Byla e2-934-1012/2018
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir atsakovo UAB „Sweco Lietuva“ priešieškinį ieškovui BĮ Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė,

2sekretoriaujant I. Z., M. V., D. R., V. M.

3dalyvaujant ieškovo BĮ „Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros NVSPL“ atstovei advokatei N. P.,

4atsakovo UAB „Sweco Lietuva“ atstovui advokatui R. V., liudytojam Irmantui G. G., D. B., M. S., T. P. ir D. A.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BĮ Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos ieškinį atsakovei UAB „Sweco Lietuva“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir atsakovo UAB „Sweco Lietuva“ priešieškinį ieškovui BĮ Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai dėl žalos atlyginimo.

6Teismas

Nustatė

7Ieškovas BĮ „Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros NVSPL“ (toliau - NVSPL) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Sweco Lietuva“ 2 283,42 Eur skolos, 70,96 Eur delspinigių, 8 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad BĮ „Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija“ ir UAB „Sweco Hidroprojektas” (dabartinė UAB „Sweco Lietuva”) 2015 m. gruodžio 16 d. sudarė Laboratorinių tyrimų sutartį Nr. ST- PS-1-322/15395 (toliau - Sutartis). Teigė, kad atsakovas pateikė užsakymus 2016-07-01 Nr. Kl-650, 2016-07-01 Nr. Kl-649 ir 2016-07-07 Nr. Kl-662 laboratorinių tyrimų atlikimui. NVSPL atliko laboratorinius tyrimus pagal užsakovo raštiškus užsakymus, parengė tyrimų protokolus ir juos perdavė užsakovo atsakingam asmeniui. Paslaugų gavėjui UAB “Sweco Lietuva” buvo išrašytos sąskaitos faktūros: 2016- 07-01 sąskaita faktūra serija VGL-NL Nr. 2189 76,70 Eur sumai už 10 vnt. parazitologinių tyrimų atlikimą; 2016-07-26 sąskaita faktūra serija VŽA-NL Nr. 8293 122,80 Eur sumai už 20 vnt. mikrobiologinių tyrimų atlikimą; 2016-07-28 sąskaita faktūra serija VŽA-NL Nr. 8331 2083,92 Eur sumai už 38 vnt. cheminių tyrimų atlikimą. Atsakovas Sutarties 7 punkte įsipareigojo apmokėti už atliktus laboratorinius tyrimus per 15 (penkiolika) dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Ieškovo teigimu, sutartyje nustatytu laiku atsakovas nesumokėjo už atliktus laboratorinius tyrimus. Iš viso, ieškovo paskaičiavimu, atsakovas laiku nesumokėjo pagal Sutartį 2283,42 Eur. Sutarties 11 punkte skolininkas įsipareigojo mokėti kreditoriui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

8Teisme gautas atsakovo UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepimas į ieškovo ieškinį, kuriuo prašoma ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodoma, kad dėl ieškovo kaltės atsakovas patyrė 3 825 Eur nuostolių, kuriuos įskaitė į NVSPL 2 283,32 Eur reikalavimą atsakovui pagal 2016-07-01 sąskaitą- faktūrą VGL-NL Nr.2189, 2016-07-26 sąskaitą-faktūrą VŽA-NL Nr.8293, 2016-07-28 sąskaitą-faktūrą VŽA-NL Nr. 8331, išrašytas pagal Sutartį, NVSPL liekant skolingai atsakovui 1 541,68 Eur nuostolių atlyginimo. Dėl to teigia, kad nebėra skolingas ieškovui pagal ieškinį. Atsakovas nurodė, kad 2015 m. rugsėjo 30 d. UAB „Sweco Hidroprojektas“, kurios teises ir pareigas vėliau perėmė atsakovas, su NVSPL pasirašė ketinimų protokolą, kuriuo, atsižvelgiant į tai, jog atsakovas dalyvauja VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (toliau - Direkcija) atliekamame atvirame konkurse „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimai“ ir laimėjimo atveju ketina pasirašyti paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį su Direkcija, šalys susitarė, jog grunto cheminio užterštumo bei biologiniai tyrimai bus atliekami kainomis, terminais bei sąlygomis, numatytomis šalių pasirašomoje sutartyje dėl subrangos darbų atlikimo (toliau - Ketinimų protokolas). 2015 m. lapkričio 18 d. atsakovas su Direkcija viešųjų pirkimų būdu sudarė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimų atlikimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr.34-2015-504, kuria įsipareigojo, vadovaudamasi Direkcijos patvirtinta technine užduotimi, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, kitais normatyviniais dokumentais, atlikti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimus (toliau - Sutartis su Direkcija). Nurodė, kad 2015 m. gruodžio 16 d. atsakovas su NVSPL sudarė laboratorinių tyrimų sutartį Nr. ST-PS-1- 322/15395. Vykdant Sutartį su direkcija 2015 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. UD-10.1.9.-4344 Dėl grunto tyrimų atlikimo, 2015 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. UD-10.1.9.-4395 Dėl grunto tyrimų atlikimo ir 2016 m. vasario 10 d. raštu Nr. UD-10.1.9.-514 Dėl grunto tyrimų atlikimo, Direkcija paprašė atsakovo paimti grunto mėginius ir atlikti tyrimus. Atsakovas, vykdydama Sutartį su direkcija, paėmė grunto mėginius ir, remiantis Sutartimi, 2015 m. gruodžio 17 d. raštu Nr.7-1523, bei 2016 m. vasario 26 d. raštu Nr. Kl-181 kreipėsi į NVSPL prašydama ištirti šiuos grunto mėginius. Atsakovas 2016 m. vasario 9 d. raštu Nr. Kl-115 pateikė Direkcijai apibendrintus grunto tyrimų rezultatus pagal Direkcijos 2015 m. lapkričio 30 d. ir 2015 m. gruodžio 3 d. paraiškas (raštus) dėl grunto tyrimų atlikimo. Atsakovas 2016 m. kovo 29 d. pateikė Direkcijai apibendrintus grunto tyrimų rezultatus pagal Direkcijos 2016 m. vasario 10 d. paraišką (raštą) dėl grunto tyrimų atlikimo. Atsakovo nurodyta, kad 2016 m. gegužės 16 d. elektroniniu paštu Direkcija informavo, jog pagal Sutartį su direkcija paskaičiavo 6 885 Eur delspinigių už pavėluotai pateiktus grunto tyrimų rezultatus. 2016 m. gegužės 30 d. Direkcija raštu Nr. UD-7.3.65-2088 pateikė atsakovui delspinigių sąskaitą Nr.2016026 6 885 Eur sumai ir paprašė ją apmokėti iki 2016 m. birželio 6 d. 2016 m. rugpjūčio 3 d. mokėjimo nurodymu Direkcija įskaitė atsakovui paskaičiuotus delspinigius į Direkcijos pagal Sutartį su direkcija atsakovui mokėtinas pinigų sumas. 2016 m. rugsėjo 1 d. raštu Nr. Kl-861 dėl nuostolių atlyginimo atsakovas informavo NVSPL, jog dėl pavėluotai suteiktų paslaugų pagal Sutartį, jis patyrė 3 825 Eur žalos (nuostolių), todėl dalinai įskaito 3 825 Eur reikalavimą NVSPL dėl nuostolių atlyginimo į NVSPL 2 283,32 Eur reikalavimą atsakovui pagal 2016-07-01 sąskaitą- faktūrą VGL-NL Nr.2189, 2016-07-26 sąskaitą-faktūrą VŽA-NL Nr.8293, 2016-07-28 sąskaitą-faktūrą VŽA-NL Nr. 8331, išrašytas pagal Sutartį, NVSPL liekant skolingai atsakovui 1 541,68 Eur nuostolių atlyginimo, bei pareikalavo padengti 1 541,68 Eur dydžio patirtus nuostolius. 2016 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. S-513 NVSPL atsisakė sumokėti 1 541,68 Eur nuostolių atlyginimo. 2016 m. rugsėjo 29 d. raštu Nr. Kl-978 atsakovas dar kartą informavo NVSPL, jog dalinai įskaito 3 825 Eur reikalavimą NVSPL dėl nuostolių atlyginimo į NVSPL 2 283,32 Eur reikalavimą atsakovui, NVSPL liekant skolingai atsakovui 1 541,68 Eur nuostolių atlyginimo, bei pareikalavo padengti 1 541,68 Eur dydžio nuostolius. 2016 m. spalio 19 d. raštu Nr. S-569 NVSPL atsisakė sumokėti 1 541,68 Eur nuostolių atlyginimo.

9Teisme gautas ieškovo dublikas, kuriuo ieškovas prašo ieškinį tenkinti pilna apimtimi. Dublike papildomai nurodyta, kad Sutarties sudarymo metu atsakovas neinformavo, kad jau yra gauti Direkcijos 2015-11-30 ir 2015-12-03 užsakymai dėl grunto tyrimų atlikimo. Jau sekančią dieną po Sutarties pasirašymo UAB „Sweco Hidroprojektas” surašė prašymą Nr. 7-1523 ištirti 14 mėginių, kurį NVSPL gavo 2015-12-18 (Užsakymas I). Paaiškino, kad pagal Užsakymą I atliktų laboratorinių tyrimų protokolų pateikimo terminas buvo 2016-01-07 (15 d. nuo 2015-12-18 plius 3 darbo dienos), tačiau protokolų ieškovas pateikti negalėjo, nes paaiškėjo, kad nuo 2016-01-04 UAB „Sweco Hidroprojektas” yra išregistruotas iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro ir kaip įmonė neegzistuoja. Tik 2016-01-06 raštu Nr. V 1-24 (jau po atsakovo įmonės išregistravimo) atsakovas pranešė dėl reorganizavimo, kad nuo 2016-01-04 visas reorganizuotų bendrovių turtas, teisės bei pareigos, taip pat reorganizuotų bendrovių teisės bei pareigos pagal sandorius perėjo po reorganizavimo veiklą tęsiančiai UAB „Sweco Lietuva”. Nurodė, kad 2016-01-07 NVSPL pateikė UAB „Sweco Lietuva” išankstinę (avansinę) sąskaitą Nr. VILN 6 dėl polichlorintų bifenilų tyrimų (14 vnt.) apmokėjimo 767,76 Eur sumai. UAB „Sweco Lietuva” 2016-01-12 mokėjimo nurodymu Nr. 26729 apmokėjo išankstinę sąskaitą. Jokių pretenzijų dėl tyrimų atlikimo terminų nebuvo pateikta. NVSPL pakartotinai atliko pateiktų mėginių tyrimus. Kadangi mėginiai buvo užteršti priemaišomis, buvo reikalingi ir papildomi tyrimai rezultatams patvirtinti/patikslinti, kaip tai numatyta Sutarties 6 punkte. Kadangi tyrimai buvo atlikti optimaliausiais terminais atsižvelgiant į tyrimų metodikas, o tokių terminų Sutartis neapibrėžia, ieškovas, 2016-01-27 pateikdamas tyrimų protokolus, Sutarties nepažeidė. Ieškovas net ir atlikęs mėginių tyrimus pagal 2015-12-17 užsakymą negalėjo suformuoti tyrimų protokolų ir jų pateikti užsakovui UAB „Sweco Hidroprojektas”, nes tokia įmonė nuo 2016-01-04 jau neegzistavo. Tik gavus informaciją apie atliktą reorganizavimą ir užsakovo teises ir pareigas perėmusį juridinį asmenį, ieškovas iš naujo privalėjo atlikti tų pačių mėginių tyrimus pateiktuose tyrimų užsakymuose pakeitus užsakovo duomenis. Užsakymu I pateiktų mėginių tyrimai buvo atliekami chromatografu. Ištyrus paruoštus dumblo mėginius ir paruošus kalibracinę kreivę, dėl dumblo mėginių priemaišų buvo užteršta chromatografo kolonėlė, dėl to buvo atliekamos papildomos mėginių skiedimo ir valymo nuo priemaišų tetrabutilamonio hidrogensulfito reagentu procedūros, chromatografas valomas heksano injekcijomis (chromatografo ataskaitos Nr. 001-009). Todėl ieškovas pagrįstai vadovavosi Sutarties 6 punktu ir papildomus tyrimus atliko optimaliausiais terminais, atsižvelgiant į tyrimų metodikas. Kadangi duomenys apie naują užsakovą buvo gauti 2016-01-06, laikytina, kad naujas užsakovas prašymą dėl tyrimų atlikimo patvirtino 2016-01-06, 15 dienų terminas tyrimų atlikimui suėjo 2016-01-21, o dar per 3 darbo dienas po tyrimų atlikimo (iki 2016-01-26) turėjo būti perduoti parengti tyrimų protokolai. Ieškovas Sutarties nepažeidė, ją vykdė sąžiningai ir rūpestingai, ekonomiškiausiu abiems Sutarties šalims būdu. Atkreipė dėmesį, kad atsakovo į bylą pateiktas UAB „Sweco Lietuva” 2016-02-09 raštas N r. K1-1 15 adresuotas VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai” patvirtina, kad atsakovas, 2016-01-27 gavęs iš ieškovo tyrimų protokolus, juos Direkcijai pateikė tik 2016-02-10. Iš minėto dokumento taip pat matyti, kad be atsakovo atliktų tyrimų pagal tuos pačius Direkcijos užsakymus buvo vykdomi ir kitokie tyrimai - grunto tyrimai pagal cheminį užterštumą tributikakavo junginiais, naftos produktų analizė, sunkiųjų metalų analizė, už kuriuos ieškovas nėra atsakingas. Pažymėtina, kad ieškovas nėra sutarties su Direkcija šalis, ir jam nebuvo žinomos atsakovo su Direkcija sudarytos sutarties sąlygos, taip pat ieškovui nebuvo žinoma, kada Direkcija pateikė užsakymus atsakovui.

10UAB „Sweco Lietuva” 2016-02-26 pateikė užsakymą Nr. K1-181 ištirti 35 mėginius (Užsakymas 2). Dėl Užsakymo 2 įvykdymo 2016-02-26 atsakovas ieškovui pristatė 35 mėginius. Siunta su mėginiais buvo pristatyta ieškovui penktadienį 12.04 val, kai iki šios darbo dienos pabaigos buvo likę 3 darbo valandos. Tyrimų atlikimo 15 dienų terminas suėjo 2016-03-14, o iki 2016-03-17 turėjo būti pateikti tyrimų protokolai. Tyrimų protokolai buvo pateikti 2016-03-22, nes dėl didelės mėginių apimties buvo būtina atlikti papildomus tyrimus rezultatams patvirtinti/patikslinti, kurie buvo atlikti optimaliausiais terminais atsižvelgiant į tyrimų metodikas (Sutarties 6 punktas). Mėginiai dėl didelės apimties buvo padalinti į dvi partijas (17 ir 18 mėginių). Antros partijos mėginių išvalymui valymo kolonėlė buvo pildoma aliuminio oksido tirpalu. Vėliau paruošti mėginiai papildomai nuo priemaišų buvo valomi tetrabutilamonio hidrogensulfito reagentu. Atliekant didelio mėginių skaičiaus tyrimus turėjo būti atliekami papildomi chromatografiniai kalibracinių taškų tyrimai. 2016-03-16 sudaryta nauja kalibracinė kreivė antrosios mėginių partijos ištyrimui (ataskaitos PCB (7)). Tyrimai atlikti 2016-03-18, papildomai kartojant kalibracinių taškų injekcijas. Visi atlikti papildomi veiksmai buvo būtini užtikrinti laboratorinių tyrimų bei gautų rezultatų tikslumą, objektyvumą ir patikimumą pagal patvirtintas tyrimų metodikas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovas daro išvadą, kad atsakovas visiškai nepagrindė ieškovo neteisėtų veiksmų vykdant Užsakymų 1 ir Užsakymų 2 kaip civilinės atsakomybės sąlygos. Direkcija 2016-05-16 elektroniniame laiške prašė atsakovo informuoti, jei yra priežasčių, dėl kurių vėlavimai buvo ne dėl atsakovo kaltės, iki 2016-05-17. Atsakovas nepateikė ieškovui jokių prašymų paaiškinti priežastis, dėl kurių pailgėjo Užsakymo 1 ir Užsakymo 2 įvykdymo terminai, nors Direkcijai galėjo pateikti įrodymus ir pagrindimus apie objektyvių aplinkybių susidarymą, dėl kurių buvo praleistas terminas. Jei atsakovas paaiškinimus būtų pateikęs, delspinigiai nebūtų buvę priskaičiuoti. Tokiu būdu, būtent atsakovo neveikimas lėmė atsakovo nurodomų nuostolių atsiradimą. Šiuo atveju, dėl priskaičiuotų 3825 Eur delspinigių yra atsakingas pats atsakovas. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad visiškai nepagrįstai atsakovas ieškovui du kartus priskaičiuoja tuos pačius delspinigius už 20 dienų pagal Direkcijos užsakymus, nors ieškovas 2015-12-18 iš atsakovo gavo tik vieną Užsakymą I, kurio protokolai atsakovui (po reorganizacijos) buvo išsiųsti 2016-01-27. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad ieškovas yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš valstybės biudžeto lėšų. Ieškovas nėra verslininkas ir pelno siekiantis juridinis asmuo, nes Sutarties 8 punkte numatyta, kad už tyrimus mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. Lapkričio 8 d. Įsakymu Nr.373 “Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo”. Taip pat nėra priežastinio ryšio tarp Užsakymo 1 ir Užsakymo 2 įvykdymo terminų praleidimo ir atsakovo nurodomų nuostolių. Priežastinį ryšį su atsakovo nurodomais nuostoliais nutraukia ir paties atsakovo neveikimas vykdant sutartį su Direkcija, dėl ko ir buvo atsakovui priskaičiuoti delspinigiai, už kuriuos ieškovas nėra atsakingas ir kurių priskaičiavimo nenumato Sutarties sąlygos. Pažymėjo, kad atsakovo 2016-09-01 raštą Nr. K1-861 „Dėl nuostolių atlyginimo” ieškovas gavo tik 2016-09-05. Kartu su šiuo raštu atsakovas nepateikė jokio apskaitos dokumento, kurio pagrindu atsakovo buhalterinėje apskaitoje įregistruotas 3825,00 Eur reikalavimas NVSPL ir nenustatė nurodytų nuostolių apmokėjimo termino. Atsakovas iki 2016-09-05 nebuvo pateikęs jokių pretenzijų ieškovui dėl galimų delspinigių ir nuostolių, nėra išrašęs jokio apskaitos dokumento (sąskaitos) apie reiškiamo 3825,00 Eur reikalavimo įregistravimą atsakovo buhalterinėje apskaitoje.

