Byla 2-1232/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB „Anykščių kvarcas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-429-357/2009 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Anykščių kvarcas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „NCC titanas“ dėl skolos priteisimo ir atsakovo UAB „NCC titanas“ priešieškinį ieškovui AB „Anykščių kvarcas“ dėl skolos priteisimo, bei

Nustatė

3Ieškovas AB „Anykščių kvarcas“ 2009 m. sausio 22 d. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „NCC titanas“ 378 268,33 Lt bei bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas UAB ,,NCC titanas” pareiškė priešieškinį, prašydamas priteisti iš ieškovo AB ,,Anykščių kvarcas” 34 929,27 Lt skolą, 15,21 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas taip pat pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 34 929,27 Lt vertės ieškovui AB ,,Anykščių kvarcas” priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą arba pinigines lėšas, esančias bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose. Atsakovas nurodė, jog priešieškinio suma yra didelė, ieškovo finansinė padėtis rizikinga, nes jis turi įsipareigojimų bankui, kurių neįvykdžius bankas galės nukreipti savo reikalavimus į visą ieškovui priklausantį turtą (b. l. 37-39).

5Šiaulių apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi (b. l. 58-59) patenkino atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo 34929,27 Lt vertės ieškovui priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, o jų nepakankant - AB ,,Anykščių kvarcas” priklausančias pinigines lėšas, uždrausdamas šiomis lėšomis disponuoti, tačiau leisdamas atsiskaityti su atsakovu UAB ,,NCC titanas”, atlikti mokėjimus, susijusius su darbo santykiais, mokėti socialinio draudimo įmokas bei privalomas įmokas mokesčių administratoriui (b. l. 58-59). Teismas nurodė, jog priešieškinio suma yra didelė, ir tai gali padidinti būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką, be to, šios priemonės taikytinos siekiant užtikrinti ieškovo ir atsakovo teisių bei turtinių interesų apsaugą.

6Atskiruoju skundu ieškovas AB ,,Anykščių kvarcas” prašo Šiaulių apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b. l. 65-70). Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Laikinoji apsaugos priemonė pritaikyta nepranešus ieškovui, nors byloje nėra duomenų, kad toks pranešimas būtų sutrukdęs šių priemonių taikymą ar jį padaręs neįmanomu (CPK 148 str.).
  2. Ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas (CPK 178 str.).
  3. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog priešieškinio suma ieškovui yra didelė. Kaip matyti iš pateikiamų ieškovo 2008 metų finansinės atskaitomybės dokumentų ieškovo finansinė padėtis yra gera, priešieškinis pareikštas ekonomiškai stipriam juridiniam asmeniui, kurio turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikštų reikalavimų sumą. Todėl nėra pagrindo objektyvaus pobūdžio prielaidoms, kad egzistuoja grėsmė būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus atsakovui, įvykdymui. Be to, byloje nėra įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, kad ieškovas mėgintų savo turtą realizuoti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip bandytų sumenkinti savo turtinę padėtį, siekdamas išvengti prievolių, galinčių atsirasti galimo priešieškinio patenkinimo atveju.

7Atsakovas atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamą apygardos teismo nutartį palikti nepakeistą (b. l. 77-80). Nurodo, jog tai, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos nepranešus ieškovui, nėra pagrindas naikinti skundžiamą teismo nutartį. Be to, ieškovas nepaneigė teismo išvadų, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasukėti arba pasidaryti neįmanomu, kadangi ieškovo pateikti 2008 m. finansinės atskaitomybės duomenys yra nebeaktualūs, nes įmonės finansinė situacija per tą laiką, kuris praėjo iki atskirojo skundo nagrinėjimo, galėjo radikaliai pasikeisti. Beje, atsakovas teismui buvo pateikęs duomenis apie tai, kad ieškovas turi įsipareigojimų bankui (apie 10 000 000 Lt) ir jų užtikrinimui yra įkeitęs savo turtą.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d., 338 str.). Apelianto skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

10Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

11Nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybė buvo grindžiama prielaida, jog galimo atsakovui (pareiškusiam priešinį ieškinio reikalavimą ieškovui) palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu dėl didelės priešieškinio sumos. Ieškovas, atskirajame skunde teigdamas, kad jis turi pakankamai turto galimo atsakovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui ir priešieškinio suma jam nėra didelė, pateikė Apeliaciniam teismui 2008 m. ieškovo finansinės atskaitomybės dokumentus (b. l. 68-70).

12Apelianto pateiktais duomenimis, 2008 metais AB „Anykščių kvarcas“ ilgalaikio turto vertė buvo 16 480 443 Lt, kuri, lyginant su 2007 m., padidėjo beveik 2 kartus, ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 7 774 024 Lt, o grynasis pelnas - 149 908 Lt (b. l. 68-70). Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad apelianto pateikti duomenys yra 11 mėnesių senumo ir nepateikta duomenų apie vėlesnę aktualią ieškovo finansinę ir turtinę padėtį. Juolab kad pagal atsakovo pateiktus duomenis, ieškovo įsipareigojimai bankui - apie 10 000 000 Lt, kurių užtikrinimui apeliantas yra įkeitęs savo turtą (b. l. 40-56).

13Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytas aplinkybes, daro išvadą, jog ieškovas nepateikė pakankamai duomenų, paneigiančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę (CPK 178 str., 314 str.).

14Kita vertus, teismo taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi atitikti ekonomiškumo, šalių procesinio lygiateisiškumo ir kitus civilinio proceso principus (CPK 3 str. 1 d., 17 str., 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.).

15Bylos duomenimis, Šiaulių apygardos teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartimi, galimo ieškovui AB „Anykščių kvarcas“ palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui, buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovo UAB „NCC titanas“ 378 826,33 Lt vertės turto areštas, kurio mastas Šiaulių apygardos teismo 2009 m. liepos 13 d. nutartimi buvo sumažintas iki 151 736,19 Lt, atsižvelgiant į ieškovo patikslintu ieškiniu sumažintą reikalavimą. Todėl, užtikrindamas šalių procesinio lygiateisiškumo principą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir pagal atsakovo priešieškinį taikė ieškovui laikinąsias apsaugos priemones. Be to, teismas, skundžiama nutartimi taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nurodė pirmiau areštuoti ieškovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, taip siekdamas įgyvendinti ekonomiškumo principą bei užtikrinti galimo teismo sprendimo įvykdymą, ir tik tuo atveju, jei ieškovas neturėtų pakankamai turto, būtų areštuojamos jo piniginės lėšos.

16Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismo pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė nagrinėjamuoju atveju atitinka ekonomiškumo, šalių procesinio lygiateisiškumo, proporcingumo principus, pagal kuriuos, taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti atsižvelgiama į abiejų šalių interesus (CPK 17 str., 145 str. 1 d., 2 d.).

17Pažymėtina, kad ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyra sąlygoja ir tai, jog tuomet, kai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovui atsiranda nuostolių ar kyla reali grėsmė nuostoliams atsirasti, jis įstatymo nustatyta tvarka gali prašyti teismą pakeisti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones kitomis ar, pagrindęs įrodymais galimų nuostolių pobūdį ir preliminarų dydį, kreiptis į teismą su prašymu dėl tokių nuostolių atlyginimo užtikrinimo (CPK 146 str., 147 str. 1 d.). Be to, įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys būtų atmestas, ieškovas taip pat galėtų reikalauti, kad atsakovas atlygintų nuostolius, kuriuos atsakovas patyrė dėl atsakovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 147 str. 3 d.).

18Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus motyvus, konstatuoja, kad nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 338 str., 329 str.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB... 3. Ieškovas AB „Anykščių kvarcas“ 2009 m. sausio 22 d. ieškiniu prašė... 4. Atsakovas UAB ,,NCC titanas” pareiškė priešieškinį, prašydamas... 5. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi (b. l. 58-59)... 6. Atskiruoju skundu ieškovas AB ,,Anykščių kvarcas” prašo Šiaulių... 7. Atsakovas atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o... 8. Atskirasis skundas netenkintinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 10. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti galimo ieškovui... 11. Nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybė buvo... 12. Apelianto pateiktais duomenimis, 2008 metais AB „Anykščių kvarcas“... 13. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytas... 14. Kita vertus, teismo taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi atitikti... 15. Bylos duomenimis, Šiaulių apygardos teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartimi,... 16. Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismo pritaikyta laikinoji apsaugos... 17. Pažymėtina, kad ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyra sąlygoja ir tai,... 18. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus motyvus, konstatuoja,... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d....