Byla B2-2565-273/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „TBS BALTIC“, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų uždaroji akcinė bendrovė REIKALAVIMAS LT, EURODEBT LT, uždaroji akcinės bendrovė „Skolų išieškojimas“

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų A. K., M. B., akcinės bendrovės „Kauno tiekimas“, uždarosios akcinės bendrovės „LAIMONAS IR BROLIAI“, uždarosios akcinės bendrovės „CONLEX“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „TBS BALTIC“, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų uždaroji akcinė bendrovė REIKALAVIMAS LT, EURODEBT LT, uždaroji akcinės bendrovė „Skolų išieškojimas“

Nustatė

2Ieškovas A. K. ieškiniu prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „TBS BALTIC“, atsakovės bankroto administratorium paskirti Audronę Pečkienę. Ieškinyje nurodyta, bendrovė skolinga ieškovui 8 417,34 Lt neišmokėto darbi užmokesčio(t.1, b.l.54-56).

3Ieškovas M. B. ieškiniu prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „TBS BALTIC“, atsakovės bankroto administratorium paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Ieškinyje nurodyta, bendrovė skolinga ieškovui 3 630 Lt (t.2, b.l. 90-92).

4Bendraieškė AB „Kauno tiekimas“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „TBS BALTIC“, atsakovės bankroto administratorium paskirti UAB „Bankroto centras“. Nurodo, kad UAB „TBS BALTIC“ skolinga 10 592,09 Lt (t.1, b.l.139-142).

5Bendraieškė UAB „LAIMONAS IR BROLIAI“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „TBS BALTIC“, atsakovės bankroto administratorium paskirti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. Nurodo, kad UAB „TBS BALTIC“ skolinga 370,16 Lt (t.1, b.l.182-184).

6Bendraieškė UAB „CONLEX“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „TBS BALTIC“, atsakovės bankroto administratorium paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Nurodo, kad UAB „TBS BALTIC“ skolinga 10 965,28 Lt (t.2, b.l. 10-13).

7Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų „EURODEBT LT“ UAB prašo administratoriumi skirti UAB „Pirmas administratorių biuras“ (t.1 b.l. 80-82). Nurodo, kad UAB „TBS BALTIC“ skolinga 7 413,80 Lt.

8Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „REIKALAVIMAS LT“ prašo administratoriumi skirti UAB „Tytus“ arba „MaxContract“ (t.1, b.l. 105-106). Nurodo, kad UAB „TBS BALTIC“ skolinga 1 901,68 Lt.

9Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Skolų išieškojimas“ prašo administratoriumi skirti UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“ (t.2, b.l. 45-49). Nurodo, kad UAB „TBS BALTIC“ skolinga 1 782,72 Lt.

10Atsakovės UAB „TBS BALTIC“ vadovas pateikė atsiliepimą į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriame nurodė, jog sutinka, kad atsakovei būtų iškelta bankroto byla (t.1, b.l.18-19) Prašymai iškelti bankroto bylą atsakovei tenkintini.

11LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

12Pagal atsakovės 2014 m. rugsėjo 1 d. balanso duomenis UAB „TBS BALTIC“ balansinė turto vertė siekė 1280511,23 Lt, tame tarpe ilgalaikis turtas sudaro 489 499 Lt, trumpalaikis turtas sudaro 1213758,02 Lt. Ilgalaikis turtas sudaro 66753,21 Lt. Bendrovės 2014 m. rugsėjo 1 d. pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina faktą, kad atsakovė patyrė 1508666,12 Lt nuostolį. Atsakovės finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudaro 1581919,4 Lt. Minėti duomenys pagrindžia, jog atsakovės UAB „TBS BALTIC“ pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

13Dėl administratoriaus kandidatūros

14Iškeldamas įmonei bankroto bylą teismas privalo paskirti administratorių. Ieškovas A. K. atsakovės bankroto administratorium paskirti Audronę Pečkienę (t.1, b.l. 4-6). Ieškovas M. B. atsakovės bankroto administratorium paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (t.2, b.l. 90-92). Bendraieškė AB „Kauno tiekimas“ atsakovės bankroto administratorium paskirti „Bankroto centras“ UAB (t.1, b.l.139-142). Bendraieškė UAB „LAIMONAS IR BROLIAI“ atsakovės bankroto administratorium paskirti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ (t.1, b.l.182-184). Bendraieškė UAB „CONLEX“ atsakovės bankroto administratorium paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (t.2, b.l. 10-13). Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų „EURODEBT LT“ UAB prašo administratoriumi skirti UAB „Pirmas administratorių biuras“ (t.1 b.l. 80-82). Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „REIKALAVIMAS LT“ prašo administratoriumi skirti UAB „Tytus“ arba UAB „MaxContract“ (t.1, b.l. 105-106). Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Skolų išieškojimas“ prašo administratoriumi skirti UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“ (t.2, b.l. 45-49). Siūlomų administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Byloje yra pateiktos administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijos. Siūlomi administratoriai sutinka (išskyrus UAB „Pirmas administratorių biuras“, nes nepateiktas sutikimas) atlikti šias pareigas, atitinka Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies reikalavimus administratoriaus kandidatūrai.

