė turėjo ir kitų skolininkų, bet jie nesislapstydavo, bendraudavo, ieškodavo sprendimų. Dėl UAB ( - ) skolos civilinio proceso tvarka į teismą nesikreipė, nes nebuvo žinoma skolininko buvimo vieta, todėl skolą buvo nurašę į nuostolius, jų įmonei tai per maža suma, gaila laiko. Bet iš FNTT jie gavo raštą apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, jie paliudijo, kad ir jų įmonei ( - ) liko skoloje, piktybiškai neatsiskaitė, FNTT perdavė turimus dokumentus. Kaip suprato, prasidėjo ikiteisminis procesas, buvo surasti UAB ( - ) atsakingi asmenys, todėl nusprendė padėti teisėsaugai išsiaiškinti visas jų skolas ir kreditorius. Nei apie skolininkų įmonės pardavimą, nei apie naujus imonės investuotojus jiems informacijos nebuvo pateikta, jokių minčių, jokio rašto, ar pasiūlymo pirkti ( - ) nebuvo gauta. Kad įmonėje 2009 pabaigoje pasikeitė direktorius jie nežinojo, todėl dėl skolos sugražinimo jis lapkričio mėnesį dar kalbėjo su D. S., jis žadėjo gražinti skolą, kad yra pasikeitęs įmonės direktorius, juo yra S., jis nebuvo informuotas. Lapkričio mėnesio sąskaitoje – faktūroje perkant prekes D. S. pasirašė kaip direktoriaus pavaduotojas. UAB ( - ) ir UAB ( - ) prekių tiekimo 2009-09-15 sutartyje buvo nurodyta, kad šalys viena kitą turi informuoti apie pasikeitimus įmonės vadovybėje. G. T. su D. J. nebendravo, jų su S. asmeniškai nepažinojo, pradėjus reikalauti skolos gražinimo, UAB ( - ) pinigų nei karto už nupirktas prekes nepervedė, todėl byloje pareikštas 4903,65 Lt. civilinis ieškinys už medžiagas, be delspinigių. .(t.8., b.l. 161-162)

70Liudytojas I. B. parodė, dirba UAB ( - ), Kauno skyriaus vadovu. D. S. jam pažįstamas, susipažino, kai atėjo sudaryti su jų įmone pirkimo sutartį. Pirko įvairias elektros prekes, pirma buvo pasirašyta sutartis, vėliau pirko prekes, tačiau už nupirktas prekes iš viso neatsiskaitė. Sutartyje buvo numatytas atsiskaitymo terminas, jiems buvo duotas prekių pirkimo 10 tūkst. litų limitas, tačiau jie praleido visus sutartinius terminus. Kai jie neatsiskaitė su jais, pradėjo UAB ( - ) atstovų visur ieškoti, vyko į UAB ( - ) būveinės vietą, ieškojome kitais adresais, skambino sutartyje nurodytais būveinės ir direktoriaus D. S. telefonais, tačiau telefonas būdavo išjungtas, rašė laiškus UAB ( - ) elektroniniu adresu. Bandžiau ieškoti pagal įmonės registraciją, net per FNTT, nes ten turi klasioką. UAB ( - ) pėdsakai buvo dingę. Tokią jų veiką vertina kaip nusikalstamą, nes paėmė prekes ir neatsiskaitė. Jie dingo, mūsų neieškojo, kad atsiskaitytų, kad nurodytų neatsiskaitymo priežastis. .(t.9., b.l. 167)

71UAB ( - ) atstovas V. T. parodė, kad jis dirba UAB ( - ) direktoriumi, įmonė užsiima autobusų nuoma nereguliariais maršrutais. Su vienu iš UAB ( - ) direktorių buvo sudarę sutartį ir vežiojo kiekvieną dieną jos darbuotojus į Vilniuje esantį objektą, baigus darbus nebuvo su jais atsiskaityta, jie liko skoloje, jis su J. bendraudavo telefonu, su juo buvo susitikę tik sudarant keleivių pervežimo sutartį, pastoviai prašant iš jo skolos gražinimo, jis kartais pravesdavo pinigų. UAB ( - ) UAB ( - ) skoloje liko 11 tūkstančių litų, tai yra maždaug už 22 darbo dienas, byloje pareikštą įmonės ieškinį palaiko. Pirmą pusmetį atsiskaitymai vyko tvarkingai, vėliau prasidėjo vėlavimai, pastoviai buvo žadama atsiskaityti, tačiau neatsiskaitoma, paskui nutrūko mūsų ryšiai. Todėl UAB ( - ) užbaigė su jais bendrauti ir nebevežiojo jų darbuotojų. Kai prasidėjo neatsiskaitymai ir skola pasidarė per didelė, 1-2 tūkstančiais litų didesnė nei dabar reiškiama ieškinyje, skambino D. S. ir prašė atsiskaityti. Dėl įsiskolinimo į teismą nesikreipė, bet tokios mintys buvo, tuo metu gavo raštą iš FNTT, dėl UAB ( - ) finansinių aferų, byla buvo pradėta anksčiau, ne jų įmonė inicijavo ikiteisminio tyrimo pradėjimą. UAB ( - ) pateikė tyrėjams visus dokumentus susijusius su UAB ( - ) ir neatsiskaitymais. J. jų įmonės neinformavo, kad parduoda UAB ( - ), šios imonės jiems pirkti nesiūlė. Vėliau nebebuvo galimybės su jais susisiekti telefonu, nes UAB( - ) vadovų telefonas tai išjungtas būdavo, tai nekeldavo ragelio. Skolos išieškojimą jie buvo padavę skolų išieškojimo tarnybai, kad surastų ( - ) atstovus, nes nebebuvo galimybės su jais susisiekti telefonu, nes telefonas arba išjungtas būdavo, ( - ) nekeldavo ragelio dėl įmonės suradimo. Suprato, kad ( - ) atstovai daro nusikaltimą, nes slapstosi nuo jų. piktybiškai negrąžino skolos, todėl jaučiasi apgautas, UAB ( - ) direktoriai jo įmonei liko skolingi. Kitos įmonės, su kuriomis dirbo nėra skolingos, tarpusavio atsiskaitymai vyksta pagal sutartis. Esant įsiskolinimams, kitos įmonės nesislapsto nuo jų, vyksta pokalbis. Tik UAB ( - ) vienintelė tokia buvo, todėl jie tik šį vienintelį atvejį per savo veiklą buvo kreipėsi į skolų išieškojimo tarnybą. .(t.9., b.l. 189-190)

72UAB ( - ) atstovas N. M. parodė, kad jis dirba UAB ( - ) finansų vadovu. Kaltinamiesiems priklausanti įmonė UAB ( - ) pirkdavo iš jų įmonės įrankius, buvo vienkartiniai pirkimai, bendradarbiavimo sutartis su ( - ) nebuvo pasirašyta, 2009-12-02 įmonės direktorius buvo S., jų įsiskolinimas liko nedidelis, byloje pateiktas ieškinys pagal dvi neapmokėtas sąskaitas faktūras. UAB ( - ) direktorių nepažinojo, nes tuo met įmonėje nedirbo. UAB „Mastermann“ civilinio proceso tvarka norėjom atsiimti skolą, todėl kreipėsi į teismą, tačiau UAB ( - ) atstovai nebuvo randami, todėl nebuvo galima jiems įteikti teismo dokumentų, todėl teisme ieškinys buvo atmestas teismo nutartimi Nr. 31615/09. Kadangi skola savo dydžiu UAB ( - ) nėra didelė, skolos ieškojimo išlaidos būtų didesnės, todėl skolininkų paieška buvo sustabdyta. Vėliau į UAB ( - ) paskambino policija, informavo apie atliekamą ikiteisminį tyrimą, todėl UAB ( - ) pateikė ieškinį byloje, todėl prašo priteisti ieškinį iš kaltų asmenų, ieškinį pilnai palaiko. Jeigu atlygintų žalą pretenzijų neturėtų. Kiti jų įmonės skolininkai nuo UAB ( - ) nesislapsto, todėl priešingus UAB ( - ) vadovų veiksmus vertina neigiamai. Tačiau jeigu iš policijos į juos nebūtų kreipesi, nebūtų jų ieškoję nes skolos suma UAB ( - ) buvo per maža. .(t.9., b.l. 63-64)

73UAB „( - ) atstovas R. K. parodė, kad jis atstovauja ( - ), pasikeitė įmonės pavadinimas, dabar vadinasi ( - ). Civilinį ieškinį palaiko, įvykiai vyko jam nedirbant, tuo metu buvo kitas darbuotojas. Esame didmeninės prekybos, prekiaujame elektros prekėmis. Jie pirko elektros prekes, sutartis buvo sudaryta, mūsų įmonė su jų įmone UAB ( - ) buvo sudariusi ilgalaikio bendradarbiavimo sutart, už prekes sumokant pagal atidėjimą. Jiems buvo parduotos prekės, už kurias nebuvo iš viso atsiskaityta, neatsiskaitymai vyko už prekių kelis pirkimus. R. K. bendravo kelis sykius su D. S., nes jis buvo klientas, atstovavo UAB ( - ), dėl skolų išieškojimo, keletą sykių jis buvo atvažiavęs, todėl jo domėjosi, kodėl laiku UAB ( - ) neatsiskaito. Tuo metu buvo krizės laikas, todėl atsakymas buvo paprastas - kad vėluoja pinigai už objektus. Jis į jokias tarnybas atstovaujant ( - ) asmeniškai nesikreipė , gal tai padarė vyr. buhalterė. Su skolininku D. S. bendravau, sakė, kad nėra pinigų, kai klientai sumokės jiems, tada sumokės ir mums. Neprašėme, kad parodytų kur prekės padėtos. Labai nesigilinau. Nekilo įtarimas, kad perparduoda prekes. Sakė, kad atsiskaityti negalėdavo, nes vėluoja pinigai už darbus. Jų objektais pats nesidomėjau, atėjau dirbti jau tada, kai ši istorija jau buvo įvykusi. Paskutinė sąskaita, už kurią yra įsiskolinimas - 2009-02-12, ar vėlesnėmis datomis sąskaitos faktūros dar buvo išrašytos, negali tiksliai atsakyti. Sąskaitos visada rašomos atiduodant prekes, jei pirko smulkmės, galėjo išrašyta sąskaita tokia maža, tai nebuvo dalinis atsiskaitymas. Grynais pas mus negalima atsiskaityti. .(t.8., b.l. 108)

74Liudytoja E. M. parodė, kad kaltinamuosius pažįstu, su jais anksčiau siejo darbiniai santykiai, tuo metu ji dirbo įmonės ( - ) direktorė ir turėjo sutartį su kaltinamųjų D. S. ir D. J. įmone UAB ( - ), jų įmonei tvarkė buhalterinius dokumentus. Ji buvo apklausta tyrimo metu du kartus, davė išsamius parodymus, juos visus tvirtina (t. 1, b.l. 123-134, 136, 137-140). Liudytoja parodė, jų įmonės pasamdytas žmogus tvarkė apskaitą, buvo kelios moterys. Visus techninius darbus darydavo J. J., prieš ją tvarkė V. N., liudytoja viską patikrindavo, nes atlikdavo vyr. buhalterės pareigas. Įmonės kasininkas buvo D. J., kur jis laikydavo įmonės grynuosius pinigus, kur buvo kasa, liudytoja nežino, buhalterinę apskaitą reglamentuojantys įstatymai šios vietos buvimo įmonėje nėra griežtai apibrėžę. Ten kur sėdi kasininkas – ten ir yra kasa ir pinigai. Konkrečiai įmonės dokumentacijoje nebuvo nurodyta kur UAB ( - ) kasa. Dokumentus J.atveždavo įmonės savininkai – kaltinamieji, dar buvo atvežęs kelis kartus A. S., viską atveždavo J.. Dažniausiai atvykdavo S., jis atveždavo sąskaitas faktūras, pirkimo ir pardavimo dokumentus. UAB ( - ) įmonės grynų pinigų nevaldė, reikalingos deklaracijos buvo teikiamos el. paštu. 2009-11-30 buvo nutraukta tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ), minėta sutartis, nes neužmokėdavo už atliktą darbą, ( - ) liko skoloje apie 6000 Lt, imdavome mėnesio mokestį, gal apie 2000 Lt, jie dėl to ieškinio nereiškia. Buhalterinės a[pskaitos vedimo sutartį nutraukė S., nes tuo metu jis buvo direktorius. Direktoriaus pasikeitimo priežasties nežino. Paskutinį dokumentų perdavimo aktą pasirašė ji ir A. S., kartu jam buvo perduota įmonės dokumentacijos elektroninė kopija, kuri buvo padaryta „( - )“ programoje, po kurio laiko „J( - ) |“ saugoti buhalteriniai duomenys buvo ištrinti. Kartu dalyvavo ir D. J.. Tos įmonės personalo klausimus UAB „( - )“ tvarkydavo institucijose, jie darydavo taip, kaip nurodydavo D. J., jeigu jis nurodydavo, kad yra atleisti ar priimti darbuotojai, UAB „( - )“ tai įformindavo kaip priklauso pagal įstatymus, patys savo iniciatyvą jokių klausymų, kas susiję su personalu, nedarydavo. UAB „( - )“ grynais pinigais UAB „( - )“ negalėjo disponuoti, jie tik fiksavome duomenis, jeigu ką reikia būtinai sumokėti, apie tai informuodavome įmonės savininkus. Per savaitę kelis kartus dokumentus jie atveždavo. Įmonės pinigų likutis būdavo apskaitoje, tikrino mokesčių inspekcija, nebuvo problemų, nors mokesčiams pinigų trūko. Žino apie UAB „( - ) suteiktas paskolas akcininkas D. J. ir D. S., dabar liūdytoja nežino, ar įmonė galėjo suteikti tokias dideles paskolas, tačiau jeigu kasoje pinigų buvo ir tokia buvo savinkų valia, jie nurodė išduoti dokumentuose įvardintas paskola, jei pinigų kasoje tą kartą nebūtų buvę, paskolos nebūtų suteiktosnes į minusą duoti paskolos negalima. „( - )“ darbuotojai duodavo rekomendacijas už ką reikia mokėti, jie turėjo skolų, tačiau tuo metu buvo krizė. „( - )“ buhalterijoje viskas buvo suvesta pagal jiems pateiktus įmonės dokumentus. Viskas kas suvesta yra teisinga, nes viskas vesta pagal pateiktus duomenis, vadovaujantis įstatymais. Jokių neteisėtų susitarimų su kaltinamaisiais dėl paskolų išdavimo – grąžinimo nebuvo, įmonės išduotos paskolos įmonės mokamų mokesčių nesumažina, sumažina tik kasos likutį. Dalis paskolų buvo grąžintos, jos buvo nurašomas nuo darbo užmokesčio.Kodėl mums nemokėjo pinigų už atliktą darbą nežino, žadėjo sumokėti, sakydavo, kad kitur reikia labiau daryti mokėjimus. Akcininkams primindavau apie skolą, tačiau jie nesumokėdavo, tik žadėdavo, galop visai nesumokėjo pinigų už tris paskutinius mėnesius, mūsų teisininkas patarė, kad niekur nesikreipti, nes tik bus daugiau rūpesčių. Nėra reglamento kur turi būti kasa. Bendrovė turėjo kreditorinių įsiskolinimų, jiems taip pat buvo neapmokėtos sąskaitos, tai apsunkino jų mokėjimus. Gal kaltinamieji būdami akcininkai ir vykdė įmonėje inventorizaciją, jie nežino, nes tame dalyvauti neprivalėjo. „( - )“ visi nurodymai būdavo pateikiami raštu arba žodžiu. Neprisimena, ar S. iš jos buvo prašęs įmonės balanso, ar pats buvo atvykęs domėtis dėl įmonės stovio. .(t.8., b.l. 158-160)

75Liudytoja E. M. ikiteisminio tyrimo metu davė išsamius parodymus, juosdavė remdamasi jai pateiktais įmonės „( - )“ buhalteriniais dokumentais. Ji parodė, kad UAB „( - )“ dirba nuo 1997 metų, o direktorės pareigose dirba nuo 2002 metų sausio ar vasario mėn. Įmonė atlieka buhalterinės apskaitos tvarkymo ir audito paslaugas. 2004-04-01 buvo pasirašyta buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartis su UAB „( - )“. Pasirašant sutartį UAB „( - )“ atstovavo jos direktorius D. J.. UAB „( - )“ veikė elektros instaliacijos versle. Apskaita įmonėje buvo tvarkoma pagal pateikiamus pirminius dokumentus. UAB „( - )“ įmonės vardu PVM sąskaitų faktūrų nerašydavo, kasos pajamų orderių nepildydavo, negalėjo disponuoti piniginėmis lėšomis nei banko sąskaitose nei grynais pinigais. UAB „( - )“ pildydavo finansinę atskaitomybę, ataskaitas VMI, Sodrai ir pan. Ataskaitas teikdavo elektroniniu būdu. Susitarimą dėl sutarties nutraukimo ir buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo – priėmimo aktą 2009-11-30 pasirašė UAB „( - )“ direktorius A. S.. Buhalterinės apskaitos dokumentai buvo atiduoti UAB „( - )“ vadovui A. S. 2009-11-30. Perduodant dokumentus dalyvavo ir D. J.. Kada minėtoje įmonėje pasikeitė vadovas ji pasakyti negali. UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos duomenys buvo saugoti įmonės kompiuteriuose ir serveryje, o žiniaraščių popierinės versijos yra atspausdintos bei perduotos įmonės atsakingiems darbuotojams. Įmonės serverį aptarnauja UAB „( - )“, kurioje dirba vienintelis darbuotojas A. B., tik jis tvarko duomenis, juos ištrina ir saugo. E. M. niekada netrynė jokios informacijos iš UAB „( - )“ serverio, to nėra darę ir kiti įmonės darbuotojai. Nutraukus sutartį su UAB „( - )“, buhalterinės apskaitos duomenys ir toliau buvo saugomi UAB „( - )“ serveryje, kiek laiko ir kokia apimtimi ji nežino. Nuo 2009-11-30 UAB „Jalsta“ duomenys, kurie buvo saugomi UAB „( - )“ serveryje nebuvo keisti, nebuvo vedami nauji duomenys ar taisomi seni. Tokie autentiški UAB ( - )“ apskaitos duomenys ikiteisminio tyrimo pareigūnų buvo paimti. Nuo 2008 metų pabaigos iki buhalterinės apskaitos paslaugų sutarties nutraukimo - 2009-11-30 UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą tvarkė J. J.. Prieš ją UAB „( - )“ apskaitą tvarkė V. N.. J. ar S. į UAB „( - )“ patalpas, esančias ( - ) atveždavo pirminius apskaitos dokumentus ir perduodavo apskaitą tvarkančiai J. J., kuri iš pateiktų UAB „( - )“ dokumentų duomenis suvesdavo į buhalterinę programą „( - )“ bei paruošdavo reikiamas deklaracijas, ataskaitas, finansines atskaitomybes. E. M. patikrindavo deklaracijose, ataskaitose, finansinėse atskaitomybėse nurodytus duomenis. Sutikrindavo deklaracijų duomenis su įrašais buhalterinės apskaitos žiniaraščiuose, o įrašus buhalterinės apskaitos žiniaraščiuose atrankos būdu sutikrindavo su pirminių apskaitos dokumentų duomenimis. Ne rečiau kaip už metus, iš programos būdavo atspausdinami buhalterinės apskaitos žiniaraščiai, kuriuos buhalterė pateikdavo jai pasirašyti. Patikrinusi duomenų teisingumą, UAB „( - )“ deklaracijas, ataskaitas, elektroniniu būdu pateikdavo valstybinei mokesčių inspekcijai. Finansines atskaitomybes iki tam tikros datos teikdavo popieriniu variantu, šiuo metu elektroniniu. UAB „( - )“ direktorius D. J. išdavė E. M. įgaliojimą teikti deklaracijas VMI. Ji UAB „( - )“ buvo atsakinga už deklaracijų pateikimą bei juose nurodytų duomenų teisingumą. VMI, Registrų centras ir kitoms valstybės institucijoms teikė UAB „( - )“ duomenis tik remdamasi pagal įmonės vadovų J. bei S. pateiktais pirminių apskaitos dokumentų duomenimis. Jokių duomenų, kurie nebūtų pagrįsti pirminiais UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentais, VMI ar kitoms valstybinėms institucijoms niekada nebuvo pateikusi. Patikrinusi UAB „( - )“ finansines atskaitomybes, ji arba J. J. jas perduodavo įmonės vadovui D. J.. Pagal akcinių bendrovių įstatymą, pasibaigus metams akcininkai per keturis mėnesius turi sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą bei patvirtinti finansinę atskaitomybę. D. J. pasirašydavo finansinę atskaitomybę, kurią patvirtinus akcininkų susirinkime, išsiųsdavo į VMI bei Registrų centrą. UAB „( - )“ kasos pajamų ir išlaidų orderius J. ar S. pateikdavo tiesiogiai jai. Ji pasirašydavo jai pateiktuose UAB „( - )“ kasos pajamų ir išlaidų orderiuose kaip UAB „( - )“ vyriausioji buhalterė - UAB „( - )“ įgaliotasis asmuo E. M.. Savo parašu ji patvirtindavo dokumento įforminimą, t.y. peržiūrėdavo, kad yra reikalingi rekvizitai, nėra taisymo ar klaidų. Pačios finansinės operacijos – grynųjų pinigų išmokėjimo ar priėmimo ji tikrovėje nematydavo ir joje nedalyvaudavo. Ūkinės operacijos - grynųjų pinigų išmokėjimo ar priėmimo tikrumo ir teisingumo ji parašu netvirtindavo, nes kaip minėjo joje nedalyvaudavo ir tikrovėje nematydavo ar ji vyko būtent taip kaip nurodyta kasos pajamų ar išlaidų orderyje. Jai tekdavo pasirašyti kasos pajamų ar išlaidų orderiuose, kadangi to reikalavo tuo metu galioję teisės aktai. UAB „( - )“ atsiskaitymų grynaisiais pinigais nebuvo daug, tai nebuvo masinis reiškinys. Nebuvo taip, kad jai ištisai reiktų pasirašyti orderiuose. UAB „( - )“ kasos pajamų ar išlaidų orderių, kuriuose ji pasirašė nebuvo daug. Jai pasirašius pateiktuose UAB „( - )“ kasos pajamų ar išlaidų orderiuose, ji juos arba perduodavo J. J. arba grąžindavo UAB „( - )“ vadovams, kurie kartu su kitais dokumentais juos pateikdavo J. J.. J. J. UAB „( - )“ kasos pajamų ar išlaidų orderių duomenis suvesdavo į buhalterinę programą „Konto“. Be jos patikrinimo ir jos parašų, J. J. UAB „( - )“ kasos pajamų ar išlaidų orderių duomenų suvesti buhalterinę programą „( - )“ negalėjo. Per visą laikotarpį nuo 2004-04-01 iki 2009-11-30 UAB „( - )“ akcininkai D. J. ir D. S. niekada nebuvo pareiškę jokių pretenzijų nei dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo, nei dėl duomenų teikiamų VMI bei kitoms institucijoms teisingumo. Uždaroji akcinė bendrovė suteikusi 2 000 Lt ar didesnę paskolą fiziniams asmenims, iki kitų metų balandžio 1 dienos turi pateikti duomenis valstybinei mokesčių inspekcijai (forma FR0711). Analogiškai reikia pateikti duomenis VMI apie tokių paskolų sugrąžinimą. Liudytoja pateikė VMI jai parodytas UAB „( - )“ deklaracijas 2007-03-20 ir 2009-03-31 „Juridinių asmenų duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas“. Šios deklaracijos paruoštos pagal UAB „( - )“ direktoriaus D. J. ir jo pavaduotojo D. S. pateiktas paskolų sutartis. Iš šių sutarčių į deklaracijas yra įrašyti sutarties terminai – paskolos suteikimo data ir paskolos grąžinimo data. Deklaracijos teikiamos už tą laikotarpį, kai paskola yra suteikiama realiai – kai yra išmokėjimą patvirtinantis dokumentas. Šiuo atveju paskolos buvo suteiktos 2006 ir 2008 metais. Jeigu įmonė paskolas suteikia grynais pinigais turi būti pateiktas kasos išlaidų orderis, jeigu per banką – bankinis dokumentas. Tuo atveju, jeigu paskolos Ja. ir S.išduotos grynais pinigais iš kasos, kasos išlaidų orderius, pagal kuriuos buvo išduotos paskolos, J. turėjo įtraukti į buhalterinės apskaitos programą „( - )“. Šie duomenys matomi buhalterinės apskaitos žiniaraštyje ir jo įrašų pagrindu suformuojamoje kasos knygoje. „2720“ yra kasos operacijų buhalterinės sąskaitos numeris sąskaitų plane. Pagal 2007-03-20 deklaraciją D. J. suteiktos paskolos - 2006-01-03 – 300000 Lt, paskolos grąžinimo terminas - 2011-01-03, 2006-05-31 suteikta paskola – 90000 Lt, paskolos grąžinimo terminas - 2011-01-03, 2006-07-03 suteikta paskola – 15835 Lt, paskolos grąžinimo terminas – 2011-01-03. Iš viso D. J. 2006 m. suteikta paskola – 405 835 Lt. 2006 m. D. S. suteikta paskola - 2006-01-03 suteikta paskola - 300000 Lt, paskolos grąžinimo terminas – 2011-01-03, 2006-05-31 suteikta paskola – 60000 Lt, paskolos grąžinimo terminas – 2011-01-03, 2006-07-03 suteikta paskola – 14000 Lt, paskolos grąžinimo terminas – 2011-07-03. Iš viso D. S. 2006 m. suteikta paskola- 374 000 Lt. Pagal 2009-03-31 deklaraciją 2008-10-21 D. J. suteikta paskola - 450000 Lt, paskolos grąžinimo terminas- 2011-12-31. 2008-10-21 D. S. suteikta paskola –450000 Lt, paskolos grąžinimo terminas- 2011-12-31. Visi šiuos paskolų suteikimus, t.y. pinigų išmokėjimus, pagal pateiktus pirminius dokumentus J. J. turėjo fiksuoti buhalterinės apskaitos programoje „( - )“. Šie duomenys matomi buhalterinės apskaitos žiniaraštyje ir jo įrašų pagrindu suformuojamoje kasos knygoje. UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje „Žiniaraščiai sąskaitai - 2720 Kasa litai“ pagal UAB „( - )“ atsakingų asmenų pateikiamus dokumentus – kasos pajamų orderius ir kasos išlaidų orderius buvo įtraukiamos piniginės operacijos grynaisiais pinigais vykusios įmonės kasoje. Pagal man parodytas UAB „( - )“ „Žiniaraščiai sąskaitai - 2720 Kasa litai“ 2004-03-01 – 2009-11-30 laikotarpiu D. J. buvo įformintas 2006-01-03 kasos išlaidų orderiu Nr.3 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 300000,0 Lt, 2006-05-31 kasos išlaidų orderiu Nr.29 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 90000,0 Lt, 2008-10-21 kasos išlaidų orderiu Nr.39 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 120 000,0 Lt; 2008-11-28 kasos išlaidų orderiu Nr.49 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 100 000,0 Lt; 2008-12-02 kasos išlaidų orderiu Nr.50 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 115 000,0 Lt; 2008-12-05 kasos išlaidų orderiu Nr.52 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 75 000,0 Lt; 2008-12-31 kasos išlaidų orderiu Nr.60 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 40 000,0 Lt, 2006-07-03 apskaitytas išdavimas (užskaita) – 15 835,0 Lt, iš viso 855 835 Lt, D. S. buvo įformintas 2006-01-03 kasos išlaidų orderiu Nr.4 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 300000,0 Lt, 2006-05-31 kasos išlaidų orderiu Nr.30 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 60000,0 Lt, 2008-10-21 kasos išlaidų orderiu Nr.40 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 120 000,0 Lt; 2008-11-28 kasos išlaidų orderiu Nr.48 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 100 000,0 Lt; 2008-12-02 kasos išlaidų orderiu Nr.51 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 115 000,0 Lt; 2008-12-31 kasos išlaidų orderiu Nr.59 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 115 000,0 Lt, 2006-07-03 mokėjimo nurodymu Nr.1039 apskaitytas išdavimas (pervedimas) – 14000,0 Lt, iš viso 824 000 Lt. Man parodytuose UAB „( - )“ „Žiniaraščiai sąskaitai - 2720 Kasa litai“, „Žiniaraščiai sąskaitai – 2710 Sąskaita banke litais Nr. 1“, „Žiniaraštis sąskaitai -262 Partnerių akcininkų įsipareigojimai įmonei“ nurodytos finansinės operacijos apie pinigų išmokėjimą – D. J. bei D. S. atitinka VMI pateiktoje deklaracijoje nurodytus duomenis apie tokio pačio dydžio paskolų suteikimą D. J. bei D. S.. Duomenis apie paskolų išdavimą bei grąžinimą J. J. galėjo įvesti tik pagal UAB „( - )“ vadovų pateiktus dokumentus – kasos pajamų ar išlaidų orderius, taip pat banko pavedimus. D. S. paskolos grąžinimas pagal „Žiniaraštis sąskaitai -262 Partnerių akcininkų įsipareigojimai įmonei“ nuo 2006-07-31 iki 2008-02-29 po 700 Lt kiekvieną mėnesį išskaičiuota iš atlyginimo iš viso 14 000,0 Lt. D. J. grąžinimas pagal „Žiniaraštis sąskaitai -262 Partnerių akcininkų įsipareigojimai įmonei“ nuo 2006-07-31 iki 2008-05-31 po 700 Lt kiekvieną mėnesį išskaičiuota iš atlyginimo iš viso 15835,0 Lt. 2007-03-20 deklaracijoje „Juridinių asmenų duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas“ pateiktoje VMI nurodyta, kad akcininkai D. J. ir D. S. per 2006 m. grąžino po 4 200 Lt, šie duomenys atitinka pagal „Žiniaraštis sąskaitai -262 Partnerių akcininkų įsipareigojimai įmonei“ nurodytus duomenis. Liudytojai parodytuose UAB „( - )“ „Kasos knyga – 2720 Kasa litais“, „Žiniaraščiai sąskaitai - 2720 Kasa litai“ nurodyta, kad pagal 2009-11-27 kasos pajamų orderį Nr. JAL 0000758 apskaitytas pinigų priėmimas iš D. S. į bendrovės kasą (paskolos grąžinimas) – 810 000 Lt, pagal 2009-11-16 kasos pajamų orderį Nr. JAL 0000755 apskaitytas pinigų priėmimas iš D. J. į bendrovės kasą (paskolos grąžinimas) – 100 000 Lt bei pagal 2009-11-27 kasos pajamų orderį Nr. JAL 0000759 apskaitytas pinigų priėmimas iš D. J. į bendrovės kasą (paskolos grąžinimas) – 740 000 Lt. Kadangi tokie duomenys yra užfiksuoti UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje, jai buvo pateikti pasirašyti kasos pajamų orderiai Nr. JAL 0000758 ir Nr. JAL 0000755, kuriuose buvo visi privalomi rekvizitai bei parašai, todėl jų duomenis J. J. ir įtraukė į UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą. Pagal UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą grynųjų pinigų likutis 2009-11-30 turėjo būti 1 653 783,24 Lt. Ar toks likutis buvo tikrovėje, nežino, nes grynųjų pinigų nematydavo ir netvarkydavo. A. S. buvo tikras direktorius ar tik statytinis ji nežino. UAB „( - )“ buhalterinė apskaita buvo vedama tvarkingai ir teisingai, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. J. J. tvarkytoje ir sudarytoje UAB „( - )“ buhalterinėje apskaitoje, tame tarpe „Kasos knyga – 2720 Kasa litais“, („Žiniaraščiai sąskaitai - 2720 Kasa litai“), pagal įmonės vadovų jai pateiktus ir patvirtintus apskaitos dokumentus, 2009-11-30 grynųjų pinigų likutis bei visi kiti duomenys yra teisingi. Jai parodytose UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos „Kasos knyga – 2720 Kasa litais“, „Žiniaraščiai sąskaitai - 2720 Kasa litai“, „Žiniaraščiai sąskaitai – 2710 Sąskaita banke litais Nr. 1“, „Žiniaraštis sąskaitai -262 Partnerių, akcininkų įsipareigojimai įmonei“ duomenys apie D. J. bei D. S. suteiktas ir grąžintas paskolas sutampa. Po 2009-11-30 sutarties nutraukimo ir UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo įmonės vadovui, ji serveryje UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos netvarkė ir jokių duomenų nekeitė bei netrynė. Ji UAB „( - )“ serverio ir jame esančių duomenų netvarko ir niekada nėra jų koregavusi ar trynusi. Jai nežinoma, kad duomenis serveryje tvarkytų ar trintų UAB „( - )“ darbuotojai. UAB „( - )“ serverį pagal sutartį tvarko UAB „( - )“ (b.t. 1, b.l. 123-134, 136, 137-140).

76Liudytoja J. J. parodė, kad pažįstu kaltinamuosius, nes tvarkė apskaitą jų įmonėje, ji dirbo buhaltere UAB „( - )“, jos darbą perpatikrindavo įmonės direktorė E. M., kuri vykdė UAB „( - )“ vyr.buhalterės funkcijas. Ji pilnai tvirtina ikiteisminio tyrimo metu duotus ir teisme pagarsintus parodymus, juos davė remdamasi tyrėjos jai pateiktais „( - )“ buhalteriniais dokumentais. Kaip matyti iš apklausų protokolų liudytoja J,J. parodė analogiškai kaip ir jos vadovė liudytoja E. M..(t.1., b.l. 141-142, 143-145)

77Liudytoja V. N. parodė, kad pažįstu kaltinamuosius, nes dirbo UAB „Gaudera“ buhaltere apskaitininke ir tvarkė UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą nuo 2001 m. iki 2006 m. Ji buvo apklausta ikiteisminio tyrimo metu ir davė teisingus parodymus remdamasi jai pateiktais „Jalsta“ buhalteriniais dokumentais. Ji tvirtina ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, juos davė remdamasi tyrėjos jai pateiktais „( - )“ buhalteriniais dokumentais. Ji buvo kaip techninis darbuotojas, kuris suvesdavau į programą pateiktus dokumentus, o visa kita tvarkė E. M., nes ji turėjo parašo teisę. Buvo atnešamos sąskaitos faktūros ir visi susiję dokumentai - banko išrašai, deklaracijas darydavo ji, po to jas teikdavo ir tikrinti E. M.. Prie banko prisijungdavo „( - )“ direktoriai, buhalteriai tik gaudavome ataskaitas. Pinigus laikė direktorius D. J., pas juos buvo seifas. Grynais pinigais mes buhalteriai nedisponavome. Už darbą atsiskaitydavo UAB „( - )“ su manimi, o su ja UAB „( - )“.

78Kaip matyti iš apklausų protokolų liudytoja V. N. parodė analogiškai kaip ir jos vadovė liudytoja E. M. bei liudytoja J. J..(t.1., b.l. 146-148)

79Liudytojas A. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad apie 2003 m. įkūrė UAB „( - )“. Jis yra vienintelis akcininkas bei šios įmonės direktorius. UAB „( - )“ pagrindinė veikla informacinių sistemų priežiūra, diegimas, projektavimas. Šiuo metu prižiūri vienintelį UAB „( - )“ serverį. UAB „( - )“ tvarko jo įmonės UAB „( - )“ buhalterinę apskaitą. Kas liečia jo veiklą UAB-ėje „( - )“, tai yra el. pašto sukūrimas naujam įmonės darbuotojui, prieigos prie serverio sukūrimas, serverio programinės įrangos atnaujinimo darbai. Taip pat vykdo šio serverio monitoringo darbus, tai yra stebi, kad serverio parametrai būtų normos ribose. Jis jokių duomenų UAB „( - )“ kompiuteriuose ir serveriuose netvarko, jų nesuvedinėja ir nekoreguoja, taip pat ir netrina bei nenaikina jokių UAB „( - )“ darbuotojų į kompiuterius ir serverį suvestų duomenų. Jis apie buhalterinę apskaitą nenusimano. UAB ( - )“ tvarkydama kitų įmonių buhalterinę apskaitą naudoja „( - )“ programą. Jis niekada netvarkė ir netrynė bei nenaikino jokių duomenų tų įmonių, kurių buhalterinę apskaitą tvarko UAB „( - )“. Visi įmonių buhalterinės apskaitos duomenys, kuriuos į „( - )“ programą suveda UAB „( - ) darbuotojai yra saugomi serveryje. Praėjus kažkuriam laiko tarpui, tuos įmonių, kurių buhalterinę apskaitą anksčiau tvarkė UAB „( - )“, duomenis galima atstatyti tai datai, kada jie buvo išsaugoti serveryje. Jis asmeniškai jokių duomenų iš UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos, saugomos UAB „( - )“ serveryje niekada nėra trynęs ar taisęs. Jo ištrinti šių duomenų taip pat niekas nėra prašęs. Aplamai nei UAB „( - )“ direktorė E. M., nei kiti darbuotojai jo niekada nėra prašę ištrinti ar sunaikinti kokių nors duomenų saugomų UAB „( - )“ serveryje. Priešingai prieš keletą metų, ar tai direktorė, ar tai ikiteisminio tyrimo pareigūnai jo prašė pateikti kažkokios uždarosios akcinės bendrovės, kurios buhalterinę apskaitą anksčiau tvarkė UAB „( - )“, buhalterinės apskaitos duomenis. Jis tuos duomenis pateikė. Ar tai buvo UAB „( - )“ ar kitos įmonės buhalterinės apskaitos duomenys dabar jis neprisimena, tačiau jis juos pateikė tokius kokie buvo išsaugoti serveryje, t.y. be jokių pakeitimų ar pataisymų (t.1, b.l. 149-150)

80Liudytojas M. J. parodė, kad kaltinamųjų nepažįstu, gyvena Alytuje. Dirba DNB banke, jo darbo teritorija apima ( - ). 2013 metais buvau apklaustas T. K. tiesą, teismas gali remti parodymais duotais ikiteisminio tyrimo metu (b.t. 1, b.l. 154-155). Jis parodė kad laikotarpiu nuo 2008-12-23 iki 2011-07-14 dirbo AB „Swedbank“. Į jo pareigas įėjo automobilių lizingo sutarčių vykdymo priežiūra Kauno regione. Remdamasis jam ikiteisminio tyrimo apklausos metu parodytais lizingo sutarties Nr. LT068140 dokumentais jis nurodė, kad UAB „( - )“ 2008 metais buvo pasirašiusi automobilio T. A. v.n. ( - ) lizingo sutartį su UAB „Swedbank lizingas“, įsipareigojimus vykdė iki 2009 metų rudens, vėliau lizingo įmokos nebuvo mokamos. 2009 m. gruodžio mėn. Dirbo turto išieškojimo skyriuje UAB „Swedbank lizingas“ buvo gautas nepasirašytas raštas iš UAB „Jalsta“ dėl minėto automobilio grąžinimo. 2009-12-28 rašte buvo nurodyta, kad automobilis yra paliktas aikštelėje adresu ( - ), Automobilis buvo surastas banko aikštelėje. Jo praktikoje toks automobilio gražinimo atvejis buvo pirmasis, dažniausiai būdavo surašomas automobilio perdavimo aktas. Šiuo atveju niekas nedalyvavo, nefiksavo o automobilio rakteliai ir registracijos liudijimas Nr. ( - ) bus atsiūsti paštu. Vėliau administratorė pasakė, kad gautas laiškas,kurio viduje buvo automobilio raktas. Liudytojui grąžinant lizinguojamą automobilį su UAB „( - )“ atstovais bendrauti neteko, todėl negali pasakyti koks konkretus asmuo atsiuntė informaciją apie automobilio buvimo vietą, raktelius ir registracijos liudijimą, jis negali pasakyti koks konkretus asmuo minėtu automobiliu naudojosi 2009 metų pabaigoje. Bankas traktavo, kad su lizingu atsiskaityta, automobilis priklauso lizingo bendrovei, automobilis buvo parduotas. Susisiekti su „( - )“ nebuvo įmanoma. Automobilį BRC priėmė pagal bendradarbiavimo sutartį. (b.t. 1, b.l. 154-155).

81Specialistė V. V. nurodė, kad dokumentų perdavimo akte nėra K. Č. parašo, kad jis priėmė dokumentus, nėra jo parašo, tai rodo, kad toks dokumentų perdavimo faktas nebuvo.

82Specialistas V. G. nurodė, kad šiuo metu dirbu Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos Kauno apygardos tarnybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimų skyriuje vyriausiojo specialisto pareigose, jis šį darbą dirba 15 metų, į metus po 10 patikrinimų padaro. Jis su specialisto išvadomis 2012-06-01 Nr. 5-2/105 ir 2013-12-12 5-2/209 susipažinęs, jas pilnai tvirtina. Specialistas susipažinęs su kaltinamųjų pateiktais UAB „( - )“ naujai ūkiniais finansiniais dokumentais (t.11, b.l. 2-34) kuriuos pateikė kaltinamieji teismo posėdžio metu. „( - )“ buhalteriją tvarkė įmonė „( - )“, kuri specializuojasi buhalterinių apskaitų įmonėms vedimu, todėl tikėtina, kad jie naudojasi licenzijuota buhalterijos tvarkymo programa. Ekspertams svarbu, kad įmonės buhalteriniai duomenys būtų suvesti tinkamai, ekspertų vertinti duomenys suvesti tvarkingai. Visi duomenys nurodyti ekspertų išvadoje. Jei lygintume UAB „( - )“ turtą ir debitorinius įsikolinimus su bendrovės kreditoriniais įsiskolinimais, tai turtas du kartus viršytų kreditorinius įsiskolinimus. Gryni pinigai kasoje ir banko saskaitose sudarė 1 653 784 Lt, ilgalaikis materialus turtas 48003,80 Lt, atsargos 172589,01 Lt, išankstiniai apmokėjimai 20310,92 Lt, prekybos skolos 92417,58 Lt. Kreditoriniai įsiskolinimai (ilgalaikės prekybos skolos) 43898,69 Lt, skolos tiekėjams 382537,67 Lt, skolos darbuotojų atlyginimams, socialiniam draudimui, mokesčiams 51041,80 Lt, skolos akcininkams 263000 Lt.. Pagal skaičius šiuo atveju, įmonė buvo moki ir likvidi. Nes turtas viršijo įsipareigojimus du kartus. Tokią įmonę galima buvo parduoti be problemų. Iš bendrovės atskaitomybės matosi, kad 2008 gale buvo priskaityta išmokėtina suma akcininkams 263 000 Lt pagal tai, kad 2009 m. galui apskaityta 1 653 000, akivaizdu, kad 263 000 priskaičiuotų dividendų buvo galima atsimokėti. Tai yra dividendai priskaičiuoti už ankstesnį laikotarpį, tai yra 2008 m. galui. Iš šitų duomenų nematau, iš kokių metų tai susidarė, bet aišku, kad ne vėliau kaip už 2008 metus, bet už 2009 metų vienuolika mėnesių šitie dividendai nebuvo išmokėti. Ir tai apskaitoma kaip skola akcininkams, net gi pardavimo dienai. Ji apskaitoma kaip skola. „UAB „( - )“ 2009 m. lapkričio 30 dienai, liko skolinga ne tik kreditoriams, bet ir akcininkams 263 000 Lt. Akcininkai tai sumai irgi yra įmonės kreditoriai 263 000 Lt. Pasibaigus finansiniams metams išvedamas rezultatas, tai yra pelnas arba nuostolis. Jeigu gaunamas pelnas, tada tvirtinama finansinė atskaitomybė ir sušaukiamas visuotinis akcininku susirinkimas, kuris patvirtina finansinę atskaitomybę ir nusprendžiama, ką su tuo pelnu daryti. Matome, su 2008 m. pelnu buvo nuspręsta tokią sumą išsimokėti, likusi suma buvo nuspręsta palikti kaip nepaskirstytą pelną. Tai paliekama įmonei kaip einamos lėšos. Kol nėra akcininkų sprendimo dėl jo paskirsytmo, jis apskaitomas kaip nepaskirstytas pelnas. Jeigu būna akcininkų sprendimas – skirti dividendams, tada iš sąskaitos nepaskirstytas pelnas, ta suma, kurią nusprendė išsimokėti kaip dividendus, perkeliama į akcininkams mokėtinos sumos. Iš ankstesnių metų kaip matosi buvo padaryta su ta 263 000 Lt suma. 2008 m. 263 000 Lt suma buvo priskaityta, bet neišmokėta. Akcininkai disponuojama tais pinigais, kurie yra banke ar sąskaitoje. Pagal duomenis matosi, 2009-11-30 banko kasoje ir sąskaitose buvo 1 653 000 Lt, paminėta skola kreditoriams buvo kelis kartus mažesnė, tai finansinė galimybė susimokėti kreditoriams buvo. 2009-10-31 tuos 45000 buvo galimybė atsiskaityti dalinai. Paskolos buvo sugrąžintos lapkričio, tai lapkričio 30 d. buvo galimybė sugrąžinti. 2009-11-30 dienai nepaskirstytas pelnas buvo 1458687 Lt. 2009 metų 11 mėnesį, tai pelnas nebuvo skaičiuojamas, nes nebuvo pasibaigę finansiniai metai. Lapkričio 30 dienai pagal apskaitos duomenis buvo galimybės padengti visus įsiskolinimus, kadangi vien grynų pinigų suma vos ne du kartus viršijo įsiskolinimų sumą. Pagal įmonės apskaitos duomenis, didelė suma buvo apskaityta įmonėje nuo 2009-11-27. Pasikeitus įmonės vadovui, naujai išrinktas vadovas perima visus buhalterinius dokumentus. Tai įstatymas apsprendžia senajam vadovo pareigą viską perduoti. „UAB „( - )“ turėjo teisę akcininkams skolinti pinigus laikydamasi įstatymų, nes ūkiniai subjektai, užsiimantys komercine ūkine veikla, gali skolinti fiziniams bei juridiniams asmenims pinigus, kurių suma negali būti didesnė už nuosavo kapitalo dydį. Pasikeitus S. parodymus, nei jis kalbėjone jo kompetencija vertinti, kurie S. parodymai teisingi. Kaip minėjo, apskaitos dokumentų nėra, negalima apskaityti ar pinigai buvo apskaityti teisingai ar ne.

83Iš tarnybinio pranešimo matyti, kad policija nenustatė K. Č. gyvenamosios vietos jo paskutiniais gyvenimo metais (t.1, b.l. 122).

84D. J. 2012-10-24 rašte nurodė, kad jis negali pateikti 2009-11-30 akcijų pirkimo – pardavimo sutarties ir 2009-11-30 UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentų ir turto perdavimo – priėmimo akto originalų, nes jų neišsaugojo. Turi tik patvirtintas notaro šių dokumentų kopijas (t. 2, b.l. 72).

852012-01-06 poėmio protokole nurodyta, kad iš UAB „( - )“ serverio į kompaktinę plokštelę įrašyti programos „( - )“ duomenų registrai: direktorija „( - )“ ir aplankas „( - ) – 2009-10-25.tar“ (t. 2, b.l. 84-88).

862012-02-09 kompaktinio disko apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrint kompaktinį diską į kurį 2012-01-06 poėmio metu buvo įrašyti programos „( - )“ duomenų registrai: direktorija „( - )“ ir aplankas „„( - ) – 2009-10-25.tar“, jame rasti UAB „„( - )“ 2008-01-01 – 2009-10-31 laikotarpio apskaitos registrai, kurie buvo įrašyti į kompaktinį diską Nr. 2. (t. 2, b.l. 89-94).

872013-11-04 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokole nurodyta, iš UAB „„( - )“ serverio „„( - )“ į kompaktinę plokštelę įrašyti UAB „„( - )“ buhalterinės apskaitos duomenys (failai) 1) „konto – 2009-11-29.tar“; 2) „konto – 2009-12-27.tar“; 3) „konto – 2010-01-31.tar“; 4) „konto – 2010-02-28.tar“; 5) „konto – 2010-10-24.tar“ (t. 2, b.l. 96-97)

882013-11-05 kompaktinio disko apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrint kompaktinį diską į kurį 2013-11-04 buvo įrašyti UAB „„( - )“ buhalterinės apskaitos duomenys 1) „konto – 2009-11-29.tar“; 2) „konto – 2009-12-27.tar“; 3) „konto – 2010-01-31.tar“; 4) „konto – 2010-02-28.tar“; 5) „konto – 2010-10-24.tar“, jame rasti UAB „„( - )“ 2004-04-01 – 2009-11-30 laikotarpio “ buhalterinės apskaitos duomenys, kurie buvo įrašyti į kompaktinį diską Nr. II (t. 2, b.l. 98-102).

89UAB „„( - )“ 2013-07-11 rašte Nr. 96 nurodyta, kad 2009 m. buvo vykdomi darbai tarp UAB “ „( - )“ ir UAB „„( - )“ ir tarp UAB „„( - )“ ir UAB „„( - )“. Už atliktus darbus buvo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros. Kadangi buvo įsiskolinimai tarp įmonių, tarpusavio susitarimu, sąskaitos buvo buhalteriškai sudengtos: UAB „„( - )“ išrašytos UAB „„( - )“ PVM sąskaitos faktūros sekančiai: 2009 05 29 2009 05 29 2009 05 29 2009 08 31 2009 09 30, EGT Nr. 707 EGT Nr. 709 EGT Nr. 710 EGT Nr. 770 EGT Nr. 789, sumoje 368,90 Lt sumoje 4963,81 Lt sumoje 2873,95 Lt sumoje 518,39 Lt sumoje 1634,63 Lt, viso: 10 359,68 Lt. UAB „„( - )“ dengimas iš UAB „„( - )“ 2009 06 04 2009 08 28 2009 09 28, JAL Nr.00000323 JAL Nr.00000332 JAL Nr.00000336, sumoje 8206,66 Lt sumoje 518,39 Lt sumoje 1634,63 Lt, viso: 10 359,68 Lt. UAB „„( - ), UAB „„( - )“ įsiskolinimo neturi (t. 2, b.l. 133).

90UAB „( - )“ 2008-01-01 – 2008-12-31 finansinėje atskaitomybėje (balanse), kurią pasirašė direktorius D. J., apskaitytas paskolų išdavimas vadovams (t. 2, b.l. 158 - 180).

91Swedbank AB 2011-09-08 raštu Nr. S/10205 pateikė duomenis apie UAB „„( - )“ bankinėse sąskaitose vykusias operacijas laikotarpiu nuo 2008-01-01 iki 2009-12-31 (t. 5, b.l. 36-73).

92Swedbank AB 2011-12-22 rašte Nr. S/14547 su priedais nurodyta, kad nuo 2009-09-01 visi elektroniniai pavedimai buvo atlikti naudojantis tik „( - ) (priskirtas D. J.) ir tik iš IP81.7.77.246 (t. 5, b.l. 119-122).

93AB TEO LT 2012-02-15 rašte Nr. 01-2-72 nurodyta, kad IP adresu 81.7.77.246 nuo 2006-11-11 iki 2010-01-23 naudojosi UAB „„( - )“, interneto paslaugos „„( - )“ buvo teikiamos adresu „( - ) (t. 5, b.l. 187).

942013-06-03 UAB „Swedbank lizingas“ raštu Nr. SL-SR/13-2722 pateikė informaciją ir dokumentus, susijusius su UAB „„( - )“ lizinguotų automobilių Toyota L. C. ir T. A. (tame tarpe ir šio automobilio grąžinimo raštą) įgijimu, įmokų mokėjimu. (t. 5, b.l. 166-184).

952013-07-18 UAB „Swedbank lizingas“ raštu Nr. SL-SR/13-3577 su priedu pateikė informaciją, kad „Swedbank lizingas“, UAB registruotu paštu gavo 2009-12-28 dienos UAB „( - )“ (nepasirašytą, neantspauduotą) raštą – „Automobilio grąžinimo raštas“, kuriame nurodyta automobilio TOYOTA AVENSIS, VIN. „( - ) stovėjimo vieta. Kartu su raštu atsiųsti automobilio rakteliai bei registracijos liudijimas. Transporto priemonė rasta prie „Swedbank“, AB pastato „( - )ir nugabenta saugojimui į UAB „Baltijos realizacijos centras“. Pateikiant duomenis apie „Swedbank lizingas“, UAB kontaktus su UAB „„( - )“, pridedame programos Debtab komentarų skilties išklotinę. 2009-12-16 „Swedbank lizingas“, UAB darbuotojas A. R. siuntė į UAB „„( - )“ priminimą el. paštu (UAB „„( - )“ yra nurodžiusi savo el. pašto adresą „( - )), o 2009-12-30 kitas „Swedbank lizingas“, UAB darbuotojas M. J. informavo apie gautą 2009-12-28 dienos raštą, automobilio dokumentus ir raktelius (t. 5, b.l. 183-184).

962011-03-04 dokumentų apžiūros protokole nurodyta, kad dokumentų apžiūrai pateiktos Finansinės atskaitomybės laikotarpio nuo 2008-01-01 iki 2008-12-31, kuri sudaryta 2009-03-31 ir patvirtinta 2009-04-30. 2008 m. finansinę atskaitomybę pasirašė direktorius D. J.. Priedo prie finansinė atskaitomybės „Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis“ grafoje „B. Į. suteiktos paskolos“ 1 punkte nurodė, kad 2008 m. vadovams suteikė 900000,0 Lt paskolą. Iš apžiūrai pateiktų dokumentų nėra galimybės nustatyti kokiam vadovui (nėra žinomas vardas, pavardė) ir kada buvo suteikta paskola. Apžiūrai pateiktuose dokumentuose nėra apskaitytas paskolos gražinimas bendrovei „„( - )“, todėl nėra galimybės nustatyti ar vadovui (vadovams) suteikta paskola buvo gražinta. Iš 2008 m. finansinės atskaitomybės (balansas puslapio ID –BALT01) nustatyta, kad bendrovė „„( - )“ 2008-12-31 pinigų ir pinigų ekvivalentų turėjo 163433 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 549003 Lt. 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 straipsnyje „Pagrindinės įstatymo sąvokos“ nurodoma, kad „Apskaitos registras (toliau –registras) – remiantis apskaitos dokumentais parengta ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių suvestinė, kurioje apibendrinti jų duomenys“. O „Buhalterinė apskaita (toliau –apskaita) – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti“. Bendrovė „„( - )“ nesivadovavo įstatymo 16 straipsnio „Apskaitos registrai“ 1 dalies nuostata, kurioje nurodoma, kad „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose“. O to paties įstatymo 3 dalyje nurodoma, kad „Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine- sistemine arba kita tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo“. Įstatymo 4 dalyje nurodoma, kad „...Pasibaigus finansiniams metams, apskaitos registrai susiuvami (įrišami), jų lapai sunumeruojami, paskutiniame lapų nurodomas lapų skaičius“. Bendrovė buhalterinės apskaitos registrų nesudarė arba neišsaugojo. Iš apžiūrai pateiktų dokumentų (2008 m. finansinės atskaitomybės) nėra galimybės nustatyti kada paskola buvo suteikta ir kada buvo gražinta ar turi būti gražinta (t.6, b.l. 2-3).

972013-05-15 UAB „„( - )“ dokumentų apžiūros protokole nurodyta, kad 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 straipsnio „Pagrindinės įstatymo sąvokos“ 2 dalyje nurodoma, kad „2. Apskaitos registras (toliau –registras) – remiantis apskaitos dokumentais parengta ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių suvestinė, kurioje apibendrinti jų duomenys“. To paties straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad „Buhalterinė apskaita (toliau –apskaita) – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti“. Įstatymo 16 straipsnio „Apskaitos registrai“ 3 dalyje nurodoma, kad „Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine- sistemine arba kita tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo“. UAB „„( - )“ nepateikė ikiteisminiam tyrimui atlikti pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų už tiriamąjį laikotarpį, dėl to dokumentų apžiūros metu nėra galimybės sutikrinti buhalterinių įrašų teisingumo apskaitos registruose. 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 straipsnio „Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų ir finansinės atskaitomybės saugojimo tvarka“ 2 dalyje yra nurodoma, kad „Patvirtinus finansinę atskaitomybę, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų“. UAB „„( - )“ nurodytų reikalavimų neįvykdė, pirminių apskaitos dokumentų tyrimui atlikti nepateikė. Dokumentų apžiūros metu už laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2009-10-31 iš bendrovės „„( - )“ pateiktų buhalterinės apskaitos dokumentų ir ikiteisminio tyrimo medžiagos nebuvo galima iš dalies nustatyti bendrovės „„( - )“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ir struktūros, nes bendrovė nepateikė pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl to nėra galimybės sutikrinti buhalterinių įrašų teisingumo apskaitos registruose ir finansinėje atskaitomybėje (t. 6, b.l. 8-9).

982014-02-13 specialisto P. M. paaiškinime nurodyta, kad tyrimui buvo pateikti UAB „(duomenys neskelbtini“ buhalterinės apskaitos registrai, įrašyti kompaktiniame diske (CD). Iš tyrimui pateiktų apskaitos registrų (įrašytų CD), pagal apskaitos registrus „Didžioji knyga“, bendrasis žurnalas, kasos knyga, banko apskaitos registrą, atsiskaitymas su kreditoriais, sąskaitos Nr.262 „Partnerių, akcininkų įsipareigojimai“ atliktas tyrimas ir surašyta specialisto išvada. Tyrimo metu nustatyta, kad apskaitos registruose fiksuotos operacijos, apskaitytas paskolų grąžinimas, įforminti įrašai, tačiau neišsaugoti ir tyrimui atlikti nepateikti kasos pajamų orderiai 2009-11-27 serija JAL Nr.0000758 – 810000,0 Lt sumai ir 2009-11-27 serija JAL Nr.0000759 – 740000,0 Lt sumai. Pinigus įmokėję asmenys tyrimui nepateikė kasos pajamų orderių kvitų, kurie išduodami asmeniui, įmokėjusiam pinigus į bendrovės kasą. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuoja „2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymas Nr. IX-574“. UAB „„( - )“ nesivadovavo Įstatymo atskirų straipsnių reikalavimais, būtent:

996 str. „Apskaitos tvarkymo nustatymas ir parinkimas“ kurio 2 dalyje nurodoma, kad „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“. UAB „„( - )“ tyrimui nepateikė kasos pajamų orderių ir kitų buhalterinės apskaitos dokumentų, kurie patvirtintų ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, įsipareigojimų dydžio ar struktūros pasikeitimu;

10012 str. „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas“ 1 dalyje nurodoma, kad „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais...“. UAB „„( - )“ tyrimui atlikti nepateikė pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų apie ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, įrašytus į apskaitos registrus, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ar struktūros pasikeitimu, t.y. išduotų paskolų grąžinimu;

10121 str. „Atsakomybė už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą“ 1 dalyje nurodoma, kad „Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas.“ 2 dalyje nurodoma, kad „Už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas“. Dėl to, kad UAB „„( - )“ atsakingi asmenys nesivadovavo buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimais, tyrimo metu tyrimui atlikti nepateikė pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų ir kt. nustatyta tvarka saugomų dokumentų (sutarčių, protokolų, registracijos žurnalų), įmonės buhalterinė apskaita yra nepalyginama ir neišsami, todėl negalima iš dalies nustatyti UAB „„( - )“ laikotarpio nuo 2004-04-01 iki 2009-11-30 veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ir struktūros (b.t. 6, b.l. 14-15).

1022012-06-01 specialisto išvadoje dėl UAB „„( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo rezultatų Nr. 5-2/105 nurodyta, kad kasos operacijos kasos knygose buvo fiksuojamos iki 2009-09-28, šią dieną dokumentinis piniginių lėšų likutis kasoje buvo 42960,62 Lt. Tyrimo metu nustatyta, kad bendrovės apskaitoje ūkinės finansinės operacijos buvo fiksuojamos iki 2009-09-30, o apskaitos registrai pildyti iki 2009-10-31. Šią dieną pagal bendrovės apskaitos dokumentus:

 • bendrovės kasos dokumentinis likutis buvo 42960,62 Lt dydžio;
 • atskaitingi asmenys bendrovės lėšomis nedisponavo, nurodytą datą bendrovė buvo skolinga atskaitingiems asmenims 866,85 Lt;
 • bendrovės atsiskaitomosiose sąskaitose ( - ) ir Nr. ( - ) banke AB “Swedbank”, buvo 2607,23 Lt.
 • Turtas – kitas trumpalaikis turtas 2008 m. balanse eilutėje „Kitas trumpalaikis turtas“ atvaizduoti akcininkų įsipareigojimai bendrovei. 2008-01-01 šie įsipareigojimai buvo 754635,00 Lt dydžio, 2008 m. akcininkai grąžino 4635,00 Lt tačiau vėl iš kasos paėmė 900000,00 Lt ir 2009-12-31 liko skolingi 1650000 Lt:
11 lentelė (litais)
 Data/laikotarpisKasos išlaidų orderio Nr.D. J. įsiskolinimo pasikeitimaiKasos išlaidų orderio Nr.D. S. įsiskolinimo pasikeitimaiIš viso
Likutis2008-01-01 393235,00 361400,00754635,00
Grąžinta2008-01-31-2008-05-31 -3235,00  -3235,00
2008-01-31-2008-02-29   -1400,00-1400,00
Gauta2008-10-2139120000,0040120000,00240000,00
2008-11-2849100000,0048100000,00200000,00
2008-12-0250115000,0051115000,00230000,00
2008-12-055275000,00  75000,00
2008-12-3160,6340000,0059,64115000,00155000,00
Iš viso:  840000,00 810000,001650000,00

103Pažymėtina, kad iki 2009-09-28 akcininkai 1650000,00 Lt bendrovei negrąžino, todėl darytina išvada, kad pagrindinę įtaką bendrovės veiklos rezultatams ir negalėjimui atsiskaityti su kreditoriais buvo bendrovės akcininkų D. J. ir D. S. paimtos ir negražintos 1650000,00 Lt dydžio paskolos. Laikotarpį nuo 2009-01-01 iki 2009-10-31 bendrovė nuolat atsiskaitydavo už kurą, ryšio paslaugas, autotransporto priemonių draudimą, lizingą ir autotransporto priemonių remontą. Bendrovė kai kuriuos kreditorių įsiskolinimus mažino, tačiau kai kurių kreditorių reikalavimų bendrovė netenkino visiškai. 13 lentelėje nurodyti keli bendrovės kreditoriai ( kuriems įsiskolinimas 2008-12-31 buvo didesnis nei 5000,00 Lt, ir su kuriais 2009 m. buvo atsiskaitoma reguliariai, o tai pat tie kreditoriai, kurių kreditoriniai reikalavimai 2009 m. nebuvo tenkinami arba buvo didesni nei 5000,00 Lt 2009-10-31 datai ( visi kreditoriai, kiekvieno jų skolos ir jų judėjimas atvaizduoti 2009 m. atsiskaitymų su kreditoriais apskaitos apyvartos registre, esančiame kompaktiniame diske, ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 20-2-00503-10): 13 lentelė (litais)

KreditoriusĮsiskolinimo dydis2008-12-312009 m. atliktų darbų/paslaugų vertė2009 m. apmokėta sumaĮsiskolinimo dydis2009-10-31
UAB „„( - )“13801,885126,4212911,276017,03
UAB „„( - )“17779,98-14200,003579,98
UAB „„( - )“-10359,68-10359,68
UAB „( - )“5848,24220151,3148153,41177846,14
UAB „„( - )“40976,793578,9636900,007655,75
UAB „„( - )“6456,0018707,0010800,0014363,00
UAB „„( - )“7700,00-7700,000,00
UAB „„( - )“3944,6214429,6711043,627330,67
UAB „„( - )“-212670,45-212670,45
UAB „„( - )“-15950,00-15950,00
D. L. įmonė „„( - )“14160,0026180,0040680,00-120,00
UAB „„( - )“14736,2017085,6516000,0015821,85
UAB „„( - )“70478,90-46500,0023978,90
UAB „„( - )“49061,51--49061,51
UAB „„( - )“20621,20-9200,0011421,20
UAB „„( - )“11000,00503,3013000,00-1496,70
UAB „„( - )“6032,78511,706420,00124,48
UAB „„( - )“111489,023856,3663500,0051845,38
UAB „„( - )“14947,1310655,496700,0018908,62
(b.t. 6, b.l. 22-125 )

1042013-12-12 specialisto išvadoje dėl UAB „„( - )“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo rezultatų Nr. 5-2/209 nurodyta, kad apskaitos registre paskolos išdavimo operacijos akcininkui (direktoriui) D. J. buvo įformintos taip:

1051. 2006-01-03 kasos išlaidų orderiu Nr.3 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 300000,0 Lt;

1062. 2006-05-31 kasos išlaidų orderiu Nr.29 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 90000,0 Lt;

1073. 2006-07-03 apskaitytas išdavimas (užskaita)

108– 15835,0 Lt;

1094. 2008-10-21 kasos išlaidų orderiu Nr.39 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 120000,0 Lt;

1105. 2008-11-28 kasos išlaidų orderiu Nr.49 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 100000,0 Lt;

1116. 2008-12-02 kasos išlaidų orderiu Nr.50 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 115000,0 Lt;

1127. 2008-12-05 kasos išlaidų orderiu Nr.52 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 75000,0 Lt;

1138. 2008-12-31 kasos išlaidų orderiu Nr.60 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 40000,0 Lt;

114Iš viso apskaityta išduotos paskolos suma sudarė - 855835,0 Lt.

115Akcininko (direktoriaus) D. J. paskolos gražinimas bendrovei „„( - )“ apskaitos registruose įformintas taip:

1161. Grąžinimas nuo 2006-07-31 iki 2008-05-31 pagal žiniaraštį po 700 Lt kiekvieną mėnesį sudarė 22 mėn. x 700 Lt = 15400,0 Lt ir 1 mėn. x 435 Lt =435,0 Lt, viso 15835,0 Lt;

1172. 2009-11-16 kasos pajamų orderiu Nr. JAL 0000755 apskaitytas pinigų priėmimas į bendrovės kasą (paskolos grąžinimas) – 100000,0 Lt;

1183. 2009-11-27 kasos pajamų orderiu Nr. JAL 0000759 apskaitytas pinigų priėmimas į bendrovės kasą (paskolos grąžinimas) – 740000,0 Lt;

119Iš viso apskaitos registruose įformintas paskolos gražinimas 855835,0 Lt (15835 + 100000,0 + 740000,0). Apskaitos registre paskolos išdavimo operacijos akcininkui D. S. buvo įformintos taip:

1201. 2006-01-03 kasos išlaidų orderiu Nr.4 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 300000,0 Lt;

1212. 2006-05-31 kasos išlaidų orderiu Nr.30 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 60000,0 Lt;

1223.2006-07-03 mokėjimo nurodymu Nr.1039 apskaitytas išdavimas (pervedimas) – 14000,0 Lt;

1234. 2008-10-21 kasos išlaidų orderiu Nr.40 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 120000,0 Lt;

1245. 2008-11-28 kasos išlaidų orderiu Nr.48 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 100000,0 Lt;

1256.2008-12-02 kasos išlaidų orderiu Nr.51 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 115000,0 Lt;

1267. 2008-12-31 kasos išlaidų orderiu Nr.59 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 115000,0 Lt;

127Iš viso apskaityta išduotos paskolos suma sudarė - 824000,0 Lt.

128Akcininko D. S. paskolos gražinimas bendrovei „„( - )“ apskaitos registruose įformintas taip:

1291. Grąžinimas nuo 2006-07-31 iki 2008-02-29 pagal žiniaraštį po 700 Lt kiekvieną mėnesį sudarė 20 mėn. x 700 Lt = 14000,0 Lt;

1302. 2009-11-27 kasos pajamų orderiu Nr. JAL 0000758 apskaitytas pinigų priėmimas į bendrovės kasą (paskolos grąžinimas) – 810000,0 Lt.

131Iš viso apskaitos registruose įformintas paskolos gražinimas 824000,0 Lt (14000,0 + 810000,0). D. J. ir D. S. įformintas paskolų gražinimas bendroje sumoje 1650000,0 Lt (840000,0+810000,0) tiriamojo laikotarpio pabaigai (2009-11-30) buvo apskaitytos bendrovės kasoje, jų panaudojimas neapskaitytas. Sąskaitos Nr.2720 „Kasa“ apskaitos registre ir registre „Didžioji knyga“ apskaitytas grynų pinigų kasoje likutis 1653783,24 Lt (vienas milijonas šeši šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt trys litai ir 24 ct).

132Iš pateiktų duomenų matyti, kad uždaroji akcinė bendrovė „„( - )” 2009-11-30 datai registro duomenimis turto apskaitė už 1880106,62 Lt. Ilgalaikio materialaus turto vertę sudarė lengvojo automobilio „T. A.” vertė. Bendrovė „„( - )” buvo įsigijusi prekių, skirtų perparduoti už 172319,39 Lt. Grynų pinigų bendrovės kasoje registrų duomenimis likutis 1653783,24 Lt. Pagal 2009 m. lapkričio mėn. direktoriaus pareigose dirbusio A. S. „Liudytojo apklausos protokole” pateiktus parodymus bendrovės kasą tvarkė D. J..

133Iš tyrimui atlikti pateiktų dokumentų nustatyta, kad bendrovės kasoje ir banko sąskaitose buvo grynų pinigų likutis. Tyrimo metu iš pateiktų buhalterinės apskaitos dokumentų (apskaitos registrų) nustatyta, kad 2009-11-30 grynų pinigų likutis bendrovės „„( - )” kasoje registro duomenimis 1653783,24 Lt (vienas milijonas šeši šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt trys litai ir 24 ct). Iš tyrimui atlikti pateiktų sąskaitų išrašų ir įrašų apskaitos registre „Didžiojoje knygoje“ tyrimo metu nustatyta, kad 2009-11-30 datai atsiskaitomojoje sąskaitoje buvo pinigų likutis – 1,31 Lt. Tyrimo metu iš bendrovės „„( - )” įrašų „Didžiojoje knygoje“ nustatyta, kad 2009-11-30 datai pas materialiai atskaitingus asmenis pinigų likučio nebuvo. Materialiai atskaitingi asmenys įsiskolinimo bendrovei neturėjo.

134Tyrimo metu iš pateiktų buhalterinės apskaitos dokumentų (2008 m. finansinės atskaitomybės) ir apskaitos registrų nustatyta, kad D. S. ir D. J. iš UAB „„( - )” buvo paėmę paskolas. Paskolos buvo suteiktos grynais pinigais bei pavedimu iš banko sąskaitos. Iš tyrimui atlikti pateiktų apskaitos registrų ir banko sąskaitų išrašų nustatyta, kad bendrovė „„( - )“ už atliktus darbus (suteiktas paslaugas) mokėjimo nurodymais gaudavo pinigines lėšas į bendrovės vardu atidarytas banko sąskaitas. Iš banko sąskaitų piniginės lėšos buvo išimamos grynais pinigais ir įnešamos į bendrovės kasą. Bendrovės kasoje piniginės lėšos buvo kaupiamos. Sukaupus reikalingą sumą piniginės lėšos buvo panaudojamos, t.y. išduotos paskolos bendrovės akcininkams. Paskolų išdavimui buvo panaudotos piniginės lėšos, kurias sudarė pardavimo pajamos, gautos iš bendrovės pagrindinės veiklos, elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimo. Suteiktos paskolos atspindėtos 2008 m. finansinėje atskaitomybėje.

135Bendrovės „„( - )” akcininkui D. S. įforminta, kad paskola buvo suteikta ir grąžinta. Piniginių lėšų judėjimas apskaitytas apskaitos registruose.

136Apskaitos registre paskolos išdavimo operacijos akcininkui D. S. buvo įformintos taip: 1. 2006-01-03 kasos išlaidų orderiu Nr.4 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 300000,0 Lt; 2. 2006-05-31 kasos išlaidų orderiu Nr.30 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 60000,0 Lt; 3.2006-07-03 mokėjimo nurodymu Nr.1039 apskaitytas išdavimas (pervedimas) – 14000,0 Lt; 4. 2008-10-21 kasos išlaidų orderiu Nr.40 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 120000,0 Lt; 5. 2008-11-28 kasos išlaidų orderiu Nr.48 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 100000,0 Lt; 6.2008-12-02 kasos išlaidų orderiu Nr.51 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 115000,0 Lt; 7. 2008-12-31 kasos išlaidų orderiu Nr.59 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 115000,0 Lt;

137Iš viso apskaityta išduotos paskolos suma sudarė - 824000,0 Lt.

138Akcininko D. S. paskolos gražinimas bendrovei „„( - )“ apskaitos registruose įformintas taip:

1391. Grąžinimas nuo 2006-07-31 iki 2008-02-29 pagal žiniaraštį po 700 Lt kiekvieną mėnesį sudarė 20 mėn. x 700 = 14000,0 Lt;

1402. 2009-11-27 kasos pajamų orderiu Nr. JAL 0000758 apskaitytas pinigų priėmimas į bendrovės kasą (paskolos grąžinimas) – 810000,0 Lt.

141Bendrovės „„( - )” akcininkui (direktoriui) D. J. įforminta, kad paskola buvo suteikta ir grąžinta. Piniginių lėšų judėjimas apskaitytas apskaitos registruose.

142Apskaitos registre paskolos išdavimo operacijos akcininkui (direktoriui) D. J. buvo įformintos taip: 1. 2006-01-03 kasos išlaidų orderiu Nr.3 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 300000,0 Lt; 2. 2006-05-31 kasos išlaidų orderiu Nr.29 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 90000,0 Lt; 3. 2006-07-03 apskaitytas išdavimas (užskaita)

143– 15835,0 Lt; 4. 2008-10-21 kasos išlaidų orderiu Nr.39 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 120000,0 Lt; 5. 2008-11-28 kasos išlaidų orderiu Nr.49 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 100000,0 Lt; 6.2008-12-02 kasos išlaidų orderiu Nr.50 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 115000,0 Lt; 7. 2008-12-05 kasos išlaidų orderiu Nr.52 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 75000,0 Lt; 8. 2008-12-31 kasos išlaidų orderiu Nr.60 apskaitytas išdavimas grynais pinigais – 40000,0 Lt; Iš viso apskaityta išduotos paskolos suma sudarė - 855835,0 Lt.

144Akcininko (direktoriaus) D. J. paskolos gražinimas bendrovei „„( - )“ apskaitos registruose įformintas taip: 1. Grąžinimas nuo 2006-07-31 iki 2008-05-31 pagal žiniaraštį po 700 Lt kiekvieną mėnesį sudarė 22 mėn. x 700 = 15400,0 Lt ir 1 mėn. x 435 =435,0 Lt, viso 15835,0 Lt; 2. 2009-11-16 kasos pajamų orderiu Nr. JAL 0000755 apskaitytas pinigų priėmimas į bendrovės kasą (paskolos grąžinimas) – 100000,0 Lt; 3. 2009-11-27 kasos pajamų orderiu Nr. JAL 0000759 apskaitytas pinigų priėmimas į bendrovės kasą (paskolos grąžinimas) – 740000,0 Lt; Iš viso apskaitos registruose įformintas paskolos gražinimas 855835,0 Lt (15835 + 100000,0 + 740000,0).

145D. J. ir D. S. įformintas paskolų gražinimas bendroje sumoje 1650000,0 Lt (840000,0+810000,0) tiriamojo laikotarpio pabaigai (2009-11-30) buvo apskaitytos bendrovės kasoje, jų panaudojimas neapskaitytas. Sąskaitos Nr.2720 „Kasa“ apskaitos registre ir registre „Didžioji knyga“ apskaitytas grynų pinigų kasoje likutis 1653783,24 Lt (vienas milijonas šeši šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt trys litai ir 24 ct).

146Iš tyrimui atlikti pateiktų buhalterinės apskaitos dokumentų (2008 m. finansinės atskaitomybės) ir ikiteisminio tyrimo byloje surinktų dokumentų nustatyta, kad Kauno apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai 2007-03-20 ir 2009-03-31 (4 tomas, 24-27 b. lapai) UAB „„( - )“ pateiktose deklaracijose (forma ( - ) versija 02 su priedais) apie fiziniams asmenims suteiktas paskolas nurodyti duomenys sutampa su įrašais buhalterinės apskaitos registruose, kasos knygoje, banko sąskaitos išraše. UAB „„( - )“ buhalterinės apskaitos duomenys (kasos apskaitos registras ir didžioji knyga) apie grynų pinigų išmokėjimą (paskolų suteikimą) D. J. ir D. S. atitinka 2008 m. finansinę atskaitomybę ir pateiktas deklaracijas. Kauno apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti duomenys sutampa su UAB „„( - )“ buhalterinės apskaitos duomenimis.

147Tyrimo metu iš UAB „„( - ) buhalterinės apskaitos registro (didžiojoje knygoje) 2009-11-30 datai nustatyta, kad dėl bendrovės „„( - )” atsakingų asmenų (direktoriaus) ir kt. asmenų veiklos bendrovei buvo padaryti nuostoliai.

148Bendrovės „Didžiojoje knygoje” 2009-11-30 datai nurodyta, kad į nuostolius įtrauktos nurodytos sumos:

 1. nuostoliai dėl ilgalaikio turto perleidimo – 55965,63 Lt;
 2. nusidėvėjimo sąnaudos iš pelno - 7168,94 Lt;
 3. baudos ir delspinigiai – 1205,39 Lt.

149Iš viso nuostoliai – 64339,96 Lt.

150Iš pateiktų dokumentų nustatyta, kad UAB „„( - )” dėl atsakingų bendrovės vadovų veiksmų patyrė 64339,96 Lt nuostolių.

151Tyrimo metu nustatyta, kad nuostolių patyrė ne tik bendrovė, bet ir kt. ūkio subjektai. Tyrimo metu iš įrašų, padarytų didžiojoje knygoje, nustatyta, kad bendrovės „„( - )” 2009-11-30 datai skolos sudarė:

 1. ilgalaikės prekybos skolos sudarė- 43898,69 Lt (sąskaita Nr.41);
 2. prekybos skolos (skolos tiekėjams) – 382537,87 Lt (sąskaita Nr.45);
 3. mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas – 51041,30 Lt (sąskaita Nr.47);
iš tos sumos įsiskolinimai apskaityti: mokėtini mokesčiai – 18353,27 Lt, mokėtinas socialinis draudimas – 32688,03 Lt.
 1. kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 280801,13 Lt (sąskaita Nr.49).
Iš viso skolos tiekėjams ir kitiems ūkio subjektams ir asmenims sudarė – 758278,99 Lt.

152Tyrimo metu pagal įrašus „Didžiojoje knygoje” nustatyta, kad bendrovė „„( - )” 2009-11-30 liko neatsiskaičiusi su tiekėjais, darbuotojais, valstybės biudžetu ir socialinio draudimo fondu.

153Iš tyrimo metu nustatytų duomenų matyti, kad valstybės biudžetui, socialinio draudimo fondui ir kt. ūkio subjektams padaryti nuostoliai, t.y. nesumokėtos sumos (758278,99 Lt) yra mažesnės už bendrovės akcininkams D. J. ir D. S. išduotas paskolų sumas (1650000,0 Lt). Grąžinus išduotas paskolas sumoje 1650000,0 Lt bendrovė galėjo pilnai atsiskaityti su valstybės biudžetu, socialinio draudimo fondu ir kt. ūkio subjektais. Dėl nesavalaikio atsikaitymo yra atsakingi bendrovės vadovai. Tiriamuoju laikotarpiu bendrovės vadovais dirbo D. J. nuo 1996-02-15 iki 2009-10-26 ir A. S. ėjo direktoriaus pareigas nuo 2009-10-27 iki 2009-11-30. Negrąžinus bendrovei paskolų D. S. padarytas nuostolis bendrovei „„( - )“ 810 000,0 Lt ir D. J. padarytas nuostolis bendrovei „„( - )“ 840 000,0 Lt (t. 6, b.l. 129-179).

1542012-08-30 specialisto išvadoje Nr. 11-631(12) nurodyta, kad 2009-12-09 formos JAR-PP asmens, turinčio teisę sudaryti sandorius, parašo pavyzdys rankraštinius įrašus parašė ir pasirašė pats A. V., UAB „„( - )“ 2009-12-04 akcininko sprendime, 2009-12-04 prašyme registruoti juridinių asmenų registre A. V. vardu pasirašė ne A. V. (b.t. 7, b.l. 3-12)

155Iš SODRA duomenų bazės matyti, kad A. V. ir G. Č. niekada UAB „„( - )“ nedirbo, visi darbuotojai iš UAB „„( - )“ buvo atleisti iš užimamų pareigų 2009-11-30 (t. 1, b.l. 105, asmens duomenys, b.l. 53-55).

156Iš Kauno apskrities VMI 2011-08-19 rašto Nr. (31.2-32-1)-K-10707 matyti, kad UAB „„( - )“ pateikė formas FR0711 su priedais „Juridinių asmenų duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas“ už 2006 ir 2008 metus.Iš jų matyti, kad UAB „„( - )“ deklaravo suteiktas paskolas fiziniams asmenims: 2006-01-03 D. S. 300 000Lt, 2006-05-31 D. S. 60 000 Lt, 2006-07-03 14 000 Lt D. S., 2006-01-03 D. J. 300 000 Lt, 2006-05-31 D. J. 90 000 Lt, 2006-07-03 D. J. 15 835 Lt, 2008-10-21 D. J. 450 000 Lt, 2008-10-21 D. S. 450 000 Lt, taip pat fizinių asmenų grąžintas paskolas : 2006-12-31 D. J. – 4 200 Lt, 2006-12-31 D. S. – 4 200 Lt (b.t. 4, b.l. 58-61).

157Iš VĮ „Regitra“ Kauno filialas 2013-05-21 rašto Nr. (1.5)-24-573 pateikė duomenis apie UAB „„( - )“ lizinguotų automobilių Toyota L. C. registravimo ir pirkimo-pardavimo faktus (b.t.4, b.l.128-139).

158VĮ Registrų centro raštu Nr. (3.7.7)S-3961,3962, kuriuo pateikiami dokumentai, kuriuose nurodyta, kad iki 2009-10-26 UAB „„( - )“ direktorius - D. J., nuo 2009-10-27 iki 2009-12-04 direktorius - A. S., nuo 2009-12-04 direktorius ir vienintelis UAB „„( - )“ akcininkas - A. V. (b.t.4, b.l. 141-180).

159Dokumentai, turintys reikšmės nusikalstamoms veikoms tirti ir nagrinėti nuosprendžiui įsiteisėjus paliktini byloje kaip bylos įrodomoji medžiaga:

1601. 2004-04-01 sutartis Nr. AP-04/04/01, kurioje nurodyta, kad UAB „„( - )“ ir UAB „„( - )“ 2004-04-01 sudarė sutartį dėl apskaitos paslaugų teikimo UAB „„( - )“, kuri buvo nutraukta 2009-11-30 (t.1, b.l. 126-131),

1612. 2010-07-07 D. J. paaiškinimas su pridėtomis 2009-11-30 akcijų pirkimo – pardavimo sutarties bei 2009-11-30 dokumentų priėmimo – perdavimo akto kopijomis (t. 1, b.l. 93-96).

1623. 2012-01-01 D. S. pateikta 2009-11-30 akcijų pirkimo – pardavimo sutartis (t. 2, b.l. 69-70).

1634. Kompaktinė plokštelė, kurioje įrašyti programos „„( - )“ duomenų registrai: direktorija „„( - )“ ir aplankas „„( - ) – 2009-10-25.tar“ (t. 2, b.l. 88).

1645. Kompaktinėplokštelė (diskas) Nr. 2. (t. 2, b.l. 94).

1656. Kompaktinė plokštelė, kurioje įrašyti UAB „„( - )“ buhalterinės apskaitos duomenys (failai) 1) „konto – 2009-11-29.tar“; 2) „konto – 2009-12-27.tar“; 3) „konto – 2010-01-31.tar“; 4) „konto – 2010-02-28.tar“; 5) „konto – 2010-10-24.tar“ (t. 2, b.l.97);

1667. komtinė lokštelė (diskas) Nr. II (t. 2, b.l. 102).

167Teismas ištyręs byloje surinktus įrodymus konstatuoja, kad kaltinamieji D. J. ir D. S. padarė jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas, numatytas BK 182str. 2 d. , 186 str, 1 d. , 300 str, 1 d. ir 222 str., dėl to yra kalti bei teistini.

168Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 182 str. 2 d. kyla tam, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė didelės vertės turtinės prievolės, arba ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje. Pagal BK 190 str. didelės vertės turtas yra toks, kai jo vertė viršija 250 MGL, tai yra 9415 Eu. Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 186 straipsnio 1 dalį kyla tam, kas apgaule vengė atsiskaityti už atliktus darbus, gautas prekes, suteiktas paslaugas ar vengė privalomų įmokų ir dėl to kitam asmeniui padarė turtinės žalos.

169Sukčiavimas yra tyčinis nusikaltimas, veikai kvalifikuoti kaip sukčiavimui nepakanka apgaulės nustatymo bei paties turtinės prievolės išvengimo fakto, kartu yra svarbūs yra nusikaltimo subjektyvieji požymiai, visų pirma kaltė, pasireiškianti tyčia. Kaltininkas turi suvokti, kad prievolės išvengia neteisėtai, panaudojant apgaulę ir turto savininkas dėl to patirs turtinės žalos, numato tokius padarinius ir jų nori. Veikai kvalifikuoti kaip sukčiavimui būtina įrodyti, kad dėl apgaulės kaltininkas neteisėtai įgys turtą ar turtinę teisę, šiuo konkrečiu atveju išvengiant turtinės prievolės. Kaltininko susiformavusią tyčią apgaule išvengti turtinės prievolės, jo ketinimus turi patvirtinti bylos medžiaga. Sukčiavimo sudėtis reikalauja, kad tyčia neatlygintinai užvaldyti svetimą turtą turi susiformuoti iš anksto, t. y. iki turto ar teisės į turtą įgijimo momento. Svarbu byloje nustatyti ne tik apgaulės faktą, bet ir apgaulės subjektyvų suvokimą bei turtinės žalos padarymo nukentėjusiajam suvokimą. Vengimas atsiskaityti turi būti besąlygiškas, t. y. dėl kaltininko nevykdomos piniginės prievolės nukentėjusiojo reikalavimas lieka be ekonominio padengimo ir todėl objektyviai negali būti įvykdytas.

170Teismų praktikoje konstatuota, kad apgaulė vengiant atsiskaityti už atliktus darbus gali pasireikšti tokiomis pat formomis kaip ir sukčiavimo atveju (kasacinė nutartis Nr. 2K-426-2013). Apgaulė pasireiškia turto savininko ar paslaugų tiekėjo suklaidinimu pateikiant suklastotus dokumentus, pranešant neteisingus duomenis ir pan. Vienas apgaulės būdų yra tyčia tapti beturčiu, paslėpti savo ar valdomos įmonės turtą, kad nebūtų į ką nukreipti reikalavimo (kasacinė nutartis Nr. 2K-224/2008). Apgaule vengiant atsiskaityti yra sudaroma tokia situacija, kad kreditoriai civilinio proceso priemonėmis netenka galimybės gauti savo reikalavimų patenkinimo. Būtent tokia situacija ir buvo sudaryta kaltinamųjų D. J. ir D. S. veiksmais kreditorių atžvilgiu, kai jie fiktyviais veiksmais: 2009-11-30 UAB „„( - )“ akcijų pirkimo–pardavimo sutartimi pardavė akcijas K. Č., kuris po mėnesio mirė, kuris jo artimųjų tėvo ir buvusios žmonos, buvo girtaujantis, netinkamą gyvenimo būdą, pasirinkęs asmuo, neturintis jokio verslumo patirties, kaip matyti iš bylos medžiagos dar spėjęs jis, ar jo bendrininkai, po kelių savaičių po UAB „„( - )“ akcijų įsigijimo Kalvarijų turguje UAB „„( - )“ akcijas parduoti sendaikčiais prekiaujančiam ir skolų turinčiam A. V. (dabartinė pavardė M.), t.y. perrašyti firmą jo vardu, už tokio fiktyvaus sandorio sudarymą pažadėję jam sumokėti 200 Lt bei padengti jo turimas skolas. Tokiu būdu kaltinamieji negrąžinę 1 650 000 Lt į UAB „„( - )“ kasą, fiktyviai būdami nebe akcininkai, paslėpę įmonės dokumentus, prieš tai išsipirkę savo ir artimųjų vardu iš lizingo prabangius automobilius Toyota L. C., manydami, kad pardavus įmonės akcijas ir nesant jos dokumentų, tikėjosi išvengti prievolės sugražinti kreditoriams ir įmonei skolas, tokiu būdu kreditoriai - kaltinime nurodytos įmonės, neteko galimybės išsiieškoti iš UAB „„( - )“ savo reikalavimų – skolų už suteiktas prekes ir paslaugas iš būtinus atskaitymus Sodrai, kurių įvykdymo terminai buvo suėję jau 2008 m, paskubomis neįvertinę net to, kad tokiu fiktyviu būdu parduodami įmonės akcijas ir patys tapo savo įmonės kreditoriai, nes kaip nurodė specialistas V. G., neišsimokėjo jiems teisėtai kaip akcininkams priklausančius 263000 Lt dividentų.

171Bylos duomenimis kaltinamieji turėdami pasiėmę 1 650 000 Lt įmonės pinigų, turėjo galimybę atsiskaityti su kreditoriais, nes pinigai nebuvo banko sąskaitose areštuoti, jie buvo laikomi grynais D. S. vonioje įrengtame seife, tiesiog tyčia neatsiskaitė (galimai tie pinigai buvo kažkokiu būdu pasisavinti kitiems tikslams, galimai savo nuosavų namų statyboms, kaip nurodė UAB „„( - )“ direktorius), nes taip nurodė dauguma teisme apklaustų civilinių ieškovų atstovų. Atstovai nurodė, kad jie gražiuoju prašė atlyginti skolas, nes buvo krizė, kuri visus vienodai palietė, tačiau kaltinamieji, važinėdami gerais apynaujais automobiliais, būdami „„( - )“ direktoriai nesudarinėjo skolų grąžinimo grafikų, slėpėsi nuo kreditorių atstovų, kad juos ieškodavo net patys firmų direktoriai, neatatsakinėjo į kaltinamiesiems žinomus kreditorių atstovų skambučius, nors iš karto perskambinus jiems iš kito kaltinamiesiems nežinomo telefono numerio, kaltinamieji atsiliepdavo, visaip vengė atsiskaitymo, galop jie nebuvo randami savo buveinės adresu. Kad lėšos buvo patvirtina ir tai, kad UAB „„( - )“ atstovas D. S. 2009-11-17 gavo 54 000 Lt atsiskaityti už paslaugas, 2009-11-24 dar 50 000 Lt, o 2009-11-27 – 22 806,26 Lt. D. J. 2009-11-16 16 509,74 Lt., tačiau šie pinigai nebuvo perduoti kreditoriams skoloms padengti. Byloje ištirtais įrodymais nustatyta, kad kaltinamieji visiškai neketino atsiskaityti su kreditoriais, ir siekė išvengti tiek savo kaip akcininkų skolų gražinimo įmonei UAB „„( - )“ bei apmokėti šios įmonės skolas kreditoriams. Kaltinamieji net neįvertino, kad jie gali teisėtu būdu sumažinti savo skolas įmonei 263000 Lt, nurašę jiems priklausančius kaip įmonės akcininkams dividentus.

172Bylos teisminio nagrinėjimo metu, kai prokuroras pakeitė kaltinamiesiems pareikšto kaltinimo pagal BK 186 str. nusikalstamos veikos padarymo laikotarpį, nuo 2004-04-01 iki 2010-07-07 į laikotarpį nuo 2007-12-31 iki 2015-07-09, iškilo klausimas nuo kokių kaltinamųjų veiksmų atlikimo momento konstatuotinas jų apgaulės panaudojimas, sudarant fiktyvius sandorius, paslepiant įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus ir taip visiškai pasunkinus (net panaikinus) galimybę kreditoriams t.y. vienu atveju UAB „duomenys neskelbtini)“ išsiieškoti skolas iš kaltinamųjų, kitų atvejų kaltinime nurodytoms įmonėms išsiieškoti skolas iš UAB „„( - )“. Dėl tokios priežasties prokuroras remdamasis LAT praktika pagrįstai patikslino minėtus laikotarpis, pakeisdamas kaltinimą ir nustatytas nusikalstamos veikos, numatytos BK 186 straipsnio 1 dalyje, tiek kitą pradžios momentas, tiek kitą pabaigos momentą, būtent nurodydamas fiktyvaus akcijų pirkimo–pardavimo sandorio ir dokumentų perdavimo akto dieną, t. y. tą momentą, kai kaltinamieji D. J. bei D. S. sąmoningai panaudojo apgaulę ir sukūrė savo veiksmais situaciją, kuriai esant UAB „„( - )“ kreditoriai nebegalėjo patenkinti savo reikalavimų.

173LAT praktikoje analogiško pobūdžio bylose yra nurodami du skirtingi nusikalstamų veikimo baigimo nustatymo momento skaičiavimai, nurodyta, kad veika yra baigiama būtent fiktyvaus akcijų pirkimo–pardavimo sandorio ir dokumentų perdavimo akto dieną, nusikalstamos veikos padarymo laikas yra laikomas veikimo (neveikimo) laikas arba baudžiamojo įstatymo numatytų padarinių atsiradimo laikas, jeigu asmuo norėjo, kad padariniai atsirastų kitu laiku (BK 3 straipsnio 1 dalis). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad tais atvejais, kai nusikalstama veika yra trunkamojo pobūdžio ir nėra pagrindo nustatinėti jos laiko pagal padarinių kilimą, pripažįstama, kad tokios veikos laikas yra visas laikas, per kurį ji buvo daroma. Juridiškai svarbus laikas, nuo kurio pradedama skaičiuoti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis, yra tokios nusikalstamos veikos nutraukimo laikas (Nr. 2K-P-267/2011). LAT teismo nutartyje nusikalstamos veikos laikas, kai ji padaroma nevykdant savo pareigos (neveikimu) ir proceso metu įtariamasis ar kaltinamasis savo pareigos taip ir neįvykdo (veika faktiškai lieka nenutraukta). Nurodoma, kad tokiu atveju reikia remtis tam tikru procesiniu kriterijumi, žyminčiu tokios nusikalstamos veikos padarymo laiką, nuo kurio ir turi būti skaičiuojamas senaties terminas. Nusikalstamos veikos padarymo laikas yra aplinkybė, kuri privalomai nurodoma kaltinamajame akte. Kadangi prokuroras kartais kaltinamajame akte negali nurodyti būsimos trunkančios nusikalstamos veikos laiko, jei veika tęsiama, todėl tokiu atveju, bylą su kaltinamuoju aktu perdavus į teismą, vadovaujantis ( - ) str. kaltinimą gali pakeisti teisme, ką ir padarė šioje byloje, nes kaltinamiesiems, atlikus fiktyvų UAB „( - )“ akcijų pardavimo sandorį, turėjo likti 1 650 000 Lt įmonės piniginių lėšų bei pareiga atsiskaityti su kreditoriais. Todėl nuo šio laiko ir turi būti skaičiuojamas senaties terminas dėl nusikalstamų veikų , numatytų BK 186 str. 1 d. padarymo.

174Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Šioje byloje aktuali veika – buhalterinės apskaitos dokumentų paslėpimas, todėl tik ji bus analizuojama. Buhalterinės apskaitos dokumentų paslėpimas – tai veiksmai, kai dokumentas slepiamas, turint tikslą, kad juo nebūtų pasinaudota tikrinant asmens veiklą, jo turtą, nuosavą kapitalą ar įsipareigojimų dydį ar struktūrą. Šioje byloje remiantis liudytojų parodymais ir rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad kaltinamieji laikotarpiu nuo 2009-11-30 iki 2010-07-07, veikdamas bendrininkų grupėje, siekdami nuslėpti nusikalstamas veikas iš viso 1 650 000 Lt UAB „„( - )“ apgaule negrąžintų paskolų (D. J. negrąžino 840 000 Lt, D. S. negrąžino 810 000 Lt) bei apgaule išvengti UAB „„( - )“ finansinių įsipareigojimų, taip pat suklaidinti UAB „Jalsta“ kreditorius ir ikiteisminio tyrimo pareigūnus, paslėpė UAB „„( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentus, o būtent: faktiškai abu kartu valdydami įmonę bei iš formalaus direktoriaus A. S. 2009-11-30 perėmę UAB „( - ) turtą bei buhalterinės apskaitos dokumentus, toliau faktiškai valdydami įmonę, todėl pagal Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. l d. būdami atsakingi už buhalterinės apskaitos organizavimą, pagal to paties įstatymo 21 str. 2 d. būdami atsakingu už apskaitos dokumentų išsaugojimą, pažeisdami Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 str. 1 d. reikalavimą, kuris numato, kad „Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą“, 19 str. 2 d. reikalavimą, kuris numato, kad „patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis 1995-12-05 Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 12 straipsnio 1 p. nuostatomis, kuriame nurodyta, kad „įmonės privalo saugoti dokumentus patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertindami galimus rizikos veiksnius, išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ar juridinių asmenų teisės“ ir 2 p., kur nustatyta, kad „už įmonės veiklos dokumentų išsaugojimą reikiamą laiką atsako vadovas“, siekdami, kad nebūtų galima nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, tuo pačiu siekdami nuslėpti nusikalstamas veikas - kaltinamųjų iš viso 1 650 000 Lt UAB „( - )apgaule negrąžintų paskolų (D. J. negrąžino 840 000 Lt, D. S. negrąžino 810 000 Lt) bei apgaule išvengti UAB „( - )finansinių įsipareigojimų, taip pat suklaidinti UAB „( - )kreditorius ir ikiteisminio tyrimo pareigūnus, laikotarpiu nuo 2009-11-30 iki 2010-07-07 jie, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje, paslėpė UAB „( - )buhalterinės apskaitos dokumentus, imituodami UAB „( - )buhalterinės apskaitos dokumentų ir turto perdavimą pagal 2009-11-30 dokumentų priėmimo-perdavimo aktą K. Č., dėl to iš dalies negalima nustatyti UAB „( - )veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2006-01-01 iki 2009-11-30, tokiu būdu padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 222 str. 1 d. Iš specialisto 2012-06-01išvados Nr. 5-2/105 ir 2013-12-12 išvados Nr. 5-2/209 bei specialisto V. G. paaiškinimų matyti, kad dėl to, jog UAB „( - )atsakingi asmenys, t.y. šiuo atveju akcininkai - nesivadovavo buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimais, tyrimo metu tyrimui atlikti nepateikė jokių pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų ir kt. nustatyta tvarka saugomų dokumentų, įmonės buhalterinė apskaita yra nepalyginama ir neišsami, todėl negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )laikotarpio nuo 2004-04-01 iki 2009-11-30 veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Taigi, nors pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį, už tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą, t. y. už tai, kad įmonėje būtų vedama buhalterinė apskaita, taip pat už dokumentų ir apskaitos išsaugojimą yra atsakingas įmonės vadovas, tačiau tuo atveju, kai subjekto vadovas nėra paskirtas įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka ( nagrinėjamu atveju akcininkų - kaltinamųjų sprendimu naujas UAB „( - )vadovas nebuvo paskirtas, akcijų pardavimas „fiktyvus“), už buhalterinės apskaitos dokumentų paslėpimą, t.y. nusikaltimo, numatyto BK 222 straipsnyje, subjektu pripažįstamas ir atsako asmenys juos paslėpę. Be to faktiniais įmonės vadovais buvo būtent kaltinamieji D. J. ir D. S., būtent jie atliko visas tiesiogines vadovo funkcijas – ruošdavo sutartis, išrašydavo sąskaitas-faktūras, turėjo banko generatorius, tik jų parašai buvo patvirtinti banke, tik jie valdė įmonės finansus ir pan. Jei tokius veiksmus atliekantys atsakingi asmenys kaip vykdytojai veikė per jų nusikalstamų veiksmų nesuvokiančius asmenis, jie pagrįstai pripažintini tinkamu atsakomybės subjektu pagal BK 222 straipsnio 1 dalį. (kasacinė bylos Nr. 2K-346/2013, 2K-374/2013). Vien tik pranešimas VĮ Registrų centrui apie juridinio asmens vadovo pasikeitimą šiuo atveju A. V., faktinio įmonės vadovo baudžiamosios atsakomybės už padarytas nusikalstamas veikas nešalina (kasacinė byla Nr. 2K-45-507/2015). Teisminio nagrinėjimo metu ištirtais įrodymais nustatyta, kad A. S., K. Č. bei A. V. (dabartinė pavardė M.) buvo tik formalūs įmonės direktoriai ir nežinojo apie vykdomą neteisėtą veiką. Todėl remiantis LAT praktika faktiniai įmonės vadovai akcininkai D. J. bei D. S. pripažintini kaltais padarę nusikalstamą veiką, numatytą BK 222 str.(kasacinė byla Nr.2K-374/2013).

175Teismas konstatuoja įrodyta, kad kaltinamieji laikotarpiu nuo 2009-11-30 iki 2010-07-07, veikdamas bendrininkų grupėje, siekdamas nuslėpti padarytas nusikalstamas veikas, jų iš viso 1 650 000 Lt UAB „( - )apgaule negrąžintų paskolų bei apgaule išvengti UAB „( - ) finansinių įsipareigojimų, taip pat suklaidinti UAB „( - ) kreditorius ir ikiteisminio tyrimo pareigūnus, suklastojo, laikė ir panaudojo tikrą dokumentą, o būtent: 2009-11-30 – 2010-07-07 laikotarpiu, veikdamas bendrininkų grupėje, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui perdavė duomenis, reikalingus įrašyti į dokumentų priėmimo perdavimo aktą, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui kompiuterine technika surašius ir atspausdinus 2009-11-30 dokumentų priėmimo-perdavimo aktą, kad D. S. ir D. J. perduoda K. Č. UAB „( - ) dokumentus ir turtą, o K. Č. dokumentus ir turtą priima, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui pasirašius už tariamai dokumentus ir turtą priėmusį K. Č., D. J. ir D. S. pasirašė 2009-11-30 dokumentų priėmimo-perdavimo akte, kad dokumentus ir turtą perduoda K. Č., taip savo parašu patvirtino žinomai neteisingus ir tikrovės neatitinkančius duomenis, nes tikrovėje 2009-11-30 dokumentų ir turto K. Č. neperdavė, o juos paslėpė, taip suklastojo šį 2009-11-30 dokumentų priėmimo-perdavimo aktą, šį žinomai suklastotą dokumentą laikė ir 2010-07-07 FNTT prie LR VRM Kauno apygardos valdyboje, esančioje „( - ), D. J. žinomai suklastoto 2009-11-30 dokumentų priėmimo-perdavimo akto kopiją, kurios tariamą tikrumą patvirtino savo parašu, pateikė UAB „„( - )“ direktoriaus S. L. 2010-06-21 pareiškimo Nr. 2-2/33L tyrimą atliekančiam pareigūnui, siekdamas išvengti savo bei D. S. baudžiamosios atsakomybės, taip jie bendrais veiksmais suklastojo tikrą dokumentą 2009-11-30 dokumentų priėmimo-perdavimo aktą, jį laikė bei žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 str. 1 d. Šis kaltinimas patvirtintas remiantis liudytojų bei pačių kaltinamųjų parodymais, specialisto parodymais matyti, kad būtent kaltinamieji iš UAB „( - )“ per A. S. paėmė UAB „( - ) dokumentus, būtent jie buvo atsakingi už įmonės buhalterinių dokumentų saugojimą bei byloje nustatytomis aplinkybėmis - liudytojo J. Č. parodymais, taip pat tarnybiniame pranešime nurodytomis aplinkybėmis apie K. Č. gyvenimo būdą, alkoholio vartojimą, dėl mirusio Č. bei V. negalėjimo ir neketinimo toliau plėtoti UAB „„( - )“ veiklos, jų visiško nesuvokimo apie verslą, neturėjimo jokių tam reikalingų įgūdžių, taip pat įvertinus aplinkybes, kaip Venziulis įsigijo iš galimai K. Č. UAB „„( - )“ akcijas, įvertinus ir tai, kad ant UAB „„( - )“ dokumentų priėmimo perdavimo akto originalo, kuris galimai nepateiktas siekiant išvengti ekspertizės atlikimo, o tik kopija, nes šiame dokumente esantis Č. parašas vizualiai akivaizdžiai skiriasi nuo Č. originalaus parašoleidžia teismui konstatuoti, kad kaltinamieji D. J. ir D. S., atliko tyčia atliko eilę veiksmų paslėpdami įmonės buhalterinius dokumentus. Kad kaltinamieji paslėpė dokumentus, o reikalui esant jais pasinaudoja, nes dalį pateikė į teismo posėdį, parodo ir tai, kad ikiteisminio tyrimo metu sutartinai teigę, kad neturi jokių apskaitos dokumentų, nes juos atidavė Č., teisminio nagrinėjimo metu pateikė jiems naudingų eilę apskaitos dokumentų (jau turinčių įsigėrusį į juos drėgmėje laikomų popierinių daiktų nemalonų drėgmės kvapą) – kas leidžia teismui tvirtinti, kad iš tikro UAB „duomenys neskelbtini)“ dokumentai nebuvo perduoti, o dokumentų priėmimo perdavimo aktas yra galimai tik klastotė. Dokumentų priėmimo perdavimo aktas yra dokumentas ir jo suklastojimas bei panaudojimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal BK 300 str. 1 d.

176BK 41 str. nustatyta, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą.

177Kaltinamųjų D. J. ir D. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, sunkinanti aplinkybė, kad nusikalstamas veikas padarė bendrininkų grupėje.

178Spręsdamas klausimą dėl bausmės kaltinamiesiems individualizavimo, teismas atsižvelgia į bendruosius bausmių skyrimo pagrindus: kaltinamųjų padarytų nusikalstamų veikų rūšis, jų pobūdį, motyvus ir tikslus, kaltinamųjų asmenybes (BK 54 str.): abiejų kaltinamųjų padarytos nusikalstamos veikos rūšys – nesunkūs (BK 186 str. 1 d., 300 str. 1 d.), apysunkis (BK 222 str. 1 d.) sunkus (BK 182 str. 2 d.|) nusikaltimai, stadija – nusikalstamos veikos baigtos, pobūdis – kaltės forma tyčia, motyvus ir tikslus, baudžiamąją atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes, kaltinamųjų asmenybes.

179Vertinant kaltinamojo D. J. asmenybę, pažymėtina, kad jis praeityje neteistas, administracine tvarka baustas, psichiatrinio bei priklausomybės ligų gydymo įskaitose neregistruotas, vykdantis individualią veiklą, šeiminė padėtis – išsiskyręs. Atsižvelgęs į tai bei įvertinęs jo asmenybę, jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, kitas BK 54 str. 2 d. nurodytas aplinkybes (BK 61 str.), padarytų nusikalstamomis veikomis žalos mastas daugiau nei 50 kartų viršija BK 190 str. numatytą didelės vertės turto ribą, civiliniai ieškiniai byloje nepradėti atlyginti, teismas sprendžia, kad už 182 str. 2 d., 186 str. 1 d., 222 str. 1 d., 300 str. 1 d. numatytų nusikaltimų padarymą D. J. skirtina inkriminuojamų straipsnių sankcijose numatyta griežčiausia terminuoto laisvės atėmimo bausmės rūšis.

180Vertinant kaltinamojo D. S. asmenybę, pažymėtina, kad jis praeityje neteistas, administracine tvarka baustas, psichiatrinio bei priklausomybės ligų gydymo įskaitose neregistruotas, nedirbantis, šeiminė padėtis – vedęs. Atsižvelgęs į tai bei įvertinęs jo asmenybę, jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, kitas BK 54 str. 2 d. nurodytas aplinkybes (BK 61 str.), padarytų nusikalstamomis veikomis žalos mastas daugiau nei 50 kartų viršija BK 190 str. numatytą didelės vertės turto ribą, civiliniai ieškiniai byloje nepradėti atlyginti, teismas sprendžia, kad už 182 str. 2 d., 186 str. 1 d., 222 str. 1 d., 300 str. 1 d. numatytų nusikaltimų padarymą D. S. skirtina inkriminuojamų straipsnių sankcijose numatyta griežčiausia terminuoto laisvės atėmimo bausmės rūšis.

181Nustatydamas kiekvienam iš kaltinamųjų terminuoto laisvės atėmimo bausmės dydį, teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamieji nusikalto pirmą kartą, taip pat paminėtas jų asmenines savybes ir sprendžia, kad valstybės požiūris į nusikalstamas veikas padariusius kaltinamuosius, taip pat BK 41 str. numatyti bausmės tikslai bus pasiekti D. J. ir D. S. paskyrus artimus vidurkiui laisvės atėmimo bausmės dydžius. Kadangi abiejų kaltininkų veikos pagal 182 str. 2 d., 186 str. 1 d., 300 str. 1 d. padarytos iš idealiosios sutapties, už jas skirtinos bausmės bendrintinos jas apimant (BK 63 str. 5 d. 1 p.), šią apėmimo būdu paskirtą bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinant su bausme, paskirta pagal BK 222 str. 1 d. (BK 63 str. 1, 4 d.).

182Pažymėtina, kad nuo 2015 m. kovo 24 d. įsigaliojusi BK 75 str. 1 d. redakcija (2015-03-19 įstatymas Nr. XII-1554) numato galimybę atidėti bausmės vykdymą ir už sunkius nusikaltimus nuteistam asmeniui. Nagrinėjamu atveju abu kaltinamieji yra jauno darbingo amžiaus, verslūs, solidariai turi atlyginti iš jų civiliniams ieškovams priteistas dideles žalų sumas, baudžiamajam įstatymui nusikalto pirmą kartą, kas rodo, jog yra pagrindas manyti, kad tiek D. J., tiek D. S. daugiau nenusikals ir kad bausmės tikslai dar gali būti pasiekti be realaus jos atlikimo, abiems kaltinamiesiems atidėjus bausmės vykdymą. Teismo vertinimu, D. J. ir D. S. turi būti suteikta galimybė laisvėje, bet su probacijos priežiūra, koreguoti savo elgesį teigiama linkme ir savo elgesiu įrodyti, kad yra verti teismo jiems parodyto pasitikėjimo. Todėl abiems kaltinamiesiems taikytinas BK 75 str. ir galutinės subendrintos bausmės vykdymas atidėtinas maksimaliam 3 metų terminui, paskiriant BK 75 str. 2 d. numatytus įpareigojimai. Teismo įsitikinimu, jų visuma leis pasiekti BK 41 str. numatytus bausmės tikslus ir užtikrins teisingo nubaudimo principo įgyvendinimą.

1832014-02-24 nutarimu D. J. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. (b.t. 7, b.l.72-73), naikintina nuosprendžiui įsiteisėjus.

1842014-02-24 nutarimu D. S. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. (b.t. 7, b.l. 124-125), naikintina nuosprendžiui įsiteisėjus.

185.

186Byloje pareikšti civilinių ieškovų ieškiniai dėl padarytų žalų priteisimo iš kaltinamųjų:

1871. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, JAR kodas 188677437, pareiškė 32449,53 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta civiliniu ieškovu (t. 2, b. l. 56). Sodra pateikė dokumentus, patvirtinančius turtinės žalos padarymą (t. 2, b.l. 40-52);

1882. UAB ( - ), pareiškė 6017,03 Lt, civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta civiliniu ieškovu (t. 2, b. l. 35). UAB ( - ) pateikė dokumentus, patvirtinančius turtinės žalos padarymą (t. 2, b.l. 118-130);

1893. UAB ( - ), pareiškė 4302,54 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta civiliniu ieškovu (t. 2, b. l. 63). UAB ( - ) pateikė dokumentus, patvirtinančius turtinės žalos padarymą (t. 3, b.l. 152-170);

1904. UAB ( - ), (pareiškė 107067,71 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta civiliniu ieškovu (t. 2, b. l. 31). UAB ( - ) pateikė dokumentus, patvirtinančius turtinės žalos padarymą (t. 3, b.l. 22-132);

1915. UAB ( - ), pareiškė 7631,95 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta civiliniu ieškovu (t. 2, b. l. 33). UAB ( - )pateikė dokumentus, patvirtinančius turtinės žalos padarymą (t. 2, b.l. 135-146);

1926. UAB ( - ), pareiškė 8374,37 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta civiliniu ieškovu (t. 2, b. l. 60). UAB ( - ) pateikė dokumentus, patvirtinančius turtinės žalos padarymą (t. 3, b.l. 186-193);

1937. UAB ( - ), pareiškė 9681,82 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta civiliniu ieškovu (t. 2, b. l. 65). UAB „( - ) pateikė dokumentus, patvirtinančius turtinės žalos padarymą (t. 4, b.l. 30-56);

1948. ( - ) pareiškė 15821,85 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta civiliniu ieškovu (t. 2, b. l. 27). ( - ) pateikė dokumentus, patvirtinančius turtinės žalos padarymą (t. 3, b.l. 9-20);

1959. UAB ( - ) pareiškė 44222,90 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta civiliniu ieškovu (t. 2, b. l. 28( - )pateikė dokumentus, patvirtinančius turtinės žalos padarymą (t. 2, b.l. 103-116);

19610. UAB ( - ), pareiškė 49061,52 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta civiliniu ieškovu (t. 2, b. l. 16, 37,38). UAB( - )“ pateikė dokumentus, patvirtinančius turtinės žalos padarymą (t. 1, b.l. 71-118).

19711. UAB ( - ), pareiškė 4903,65 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta civiliniu ieškovu 4903,65 Lt (t. 2, b. l. 58, 59). UAB ( - )pateikė dokumentus, patvirtinančius turtinės žalos padarymą (t. 4, b.l. 6-21);

19812. UAB ( - ), pareiškė 11421,20 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta civiliniu ieškovu (t. 2, b. l. 32). UAB „( - ) pateikė dokumentus, patvirtinančius turtinės žalos padarymą (t. 2, b.l. 162-166);

19913. UAB ( - ), pareiškė 1265, 63 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta civiliniu ieškovu 1265, 63 Lt (t. 2, b. l. 61,62). UAB ( - ) pateikė dokumentus, patvirtinančius turtinės žalos padarymą (t. 4, b.l. 2-4);

20014. UAB ( - ), pareiškė 33174,15 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta civiliniu ieškovu (t. 2, b. l. 29, 30). UAB „Slo“ pateikė dokumentus, patvirtinančius turtinės žalos padarymą (t. 2, b.l. 168-195, b.t. 3, b.l. 1-7);

20115. ( - ), pareiškė 1747,83 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta civiliniu ieškovu (t. 2, b. l. 660). ( - )pateikė dokumentus, patvirtinančius turtinės žalos padarymą (t. 3, b.l. 174-184).

202Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 109 str., nustatyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Turtinė žala padaroma tada, kai nusikalstama veika pažeidžiami asmens turtiniai interesai. Ši žala atsiranda turto netekus, jį sunaikinus, sugadinus, sumažinus jo vertę. ( - ) straipsnyje yra nustatyta, kad straipsnyje yra nustatyta, kad turtinė žala gali būti civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje dalykas, tačiau nepateikiama turtinės žalos samprata. Ji suformuluota CK 6.249 straipsnio 1 dalyje. Pagal šią teisės normą žala yra turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai) ir negautos pajamos. Ištyrus byloje surinktus įrodymus, teismas konstatuoja, kad surinkta pakankamui neginčijamų įrodymų, kad kaltinamųjų D. J. ir D. S. nusikalstamais veiksmais buvo padaryta civiliniams ieškovas jų nurodyta ir įrodymais pagrista turtinė žala, kuri priteistina iš kaltininkų solidariai. Ištyrus bylos buhalterinius dokumentus matyti, kad D. J. ir D. S. būdami įmonės direktoriai, turėdami vienodą sprendžiamąjį balsą, iki tariamo nusikalstamo UAB ( - )pardavimo, turėjo galimybę atsiskaityti su kreditoriais, nes jiems gražinus į įmonės kasą paimtas paskolas, buvo pakankamai kasoje pinigų reikalingų atsiskaitymui su kreditoriais.

203BK 72 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Pagal šio straipsnio 2 dalį konfiskuotinu turtu laikomas BK uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. BK 72 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad tais atvejais, kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių arba šį turtą konfiskuoti būtų netikslinga, teismas iš kaltininko ar kitų šio straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą. Kadangi BPK nenustatyta specialių turto konfiskavimui taikomų įrodinėjimo būdų, BK 72 straipsnio 5 dalies pagrindu konfiskuotina pinigų suma yra įrodinėtinos baudžiamosios bylos aplinkybės, kurios nustatomos pagal bendrąsias BPK 20 straipsnyje nustatytas įrodinėjimo taisykles (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-210-942/2015). Nagrinėjamu atveju bylos duomenimis nustatyta, kad D. J. ir D. S. nusikalstamomis veikomis gauto turto vertė – 477 873,00 Eur (buvo 1 650 000 Lt). Nepavykus rasti ir iš kaltininkų konfiskuotino turto, konfiskuotina atitinkama pinigų suma – 477 873,00 Eur, prieš tai iš jos atėmus solidariai iš abiejų kaltinamųjų priteistų civilinių ieškinių dydžio sumą – 97 643,56 Eur (buvo 337 143,68 Lt), tai yra iš kaltininkų solidariai išieškotina konfiskuotino turto vertė – 380 229,44 Eur /477 873-97 643,56=380 229,44/.

204Konfiskuojamo turto išieškojimui ir priteistų civilinių ieškinių užtikrinimui byloje paliktinas paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas kaltinamojo D. S. ir jo žmonos R. S. turtui.

205Ieškinio užtikrinimui palikti byloje paskirtą laikiną nuosavybės teisių apribojimą kaltinamojo D. S. ir jo žmonos R. S. asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), turtui: žemės sklypui, esančiam ( - ), su šiame sklype stovinčiu gyvenamuoju namu (kuris nėra įregistruotas) (t.14., b.l. 50-57), taikant dalinį nuosavybės teisių apribojimą, uždraudžiant jiems šiuo turtu disponuoti bei pavedant saugoti šį turtą iki ieškinio atlyginimo.

206Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis BPK 3 str. 1 d. 8 p., BK 297, 298, 301, 302 str., 303 straipsnio 1, 2 d., 304, 305, 307 str.,

Nutarė

207D. J. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 str. 2 d., 186 str. 1 d., 222 str. 1 d., 300 str. 1 d. ir nubausti jį

208pagal BK 182 str. 2 d. – 3 metms laisvės atėmimo;

209pagal BK 186 str. 1 d. – 1 metams 4 mėnesiams laisvės atėmimo;

210pagal BK 222 str. 1 d. – 9 mėnesiams laisvės atėmimo;

211pagal BK 300 str. 1 d. –1 metams laisvės atėmimo.

212BK 63 str. 1, 5 d.pagrindu paskirtąsias bausmes pagal BK 182 str. 2 d. 186 str. 1 d. ir 300 str. 1 d. subendrinti apėmimo būdu ir paskirti subendrintą bausmę 3 metus laisvės atėmimo. Paskirtą subendrintą bausmę subendrinti BK 63 str. 1, 4 d. pagrindu dalinio sudėjimo būdu su bausme paskirta pagal BK 222 str. 1 d. ir galutinę subendrintą bausmę paskirti 3 (tris) metus 4 (keturis) mėnesius laisvės atėmimo.

213Taikyti BK 75 str. ir bausmės vykdymo terminą atidėti 3 (trims) metams, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį

2141) neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų, be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo;

2152) neišeiti iš namų nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokslu;

2163) dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.

217Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

218Kardomąją priemonę D. J. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

219D. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 str. 2 d., 186 str. 1 d., 222 str. 1 d., 300 str. 1 d. ir nubausti jį

220pagal BK 182 str. 2 d. – 3 metms laisvės atėmimo;

221pagal BK 186 str. 1 d. – 1 metams 4 mėnesiams laisvės atėmimo;

222pagal BK 222 str. 1 d. – 9 mėnesiams laisvės atėmimo;

223pagal BK 300 str. 1 d. –1 metams laisvės atėmimo.

224BK 63 str. 1, 5 d.pagrindu paskirtąsias bausmes pagal BK 182 str.2 d., 186 str. 1 d. ir 300 d. str. 1 d. subendrinti apėmimo būdu ir paskirti subendrintą bausmę 3 metus laisvės atėmimo. Paskirtą subendrintą bausmę subendrinti BK 63 str. 1, 4 d. pagrindu dalinio sudėjimo būdu su bausme paskirta pagal BK 222 str. 1 d. ir galutinę subendrintą bausmę paskirti 3 (tris) metus 4 (keturis) mėnesius laisvės atėmimo.

225Taikyti BK 75 str. ir bausmės vykdymo terminą atidėti 3 (trims) metams, įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį

2261) neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų, be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo;

2272) neišeiti iš namų nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokslu;

2283) dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.

229Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

230Kardomąją priemonę D. S. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

231Iš nusikalstamo veikos D. J. ir D. S. gautą 477 873,00 Eur (buvo 1 650 000 Lt) vertės turtą konfiskuoti. Nepavykus rasti šio iš kaltininkų konfiskuotino turto, iš jų solidariai konfiskuotina atitinkama pinigų suma – 477 873,00 Eur, prieš tai iš jos atėmus iš kaltinamųjų solidariai priteistų civilinių ieškinių dydžio sumą – 97 643,56 Eur (buvo 337 143,68 Lt), tai yra iš kaltininkų solidariai išieškoti konfiskuotino turto vertę – 380 229,44 Eur.

232Civilinių ieškovų pareikštus ieškinius tenkinti pilnai ir priteisti solidariai iš kaltinamųjų civiliniams ieškovams:

 1. ( - ) 9 398,03 Eur (buvo 32 449,53 Lt) turtinės žalos atlyginimo;
 2. ( - ) 1 742, 65 Eur (buvo 6 017,03 Lt) turtinės žalos atlyginimo;
 3. ( - ) 1 246,10 Eur (buvo 4 302,54 Lt) turtinės žalos atlyginimo;
 4. ( - ) 506,21 Eur (buvo 1 747,83 Lt) turtinės žalos atlyginimo;
 5. ( - ) 31 008,95 Eur (buvo 107 067,71 Lt) turtinės žalos atlyginimo;
 6. ( - ) 2 210,36 Eur (buvo 7 631,95 Lt) turtinės žalos atlyginimo;
 7. ( - ) 2 425,39 Eur (buvo 8 374,37 Lt) turtinės žalos atlyginimo;
 8. ( - ) 2 804,05 Eur (buvo 9 681,82 Lt) turtinės žalos atlyginimo;
 9. ( - ) 4 582,32 Eur (buvo 15821,85 Lt) turtinės žalos atlyginimo;
 10. ( - ) 12 807,84 Eur (buvo 44 222,90 Lt) turtinės žalos atlyginimo;
 11. ( - ) 14 209,20 Eur (buvo 49061,52 Lt) turtinės žalos atlyginimo;
 12. ( - ) 3 307,80 Eur (buvo 11 421,20 Lt) turtinės žalos atlyginimo;
 13. ( - ) 1 420,20 Eur (buvo 4903,65 Lt) turtinės žalos atlyginimo;
 14. ( - ) 366,55 Eur (buvo 1265, 63 Lt) turtinės žalos atlyginimo;
 15. ( - ) 9 607,90 Eur (buvo 3 3174,15 Lt) turtinės žalos atlyginimo.

233Konfiskuojamo turto išieškojimui ir priteistų civilinių ieškinių užtikrinimui byloje palikti paskirtą laikiną nuosavybės teisių apribojimą kaltinamojo D. S. ir jo žmonos R. S., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), turtui: žemės sklypui, ( - ), su šiame sklype stovinčiu gyvenamuoju namu (kuris nėra įregistruotas), taikant dalinį nuosavybės teisių apribojimą, uždrausti jiems šiuo turtu disponuoti ir pavesti saugoti šį turtą iki bus atlyginti priteisti civiliniai ieškiniai ir konfiskuotino turto vertė, įspėti juos, kad pažeidus turto atžvilgiu nustatytą draudimą, gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė pagal BK 246 straipsnį.

234Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: byloje esančius dokumentus ir CD su informacija – palikti baudžiamojoje byloje kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiagą (BPK 94 str. 1 d. 3 p.).

235Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo priėmimo gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Alvydas Rimkevičius,... 2. sekretoriaujant Agnetai Liekytei, Gitanai Žitinevičienei, Rasai Bičkienei,... 3. dalyvaujant Kauno apygardos prokuratūros prokurorui Gintarui Eidukevičiui,... 4. D. J., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta (... 5. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182... 6. D. S., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta (... 7. kaltinamas pagal BK 182 str. 2 d., 186 str. 1 d., 222 str. 1 d., 300 str. 1 d.,... 8. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 9. kaltinamasis D. J. laikotarpiu nuo 2006-01-01 iki 2009-11-30, Kaune, veikdamas... 10. būdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), Kaunas, akcininku (turėdamas 5 000... 11. be to, jis, laikotarpiu nuo 2007-12-31 iki 2015-07-09, Kaune, veikdamas... 12. būdamas UAB ( - ) akcininku (turėdamas 5 000 vnt. 1 Lt nominalo akcijų, t.y.... 13. D. J. ir D. S., žinodami, kad UAB ( - ) privalo atsiskaityti už atliktus... 14. be to, jis, laikotarpiu nuo 2009-11-30 iki 2010-07-07, veikdamas bendrininkų... 15. be to, jis, laikotarpiu nuo 2009-11-30 iki 2010-07-07, veikdamas bendrininkų... 16. Kaltinamasis D. S., laikotarpiu nuo 2006-01-01 iki 2009-11-30, Kaune, veikdamas... 17. be to, jis, laikotarpiu nuo 2007-12-31 iki 2015-07-09, Kaune, veikdamas... 18. D. J. ir D. S., žinodami, kad UAB ( - ) privalo atsiskaityti už atliktus... 19. be to, jis, laikotarpiu nuo 2009-11-30 iki 2010-07-07, veikdamas bendrininkų... 20. be to, jis laikotarpiu nuo 2009-11-30 iki 2010-07-07, veikdamas bendrininkų... 21. Kaltinamieji D. J. ir D. S., kai jiems buvo pranešta apie įtarimus, padarius... 22. Kaltinamasis D. J. pagal jam pareikštus kaltinimus kaltu neprisipažino ir... 23. Kaltinamasis D. J. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu davė priešingus... 24. D. J., 2011-02-22 apklaustas vadovaujantis BPK 80 str. 1 p., 82 str. 3 d. kaip... 25. 2011-02-22 D. J., vadovaujantis BPK 80 str. 1 p., 82 str. 3 d., apklaustas kaip... 26. 2011-07-27 D. J., vadovaujantis BPK 80 str. 1 p., 82 str. 3 d., papildomai... 27. 2013-10-21 D. J., vadovaujantis BPK 80 str. 1 p., 82 str. 3 d., papildomai... 28. Laikotarpiu nuo 2006 m. iki 2008 m., tikslaus laiko dabar neprisimena, planavo... 29. 2014-02-17 įteikus pranešimą apie įtarimą bei 2014-02-24, įtariamasis D.... 30. Kaltinamasis D. S. parodė, kad kaltu neprisipažįsta jokiais būdais. Jis... 31. Kaltinamasis D. S. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu davė priešingus... 32. 2011-08-03 D. S., vadovaujantis BPK 80 str. 1 p., 82 str. 3 d., parodė, kad... 33. 2012-08-08 D. S. vadovaujantis BPK 80 str. 1 p., 82 str. 3 d., papildomai... 34. 2013-10-21 D. S. vadovaujantis BPK 80 str. 1 p., 82 str. 3 d., papildomai... 35. 2014-02-17 įteikus pranešimą apie įtarimą bei 2014-02-24, įtariamasis D.... 36. Nors kaltinamieji D. J. ir D. S. kaltais pagal jiems pareikštą kaltinimą... 37. Liudytojas A. S. parodė, kad kaltinamuosius seniai pažysta, nes jis yra... 38. Liudytojas A. S. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu davė priešingus... 39. Liudytojas A. S. pirmą kartą apklaustas 2011-01-24 FNTT tyrėjos I. P.... 40. Liudytojas A. S. papildomai apklaustas 2011-07-29 tyrėjai I. P. parodė, kad... 41. Liudytojas A. S. papildomai apklaustas 2012-08-10 tyrėjai I. P. parodė, kad... 42. Liudytojas A. S. apklaustas pas ikiteisminio tyrimo teisėją Kauno apylinkės... 43. Liudytojo A. S. parodymai duoti teisme vertinami kritiškai, nes yra paneigti... 44. Liudytojas G. T. parodė, kad kaltinamieji nepažįstami, tik jų vardus ir... 45. A. A. M. (ankstesnė pavardė V.) parodė, kad kaltinamųjų jis nepažysta,... 46. Analogiškai A. A. A. M. (buvęs V.) parodė ir apklausiamas ikiteisminio... 47. Liudytojas J. Č. parodė, kad nepažysta kaltinamųjų ir nurodė, kad turi... 48. Teisme apklausta liudytoja D. Č. nurodė, analogiškai kaip ir liudytojas J.... 49. Liudytojas S. D. parodė, kad D. S. nepažysta, o J. pažįsta seniai,... 50. S. D. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu kaip liudytojas parodė, kad 2009... 51. Liudytojo S. D. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu ir teisme vertinami... 52. Liudytoja R. S. teisme nurodė, kad D. J. pažįsta, 3-4 metus gyvena su juo.... 53. Ikiteisminio tyrimo metu informacija, kad R. S. yra kaltinamojo D. J. šeimos... 54. Liudytojos R. S. parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu vertinami kritiškai,... 55. Kaltinamojo D. S. žmona R. S. pranešė teismui, kad atsisako duoti parodymus,... 56. Liudytoja I. P. parodė, kad dirba FNTT Kauno apylinkės tarnyboje tyrėja, ji... 57. VĮ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba atstovė L. J. parodė, kad... 58. UAB ( - ) atstovas G. M. parodė, kad jis dirba UAB ( - ) filiale Kaune,... 59. UAB ( - ) atstovas V. N. parodė, kad jis yra įmonės generalinis direktorius,... 60. UAB „Dogas“ atstovas A. L. parodė, kad UAB ( - ) pardavinėjo UAB ( - ),... 61. UAB ( - ) atstovė L. A. parodė, kad palaiko byloje pareikštą 107067,71 Lt... 62. UAB ( - ) atstovė R. K. parodė, kad palaiko įmonės pareikštą 7631,95 Lt... 63. Liudytojas V. G., UAB „( - )“ direktorius papildomai parodė, kad... 64. UAB „( - )“ atstovas G. Ž. parodė, kad UAB „( - )“ buvo statybinė... 65. UAB ( - )“ atstovas G. Ž. parodė, kad dirba UAB „( - )“ generaliniu... 66. Liudytojas G. L. ikiteisminio tyrimo metu parodė analogiškai kaip ir teisme,... 67. UAB ( - )“ atstovas direktorius S. L. parodė, kad UAB ( - ) pareikštą 49... 68. Liudytojas S. L. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė analogiškai kaip... 69. UAB ( - ) atstovas G. T. parodė, kad jis dirba UAB ( - ), jų įmonė užsiima... 70. Liudytojas I. B. parodė, dirba UAB ( - ), Kauno skyriaus vadovu. D. S. jam... 71. UAB ( - ) atstovas V. T. parodė, kad jis dirba UAB ( - ) direktoriumi, įmonė... 72. UAB ( - ) atstovas N. M. parodė, kad jis dirba UAB ( - ) finansų vadovu.... 73. UAB „( - ) atstovas R. K. parodė, kad jis atstovauja ( - ), pasikeitė... 74. Liudytoja E. M. parodė, kad kaltinamuosius pažįstu, su jais anksčiau siejo... 75. Liudytoja E. M. ikiteisminio tyrimo metu davė išsamius parodymus, juosdavė... 76. Liudytoja J. J. parodė, kad pažįstu kaltinamuosius, nes tvarkė apskaitą... 77. Liudytoja V. N. parodė, kad pažįstu kaltinamuosius, nes dirbo UAB... 78. Kaip matyti iš apklausų protokolų liudytoja V. N. parodė analogiškai kaip... 79. Liudytojas A. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad apie 2003 m. įkūrė... 80. Liudytojas M. J. parodė, kad kaltinamųjų nepažįstu, gyvena Alytuje. Dirba... 81. Specialistė V. V. nurodė, kad dokumentų perdavimo akte nėra K. Č. parašo,... 82. Specialistas V. G. nurodė, kad šiuo metu dirbu Finansinių nusikaltimų... 83. Iš tarnybinio pranešimo matyti, kad policija nenustatė K. Č. gyvenamosios... 84. D. J. 2012-10-24 rašte nurodė, kad jis negali pateikti 2009-11-30 akcijų... 85. 2012-01-06 poėmio protokole nurodyta, kad iš UAB „( - )“ serverio į... 86. 2012-02-09 kompaktinio disko apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrint... 87. 2013-11-04 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokole nurodyta, iš... 88. 2013-11-05 kompaktinio disko apžiūros protokole nurodyta, kad apžiūrint... 89. UAB „„( - )“ 2013-07-11 rašte Nr. 96 nurodyta, kad 2009 m. buvo vykdomi... 90. UAB „( - )“ 2008-01-01 – 2008-12-31 finansinėje atskaitomybėje... 91. Swedbank AB 2011-09-08 raštu Nr. S/10205 pateikė duomenis apie UAB „„( -... 92. Swedbank AB 2011-12-22 rašte Nr. S/14547 su priedais nurodyta, kad nuo... 93. AB TEO LT 2012-02-15 rašte Nr. 01-2-72 nurodyta, kad IP adresu 81.7.77.246 nuo... 94. 2013-06-03 UAB „Swedbank lizingas“ raštu Nr. SL-SR/13-2722 pateikė... 95. 2013-07-18 UAB „Swedbank lizingas“ raštu Nr. SL-SR/13-3577 su priedu... 96. 2011-03-04 dokumentų apžiūros protokole nurodyta, kad dokumentų apžiūrai... 97. 2013-05-15 UAB „„( - )“ dokumentų apžiūros protokole nurodyta, kad... 98. 2014-02-13 specialisto P. M. paaiškinime nurodyta, kad tyrimui buvo pateikti... 99. 6 str. „Apskaitos tvarkymo nustatymas ir parinkimas“ kurio 2 dalyje... 100. 12 str. „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir... 101. 21 str. „Atsakomybė už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų ir... 102. 2012-06-01 specialisto išvadoje dėl UAB „„( - )“ ūkinės finansinės... 103. Pažymėtina, kad iki 2009-09-28 akcininkai 1650000,00 Lt bendrovei... 104. 2013-12-12 specialisto išvadoje dėl UAB „„( - )“ ūkinės finansinės... 105. 1. 2006-01-03 kasos išlaidų orderiu Nr.3 apskaitytas išdavimas grynais... 106. 2. 2006-05-31 kasos išlaidų orderiu Nr.29 apskaitytas išdavimas grynais... 107. 3. 2006-07-03 apskaitytas išdavimas (užskaita)... 108. – 15835,0 Lt;... 109. 4. 2008-10-21 kasos išlaidų orderiu Nr.39 apskaitytas išdavimas grynais... 110. 5. 2008-11-28 kasos išlaidų orderiu Nr.49 apskaitytas išdavimas grynais... 111. 6. 2008-12-02 kasos išlaidų orderiu Nr.50 apskaitytas išdavimas grynais... 112. 7. 2008-12-05 kasos išlaidų orderiu Nr.52 apskaitytas išdavimas grynais... 113. 8. 2008-12-31 kasos išlaidų orderiu Nr.60 apskaitytas išdavimas grynais... 114. Iš viso apskaityta išduotos paskolos suma sudarė - 855835,0 Lt.... 115. Akcininko (direktoriaus) D. J. paskolos gražinimas bendrovei „„( - )“... 116. 1. Grąžinimas nuo 2006-07-31 iki 2008-05-31 pagal žiniaraštį po 700 Lt... 117. 2. 2009-11-16 kasos pajamų orderiu Nr. JAL 0000755 apskaitytas pinigų... 118. 3. 2009-11-27 kasos pajamų orderiu Nr. JAL 0000759 apskaitytas pinigų... 119. Iš viso apskaitos registruose įformintas paskolos gražinimas 855835,0 Lt... 120. 1. 2006-01-03 kasos išlaidų orderiu Nr.4 apskaitytas išdavimas grynais... 121. 2. 2006-05-31 kasos išlaidų orderiu Nr.30 apskaitytas išdavimas grynais... 122. 3.2006-07-03 mokėjimo nurodymu Nr.1039 apskaitytas išdavimas (pervedimas) –... 123. 4. 2008-10-21 kasos išlaidų orderiu Nr.40 apskaitytas išdavimas grynais... 124. 5. 2008-11-28 kasos išlaidų orderiu Nr.48 apskaitytas išdavimas grynais... 125. 6.2008-12-02 kasos išlaidų orderiu Nr.51 apskaitytas išdavimas grynais... 126. 7. 2008-12-31 kasos išlaidų orderiu Nr.59 apskaitytas išdavimas grynais... 127. Iš viso apskaityta išduotos paskolos suma sudarė - 824000,0 Lt.... 128. Akcininko D. S. paskolos gražinimas bendrovei „„( - )“ apskaitos... 129. 1. Grąžinimas nuo 2006-07-31 iki 2008-02-29 pagal žiniaraštį po 700 Lt... 130. 2. 2009-11-27 kasos pajamų orderiu Nr. JAL 0000758 apskaitytas pinigų... 131. Iš viso apskaitos registruose įformintas paskolos gražinimas 824000,0 Lt... 132. Iš pateiktų duomenų matyti, kad uždaroji akcinė bendrovė „„( - )”... 133. Iš tyrimui atlikti pateiktų dokumentų nustatyta, kad bendrovės kasoje ir... 134. Tyrimo metu iš pateiktų buhalterinės apskaitos dokumentų (2008 m.... 135. Bendrovės „„( - )” akcininkui D. S. įforminta, kad paskola buvo... 136. Apskaitos registre paskolos išdavimo operacijos akcininkui D. S. buvo... 137. Iš viso apskaityta išduotos paskolos suma sudarė - 824000,0 Lt.... 138. Akcininko D. S. paskolos gražinimas bendrovei „„( - )“ apskaitos... 139. 1. Grąžinimas nuo 2006-07-31 iki 2008-02-29 pagal žiniaraštį po 700 Lt... 140. 2. 2009-11-27 kasos pajamų orderiu Nr. JAL 0000758 apskaitytas pinigų... 141. Bendrovės „„( - )” akcininkui (direktoriui) D. J. įforminta, kad... 142. Apskaitos registre paskolos išdavimo operacijos akcininkui (direktoriui) D. J.... 143. – 15835,0 Lt; 4. 2008-10-21 kasos išlaidų orderiu Nr.39 apskaitytas... 144. Akcininko (direktoriaus) D. J. paskolos gražinimas bendrovei „„( - )“... 145. D. J. ir D. S. įformintas paskolų gražinimas bendroje sumoje 1650000,0 Lt... 146. Iš tyrimui atlikti pateiktų buhalterinės apskaitos dokumentų (2008 m.... 147. Tyrimo metu iš UAB „„( - ) buhalterinės apskaitos registro (didžiojoje... 148. Bendrovės „Didžiojoje knygoje” 2009-11-30 datai nurodyta, kad į... 149. Iš viso nuostoliai – 64339,96 Lt.... 150. Iš pateiktų dokumentų nustatyta, kad UAB „„( - )” dėl atsakingų... 151. Tyrimo metu nustatyta, kad nuostolių patyrė ne tik bendrovė, bet ir kt.... 152. Tyrimo metu pagal įrašus „Didžiojoje knygoje” nustatyta, kad bendrovė... 153. Iš tyrimo metu nustatytų duomenų matyti, kad valstybės biudžetui,... 154. 2012-08-30 specialisto išvadoje Nr. 11-631(12) nurodyta, kad 2009-12-09 formos... 155. Iš SODRA duomenų bazės matyti, kad A. V. ir G. Č. niekada UAB „„( -... 156. Iš Kauno apskrities VMI 2011-08-19 rašto Nr. (31.2-32-1)-K-10707 matyti, kad... 157. Iš VĮ „Regitra“ Kauno filialas 2013-05-21 rašto Nr. (1.5)-24-573... 158. VĮ Registrų centro raštu Nr. (3.7.7)S-3961,3962, kuriuo pateikiami... 159. Dokumentai, turintys reikšmės nusikalstamoms veikoms tirti ir nagrinėti... 160. 1. 2004-04-01 sutartis Nr. AP-04/04/01, kurioje nurodyta, kad UAB „„( -... 161. 2. 2010-07-07 D. J. paaiškinimas su pridėtomis 2009-11-30 akcijų pirkimo –... 162. 3. 2012-01-01 D. S. pateikta 2009-11-30 akcijų pirkimo – pardavimo sutartis... 163. 4. Kompaktinė plokštelė, kurioje įrašyti programos „„( - )“ duomenų... 164. 5. Kompaktinėplokštelė (diskas) Nr. 2. (t. 2, b.l. 94).... 165. 6. Kompaktinė plokštelė, kurioje įrašyti UAB „„( - )“ buhalterinės... 166. 7. komtinė lokštelė (diskas) Nr. II (t. 2, b.l. 102).... 167. Teismas ištyręs byloje surinktus įrodymus konstatuoja, kad kaltinamieji D.... 168. Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 182 str. 2 d. kyla tam, kas apgaule savo ar... 169. Sukčiavimas yra tyčinis nusikaltimas, veikai kvalifikuoti kaip sukčiavimui... 170. Teismų praktikoje konstatuota, kad apgaulė vengiant atsiskaityti už atliktus... 171. Bylos duomenimis kaltinamieji turėdami pasiėmę 1 650 000 Lt įmonės... 172. Bylos teisminio nagrinėjimo metu, kai prokuroras pakeitė kaltinamiesiems... 173. LAT praktikoje analogiško pobūdžio bylose yra nurodami du skirtingi... 174. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės... 175. Teismas konstatuoja įrodyta, kad kaltinamieji laikotarpiu nuo 2009-11-30 iki... 176. BK 41 str. nustatyta, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo... 177. Kaltinamųjų D. J. ir D. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių... 178. Spręsdamas klausimą dėl bausmės kaltinamiesiems individualizavimo, teismas... 179. Vertinant kaltinamojo D. J. asmenybę, pažymėtina, kad jis praeityje... 180. Vertinant kaltinamojo D. S. asmenybę, pažymėtina, kad jis praeityje... 181. Nustatydamas kiekvienam iš kaltinamųjų terminuoto laisvės atėmimo bausmės... 182. Pažymėtina, kad nuo 2015 m. kovo 24 d. įsigaliojusi BK 75 str. 1 d.... 183. 2014-02-24 nutarimu D. J. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis... 184. 2014-02-24 nutarimu D. S. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis... 185. .... 186. Byloje pareikšti civilinių ieškovų ieškiniai dėl padarytų žalų... 187. 1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, JAR kodas... 188. 2. UAB ( - ), pareiškė 6017,03 Lt, civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta... 189. 3. UAB ( - ), pareiškė 4302,54 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta... 190. 4. UAB ( - ), (pareiškė 107067,71 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta... 191. 5. UAB ( - ), pareiškė 7631,95 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta... 192. 6. UAB ( - ), pareiškė 8374,37 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta... 193. 7. UAB ( - ), pareiškė 9681,82 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta... 194. 8. ( - ) pareiškė 15821,85 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta... 195. 9. UAB ( - ) pareiškė 44222,90 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta... 196. 10. UAB ( - ), pareiškė 49061,52 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta... 197. 11. UAB ( - ), pareiškė 4903,65 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta... 198. 12. UAB ( - ), pareiškė 11421,20 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta... 199. 13. UAB ( - ), pareiškė 1265, 63 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta... 200. 14. UAB ( - ), pareiškė 33174,15 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta... 201. 15. ( - ), pareiškė 1747,83 Lt civilinį ieškinį, ji buvo pripažinta... 202. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 109 str.,... 203. BK 72 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis... 204. Konfiskuojamo turto išieškojimui ir priteistų civilinių ieškinių... 205. Ieškinio užtikrinimui palikti byloje paskirtą laikiną nuosavybės teisių... 206. Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis BPK 3 str. 1 d. 8 p., BK 297,... 207. D. J. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 str. 2... 208. pagal BK 182 str. 2 d. – 3 metms laisvės atėmimo;... 209. pagal BK 186 str. 1 d. – 1 metams 4 mėnesiams laisvės atėmimo;... 210. pagal BK 222 str. 1 d. – 9 mėnesiams laisvės atėmimo;... 211. pagal BK 300 str. 1 d. –1 metams laisvės atėmimo.... 212. BK 63 str. 1, 5 d.pagrindu paskirtąsias bausmes pagal BK 182 str. 2 d. 186... 213. Taikyti BK 75 str. ir bausmės vykdymo terminą atidėti 3 (trims) metams,... 214. 1) neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų, be nuteistojo... 215. 2) neišeiti iš namų nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu ar... 216. 3) dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.... 217. Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio... 218. Kardomąją priemonę D. J. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 219. D. S. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 182 str. 2... 220. pagal BK 182 str. 2 d. – 3 metms laisvės atėmimo;... 221. pagal BK 186 str. 1 d. – 1 metams 4 mėnesiams laisvės atėmimo;... 222. pagal BK 222 str. 1 d. – 9 mėnesiams laisvės atėmimo;... 223. pagal BK 300 str. 1 d. –1 metams laisvės atėmimo.... 224. BK 63 str. 1, 5 d.pagrindu paskirtąsias bausmes pagal BK 182 str.2 d., 186... 225. Taikyti BK 75 str. ir bausmės vykdymo terminą atidėti 3 (trims) metams,... 226. 1) neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų, be nuteistojo... 227. 2) neišeiti iš namų nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu ar... 228. 3) dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.... 229. Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio... 230. Kardomąją priemonę D. S. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 231. Iš nusikalstamo veikos D. J. ir D. S. gautą 477 873,00 Eur (buvo 1 650 000... 232. Civilinių ieškovų pareikštus ieškinius tenkinti pilnai ir priteisti... 233. Konfiskuojamo turto išieškojimui ir priteistų civilinių ieškinių... 234. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: byloje... 235. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo priėmimo gali būti apskųstas Kauno...