11Teisme gautas atsakovo triplikas, kuriuo atsakovas prašo ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Triplike atsakovas papildomai nurodė, kad 2016 m. sausio 6 d. raštu atsakovas informavo NVSPL apie reorganizavimą (prašymas išregistruoti UAB „Sweco hidroprojektas“ iš juridinių asmenų registro Juridinių asmenų registre buvo registruotas 2016 m. sausio 4 d.). Sutarties 26 punkte numatytas 3 kalendorinių dienų terminas informuoti kitą šalį apie rekvizitų ir kitų duomenų pasikeitimus. Atitinkamai, atsakovas, 2016 m. sausio 6 d. pateikęs NVSPL informaciją apie reorganizavimą, šio termino nepažeidė (pateikė per 2 dienas nuo išregistravimo). Pažymėjo, jog Sutartyje nėra numatyta, jog pasikeitus užsakovo duomenims privaloma iš naujo atlikti pateiktų mėginių tyrimus, bei tai, jog pasikeitus užsakovo duomenims Sutarties 5 punkte nurodytas tyrimų atlikimo terminas skaičiuojamas iš naujo. Kaip matyti iš cheminių tyrimų protokolų, tyrimai buvo atliekami 2016 m. sausio 12 d. - 2016 m. sausio 27 d. laikotarpiu, t.y., praėjus 6 dienoms nuo informacijos gavimo apie atsakovo reorganizaciją (2016 m. sausio 6 d.). Dubliko teiginys, jog grunto mėginiai buvo užteršti priemaišomis, todėl tyrimo rezultatų patikslinimui reikėjo atlikti papildomus tyrimo veiksmus, atsakovo teigimu, yra visiškai nepagrįsti. NVSPL nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovo tyrimams pristatyti mėginiai buvo užteršti priemaišomis, todėl juos buvo būtina valyti nuo priemaišų. Atkreipė dėmesį, jog ieškovo su dubliku pateiktos Chromatografo ataskaitos Nr. 001-009 nėra išverstos į lietuvių kalbą, todėl negali būti vertinamos kaip įrodymai šioje civilinėje byloje. Dublike ieškovas nenurodo, kiek laiko truko mėginių skiedimas ir valymas bei chromatografo valymas. Į bylą nėra pateikta jokių įrodymų, kad šių veiksmų objektyviai nebuvo galima atlikti greičiau. Ieškovas nenurodo ir kokiomis tyrimų metodikomis vadovavosi atlikdamas papildomus tyrimus. Jei tyrimo metu iškilo abejonių dėl rezultatų patikimumo, NVSPL turėjo galimybę apie tai informuoti atsakovą bei papildomus tyrimus identifikuoti tyrimų protokole. Taip pat bet kokiu atveju, NVSPL apie terminų neįvykdymą turėjo iš anksto informuoti atsakovą. Visus reikalingus veiksmus atliekant grunto mėginių tyrimus ir jų atlikimo terminus NVSPL turėjo įsivertinti sudarydama Sutartį. NVSPL šiuo atveju iš esmės atliko ne papildomus tyrimus, patikslinančius ankstesnius tyrimų rezultatus, o tiesiog nepagrįstai tyrimo dalį įvardina kaip papildomus tyrimus. Sutarties 5 punktas vienareikšmiškai nustato, jog tyrimai privalo būti atlikti per 15 dienų nuo užsakymo gavimo dienos, t. y. nepaisant, tariamo, mėginių užterštumo, tyrimų atsakymus NVSPL privalėjo pateikti atsakovui per Sutarties 5 punkte nustatytą terminą, o vėliau, nustačius, jog jie, galimai, yra netikslūs, informuoti atsakovą apie papildomų tyrimų poreikį ir jų atlikimą per metodikoje numatytus optimaliausius terminus. Pažymėjo, kad atsakovo apibendrintų tyrimų rezultatų pateikimo Direkcijai vėlavimą nulėmė būtent NVSPL vėlavimas pateikti mėginių bandymų protokolus. Taip pat akcentavo, kad dublike nepagrįstai teigiama, jog atsakovas du kartus paskaičiavo tuos pačius delspinigius už 20 dienų pagal Direkcijos užsakymus, nors NVSPL 2015 m. gruodžio 18 d. iš atsakovo gavo tik vieną užsakymą, kurio tyrimo protokolus išsiuntė atsakovui 2016 m. sausio 27 d. Pažymėjo, jog atsakovo 2015 m. gruodžio 17 d. prašymas NVSPL dėl tyrimų atlikimo buvo suformuotas pagal 2015 m. lapkričio 30 d. ir 2015 m. gruodžio 3 d. Direkcijos paklausimus atsakovui. 2015 m. gruodžio 17 d. prašyme NVSPL nurodyti mėginiai Nr.1-3 ir 13-14 buvo išgauti iš Kuršių marių dugno ir pateikti NVSPL 2015 m. lapkričio 30 d. Direkcijos paklausimo pagrindu, tuo tarpu mėginiai Nr.7-12 - 2015- m. gruodžio 3 d. Direkcijos paklausimo pagrindu. NVSPL tinkamai neįvykdžius 2015 m. gruodžio 17 d. atsakovo prašymo ir pavėlavus 20 dienų, Direkcija paskaičiavo delspinigius tiek pagal 2015 m. lapkričio 30 d. paklausimą, tiek ir pagal 2015 m. gruodžio 3 d. paklausimą atskirai. 2015 m. gruodžio 30 d. ir 2015 gruodžio 3 d. Direkcijos paklausimų suformulavimas į vieną 2015 m. gruodžio 17 d. prašymą NVSPL jokiu būdu nėra NVSPL atsakomybę šalinanti aplinkybė. Pažymėjo, jog atsakovo patirtų nuostolių dydis apskaičiuotas pagal tokį metodą - (85 Eur/d. pagal 2015 m. lapkričio 30 d. Direkcijos paklausimą + 85 Eur/d. pagal 2015 m. gruodžio 3 d. Direkcijos paklausimą ) x 20 (NVSPL pradelstų pateikti grunto mėginių tyrimų rezultatus dienų skaičius) = 3‘400 Eur. Tokios nuostolių apskaičiavimo aplinkybės nurodytos ieškovui ir atsakovo 2016 m. rugsėjo 29 d. rašte Nr. Kl- 978. Pažymėjo, jog Atsakovas niekada nekėlė ir nekelia NVSPL atsakomybės klausimo Sutarties 12 punkto pagrindu, t. y. dėl 0,02 proc. delspinigių mokėjimo už laiku nesuteiktas paslaugas pagal Sutartį. Atsakovas, remdamasi Sutarties 10 punktu, informavo NVSPL, jog dėl jos sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo patyrė nuostolių ir juos pagrįstai įskaitė atsakovo NVSPL mokėtinomis sumomis.

12Atsakovas UAB „Sweco Lietuva“ pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašo priteisti UAB „Sweco Lietuva“ iš ieškovo BĮ „Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija“ 1 541,68 Eur nuostolių atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas - 35 Eur dydžio sumokėtą žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas, jeigu tokių būtų. Priešieškinio argumentai iš esmės atkartoja atsakovo paruošiamuosiuose dokumentuose išdėstytą poziciją.

13Atsakovas BĮ „Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros NVSPL“ atsiliepimu į priešieškinį nesutiko su pareikštu priešieškiniu ir prašė jį atmesti.

14Teisme yra gauti atsakovo UAB „Sweco Lietuva“ papildomi rašytiniai paaiškinimai, kuriuose atsakovas nurodė, kad (i) Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimų atlikimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas buvo konkurso sąlygų dalis. Iš sutarties projekto matyti, kad tiekėjas, pavėluotai atlikęs darbus, už kiekvieną pavėluotą dieną mokės 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos įskaitant PVM (sutarties projekto 6.2 p.). Sutarties projekte nurodyta, jog Bendra Sutarties kaina - iki 170 000 Eur (Sutarties projekto 4.1 p.), lygiai taip pat, kaip kad nurodyta ir vėliau sudarytoje pirkimo-pardavimo sutartyje. Sutarties su direkcija duomenys ir objektas buvo nurodytas ir atsakovo ieškovui teiktuose užsakymuose. 2015-09-30 ketinimų protokole ieškovas nurodė, kad yra pilnai susipažinęs su konkurso sąlygomis bei jų patikslinimais ir juose nurodytais reikalavimais. Todėl akivaizdžiai laikytina, kad ieškovui buvo žinoma, jog Direkcija turi teisę skaičiuoti delspinigius, kurių dydis 0,05 proc. nuo 170 000 Eur už kiekvieną pradelstą dieną. (ii) Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-03-21 nutartis civilinėje byloje Nr.e2-1115-1030/2017 patvirtina, kad delspinigių dydis iš 0,05 proc. į 0,03 proc. nuo bendros sutarties kainos 170 000 Eur. nebuvo sumažintas, taip pat, kad šalims byloje nebuvo atlygintos jų patirtos bylinėjimosi išlaidos. (iii) Atsakovo ir Direkcijos 2017-03-07 taikos sutartis Nr.01-2017-67 patvirtina, jog taikos sutartis sudaryta ir 1700 Eur kompensacija UAB „Sweco Lietuva“ mokėtina dėl to, kad 2015-11-18 sutarties Nr.34-2015-504 vykdymui buvo nepalankios meteorologinės sąlygos. Akivaizdu, kad meteorologinės sąlygos yra niekuo nesusiję su pačio ieškovo PCB tyrimų atlikimu, tačiau reikšmingos atsakovui dėl mėginių tyrimams paėmimo, plaukiant į Kuršių marias ir išgaunant reikalingus mėginius.

15Ieškinys tenkinamas, priešieškinis tenkinamas iš dalies.

16Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas BĮ „Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija“ ir atsakovas UAB „Sweco Hidroprojektas” (dabar - UAB „Sweco Lietuva”) 2015 m. gruodžio 16 d. sudarė Laboratorinių tyrimų sutartį Nr. ST- PS-1-322/15395 (1 t. e. b. l. 80-82), pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti laboratorinius tyrimus.

17Atsakovas pateikė ieškovui užsakymus 2016-07-01 Nr. Kl-650, 2016-07-01 Nr. Kl-649 ir 2016-07-07 Nr. Kl-662 laboratorinių tyrimų atlikimui (1 t. e. b. l. 84-86, 90-91). NVSPL atliko laboratorinius tyrimus pagal atsakovo raštiškus užsakymus, parengė tyrimų protokolus ir juos perdavė atsakovo atsakingam asmeniui (1 t. e. b. l. 35-48, 50-64, 66-79). Byloje pateikti Mėginio laboratoriniams tyrimams paėmimo aktai (1 t. e. b. l. 87-89, 92-103). Atsakovui UAB „Sweco Lietuva” buvo išrašytos sąskaitos faktūros: 2016-07-01 sąskaita faktūra serija VGL-NL Nr. 2189 76,70 Eur sumai už 10 vnt. parazitologinių tyrimų atlikimą; 2016-07-26 sąskaita faktūra serija VŽA-NL Nr. 8293 122,80 Eur sumai už 20 vnt. mikrobiologinių tyrimų atlikimą; 2016-07-28 sąskaita faktūra serija VŽA-NL Nr. 8331 2083,92 Eur sumai už 38 vnt. cheminių tyrimų atlikimą (1 t. e. b. l. 31-33).

18I. Dėl ieškinio reikalavimų

19Ieškovas ieškinį grindžia Sutarties nuostatomis ir aukščiau nurodytomis sąskaitomis už tris atliktus užsakymus 2016-07-01 Nr. Kl-650, 2016-07-01 Nr. Kl-649 ir 2016-07-07 Nr. Kl-662. Atsakovas nuosekliai laikėsi pozicijos, kad dėl šių (ieškinyje nurodytų) užsakymo atlikimo terminų jokių pretenzijų ieškovui neturi ir nereiškė.

20CK 6.38 straipsnis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Nagrinėjamu atveju tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai, kuriems turi būti taikomos bendrosios rangos sutartį reglamentuojančios teisės normos (CK 6.644 - 6.671 straipsniai). CK 6.644 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Pagal CK 6.662 straipsnio nuostatas užsakovas turi pareigą apžiūrėti ir priimti atliktus darbus (jų rezultatą). Priimdamas darbus, užsakovas turi apžiūrėti, ar perduodami darbai neturi akivaizdžių trūkumų. Pagal bendrąją taisyklę (jeigu ko kita nenustatyta rangos sutartyje), kai užsakovas priima darbus jų nepatikrinęs, ar nenurodo priėmimo akte akivaizdžių trūkumų, jis netenka teisės remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2, 3 dalys). Pagal CK 6.662 straipsnio 4 dalį užsakovas, nustatęs darbų trūkumų ar kitokių nukrypimų nuo sutarties sąlygų po darbų priėmimo, jeigu tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos pranešti rangovui per protingą terminą po jų nustatymo.

21Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas neginčija faktinės aplinkybės, kad pateikė ieškovui užsakymus 2016-07-01 Nr. Kl-650, 2016-07-01 Nr. Kl-649 ir 2016-07-07 Nr. Kl-662, kuriuos ieškovas įvykdė tinkamai ir atsakovas gavo ieškovo išrašytas sąskaitas 2016-07-01 VGL-NL Nr. 2189 76,70 Eur sumai, 2016-07-26 sąskaita - VŽA-NL Nr. 8293 122,80 Eur sumai, 2016-07-28 sąskaita - VŽA-NL Nr. 8331 2083,92 Eur sumai, tačiau jų neapmokėjo, teismas konstatuoja, kad ieškovo ieškinio reikalavimas dėl 2283,42 Eur skolos priteisimo yra pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkinamas (CPK 178 straipsnis). Dėl atsakovo argumentų dėl jo įvykdyto vienarūšių priešpriešinių reikalavimo įskaitymo, kurį atsakovas atliko 2016 m. rugsėjo 1 d., teismas pasisako vertindamas atsakovo priešieškinio reikalavimų pagrįstumą.

22Ieškovas ieškiniu taip pat reikalauja priteisti 70,96 Eur delspinigių pagal pateiktą apskaičiavimą (1 t., e. b. l. 49), remiantis Sutarties 11 punkto nuostatomis. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai). CK 6.258 straipsnio 1 dalis nustato, jog sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutarties 11 punkte nustatyta, kad užsakovas laiku neatsiskaitęs, už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02 procentus dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Todėl pagal 2017-01-12 delspinigių apskaičiavimo pažymą (1 t., e. b. l. 49), iš atsakovo ieškovui priteistina 70,96 Eur delspinigių.

23Ieškovas, remdamasis Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymu, prašo priteisi iš atsakovo procesines palūkanas, t. y. 8 procentus metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo. Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis numato, kad pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad, jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į šiame įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas. Šių palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį taikoma tų metų sausio 1 dieną galiojusi palūkanų norma, antrąjį metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma (įstatymo 3 straipsnio 2 dalis). Europos centrinio banko viešais duomenimis, ieškovo kreipimosi į teismą dieną galiojusi vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma sudarė 0,00 procentus. Dėl to ieškovo reikalavimas tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistinos 8 procentai dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2016-12-08, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

24II. Dėl priešieškinio reikalavimų.

25Atsakovas UAB „Sweco Lietuva“ priešieškiniu prašo priteisti iš ieškovo BĮ „Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija“ 1 541,68 Eur nuostolių atlyginimą. Atsakovas teigia, kad dėl ieškovo kaltės atsakovas patyrė 3 825 Eur nuostolių, kuriuos 2016 m. rugsėjo 1 d. įskaitė į ieškovo 2 283,32 Eur reikalavimą atsakovui pagal 2016-07-01 sąskaitą- faktūrą VGL-NL Nr.2189, 2016-07-26 sąskaitą-faktūrą VŽA-NL Nr.8293, 2016-07-28 sąskaitą-faktūrą VŽA-NL Nr. 8331, išrašytas pagal Sutartį, ieškovui liekant skolingai atsakovui 1 541,68 Eur nuostolių atlyginimo.

26Atsakovas savo patirtus nuostolius grindžia ieškovo netinkamu Sutarties vykdymu vykdant 2015 m. gruodžio 17 d. ir 2016 m. vasario 26 d. užsakymus, nes ieškovui vėluojant atlikti šiuos užsakymus (tyrimus), atsakovui Direkcija paskaičiavo delspinigius. Atsakovas teigia, kad atsakovo apibendrintų tyrimų rezultatų pateikimo Direkcijai vėlavimą nulėmė būtent ieškovo vėlavimas pateikti mėginių bandymų protokolus. Atsakovas patirtus nuostolius apskaičiuoja pagal tokį metodą - (85 Eur/d. pagal 2015 m. lapkričio 30 d. Direkcijos paklausimą + 85 Eur/d. pagal 2015 m. gruodžio 3 d. Direkcijos paklausimą ) x 20 (NVSPL pradelstų pateikti grunto mėginių tyrimų rezultatus dienų skaičius) = 3‘400 Eur; + 85 Eur/d pagal 2016 m. gruodžio 10 d. Direkcijos paklausimą + 5 (NVSPL pradelstų pateikti grunto mėginių tyrimų rezultatus dienų skaičius) = 425 Eur. Iš viso 3825,00 Eur.

27Byloje surinktai rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2015 m. rugsėjo 30 d. UAB „Sweco Hidroprojektas“, kurios teises ir pareigas vėliau perėmė atsakovas, su NVSPL pasirašė Ketinimų protokolą (1 t. e. b. l. 119), kuriuo, atsižvelgiant į tai, jog atsakovas dalyvauja VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto atliekamame atvirame konkurse „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimai“ ir laimėjimo atveju ketina pasirašyti paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį su Direkcija, šalys susitarė, jog grunto cheminio užterštumo bei biologiniai tyrimai bus atliekami kainomis, terminais bei sąlygomis, numatytomis šalių pasirašomoje sutartyje dėl subrangos darbų atlikimo. 2015 m. lapkričio 18 d. atsakovas su Direkcija viešųjų pirkimų būdu sudarė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimų atlikimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr.34-2015-504 (1 t. e. b. l. 120-137), kuria įsipareigojo, vadovaudamasi Direkcijos patvirtinta technine užduotimi, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, kitais normatyviniais dokumentais, atlikti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimus. Vykdant Sutartį su Direkcija 2015 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. UD-10.1.9.-4344 Dėl grunto tyrimų atlikimo, 2015 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. UD-10.1.9.-4395 Dėl grunto tyrimų atlikimo ir 2016 m. vasario 10 d. raštu Nr. UD-10.1.9.-514 Dėl grunto tyrimų atlikimo, Direkcija paprašė atsakovo paimti grunto mėginius ir atlikti tyrimus (1 t. e. b. l. 138-140). Atsakovas, vykdydamas Sutartį su Direkcija, paėmė grunto mėginius ir, remiantis Sutartimi, 2015 m. gruodžio 17 d. raštu Nr.7-1523, bei 2016 m. vasario 26 d. raštu Nr. Kl-181 kreipėsi į NVSPL prašydamas ištirti šiuos grunto mėginius (1 t. e. b. l. 141-147).

282015 m. sausio 27 d. ir 2016 m. kovo 22 d. NVSPL elektroniniu paštu, atsakydama į atsakovo 2015 m. gruodžio 17 d. raštą Nr.7-1523, bei 2016 m. vasario 26 d. raštą Nr. Kl-181, atsiuntė atsakovui tyrimų protokolus (1 t. e. b. l. 148-181). Atsakovas 2016 m. vasario 9 d. raštu Nr. Kl-115 pateikė Direkcijai apibendrintus grunto tyrimų rezultatus pagal Direkcijos 2015 m. lapkričio 30 d. ir 2015 m. gruodžio 3 d. paraiškas (raštus) (1 t. e. b. l. 182). Atsakovas 2016 m. kovo 29 d. pateikė Direkcijai apibendrintus grunto tyrimų rezultatus pagal Direkcijos 2016 m. vasario 10 d. paraišką (raštą). 2016 m. gegužės 16 d. elektroniniu paštu Direkcija informavo atsakovą, jog pagal Sutartį su Direkcija paskaičiavo 6 885 Eur delspinigių už pavėluotai pateiktus grunto tyrimų rezultatus (1 t., e. b. l. 183). 2016 m. gegužės 30 d. Direkcija raštu Nr. UD-7.3.65-2088 pateikė atsakovui delspinigių sąskaitą Nr.2016026 6 885 Eur sumai ir paprašė ją apmokėti iki 2016 m. birželio 6 d. rezultatus (1 t., e. b. l. 184-185) 2016 m. rugpjūčio 3 d. mokėjimo nurodymu Direkcija įskaitė atsakovei paskaičiuotus delspinigius į Direkcijos pagal Sutartį su direkcija atsakovui mokėtinas pinigų sumas (1 t., e. b. l. 186).

292016 m. rugsėjo 1 d. raštu Nr. Kl-861 dėl nuostolių atlyginimo (1 t., e. b. l. 187-189) atsakovas informavo ieškovą, jog dėl pavėluotai suteiktų paslaugų pagal Sutartį, jis patyrė 3 825,00 Eur žalos (nuostolių). Rašte atsakovas taip pat nurodė, jog dalinai įskaito 3 825,00 Eur reikalavimą NVSPL dėl nuostolių atlyginimo į NVSPL 2 283,32 Eur reikalavimą atsakovui pagal 2016-07-01 sąskaitą- faktūrą VGL-NL Nr.2189, 2016-07-26 sąskaitą-faktūrą VŽA-NL Nr.8293, 2016-07-28 sąskaitą-faktūrą VŽA-NL Nr.8331, išrašytas pagal Sutartį su NVSPL, NVSPL liekant skolingai atsakovui 1 541,68 Eur nuostolių atlyginimo, bei pareikalavo padengti 1 541,68 Eur dydžio nuostolius. 2016 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. S-513 NVSPL atsisakė sumokėti 1 541,68 Eur nuostolių atlyginimo atsakovui (1 t. e. b. l. 190-191).

30Taigi priešieškiniu atsakovas iš esmės reikalauja taikyti ieškovui sutartinę atsakomybę už netinkamą Sutarties vykdymą. Sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis). Sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas nėra preziumuojamas (CK 6.246, 6.256 straipsniai), todėl ginčo atveju jį privalo įrodyti ieškovas, reikalaujantis taikyti sutartinę civilinę atsakomybę. Sutartinės atsakomybės taikymo atveju svarbu vertinti ne tik sutartinę prievolę pažeidusio asmens (skolininko), bet ir kreditoriaus veiksmus (CK 6.259 straipsnis). CK 6.200 straipsnis įtvirtina sutarties vykdymo principus, t. y. sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, šalys privalo bendradarbiauti vykdant sutartį, sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu ir pan. Netinkamas sutartinių prievolių vykdymas yra teisinis pagrindas sutartinei atsakomybei kilti – neteisėtai veikianti šalis privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas.

