Byla 2A-1452-340/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Petro Jaržemskio,

2kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės, Andriaus Ignoto,

3rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo H. B. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovo H. B. ieškinį atsakovui G. K. dėl žemės sklypo ribų nustatymo,

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I.Ginčo esmė

6Ieškovas H. B. su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, kreipėsi į teismą ir prašė 1) pripažinti žemės sklypo planą, sudarytą UAB „Inverstatus“ 2010-03-15, kuriame H. B., nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ) r. sav., ( - ) sen., ( - ) k., SB „Vasara-2“, skypo Nr.2, kadastro Nr.( - ) riba pažymėta skaičiumu 1 (koordinatė X-6082341,10, koordinatė Y – 583122,94), bei skaičiumi 8 (koordinatė X-6082313,67, koordinatė Y-583120,97), teisingu; 2) pripažinti ieškovo H. B. teisę derinti žemės sklypo planą, sudarytą UAB „Inverstatus“ 2010-03-15, be atsakovo G. K., a.k( - ) sutikimo; 3) įpareigoti atsakovą G. K., pašalinti trukdymą ieškovui H. B., tinkamai naudotis žemės sklypu Nr.2, nugriaunant savavališkai H. B. sklype pastatytą metalinio tinklo tvorą.

7Nurodė, kad ieškovas 1995-04-04 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įgijo nuosavybės teise sklypą Nr.2, esantį ( - ) r., ( - ) sen., ( - ) k., SB „Vasara-2“, žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus. Siekiant patikslinti žemės sklypo ribas, ieškovo užsakymu UAB „Inverstatus“ parengė žemės sklypo kadastrinių matavimų bylą. Atliekant tikslius matavimus ieškovo ir atsakovo žemės sklypų riba buvo pamatuota pagal faktiškai sklypus skiriančią tvorą. Atsakovas matavimų metu savo pozicijos visiškai neišreiškė ir atsisakymo pasirašyti ribų paženklinimo aktą nemotyvavo, todėl ieškovui nebuvo žinomos atsakovo atsisakymo nustatyti ginčo ribą priežastys. Su ieškovu besiribojančio sklypo Nr.28 kadastro duomenys pilnai sutvarkyti, šio sklypo ribos įstatymų nustatyta tvarka yra pažymėtos kadastro žemėlapyje. Įvertinus tai, kad ieškovo sklypo ir sklypo Nr.28 riba yra nustatyta ir pažymėta kadastro žemėlapyje bei sklypo Nr.28 riba atitinka 1992-06-20 generaliniame plane pažymėtas ribas, ieškovo sklypas buvo pamatuotas 2010-03-15 dar kartą. Šie matavimai atlikti dalyvaujant abiems šalims, jų advokatams ir abiejų šalių matininkams. Kadangi šalys dėl bendros ribos nesutarė, sklypo ribų nustatymo aktas negalėjo būti surašytas. Atlikus matavimus 2010-03-15 paaiškėjo, kad atsakovo pastatyta metalinio tinklo tvora yra ieškovo žemėje. Pagal Sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. 4d. 2p, atskirti sodo sklypą nuo kaimyninio sklypo tvora (gyvatvore) galima tik esant rašytiniam susitarimui su kaimynu. Be suderinimo ji gali būti statoma savo žemės sklype ne arčiau kaip 2 metrai nuo kaimyninio sklypo ribos, jokio sutikimo ar susitarimo šalys nėra sudariusios. Atsakovo pastatyta tvora trukdo ieškovui pilnai įgyvendinti savo kaip žemės sklypo savininko teises, todėl atsakovas yra įpareigotinas nugriauti tvorą. Kadangi iki šiol konkreti ieškovo ir atsakovo žemės sklypų riba nėra nustatyta, dėl ribos yra tarp šalių kilęs ginčas, ieškovas prašo nustatyti jam priklausančio žemės sklypo ribas pagal 2010-03-15 parengtą sklypo planą. Pagal 2010-03-15 atliktus tikslius matavimus, ieškovo ir atsakovo žemės sklypų riba nustatyta perkeliant ją į atsakovo pusę. Kadangi atsakovas su tokia riba nesutiko, fiziškai nebuvo galimybės realizuoti įstatymuose nustatytą tvarką ir riboženkliais paženklinti nustatytą ribą, esančią atsakovo aptvertoje teritorijoje. Todėl mano, kad šiuo atveju žemės sklypų ribos paženklinimo-parodymo akto nebuvimas byloje yra formalus dėl atsakovo kaltės padarytas pažeidimas, kuris nėra kliūtis teismui nustatyti ribą remiantis ieškovo pateiktu žemės sklypo planu. Kadangi, remiantis 2002-12-30 LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr.522, patv. Taisyklių 29.8.4 p., reikalaujama atsakovo sutikimo dėl žemės sklypų ribos, kartu su reikalavimu nustatyti ribą, yra reiškiamas reikalavimas pripažinti ieškovo H. B. teisę derinti žemės sklypo planą be atsakovo G. K. sutikimo. Minėtų taisyklių 29.9 p. apibrėžia, kad kilus ginčui dėl žemės sklypo ribų, žemės sklypas ženklinamas tik po to, kai ginčas išsprendžiamas teismine tvarka.

8Atsakovas G. K. su ieškiiu nesutiko, pateikė priešieškinį, kuriuo prašė nustatyti, kad žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), ir kuris priklauso G. K., a.k. ( - ), nuosavybės teise ribos yra nužymėtos UAB „Avalda“ 2010-01-01 parengtame žemės sklypo plane M 1:500 ir kuris koordinačių sistemoje LKS-94 pažymėtas: 1 taškas X 6082340.58 Y 583101.25, 2 taškas X 6082340.85 Y 583124.20, 3 taškas X 6082314.52 Y 583123.16, 4 taškas X 6082287.76 Y 583122.11, 5 taškas X 6082290.29 Y 583098.88, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Nurodė, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso žemės sklypas su statiniais, esantis SB „Vasara-2“, sklypo Nr.2A (kadastr. Nr.( - ), unikal.Nr. ( - ), ( - ) k., ( - ) sen., Vilniaus r. Kadangi ieškovas patikslintu ieškiniu prašo nustatyti savo sklypo ribą, todėl byloje yra tikslinga nustatyti ir ieškovo ginčijamo sklypo ribą. Ginčo sklypus, dar dalinant sodus, žymėjo vandentiekio vamzdis, kuris yra išlikęs iki šios dienos. Prie sodų sklypų ribas skiriančio vandentiekio vamzdžio, iš kurio bendrai gauna vandenį, yra prisijungę kaimyninių sodų sodininkai. Vamzdžiui skiriant sodus, išnyksta ir servituto nustatymo problema, kadangi pagal su ieškiniu pateiktą žemės sklypo planą, papildomai būtų reikalinga nustatyti servitutą priešieškovo naudai naudotis minėtu vandentiekio vamzdžiu. Tokia žemės sklypo riba buvo nusistovėjusi ilgą laiką ir istoriškai, taip pat analogišką situaciją aptarė ir senieji planavimo dokumentai. Atsakovo G. K. atsiliepime į ieškinį (b.l.84-85) nurodytos iš esmės analogiškos aplinkybės.

10Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos atsiliepimuose į ieškovo patikslintą ieškinį (b.l.80-81) ir į priešieškinį (b.l.139-140), nurodė, kad 2008-01-31 žemės sklypų ribų paženklinimo-parodymo akto 5 p. yra pažymėta, kad gretimo sklypo savininkas G. K. atsisakė pasirašyti nenurodydamas tokio atsisakymo priežasties. Kadangi sklypo paženklinimo metu nebuvo pareikšta jokių pretenzijų ar pastabų, gretimo sklypo savininkas nenurodė atsisakymo pasirašyti priežasčių, kadastrinius matavimus atliekantis asmuo (vykdytojas), neturėjo ir neturi galimybės išnagrinėti esamos situacijos ir spręsti tarp šalių kilusio ginčo, todėl tokį ginčą nagrinėja teismas ir gali patvirtinti gretimų sklypų ribas. Atsakovo pateiktame žemės sklypo paženklinimo-parodymo akte nėra ieškovo H. B. parašų, taip pat nėra kadastrinius matavimus atlikusio asmens įrašo apie atsisakymą pasirašyti ir atsisakymo pasirašyti priežasčių. Pagal ieškovo pateiktą planą, palyginus jį su atsakovo planu, bendra riba nesutampa, todėl vadovaujantis Civilinio kodekso 4.45 str., tokį ginčą nagrinėja teismas.

11Tretysis asmuo SB „Vasara-2“ atsiliepimo nepateikė.

12Tretysis asmuo P. A. parodė, kad sklypą jis įsigijo 1988 metais, jį privatizavo 1993 metais, kai privatizavo sklypą jo kaimynu dar nebuvo B.. Jo sklypo kadastriniai matavimai atlikti 2008 metais, nustatant sklypo ribas dalyvavo B., jokių pretenzijų nereiškė. Kad riba tarp ieškovo ir atsakovo sklypų buvo laikomas vamzdis jam nebuvo žinoma, pirmą kartą girdi, kad vamzdis turi kažkokią reikšmę nustatant sklypo ribas.

13II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

14Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimu ieškinys patenkintas, priešieškinys atmestas. Žemės sklypo planas, sudarytas UAB „Inverstatus“ 2010-03-15, kuriame H. B., nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., ( - ) sen., ( - ) k., SB „Vasara-2“, skypo Nr.2, kadastro Nr. ( - ) riba pažymėta skaičiumu 1 (koordinatė X-6082341,10, koordinatė Y – 583122,94), bei skaičiumi 8 (koordinatė X-6082313,67, koordinatė Y-583120,97), pripažintas teisingu; Pripažinta ieškovo H. B. teisė derinti žemės sklypo planą, sudarytą UAB „Inverstatus“ 2010-03-15, be atsakovo G. K., a.k( - ) sutikimo; Atsakovas G. K. įpareigotas pašalinti trukdymą ieškovui H. B. tinkamai naudotis žemės sklypu Nr.2, nugriaunant savavališkai H. B. sklype pastatytą metalinio tinklo tvorą; Iš atsakovo G. K., ieškovo H. B. naudai priteista 4652 Lt bylinėjimosi išlaidų; Iš atsakovo G. K.,valstybės naudai priteista 17,99 Lt pašto išlaidų valstybei.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

16Atsakovas G. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimą ir patenkinti patikslintą atsakovo ieškinį bei nustatyti, kad žemės sklypas (kadastrinis Nr. 4170/2002:0254 ir kuris priklauso G. K. nuosavybės teise ribos yra nužymėtos UAB ,,Valda“ (licenzijos Nr. G-541-871) 2010 m. sausio 1 d. parengtame žemės sklypo plane M 1:500 ir kuris koordinačių sistemoje LKS-94 pažymėtas 1taškas X6082340.58 Y583101.25, 2 taškas X6082340.58 Y583124.20, 3 taškas X6082314.52 Y583123.16, 4 taškas 6082287.76Y583122.11,5 taškas X6082290.29 Y 583098.88; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

17Ieškovas H. B. Vilniaus apygardos teismui 2011 m. liepos 25 d. pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešame registre, uždraudžiant atsakovui G. K. perleisti nuosavybės teisę į žemės sklypą, esantį Vilniaus rajono, sav., ( - ) seniūnijoje, ( - ) kaime SB ,,Vasara-2“, sklypo Nr. 2A, kadastrinis Nr. ( - ); laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nagrinėti nepranešus.

18Nurodo, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovas nekėlė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo, tačiau atsakovui pateikus apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimo paaiškėjo, kad atsakovas rengiasi žemės sklypą esantį Vilniaus r. sav., ( - ) sen., ( - ) k., SB „Vasara-2“, kadastrinis Nr. ( - ) parduoti. Atsakovas taip pat pat paaiškino, kad nesibaigęs teisinis ginčas tarp šalių jam nieko nereiškia ir niekas nėra uždraudęs vykdyti atsakovui nuosavybės teise priklausiančio žemės sklypo pardavimo. Ieškovo manymu perleidus žemės sklypą tretiesiems asmenims teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu, nes perlaidžiant žemės skypą atsakovas gali nuslėpti bylinėjimosi faktą, nes viešajams registre nėra jokių duomenų apie šalių ginčą. Be to, teismo sprendimas neįtraukto į bylą asmens atžvilgiu (atsakovo žemės pirkėjo) atžvilgiu negali būti laikomas teisėtu, todėl tarp ieškovo ir naujojo žemės sklypo savininko gali kilti teisiniai ginčai ateityje. Taip pat nurodo, kad netaikant laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo dalis kuria ieškovui suteikiama teisė derinti teismui pateiktą žemės sklypo planą be atsakovo G. K. sutikimo, visiškai netektų prasmės, nes derinant žemės sklpo savininko planą reikalingas gretimo sklypo savininko sutikimas (pardavus žmės skypą trečiojo asmens).

19Prašymas tenkintinas.

20Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovo prašyme nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad ieškovo H. B. prašyme pateikti argumentai sudaro pagrindą vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 144-145 straipsnio nuostatomis taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

21Civilinio proceso kodekso 6 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar ginčijama subjektinė teisė bus apginta tik tada, kai teismo sprendimas (šiuo atveju- šalių susitarimu ginčas sprendžiamas arbitražo teisme), kuriuo patenkintas ieškinys, bus pilnai įvykdytas. Tuo tikslu įstatymų leidėjas CPK 144-152 straipsniuose įtvirtino laikinųjų apsaugos priemonių institutą.

22Pagal Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje šiame skirsnyje nustatyta tvarka. Taigi įstatymas teismui suteikia teisę spręsti, ar būtina imtis civilinėje byloje laikinųjų apsaugos priemonių, taip pat teisę spręsti dėl būtinų konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių masto.

23Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tokios, kurios užkirstų galimybę išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo. Be to, taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama reali grėsmė ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Taikant laikinąsias apsaugos priemones taip pat turi būti įvertintas jų tikslingumas, t. y. jos turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą.

24Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar kelias priemonių dėl atsakovui priklausančio turto (kilnojamojo, nekilnojamojo, lėšų, turtinių teisių) nuosavybės teisių apribojimų ir kitų įpareigojimų, draudimų ar veiksmų sustabdymo, kuriais siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimo arba pasidarymo nebeįmanomu. Taigi laikinosios apsaugos priemonės yra atsakovui ar jo turtui teismo taikomos procesinės priemonės, kuriomis nesprendžiamas tarp šalių kilęs materialusis teisinis ginčas, o tik imamasi įstatymuose nustatytų priemonių, kad ateityje, šalių ginčą išsprendus, būtų neapsunkintas ir apskritai būtų įmanomas priimto sprendimo įgyvendinimas, t. y. įvykdymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-02-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010).

25Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti žemės sklypo planą, sudarytą UAB „Inverstatus“ 2010-03-15, kuriame H. B., nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., ( - ) sen., ( - ) k., SB „Vasara-2“, skypo Nr.2, kadastro Nr. ( - ) riba pažymėta skaičiumu 1 (koordinatė X-6082341,10, koordinatė Y – 583122,94), bei skaičiumi 8 (koordinatė X-6082313,67, koordinatė Y-583120,97), teisingu; 2) pripažinti ieškovo teisę derinti žemės sklypo planą, sudarytą UAB „Inverstatus“ 2010-03-15, be atsakovo sutikimo; 3) įpareigoti atsakovą, pašalinti trukdymą ieškovui H. B., tinkamai naudotis žemės sklypu Nr.2, nugriaunant savavališkai H. B. sklype pastatytą metalinio tinklo tvorą. Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimu ieškinys patenkintas visiškai.

26Ieškovas prašo taikyti laikinčją apsaugos priemonę – įrašą viešajame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo (CPK 145 str. 1 d. 2 p.).

27Remiantis Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio antrąja dalimi, laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principais. Šie principai reiškia, jog laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos taip, jog maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, bet kartu nesukeltų atsakovui nuostolių, arba šie nuostoliai būtų minimalūs. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia tam tikrus nepatogumus ar ribojimus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų atsakovo teisių daugiau, negu būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti.

28Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir ieškovo reikalavimus, bei teismo sprendimu patenkintus ieškovo reikalavimus lieka nepaneigta aplinkybė, kad atsakovas gali imtis veiksmų kuriais sieks trečiajam asmeniui perleisti žemės sklypą Vilniaus rajono, sav., ( - ) seniūnijoje, ( - ) kaime SB ,,Vasara-2“, sklypo Nr. 2A, kadastrinis Nr. ( - ). Tokiu atveju gali susiklostyti teisinė situacija, kai teismo sprendimu nustačius atsakovui įpareigojimus: pakeisti skypo ribas, pripažinti teisę ieškovui be atsakovo sutikimo derinti žemės skypo planą, bei pašalinti trukdymą ieškovui tinkamai naudotis žemės sklypu Nr. 2 nugriaunant savavališkai atsakovo pastatytą metalinio tinklo tvora jo vykdymas gali būti apunkintas, nes pasikeitus atsakovo žemės skypo savininkui, naujas žemės skypo savininkas gali nesutikti su ieškovo reikalavimu pašalinti buvusiojo savininko (atsakovo G. K.) galimai padarytus pažeidimus, kas gali sudaryti prielaidas tolimesniam šalių bylinėjimuisi ir neleisti pasiekti teismo sprendimu siekiamų tikslų, teisinėmis priemonėmis sureguliuoti šiuo metu nagrinėjamo ginčo tarp šalių ir ginčą išspręsti, nes teismo sprendimas įpareigoja jo laikytis tik konkrečioje byloje dalyvavusius asmenis ir jiems sukuria atitinkamas teises ir pareigas, todėl teisėjų kolegija sutinka su ieškovo argumentu, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovui galimai perleidus trečiajam asmeniui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu.

29Esant nurodytiems argumentas teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikytinos laikinosios apsaugos priemonės - įrašas viešajame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo.

30Minėtų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas spręstinas, neinformuojant apie tai atsakovo, kadangi ieškinio suma yra didelė, todėl atsakovas gali imtis tyčinių veiksmų kuriais gali siekti apsunkinti teismo sprendimo vykdymą ar net padaryti jį neįmanomu.

31Vadovaudamasis išdėstytais teiginiais bei LR CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 1 p., 3 p., 148 str. 1 d., 151 str., 290 str. 1 d., 291 str.1 d., teisėjų kolegija

Nutarė

32Ieškovo H. B. a.k. ( - ) prašymą patenkinti.

33Taikyti laikinąją apsaugos priemonę – įrašą viešame registre, uždraudžiant atsakovui G. K. a.k. ( - ) perleisti nuosavybės teisę į žemės sklypą, esantį Vilniaus rajono, sav., ( - ) seniūnijoje, ( - ) kaime SB ,,Vasara-2“, sklypo Nr. 2A, kadastrinis Nr. ( - ), tretiesiems asmenims.

34Nutartį nusiųsti VĮ ,,Registrų centras“, ieškovui, atsakovui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės, Andriaus Ignoto,... 3. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo H. B. prašymą dėl... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I.Ginčo esmė... 6. Ieškovas H. B. su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, kreipėsi į teismą ir... 7. Nurodė, kad ieškovas 1995-04-04 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įgijo... 8. Atsakovas G. K. su ieškiiu nesutiko, pateikė priešieškinį, kuriuo prašė... 9. Nurodė, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso žemės sklypas su... 10. Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos... 11. Tretysis asmuo SB „Vasara-2“ atsiliepimo nepateikė.... 12. Tretysis asmuo P. A. parodė, kad sklypą jis įsigijo 1988 metais, jį... 13. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 14. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimu ieškinys... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 16. Atsakovas G. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės... 17. Ieškovas H. B. Vilniaus apygardos teismui 2011 m. liepos 25 d. pateikė... 18. Nurodo, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovas nekėlė laikinųjų apsaugos... 19. Prašymas tenkintinas.... 20. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovo... 21. Civilinio proceso kodekso 6 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas... 22. Pagal Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių... 23. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria... 24. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog laikinosios apsaugos priemonės yra... 25. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti... 26. Ieškovas prašo taikyti laikinčją apsaugos priemonę – įrašą viešajame... 27. Remiantis Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio antrąja dalimi, laikinosios... 28. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir ieškovo... 29. Esant nurodytiems argumentas teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo... 30. Minėtų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas spręstinas,... 31. Vadovaudamasis išdėstytais teiginiais bei LR CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d.... 32. Ieškovo H. B. a.k. ( - ) prašymą patenkinti.... 33. Taikyti laikinąją apsaugos priemonę – įrašą viešame registre,... 34. Nutartį nusiųsti VĮ ,,Registrų centras“, ieškovui, atsakovui....