Byla B2-31-569/2017
Dėl įmonės veiklos pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios individualios įmonės „Comsis“ bankroto administratoriaus prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi individualiai įmonei (toliau – IĮ) „Comsis“ iškelta bankroto byla. Bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Genora“. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi bankrutuojanti IĮ „Comsis“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2016 m. gegužės 3 d. nutartimi likvidavimo procedūrų terminas pratęstas iki 2016 m. gruodžio 31 d. 2017 m. sausio 3 d. nutartimi likvidavimo procedūrų terminas pratęstas iki 2017 m. kovo 31 d.

3Bankrutavusios IĮ „Comsis“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Nurodė, kad įmonė turto neturi. Bankroto administratorius atliko visus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ). Kreditoriai priėmė nutarimą kreiptis į Šiaulių apygardos teismą dėl bankrutavusios IĮ „Comsis“ veiklos pabaigos.

4Prašymas tenkintinas.

5Vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

6Iš pateiktų duomenų matyti, kad 2017 m. balandžio 3 d. įvykęs bankrutavusios IĮ „Comsis“ kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą kreiptis į Šiaulių apygardos teismą dėl bankrutavusios IĮ „Comsis“ veiklos pabaigos. Bankroto administratorius nurodė, kad įmonė jokio turto neturi, todėl grąžinimo ar perdavimo aktai nesudaryti ir neteikiami. Teismui pateikta Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūros 2017-04-04 pažyma Nr. S-K-38, patvirtina, kad minėta institucija bankrutavusiai IĮ „Comsis“ pretenzijų neturi. Administratorius pateikė 2017-03-26 likvidacinį balansą, iš kurio matyti, kad įmonė turto neturi, liko nepatenkintų kreditorių finansinių reikalavimų 23 668,59 Eur sumai.

7Paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra visai užbaigtos. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos dar nėra pakankamo pagrindo, byloje nėra pateikta. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais, teismas

Nutarė

91. Patvirtinti nepatenkintų bankrutavusios IĮ „Comsis“ kreditorių ir jų kreditorinių reikalavimų sąrašą taip:

Eil. Nr.Kreditoriaus pavadinimasKreditorinis reikalavimas, Eur
1.VSDFV Šiaulių skyrius2 496,41
2.Lina Šimkuvienė351,72
3.UAB „Saulės spektras“438,02
4.UAB „Reikalavimas.LT“192,89
5.Vilius Dailidė1 090,71
6.UAB „Apsaugos komanda“235,03
7.UAB „Interinfo Lietuva“427,02
8.UAB „Šiaulių popierius“28,96
9.Danske bankas Lietuvos filialas16 589,45
10.UAB „Verslo media“288,70
11.UAB „Infomedia“68,93
12.UAB „ACC Distribution“1 460,75
 Viso nepatenkintų kreditorinių reikalavimų:23 668,59

102. Pripažinti, kad bankrutavusios IĮ „Comsis“, įmonės kodas 300642666, veikla pasibaigė.

113. Įpareigoti bankrutavusios IĮ „Comsis“ bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

12Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai