Byla e2S-1391-221/2018

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Lozoraitytė, susipažinusi su Kauno apygardos teismo civiline byla Nr. e2S-1391-221/2018 (teisminio proceso Nr. 2-69-3-06959-2018-0) pagal pareiškėjo D. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. birželio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-14103-947/2018 pagal pareiškėjo D. S. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, akcinė bendrovė Šiaulių bankas, uždaroji akcinė bendrovė „SB lizingas“, V. A. Č., Danske Bank A/S Lietuvos filialas, J. B., uždaroji akcinė bendrovė „BankromaX“, G. S., bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „NBG grupė“, valstybės įmonė Registrų centras, antstoliai V. M., I. G., V. Z., R. B., G. A., R. S., R. S., M. P., R. G., G. B., rašytinio proceso tvarka

Nustatė

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2018 m. birželio 12 d. nutartimi teisėjai Virginijai Lozoraitytei skirta nagrinėti civilinė byla Nr. e2S-1391-221/2018 (teisminio proceso Nr. 2-69-3-06959-2018-0) pagal pareiškėjo D. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. birželio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-14103-947/2018 pagal pareiškėjo D. S. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, AB Šiaulių bankas, UAB „SB lizingas“, V. A. Č., Danske Bank A/S Lietuvos filialas, J. B., UAB „BankromaX“, G. S., BUAB „NBG grupė“, VĮ Registrų centras, antstoliai V. M., I. G., V. Z., R. B., G. A., R. S., R. S., M. P., R. G., G. B. Teisėjai Virginijai Lozoraitytei gavus šią civilinę bylą, nustatyta, kad vienu iš suinteresuotų asmenų civilinėje byloje yra antstolė R. G., kuri yra Kauno apygardos teismo teisėjo ir šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko E. G. sutuoktinė.

3Byla persiųstina Lietuvos apeliaciniam teismui

4Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 34 straipsnio 5 dalį, kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas ir byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba kai teisme (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), kuriam teisminga byla, teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), taip pat dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), arba kai prieš paskiriant teisėjui nagrinėti bylą paaiškėja, kad tame teisme nėra teisėjų, turinčių teisę ją nagrinėti, byla perduodama nagrinėti kitam teismui šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, išskyrus šio straipsnio 6 dalyje nurodytą atvejį. Klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teismui, esančiam kito apygardos teismo veiklos teritorijoje, arba iš vieno apygardos teismo kitam apygardos teismui išsprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 straipsnio 3 dalis).

5Teisėja Virginija Lozoraitytė, susipažinusi su civiline byla Nr. e2S-1391-221/2018 (teisminio proceso Nr. 2-69-3-06959-2018-0) pagal pareiškėjo D. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. birželio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-14103-947/2018 pagal pareiškėjo D. S. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, AB Šiaulių bankas, UAB „SB lizingas“, V. A. Č., Danske Bank A/S Lietuvos filialas, J. B., UAB „BankromaX“, G. S., BUAB „NBG grupė“, VĮ Registrų centras, antstoliai V. M., I. G., V. Z., R. B., G. A., R. S., R. S., M. P., R. G., G. B., ir nustačiusi, kad suinteresuotas asmuo antstolė R. G. yra Kauno apygardos teismo teisėjo ir šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko E. G. sutuoktinė, sprendžia esant įstatyme įtvirtintam pagrindui dėl bylos negalimumo nagrinėti Kauno apygardos teisme ir jos būtinumo perduoti nagrinėti kitam apygardos teismui. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir nurodytą teisinį reglamentavimą civilinė byla Nr. e2S-1391-221/2018 (teisminio proceso Nr. 2-69-3-06959-2018-0) pagal pareiškėjo D. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. birželio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-14103-947/2018 pagal pareiškėjo D. S. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, AB Šiaulių bankas, UAB „SB lizingas“, V. A. Č., Danske Bank A/S Lietuvos filialas, J. B., UAB „BankromaX“, G. S., BUAB „NBG grupė“, VĮ Registrų centras, antstoliai V. M., I. G., V. Z., R. B., G. A., R. S., R. S., M. P., R. G., G. B., persiųstina Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui spręsti klausimą dėl jos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui (CPK 34 straipsnio 3, 5 dalys).

6Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 34 straipsnio 3, 5 dalimis, 290–292 straipsniais,

Nutarė

7Kauno apygardos teismo civilinę bylą Nr. e2S-1391-221/2018 (teisminio proceso Nr. 2-69-3-06959-2018-0) pagal pareiškėjo D. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. birželio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-14103-947/2018 pagal pareiškėjo D. S. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, akcinė bendrovė Šiaulių bankas, uždaroji akcinė bendrovė „SB lizingas“, V. A. Č., Danske Bank A/S Lietuvos filialas, J. B., uždaroji akcinė bendrovė „BankromaX“, G. S., bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „NBG grupė“, valstybės įmonė Registrų centras, antstoliai V. M., I. G., V. Z., R. B., G. A., R. S., R. S., M. P., R. G., G. B., persiųsti Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui spręsti klausimą dėl jos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui.

8Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams ir dalyvaujantiems byloje asmenims apie bylos persiuntimą pranešti išsiunčiant šios nutarties kopijas.

9Civilinę bylą su šia nutartimi išsiųsti Lietuvos apeliaciniam teismui.

10Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai