Byla B2-1017-124/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Rumartė“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Rumartė“ direktoriaus A. N. ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Rumartė“,

Nustatė

2ieškovas UAB „Rumartė“ direktorius A. N. pateikė teismui ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Rumartė“ ir nurodė, kad įmonė tapo nemokia, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų sumų, neturi pakankamai turto ir pajamų, iš kurių gali būti išieškomos skolos. Nurodo, kad per 2011 metus įmonė patyrė 1 920 847 Lt nuostolį, o šiais metais-378 432 Lt nuostolį.2012 liepos 11 dienos duomenimis bendrovės skolos 2,79 karto viršija balanse įrašyto turto vertę . Ieškovas nurodo , kad įmonei buvo iškelta restruktūrizavimo byla, bet dėl įmonės nemokumo būsenos ši byla buvo nutraukta. Mano, kad atsakovas yra nemokus, negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, įmonė yra priversta nutraukti veiklą. Prašo iškelti UAB „Rumartė“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Vorulis“.

3Ieškinys tenkintinas,UAB „Rumartė“ keltina bankroto byla.

4Pagal teismui pateiktą UAB „Rumartė“ 2012 m. liepos 12 d. balansą bendrovės turto balansinė vertė yra 1 641 482 Lt, , t.y. ilgalaikis turtas 1 410 945 Lt,trumpalaikis turtas 230 537 Lt, pinigų likutis kasoje ir banke 14 652,00 Lt, gautinos sumos ir įsipareigojimai (debitoriai) 317 050,12Lt.Papildomai pateiktoje medžiagoje atsakovas nurodo, kad įmonės pradelstos skolos sudaro 4 594 985,82 Lt.Įmonė skolinga darbuotojams, taip pat VMI, VSDFV bei kitiems kreditoriams 2012 m. liepos 11 d. bendrovės skolos viršija balanse įrašyto turto vertę. Pagal balanso duomenis 2011 metais bendrovė dirbo nuostolingai ir patyrė 507 256 Lt nuostolį,šiais metais bendrovė jau patyrė 378 432 Lt nuostolį (b.l.5).2012 07 24 Šiaulių apygardos teismo nutartimi atsakovui nutraukta restruktūrizavimo byla, nes įmonė tapo nemokia.

5Esant tokiai padėčiai matyti, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais, mokėti įstatymuose nustatytus mokesčius. Kaip įmonės vadovas, negalintis patenkinti kreditorių reikalavimų, ieškovas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Įvertinus bendrovės veiklos rezultatus, teismas daro išvadą, kad atsakovas negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, įmonės skolos viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės ir šie įsipareigojimai yra uždelsti. Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str.3 d.).

6Įmonės administratoriumi skirtina UAB „Vorulis“ (įmonės kodas 300026941, buveinė Lakštingalų g.46,Telšiai, turinti leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 126), tam neprieštarauja ir Įmonių valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos..

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 4 p., 5 str. 1 d. 3 p., 8 str., 9 str. 5 d.1p, 10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas

Nutarė

81. Iškelti bankroto bylą UAB „Rumartė“ (įmonės kodas 180779080, buveinė Plungės g.80,Telšiai).

92. Bankrutuojančios UAB „Rumartė“ administratoriumi paskirti UAB „Vorulis“ (įmonės kodas 300026941, buveinė Lakštingalų g.46,Telšiai, turinti leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 126).

103. Areštuoti UAB „Rumartė“ (įmonės kodas 180779080, buveinė Plungėsg.80,Telšiai) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

114.Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties nuorašą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rumarta“ turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

125. Uždrausti UAB „Rumartė“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

136. Nustatyti UAB „Rumartė“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

147. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

158. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 4 p., 11 str. 3 d. bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

169. UAB „Rumartė“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

1710. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Rumartė“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

18Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

19Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. ieškovas UAB „Rumartė“ direktorius A. N. pateikė teismui ieškinį dėl... 3. Ieškinys tenkintinas,UAB „Rumartė“ keltina bankroto byla.... 4. Pagal teismui pateiktą UAB „Rumartė“ 2012 m. liepos 12 d. balansą... 5. Esant tokiai padėčiai matyti, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje... 6. Įmonės administratoriumi skirtina UAB „Vorulis“ (įmonės kodas... 7. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 8. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Rumartė“ (įmonės kodas 180779080,... 9. 2. Bankrutuojančios UAB „Rumartė“ administratoriumi paskirti UAB... 10. 3. Areštuoti UAB „Rumartė“ (įmonės kodas 180779080, buveinė... 11. 4.Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties nuorašą dėl... 12. 5. Uždrausti UAB „Rumartė“ vykdyti visas finansines prievoles,... 13. 6. Nustatyti UAB „Rumartė“ kreditorių finansiniams reikalavimams... 14. 7. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 15 dienų nuo teismo... 15. 8. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 16. 9. UAB „Rumartė“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo... 17. 10. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Rumartė“... 18. Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 19. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per...