15Teismas, svarstydamas administratoriaus skyrimo klausimą, yra saistomas būtinumo užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą. Pažymėtina, kad administratoriaus veiklos vietos adresas yra viena iš aplinkybių, į kurią atsižvelgiama parenkant administratoriaus kandidatūrą, tačiau ji negali būti vertinama atsietai nuo kitų tinkamam administratoriaus kandidatūros parinkimo klausimo išsprendimui reikšmingų aplinkybių. Iš viešai prieinamų duomenų (www.bankrotodep.lt) nustatyta, kad administratoriaus kandidatai „Bankroto centras“ UAB, UAB „Pirmas administratorių biuras“, UAB „MaxContract“, UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“ – Vilniuje, UAB „Tytus“ – Šiauliuose, o Audronė Pečkienė, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ – Kaune. Teismas, įvertinęs pasiūlytas administratorių kandidatūras ir atsižvelgęs į tai, kad atsakovo buveinė yra Kauno mieste, sprendžia, jog netikslinga ir neprotinga skirti administratorių iš Vilniaus ar Šiaulių, kurių buveinės nutolusios nuo galimai administruojamos įmonės buveinės žymiai toliau nei nuo Kauno. Esant šioms aplinkybėms administratorių „Bankroto centras“ UAB, UAB „Pirmas administratorių biuras“, UAB „MaxContract“, UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“, UAB „Tytus“ kandidatūros atmestinos. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje http://www.bankrotodep.lt. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras vykdo 186 bankroto procedūras, UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ – 38, o Audronė Pečkienė – 11 bankroto procedūrų, todėl teismas sprendžia, jog Audronės Pečkienės paskyrimas užtikrintų greitesnį, efektyvesnį ir pigesnį bankroto procesą. Atsižvelgęs į bankroto administratoriui Įmonių bankroto įstatymo pavestas funkcijas, siekį bankroto procedūrą užbaigti kuo operatyviau ir kuo mažesnėmis sąnaudomis, teismas sprendžia, kad UAB „TBS BALTIC“ bankroto administratoriumi tikslinga skirti Audronę Pečkienę .

16Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

17Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

18Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „TBS BALTIC“ (juridinio asmens kodas 135824922, registracijos adresas Pašilės g. 26-29, Kaunas), bankroto bylą.

19Uždarosios akcinės bendrovės „TBS BALTIC“ administratore paskirti Audronę Pečkienę (sąrašo Nr. B-FA287).

20Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „TBS BALTIC“ (juridinio asmens kodas 135824922, registracijos adresas Pašilės g. 26-29, Kaunas) visą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises bei pinigines lėšas, areštui galiojant iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

21Nustatyti 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

22Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „TBS BALTIC“ vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo pateikti administratoriui viso jo (jų) turimo turto sąrašą, taip pat visus dokumentus susijusius su įmonės veikla.

23Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovams, atsakovei, bendraieškiams, tretiesiems asmenims ir administratoriui.

24Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

25Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, teismo posėdyje rašytinio... 2. Ieškovas A. K. ieškiniu prašo... 3. Ieškovas M. B. ieškiniu prašo... 4. Bendraieškė AB „Kauno tiekimas“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovei... 5. Bendraieškė UAB „LAIMONAS IR BROLIAI“ prašo iškelti bankroto bylą... 6. Bendraieškė UAB „CONLEX“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB... 7. Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų „EURODEBT LT“... 8. Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB... 9. Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Skolų... 10. Atsakovės UAB „TBS BALTIC“ vadovas pateikė atsiliepimą į ieškinį dėl... 11. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto... 12. Pagal atsakovės 2014 m. rugsėjo 1 d. balanso duomenis UAB „TBS BALTIC“... 13. Dėl administratoriaus kandidatūros... 14. Iškeldamas įmonei bankroto bylą teismas privalo paskirti administratorių.... 15. Teismas, svarstydamas administratoriaus skyrimo klausimą, yra saistomas... 16. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 17. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 18. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „TBS BALTIC“ (juridinio asmens kodas... 19. Uždarosios akcinės bendrovės „TBS BALTIC“ administratore paskirti... 20. Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „TBS BALTIC“ (juridinio asmens... 21. Nustatyti 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 22. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „TBS BALTIC“ vadovas ne... 23. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 24. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 25. Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...