Byla 2-412/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos N. Š. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. vasario 23 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirieji skundai, atmestas prašymas kreiptis į ikiteismines institucijas, D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonės ,,Nida“ bankroto byloje Nr. B2-2-425/2009.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Panevėžio apygardos teismas 2005 m. birželio 27 d. nutartimi iškėlė D. Š. individualiai gamybos-realizavimo įmonei „Nida“ bankroto bylą, 2005 m. rugsėjo 13 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančios D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonės „Nida“ kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašą, kuris buvo tikslinamas vėlesnėmis nutartimis.

4Panevėžio apygardos teismas 2005 m. gruodžio 7 d. nutartimi ieškinio užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo N. Š. priklausantį butą, esantį (duomenys neskelbtini), AB SEB Vilniaus bankas Kėdainių filialo sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini) esančias lėšas bei automobilį VW Golf valst.Nr. (duomenys neskelbtini), o 2006 m. vasario 24 d. nutartimi pakeitė Panevėžio apygardos teismo 2005 m. gruodžio 7 d. nutartimi taikytą areštą N. Š. piniginių lėšų banko sąskaitoje ir leido N. Š. gydymo tikslais disponuoti 2 000 Lt suma, esančia AB SEB Vilniaus bankas Kėdainių filialo sąskaitoje Nr. (duomenys neskelbtini).

5Panevėžio apygardos teismas 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartimi pripažino bankrutavusia ir likvidavo dėl bankroto D. Š. individualią gamybos-realizavimo įmonę „Nida“, patvirtino patikslintas kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sumas.

6Pareiškėja N. Š. (bankrutuojančios D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonės „Nida“ savininko D. Š. žmona) 2009 m. vasario 10 d. kreipėsi į teismą su skundu, prašydama:

71) pripažinti, kad Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas 2005 m. rugsėjo 13 d. nutartimi neteisėtai ir nepagrįstai (absoliučiai nesant jokių juridinę galią patvirtinančių dokumentų) patvirtino bankrutuojančios D. Š. individualios gamybos realizavimo įmonės „Nida“ administratoriaus A. T. pateiktus 2005 m. rugpjūčio 30 d. kreditorinių reikalavimų sąrašus, sąmoningai tyčia šiurkščiai pažeidė įsiteisėjusio apeliacinės instancijos Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 14 d. išteisinamojo nuosprendžio sąlygas;

82) pripažinti, kad Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas, vykdydamas tęstinį nusikaltimą, 2005 m. gruodžio 7 d. nutartimi neteisėtai ir nepagrįstai areštavo N. Š. priklausančias lėšas, gautas išimtinai iš darbo santykių 2003-2005 m., nepalikdamas net minimalių lėšų prasimaitinti ir išgyventi, neteisėtai ir nepagrįstai areštavo automobilį įsigytą už lėšas, gautas iš darbo santykių 2003-2004 m., butą esantį (duomenys neskelbtini), sąmoningai tyčia šiurkščiai pažeidė įsiteisėjusio apeliacinės instancijos Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 14 d. išteisinamojo nuosprendžio sąlygas dėl arešto nuėmimo D. Š. turtui;

93) skubos tvarka panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2005 m. gruodžio 7 d. nutartį, antstolės A. J. 2005 m. gruodžio 12 d. Patvarkymą „Dėl piniginių lėšų arešto“ Nr. 86644, antstolės A. J. 2005 m. gruodžio 12 d. patvarkymus dėl buto esančio (duomenys neskelbtini) ir automobilio VW Golf valst. Nr. (duomenys neskelbtini), arešto;

104) pripažinti, kad bankrutavusios D. Š. individualios gamybos realizavimo įmonės „Nida“ administratoriaus A. T. veiksmuose susijusiuose su N. Š. turtu, yra nusikalstamos veikos požymių, ir vadovaujantis CPK 300 str. kreiptis į ikiteismines institucijas.

11Panevėžio apygardos teismas 2009 m. vasario 23 d. nutartimi atsisakė priimti ir grąžino N. Š. 2009 m. vasario 13 d. skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 13 d., 2005 m. gruodžio 7 d., nutarčių, priimtų likviduojamos dėl bankroto D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonės „Nida“ bankroto byloje bei dėl antstolės A. J. 2005 m. gruodžio 12 d. patvarkymo Nr.86644 „Dėl piniginių lėšų arešto“ bei dėl antstolės A. J. 2005 m. gruodžio 12 d. patvarkymų dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini) ir automobilio VW Golf valst.Nr. (duomenys neskelbtini) areštų; netenkino prašymo kreiptis į ikiteismines institucijas dėl bankrutavusios D. Š. individualios gamybos realizavimo įmonės „Nida" administratoriaus A. T. veiksmų. Teismas nurodė, kad N. Š. skundo dalis dėl Panevėžio apygardos teismo nutarčių ir antstolės patvarkymų panaikinimo, nors ir adresuotą Panevėžio apygardos teismui, vertintina kaip atskirasis skundas apeliacinės instancijos teismui. Todėl šio skundo priėmimą teismas sprendė CPK 335 straipsnio, 315 straipsnio nustatyta tvarka. Likusią skundo dalį dėl bankrutavusios D. Š. individualios gamybos realizavimo įmonės „Nida“ administratoriaus A. T. veiksmų teismas nagrinėjo šios įmonės bankroto byloje, kadangi N. Š. yra juridinio asmens (įmonės) dalyvė, nes D. Š. individualios gamybos realizavimo įmonės „Nida“ veiklos laikotarpiu N. Š. buvo (bylos duomenims ir toliau yra) susituokusi D. Š. Pareiškėjos N. Š. 2009 m. vasario 13 d. skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 13 d., 2005 m.gruodžio 7 d. nutarčių panaikinimo, priimtų D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonės „Nida“ bankroto byloje, teismas atsisakė priimti, motyvuodamas tuo, kad pareiškėja padavė skundą dėl nutarčių praleidusi jų apskundimo terminus ir neprašomą šių terminų atnaujinti, bei nepateikė jokių įrodymų dėl kokių svarbių priežasčių praleido terminus apskųsti 2005 m. priimtas nutartis. Taip pat teismas nurodė, kad CPK 512 straipsnis numato, jog skundas dėl antstolių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Pareiškėjos N. Š. skundą, paduotą 2009 m. vasario 13 d. dėl antstolės A. J. 2005 m. gruodžio 12 d. patvarkymo Nr.86644 „Dėl piniginių lėšų arešto“ bei dėl antstolės A. J. 2005 m. gruodžio 12 d. patvarkymo dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini) ir automobilio VW Golf valst.Nr. (duomenys neskelbtini) arešto panaikinimo, teismas atsisakė priimti, nurodydamas, kad praleisti skundo padavimo terminai. Teismas nurodė, kad bankrutavusios D. Š. individualios gamybos realizavimo įmonės „Nida“ administratorius A. T. bankroto byloje atlieka veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatyme. Teismo teigimu, pareiškėja N. Š. nepateikė teismui jokių objektyvių įrodymų, kad administratoriaus veiksmuose, susijusiuose su jos turtu, yra nusikalstamos veikos požymių, todėl netenkintinas prašymas kreiptis į ikiteismines institucijas.

12Pareiškėja N. Š. atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2009 m. vasario 23 d. nutartį panaikinti, pareiškėjos 2009 m. vasario 10 d. skundą tenkinti bei pripažinti, kad Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas, atmesdamas N. Š. 2009 m. vasario 10 d. skundą ,,Dėl tyčinio nuosavybės atėmimo ir darbinių pajamų nusavinimo“ be teisės į apeliaciją sąmoningai tyčia padarė konstitucinį nusikaltimą, žmogaus teisių ir laisvių pažeidimą, taip pat pripažinti, kad Panevėžio apygardos teismo teisėjo Laimanto Misiūno ir administratoriaus A. T. veiksmai padarė N. Š. nepataisomą didžiulę turtinę ir neturtinę žalą. Skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai pareiškėjos 2009 m. vasario 10 d. skundą ,,Dėl tyčinio nuosavybės atėmimo ir darbinių pajamų nusavinimo“ vertino kaip atskirąjį skundą. Pareiškėja į teismą su 2009 m. vasario 10 d. skundu kreipėsi tada, kai sužinojo, kad bankrutavusios D. Š. individualios gamybos realizavimo įmonės ,,Nida“ administratorius surengė slaptas pareiškėjos buto, esančio (duomenys neskelbtini), varžytynes. Teismas skundžiama nutartimi pažeidė Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje, CPK 5 straipsnyje garantuojamą teisminės gynybos prieinamumo principą, atėmė iš pareiškėjos teisę būti išklausytai.

13Suinteresuotas asmuo D. Š. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad sutinka su skunde nurodytais argumentais.

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Teisė į teisminę gynybą yra asmens konstitucinė teisė (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d.). Šis konstitucinis principas įtvirtintas CPK 5 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje tiesiogiai neįtvirtina asmens teisės į teismą, tačiau Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje, aiškinant Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, ne kartą nurodyta, kad vienas iš teisės į teisingą bylos nagrinėjimą aspektų – kiekvieno asmens galimybė kreiptis į teismą dėl civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimo išnagrinėjimo (žr., pvz., Garc?a Manibardo v. Spain, judgment of 15 February, no. 38695/97, § 36, 39; Mortier v. France, judgment of 31 July 2001, no. 42195/98, § 33). Tačiau kiekvienas suinteresuotas asmuo, kreipdamasis į teismą, privalo laikytis įstatymo nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų. Taigi, teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarka nustatoma įstatymu ir tam, kad ši teisė būtų realizuota tinkamai, šios tvarkos būtina laikytis.

16Proceso koncentracijos ir ekonomiškumo tikslais įstatymas įvairiems procesiniams veiksmams atlikti nustato tam tikros trukmės procesinius terminus. CPK 75 straipsnyje numatyta, jog teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam terminui jiems atlikti. Kaip ir kiekviena procesinė teisė, apeliacijos teisė įgyvendinama CPK nustatyta tvarka, kuria reglamentuojami ir įstatymo nustatyti terminai procesiniams veiksmams atlikti. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalies nuostatą, pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reguliuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). CPK 335 straipsnyje numatyta, kad atskirieji skundai per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama. Jeigu skundžiama teismo nutartis CPK nustatyta tvarka priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos. Šį terminą praleidus, teisė paduoti atskirąjį skundą išnyksta (CPK 75 str. 1 d.) ir gali būti realizuojama tik tuo atveju, jeigu šis praleistas procesinis terminas yra atnaujinamas CPK 78 ir 338 straipsniuose nustatyta tvarka. Pagal CPK 338 straipsnį, 315 straipsnio 2 dalies 1 punktą, teismas nepriima atskirojo skundo ir grąžina jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus terminą, nustatytą jam paduoti, ir neprašoma šio termino atnaujinti arba toks prašymas nebuvo patenkintas.

17Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apeliantė 2009 m. vasario 10 d. skundu skundžia Panevėžio apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 13 d. nutartį bei Panevėžio apygardos teismo 2005 m. gruodžio 7 d. nutartį. Taigi skundai dėl minėtų teismo nutarčių pateikti praleidus įstatyme nustatytą procesinį atskirojo skundo padavimo terminą ir neprašoma atnaujinti praleistą terminą.

18Iš bylos duomenų matyti, kad apeliantė taip pat ginčija antstolės A. J. 2005 m. gruodžio 12 d. patvarkymą „Dėl piniginių lėšų arešto“ Nr. 86644, antstolės A. J. 2005 m. gruodžio 12 d. patvarkymus dėl buto esančio (duomenys neskelbtini) ir automobilio VW Golf valst. Nr. (duomenys neskelbtini), arešto. CKP 512 straipsnis numato, jog skundas dėl antstolių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

19Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsižvelgdamas į šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos N. Š. 2009 m. vasario 10 d. skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 13 d. ir 2005 m. gruodžio 7 d. nutarčių bei antstolės A. J. 2005 m. gruodžio 12 d. patvarkymo Nr.86644 „Dėl piniginių lėšų arešto“ ir antstolės A. J. 2005 m. gruodžio 12 d. patvarkymo dėl buto, esančio (duomenys neskelbtini) ir automobilio VW Golf valst.Nr. (duomenys neskelbtini) arešto panaikinimo, nurodydamas, kad praleisti skundo padavimo terminai.

20Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, reiškia, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 str.). Pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kad bankrutavusios D. Š. individualios gamybos realizavimo įmonės „Nida“ administratoriaus A. T. veiksmuose, susijusiuose su pareiškėjos turtu, yra nusikalstamos veikos požymių, todėl teismas turėjo pagrindo netenkinti ir prašymo kreiptis į ikiteismines institucijas.

21CPK 312 straipsnio nuostatos numato, jog atskirajame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliantė atskiruoju skundu taip pat prašo pripažinti, kad Panevėžio apygardos teismo teisėjo Laimanto Misiūno ir administratoriaus A. T. veiksmai padarė N. Š. nepataisomą didžiulę turtinę ir neturtinę žalą. Tačiau toks reikalavimas pirmosios instancijos teisme nebuvo pareikštas, todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo dėl jų pasisakyti.

22Dėl nurodytų motyvų atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina galioti (CPK 338 str., 329 str.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

24Panevėžio apygardos teismo 2009 m. vasario 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Panevėžio apygardos teismas 2005 m. birželio 27 d. nutartimi iškėlė D.... 4. Panevėžio apygardos teismas 2005 m. gruodžio 7 d. nutartimi ieškinio... 5. Panevėžio apygardos teismas 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartimi pripažino... 6. Pareiškėja N. Š. (bankrutuojančios D. Š. individualios gamybos-realizavimo... 7. 1) pripažinti, kad Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas... 8. 2) pripažinti, kad Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas,... 9. 3) skubos tvarka panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2005 m. gruodžio 7 d.... 10. 4) pripažinti, kad bankrutavusios D. Š. individualios gamybos realizavimo... 11. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. vasario 23 d. nutartimi atsisakė priimti... 12. Pareiškėja N. Š. atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2009... 13. Suinteresuotas asmuo D. Š. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Teisė į teisminę gynybą yra asmens konstitucinė teisė (Lietuvos... 16. Proceso koncentracijos ir ekonomiškumo tikslais įstatymas įvairiems... 17. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apeliantė 2009 m. vasario 10 d. skundu... 18. Iš bylos duomenų matyti, kad apeliantė taip pat ginčija antstolės A. J.... 19. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsižvelgdamas į šias aplinkybes,... 20. Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, reiškia, kad kiekviena... 21. CPK 312 straipsnio nuostatos numato, jog atskirajame skunde negalima kelti... 22. Dėl nurodytų motyvų atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 24. Panevėžio apygardos teismo 2009 m. vasario 23 d. nutartį palikti...