Byla 2-5392-220/2018
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėjas Edmundas Žukauskas,

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Molupis ir Ko“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Senoji giria“, dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Molupis ir Ko“ (toliau - ieškovė) prašo priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Senoji giria“ (toliau - atsakovė) 302,13 Eur skolą, 43,50 Eur palūkanų už vėlavimą atsiskaityti, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas, t. y. 20 Eur žyminį mokestį.

5Ieškovė nurodė, kad laikotarpiu nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. birželio 23 d. atsakovei perdavė prekių pagal PVM sąskaitas-faktūras Nr. MOL001610306, MOL001612483, MOL001613606, MOL001615473, MOL001616398, MOL001619377, MOL001618423, MOL001621194, MOL001622289, MOL001624809, MOL001626723, MOL001627910, MOL001629598, MOL001630612, MOL001632207, kurių apmokėjimo terminas suėjęs, tačiau atsakovė su ieškovė neatsiskaitė ir liko skolinga 302,13 Eur. Kadangi atsakovė vėluoja atsiskaityti, ieškovė paskaičiavo 43,50 Eur palūkanų.

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai, pagal kuriuos ieškovė įsipareigojo perduoti atsakovei užsakytas prekes, o atsakovė atsiskaityti už prekes. Ieškovė įvykdė savo įsipareigojimus, perdavė atsakovui užsakytas prekes, išrašė sąskaitas faktūras: Nr. MOL001610306, MOL001612483, MOL001613606, MOL001615473, MOL001616398, MOL001619377, MOL001618423, MOL001621194, MOL001622289, MOL001624809, MOL001626723, MOL001627910, MOL001629598, MOL001630612, MOL00163220. Atsakovė užsakytas prekes priėmė be išlygų, nenurodydama trūkumų. Šią aplinkybę patvirtina atsakovės atstovo parašai ant ieškovės pateiktų sąskaitų - faktūrų. Atsakovė neapmokėjo sąskaitose - faktūrose nurodytų sumų, todėl susidarė 302,13 Eur įsiskolinimas bei kurį ieškovė prašo priteisti iš atsakovės.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje (CK 6.344 straipsnis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi prievolę sumokėti sutartą kainą už gautas prekes, byloje nėra (CPK 178 straipsnis), todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 302,13 Eur sumą pagrįstas ir tenkintinas.

10Pagal CK 6.261 straipsnį skolininkas, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Kadangi atsakovė yra verslo subjektas užsiimantis komercine veikla, tad šiuo atveju tarp šalių susiklostė komerciniai santykiai, todėl atsakovei taikytinas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas (toliau – Įstatymas), kurio 2 straipsnio 5 dalis numato, kad pavėlavęs įvykdyti prievolę skolininkas privalo mokėti 8 procentiniais punktais padidintą vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikomą fiksuotą palūkanų normą, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinę palūkanų normą, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Pagal Įstatymo 3 straipsnio 2 dalį palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Kadangi skolininkei pareiga mokėti palūkanas atsirado 2018 m. antrąjį pusmetį, tai palūkanoms apskaičiuoti taikoma 2018 m. antrą pusmetį galiojanti palūkanų norma, kuri yra 0 procentų, todėl iš atsakovės priteistinos 8 proc. dydžio palūkanos, kurios ieškovės paskaičiavimu, yra 43,50 Eur bei už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą priteistinos 8 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.200 straipsnis).

11Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį bei CK 6.210 straipsnį skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi bei Įstatymo 2 straipsnio 4 dalies ir 5 dalies nuostatomis, iš atsakovės ieškovei priteistinos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme nustatyto dydžio palūkanos (8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu). Refinansavimo operacijai taikomą fiksuotąją palūkanų normą ieškinio pateikimo metu ieškovė nurodo 0,0 procento, todėl atsakovės mokėtinų procesinių metinių palūkanų norma yra 8 procentai, jos ieškovei priteistinos iš atsakovės nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2018 m. lapkričio 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

13Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 10 Eur žyminis mokestis, šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos ieškovei iš atsakovės (CPK 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis, 425 straipsnio 3 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 1 dalimi, 428 straipsniu, teismas

Nutarė

15Ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Senoji giria“, įmonės kodas 178054947, buveinės adresas: Rukų k., Pagėgių sav., 302,13 Eur skolą, 43,50 Eur palūkanas už pradelstą atsiskaityti laiką, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 345,63 Eur sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2018-11-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 10 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Molupis ir Ko“, įmonės kodas 179862629, buveinės adresas Paberžių g. 8, Tauragė, naudai.

17Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

18Atsakovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo turi įvykdyti sprendimą ir pateikti teismui atsiskaitymą patvirtinančius dokumentus arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, pagrįstus CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 430 straipsnis).

19Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

Proceso dalyviai