Byla 2A-713/2014
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo) ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 11 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-10-560/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Norfos mažmena“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo, kurį patikslinęs prašė priteisti iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ 97 683,96 Lt skolos, 17 067,39 Lt delspinigių, 21 504,25 Lt palūkanų, 8,49 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, jog skola susidarė dėl to, kad atsakovas netinkamai vykdė 2005 m. gruodžio 29 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kuria atsakovui yra nuomojamos patalpos, esančios ( - ). Šia nuomos sutartimi atsakovas įsipareigojo ieškovui mokėti nuomos mokestį, o taip pat mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, šiluminę energiją, komunalines ir ryšių paslaugas, pagal ieškovo pateiktas sąskaitas ne vėliau kaip per dešimt dienų darbo dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Teigė, jog atsakovas savo įsipareigojimus, numatytus nuomos sutarties 4 straipsnyje, vykdė netinkamai. Pateikti įrodymai – nuomos sutartis, PVM sąskaitos faktūros ir kt. patvirtina, jog pagal negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti už suteiktas paslaugas, tačiau šių sutartinių įsipareigojimų nesilaikė, tuo pažeidė nuomos sutarties sąlygas, dėl ko susidarė prašomas priteisti įsiskolinimas.

6Taip pat nurodė, jog pagal 2005 m. gruodžio 29 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 12.3. punkto nuostatas, nuomininkui nesumokėjus nuomos mokesčio sutartyje nustatytu laiku, jis privalo mokėti nuomotojui 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo uždelstos nuomos mokesčio sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Be to, nuomos sutarties 12.4. punkte nustatyta, kad jeigu nuomininkas (atsakovas) pavėluoja nustatytu laiku atsiskaityti už komunalines paslaugas, jis privalo mokėti LR teisės aktais arba sutartimi su komunalines paslaugas teikiančiais ūkio subjektais nustatyto dydžio netesybas. Taigi, atsakovui netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, jam buvo priskaičiuoti prašomi priteisti delspinigiai ir palūkanos.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 11 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“

972 586,07 Lt skolos, 12 426,72 Lt delspinigių, viso - 85 012, 79 Lt; 8,13 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 72 586,07 Lt skolos sumos bei nuo 4 387,73 Lt delspinigių sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2011 m. vasario 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,13 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 8,59 Lt delspinigių sumos nuo 2011 m. kovo 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,13 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 200,62 Lt delspinigių sumos nuo 2011 m. balandžio 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,13 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 310,93 Lt delspinigių sumos nuo 2011 m. liepos 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,13 proc. dydžio metines palūkanas nuo 7 518,85 Lt priteistos delspinigių sumos nuo 2011 m. spalio 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

102 550 Lt žyminio mokesčio bei 3 200 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

11Ieškovui atsisakius nuo dalies pareikštų reikalavimų ir galutinai juos patikslinus bei pateikus dėl jų patikslintus rašytinius paaiškinimus, teismas pasisakė dėl patikslintuose reikalavimuose nurodytų sąskaitų, kurių, ieškovo teigimu, atsakovas nėra visiškai apmokėjęs arba apmokėjo, praleidęs sutartimi nustatytą terminą.

12Spręsdamas klausimą dėl 2009 m. rugpjūčio 3 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 1857, teismas pažymėjo, jog ji ieškovo išrašyta 59 641,88 Lt sumai. Teismas taip pat pažymėjo, jog tarp šalių nėra ginčo, kad 2009 m. rugpjūčio 25 d. atsakovas sumokėjo ieškovui 52 078,78 Lt, taigi ieškinio reikalavimas pareikštas dėl 7 563,10 Lt skolos. Atsakovas nurodė, jog 6 200 Lt užskaitė pagal sąskaitą Nr. PASL 20090722 kaip baudą už sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš nuomos sutarčių dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), ir ( - ), nevykdymą. Teismas pažymėjo, jog atsakovas nepateikė paaiškinimų, dėl kokių priežasčių nesumokėto nuomos mokesčio dalies suma yra didesnė už įskaitytą baudos sumą. Be to, 2009 m. liepos 31 d. akte dėl baudos skyrimo atsakovas nurodė kitą jo išrašytą sąskaitą Nr. PASL20090614 baudai už nuomos sutarčių sąlygų nevykdymą už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2009 m. liepos 31 d.. Akto dėl baudos skyrimo, kuriuo atsakovas informuotų ieškovą apie įskaitymą pagal sąskaitą Nr. PASL 20090722, atsakovas į bylą nepateikė.

13Teismas pažymėjo, jog nesant duomenų, kad atsakovas tinkamai informavo ieškovą apie 2009 m. rugpjūčio 25 d. atliktą įskaitymą, pranešime aiškiai nurodydamas ieškovo ir atsakovo priešpriešinius vienarūšius piniginius reikalavimus, kurie buvo įskaityti, nėra pagrindo įskaitymą pripažinti teisėtu. Teismo vertinimu, kelių sąskaitų išrašymas pagal vieną aktą dėl baudos skyrimo už tą patį pažeidimą ir laikotarpį bei tai pačiai sumai sudarytų sąlygas piktnaudžiavimui, be to, tokiomis aplinkybėmis negalima neginčijamai konstatuoti, jog vienašališkai atsakovo įskaitytas reikalavimas buvo vykdytinas ir apibrėžtas, o tai yra būtinosios įskaitymo sąlygos. Teismas sprendė, jog tokiu būdu pagal 2009 m. rugpjūčio 3 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 1857 atsakovas ieškovui yra be pagrindo nesumokėjęs 7 563,10 Lt, todėl šią sumą iš atsakovo priteisė ieškovui. Atsakovui pažeidus piniginės prievolės mokėjimo terminą, teismas patenkino ieškovo reikalavimą dėl delspinigių - ieškovui priteisė šalių sulygto dydžio (Sutarties 12.3 p.) delspinigius už 180 d., t. y. 1361,36 Lt (0,1 proc. nuo įsiskolinimo sumos 7563,10 Lt × 180 d.).

14Spręsdamas klausimą dėl 2008 m. rugpjūčio 12 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 0583 teismas nurodė, jog ją ieškovas išrašė 20 017,69 Lt sumai. Teismas pažymėjo, kad tarp šalių nėra ginčo, jog 2008 m. rugsėjo 3 d. atsakovas pagal šią sąskaitą sumokėjo 16 917,69 Lt. Atsakovas nurodo, kad likusią nesumokėtą dalį – 3 100 Lt užskaitė pagal jo išrašytą ieškovui sąskaitą

15Nr. PASL 20080903 kaip baudą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Pastaroji sąskaita buvo išrašyta 2008 m. rugsėjo 2 d. akto dėl baudos skyrimo pagrindu už sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos sutarties, nevykdymą, nepašalinus patalpų trūkumų už laikotarpį nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2008 m. rugpjūčio 31 d.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2012 nustatytomis ir nagrinėjamai bylai prejudicinę reikšmę turinčiomis aplinkybėmis, jog šalys priėmimo – perdavimo aktu užfiksavo patalpų trūkumus, kuriuos nuomotojas įsipareigojo pašalinti ne vėliau kaip iki 2005 m. lapkričio 9 d., UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ praleido prievolės (suremontuoti patalpas) įvykdymo terminą ir šie trūkumai 2009 m. kovo 31 d. nebuvo pašalinti, sprendė, kad atsakovas turėjo teisę reikalauti iš skolininko sutartyje šalių nustatytų netesybų. Atsakovas 2008 m. rugsėjo 2 d. aktu tinkamai informavo ieškovą apie atliktą įskaitymą, jame aiškiai nurodytas ieškovo ir atsakovo priešpriešinių vienarūšių piniginių reikalavimų, kurie buvo įskaityti, egzistavimas, įskaitomo reikalavimo dydis, laikotarpis, už kurį atliekamas įskaitymas. Tokiu būdu teismas konstatavo buvus visoms įskaitymo sąlygoms: buvo įskaityti abipusiai šalių priešpriešiniai vienarūšiai galiojantys ir vykdytini, aiškiai apibrėžti reikalavimai, todėl atmetė ieškovo reikalavimą dėl įsiskolinimo ir delspinigių priteisimo pagal PVM sąskaita faktūra NTV Nr. 0583.

17Spręsdamas klausimą dėl 2009 m. gegužės 21 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 2031, teismas nurodė, jog ji išrašyta 14 829,29 Lt sumai, tarp šalių nėra ginčo, jog 2009 m. birželio 2 d. atsakovas pagal šią sąskaitą sumokėjo 8 829,29 Lt. Atsakovas teigia, kad likusią nesumokėtą dalį – 6 000 Lt jis užskaitė pagal jo išrašytą ieškovui sąskaitą Nr. PASL 20090414 kaip baudą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Pastarąją sąskaitą atsakovas išrašė ieškovui 2009 m. balandžio 30 d. akto dėl baudos skyrimo pagrindu už sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), ir negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos sutarčių nevykdymą – nepašalinus patalpų trūkumų per laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. balandžio 30 d.

18Teismas pažymėjo, jog įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 8 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-1264-467/2010 konstatuota, kad 2006 m. kovo 29 d. patalpų perdavimo-priėmimo akte, kuriame negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos sutarties šalys nurodė perdavimo metu nustatytus patalpų trūkumus, kurie buvo pašalinti iki nustatyto termino, t. y. iki 2006 m. rugsėjo 1 d.. Kitų susitarimų dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), trūkumų ir jų šalinimo nei ieškovas, nei atsakovas nenurodė. Be to, 2009 m. balandžio 30 d. akte dėl baudos skyrimo atsakovas remiasi negyvenamųjų patalpų perdavimo-priėmimo aktu - priedu prie 2005 m. rugsėjo 8 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 5., tačiau toks priedas buvo pasirašytas prie 2005 m. rugsėjo 8 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties dėl patalpų, esančių ( - ), priėmimo-perdavimo, t. y. toks aktas buvo pasirašytas iki 2006 m. kovo 14 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties dėl patalpų, esančių ( - ). Tokiu būdu nei pagal 2006 m. kovo 29 d. patalpų, esančių ( - ), priėmimo-perdavimo aktą, nei pagal 2005 m. rugsėjo 8 d. patalpų, esančių ( - ), priėmimo - perdavimo aktą atsakovas neturėjo apibrėžtos ir vykdytinos reikalavimo teisės. Teismas taip pat pažymėjo, jog vienašališkas nuomininko patalpų trūkumų konstatavimas ir baudos dėl to skyrimas nėra pakankamas pagrindas įskaitymui, nes toks reikalavimas nėra vykdytinas, o tai, kaip buvo minėta, yra būtina įskaitymo sąlyga. Todėl 2009 m. balandžio 30 d. aktą dėl baudos skyrimo dalyje dėl nuomojamų patalpų Žuvininkų g. 5, Šiauliuose, laikotarpiu nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. balandžio 30 d. ir 3 000 Lt baudos skyrimo (100 Lt bauda už dieną) teismas pripažino neteisėtu.