31Byloje surinkti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas negalėjo nežinoti, kad 2015 m. gruodžio 16 d. sudaryta Sutartis buvo atsakovo sudaryta dėl to, kad atsakovas dalyvavo Direkcijos paskelbtame viešajame pirkime. Tačiau tai savaime nereiškia, kad atsakovo viešojo pirkimo metu sudarytos Sutarties su Direkcija nuostatos taikytinos ir ieškovui, nes ieškovas nėra Sutarties su Direkcija šalimi ar dalyviu. Pabrėžtina, kad priešieškiniu atsakovas prašo priteisti nuostolių atlyginimą, bet neprašo taikyti netesybų nei pagal Sutartį, nei pagal Sutartį su Direkcija. Dėl to atsakovo priešieškinio reikalavimas dėl nuostolių priteisimo turi būti įrodytas, t. y. būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės taikymo sąlygas.

32Taip pat teismas pažymi, kad ieškovo argumentai, kad atsakovas dar iki Sutarties sudarymo buvo gavęs užsakymus iš Direkcijos, bet apie tai neinformavo ieškovo, teismo vertinimu, nagrinėjamo ginčo kontekste nėra teisiškai reikšmingi, nes atsakovas nereikalavo ieškovo atlikti tyrimus trumpesniais, nei nustatyta Sutartyje, terminais.

33Priešieškinio faktinis pagrindas yra atsakovo 2015 m. gruodžio 17 d. ir 2016 m. vasario 26 d. užsakymų pagal Sutartį netinkamas vykdymas, nes, atsakovo teigimu, atsakovo apibendrintų tyrimų rezultatų pateikimo Direkcijai vėlavimą nulėmė būtent ieškovo vėlavimas pateikti mėginių bandymų protokolus. Teismas pasisako dėl kiekvieno iš šių užsakymo vykdymo aplinkybių.

  1. Dėl 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymo vykdymo

34Sutarties 5 punkte nustatyta, kad laboratorinius tyrimus ieškovas privalo atlikti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo užsakymo gavimo, o po tyrimų atlikimo tyrimo protokolai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (Sutarties 2.9 punktas).

352015 m. gruodžio 17 d. prašymu Nr. 7-1523 (1 t., e. b. l. 141) atsakovas užsakė 15 vnt. mėginių polichlorbifenilų tyrimus ir 2015 m. gruodžio 18 d. 9.19 val. pristatė mėginius ieškovui (1 t., e. b. l. 142-143). Iš cheminių tyrimų protokolų matyti (1 t., e. b. l. 149-154; 156-163), kad šių mėginių tyrimai buvo pradėti 2016 m. sausio 12 d. ir baigti 2016 m. sausio 27 d.; parengti tyrimų protokolai pateikti atsakovui el. paštu 2016 m. sausio 27 d. (1 t., e. b. l. 148; 155). Taigi pagal sutarties nuostatas 2015-12-17 užsakymo tyrimai turėjo būti atlikti 2016 m. sausio 4 d. (2016-01-02 ne darbo diena) ir tyrimo protokolai pateikti iki 2016 m. sausio 8 d. Faktiškai pavėluota pateikti tyrimų protokolus 19 kalendorinių dienų. Šių tyrimų rezultatai Direkcijai pateikti 2016 m. vasario 9 d. (1 t., e. b. l. 182).

36Ieškovas procesiniuose dokumentuose bei žodinio bylos nagrinėjimo metu aiškindamas, kodėl 2015-12-17 užsakymo vykdymas užsitęsė, nurodė keletą priežasčių. Pirma, 2016-01-06 raštu Nr. V1-24 (jau po atsakovo įmonės išregistravimo) atsakovas pranešė ieškovui dėl įvykusio reorganizavimo, todėl ieškovas turėjo pakartotinai atlikti pateiktų mėginių tyrimus. Antra, mėginiai buvo užteršti priemaišomis, todėl buvo reikalingi ir papildomi tyrimai rezultatams patvirtinti/patikslinti, kaip tai nustatyta Sutarties 6 punkte.

37Teismas pažymi, kad ieškovo argumentas, jog po reorganizacijos buvo reikalinga iš naujo atlikti tyrimus, nėra pagrįstas. Atsakovas informavo ieškovą, kad nuo 2016-01-04 visas reorganizuotų bendrovių turtas, teisės bei pareigos, taip pat reorganizuotų bendrovių teisės bei pareigos pagal sandorius perėjo po reorganizavimo veiklą tęsiančiai UAB „Sweco Lietuva”, todėl ieškovui nebuvo jokio pagrindo kartoti tyrimus. Kita vertus, iš cheminių tyrimų protokolų matyti (1 t., e. b. l. 149-154; 156-163), kad šių mėginių tyrimai buvo pradėti 2016 m. sausio 12 d., t. y. po to, kai atsakovas informavo ieškovą apie reorganizaciją. Dėl to teismas sprendžia, kad šis ieškovo argumentas nėra teisiškai ir faktiškai pagrįstas, todėl nepateisina užsakymo vykdymo vėlavimo.

38Vertinant kitą ieškovo argumentą, kad mėginiai buvo užteršti priemaišomis, todėl buvo reikalingi ir papildomi tyrimai rezultatams patvirtinti/patikslinti, kaip tai nustatyta Sutarties 6 punkte, teismas pažymi, kad Sutarties 6 punktas nenustato konkrečių terminų, per kuriuos turėtų būti atliekami papildomi tyrimai, taip pat neapibrėžia, kas yra tie „papildomi tyrimai“. Nagrinėjamu atveju teismas pažymi, kad visais atvejais sutarties šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis vykdant sutartį. Šiuo atveju ieškovas turėjo teisinę pareigą informuoti atsakovą apie tai, kad bus atliekami papildomi tyrimai dėl mėginių užterštumo, o atsakovas – nedelsiant reaguoti, jei nesutinka, kad tokie papildomi veiksmai būtų atliekami. Byloje esantis 2016 m. sausio 26 d. el. laiškas (2 t., e. b. l. 149), kuriuo atsakovo atstovas persiunčia tyrimų rezultatus Direkcijos atstovams, patvirtina, kad atsakovas buvo informuotas apie tai, kad mėginiai buvo užteršti („[...] jiems buvo kilę bėdų dėl gausių sieros junginių grunte [...]“). Byloje nėra rašytinio įrodymo, patvirtinančio, kad atsakovas būtų prieštaravęs tokių papildomų tyrimų atlikimui (CPK 178 straipsnis). Dėl to teismas sprendžia, kad ieškovas informavo atsakovą apie būtinybę atlikti papildomus tyrimus pagal Sutarties 6 punktą ir tokiu būdu bendradarbiavo su atsakovu (CK 6.200 straipsnis).

39Kita vertus, ieškovas nepaaiškino ir rašytiniais įrodymais nepagrindė, kiek laiko truko šių mėginių valymas. Minėta, kad mėginių tyrimai buvo pradėti 2016 m. sausio 12 d., nors 2015-12-17 užsakymo tyrimai turėjo būti atlikti 2016 m. sausio 4 d. Bylos medžiaga neleidžia daryti vienareikšmės išvados, kad šių mėginių valymas galėjo užtrukti nuo 2015 m. gruodžio 18 d. (kai buvo gauti mėginiai) iki 2016 m. sausio 12 d. (kai buvo pradėtas tyrimas). CK 6.259 straipsnio 1 ir 2 dalyse reglamentuojami kreditoriaus ir skolininko mišrios kaltės teisiniai padariniai sutartinės civilinės atsakomybės atveju. Šių teisės normų taikymo būtina sąlyga – kreditoriaus kaltė. Laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmės bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 straipsnio 3 dalis). Kreditoriaus kaltė nepreziumuojama, taigi ją privalo įrodyti skolininkas (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Kai sprendžiama dėl mišrios kaltės teisinių padarinių, būtina nustatyti priežastinį ryšį tarp kiekvieno asmens neteisėtų veiksmų ir tų veiksmų pasekmių (CK 6.247 straipsnis). Nagrinėjamu atveju, teismas sprendžia, kad konstatuotina abiejų ginčo šalių kaltė dėl 2015-12-17 užsakymo netinkamo vykdymo: ieškovas nepateisinamai ilgai valė ginčo mėginius ir ruošėsi mėginių tyrimams, o atsakovas, žinodamas apie planuojamus atlikti papildomus tyrimus nesiėmė aktyvių veiksmų, kad tokie tyrimai nebūtų atliekami ar būtų atliekami operatyviau. Dėl to teismas sprendžia, kad už 2015-12-17 užsakymo vėlavimą patirtus atsakovo nuostolius abi ginčo šalys turi prisiimti lygiomis dalimis.

40Atskirai paminėtinas 2015-12-17 užsakyme nurodyto mėginio Nr. 7 tyrimas, kuris ginčo nagrinėjimo metu ginčo šalių buvo vertinamas skirtingai. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas 2016 m. sausio 28 d. el. laišku prašė ieškovo atsiųsti mėginio Nr. 7 tyrimo protokolą (3 t., e. b. l. 102). Ieškovas laikėsi pozicijos, kad 2015-12-18 buvo pateikta tik 14 vnt. mėginių, o 15-tas mėginys (mėginys Nr. 7) buvo pateiktas tik 2016 m. sausio 29 d. (3 t., e. b. l. 103-105), kuris buvo ištirtas 2016 m. vasario 15 d. (2 t., e. b. l. 151). Teismas pažymi, kad priešieškiniu nėra reikalaujama atskirai nuostolių dėl šio mėginio (ne)pavėluoto ištyrimo. Atsakovo prašoma priteisti nuostolių suma nėra diferencijuojama pagal mėginių tyrimų skaičių, todėl, teismo vertinimu, ši aplinkybė nėra teisiškai reikšminga nagrinėjamoje byloje, todėl teismas detaliau dėl to nepasisako.

  1. Dėl 2016 m. vasario 26 d. užsakymo vykdymo

412016 m. vasario 26 d. prašymu Nr. K1-181 (1 t., e. b. l. 144-145) atsakovas užsakė 35 vnt. mėginių polichlorbifenilų tyrimus ir 2016 m. vasario 26 d. 12.04 val. pristatė mėginius ieškovui (1 t., e. b. l. 146-147). Iš cheminių tyrimų protokolų matyti (1 t., e. b. l. 173-181), kad šių mėginių tyrimai buvo pradėti 2016 m. vasario 26 d. ir baigti 2016 m. kovo 21 d.; parengti tyrimų protokolai pateikti atsakovui el. paštu 2016 m. kovo 22 d. (1 t., e. b. l. 172). Taigi pagal sutarties nuostatas 2016-02-26 užsakymo tyrimai turėjo būti atlikti 2016 m. kovo 14 d. (2016-03-12 ne darbo diena) ir tyrimo protokolai pateikti iki 2016 m. kovo 18 d. Faktiškai pavėluota pateikti tyrimų protokolus 4 kalendorines dienas.

42Ieškovas nurodė, kad šių tyrimų protokolai buvo pateikti 2016 m. kovo 22 d., nes dėl didelės mėginių apimties buvo būtina atlikti papildomus tyrimus rezultatams patvirtinti/patikslinti, kurie buvo atlikti optimaliausiais terminais atsižvelgiant į tyrimų metodikas (Sutarties 6 punktas). Byloje nėra rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas būtų informavęs atsakovą apie būtinybę atlikti papildomus tyrimus šio užsakymo atveju (CPK 178 straipsnis), todėl teismas sprendžia, kad ieškovas nepakankamai bendradarbiavo su atsakovu vykdant 2016 m. vasario 26 d. užsakymą pagal Sutartį. Dėl to teismas konstatuoja, kad 2016 m. vasario 26 d. užsakymo įvykdymas vėlavo 4 dienas dėl ieškovo kaltės, ir už šiuos atsakovo nuostolius yra atsakingas ieškovas.

  1. Dėl atsakovo nuostolių dydžio

43Atsakovas patirtus nuostolius apskaičiuoja pagal tokį metodą: 85 Eur/d. pagal 2015 m. lapkričio 30 d. Direkcijos paklausimą + 85 Eur/d. pagal 2015 m. gruodžio 3 d. Direkcijos paklausimą) x 20 (NVSPL pradelstų pateikti grunto mėginių tyrimų rezultatus dienų skaičius) = 3‘400 Eur; + 85 Eur/d pagal 2016 m. gruodžio 10 d. Direkcijos paklausimą + 5 (NVSPL pradelstų pateikti grunto mėginių tyrimų rezultatus dienų skaičius) = 425 Eur. Iš viso 3825,00 Eur.

44Teismas pažymi, kad ginčo šalis sieja sutartiniai santykiai pagal Sutartį ir, nors ieškovui turėjo būti žinoma apie atsakovo su Direkcija sudarytą sutartį, tai savaime nereiškia, kad ieškovui taikytinos Sutarties su Direkcija nuostatos. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymas ieškovui atsakovo buvo pateiktas kaip vienas užsakymas, pačiam atsakovui savo valia „apjungus“ du Direkcijos paklausimus. Dėl to teismas pritaria, ieškovo pozicijai, kad atsakovas už 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymo netinkamą įvykdymą nepagrįstai skaičiuoja dvigubai. Minėta, kad faktiškai 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymo vykdymas vėlavo 19 dienų ir abi ginčo šalys turi lygiomis dalimis prisiimti nuostolius. 2016 m. vasario 26 d. užsakymo įvykdymas vėlavo 4 dienas, ir už šiuos nuostolius yra atsakingas ieškovas.

45Atsakovas nuostolius grindžia Sutarties su Direkcija nuostatų pagrindu atsakovui pritaikytomis netesybomis (delspinigiais). 2016 m. gegužės 16 d. elektroniniu paštu Direkcija informavo atsakovą, jog pagal Sutartį su Direkcija paskaičiavo 6 885 Eur delspinigių už pavėluotai pateiktus grunto tyrimų rezultatus, t. y. po 85 Eur už dieną (1 t., e. b. l. 183). 2016 m. gegužės 30 d. Direkcija raštu Nr. UD-7.3.65-2088 pateikė atsakovui delspinigių sąskaitą Nr.2016026 6 885 Eur sumai ir paprašė ją apmokėti iki 2016 m. birželio 6 d. (1 t., e. b. l. 184-185) 2016 m. rugpjūčio 3 d. mokėjimo nurodymu Direkcija įskaitė atsakovei paskaičiuotus delspinigius į Direkcijos pagal Sutartį su direkcija atsakovui mokėtinas pinigų sumas rezultatus (1 t., e. b. l. 186).

46Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teisme civilinėje byloje pagal UAB „Sweco Lietuva“ ieškinį VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai dėl netesybų mažinimo (bylos Nr. e2-1115-1030/2017) 2017 m. kovo 21 d. nutartimi (2 t., e. b. l. 128-130) patvirtinta taikos sutartis tarp šios bylos atsakovo ir Direkcijos, kurios 1.2 punkte susitarta sumažinti delspinigių pagal Sutartį su Direkcija sumą nuo 6885,00 Eur iki 4131,00 Eur, t. y. 40 proc. arba iki 51 Eur už dieną. Atsakovas nurodo, kad delspinigiai buvo sumažinti dėl netinkamų meteorologinių sąlygų atsakovui imant mėginius, todėl neturėtų turėti įtakos iš ieškovo reikalaujamų nuostolių dydžiui. Teismas nesutinka su tokia atsakovo pozicija. Nagrinėjamoje byloje atsakovas priešieškiniu reikalaujamus nuostolius įrodinėja tik Direkcijai sumokėtomis netesybomis pagal Sutartį su Direkcija. Vadovaujantis tokia atsakovo pozicija susidarytų situacija, kai atsakovas nepagrįstai pasipelnytų ieškovo sąskaita. Be to, tai, kad Klaipėdos miesto apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. e2-1115-1030/2017 atsakovas patyrė atstovavimo išlaidų, negali būti perkeliama ieškovei, nes taikos sutartimi pats atsakovas atsisakė savo reikalavimų Direkcijai dėl bylinėjimosi išlaidų. Dėl to teismas vertina, kad nagrinėjamu atveju atsakovas įrodė, kad ieškovas yra atsakingas už 51 Eur per dieną atsakovo faktiškai patirtų netesybų pagal Sutartį su Direkcija. Taigi už 2015 m. gruodžio 17 d. užsakymo pavėluotą įvykdymą atsakovas patyrė 969,00 Eur (19 * 51 Eur) nuostolių, kurių pusę (484,50 Eur) privalo atlyginti ieškovas; o už 2016 m. vasario 26 d. užsakymo pavėluotą įvykdymą atsakovas patyrė 204,00 Eur (4 * 51 Eur) nuostolių, kuriuos privalo atlyginti ieškovas. Taigi iš viso iš ieškovo atsakovui priteistina 688,50 Eur nuostolių.

47Priešieškiniu atsakovas taip pat prašo priteisti 6 proc. dydžio procesines palūkanas. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovui iš ieškovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos nuostolių sumos, skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (priešieškinio priėmimo dienos) (2017 m. gegužės 31 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

48III. Dėl bylinėjimosi išlaidų.

49CPK 98 straipsnyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

50Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 2 punkte nustatyta, kad nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ginčo sumos dydį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes. Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių).

51Ieškovas prašo priteisti 53,00 Eur žyminio mokesčio ir 2071,80 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teismo vertinimu, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir protingo dydžio. Ieškovo ieškinys tenkintas visa apimtimi, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos visos bylinėjimosi išlaidos (2123,80 Eur).

52Atsakovas prašo priteisti 35,00 Eur žyminio mokesčio ir 5743,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Atsakovo priešieškinis tenkintas iš dalies. Teismo vertinimu, šiuo sprendimu yra patenkinta 18 proc. atsakovo reikalavimo dėl nuostolių (atsakovas priešieškiniu įrodinėjo, kad patyrė 3825,00 Eur nuostolių, todėl teismas tenkintų reikalavimų proporciją skaičiuoja nuo šios sumos). Dėl to atsakovui iš ieškovo priteistina 1040,04 Eur (5778,00 * 18 proc.) bylinėjimosi išlaidų.

53Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 263, 270, 307 straipsniais teismas

Nutarė

54ieškovo BĮ Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos ieškinį atsakovui UAB „Sweco Lietuva“ tenkinti.

55Priteisti ieškovui biudžetinei įstaigai Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai, j. a. k. 195551983, iš atsakovo UAB „Sweco Lietuva“, j. a. k. 301135783, 2283,42 Eur (du tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt tris eurus ir 42 ct) skolos, 70,96 Eur (septyniasdešimt eurų ir 96 ct) delspinigių, 2123,80 Eur (du tūkstančius vieną šimtą dvidešimt tris eurus ir 80 ct) bylinėjimosi išlaidų ir 8 (aštuonis) procentus dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (2354,38 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. gruodžio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

56Atsakovo UAB „Sweco Lietuva“ priešieškinį ieškovui BĮ Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai tenkinti iš dalies.

57Priteisti atsakovui UAB „Sweco Lietuva“, j. a. k. 301135783, iš ieškovo biudžetinės įstaigos Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos, j. a. k. 195551983, 688,50 Eur (šešis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus ir 50 ct) nuostolių, 1040,04 Eur (vieną tūkstantį keturiasdešimt eurų ir 04 ct) bylinėjimosi išlaidų ir 6 (šešis) procentus dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (688,50 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. gegužės 31 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo

58Kitą priešieškinio dalį atmesti.

59Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį sprendimą priėmusį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė,... 2. sekretoriaujant I. Z., M. V., D. R., V. M.... 3. dalyvaujant ieškovo BĮ „Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros... 4. atsakovo UAB „Sweco Lietuva“ atstovui advokatui R. V., liudytojam Irmantui... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. Ieškovas BĮ „Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros NVSPL“... 8. Teisme gautas atsakovo UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepimas į ieškovo... 9. Teisme gautas ieškovo dublikas, kuriuo ieškovas prašo ieškinį tenkinti... 10. UAB „Sweco Lietuva” 2016-02-26 pateikė užsakymą Nr. K1-181 ištirti 35... 11. Teisme gautas atsakovo triplikas, kuriuo atsakovas prašo ieškovo ieškinį... 12. Atsakovas UAB „Sweco Lietuva“ pateikė teismui priešieškinį, kuriuo... 13. Atsakovas BĮ „Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros NVSPL“... 14. Teisme yra gauti atsakovo UAB „Sweco Lietuva“ papildomi rašytiniai... 15. Ieškinys tenkinamas, priešieškinis tenkinamas iš dalies. ... 16. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas BĮ... 17. Atsakovas pateikė ieškovui užsakymus 2016-07-01 Nr. Kl-650, 2016-07-01 Nr.... 18. I. Dėl ieškinio reikalavimų... 19. Ieškovas ieškinį grindžia Sutarties nuostatomis ir aukščiau nurodytomis... 20. CK 6.38 straipsnis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 21. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas neginčija faktinės aplinkybės, kad... 22. Ieškovas ieškiniu taip pat reikalauja priteisti 70,96 Eur delspinigių pagal... 23. Ieškovas, remdamasis Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis,... 24. II. Dėl priešieškinio reikalavimų.... 25. Atsakovas UAB „Sweco Lietuva“ priešieškiniu prašo priteisti iš ieškovo... 26. Atsakovas savo patirtus nuostolius grindžia ieškovo netinkamu Sutarties... 27. Byloje surinktai rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2015 m. rugsėjo 30 d.... 28. 2015 m. sausio 27 d. ir 2016 m. kovo 22 d. NVSPL elektroniniu paštu,... 29. 2016 m. rugsėjo 1 d. raštu Nr. Kl-861 dėl nuostolių atlyginimo (1 t., e. b.... 30. Taigi priešieškiniu atsakovas iš esmės reikalauja taikyti ieškovui... 31. Byloje surinkti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas negalėjo... 32. Taip pat teismas pažymi, kad ieškovo argumentai, kad atsakovas dar iki... 33. Priešieškinio faktinis pagrindas yra atsakovo 2015 m. gruodžio 17 d. ir 2016... 34. Sutarties 5 punkte nustatyta, kad laboratorinius tyrimus ieškovas privalo... 35. 2015 m. gruodžio 17 d. prašymu Nr. 7-1523 (1 t., e. b. l. 141) atsakovas... 36. Ieškovas procesiniuose dokumentuose bei žodinio bylos nagrinėjimo metu... 37. Teismas pažymi, kad ieškovo argumentas, jog po reorganizacijos buvo... 38. Vertinant kitą ieškovo argumentą, kad mėginiai buvo užteršti... 39. Kita vertus, ieškovas nepaaiškino ir rašytiniais įrodymais nepagrindė,... 40. Atskirai paminėtinas 2015-12-17 užsakyme nurodyto mėginio Nr. 7 tyrimas,... 41. 2016 m. vasario 26 d. prašymu Nr. K1-181 (1 t., e. b. l. 144-145) atsakovas... 42. Ieškovas nurodė, kad šių tyrimų protokolai buvo pateikti 2016 m. kovo 22... 43. Atsakovas patirtus nuostolius apskaičiuoja pagal tokį metodą: 85 Eur/d.... 44. Teismas pažymi, kad ginčo šalis sieja sutartiniai santykiai pagal Sutartį... 45. Atsakovas nuostolius grindžia Sutarties su Direkcija nuostatų pagrindu... 46. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teisme... 47. Priešieškiniu atsakovas taip pat prašo priteisti 6 proc. dydžio procesines... 48. III. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 49. CPK 98 straipsnyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 50. Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų... 51. Ieškovas prašo priteisti 53,00 Eur žyminio mokesčio ir 2071,80 Eur... 52. Atsakovas prašo priteisti 35,00 Eur žyminio mokesčio ir 5743,00 Eur... 53. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 263, 270,... 54. ieškovo BĮ Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos... 55. Priteisti ieškovui biudžetinei įstaigai Nacionalinei visuomenės sveikatos... 56. Atsakovo UAB „Sweco Lietuva“ priešieškinį ieškovui BĮ Nacionalinei... 57. Priteisti atsakovui UAB „Sweco Lietuva“, j. a. k. 301135783, iš ieškovo... 58. Kitą priešieškinio dalį atmesti.... 59. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas...