Byla 2-45-772/2011
Dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, dalyvaujant pareiškėjams E. D. ir M. D., ypatingąja teisena išnagrinėjo civilinę bylą, pagal E. D. ir M. D. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėjai susituokė ( - ). Jų santuoka įregistruota Šiaulių m. Civilinės metrikacijos skyriuje (akto įrašo Nr. ( - )). Sutuoktiniams gyvenant santuokoje ( - ) gimė sūnus N. D., kuris šiuo metu yra nepilnametis.

5Pareiškėjai prašė teismo nutraukti santuoką ir patvirtinti jų sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Nurodė, kad santuoka yra faktiškai iširusi dėl skirtingo požiūrio į gyvenimą, susiklosčiusių problemų sprendimo. Teigė, kad nuolat nesutaria ne tik dėl esminių šeimos klausimų sprendimo, bet ir dėl smulkmenų. Kartu sutuoktiniai gyventi nebenori ir šiuo metu jau pradėjo gyventi atskirai skirtingose vietose. Tarpusavio santykių nepalaiko, nebetvarko kartu bendro ūkio, gyvena atskirą gyvenimą, nebesirūpina vienas kitu ir negyvena santuokinio gyvenimo. Pareiškėjai įsitikinę, kad šeimos atkurti nėra galimybės. Taikytis skirti termino neprašė.

6Prašymas tenkintinas

7Pareiškėjų prašymas tenkintinas ir santuoka nutrauktina, nes iš pareiškėjo paaiškinimų matyti, jog yra visos sąlygos santuokai nutraukti, numatytos LR Civilinio kodekso 3.51 straipsnyje, t.y. nuo santuokos sudarymo praėjo daugiau nei vieneri metai, abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, jie yra veiksnūs ir gerai supranta savo apsisprendimą, nurodė priežastis, dėl kurių, sutuoktinių manymu, jų santuoka iširo, susitarė kokios jų pavardės turi būti po santuokos nutraukimo bei kitų savo turtinių teisių ir pareigų. Nė vienas neprašė nustatyti termino susitaikymui. Pareiškėjų sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių tvirtintina.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.51 str., Civilinio proceso kodekso 541 str.,

Nutarė

91. Nutraukti M. D. (a/k ( - ) ir E. D. (a/k ( - ) santuoką, įregistruotą ( - )Šiaulių m. Civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. ( - ).

102. Pareiškėjams po santuokos nutraukimo paliekamos šios pavardės: D. ir D.

113. Patvirtinti M. D. ir E. D. 2011 m. kovo 10 d. sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių šiomis sąlygomis:

12,, SANTUOKOS NUTRAUKIMO PASEKMIŲ SUTARTIS

13Du tūkstančiai vienuoliktųjų metų kovo dešimta diena.

14E.D., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ),

15ir

16M.D., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), (toliau tekste kartu vadinami šalimis, sutuoktiniais), nutraukdami santuoką abiejų sutikimu

17patvirtiname, kad:

18

19E. D. ir M. D. civilinė santuoka įregistruota ( - ) Šiaulių miesto civilinės metrikacijos skyriuje (įrašas Nr. ( - );

20

21santuoka sudaryta daugiau nei prieš vienerius metus;

22

23santuokos metu gimė vaikas - N. D., a.k. ( - ) gim. ( - );

24

25abu sutuoktiniai yra veiksnūs;

26

27sutuoktiniai daugiau nei vieneri metai bendro ūkio neveda bei santuokinio gyvenimo negyvena ir nėra jokios tikimybės, kad jie bendrai gyvens;

28

29santuoka tarp E. D. ir M. D. yra faktiškai iširusi.

30Atsižvelgdami į nurodytas aplinkybes, sudarome šią santuokos nutraukimo pasekmių sutartį šiomis sąlygomis:

311. Abipusiu pareiškėjų susitarimu nepilnamečio vaiko N. D., a.k. ( - ) gim. ( - ), gyvenamoji vieta nustatoma su motina E. D.. Motinos gyvenamoji vieta laikoma vaiko gyvenamąja vieta.

322. E. D. įsipareigoja pranešti M. D. apie vaiko gyvenamosios vietos pasikeitimą ne vėliau kaip per 30 dienų.

333. M. D. įsipareigoja mokėti sūnaus N. D., a.k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymui 300,00 Lt (trijų šimtų litų) dydžio kas mėnesį mokamas periodines išmokas. Išmokos N. D. išlaikymui priteistinos nuo 2011-03-01 iki pilnametystės ir bus perduodamos tvarkyti vaiko motinai E. D. į jos atsiskaitomąją sąskaitą AB SEB banke Nr. ( - ).

344. M. D. įsipareigoja padengti vaiko N. D., a.k. ( - ) išlaikymo įsiskolinimą nuo 2010-06-01 iki 2011-03-01 (už 9 mėnesius), viso - 1600 Lt. N. D. išlaikymo įsiskolinimas bus pervestas į E. D. atsiskaitomąją sąskaitą AB SEB banke Nr. ( - ).

355. Kadangi E. D. leis M. D. lankyti sūnų N. D. bei visapusiškai dalyvauti jo auklėjime, tai detalus vaiko lankymo ir dalyvavimo jo auklėjime grafikas nenustatomas. M. D. yra būtina iš anksto įspėti E. D. apie numatomus apsilankymus pas vaiką N. D. ir suderinti abiems šalims tinkamą laiką.

366. Sutuoktiniai patvirtina, kad santuokos metu iš bendrų lėšų įgyto kilnojamojo ar nekilnojamojo turto neturi, todėl dalintino turto nėra ir turtinių pretenzijų vienas kitam taip pat nereiškia. Automobilį VW Golf, valstybinis Nr. ( - ) VIM kodas: ( - ), M. D. įgijo iki santuokos sudarymo su E. D., todėl ištuokos metu kaip asmeninis turtas nedalijamas ir lieka M. D. nuosavybe.

377. Šalys susitaria, kad nutraukus santuoką išlaikymo vienas iš kito priteisti neprašo.

388. Namų apyvokos, asmeninio naudojimo daiktai pasidalinti gera valia ir dėl to ginčo nėra. Asmeninės neturtinės ir turtinės teisės ir pareigos, susijusios tik su vienu iš sutuoktinių, lieka atitinkamai E. D. ir M. D. nuosavybe.

399. M. D. ir E. D. turi įsipareigojimą AB SEB bankas pagal 2008-11-04 kredito sutartį Nr. ( - ), paskolos suma – 2 322,75 Eur. Prievolės įvykdymo terminas 2011-11-03. Nurodytą įsipareigojimą M. D. įvykdys asmeniškai. Jei M. D. netinkamai vykdytų sutartinius įsipareigojimus ir AB SEB bankas išieškotų likusią skolą iš E. D., tuomet, M. D. įsipareigoja sumokėti E. D. išieškotą skolą ir kitas AB SEB banko išieškotas sumas, t.y. delspinigius, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4010. Po santuokos nutraukimo pareiškėjai E. D. paliekama pavardė ,,D.“, o pareiškėjui M. D. paliekama santuokinė pavardė ,,D.“.

4111. E. D. ir M. D. susitaria, kad šią sutartį vykdys sąžiningai ir tinkamai.

4212. Esant bet kokioms kliūtims tinkamai vykdyti šią sutartį, šalys įsipareigoja viena kitą apie tai informuoti per 10 (dešimt) dienų ir imtis priemonių kuo skubiau pašalinti iškilusias kliūtis.

4313. Visi šia sutartimi neaptarti šalių tarpusavio santykiai reglamentuojami Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.

4414. Visas su šios sutarties sudarymu ir santuokos nutraukimu Susijusias išlaidas, kurios sudaro 1000 Lt, atlygina M. D..

4515. Ši sutartis sudaroma trimis egzemplioriais - po vieną Šalims ir vienas Šiaulių miesto apylinkės teismui.

4616. E. D. ir M. D. pareiškia, kad sudarant šią sutartį jos konsultavosi su savo teisės patarėjais, kurie jiems išaiškino šios sutarties turinį, sąlygas, iš jų kylančias teisines pasekmes ir pasirašydamos šią sutartį pareiškia, kad supranta šios sutarties turinį, jame išdėstytas sąlygas bei tų sąlygų pagrindu kylančias teisines pasekmes ir laisva valia šią sutartį pasirašo.“

47Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių miesto apylinkės teisme.

48Sprendimo nuorašą per tris dienas nuo įsiteisėjimo momento išsiųsti Civilinės metrikacijos skyriui - santuokos nutraukimui užregistruoti ir pranešimą Vedybų sutarčių registrui apie sutuoktinių turto padalijimo faktą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, dalyvaujant pareiškėjams... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėjai susituokė ( - ). Jų santuoka įregistruota Šiaulių m.... 5. Pareiškėjai prašė teismo nutraukti santuoką ir patvirtinti jų sudarytą... 6. Prašymas tenkintinas... 7. Pareiškėjų prašymas tenkintinas ir santuoka nutrauktina, nes iš... 8. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.51 str.,... 9. 1. Nutraukti M. D. (a/k ( - ) ir 10. 2. Pareiškėjams po santuokos nutraukimo paliekamos šios pavardės 11. 3. Patvirtinti M. D. ir E. D. 2011 m.... 12. ,, SANTUOKOS NUTRAUKIMO PASEKMIŲ SUTARTIS... 13. Du tūkstančiai vienuoliktųjų metų kovo dešimta diena.... 14. E.D., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ),... 15. ir... 16. M.D., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), (toliau tekste kartu... 17. patvirtiname, kad:... 18. •... 19. E. D. ir M. D. civilinė santuoka įregistruota ( - )... 20. •... 21. santuoka sudaryta daugiau nei prieš vienerius metus;... 22. •... 23. santuokos metu gimė vaikas - N. D., a.k. 24. •... 25. abu sutuoktiniai yra veiksnūs;... 26. •... 27. sutuoktiniai daugiau nei vieneri metai bendro ūkio neveda bei santuokinio... 28. •... 29. santuoka tarp E. D. ir M. D. yra... 30. Atsižvelgdami į nurodytas aplinkybes, sudarome šią santuokos nutraukimo... 31. 1. Abipusiu pareiškėjų susitarimu nepilnamečio vaiko N.... 32. 2. E. D. įsipareigoja pranešti M. D.... 33. 3. M. D. įsipareigoja mokėti sūnaus N.... 34. 4. M. D. įsipareigoja padengti vaiko N.... 35. 5. Kadangi E. D. leis M. D. lankyti... 36. 6. Sutuoktiniai patvirtina, kad santuokos metu iš bendrų lėšų įgyto... 37. 7. Šalys susitaria, kad nutraukus santuoką išlaikymo vienas iš kito... 38. 8. Namų apyvokos, asmeninio naudojimo daiktai pasidalinti gera valia ir dėl... 39. 9. M. D. ir E. D. turi... 40. 10. Po santuokos nutraukimo pareiškėjai E. D. paliekama... 41. 11. E. D. ir M. D. susitaria, kad... 42. 12. Esant bet kokioms kliūtims tinkamai vykdyti šią sutartį, šalys... 43. 13. Visi šia sutartimi neaptarti šalių tarpusavio santykiai reglamentuojami... 44. 14. Visas su šios sutarties sudarymu ir santuokos nutraukimu Susijusias... 45. 15. Ši sutartis sudaroma trimis egzemplioriais - po vieną Šalims ir vienas... 46. 16. E. D. ir M. D. pareiškia, kad... 47. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių... 48. Sprendimo nuorašą per tris dienas nuo įsiteisėjimo momento išsiųsti...