Byla e2S-1774-773/2018
Dėl įpareigojimo vykdyti sutartį

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „TIS LT“, atstovaujamos advokato Vydmanto Grigoravičiaus, atskirąjį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. rugpjūčio 1 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „TIS LT“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras dėl įpareigojimo vykdyti sutartį.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

72018 m. sausio 17 d. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – atsakovė arba perkančioji organizacija) ir UAB „TIS LT“ (toliau – ieškovė arba tiekėjas) sudarė Pusiau požeminių konteinerių pirkimo sutartį Nr. 9 (toliau - sutartis), vykdant projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra Kauno regione (Prienų raj. ir Birštono sav.)“. Sutartimi ieškovė (tiekėjas) įsipareigojo atsakovei (perkančiajai organizacijai) pristatyti prekes (pusiau požeminius komunalinių atliekų konteinerius Prienų raj. ir Birštono savivaldybėje).

82.

9Tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovės pristatytų prekių (konteinerių) apdailos tipo ir spalvos, paveikslėlio maketo. Atsakovė atsisako priimti ieškovės pristatytus konteinerius, kaip neatitinkančius sutarties ir techninės specifikacijos nuostatų.

103.

11Ieškovė su ieškiniu kreipėsi į teismą prašydama įpareigoti atsakovę, vykdant sutartį, priimti ieškovės pristatytus konteinerius.

124.

13Ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigoti atsakovę nenutraukti Sutarties. Ieškovė nurodė, kad atsakovei nutraukus sutartį būtų itin apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas, kadangi šalių grąžinimas į iki pažeidimo buvusią padėtį taptų neįmanomas, nes, nutraukus sutartį, atsakovė neturėtų teisinio pagrindo priimti ieškovės pristatytus konteinerius ir tolesnis sutarties vykdymas taptų neįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas sukeltų didesnes neigiamas pasekmes viešajam interesui, ieškovės interesams, nei įpareigojimas nenutraukti sutarties. Atsakovei nutraukus sutartį, atsakovė ne tik turėtų skelbti naują viešąjį pirkimą dėl pusiau požeminių konteinerių įsigijimo, dėl to itin užtruktų konteinerių pristatymas gyventojams ir būtų pažeidžiamas viešasis interesas, tačiau turėtų atlyginti visus šalių neteisėtų veiksmų patirtus nuostolius, įskaitant negautas pajamas nutraukus sutartį bei negautas pajamas užkirtus kelią ieškovei dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ateityje.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

155.

16Alytaus apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

176.

18Teismas sprendė, kad atsakovės atžvilgiu pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, jų taikymas pažeistų ekonomiškumo bei šalių interesų pusiausvyros principus. Nagrinėjamu atveju, kai ginčo šalis sieja sutartiniai santykiai, ieškovė savo prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš esmės reikalauja suvaržyti atsakovės galimybę įgyvendinti savo teises pagal sutartį. Tenkinus tokį ieškovės prašymą ir atsakovei uždraudus atlikti veiksmus, susijusius su šalių sudarytoje sutartyje jai suteiktų teisių įgyvendinimu, būtent vienašaliu sutarčių nutraukimu, iš esmės būtų apribojamos atsakovės sutartinės galimybės imtis veiksmų, jei ieškovė nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus. Tokios laikinosios apsaugos priemonės iš esmės ribotų atsakovės teisę į interesų gynybą nepriklausomai nuo jų teisinių pažeidimo pobūdžio bei faktiškai atleistų ieškovę nuo bet kokių įsipareigojimų vykdymo, o atsakovei draustų atlikti veiksmus ieškovei nevykdant prisiimtų įsipareigojimų.

19III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

207.

21Atskiruoju skundu ieškovė UAB „TIS LT“, atstovaujama advokato Vydmanto Grigoravičiaus, prašo panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 1 d. nutartį, tenkinti ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigoti atsakovę nenutraukti Pusiau požeminių konteinerių pirkimo sutarties Nr. 9. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

227.1.

23Teismas nevisapusiškai įvertino faktines ir teisines bylos aplinkybes, sutarties nuostatas. Teismas nepagrįstai laikė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iš esmės ribotų atsakovės teisę į interesų gynybą nepriklausomai nuo jų teisinio pažeidimo pobūdžio bei faktiškai atleistų ieškovę nuo bet kokių įsipareigojimų vykdymo, o atsakovei draustų atlikti veiksmus ieškovei nevykdant sutartinių įsipareigojimų. Priešingai, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nebūtų pernelyg apribota atsakovės teisė į interesų gynybą, o ieškovė nebūtų atleista nuo įsipareigojimų vykdymo. Atsakovė, ieškovei netinkamai vykdant sutartį, net ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, galėtų reikalauti atlyginti patirtus nuostolius (sutarties 9.4, 14.1 p.), sustabdyti priešpriešinių prievolių vykdymą (sutarties 13 p.), reikalauti mokėti delspinigius (sutarties 14.2 p.), pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu (sutarties 3.3 p.) ar draudimu, todėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nesukeltų jokių neigiamų padarinių atsakovei, o jų nepritaikymas sukeltų gerokai daugiau žalos.

