Byla 2-1298-805/2010
Dėl G. V. ivaikinimo

1

2Prienu rajono apylinkes teismo teiseja L. R., sekretoriaujant L. A., dalyvaujant pareiškejui J. G., suinteresuotiems asmenims N. G., M. V., institucijos, teikiancios išvada, Birštono savivaldybes administracijos Socialines paramos ir Vaiko teisiu apsaugos skyriaus atstovei R. B., uždarame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal pareiškejo J. G. pareiškima suinteresuotiems asmenims - N. G., M. V., institucijoms teikiancioms išvada byloje - Valstybinei vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinimo tarnybai prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos, Birštono savivaldybes administracijos Socialines paramos ir vaiko teisiu apsaugos skyriui del G. V. ivaikinimo, ir

3n u s t a t e:

4Pareiškejas J. G. pareiškimu del G. V. ivaikinimo suinteresuotiems asmenims N. G., M. V., institucijoms teikiancioms išvada byloje - Valstybinei vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinimo tarnybai prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos, Birštono savivaldybes administracijos Socialines paramos ir vaiko teisiu apsaugos skyriui (b.l.2-5, 28) prašo leisti ivaikinti G. V., gimusi 2006-08-29, Birštono mieste, a.k. ( - ) gyvenanti Leliju g. 4-4, Birštone, ir pripažinti J. G., a.k. ( - ) gyv. Leliju g. 4-4, Birštone, G. V. tevu, o ivaikinamaji G. V. pripažinti jo vaiku. G. V. varda palikti nepakeista - Gustas, o pavarde pakeisti iš Valentaviciaus i Grigaro, gimimo vieta palikti - Birštono miestas.

5Pareiškejas nurode, kad 2009 m. liepos 10 d. Kauno miesto Civilines metrikacijos biure susituoke su N. V. (irašo Nr. 1030). Jo sutuoktine N. G. iš pirmosios santuokos, kuri nutraukta Prienu rajono apylinkes teismo 2007-11-12 sprendimu, augina mažameti sunu G. V., gimusi 2006-08-29. Gyvenant šeimoje tarp jo ir žmonos sunaus Gusto susikloste santykiai, budingi tevo ir sunaus santykiams. Berniukas ji vadina teciu, jis prie jo yra labai prisirišes, tarp ju yra atsirades stiprus emocinis ryšys, juos sieja dvasinis artumas, todel pareiškejas nori tapti vaiko tevu, rupintis vaiku, ji išlaikyti. Jo ketinima isivaikinti G. V. sutuoktine palaiko ir tam pritaria. Gusto biologinis tevas M. V. dave sutikima ivaikinti vaika. Toki jo sutikima patvirtino ir Prienu rajono apylinkes teismas. Pareiškejas yra sveikas, neteistas, galiojanciu administraciniu nuobaudu neturi. Šiuo metu jis vykdo individualia veikla, verciasi internetine prekyba atsarginemis automobiliu dalimis, išlaiko šeima, savo vaiku neturi. Visi trys gyvena darnioje šeimoje. Ketinimas isivaikinti yra samoningas ir tvirtas, jis tam subrendes, visos teises ir pareigos, susijusios su isivaikinimu, yra žinomos. Pareiškejas nori, kad šeima butu tvirta. Prašo leisti ivaikinti G. V., pripažistant ji vaiko tevu, o ivaikinamaji jo sunumi, varda paliekant ta pati - Gustas, o pavarde pakeisti iš Valentaviciaus i Grigaras, kadangi berniukas vadina save Grigaro pavarde.

6Suinteresuotas asmuo N. G. su pareiškimu sutinka, paršo ji tenkinti. Paaiškino, kad gyvena šeimoje kartu su sutuoktiniu J. G. ir sunum G. V., tarp jos sutuoktinio J. G. ir sunaus G. V. vyrauja puikus santykiai. J. G. rupinasi vaiku, ji globoja, aukleja, tinkamai atlieka tevo pareigas. Sunus J. G. vadina teciu, jis prie jo stipriai prisirišes. Ji su sutuoktiniu J. G. bendru vaiku neturi. Sutinka, kad sunus butu pareiškejo ivaikintas, mano, jog, atsižvelgiant i vaiko interesus, tikslinga pavarde pakeisti i Grigaro.

7Suinteresuotas asmuo M. V. nurode, kad sutinka su pareiškejo pareiškimu ir neprieštarauja, kad J. G. ivaikintu jo sunu G. V.. Teise atšaukti duota sutikima del ivaikinimo iki teismo sprendimo del ivaikinimo priemimo jam yra išaiškinta. Nera pakeites savo valios del ivaikinimo ir neketina jos keisti.

8Birštono savivaldybes administracijos Socialines paramos ir vaiko teisiu apsaugos skyriaus atstove su pareiškimu sutinka. Nurode, kad G. V. vadina J. G. teciu, su juo noriai, betarpiškai bendrauja. Vaiko tevas M. V. sutiko, kad sunu ivaikintu N. G. vyras J. G.. Jo sutikima patvirtino Prienu rajono apylinkes teismas. Vaikas šeimoje yra mylimas, puikiai prižiurimas, jam sudarytos geros buities salygos, todel vaiko teisiu apsaugos institucija neprieštarauja, kad J. G. ivaikintu G. V. ir berniukui butu suteikta Grigaro pavarde.

9Valstybes vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinimo tarnybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos atstovas i teismo posedi neatvyko, nors apie jo vieta ir laika informuotas tinkamai, gautas prašymas byla nagrineti atstovui nedalyvaujant, su prašymu sutinka (b.l.67). Atsiliepime i pareiškima (b.l.43-45) nurode, kad kliuciu ivaikinti G. V. nera, ivaikinimas atitinka vaiko interesus augti pilnaverteje šeimoje, gauti tinkama priežiura ir gyvenimo salygas, reikalingas normaliam fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vaiko vystymuisi.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Pareiškejo, suinteresuotu asmenu, vaiko teisiu apsaugos institucijos atstoves paaiškinimais, byloje surinktais rašytiniais irodymais nustatyta, kad pareiškejas gyvena santuokoje su N. G., kuri yra G. V. motina (b.1.8, 9-11, 12). Pareiškejas J. G. yra sveikas, psichiatro - narkologo iskaitoje neirašytas, charakterizuojamas teigiamai, galiojanciu administraciju nuobaudu neturi, neteistas, gauna pastovias pajamas, vaiku neturi (b.1.19, 20, 21, 22, 40). Jis nori isivaikinti žmonos sunu G. V.. N. G. ir vaiko biologinis tevas M. V. su pareiškejo pareiškimu sutinka. 2010 m. gegužes 10 d. Prienu rajono apylinkes teismas nutartimi patvirtino M. V. sutikima ivaikinti G. V. (b.1.17-18). Birštono savivaldybes administracijos Socialines paramos ir vaiko teisiu apsaugos skyrius ir Valstybes vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinimo tarnyba prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos sutinka, kad pareiškejas isivaikintu G. V. (b.1.43-44, 48-49, 61). J. G. turi tinkamas gyvenimo salygas, jis yra deramai pasirenges ivaikinti. Priežasciu, kliudanciu pareiškejui ivaikinti G. V., nenustatyta (CK 3.209 str. 1 d., 3.210 str. 5 d., 3.212 str. 1 d.). Pareiškejas pagal asmenines - moralines savybes, socialine branda, materialine padeti gali tinkamai atlikti tevo pareigas. Esant nurodytoms aplinkybems, prašymas ivaikinti G. V. tenkintinas, kadangi suinteresuoti asmenys tam neprieštarauja, tai atitinka mažamecio G. V. interesus (CK 3.209 str., Vaiku teisiu konvencijos 21 str., Lietuvos Respublikos Vaiko teisiu apsaugos pagrindu istatymo 26 str.). Kadangi vaikas yra mažametis, atsižvelgiant i byloje pateikta išvada, pareiškejo argumentus, suinteresuotu asmenu paaiškinimus, institucijos, teikiancios išvada byloje, atstoves nuomone, tikslinga pakeisti G. V. pavarde i Grigaro.

12Iš pareiškejo priteistinos išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.212 str. 1 d., 3.220 str., 3.228 str., ( - ) str., 270 str., 484 str., 487 str.,

Nutarė

14Pareiškima tenkinti.

15Ivaikinti G. V., a.k. ( - ) gimusi 2006-08-29, Birštono mieste, pripažistant J. G., a.k. ( - ) Gusto tevu, o ivaikinamaji - jo sunumi, paliekant vaikui Gusto varda ir suteikiant jam Grigaro pavarde.

16Priteisti iš J. G., a.k. ( - ) gyv. Leliju g. 4-4, Birštone, 14,20 Lt (keturiolika litu 20 ct) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei.

17Isiteisejusio teismo sprendimo nuoraša per tris dienas išsiusti Birštono savivaldybes administracijos Civilines metrikacijos skyriui, kuriame yra iregistruotas vaiko gimimas.

18Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Prienu rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai