Byla e2-14691-435/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Glynwed“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Fleina“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės 873,78 Eur skolą, 32,50 Eur kompensacines palūkanas, 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidas, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodo, kad laikotarpiu nuo 2018 m. lapkričio 6 d. iki 2019 m. vasario 5 d. ieškovė pardavė atsakovei įvairias prekes, už parduotas prekes atsakovei buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros. Atsakovė iki šiol ieškovei nesumokėjo 873,78 Eur sumos. Ieškovė ragino atsakovę atsiskaityti, tačiau iki šiol įsiskolinimas nepadengtas.

5Ieškovės ieškinio dalyką sudaro piniginiai reikalavimai, visi ieškovės reikalavimai yra grindžiami prie ieškinio pridėtais leistinais rašytiniais įrodymais, todėl teismas bylą nagrinėja dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkinamas.

8Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog ieškovė atsakovei pardavė įvairių prekių. 2018 m. lapkričio 6 d. buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra 788,77 Eur sumai (e. b. l. 5), 2018 m. gruodžio 21 d. – 82,13 Eur sumai (el. b. l. 6), 2019 m. vasario 5 d. – 3,61 Eur sumai (el. b. l. 7). Šių sąskaitų atsakovė neapmokėjo, ieškovė priskaičiavo 32,50 Eur palūkanų (el. b. l. 8).

9Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 straipsnio 1 dalis). Kai pirkėjas laiku nesumoka už jam perduotus daiktus, pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo sumokėti kainą bei įstatymų ar sutarties nustatytas palūkanas (CK 6.314 straipsnio 5 dalis). CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.200 straipsnio 1 dalis įpareigoja šalį sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai, o sutarties neįvykdymu taikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir vykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Atsižvelgiant į nurodytas materialinės teisės normas, atlikus ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad atsakovė prievolės atsiskaityti su ieškove tinkamai neįvykdė, todėl ieškinys pagrįstas, tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistina 873,78 Eur skola (CK 6.305 straipsnis, 6.314 straipsnis).

10Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas. Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Atsakovei laiku neatsiskaičius su ieškove, kyla pareiga mokėti palūkanas, kurios laikomos minimaliais ieškovės nuostoliais, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 32,50 Eur palūkanos, paskaičiuotos po 8 procentus nuo nesumokėtos sumos už laikotarpį nuo prievolės įvykdymo termino iki kreipimosi į teismą dienos (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis, 6.261 straipsnis, 6.314 straipsnio 5 dalis, Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 1–2 punktai, 2 straipsnio 5 punktas, 3 straipsnio 2 dalis).

11Pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį, ieškovei iš atsakovės priteistina 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų.

12Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (946,28 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. gegužės 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis, Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 1–2 punktai, 2 straipsnio 5 punktas, 3 straipsnio 2 dalis).

13Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 11,00 Eur žyminis mokestis ir 484,00 Eur už advokato paslaugas, iš viso 495,00 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnis). Mokestis už advokato paslaugas neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 7 dalies ir 8 dalies 1 punkto reikalavimų, pagal kuriuos advokato užmokestis už ieškinio parengimą neturi viršyti 2,5 koeficiento, kurio pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, o jis užpradėjusį ketvirtį, t. y. 2018 m. IV ketvirtį, buvo 970,30 Eur.

14Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 str. 6 d.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 straipsniu, 425 straipsnio 3 dalimi, 428 straipsniu,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Fleina“, juridinio asmens kodas 304478463, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Glynwed“, juridinio asmens kodas 111685670, 873,78 Eur (aštuonių šimtų septyniasdešimt trijų eurų 78 ct) skolą, 32,50 Eur (trisdešimt dviejų eurų 50 ct) palūkanas. 40,00 Eur (keturiasdešimties eurų 00 ct) skolos išieškojimo išlaidas, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (946,28 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. gegužės 13 d.) iki visiško teismo įsakymo įvykdymo ir 495,00 Eur (keturių šimtų devyniasdešimt penkių eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

18Atsakovė privalo per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti šį teismo sprendimą arba sprendimą priėmusiam Kauno apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

19Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo nepateiks prieštaravimų, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

20Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

21Atsakovė informuojama apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

22Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė... 2. dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės... 3. Teismas... 4. Ieškovė ieškiniu prašo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės... 5. Ieškovės ieškinio dalyką sudaro piniginiai reikalavimai, visi ieškovės... 6. Teismas... 7. Ieškinys tenkinamas.... 8. Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog ieškovė... 9. Pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti... 10. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo... 11. Pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos... 12. Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovei iš... 13. Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi... 14. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424... 16. Ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Fleina“,... 18. Atsakovė privalo per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti šį... 19. Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo nepateiks... 20. Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo... 21. Atsakovė informuojama apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki... 22. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas....