Byla B2-688-440/2016
Dėl įmonės pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Svaihausas“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Adminova“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 25 d. nutartimi bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Svaihausas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Adminova“ (1 t., b. l. 61-64). Šiaulių apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi bankrutuojančiai UAB „Svaihausas“ taikyta supaprastinto bankroto procedūra (1 t., b. l. 162-164). Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 20 d. nutartimi UAB „Svaihausas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtinta supaprastinto bankroto proceso trukmė iki 2016 m. gruodžio 12 d. (2 t., b. l. 20-21).

52016 m. lapkričio 9 d. gautas bankrutavusios UAB „Svaihausas“ bankroto administratorės UAB „Adminova“ įgalioto asmens M. V. prašymas priimti sprendimą dėl bankrutavusios UAB „Svaihausas“ veiklos pabaigos. Nurodė, kad liko nepatenkinti UAB „Svaihausas“ kreditoriniai reikalavimai bendrai 95 420,46 Eur sumai (2 t., b. l. 25-26).

6Prašymas tenkintinas.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalimi po to, kai administratorius pateikia ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. ĮBĮ 31 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad administratorius likviduojant bankrutavusią įmonę pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus.

8Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus; jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas turi būti atliekamas, siekiant įsitikinti, ar egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimti, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-498-241/2015).

9Teismui pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūros 2016 m. spalio 3 d. pažyma Nr. S-K-111 patvirtina, kad agentūra neturi pretenzijų dėl bankrutavusios UAB „Svaihausas“ veiklos pabaigos (2 t., b. l. 28). Iki bylos nagrinėjimo pradžios kreditorių prieštaravimų dėl bankroto administratoriaus pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta. Teismui pateiktas likvidacinis balansas patvirtina, kad įmonė turto neturi (2 t., b. l. 27). Iš pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad liko nepatenkinti trisdešimt dviejų bankrutavusios UAB „Svaihausas“ kreditorių reikalavimai, kurių bendra suma yra 95 420,46 Eur (2 t., b. l. 31).

10Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal bankroto administratoriaus pateiktus duomenis liko nepatenkinti 95 420,46 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai, pagal administratoriaus atskaitą ir kitus bylos duomenis, matyti, kad įmonė turto neturi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos dar nėra pakankamo pagrindo, byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

12Patvirtinti bankrutavusios UAB „Svaihausas“ likusius nepatenkintus kreditorinius reikalavimus 95 420,46 Eur sumai:

Eil.Nr.Kreditoriaus vardas ir pavardė/pavadinimasKreditorinis reikalavimas, Eur
Pirmos eilės kreditoriai
 1.  
R. M.12,41
 1.  
R. K.2 175,57
 1.  
A. T.1 601,79
 1.  
G. M.736,36
 1.  
S. G.0,01
 1.  
A. M.676,59
 1.  
E. J.1 910,42
 1.  
V. S.1 912,54
 1.  
D. G.2 184,71
 1.  
J. B.790,18
 1.  
M. Š.646,18
 1.  
M. P.607,09
 1.  
Ž. L.3,88
 1.  
M. J.161,91
 1.  
G. E.6,80
 1.  
V. Ž.0,01
 1.  
R. J.6,40
 1.  
S. J.41,17
 1.  
A. K.7,95
 1.  
J. G.1 007,18
 1.  
E. J.9,51
 1.  
S. J.470,00
Viso:14 968,66
Antros eilės kreditoriai
 1.  
VšI Šiaulių atliekų tvarkymo centras189,99
 1.  
VSDFV Šiaulių skyrius19 387,38
 1.  
VMI prie FM4 908,36
 1.  
AVNT prie FM18 824,73
Viso: 43 310,46
Antros eilės kreditoriai
 1.  
Swedbank, AB10 327,57
 1.  
UAB „Jupojos statybinės medžiagos“1 999,79
 1.  
UAB ,,Peri“15 597,06
 1.  
UAB „TOI TOI Lietuva“1 495,04
 1.  
KLI LT, UAB431,00
 1.  
UAB „Mechanizmų nuoma“7 290,88
Viso:37 141,34
IŠ VISO:95 420,46
Pripažinti, kad UAB „Svaihausas“ (juridinio asmens kodas 302469309, buveinės adresas Kelmės r. sav. Maironių k. Birutės g. 1) veikla pasibaigė.

13Įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

14Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

15Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratoriui.

Proceso dalyviai
Ryšiai