19Taip pat teismas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2012 nustatytomis ir nagrinėjamai bylai prejudicinę reikšmę turinčiomis aplinkybėmis bei motyvais, išdėstytais dėl 2008 m. rugpjūčio 12 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 0583, teismas konstatavo buvus visoms įskaitymo sąlygoms dėl

203 000 Lt baudos už pavėluotą trūkumų šalinimą patalpų, esančių ( - ), įskaitymo ir atmetė ieškovo reikalavimą šioje dalyje.

21Teismas pažymėjo, jog nors civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2012 buvo nustatyta, kad trūkumai 2009 m. kovo 31 d. nebuvo pašalinti, o bauda skirta už vėlesnį laikotarpį, įvertino tai, jog trūkumų laiku nepašalinimo faktas yra nustatytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, todėl šio fakto atsakovas neturi įrodinėti (CPK 182 str. 2 p.), o ieškovas nepateikė įrodymų, jog trūkumų pašalinimas buvo įvykdytas vėliau. Tokiu būdu ieškovui pagal 2009 m. gegužės 21 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 2031 priteistinas 3 000 Lt įsiskolinimas. Atsakovui pažeidus piniginės prievolės mokėjimo terminą, teismas patenkino ieškovo reikalavimą dėl delspinigių ir ieškovui priteisė šalių sulygto dydžio (Sutarties 12.4 p., 2008 m. vasario 1 d. elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties 25 p. ir šios sutarties priedas Nr. 1) delspinigius už 180 d., t. y. 270 Lt (0,05 proc. nuo įsiskolinimo sumos 3000 Lt × 180 d.).

22Spręsdamas klausimą dėl 2009 m. rugsėjo 1 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 1972 teismas nurodė, jog ją ieškovas išrašė 60 644,27 Lt sumai, bei pažymėjo, jog tarp šalių nėra ginčo, kad 2009 m. rugsėjo 25 d. atsakovas sumokėjo 54 444,27 Lt. Atsakovas teigia, kad likusią nesumokėtą dalį – 6 200 Lt jis užskaitė pagal jo išrašytą ieškovui sąskaitą Nr. PASL 20090812 kaip baudą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Pastaroji sąskaita buvo išrašyta ieškovui 2009 m. rugpjūčio 31 d. akto dėl baudos skyrimo pagrindu už sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), ir negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos sutarčių, nevykdymą – nepašalinus patalpų trūkumų per laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2009 m. rugpjūčio 31 d.

23Teismas, remdamasis analogiškais motyvais, išdėstytais dėl 2009 m. gegužės 21 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 2031 įsiskolinimo, konstatavo buvus pagrindą atsakovui skirti baudą tik dėl patalpų, esančių ( - ), už laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2009 m. rugpjūčio 31 d., bei atlikti šios baudos dydžio įskaitymą. Tokiu būdu ieškovui pagal 2009 m. rugsėjo 1 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 1972 teismas priteisė 3 100 Lt įsiskolinimą. Atsakovui pažeidus piniginės prievolės mokėjimo terminą, teismas tenkino ieškovo reikalavimą dėl delspinigių - ieškovo naudai priteisė šalių sulygto dydžio delspinigius (Sutarties 12.3 p.) už 180 d., t. y. 558 Lt (0,1 proc. nuo įsiskolinimo sumos 3100 Lt × 180 d.).

24Spręsdamas klausimą dėl 2009 m. spalio 1 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 2116 teismas nurodė, jog ją ieškovas išrašė 60 644,27 Lt sumai, bei pažymėjo, jog tarp šalių nėra ginčo, kad 2009 m. spalio 26 d. atsakovas sumokėjo 54 644,27 Lt. Atsakovas teigia, kad likusią nesumokėtą dalį – 6 000 Lt jis užskaitė pagal jo išrašytą ieškovui sąskaitą Nr. PASL 20090910 kaip baudą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Pastarąją sąskaitą atsakovas išrašė ieškovui 2009 m. rugsėjo 30 d. akto dėl baudos skyrimo pagrindu už sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), ir negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos sutarčių, nevykdymą – nepašalinus patalpų trūkumų per laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 30 d.

25Teismas, remdamasis analogiškais motyvais, išdėstytais dėl 2009 m. gegužės 21 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 2031 įsiskolinimo, konstatavo buvus pagrindą atsakovui skirti baudą tik dėl patalpų, esančių ( - ), už laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 30 d. bei atlikti šios baudos dydžio įskaitymą. Tokiu būdu, teismas pagal 2009 m. spalio 1 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 2116 ieškovui priteisė 3 000 Lt įsiskolinimą. Atsakovui pažeidus piniginės prievolės mokėjimo terminą, teismas patenkino ieškovo reikalavimą dėl delspinigių - ieškovui priteisė šalių sulygto dydžio delspinigius (Sutarties 12.3 p.) už 180 d., t. y. 540 Lt (0,1 proc. nuo įsiskolinimo sumos 3000 Lt × 180 d.).

26Spręsdamas klausimą dėl 2009 m. lapkričio 2 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 2234, teismas nurodė, jog ją ieškovas išrašė 60 644,27 Lt sumai, bei pažymėjo, jog tarp šalių nėra ginčo, kad 2009 m. lapkričio 26 d. atsakovas sumokėjo 54 444,27 Lt. Atsakovas teigia, kad likusią nesumokėtą dalį – 6 200 Lt jis užskaitė pagal jo išrašytą ieškovui sąskaitą Nr. PASL 20091002 kaip baudą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Pastarąją sąskaitą atsakovas buvo išrašė ieškovui 2009 m. spalio 30 d. akto dėl baudos skyrimo pagrindu už sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), ir negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos sutarčių, nevykdymą – nepašalinus patalpų trūkumų per laikotarpį nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2009 m. spalio 31 d.

27Teismas, remdamasis analogiškais motyvais, išdėstytais dėl 2009 m. gegužės 21 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 2031 įsiskolinimo, konstatavo buvus pagrindą atsakovui skirti baudą tik dėl patalpų, esančių ( - ), už laikotarpį nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2009 m. spalio 31 d., bei atlikti šios baudos dydžio įskaitymą. Tokiu būdu, pagal 2009 m. lapkričio 2 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 2234 teismas ieškovui priteisė 3 100 Lt įsiskolinimą. Atsakovui pažeidus piniginės prievolės mokėjimo terminą, teismas patenkino ieškovo reikalavimą dėl delspinigių - ieškovui priteisė šalių sulygto dydžio delspinigius (Sutarties 12.3 p.) už 180 d., t. y. 558 Lt (0,1 proc. nuo įsiskolinimo sumos 3100 Lt × 180 d.).

28Spręsdamas klausimą dėl 2009 m. gruodžio 1 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 2335, teismas nurodė, jog ją ieškovas išrašė 60 644,27 Lt sumai, bei pažymėjo, jog tarp šalių nėra ginčo, kad 2009 m. gruodžio 28 d. atsakovas sumokėjo 54 644,27 Lt. Atsakovas teigia, kad likusią sumokėtą dalį – 6 000 Lt jis užskaitė pagal jo išrašytą ieškovui sąskaitą Nr. PASL 20091008 kaip baudą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Pastarąją sąskaitą atsakovas išrašė ieškovui 2009 m. lapkričio 30 d. akto dėl baudos skyrimo pagrindu už sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), ir negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos sutarčių nevykdymą – nepašalinus patalpų trūkumų per laikotarpį nuo 2009 m. lapkričio 1 d. iki 2009 m. lapkričio 30 d.

29Teismas, remdamasis analogiškais motyvais, išdėstytais dėl 2009 m. gegužės 21 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 2031 įsiskolinimo, konstatavo buvus pagrindą skirti baudą tik dėl patalpų, esančių ( - ), už laikotarpį nuo 2009 m. lapkričio 1 d. iki 2009 m. lapkričio 30 d., bei atlikti šios baudos dydžio įskaitymą. Tokiu būdu, teismas ieškovui pagal

302009 m. gruodžio 1 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 2335 priteisė 3 000 Lt įsiskolinimą. Atsakovui pažeidus piniginės prievolės mokėjimo terminą, teismas patenkino ieškovo reikalavimą dėl delspinigių - ieškovui priteisė šalių sulygto dydžio delspinigius (Sutarties 12.3 p.) už 180 d., t. y. 540 Lt (0,1 proc. nuo įsiskolinimo sumos 3000 Lt × 180 d.).

31Spręsdamas klausimą dėl 2009 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 2490 teismas nustatė, jog ją ieškovas išrašė 15 114,42 Lt sumai, bei pažymėjo, jog sprendimo priėmimo dienai tarp šalių neliko ginčo, kad 2010 m. sausio 15 d. atsakovas sumokėjo 8 914,42 Lt. Atsakovas teigia, kad likusią nesumokėtą dalį – 6 200 Lt jis užskaitė pagal jo išrašytą ieškovui sąskaitą

32Nr. PASL 20091202 kaip baudą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Pastarąją sąskaitą atsakovas išrašė ieškovui 2009 m. gruodžio 28 d. akto dėl baudos skyrimo pagrindu už sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), ir negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos sutarčių nevykdymą – nepašalinus patalpų trūkumų per laikotarpį nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.

33Teismas, remdamasis analogiškais motyvais, išdėstytais dėl 2009 m. gegužės 21 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 2031 įsiskolinimo, konstatavo buvus pagrindui atsakovui skirti baudą tik dėl patalpų, esančių ( - ), už laikotarpį nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d., bei atlikti šios baudos dydžio įskaitymą. Tokiu būdu, pagal 2009 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 2490 teismas ieškovui priteisė 3 100 Lt įsiskolinimą. Atsakovui pažeidus piniginės prievolės mokėjimo terminą, teismas patenkino ieškovo reikalavimą dėl delspinigių - ieškovui priteisė šalių sulygto dydžio (Sutarties 12.4 p., 2008 m. vasario 1 d. elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties 25 p. ir šios sutarties priedas Nr. 1) delspinigius už 180 d., t. y. 279 Lt (0,05 proc. nuo įsiskolinimo sumos 3100 Lt × 180 d.).

34Spręsdamas klausimą dėl 2010 m. spalio 29 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 4164, teismas nustatė, jog ją ieškovas išrašė 25 806,61 Lt sumai, bei pažymėjo, kad tarp šalių nėra ginčo, jog 2010 m. lapkričio 15 d. atsakovas sumokėjo 19 606,61 Lt. Atsakovas teigia, kad likusią nesumokėtą dalį – 6 200 Lt jis užskaitė pagal jo išrašytą ieškovui sąskaitą Nr. PASL 20101029 kaip baudą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Pastarąją sąskaitą atsakovas išrašė ieškovui 2010 m. spalio 29 d. akto dėl baudos skyrimo pagrindu už sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), ir negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos sutarčių, nevykdymą – nepašalinus patalpų trūkumų per laikotarpį nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d.

35Teismas, remdamasis analogiškais motyvais, išdėstytais dėl 2009 m. gegužės 21 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 2031 įsiskolinimo, konstatavo buvus pagrindui skirti baudą ieškovui tik dėl patalpų, esančių ( - ), už laikotarpį nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d. bei atlikti šios baudos dydžio įskaitymą. Tokiu būdu, teismas ieškovui pagal 2010 m. spalio 29 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 4164 priteisė 3 100 Lt įsiskolinimą. Atsakovui pažeidus piniginės prievolės mokėjimo terminą, teismas patenkino ieškovo reikalavimą dėl delspinigių - ieškovui priteisė šalių sulygto dydžio delspinigius (Sutarties 12.4 p., 2008 m. vasario 1 d. elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties 25 p. ir šios sutarties priedas Nr. 1) už 180 d., t. y. 279 Lt (0,05 proc. nuo įsiskolinimo sumos 3100 Lt × 180 d.).

36Spręsdamas klausimą dėl 2010 m. gruodžio 5 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 4698, dėl 2010 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 4928 bei dėl 2011 m. kovo 1 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 5415 teismas nurodė tokius motyvus:

371. 2010 m. gruodžio 5 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 4698 ieškovas išrašė 695,70 Lt sumai. Tarp šalių nėra ginčo, kad 2011 m. kovo 14 d. atsakovas sumokėjo 695,70 Lt. Ieškinio reikalavimas pareikštas dėl 8,71 Lt palūkanų už pavėluotą sąskaitos apmokėjimą per laikotarpį nuo 2011 m. sausio 18 d. iki 2011 m. kovo 14 d. Teismas pažymėjo, jog šį reikalavimą ieškovas grindė CK 6.210 straipsniu, kuriame numatytos palūkanos už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą, kuriomis kompensuojami kreditoriaus nuostoliai (kompensuojamosios palūkanos), atsiradę piniginės prievolės neįvykdžius laiku bei Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu, kuris nustatant palūkanų dydį turi pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį. Teismas taip pat pažymėjo, jog vėliau dublike ieškovas nurodė, kad pagal 2010 m. gruodžio 5 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 469 atsakovas privalo sumokėti 2005 m. gruodžio 29 d. nuomos sutartyje numatytus delspinigius. Atsakovas triplike sutiko mokėti delspinigius, tačiau prašė juos sumažinti iki 0,02 proc. Teismas pažymėjo, jog ieškovas gali prašyti priteisti mažesnio dydžio netesybas, nei numato sutartis - ieškovas prašė priteisti 8,05 proc. metinių palūkanų nuo pradelstos mokėjimo sumos, o tai yra 0,022 proc. už kiekvieną pradelstą dieną. Be to, ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 8,49 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

38Pagal 2010 m. gruodžio 5 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 4698 nuo 2011 m. sausio 18 d. (ieškovo nurodyta data, kuri yra vėlesnė nei dešimt darbo dienų nuo sąskaitos datos) iki 2011 m. kovo 14 d. (iki sąskaitos apmokėjimo datos), jam prašant, teismas, ieškovui priteisė mažesnius šalių sulygto dydžio delspinigius (Sutarties 4.10, 12.4 p., 2005 m. spalio 4 d. Sutarties dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo Nr. 575 11 p. už 56 d., t. y. 8,59 Lt (8,05 proc. nuo įsiskolinimo sumos 695,70 Lt ÷ 365 × 56 d.). Teismas taip pat sprendė, jog į priteistą delspinigių sumą įskaitomos skaičiuotinos procesinės palūkanos, kurias ieškovas taip pat prašė priteisti, todėl procesinės palūkanos nuo priteistos 8,59 Lt delspinigių sumos pradedamos skaičiuoti nuo 2011 m. kovo 14 d.

392. 2010 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 4928 ieškovas išrašė 716,82 Lt sumai. Ieškovo teigimu, ši sąskaita buvo apmokėta 2011 m. vasario 1 d. Atsakovas teigia, kad sąskaitą apmokėjo 2011 m. sausio 31 d. Teismas pažymėjo, jog byloje nustatyta, kad mokėjimo pavedimas buvo atliktas 2011 m. sausio 31 d. Pagal 2005 m. gruodžio 29 d. Sutarties 4.12 punktą, kiekvienas nuomininko mokėjimas pagal šią sutartį laikomas įvykdytu (laikoma, kad jis atsiskaitė su nuomotoju), kai pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymą įrašomos į nuomotojo banko korespondentinę sąskaitą Lietuvos banke, todėl teismas pripažino, kad labiau tikėtina sąskaitos apmokėjimo diena yra sekanti diena po mokėjimo pavedimo, t. y. 2011 m. vasario 1 d. Teismas pažymėjo, jog ieškinio reikalavimas pareikštas dėl 2,56 Lt palūkanų už pavėluotą sąskaitos apmokėjimą per laikotarpį nuo 2011 m. sausio 17 d. iki 2011 m. vasario 1 d., nors dublike ieškovas nurodė, jog atsakovas privalo sumokėti 2005 m. gruodžio 29 d. nuomos sutartyje numatytus delspinigius. Atsakovas triplike sutiko mokėti delspinigius, tačiau prašė juos sumažinti iki 0,02 proc. Teismas pažymėjo, jog ieškovas gali prašyti priteisti mažesnio dydžio netesybas, nei numato sutartis - ieškovas prašė priteisti 8,05 proc. metinių palūkanų nuo pradelstos mokėjimo sumos, o tai yra 0,022 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. Be to, ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 8,49 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas sprendė, jog ieškovui pagal 2010 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 4928 nuo 2011 m. sausio 17 d. (dešimt darbo dienų nuo sąskaitos datos) iki 2011 m. sausio 31 d. (iki sąskaitos apmokėjimo datos), jam prašant, priteistini mažesni šalių sulygto dydžio delspinigiai (Sutarties 4.10, 12.4 p., 2005 m. spalio 4 d. Sutarties dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo Nr. 575 11 p. už 15 d., t. y. 2,37 Lt (8,05 proc. nuo įsiskolinimo sumos 716,82 Lt ÷ 365 × 15 d.).

403. 2011 m. kovo 1 d. PVM sąskaita faktūra NTV Nr. 5415 ieškovo išrašyta 60 644,27 Lt sumai. Tarp šalių nėra ginčo, kad ši sąskaita buvo apmokėta 2011 m. balandžio 14 d. Ieškinio reikalavimas pareikštas dėl 216,97 Lt palūkanų už pavėluotą sąskaitos apmokėjimą per laikotarpį nuo 2011 m. kovo 30 d. iki 2011 m. balandžio 14 d., tačiau dublike ieškovas teigė, jog atsakovas privalo sumokėti 2005 m. gruodžio 29 d. nuomos sutartyje numatytus delspinigius. Atsakovas tripliku sutiko mokėti delspinigius, tačiau prašė juos sumažinti iki 0,02 proc. Teismas ir šiuo atveju pažymėjo, jog ieškovas gali prašyti priteisti mažesnio dydžio netesybas, nei numato sutartis. Ieškovas prašė priteisti 8,05 proc. metinių palūkanų nuo pradelstos mokėjimo sumos, o tai yra 0,022 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. Be to, ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 8,49 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas sprendė, jog ieškovui pagal 2011 m. kovo 1 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 5415 nuo 2011 m. kovo 30 d. (ieškovo nurodyta data, kuri yra vėlesnė nei 25 mėnesio diena) iki 2011 m. balandžio 13 d. (iki sąskaitos apmokėjimo datos), jam prašant, priteistini mažesni šalių sulygto dydžio delspinigiai už 15 d. (2005 m. gruodžio 29 d. negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos sutarties 4.4, 12.3 p.,), t. y. 200,62 Lt (8,05 proc. nuo įsiskolinimo sumos 60644,27 Lt ÷ 365 × 15 d.). Taip pat teismas sprendė, jog į priteistą delspinigių sumą įskaitomos skaičiuotinos procesinės palūkanos, kurias ieškovas taip pat prašė priteisti, todėl procesinės palūkanos nuo priteistos 200,62 Lt delspinigių sumos pradedamos skaičiuoti nuo 2011 m. balandžio 14 d.

41Spręsdamas klausimą dėl 2011 m. balandžio 14 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 5934 teismas nustatė, jog ją ieškovas išrašė 16 199,43 Lt sumai. Atsakovas paaiškino, kad išrašė debetinę 2011 m. gegužės 5 d. sąskaitą Nr. PASL20110505 – ji išrašyta, nes ieškovo sąskaita neatitinka nuomos sutarties nuostatų (suma paskaičiuota neproporcingai valdomam plotui). Su šiais atsakovo argumentais teismas nesutiko ir pažymėjo, jog pagal nuomos sutartį, be nuomos mokesčio nuomininkas taip pat įsipareigojo mokėti mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, šiluminę energija, komunalines ir ryšių paslaugas, pagal nuomotojo pateiktas sąskaitas ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų po PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Mokesčio dydis apskaičiuojamas pagal faktinį resursų ir/arba paslaugų sunaudojimą vadovaujantis skaitiklių parodymais (nesant skaitiklių – proporcingai nuomojamas plotui) (Sutarties 4.10 p.). Teismas pažymėjo, jog visas nuomininko nuomojamas plotas sudaro 3 205,25 kv. m., jis skirstomas į: (1) nuomojamų patalpų plotą, skirtą prekybinei veiklai, (2) nuomojamų patalpų plotą, skirtą vaistinės veiklai ir (3) nuomojamų patalpų plotą, skirtą subnuomai tretiesiems asmenims (Sutarties 1.3 p.). Taigi, pagal sutartį patalpų plotas, skirtas subnuomai tretiesiems asmenims, patenka į nuomininko nuomojamą plotą, o išnuomojus atitinkamą plotą tretiesiems asmenims, sutartis numato proporcingą komunalinių paslaugų apmokėjimą nuomininkui (Sutarties 4.13 p.). Dėl šių priežasčių teismas sprendė, jog nėra pagrindo komunalinių paslaugų apmokėjimą vykdyti tik dėl dalies išnuomoto ploto, skirto prekybinei veiklai.

42Teismas pažymėjo ir tai, jog debetinės sąskaitos išrašymas neatitinka Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 83 str. „Kreditiniai ir debetiniai dokumentai“ reikalavimų, pagal kuriuos tokios sąskaitos išrašymas galimas tik šalių susitarimu. Tokio susitarimo tarp šalių sudaryta nebuvo, todėl atsakovas, manydamas, jog jo teisės pažeistos, dėl kilusio ginčo išsprendimo turėjo teisę kreiptis į teismą, tačiau neturėjo teisės vienašališkai neapmokėti už komunalines paslaugas pateiktos sąskaitos savo paties išrašytos debetinės sąskaitos pagrindu. Tokiu būdu, teismas sprendė, jog ieškovui pagal 2011 m. balandžio 14 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 5934 priteistinas 16 199,43 Lt įsiskolinimas. Taip pat teismas pažymėjo, kad atsakovui pažeidus piniginės prievolės mokėjimo terminą, ieškovas įgyja teisę reikalauti nuostolių atlyginimo. Todėl teismas sprendė, jog ieškovui pagal 2011 m. balandžio 14 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 5934 už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 29 d. iki 2011 m. spalio 17 d. priteisiami sutartyje šalių sulygto dydžio delspinigiai (Sutarties 4.10, 12.4 p., 2008 m. vasario 1 d. elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties 25 p. ir šios sutarties priedas Nr. 1) už 172 d., t. y. 1 393,15 Lt (0,05 proc. nuo įsiskolinimo sumos 16199,43 Lt × 172 d.). Taip pat teismas sprendė, jog į priteistą delspinigių sumą įskaitomos skaičiuotinos procesinės palūkanos, kurias ieškovas taip pat prašė priteisti, todėl procesinės palūkanos nuo priteistos įsiskolinimo ir delspinigių sumos pradedamos skaičiuoti nuo 2011 m. spalio 18 d.

43Spręsdamas klausimą dėl 2011 m. gegužės 16 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 6278, teismas nustatė, jog ją ieškovas išrašė 14 133, 16 Lt sumai, bei pažymėjo, jog tarp šalių nėra ginčo, kad 28,50 Lt pagal šią sąskaitą atsakovas sumokėjo 2011 m. liepos 13 d. - dėl likusios 14 104,66 Lt dalies atsakovas paaiškino, kad išrašė debetinę 2011 m. liepos 1 d. sąskaitą Nr. PASL20110708. Debetinė sąskaita išrašyta, nes, atsakovo teigimu, ieškovo sąskaita neatitinka nuomos sutarties nuostatų (suma paskaičiuota ne proporcingai valdomam plotui).

44Teismas, vadovaudama sis analogiškais motyvais, išdėstytais dėl 2011 m. balandžio 14 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 5934, atmetė atsakovo argumentus dėl šios sąskaitos neapmokėjimo ir todėl sprendė, kad ieškovui iš atsakovo priteistina 14 104,66 Lt dydžio įsiskolinimo suma, bei pažymėjo, jog atsakovui pažeidus piniginės prievolės mokėjimo terminą, ieškovas įgyja teisę reikalauti nuostolių atlyginimo. Teismas sprendė, kad ieškovui pagal 2011 m. gegužės 16 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 6278 už laikotarpį nuo 2011 m. gegužės 31 d. iki 2011 m. liepos 13 d. priteistini sutartyje šalių sulygto dydžio delspinigiai (2005 m. gruodžio 29 d. negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos sutarties 4.10, 12.4 p., 2008 m. vasario 1 d. elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties 25 p. ir šios sutarties priedas Nr. 1) už 44 d., t. y. 310,93 Lt (0,05 proc. nuo įsiskolinimo sumos 14104,66 Lt × 44 d.) – į priteistą delspinigių sumą įskaitomos skaičiuotinos procesinės palūkanos, kurias ieškovas taip pat prašė priteisti, todėl procesinės palūkanos nuo priteistos įsiskolinimo ir delspinigių sumos pradedamos skaičiuoti nuo 2011 m. liepos 14 d.

45Spręsdamas klausimą dėl 2010 m. lapkričio 8 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 4335 teismas nustatė, jog ją ieškovas išrašė 755,50 Lt sumai, bei pažymėjo, jog tarp šalių nėra ginčo, kad ši sąskaita buvo apmokėta 2013 m. vasario 6 d., ieškinio reikalavimas pareikštas dėl 135,99 Lt delspinigių už pavėluotą sąskaitos apmokėjimą per laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 21 d. iki 2011 m. spalio 17 d. Be to, už tą patį laikotarpį ieškovas prašė priteisti 8,49 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

46Teismas sprendė, jog ieškovui pagal 2010 m. lapkričio 8 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 4335 už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 21 d. iki 2011 m. spalio 17 d. jo prašymu priteistini mažesni, nei sutartyje šalių sulygto dydžio delspinigiai (2005 m. gruodžio 29 d. negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos sutarties 4.10, 12.4 p., 2005 m. spalio 4 d. Sutarties dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo Nr. 575 11 p.) už 180 d., t. y. 135,99 Lt (0,1 proc. nuo įsiskolinimo sumos 755,50 Lt × 180 d.). Taip pat teismas sprendė, jog į priteistą delspinigių sumą įskaitomos ir skaičiuotinos procesinės palūkanos, kurias ieškovas taip pat prašė priteisti, todėl procesinės palūkanos nuo priteistos 135,99 Lt delspinigių sumos pradedamos skaičiuoti nuo 2011 m. spalio 18 d.

47Spręsdamas klausimą dėl 2010 m. lapkričio 18 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 4334, teismas nurodė, jog ją ieškovas išrašė 17 610,94 Lt sumai, bei pažymėjo, jog tarp šalių nėra ginčo, kad ši sąskaita buvo apmokėta 2012 m. spalio 5 d., ieškinio reikalavimas pareikštas dėl 1 584,98 Lt delspinigių už pavėluotą sąskaitos apmokėjimą per laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 21 d. iki 2011 m. spalio 17 d. Be to, už tą patį laikotarpį ieškovas prašė priteisti 8,49 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

48Teismas sprendė, jog ieškovui pagal 2010 m. lapkričio 18 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 4334 už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 21 d. iki 2011 m. spalio 17 d. priteistini sutartyje šalių sulygto dydžio delspinigiai (Sutarties 4.10, 12.4 p., 2008 m. vasario 1 d. elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties 25 p. ir šios sutarties priedas Nr. 1) už 180 d., t. y. 1 584,98 Lt (0,05 proc. nuo įsiskolinimo sumos 17610,94 Lt × 180 d.), į priteistą delspinigių sumą įskaitant ir skaičiuotinas procesines palūkanos, kurias ieškovas taip pat prašė priteisti, todėl procesinės palūkanos nuo priteistos 1584,98 Lt delspinigių sumos pradedamos skaičiuoti nuo 2011 m. spalio 18 d.

49Spręsdamas klausimą dėl 2010 m. gruodžio 8 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 4651 teismas nustatė, jog ją ieškovas išrašė 16 263,95 Lt sumai, bei pažymėjo, jog tarp šalių nėra ginčo, kad sąskaita buvo apmokėta 2012 m. spalio 5 d., ieškinio reikalavimas pareikštas dėl 1 463,76 Lt delspinigių už pavėluotą sąskaitos apmokėjimą per laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 21 d. iki 2011 m. spalio 17 d. Be to, už tą patį laikotarpį ieškovas prašė priteisti 8,49 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

50Teismas sprendė, jog ieškovui pagal 2010 m. gruodžio 8 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 4651 už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 21 d. iki 2011 m. spalio 17 d. priteistini sutartyje šalių sulygto dydžio delspinigiai (Sutarties 4.10, 12.4 p., 2008 m. vasario 1 d. elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties (25 p. ir šios sutarties priedas Nr. 1) už 180 d., t. y. 1 463,76 Lt (0,05 proc. nuo įsiskolinimo sumos 16263,95 Lt × 180 d.), į priteistą delspinigių sumą įskaitant ir skaičiuotinas procesines palūkanas, kurias ieškovas taip pat prašė priteisti, todėl procesinės palūkanos nuo priteistos 1 463,76 Lt delspinigių sumos pradedamos skaičiuoti nuo 2011 m. spalio 18 d.

51Spręsdamas klausimą dėl 2011 m. birželio 22 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 6621, teismas nustatė, jog ją ieškovas išrašė 18 480,38 Lt sumai, bei pažymėjo, jog tarp šalių nėra ginčo, kad 16 957,04 Lt pagal šią sąskaitą atsakovas sumokėjo 2011 m. rugpjūčio 11 d., o dėl likusios

521 523,34 Lt dalies atsakovas paaiškino, kad išrašė debetinę 2011 m. rugpjūčio 9 d. sąskaitą Nr. PASL20110809. Debetinė sąskaita išrašyta, nes, atsakovo teigimu, ieškovo sąskaita neatitinka nuomos sutarties nuostatų (suma paskaičiuota ne proporcingai valdomam plotui).

53Teismas, remdamasis motyvais, išdėstytais dėl 2011 m. balandžio 14 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 5934, atmetė atsakovo argumentus dėl sąskaitos neapmokėjimo, todėl ieškovo naudai iš atsakovo priteisė 1 523,34 Lt dydžio įsiskolinimo sumą.

54Teismas pažymėjo, jog ieškovas prašė priteisti delspinigius už laikotarpį nuo 2011 m. liepos 7 d. (dešimt darbo dienų nuo sąskaitos datos) iki 2011 m. spalio 17 d. nuo 18 480,38 Lt sumos, kurios dalis iki to laiko jau buvo padengta. Tokiu būdu būtų kompensuojami nuostoliai, kurių ieškovas nepatyrė. Teismas sprendė, jog ieškovui pagal 2011 m. birželio 22 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 6621 už laikotarpį nuo 2011 m. liepos 7 d. iki 2011 m. rugpjūčio 10 d. (dalinio sąskaitos apmokėjimo data) priteistini sutartyje šalių sulygto dydžio delspinigiai (Sutarties 4.10, 12.4 p., 2008 m. vasario 1 d. elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties 25 p. ir šios sutarties priedas Nr. 1) už 35 d., t. y. 27,72 Lt (0,05 proc. nuo įsiskolinimo sumos 18 480,38 Lt × 35 d.); taip pat už laikotarpį nuo 2011 m. rugpjūčio 11 d. iki 2011 m. spalio 17 d. (iki ieškovo prašomo termino) - 51,79 Lt (0,05 proc. nuo įsiskolinimo sumos 1523,34 Lt × 68 d.); į priteistą delspinigių sumą įskaitomos skaičiuotinos procesinės palūkanos, kurias ieškovas taip pat prašė priteisti, todėl procesinės palūkanos nuo priteistos 79,51 Lt (27,72+51,79 Lt) delspinigių sumos pradedamos skaičiuoti nuo 2011 m. spalio 18 d.

55Spręsdamas klausimą dėl 2011 m. gegužės 24 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 6351, teismas nurodė, jog ją ieškovas išrašė 748,47 Lt sumai bei pažymėjo, jog tarp šalių nėra ginčo, kad sąskaita 2011 m. rugsėjo 9 d. buvo apmokėta dalinai - 150,58 Lt. 2013 m. birželio 17 d. paaiškinimuose ieškovas atsisakė nuo likusios reikalavimo dalies, atsakovui apmokėjus likusią neapmokėtą sąskaitos dalį, išskyrus reikalavimo dėl 92,93 Lt delspinigių: 69,61 Lt už laikotarpį nuo 2011 m. birželio 8 d. iki 2011 m. rugsėjo 8 d. (0,1 proc. × 748,47 Lt) + 23,32 Lt už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 9 d. iki 2011 m. spalio 17 d. (0,1 proc. × 597,89 Lt). Dėl likusios 597,89 Lt dalies atsakovas paaiškino, kad jis išrašė debetinę 2011 m. rugsėjo 1 d. sąskaitą Nr. PASL20110909. Debetinė sąskaita išrašyta, nes, atsakovo teigimu, ieškovo sąskaita neatitinka nuomos sutarties nuostatų (suma paskaičiuota neproporcingai valdomam plotui).

56Teismas, remdamasis motyvais, išdėstytais dėl 2011 m. balandžio 14 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 5934, atsakovo argumentus dėl sąskaitos neapmokėjimo atmetė, todėl ieškovo naudai iš atsakovo priteisė delspinigius už pradelstą mokėjimą 92,93 Lt už laikotarpį nuo 2011 m. birželio 8 d. iki 2011 m. spalio 17 d. Teismas taip pat sprendė, jog į priteistą delspinigių sumą įskaitomos skaičiuotinos procesinės palūkanos, kurias ieškovas prašė priteisti, todėl procesinės palūkanos nuo priteistos delspinigių sumos pradedamos skaičiuoti nuo 2011 m. spalio 18 d.

57Spręsdamas klausimą dėl 2011 m. kovo 9 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 5628, teismas nustatė, jog ją ieškovas išrašė 16 107,33 Lt sumai, bei pažymėjo, jog tarp šalių nėra ginčo, kad sąskaita buvo apmokėta 2012 m. spalio 5 d., ieškinio reikalavimas pareikštas dėl 1 449,66 Lt delspinigių už pavėluotą sąskaitos apmokėjimą per laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 21 d. iki 2011 m. spalio 17 d. Be to, už tą patį laikotarpį ieškovas prašė priteisti 8,49 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

58Teismas sprendė, jog ieškovui pagal 2011 m. kovo 9 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 5628 už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 21 d. iki 2011 m. spalio 17 d. priteistini sutartyje šalių sulygto dydžio delspinigiai (Sutarties 4.10, 12.4 p., 2008 m. vasario 1 d. elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties 25 p. ir šios sutarties priedas Nr. 1) už 180 d., t. y. 1449,66 Lt (0,05 proc. nuo įsiskolinimo sumos 16107,33 Lt × 180 d.), į priteistiną delspinigių sumą įskaitant skaičiuotinas procesines palūkanas, kurias ieškovas taip pat prašė priteisti, todėl procesinės palūkanos nuo priteistos 1449,66 Lt delspinigių sumos pradedamos skaičiuoti nuo 2011 m. spalio 18 d.

59Spręsdamas klausimą dėl 2011 m. kovo 9 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 5629, teismas nustatė, jog ją ieškovas išrašė 730,88 Lt sumai, bei pažymėjo, nurodė, jog tarp šalių nėra ginčo, kad sąskaita buvo apmokėta 2013 m. vasario 6 d., ieškinio reikalavimas pareikštas dėl 131,56 Lt delspinigių už pavėluotą sąskaitos apmokėjimą per laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 21 d. iki 2011 m. spalio 17 d. Be to, už tą patį laikotarpį ieškovas prašė priteisti 8,49 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

60Teismas sprendė, jog ieškovui pagal 2011 m. kovo 9 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 5629 už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 21 d. iki 2011 m. spalio 17 d. priteistini sutartyje šalių sulygto dydžio delspinigiai (Sutarties 4.10, 12.4 p., 2005 m. spalio 4 d. Sutarties dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo Nr. 575 11 p.) už 180 d., t. y. 131,56 Lt (0,1 proc. nuo įsiskolinimo sumos 730,88 Lt × 180 d.), į priteistą delspinigių sumą įskaitant skaičiuotinas procesines palūkanas, kurias ieškovas taip pat prašė priteisti, todėl procesinės palūkanos nuo priteistos 131,56 Lt delspinigių sumos pradedamos skaičiuoti nuo 2011 m. spalio 18 d.

61Spręsdamas klausimą dėl 2011 m. balandžio 14 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 5935, teismas nustatė, jog ją ieškovas išrašė 730,88 Lt sumai, bei pažymėjo, jog tarp šalių nėra ginčo, kad ši sąskaita buvo apmokėta 2013 m. vasario 6 d., ieškinio reikalavimas pareikštas dėl 125,71 Lt delspinigių už pavėluotą sąskaitos apmokėjimą per laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 29 d. iki 2011 m. spalio 17 d., be to, už tą patį laikotarpį ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 8,49 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

62Teismas sprendė, jog ieškovui pagal 2011 m. balandžio 14 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 5935 už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 29 d. iki 2011 m. spalio 17 d. priteistini sutartyje šalių sulygto dydžio delspinigiai (Sutarties 4.10, 12.4 p., 2005 m. spalio 4 d. Sutarties dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo Nr. 575 11 p.) už 172 d., t. y. 125,71 Lt (0,1 proc. nuo įsiskolinimo sumos 730,88 Lt × 172 d.), į priteistą delspinigių sumą įskaitant skaičiuotinas procesines palūkanas, kurias ieškovas taip pat prašė priteisti, todėl procesinės palūkanos nuo priteistos 125,71 Lt delspinigių sumos pradedamos skaičiuoti nuo 2011 m. spalio 18 d.

63Spręsdamas klausimą dėl 2008 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 0928 teismas nustatė, jog ją ieškovas išrašė 19 096,36 Lt sumai, bei pažymėjo, jog tarp šalių nėra ginčo, kad sąskaita 2009 m. sausio 23 d. buvo iš dalies apmokėta, ieškinio reikalavimas pareikštas dėl 11 795,54 Lt įsiskolinimo ir 1 061,60 Lt delspinigių už pavėluotą sąskaitos apmokėjimą per laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 21 d. iki 2011 m. spalio 17 d. Teismas pažymėjo, jog atsakovas, paaiškindamas šios sąskaitos neapmokėjimą jos anuliavimu, nepateikė tokio anuliavimo įrodymų, todėl sprendė, jog ieškovo reikalavimas tenkintinas - ieškovui pagal 2008 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 0928 priteistinas įsiskolinimas 11 795,54 Lt ir už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 21 d. iki 2011 m. spalio 17 d. priteistini sutartyje šalių sulygto dydžio delspinigiai (Sutarties 4.10, 12.4 p., 2008 m. vasario 1 d. elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties 25 p. ir šios sutarties priedas Nr. 1) už 180 d., t. y. 1 061,60 Lt (0,05 proc. nuo įsiskolinimo sumos 11795,54 Lt × 180 d). Taip pat teismas sprendė, jog į priteistą delspinigių sumą įskaitomos skaičiuotinos procesinės palūkanos, kurias ieškovas taip pat prašė priteisti, todėl procesinės palūkanos nuo priteistos 11 795,54 Lt įsiskolinimo sumos ir nuo 1 061,60 Lt delspinigių sumos pradedamos skaičiuoti nuo 2011 m. spalio 18 d.

64Teismas, pasisakydamas dėl ieškovo reikalavimo priteisti ir delspinigius, ir palūkanas, pažymėjo, kad ieškovas, reikšdamas šiuos reikalavimus, kartu už tuos pačius laikotarpius prašo priteisti kompensacines palūkanas, kurių dydį ieškovas skaičiuoja, vadovaudamasis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis.

65Atsižvelgęs į tai, kad šalys 2005 m. gruodžio 29 d. nuomos sutartyje sulygo dėl netesybų (delspinigių) dydžio, taip nustatydamos minimalių nuostolių dydį, kurio nereikalaus įrodinėti, bei į Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas dėl šiame įstatyme nustatytų kompensuojamųjų palūkanų dydžio dispozityvaus pobūdžio šalių susitarimo atveju, teismas sprendė, jog ieškovas neturi teisės reikalauti papildomai mokėti kitas netesybas, nei šalys nustatė sutartyje, jeigu neįrodo didesnių patirtų nuostolių. Teismas pažymėjo, jog ieškovas patirtų didesnių, nei sutartyje šalių nustatytų netesybų suma, nuostolių neįrodinėjo. Šiais argumentais ieškovo reikalavimą be sutartyje nustatytų delspinigių priteisti kompensacines palūkanas, teismas atmetė.

66Teismas, pasisakydamas dėl procesinių palūkanų dydžio, pažymėjo, jog Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad tuo atveju, kai kreditorius reikalauja taikyti Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatytą palūkanų normą, šis specialusis įstatymas turi pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 8 d. „Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga“ Nr. AC-37-1). Teismas sprendė, jog pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (pirmojo ieškinio pateikimo dieną galiojusi 2004 m. liepos 15 d. redakcija) 2 straipsnio 3 dalies, 3 straipsnio 4 dalies nuostatas, kuriomis rėmėsi ir prašė taikyti ieškovas, už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, o sprendime nurodytais atvejais ir pagrindais nuo vėlesnės dienos, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš atsakovo priteistinos 8,13 procentų metinės palūkanos (Lietuvos banko skelbta 2011 m. vasario 9 d. vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma buvo 1,13 % + 7 = 8,13 %).

67Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, jog Kasacinis teismas išaiškino, kad teisės pažeidimui trunkant ilgiau negu iki ieškinio pateikimo teismui, delspinigiai gal būti priskaičiuoti iki pat prievolės įvykdymo, o ne iki ieškinio pateikimo ir tokiu atveju teismas taip pat sprendė netesybų ir procesinių palūkanų įskaitymo klausimą - ieškovui prašant priteisti delspinigius už laiku neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras NTV Nr. 4698, 5415, 5934, 6278, 4335, 4334, 4651, 6621, 6351, 5628, 5629, 5935, 0928, procesinės palūkanos nuo priteistinų pagal šias sąskaitas delspinigių sumos skaičiuojamos ne nuo bylos iškėlimo dienos, bet nuo sekančios dienos po laikotarpio, už kurį priteisiami delspinigiai.

68III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

69Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 11 d. sprendimą pakeisti – panaikinti šio sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškinys dėl 25 097,89 Lt skolos ir 3 303 Lt delspinigių priteisimo, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti.

70Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

711. Teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovas, pateikdamas aktus dėl baudų skyrimo, turėjo teisę įskaityti šiais aktais pagal 2005 m. rugsėjo 8 d. nuomos sutartį paskirtas baudas į atsakovo mokėjimus pagal 2005 m. gruodžio 29 d. nuomos sutartį. Pasak apelianto, pripažinus, kad teismas nepagrįstai sumažino priteisiamos skolos dydį ir toje dalyje atmetė ieškinio reikalavimus pagal PVM sąskaitas faktūras 2008 m. rugpjūčio 12 d. NTV Nr. 0583 (nuo 3 100 Lt iki 0 Lt), 2009 m. gegužės 21 d. NTV Nr. 2031 (nuo 6 000 Lt iki 3 000 Lt), 2009 m. rugsėjo 1 d. NTV Nr. 1972 (nuo 6 200 Lt iki 3 100 Lt), 2009 m. spalio 1 d. NTV Nr. 2116 (nuo 6 000 Lt iki 3 000 Lt), 2009 m. lapkričio 2 d. NTV Nr. 2234 (nuo 6 200 Lt iki 3 100 Lt), 2009 m. gruodžio 1 d. NTV Nr. 2335 (nuo 6 000 Lt iki 3 000 Lt), 2009 m. gruodžio 31 d. NTV Nr. 2490 (nuo 558 Lt iki 279 Lt), 2010 m. spalio 29 d. NTV Nr. 4164 (nuo 6 200 Lt iki 3 100 Lt), darytina išvada, kad teismas taip pat nepagrįstai sumažino už vėlavimą atlikti mokėjimus pagal nurodytas PVM sąskaitas faktūras priskaičiuotą delspinigių dydį.

722. Teismas taip pat nepagrįstai atmetė reikalavimą dėl 597,89 Lt skolos priteisimo pagal 2011 m. gegužės 24 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 6351. Apelianto teigimu, nei 2013 m. birželio 17 d. paaiškinimuose, nei kituose procesiniuose dokumentuose nuo reikalavimo priteisti 597,89 Lt skolą pagal 2011 m. gegužės 24 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 6351 ieškovas nebuvo atsisakęs – iš 2013 m. birželio 17 d. paaiškinimuose pateiktos lentelės matyti, kad skolos dydis pagal šią sąskaitą yra 597,89 Lt, o ieškovas atsisakė tik nuo reikalavimo dėl 5,87 Lt delspinigių ir 23,30 Lt palūkanų priteisimo.

73Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ prašo apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Prašymą grindžia šiais argumentais:

741. Teismas, priimdamas sprendimą, vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 20 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2012 (Kasacinis teismas sprendime pasisakė dėl UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir UAB „Norfos mažmena“ teisių ir pareigų), kuris turi prejudicinę galią šioje byloje. Atkreipia dėmesį į tai, jog bylą nagrinėjant teismo posėdžio metu ieškovo atstovas taip pat pripažino, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. balandžio 20 d. sprendime pasisakė dėl atsakovo teisės skirti baudas ir padaryti įskaitymą ir sutiko, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, turi remtis šiuo Kasacinio teismo sprendimu.

752. Ieškovas praleido prievolės (suremontuoti patalpas) įvykdymo terminą, todėl atsakovas turėjo teisę reikalauti netesybų - ieškovas neskundė atsakovo jam išrašytų baudos skyrimo aktų, neteikė ir nesutikimų su šiais aktais. Be to, pasirašydamas 2005 m. rugsėjo 8 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, perėmė ir 2005 m. rugsėjo 8 d. nuomos sutarties priedo Nr. 5 (priėmimo-perdavimo akto), kuris pagal 2005 m. rugsėjo 8 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 15 punktą yra neatskiriama sutarties dalis, nustatytas sąlygas dėl netesybų.

763. Atsakovo teigimu, visos įskaitymui atlikti būtinos sąlygos buvo, todėl įskaitymai atlikti nepažeidžiant teisės aktų ir yra galiojantys - ieškovas buvo tinkamai informuotas apie atliktą įskaitymą, pranešime aiškiai nurodytas ieškovo ir atsakovo priešpriešinių vienarūšių piniginių reikalavimų, kurie buvo įskaityti, egzistavimas. Šiuo atveju atsakovas atliko įskaitymą už patalpų nuomos mokestį, kuris reguliariai buvo mokamas ir mokamos sumos už nuomos mokestį sutartimi buvo nustatytos, nekintančios ir ieškovui žinomos.

774. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė reikalavimą dėl 597,89 Lt skolos priteisimo pagal 2011 m. gegužės 24 d. PVM sąskaitą-faktūrą NTV Nr. 6351. Atsakovas pažymi, kad 2011 m. gegužės 24 d. PVM sąskaita-faktūra NTV Nr. 6351 buvo apmokėta pagal tarp šalių pasirašytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nuostatas. Kadangi PVM sąskaitą-faktūrą ieškovas išrašė didesnei sumai, nei šalys susitarė, pasirašydamos negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, tai atsakovas išrašė debetinę sąskaitą ir apie tai tinkamai informavo ieškovą 2011 m. rugsėjo 9 d. raštišku pranešimu Nr. S-814. Atsakovo teigimu, jis su ieškovu yra atsiskaitęs tinkamai.

78Teisėjų kolegija konstatuoja:

79Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 11 d. sprendimas pakeistinas.

80IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

81Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

82Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šią bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliacinį skundą, daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų civilinio proceso kodekso 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti panaikintas ieškovo apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių šio teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nėra. Tačiau skundžiamas sprendimas turi būti pakeistas, iš dalies tenkinant ieškovo apeliacinį skundą, nes pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl patikslintuose reikalavimuose nurodytų sąskaitų, kurių, ieškovo teigimu, atsakovas visiškai neapmokėjo arba apmokėjo, praleidęs sutartimi nustatytą terminą ir spręsdamas klausimą dėl skolos iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ priteisimo pagal 2011 m. gegužės 24 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 6351, tinkamai neįvertino visų faktinių aplinkybių, todėl padarė iš dalies nepagrįstą išvadą dėl ieškiniu pareikšto reikalavimo priteisti skolą, pagrįstumo.

83Byloje nagrinėjamas ginčas tarp šalių kilo dėl 2005 m. gruodžio 29 d. tarp UAB ,,Serneta“ ir atsakovo UAB „Norfos mažmena“ sudarytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties vykdymo.

84Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį, ieškinį patenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 72 586,07 Lt skolos, 12 426,72 Lt delspinigių, viso - 85 012, 79 Lt; 8,13 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 72 586,07 Lt skolos sumos bei nuo 4 387,73 Lt delspinigių sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2011 m. vasario 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,13 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 8,59 Lt delspinigių sumos nuo 2011 m. kovo 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,13 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 200,62 Lt delspinigių sumos nuo 2011 m. balandžio 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,13 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 310,93 Lt delspinigių sumos nuo 2011 m. liepos 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,13 proc. dydžio metines palūkanas nuo 7 518,85 Lt priteistos delspinigių sumos nuo 2011 m. spalio 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2 550 Lt žyminio mokesčio bei 3 200 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

85Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, ieškovas savo apeliaciniu skundu, be kita ko, teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovas, pateikdamas aktus dėl baudų skyrimo, šiais aktais turėjo teisę įskaityti pagal 2005 m. rugsėjo 8 d. nuomos sutartį paskirtas baudas į atsakovo mokėjimus pagal 2005 m. gruodžio 29 d. nuomos sutartį. Pasak apelianto, pripažinus, kad teismas nepagrįstai sumažino priteisiamos skolos dydį ir toje dalyje atmetė ieškinio reikalavimus pagal PVM sąskaitas faktūras 2008 m. rugpjūčio 12 d. NTV Nr. 0583 (nuo 3 100 Lt iki 0 Lt), 2009 m. gegužės 21 d. NTV Nr. 2031 (nuo 6 000 Lt iki 3 000 Lt), 2009 m. rugsėjo 1 d. NTV Nr. 1972 (nuo 6 200 Lt iki 3 100 Lt), 2009 m. spalio 1 d. NTV Nr. 2116 (nuo 6 000 Lt iki 3 000 Lt), 2009 m. lapkričio 2 d. NTV Nr. 2234 (nuo 6 200 Lt iki 3 100 Lt), 2009 m. gruodžio 1 d. NTV Nr. 2335 (nuo 6 000 Lt iki 3 000 Lt), 2009 m. gruodžio 31 d. NTV Nr. 2490 (nuo 558 Lt iki 279 Lt), 2010 m. spalio 29 d. NTV Nr. 4164 (nuo 6 200 Lt iki 3 100 Lt), darytina išvada, kad teismas taip pat nepagrįstai sumažino už vėlavimą atlikti mokėjimus pagal nurodytas PVM sąskaitas faktūras priskaičiuotą delspinigių dydį.

86Su tokiais apelianto argumentais sutikti nėra pagrindo.

87Bylos duomenų pagrindu nustatyta, kad 2005 m. gruodžio 29 d. tarp ankstesnio patalpų savininko UAB „Serneta“ ir atsakovo UAB „Norfos mažmena“ buvo sudaryta negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos sutartis (10-16 b. l., 3 t.). Taip pat nustatyta, kad 2007 m. rugpjūčio 7 d. pirkimo-pardavimo sutartimi nuosavybės teises į minėtas patalpas UAB „Serneta“ perleido ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, įskaitant ir sutartinius įsipareigojimus pagal negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis (17-23 b. l., 3 t.).