247.2.

25Įpareigojimas atsakovę nenutraukti sutarties yra vienintelė efektyvi priemonė ieškovei pasinaudoti teise į veiksmingą ir efektyvią jos teisių ir teisėtų interesų gynybą. Ieškinys yra prima facie pagrįstas, todėl, atsakovei nutraukus sutartį, būtų itin apsunkintas teismo sprendimo vykdymas, kadangi šalių grąžinimas į iki pažeidimo buvusią padėtį taptų neįmanomas. Nutraukus sutartį, atsakovė neturėtų teisinio pagrindo priimti tiekėjo pristatytus konteinerius, ir tolesnis sutarties vykdymas taptų neįmanomas. Realų ir neapsunkintą teismo sprendimo įvykdymą ir ieškovės teisių bei teisėtų interesų gynybą gali užtikrinti tik laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - įpareigojimas nenutraukti sutarties.

267.3.

27Ieškovė siekia apginti viešąjį interesą. Perkančiajai organizacijai nutraukus sutartį, perkančioji organizacija turėtų skelbti naują viešąjį pirkimą, dėl ko itin užtruktų konteinerių pristatymas gyventojams. Gyventojams nepristačius konteinerių laiku, būtų pažeidžiamas viešasis interesas, kadangi nebūtų įmanoma užtikrinti komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo.

287.4.

29Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas numato, kad tuo atveju, jei tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, toks tiekėjas turi būti šalinamas iš pirkimo procedūros. Perkančiajai organizacijai nutraukus sutartį dėl tariamos tiekėjo kaltės, tiekėjas ne tik negalėtų įvykdyti sutarties ir dėl to patirtų nuostolius negautų pajamų forma, tačiau ir negalėtų dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose ateityje, todėl, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ne tik būtų itin apsunkintas teismo sprendimo vykdymas, tačiau tiekėjas patirtų ir didelius nuostolius dėl sutarties nutraukimo ir draudimo dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose ateityje.

30Teismas

konstatuoja:

31IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

328.

33CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šios taisyklės taip pat yra taikomos nagrinėjant atskiruosius skundus dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių (CPK 338 straipsnis). Šioje civilinėje byloje skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirojo skundo nustatytose ribose tikrina skundžiamos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą.

349.

35Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo.

36Dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pagrįstumo

3710.

38CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir jeigu tokių priemonių netaikant teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba tapti neįvykdomu. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei nustatytos abi CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos sąlygos.

3911.

40Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, jog būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą. Taigi laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nė vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina tikslui pasiekti. Proporcingumo principo taikymas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto.

4112.

42Teisės doktrinoje ir teismų praktikoje ieškiniai pagal procesinį tikslą skirstomi į ieškinius: 1) dėl pripažinimo; 2) dėl priteisimo; 3) dėl teisinių santykių modifikavimo. Ieškiniai dėl pripažinimo paprastai turi prejudicinę galią ieškiniams dėl priteisimo ir nereikalauja priverstinio vykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-886/2010).

4313.

44Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė (tiekėjas) sudarė su atsakove (perkančioji organizacija) sutartį, kuria įsipareigojo atsakovei pristatyti prekes (pusiau požeminius komunalinių atliekų konteinerius Prienų raj. ir Birštono savivaldybėje). Atsakovė atsisako priimti ieškovės pristatytus konteinerius, kaip neatitinkančius sutarties ir techninės specifikacijos sąlygų, todėl ieškovė kreipėsi į teismą pareikšdama ieškinį įpareigoti atsakovę, vykdant sutartį, priimti ieškovės pristatytus konteinerius. Ieškovės teigimu, atsakovė ketina nutraukti tarp šalių sudarytą sutartį, todėl ieškovė prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei nutraukti sutartį iki teismo sprendimo priėmimo.

4514.

46Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovė prašo įpareigoti atsakovę priimti ieškovės pristatytus konteinerius, kaip atitinkančius sutarties ir techninės specifikacijos sąlygas, t. y. ieškovė iš esmės pareiškė ieškinį dėl pripažinimo. Tokio ieškinio dalyko, kokį suformulavo ieškovė, patenkinimo atveju teismo sprendimas nereikalautų priverstinio vykdymo, todėl neegzistuoja tokio teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės rizika, atitinkamai nėra teisinio pagrindo ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja ginčo tarp šalių esmės, o vertina aplinkybes, ar tuo atveju, jeigu teismas patenkintų pareikštus reikalavimus, nebūtų kliūčių įgyvendinti tokį teismo sprendimą. Dėl šios priežasties pripažintina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, siekiant užtikrinti teismo galimo sprendimo vykdymą pagal ieškinio reikalavimo dalyką, neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslo ir paskirties. Toks laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų nesuderinamas su CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų laikinųjų apsaugos priemonių tikslu – užtikrinti būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, pažeistų teisingumo, proporcingumo principus ir teismo sprendimo vykdymo privalomumo principą.

4715.

48Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad tenkinus tokį ieškovės prašymą ir atsakovei uždraudus atlikti veiksmus, susijusius su šalių sudarytoje sutartyje jai suteiktų teisių įgyvendinimu, būtent vienašaliu sutarčių nutraukimu, iš esmės būtų apribojamos atsakovės sutartinės galimybės imtis veiksmų, jei ieškovė nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nė vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina tikslui pasiekti. Pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą atsakovei nutraukti sutartį, atsakovės teisės būtų suvaržytos, nes ji būtų priversta pagal sutartį priimti, atsakovės nuomone, sutarties ir techninės specifikacijos neatitinkančias sąlygas.

4916.

50Nesutiktina ir su ieškovės argumentu, jog įpareigojimas atsakovę nenutraukti sutarties yra vienintelė efektyvi priemonė ieškovei pasinaudoti teise į veiksmingą ir efektyvią jos teisių ir teisėtų interesų gynybą. Net ir nutraukus atsakovei sutartį, ieškovė turi teisę pasirinkti ir kitą pažeistų teisių gynimo būdą, t. y. ginčyti sutarties nutraukimo teisėtumą. Pažymėtina, kad galima naujų teisminių ginčų grėsmė savaime apskritai nėra lemiama sprendžiant klausimą ar (ne)taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes jos visų pirma skirtos išimtinai byloje pareikštiems reikalavimams užtikrinti, o ne išvengti naujų teisminių ginčų. Taigi, nauji teisminiai procesai gali būti aplinkybė, pagrindžianti poreikį taikyti laikinąsias apsaugos priemones tuo atveju, kai tai susiję su grėsme būsimo teismo sprendimo įvykdymui (pavyzdžiui, netaikius arešto ginčo objektu esančiam turtui, jis gali būti perleistas sąžiningiems tretiesiems asmenims, todėl jo išreikalavimas gali tapti neįmanomas arba labai sudėtingas), be to, bet kuriuo atveju tokios aplinkybės „svoris“ turi būti įvertintas visų kitų aplinkybių (be kita ko, ir (ne)proporcingumo) svarumo vertinimo kontekste (2018 m. kovo 8 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr.e2-265-178/2018).

5117.

52Apeliantė nepagrindė atskirojo skundo argumento, kad kyla grėsmė viešajam interesui dėl to, kad laiku nepristačius gyventojams konteinerių, nebus užtikrintas komunalinių atliekų surinkimas ir išvežimas. Ieškovė nėra atsakinga už komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą. Kol nėra pastatyti nauji konteineriai, komunalinių atliekų surinkimas ir išvežimas yra vykdomas pagal ankstesnę savivaldybės patvirtintą tvarką.

5318.

54Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiama Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. rugpjūčio 1 d. nutartis, kuria netenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

55Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

56Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. rugpjūčio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

57Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. 2018 m. sausio 17 d. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau –... 8. 2.... 9. Tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovės pristatytų prekių (konteinerių)... 10. 3.... 11. Ieškovė su ieškiniu kreipėsi į teismą prašydama įpareigoti atsakovę,... 12. 4.... 13. Ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigoti... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 5.... 16. Alytaus apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi ieškovės... 17. 6.... 18. Teismas sprendė, kad atsakovės atžvilgiu pritaikius ieškovės prašomas... 19. III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 20. 7.... 21. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „TIS LT“, atstovaujama advokato Vydmanto... 22. 7.1.... 23. Teismas nevisapusiškai įvertino faktines ir teisines bylos aplinkybes,... 24. 7.2.... 25. Įpareigojimas atsakovę nenutraukti sutarties yra vienintelė efektyvi... 26. 7.3.... 27. Ieškovė siekia apginti viešąjį interesą. Perkančiajai organizacijai... 28. 7.4.... 29. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 6... 30. Teismas... 31. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 32. 8.... 33. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 34. 9.... 35. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 36. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pagrįstumo... 37. 10.... 38. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 39. 11.... 40. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės... 41. 12.... 42. Teisės doktrinoje ir teismų praktikoje ieškiniai pagal procesinį tikslą... 43. 13.... 44. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė (tiekėjas) sudarė su atsakove... 45. 14.... 46. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes,... 47. 15.... 48. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo... 49. 16.... 50. Nesutiktina ir su ieškovės argumentu, jog įpareigojimas atsakovę... 51. 17.... 52. Apeliantė nepagrindė atskirojo skundo argumento, kad kyla grėsmė viešajam... 53. 18.... 54. Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas,... 55. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 56. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. rugpjūčio 1 d. nutartį... 57. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....