Byla 2A-710-601/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko bei pranešėjo Evaldo Burzdiko, kolegijos teisėjų Galinos Blaževič ir Raimondo Buzelio, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai atstovei J. Jankauskienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų A. L. ir J. L. apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-318-399/2008 pagal ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai ieškinį atsakovams J. L. ir A. L. dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų solidariai 4 919,57 Lt žalos atlyginimo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas: 1 199,65 Lt ekspertizės atlikimo išlaidas ir 147,59 Lt žyminio mokesčio.

5Marijampolės rajono apylinkės teismas 2008 m. kovo 6 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai. Teismas nurodė, kad remiantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr. 4-350, 62 str., 64 str., trasologinės elektrotechninės ekspertizės aktu (t. 1, b. l. 86-96) ir kitais byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad buvo pažeistos plombos, pašaliniu įrankiu jėga priverstinai persukti elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai. Byloje esantys ir teismo posėdžio metu ištirti įrodymai taip pat patvirtina, kad atsakovai neteisėtai vartojo elektros energiją, kadangi 2006-03-08 patikrinimo metu buvo rasta, jog buitiniam vartotojui tiekiamai elektros energijai apskaityti įrengtas elektros apskaitos prietaiso - elektros skaitiklio, pažeistos plombos, siekiant sumažinti rodmenis persukti skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai, todėl teismas laikė, jog už neteisėtą elektros energijos vartojimą pagrįstai buvo perskaičiuota už vienerių metų laikotarpį nuo 2005-03-08 iki 2006-03-08 (LR elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97.4 p.). Žalos atlyginimą teismas priteisė solidariai iš atsakovų, kadangi jie abu neatliko veiksmų, kuriuos privalėjo atlikti, o būtent atsakovas J. L. nepranešė, kad jis jau nėra pastatų savininkas bei, kad jam nepriklauso elektros prietaisai ir jis nevartoja elektros energijos, priešingai, elektros energija buvo vartojama ir jis pats pateikė mokėjimo kvitą į bylą, kad 2006-02-27mokėjo už elektros energiją. A. L. tapęs pastatų savininku (nuo 1999-10-15) ir pradėjęs vartoti elektros energiją taip pat nesikreipė į ieškovą dėl elektros energijos pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo iki 2006-04-03. Atsakovai teismo posėdžio metu taip pat negalėjo paaiškinti iki kurio laikotarpio faktiškai elektros energiją vartojo tik J. L. ir nuo kada – A. L. , todėl teismas kostatavo, kad abu atsakovai tinkamai prievolės nevykdė (CK 6.1 str.) ir žala ieškovui padaryta jų bendrais veiksmais (CK 6.6 str., 6.279 str.). Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovų priteisė ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas: 147,59 Lt žyminio mokesčio ir 1 199,65 Lt už ekspertizės atlikimą bei bylinėjimosi išlaidos, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str., 93 str. ld., 96 str. 1 d.).

6Apeliaciniu skundu atsakovai A. L. ir J. L. teismo prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 6 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-318-399/2008 pasnaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Motyvuose nurodo: 1) atsakovus aptarnavo ieškovo darbuotojas J. B. , kuriam yra iškelta baudžiamoji byla dėl elektros energijos apskaitos prietaisų klastojimo pas vartotojus, todėl civilinė byla turėjo būti sustabdyta CPK 163 str. 1 d. 3 p. pagrindu bei informuota prokuratūra apie J. B. galimai nusikalstamą veiką atsakovų valdoje, suklastojant elektros apskaitos skydo plombas ir skaitiklio parodumus. Kadangi teismas padarė esminį procesinį pažeidimą, jo sprendimas naikintinas; 2) teismas nepasisakė ir nevertino 2003-01-31 elektros apskaitų inžinieriaus pareiginės instrukcijos 3.1.5, 3.1.9.2, 3.1.9.8, 3.1.14 p. nuostatų, dėl ko atsakovų naudai turėjo būti įvertintas faktas, kad jie negalėjo suklastoti tiekėjo plombų, o tuo labiau, neturėjo jokios galimybės suklastoti gamyklinių ir metrologinių plombų. Ieškovas taip pat neįrodė, kad kitu būdu, nepažeidus tiekėjo plombų, galima patekti prie gamyklinių bei metrologinių plombų ir jas suklastoti, todėl visos abejonės turėjo būti vertinamos atsakovų naudai.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai prašo Marijaplolės rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 6 d. sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti. Motyvuose nurodo: 1) nustačius, kad buvo pažeistos elektros skaitiklio plombos bei remiantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 62 p. preziumuotina vartotojo kaltė ir toks pažeidimas laikomas neteisėtu elektros energijos vartojimu, todėl įrodinėjimo pareiga dėl šios kaltės paneigimo tenka atsakovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1296/2000; 2005 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2005); 2) užtikrinti energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą privalėjo pats A. L. , kuris naudodamas elektros energiją, kai apskaitos prietaisai yra netvarkingi (Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97,4 p.), nepriklausomai nuo to ar jo kaltė dėl pačių pažeidimų nustatyta, elgėsi nepakankamai atidžiai ir rūpestingai, tuo sudarydamas sąlygas neapmokėti tiekėjui už gaunamą elektros energiją ir dėl tokio jo elgesio tiekėjui buvo padaryta žala. Jis pažeidė jam nustatytą pareigą užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo įrenginių tvarkingumą, tinkamą naudojimąsi jais ir pareigą nedelsiant informuoti ieškovą apie visus elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų gedimus, plombuojamų vietų plombų pažeidimus ar nutraukimus; 3) J. L. pažeidė jam nustatytą pareigą nutraukiant naudojimąsi elektros energija pranešti elektros tinklams, dėl ko tiekėjui buvo padaryta žala. J. L. pripažino, kad 2004 m. jis buvo skolingas ieškovui 2 000 Lt, todėl davė 1 000 Lt J. B. , kad šis sumažintų elektros skaitiklio rodmenis (t. 2, b. l. 53); 4) apeliantai nepagrįstai nurodė, jog remiantis CPK 163 str. 1 d. 3 p. pagrindu teismas turėjo sustabdyti bylą. Tik pasibaigus ikiteisminiam tyrimui ir kaltinamąjį aktą kartu su bylos medžiaga perdavus teismui (BPK 220 str. 1 d.) prasideda baudžiamosios bylos nagrinėjimas, nes ikiteisminiame tyrime atliekami veiksmai nelaikytini baudžiamosios bylos nagrinėjimu ir juos atlieka ne teismas (BPK 6 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2005).

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė apeliacinį skundą atmesti.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

11Lietuvos Respublikos CK 6.263 str. 1 d. nustato, jog kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Turtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 str. 2 d.). Atsakomybė atsiranda nesilaikant įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.).

12Lietuvos Respublikos CK 6.383 str. 1 d. nustatyta, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo – pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja pateikti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už pateiktą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo rėžimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 62 p. įtvirtinta, kad už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir(ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai arba nuomininkai.

13Teisėjų kolegija sprendžia, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas pagrįstai ieškinį patenkino bei konstatavo, kad atsakovai padarė pažeidimą, t. y. neteisėtai vartojo elektros energiją, dėl ko buvo padaryta žala ieškovui. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2006-03-08 elektros energijos vartojimo vietos (esančios ( - ) apžiūros metu buvo nustatytas elektros skaitiklio plombos suklastojimo faktas (atidarius apskaitos skydą nebuvo tiekėjo plombų, taip pat rastos suklastotos metrologinės patikros bei gamintojo plombos). Dalyvaujant atsakovui J. L. buvo surašytas ir jo pasirašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 003898 (t. 1, b. l. 2-4). Aplinkybes, jog ( - ) esančio elektros skaitiklio Nr. 0021717 korpusas buvo pažeistas, taip pat patvirtina 2007-09-28 ekspertizės aktas Nr. 11-2561(06), 11-266(07), kuriame nustatyta, kad skaitiklis yra be jungčių dėžutės dangtelio, plombos, kuriomis buvo užplombuotas skaitiklio gaubtas, po pirminio uždėjimo buvo pažeistos ir panaudotos pakartotinai, skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo pašaliniu įrankiu jėga priverstinai persukami, tai rodo ant būgnų dantukų užsifiksavę įbrėžimai, įspaudimai, plastiko sustūmimai, negremžimai, užvartos (t. 1, b. l. 86-91) bei neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto svarstymo komisijos posėdžio protokolas (t. 1, b. l. 5). Ieškovo prašoma priteisti žalos suma apskaičiuota pagal Elektros energijos suvartojimo apskaičiavimą už laikotarpį nuo 2005-03-08 iki 2006-03-08, vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių 96.5 p., pagal apžiūros metu rastų elektros imtuvų galią (t. 1, b. l. 6). Atsakovai žalos dydžio neginčijo.

14Apeliantai nepagrįstai nurodė, jog teismas privalėjo civilinę bylą sustabdyti CPK 163 str. 1 d. 3 p. pagrindu, kadangi atsakovus aptarnavo ieškovo darbuotojas J. B. , kuriam yra iškelta baudžiamoji byla, dėl elektros energijos apskaitos prietaisų klastojimo pas vartotojus. Lietuvos Respublikos CPK 163 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Nagrinėjamu atveju, apeliantai nurodė, kad dėl ieškovo buvusio darbuotojo J. B. galimai nusikalstamos veikos yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau byloje nėra pateikta duomenų, jog ikiteisminis tyrimas būtų baigtas ir baudžiamoji byla perduota nagrinėti į teismą, todėl sustabdyti bylos nėra pagrindo.

15Atmestinas kaip nepagrįstas apelianto argumatas, kad teismas visiškai nepasisakė ir nevertino 2003-01-31 elektros apskaitų inžinieriaus pareiginės instrukcijos 3.1.5, 3.1.9.2, 3.1.9.8, 3.1.14 p. nuostatų, dėl ko atsakovų naudai turėjo būti įvertintas faktas, kad jie negalėjo suklastoti tiekėjo plombų, o tuo labiau, neturėjo galimybės suklastoti gamyklinių ir metrologinių plombų. Apelianto nurodytos pareiginės instrukcijos nuostatos nustato inžinieriaus pareigas organizuoti įvadinių apskaitos skydų ir atvadų montavimą ir keitimą vartotojams (3.1.5 p.); tikrinti naujai jungiamų objektų apskaitos skydų, įvadų atitikimą normatyvinių aktų reikalavimams (3.1.9.2 p.); vykdyti elektros apskaitos prietaisų patikrinimą, planinį keitimą (3.1.9.8 p.); vykdyti turto apskaitą, panaudojimo kontrolę ir saugojimą (3.1.14 p.), tačiau nenumato vartotoją aptarnaujančio asmens atsakomybės už elektros prietaisų bei plombų apsaugą, priešingai CK 6.383 str. 1 d., Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 62 p. įtvirtinta, jog už elektros apskaitos prietaisų, įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą yra atsakingas būtent vartotojas. Taigi 2006-03-08 Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akte nustačius, jog apžiūros metu, atidarius apskaitos skydą nebuvo tiekėjo plombų (t. 1, b. l. 2) bei remiantis aukščiau nurodytomis nuostatomis, darytina išvada, jog už elektros apskaitos prietaisų, įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą yra atsakingi atsakovai.

16Taip pat atmestinas apeliacinio skundo argumentas, jog apeliantai negalėjo suklastoti tiekėjų plombų, o tuo labiau neturėjo galimybės suklastoti gamyklinių ir metrologinių plombų, kadangi 2006-03-08 apžiūros metu nustatyta ir Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akte užfiksuota, jog tikrinimo metu, atidarius apskaitos skydą, iš viso nebuvo tiekėjo plombų (t. 1, b. l. 2).

17Kiti apeliacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, neturintys įtakos priimto teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

18Vadovaujantis aukščiau nurodytomis teisės normomis, bei nustatytomis bylos aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 6 d. sprendimas, kuriuo teismas tenkino ieškovo ieškinį, teisėtas ir pagrįstas ir naikinti jo apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., 331 str.,

Nutarė

20Apeliacinį skundą atmesti.

21Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų solidariai 4 919,57 Lt... 5. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2008 m. kovo 6 d. sprendimu ieškinį... 6. Apeliaciniu skundu atsakovai A. L. ir J. L. teismo prašo Marijampolės rajono... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė apeliacinį skundą atmesti.... 9. Apeliacinis skundas atmestinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.263 str. 1 d. nustato, jog kiekvienas asmuo turi... 12. Lietuvos Respublikos CK 6.383 str. 1 d. nustatyta, kad pagal energijos (ar... 13. Teisėjų kolegija sprendžia, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas... 14. Apeliantai nepagrįstai nurodė, jog teismas privalėjo civilinę bylą... 15. Atmestinas kaip nepagrįstas apelianto argumatas, kad teismas visiškai... 16. Taip pat atmestinas apeliacinio skundo argumentas, jog apeliantai negalėjo... 17. Kiti apeliacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, neturintys... 18. Vadovaujantis aukščiau nurodytomis teisės normomis, bei nustatytomis bylos... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1... 20. Apeliacinį skundą atmesti.... 21. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 6 d. sprendimą palikti...