88Iš byloje esančios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutarties (civilinė byla Nr. 3K-3-177/2012) turinio matyti, jog šia nutartimi buvo įvertintos žemesnių instancijų teismų nustatytos faktinės aplinkybės, susijusios su tarp tų pačių šalių - UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir UAB „Norfos mažmena“ kilusiu ginču dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), trūkumų ir nuomininko skirtos baudos įskaitymo už nuomos mokestį pagal 2005 m. rugsėjo 8 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį (84-92 b. l., 6 t.). Minėtoje civilinėje byloje konstatuota, jog nuomotojas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, perimdamas buvusio patalpų savininko UAB „Serneta“ teises ir pareigas pagal 2005 m. rugsėjo 8 d. nuomos sutartį, perėmė ir 2005 m. rugsėjo 8 d. nuomos sutarties priedo Nr. 5 – priėmimo–perdavimo akto, kuris pagal sutarties 15 punktą yra neatskiriama sutarties dalis, nustatytas sąlygas dėl netesybų. Priėmimo–perdavimo aktu šalys užfiksavo patalpų trūkumus, kuriuos nuomotojas įsipareigojo pašalinti ne vėliau kaip iki 2005 m. lapkričio 9 d. Taigi sutarties šalys nustatė sutartines netesybas. Jos buvo apibrėžtos – 100 Lt už kiekvieną uždelstą dieną. 2009 m. kovo 27 d. nuomininko UAB „Norfos mažmena“ akte dėl baudos skyrimo buvo nurodytas laikotarpis (2008 m. spalio 1 d. – 2009 m. kovo 31 d. imtinai), už kurį skaičiuojamos netesybos. Be to, byloje nustatyta faktinė aplinkybė, kad ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ praleido prievolės (suremontuoti patalpas) įvykdymo terminą, todėl konstatuotina, kad atsakovas turėjo teisę reikalauti iš skolininko netesybų. Pažymėtina, jog minėtos aplinkybės nustatytos įsiteisėjusiu teismo sprendimu ir turi prejudicinę reikšmę nagrinėjamoje byloje (CPK 182 str. 2 p.).

89Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog trūkumai buvo pašalinti vėliau ir, kaip minėta, trūkumų nepašalinimo laiku faktas yra nustatytas konstatuotas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo procesiniu sprendimu. Taigi pagrįsta yra pirmosios instancijos teismo išvada, jog pagal PVM sąskaitas faktūras: 2008 m. rugpjūčio 12 d. NTV Nr. 0583 (nuo 3 100 Lt iki 0 Lt), 2009 m. gegužės 21 d. NTV Nr. 2031 (nuo 6 000 Lt iki 3 000 Lt), 2009 m. rugsėjo 1 d. NTV Nr. 1972 (nuo 6 200 Lt iki 3 100 Lt), 2009 m. spalio 1 d. NTV Nr. 2116 (nuo 6 000 Lt iki 3 000 Lt), 2009 m. lapkričio 2 d. NTV Nr. 2234 (nuo 6 200 Lt iki 3 100 Lt), 2009 m. gruodžio 1 d. NTV Nr. 2335 (nuo 6 000 Lt iki 3 000 Lt), 2009 m. gruodžio 31 d. NTV Nr. 2490 (nuo 558 Lt iki 279 Lt), 2010 m. spalio 29 d. NTV Nr. 4164 (nuo 6 200 Lt iki 3 100 Lt) buvo pagrindas skirti ieškovui baudą bei atlikti šios baudos dydžio įskaitymą.

90Savo apeliaciniame skunde ieškovas taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė reikalavimą dėl 597,89 Lt skolos priteisimo pagal 2011 m. gegužės 24 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 6351. Pasak apelianto, nei 2013 m. birželio 17 d. paaiškinimuose, nei kituose procesiniuose dokumentuose nuo reikalavimo priteisti 597,89 Lt skolą pagal 2011 m. gegužės 24 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 6351 ieškovas nebuvo atsisakęs – iš 2013 m. birželio 17 d. paaiškinimuose pateiktos lentelės matyti, kad skolos dydis pagal šią sąskaitą yra 597,89 Lt, o ieškovas atsisakė tik nuo reikalavimo dėl 5,87 Lt delspinigių ir 23,30 Lt palūkanų priteisimo.

91Atsižvelgdama į šiuos ieškovo apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu nustatė, jog 2011 m. gegužės 24 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 6351 ieškovas išrašė 748,47 Lt sumai (55 b. l., 5 t.). Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog tarp šalių nėra ginčo, kad ši sąskaita 2011 m. rugsėjo 9 d. buvo apmokėta iš dalies – sumokėta 150,58 Lt. Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, jog 2013 m. birželio 17 d. paaiškinimuose ieškovas atsisakė nuo likusios reikalavimo dalies, atsakovui apmokėjus likusią neapmokėtą sąskaitos dalį, išskyrus reikalavimo dėl 92,93 Lt delspinigių: 69,61 Lt už laikotarpį nuo 2011 m. birželio 8 d. iki 2011 m. rugsėjo 8 d. (0,1 proc. × 748,47 Lt) + 23,32 Lt už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 9 d. iki 2011 m. spalio 17 d. (0,1 proc. × 597,89 Lt). Dėl likusios 597,89 Lt dalies atsakovas paaiškino, kad išrašė debetinę 2011 m. rugsėjo 1 d. sąskaitą Nr. PASL20110909. Debetinė sąskaita išrašyta, nes, atsakovo teigimu, ieškovo sąskaita neatitinka nuomos sutarties nuostatų (suma paskaičiuota neproporcingai valdomam plotui). Pirmosios instancijos teismas, remdamasis motyvais, išdėstytais dėl 2011 m. balandžio 14 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 5934, atmetė atsakovo argumentus dėl sąskaitos neapmokėjimo, todėl ieškovui iš atsakovo priteisė 92,93 Lt delspinigių už pradelstą mokėjimą už laikotarpį nuo 2011 m. birželio 8 d. iki 2011 m. spalio 17 d. Pirmosios instancijos teismas taip pat sprendė, jog į priteistą delspinigių sumą įskaitomos skaičiuotinos procesinės palūkanos, kurias ieškovas prašė priteisti, todėl procesinės palūkanos nuo priteistos delspinigių sumos pradedamos skaičiuoti nuo 2011 m. spalio 18 d.

92Su tokiu pirmosios instancijos teismo vertinimu sutikti nėra pagrindo, nes jis neatitinka faktinių bylos duomenų.

93Pažymėtina, jog nei 2013 m. birželio 18 d. paaiškinimuose (193 b. l., 6 t.), nei kituose procesiniuose dokumentuose (164, 178, 191 b. l., 6 t.) nuo reikalavimo priteisti 597,89 Lt skolą pagal 2011 m. gegužės 24 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 6351 ieškovas neatsisakė. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog 2013 m. sausio 22 d. pareiškime dėl atsisakymo nuo dalies ieškinio reikalavimų ieškovas nurodė, jog kadangi atsakovas UAB „Norfos mažmena“ patenkino dalį ieškinio reikalavimų ...< 2011 m. rugsėjo 9 d. pavedimu buvo sumokėjęs 150,58 Lt pagal PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 6351, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atsisako nuo dalies ieškinio reikalavimų. Šiuose paaiškinimuose ieškovas nurodė, jog pagal PVM sąskaitą faktūrą NTV

94Nr. 6351 skola yra 597,89 Lt, ir atsižvelgęs į pateiktus paskaičiavimus, ieškovas atsisakė nuo reikalavimo priteisti iš atsakovo 5,87 Lt delspinigių ir 23,30 Lt palūkanų (164 b. l., 6 t.). Tokios pat faktinės aplinkybės (ieškovas pagal PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 6351 prašo priteisti 597,89 Lt skolą ir 92,93 Lt delspinigių) yra nurodytos ir ieškovo 2013 m. kovo 13 d. rašytiniuose paaiškinimuose (176-178 b. l., 6 t.). Iš byloje esančios ieškovo 2013 m. gegužės 20 d. rašytiniuose paaiškinimuose pateiktos lentelės matyti, kad skolos dydis pagal šią sąskaitą (NTV Nr. 6351) yra 597,89 Lt, o ieškovas yra atsisakęs tik nuo reikalavimo dėl 5,87 Lt delspinigių ir 23,30 Lt palūkanų priteisimo (190-191 b. l., 6 t.). Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog 2013 m. birželio 18 d. pareiškime dėl atsisakymo nuo dalies ieškinio reikalavimų ieškovas atsisakė nuo dalies ieškinio reikalavimo tik pagal šias PVM sąskaitas faktūras: NTV Nr. 4335 (755,50 Lt); NTV

95Nr. 5629 (730,88 Lt); NTV Nr. 5935 (730,88 Lt) (193 b. l., 6 t.).

96Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog nėra pagrindo sutikti ir su atsakovo argumentu, kad 2011 m. gegužės 24 d. PVM sąskaita-faktūra NTV Nr. 6351 buvo apmokėta pagal tarp šalių pasirašytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nuostatas.

97Atsakovo teigimu, kadangi PVM sąskaitą-faktūrą ieškovas išrašė didesnei sumai, nei šalys susitarė, pasirašydamos negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, tai atsakovas išrašė debetinę sąskaitą ir apie tai tinkamai informavo ieškovą 2011 m. rugsėjo 9 d. raštišku pranešimu Nr. S-814. Atsakovo teigimu, jis su ieškovu yra atsiskaitęs tinkamai, todėl teismas pagrįstai nepriteisė 597,89 Lt skolos.

98Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, remdamasis motyvais, išdėstytais dėl 2011 m. balandžio 14 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr. 5934, atmetė atsakovo argumentus dėl sąskaitos NTV Nr. 6351 neapmokėjimo, todėl ieškovui iš atsakovo priteisė delspinigius už pradelstą mokėjimą 92,93 Lt už laikotarpį nuo 2011 m. birželio 8 d. iki 2011 m. spalio 17 d. bei procesines palūkanas nuo priteistos delspinigių sumos, kurios pradedamos skaičiuoti nuo 2011 m. spalio 18 d. Duomenų, kad pagal 2011 m. gegužės 24 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 6351 atsakovas būtų sumokėjęs likusią (597,89 Lt) skolos dalį, byloje nėra.

99Šių argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl patikslintuose reikalavimuose nurodytų sąskaitų, kurių, ieškovo teigimu, atsakovas nėra visiškai apmokėjęs arba apmokėjo, praleidęs sutartimi nustatytą terminą ir spręsdamas klausimą dėl skolos iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ priteisimo pagal 2011 m. gegužės 24 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 6351, tinkamai neįvertino visų faktinių aplinkybių, todėl padarė iš dalies nepagrįstą išvadą dėl ieškiniu pareikšto reikalavimo priteisti skolą pagrįstumo, dėl šio pažeidimo byla iš dalies buvo išspręsta neteisingai, ir tai sudaro pagrindą pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti, iš dalies tenkinant ieškovo apeliacinį skundą.

100Pareikšdamas ieškinį šioje byloje, ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ sumokėjo iš viso 4 022,71 Lt žyminio mokesčio valstybei (150 b. l., 1 t.; 8-9 b. l., 3 t.; 53 b. l., 4 t.; 6 b. l., 5 t.). Teismas iš atsakovo ieškovui priteisė 2 550 Lt.

101Už teisines paslaugas pirmosios instancijos teisme ieškovas sumokėjo 3 200 Lt (29-33, b. l., 7 t.). Šią sumą teismas ieškovui priteisė iš atsakovo.

102Pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeitus ir ieškovo ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidų paskirstymas pakeičiamas (CPK 93 str. 2 d., 5 d.).

103Paduodamas apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, ieškovas

104UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ sumokėjo 852,00 Lt žyminio mokesčio valstybei (62 b. l., 7 t.). Ieškovo apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, šių ieškovo išlaidų dalis, proporcinga patenkintai jo reikalavimų daliai, priteistina iš atsakovo (CPK 93 str. 3 d.).

105Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

106Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 11 d. sprendimą.

107Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 11 d. sprendimu iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Norfos mažmena“ ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Nekilnojamojo turto valdymas“ priteistą skolos sumą padidinti iki 73 183,96 Lt, bendrą priteistą sumą padidinti iki

10885 610,68 Lt, priteistą bylinėjimosi išlaidų ( žyminio mokesčio ir išlaidų advokato pagalbai apmokėti) sumą padidinti iki 5 797 Lt.

109Kitą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 11 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

110Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Nekilnojamojo turto valdymas“ iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Norfos mažmena“ 20 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipėsi į Vilniaus... 5. Ieškinyje nurodė, jog skola susidarė dėl to, kad atsakovas netinkamai... 6. Taip pat nurodė, jog pagal 2005 m. gruodžio 29 d. Negyvenamųjų patalpų... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 11 d. sprendimu ieškinį patenkino... 9. 72 586,07 Lt skolos, 12 426,72 Lt delspinigių, viso - 85 012, 79 Lt; 8,13... 10. 2 550 Lt žyminio mokesčio bei 3 200 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.... 11. Ieškovui atsisakius nuo dalies pareikštų reikalavimų ir galutinai juos... 12. Spręsdamas klausimą dėl 2009 m. rugpjūčio 3 d. PVM sąskaitos faktūros... 13. Teismas pažymėjo, jog nesant duomenų, kad atsakovas tinkamai informavo... 14. Spręsdamas klausimą dėl 2008 m. rugpjūčio 12 d. PVM sąskaitos faktūros... 15. Nr. PASL 20080903 kaip baudą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 20... 17. Spręsdamas klausimą dėl 2009 m. gegužės 21 d. PVM sąskaitos faktūros NTV... 18. Teismas pažymėjo, jog įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2010 m.... 19. Taip pat teismas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio... 20. 3 000 Lt baudos už pavėluotą trūkumų šalinimą patalpų, esančių ( - ),... 21. Teismas pažymėjo, jog nors civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2012 buvo... 22. Spręsdamas klausimą dėl 2009 m. rugsėjo 1 d. PVM sąskaitos faktūros NTV... 23. Teismas, remdamasis analogiškais motyvais, išdėstytais dėl 2009 m.... 24. Spręsdamas klausimą dėl 2009 m. spalio 1 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr.... 25. Teismas, remdamasis analogiškais motyvais, išdėstytais dėl 2009 m.... 26. Spręsdamas klausimą dėl 2009 m. lapkričio 2 d. PVM sąskaitos faktūros NTV... 27. Teismas, remdamasis analogiškais motyvais, išdėstytais dėl 2009 m.... 28. Spręsdamas klausimą dėl 2009 m. gruodžio 1 d. PVM sąskaitos faktūros NTV... 29. Teismas, remdamasis analogiškais motyvais, išdėstytais dėl 2009 m.... 30. 2009 m. gruodžio 1 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 2335 priteisė 3 000 Lt... 31. Spręsdamas klausimą dėl 2009 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitos faktūros NTV... 32. Nr. PASL 20091202 kaip baudą už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.... 33. Teismas, remdamasis analogiškais motyvais, išdėstytais dėl 2009 m.... 34. Spręsdamas klausimą dėl 2010 m. spalio 29 d. PVM sąskaitos faktūros NTV... 35. Teismas, remdamasis analogiškais motyvais, išdėstytais dėl 2009 m.... 36. Spręsdamas klausimą dėl 2010 m. gruodžio 5 d. PVM sąskaitos faktūros NTV... 37. 1. 2010 m. gruodžio 5 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 4698 ieškovas... 38. Pagal 2010 m. gruodžio 5 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 4698 nuo 2011 m.... 39. 2. 2010 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą NTV Nr. 4928 ieškovas... 40. 3. 2011 m. kovo 1 d. PVM sąskaita faktūra NTV Nr. 5415 ieškovo išrašyta 60... 41. Spręsdamas klausimą dėl 2011 m. balandžio 14 d. PVM sąskaitos faktūros... 42. Teismas pažymėjo ir tai, jog debetinės sąskaitos išrašymas neatitinka... 43. Spręsdamas klausimą dėl 2011 m. gegužės 16 d. PVM sąskaitos faktūros NTV... 44. Teismas, vadovaudama sis analogiškais motyvais, išdėstytais dėl 2011 m.... 45. Spręsdamas klausimą dėl 2010 m. lapkričio 8 d. PVM sąskaitos faktūros NTV... 46. Teismas sprendė, jog ieškovui pagal 2010 m. lapkričio 8 d. PVM sąskaitą... 47. Spręsdamas klausimą dėl 2010 m. lapkričio 18 d. PVM sąskaitos faktūros... 48. Teismas sprendė, jog ieškovui pagal 2010 m. lapkričio 18 d. PVM sąskaitą... 49. Spręsdamas klausimą dėl 2010 m. gruodžio 8 d. PVM sąskaitos faktūros NTV... 50. Teismas sprendė, jog ieškovui pagal 2010 m. gruodžio 8 d. PVM sąskaitą... 51. Spręsdamas klausimą dėl 2011 m. birželio 22 d. PVM sąskaitos faktūros NTV... 52. 1 523,34 Lt dalies atsakovas paaiškino, kad išrašė debetinę 2011 m.... 53. Teismas, remdamasis motyvais, išdėstytais dėl 2011 m. balandžio 14 d. PVM... 54. Teismas pažymėjo, jog ieškovas prašė priteisti delspinigius už... 55. Spręsdamas klausimą dėl 2011 m. gegužės 24 d. PVM sąskaitos faktūros NTV... 56. Teismas, remdamasis motyvais, išdėstytais dėl 2011 m. balandžio 14 d. PVM... 57. Spręsdamas klausimą dėl 2011 m. kovo 9 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr.... 58. Teismas sprendė, jog ieškovui pagal 2011 m. kovo 9 d. PVM sąskaitą... 59. Spręsdamas klausimą dėl 2011 m. kovo 9 d. PVM sąskaitos faktūros NTV Nr.... 60. Teismas sprendė, jog ieškovui pagal 2011 m. kovo 9 d. PVM sąskaitą... 61. Spręsdamas klausimą dėl 2011 m. balandžio 14 d. PVM sąskaitos faktūros... 62. Teismas sprendė, jog ieškovui pagal 2011 m. balandžio 14 d. PVM sąskaitą... 63. Spręsdamas klausimą dėl 2008 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitos faktūros NTV... 64. Teismas, pasisakydamas dėl ieškovo reikalavimo priteisti ir delspinigius, ir... 65. Atsižvelgęs į tai, kad šalys 2005 m. gruodžio 29 d. nuomos sutartyje... 66. Teismas, pasisakydamas dėl procesinių palūkanų dydžio, pažymėjo, jog... 67. Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, jog Kasacinis teismas... 68. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 69. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašo... 70. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 71. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovas, pateikdamas aktus dėl baudų... 72. 2. Teismas taip pat nepagrįstai atmetė reikalavimą dėl 597,89 Lt skolos... 73. Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ prašo apeliacinį skundą atmesti,... 74. 1. Teismas, priimdamas sprendimą, vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 75. 2. Ieškovas praleido prievolės (suremontuoti patalpas) įvykdymo terminą,... 76. 3. Atsakovo teigimu, visos įskaitymui atlikti būtinos sąlygos buvo, todėl... 77. 4. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas... 78. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 79. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2013 m.... 80. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 81. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 82. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šią bylą pagal ieškovo uždarosios... 83. Byloje nagrinėjamas ginčas tarp šalių kilo dėl 2005 m. gruodžio 29 d.... 84. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą pagal ieškovo UAB... 85. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, ieškovas savo... 86. Su tokiais apelianto argumentais sutikti nėra pagrindo.... 87. Bylos duomenų pagrindu nustatyta, kad 2005 m. gruodžio 29 d. tarp ankstesnio... 88. Iš byloje esančios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 20 d.... 89. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog... 90. Savo apeliaciniame skunde ieškovas taip pat teigia, kad pirmosios instancijos... 91. Atsižvelgdama į šiuos ieškovo apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus,... 92. Su tokiu pirmosios instancijos teismo vertinimu sutikti nėra pagrindo, nes jis... 93. Pažymėtina, jog nei 2013 m. birželio 18 d. paaiškinimuose (193 b. l., 6... 94. Nr. 6351 skola yra 597,89 Lt, ir atsižvelgęs į pateiktus paskaičiavimus,... 95. Nr. 5629 (730,88 Lt); NTV Nr. 5935 (730,88 Lt) (193 b. l., 6 t.).... 96. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog nėra pagrindo sutikti ir su atsakovo... 97. Atsakovo teigimu, kadangi PVM sąskaitą-faktūrą ieškovas išrašė didesnei... 98. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, remdamasis motyvais, išdėstytais... 99. Šių argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 100. Pareikšdamas ieškinį šioje byloje, ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto... 101. Už teisines paslaugas pirmosios instancijos teisme ieškovas sumokėjo 3 200... 102. Pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeitus ir ieškovo ieškinį... 103. Paduodamas apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo,... 104. UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ sumokėjo 852,00 Lt žyminio mokesčio... 105. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 106. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 11 d. sprendimą.... 107. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 11 d. sprendimu iš atsakovo... 108. 85 610,68 Lt, priteistą bylinėjimosi išlaidų ( žyminio mokesčio ir... 109. Kitą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 11 d. sprendimo dalį palikti... 110. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Nekilnojamojo turto...