Byla II-1136-402/2010
Dėl termino atnaujinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Natalja Zelionkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo S. K. prašymą dėl termino atnaujinimo,

Nustatė

2S. K. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. spalio 22 d. nutarimu buvo paskirta administracinė nuobauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 512 str. 2 d. padarymą.

3S. K. minėtą nutarimą apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas persiuntė S. K. skundą spręsti jo priėmimo klausimą. Pareiškėjas prašo teismą atnaujinti terminą skundui paduoti.

4S. K. prašyme nurodo, kad nutarimą gavo 2010 m. spalio 22 d. Nutarime buvo nurodytas dešimties dienų terminas skundui pateikti. Terminas skundui dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje prasidėjo 2010 m. spalio 23 d., terminas baigėsi 2010 m. lapkričio 2 d. Nurodo, kad terminą praleido dėl svarbių priežasčių, kadangi laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 27 d. iki 2010 m. lapkričio 6 d. buvo komandiruotėje Lenkijos Respublikoje iš anksto suplanuotame ir suderintame susitikime. Terminas skundui pateikti prasidėjo pirmą savaitgalio dieną, šeštadienį. Antradienį jau buvo išvykęs į komandiruotę. Laiko tarpas pasinaudoti teisininko pagalba ir paruošti apeliacinį skundą buvo per trumpas. Į Lietuvos Respubliką grįžo tik 2010 m. lapkričio 7 d. Iš karto pirmadienį kreipėsi į teisininką dėl skundo paruošimo.

5Prašymas netenkintinas.

6Skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos (ATPK 239 str.). Praleistas terminas skundui paduoti gali būti atnaujintas tik nustačius svarbias šio termino praleidimo priežastis (ATPK 293 str. ABTĮ 34 str. 1 d.). Svarbiomis termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintos tik tos aplinkybės, kurios objektyviai trukdė asmeniui įstatymo nustatytu laikotarpiu kreiptis į teismą, tai yra nepriklausė nuo jo valios.

7Ginčijamas Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento nutarimas yra priimtas 2010 m. spalio 22 d. , skundas dėl jo teismui turėjo būti paduotas iki 2010 m. lapkričio 2 d. (tais atvejais kai paskutinė termino diena yra ne darbo diena, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena (ABTĮ 66 str. 4 d.). S. K. skundą dėl šio nutarimo panaikinimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išsiuntė paštu 2010 m. lapkričio 12 d., t.y. praleidęs įstatymo nustatytą 10 dienų terminą.

8Iš administracinio teisės pažeidimo medžiagos matyti, jog S. K. 2010 m. spalio 22 d. nutarimas buvo įteiktas tą pačią dieną, t.y. 2010 m. spalio 22 d. Tai patvirtina S. K. parašas ant ginčijamo nutarimo. Nutarime yra nurodyta jo apskundimo tvarka. Šių aplinkybių neginčija ir pats pareiškėjas. Savo prašymą atnaujinti skundo padavimo teismui terminą S. K. grindžia tuo, kad nuo 2010 m. spalio 27 d. iki 2010 m. lapkričio 6 d. buvo komandiruotėje ir iki išvykimo į komandiruotę neturėjo galimybės pasinaudoti teisininko pagalba. Prie prašymo pridėti įrodymai (UAB „Akmens industrija“ direktoriaus 2010-10-216 įsakymas; 2010 metų lapkričio mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštis) patvirtina, kad S. K. minėtu laikotarpiu buvo išvykęs į komandiruotę į Lenkijos Respubliką. Tačiau S. K. prašyme nurodytos aplinkybės negali būti pripažintos svarbiomis termino praleidimo priežastimis, objektyviai trukdžiusioms jam realizuoti teisę paduoti skundą teismui.

9Kaip ne kartą yra išaiškinęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (pavyzdžiui, bylos Nr. AS556-341/2009, AS63-404/2009), Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą neatsiejama nuo pareigos tai padaryti pagal visiems privalomas įstatymų nustatytas taisykles. Teisė kreiptis į administracinį teismą nėra absoliuti, ji gali būti įgyvendinta įstatymų nustatyta tvarka, laikantis įstatymo numatytų kreipimosi į teismą terminų.

10Pareiškėjas, žinodamas, kad vyks į komandiruotę (kaip nurodyta prašyme, jis vyko į iš anksto suplanuotą ir suderintą susitikimą), skundą teismui galėjo paduoti iki 2010 m. spalio 26 d. Be to, pareiškėjas dėl išvykimo į kitą valstybę negalėdamas tinkamai įgyvendinti savo teisės kreiptis į teismą, galėjo kitus asmenis įgalioti atlikti jo vardu veiksmus, susijusius su kreipimosi į teismą teisės realizavimu. Kaip nurodo pareiškėjas iš komandiruotės jis grįžo 2010 m. lapkričio 7 d., o skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išsiuntė tik 2010 m. lapkričio 12 d.

11Pažymėtina, kad nurodytu laikotarpiu dėl tam tikrų aplinkybių negalėdamas pasinaudoti kvalifikuota teisine pagalba jis teismui įstatymo nustatytu terminu pateiktą skundą vėliau galėjo patikslinti bei papildyti.

12Taigi, pareiškėjas, būdamas atidus ir rūpestingas, žinodamas nutarimo apskundimo terminą, privalėjo tinkamai, laikydamasis įstatymų nuostatų, imtis priemonių, kad Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. spalio 22 d. nutarimas teisimui būtų apskųstas per įstatyme nustatytą terminą.

13Remiantis tuo, kas išdėstyta, S. K. prašyme nurodytos aplinkybės negali būti pripažintos svarbiomis termino praleidimo priežastimis, objektyviai trukdžiusioms jam realizuoti teisę paduoti skundą teismui, todėl terminas skundui paduoti neatnaujintinas (ABTĮ 34 str. 3 d.).

14Kadangi prašymas dėl termino atnaujinimo atmetamas, todėl S. K. skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

15Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 3 dalimi, 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, ATPK 293 str., teisėja

Nutarė

16Atmesti S. K. prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą.

17Atsisakyti priimti S. K. skundą.

18Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai