Byla I-147-554/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algio Markevičiaus (kolegijos pranešėjas ir pirmininkas), Janinos Vitunskienės, Rimanto Giedraičio, sekretoriaujant Vaidai Martusevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjo J. R. įgaliotiems atstovams – advokatams Linui Meškiui, Midai Vengeliauskaitei, atsakovo – Kauno miesto savivaldybės administracijos įgaliotam atstovui Gediminui Lašui, atsakovo – Kauno apskrities viršininko administracijos įgaliotai atstovei Jurgitai Stasienei, trečiojo suinteresuoto asmens – UAB ,,Kauno vandenys“ įgaliotam atstovui R. P. Š., nedalyvaujant pareiškėjui J. R. , tretiesiems suinteresuotiems asmenims – E. M. K., G. M. , O. V. , A. K. , S. K. , R. T. , trečiojo suinteresuoto asmens E. M. K. įgaliotai atstovei – E. Č. , viešame teismo posėdyje nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. R. skundą atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

22008-04-22 Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjo J. R. skundas atsakovams Kauno miesto savivaldybės administracijai, Kauno apskrities viršininko administracijai: - dėl įpareigojimo Kauno miesto savivaldybės administraciją per 2 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos suformuoti natūra grąžintinos žemės sklypą K. B. iki 1940 metų Vičiuonuose, Kauno mieste, nuosavybės teise valdytame 0,5530 ha žemės sklype; - dėl įpareigojimo Kauno apskrities viršininko administraciją per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atkurti nuosavybės teises į išlikusią bei pareiškėjui tenkančią grąžintiną 0,5530 ha žemę K. B. iki 1940 metų Vičiūnuose, Kauno mieste, nuosavybės teise valdytos žemės ribose natūra.

3Pareiškėjo įgalioti atstovai Kauno apygardos administraciniam teismui raštu pateikė prašymus administracinę bylą nutraukti, kadangi atsisako nuo skunde keliamų reikalavimų, nes su atsakovais susitarė dėl nuosavybės teisių atkūrimo ne teisminiu keliu. 2009-04-16 teismo posėdžio metu pareiškėjo įgalioti atstovai minėtą prašymą palaikė, atsakovų ir trečiojo suinteresuoto asmens įgalioti atstovai neprieštaravo prašymui nutraukti administracinę bylą.

4Prašymas tenkintinas.

5Pareiškėjas turi procesinę teisę atsisakyti nuo skundo. Pareiškėjo įgaliotiems atstovams išduotų įgaliojimų apimtis suteikią jiems teisę pareiškėjo vardu teismui pateikti tokio turinio prašymą. Atsisakymas nuo skundo priimtinas, nes jis atitinka Lietuvos Respublikos ABTĮ 50 str., 52 str., 101 str. 3 p. reikalavimus, nepažeidžia kitų asmenų teisių ir įstatymų saugomų interesų.

6Pareiškėjui tikslinga išaiškinti LR ABTĮ 102 str. 3 d. nuostatas – bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

7Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p., 102 str. 1 d. – 4 d., teisėjų kolegija

Nutarė

8Administracinę bylą Nr. I-147-554/2009 pagal pareiškėjo J. R. skundą atsakovams Kauno miesto savivaldybės administracijai, Kauno apskrities viršininko administracijai: - dėl įpareigojimo Kauno miesto savivaldybės administraciją per 2 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos suformuoti natūra grąžintinos žemės sklypą K. B. iki 1940 metų Vičiuonuose, Kauno mieste, nuosavybės teise valdytame 0,5530 ha žemės sklype; - dėl įpareigojimo Kauno apskrities viršininko administraciją per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atkurti nuosavybės teises į išlikusią bei pareiškėjui tenkančią grąžintiną 0,5530 ha žemę K. B. iki 1940 metų Vičiūnuose, Kauno mieste, nuosavybės teise valdytos žemės ribose natūra nutraukti.

9Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai