Byla 2-1029/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Jungtinės ekspedicijos kontora“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gegužės 18 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei ,,Jungtinės ekspedicijos kontora“ iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. B2-481-538/2009 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriaus ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Jungtinės ekspedicijos kontora“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškleti bankroto bylą atsakovui UAB „Jungtinės ekspedicijos kontora“, įmonės administratoriumi paskirti Antaną Rimkų. Nurodė, kad atsakovas nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, jos įsiskolinimas ieškovui sudaro 6 048,70 Lt. Ieškovas raštu įspėjo atsakovą, kad nesumokėjus valstybinio socialinio draudimo įmokų, bus kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos jai iškėlimo, tačiau atsakovas jokių priemonių skolai likviduoti nesiėmė.

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. gegužės 18 d. nutartimi atsakovui UAB „Jungtinės ekspedicijos kontora“ iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė Antaną Rimkų. Teismas nurodė, kad iš ieškovo pateiktos 2008 metų 3 ketvirčio Valstybinio socialinio draudimo ir Sveikatos draudimo fondų lėšų finansinės ataskaitos matyti, jog 6 048,70 Lt dydžio skola susidarė atsakovui laiku nemokant valstybinio socialinio draudimo įmokų (b. l. 5–6), įmonės skola ieškovui didėja, todėl yra pagrindas jai kelti bankroto bylą ir areštuoti įmonei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 str. 5 d. 1 p., 10 str., CPK 145 str. 1 d. 1 p., 3 p., CK 2.50 str. 4 d.).

5Atsakovas UAB ,,Jungtinės ekspedicijos kontora“ atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gegužės 18 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškinį atmesti. Skunde nurodo, kad atsakovo skola ieškovui, priešingai negu teigiama teismo nutartyje, ne didėja, bet mažėja – po bylos iškėlimo teisme atsakovas padengė ieškovui dalį skolos – 500 Lt. Be to, visiems atsakovo darbuotojams atlyginimai yra sumokėti pilnai, darbuotojai šiuo metu yra neapmokamose atostogose, t. y. negauna darbo užmokesčio. Todėl teiginys, jog atsakovo skola ieškovui didėja yra neteisingas. Taip pat atsakovas nėra nemokus – įmonės pradelsti įsipareigojimai mažesni nei pusė į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

6Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad atsakovo įsiskolinimas ieškovui 2008 m. 4 ketvirčio pabaigoje sudarė 8 182,44 Lt draudimo įmokų ir 153,45 Lt delspinigių, o 2009 m. 1 ketvirčio pabaigoje – 10 101,48 Lt draudimo įmokų ir 407,18 Lt delspinigių. Iš įmonėje 2009 m. liepos 9 d. dirbančių 6 darbuotojų tik 3 registruoti nedraudiminiai laikotarpiai. Atsakovas ilgą laiką turi finansinių sunkumų dėl ko negali sumokėti įsiskolinimo ieškovui, atsakovo įsiskolinimas didėja, įmonė nedirba, nerealizuoja nuosavybės teise valdomo turto, dėl ko ženkliai mažėja tikimybė, kad įsiskolinimas ieškovui bus sumokėtas.

7Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

8Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

9Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d.). Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atspindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę.

10Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismas, rengdamasis nagrinėti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, turi būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas. Spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek ir ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka teismo iniciatyva gautais duomenimis. Taigi viešojo intereso bankroto bylose buvimas suponuoja teismui pareigą ex officio rinkti skolininko (atsakovo) finansinei būklei nustatyti reikalingus įrodymus, tačiau nepaneigia ieškovo pareigos pagal CPK 178 straipsnį įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas reikalavimas. Teismas privalo aktyviai veikti ex officio, nes pagal įstatymą jam suteiktos didesnės galimybės veikti bylos aplinkybių nustatymą (ĮBĮ 9 str. 2 d., 10 str. 1 d., CPK 159 str. 1 d., 179 str. 2 d.).

11Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi iškėlė UAB ,,Jungtinės ekspedicijos kontora“ bankroto bylą ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytu pagrindu – dėl įmonės nemokumo, motyvuodamas tuo, kad ieškovas UAB ,,Jungtinės ekspedicijos kontora“ yra skolingas ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriui 6 048,70 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų ir skola ieškovui didėja.

12Atsižvelgdama į byloje esančius duomenis, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai ištyrė bylos aplinkybes, kurios leistų konstatuoti įmonės nemokumą, nesiaiškino įmonės pradelstų įsipareigojimų santykio su jos balansinio turto verte, kuris yra lemiamas kriterijus, konstatuojant įmonės nemokumą. Vien iš teismo nurodytų aplinkybių, jog atsakovas ieškovui yra skolingas 6 048,70 Lt, negalima daryti išvados, kad įmonė yra nemoki (ĮBĮ 9 str. 5 d., 2 str. 8 d.). Nors teismui buvo pateiktas UAB ,,Jungtinės ekspedicijos kontora“ 2007 m. gruodžio 31 d. turto balansas, pelno (nuostolio) atskaita, turto vertės nustatymo pažyma (b. l. 36-38), tačiau teismas šių duomenų nevertino ir dėl jų nepasisakė. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies nuostatą bei susiklosčiusią teismų praktiką, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas remiantis duomenimis apie įmonės finansinę būklę, susiklosčiusią šio klausimo sprendimo momentu. Bankroto procese itin svarbus operatyvumo principas, tačiau šiuo atveju nenustačius teisinių prielaidų, sudarančių pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė šiuo metu yra nemoki (neturint duomenų apie į įmonės balansą įrašyto turto vertę, su kuria lyginant yra vertinami įmonės pradelsti įsipareigojimai ir sprendžiama, ar įmonė nemoki), nebuvo teisinio pagrindo konstatuoti įmonės nemokumą. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę padėtį. Teismas, būdamas aktyvus bei siekdamas teisingai ir tinkamai nustatyti, ar įmonė nemoki, ex officio gali rinkti atsakovo finansinei būklei nustatyti reikalingus įrodymus ne tik kreipdamasis į patį atsakovą, bet ir į valstybės institucijas, turinčias duomenų apie atsakovo finansinę būklę (pvz., pateikiant atitinkamą paklausimą teritoriniam mokesčių administratoriui apie atsakovo teiktus finansinės atskaitomybės dokumentus).

13Byloje nesant duomenų apie realią atsakovo finansinę būklę, teismas turi išnaudoti visas galimybes nustatant tokią būklę bankroto bylos iškėlimo dienai. Taigi pirmosios instancijos teismas, spręsdamas UAB ,,Jungtinės ekspedicijos kontora“ nemokumo klausimą, nesiaiškino pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolos) dydžio ir turto vertės santykio, kuris yra lemiamas kriterijus, konstatuojant įmonės nemokumą, o išvadas padarė duomenų, neturinčių esminės reikšmės šiam klausimui, pagrindu.

14Teisėjų kolegija, remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias bankroto bylos iškėlimą, neišsiaiškino realios atsakovo finansinės padėties, todėl priėmė nepagrįstą įrodymais nutartį, kuria iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB ,,Jungtinės ekspedicijos kontora“ dėl nemokumo (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.). Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, o pagal byloje esančius įrodymus bylos negalima išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme, todėl skundžiama nutartis naikintina ir pirmosios instancijos teismui iš naujo perduotinas nagrinėti klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 337 str. 3 p., 338 str.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

16Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gegužės 18 d. nutartį panaikinti ir perduoti bankroto bylos iškėlimo UAB „Jungtinės ekspedicijos kontora“ klausimą Klaipėdos apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai