Byla 2-700-266/2011

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, Sekretoriaujant Erikai Misiūnaitei , Dalyvaujant pareiškėjos Aknystos socialinės globos namų atstovui Arūnui Liogei , Suinteresuoto asmens Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus atstovei Venetai Veršulytei , Nedalyvaujant suinteresuoto asmens VŠĮ Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centro atstovui ir G. T., Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Aknystos socialinės globos namų pareiškimą dėl nuolatinio globėjo paskyrimo A. T. ir,-

Nustatė

2pareiškėjas Aknystos socialinės globos namai su pareiškimu kreipėsi į teismą ir prašė paskirti Aknystos socialinės globos namus nuolatiniu neveiksnios A. T. globėju. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas pareiškimą palaikė ir paaiškino, jog A. T. teismo sprendimu pripažinta neveiksnia. Teismo nutartimi A. T. buvo nuspręsta apgyvendinti socialinės globos namuose , jos laikinuoju jos globėju buvo paskirtas VŠĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras iki atsiras vieta socialinės globos įstaigoje. Nuo 2011m. birželio 3d., neveiksni A. T. gyvena Aknystos socialinės globos namuose, namai ja rūpinasi , todėl prašo paskirti pareiškėją A. T. nuolatiniu globėju. Ateityje, jei A. T. būtų perkelta į kitus globos namus, pareiškėjas atsisakytų būti jos globėju.

3Suinteresuoto asmens Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus atstovė paaiškino, jog pagal esamą situaciją A. T., teismo sprendimu pripažinta neveiksnia. Savivaldybės sprendimu yra apgyvendinta Aknystos socialinės globos namuose, todėl globos namai turi būti pripažinti jos globėju . Prašė pareiškėjo pareiškimą tenkinti.

4Suinteresuotas asmuo VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras į teismo posėdį neatvyko. Atsiliepime į pareiškimą , su pareiškimu sutiko, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

5Suinteresuotas asmuo G. T. į teismo posėdį neatvyko. Teismui atsiuntė prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. Prašyme nurodė, jog ji ne kartą kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos departamento socialinės paramos skyrių , kad jos neveiksni dukra būtų apgyvendinta socialinės globos namuose arčiau Vilniaus, tačiau iki šiol šis klausimas nėra išspręstas. Ji neatsisako prižiūrėti savo dukters, jos lankyti, tačiau esant dideliam atstumui, ji dažnai tokios galimybės neturi. Prašė Aknystos socialinės globos namus paskirti laikinuoju globėju, kol išsispręs klausimas dėl dukros apgyvendinimo socialinės globos namuose arčiau gyvenamosios vietos.

6Bylos medžiaga, pareiškėjo, suinteresuoto asmens paaiškinimais nustatyta, jog 2011m. sausio 13d. Vilniaus miesto I apylinkės teismo sprendimu A. T. pripažinta neveiksnia. (b.l. 6-7) Tų pačių metų , to paties teismo 2011-02-14 nutartimi buvo nustatyta institucinė globa neveiksnia pripažintai A. T. ir iki atsiras vieta socialinės globos įstaigoje, A. T. laikinuoju globėju buvo paskirtas VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centas, kur ji buvo gydoma.(b. l. 8-9 ) 2011m. gegužės 16d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos departamento socialinės paramos skyriaus sprendimu A. T. buvo paskirtos ilgalaikės socialinės globos paslaugos ir šių paslaugų tiekėju buvo paskirti Aknystos socialinės globos namai. Nuo 2011m. birželio 3d., A. T. gyvena Aknystos socialinės globos namuose , (b.l. 10) todėl pareiškėjas prašo pripažinti jį A. T. globėju.

7LR CK 3.242 str. nustato, jog teismas, pripažinęs asmenį neveiksniu, privalo nedelsdamas paskirti šio asmens globėją. Kadangi teismo sprendimu A. T. pripažinta neveiksnia , todėl siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti neveiksnaus fizinio asmens teises ir interesus, jai nustatytina globa , skirtinas globėjas (CK 3.238str.) Pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos departamento socialinės paramos skyriaus spendimą, A. T. apgyvendinta Aknystos socialinės globos namuose ir šie namai įpareigotini teikti jai ilgalaikes socialinės globos paslaugas. Esant tokios aplinkybėms, pareiškėjas Aknystos socialinės paramos namai skirtini A. T. globėju. Suinteresuotas asmuo A. T. motina G. T. prašo Aknystos socialinės globos namus paskirti laikinuoju jos dukters A. T. globėju, kol išsispręs klausimas dėl jos perkėlimo į kitos socialinės globos namus arčiau Vilniaus. Šis prašymas netenkintinas. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos departamento socialinės paramos skyrius priėmė sprendimą A. T. teikti ilgalaikes socialinės globos paslaugas ir šių paslaugų tiekėju paskyrė Aknystos socialinės globos namus. Šis sprendimas nebuvo apskųstas ir A. T. gyvena Aknystos socialinės globos namuose , todėl visiškai pagrįstai minėti namai skirtini A. T. globėju. Pasikeitus situacijai, socialinės paramos skyriui nusprendus A. T. apgyvendinti kituose socialinės globos namuose, jos globėjas bus pakeistas teismo sprendimu .

8Teismas, vadovaudamasis LR CPK 506str.- 508 str.

Nutarė

9Pripažintai neveiksnia A. T. , a.k. ( - ) gyv. Aknystų kaime Debeikių seniūnijoje Anykščių rajone , jos globėju paskirti Aknystos socialinės globos namus, esančius Aknystų kaime Debeikių seniūnijoje Anykščių rajone.

10Globėjui išaiškinti jo teises ir pareigas, numatytas LR CK 3.240str., 3.244 str., ir CK ketvirtosios knygos normose , reglamentuojančiose svetimo turto administravimą.

11Nutartis vykdytina skubiai, jos apskundimas nesustabdo vykdymo.

12Nutartis per 7 dienas gali būti apskųsta atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai