Byla 2-999-538/2014
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, sekretoriaujant Rūtai Žuvininkaitei, Astai Baristienei, dalyvaujant pareiškėjo VSDFV Šilalės skyriaus atstovui Dariui Vasiliauskui, atsakovės BUAB „Juteka“ administratoriui Juozui Žvirbliui, kreditoriaus J. G. atstovei UAB „iClaim“ atstovui T. U., teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus skundą atsakovei bankrutuojančiai UAB „Juteka“ dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėjas VSDFV Šilalės skyrius skundu prašo panaikinti 2014-01-06 BUAB „Juteka“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 4 2 punktu priimtą sprendimą dėl taikos sutarties su R. M. sudarymo civilinėje byloje Nr. 2-1367-760/2013. Nurodo, kad 2014 m. sausio 6 d. vykusiam kreditorių susirinkimui R. M. pateikė raštišką pasiūlymą sudaryti taikos sutartį tokiomis sąlygomis: atsakovas sumoka 4000 litų per 2 kalendorinius mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Iš visų kreditorių tokiam pasiūlymui pritarė tik J. G., nutarimas sudaryti taikos sutartį buvo priimtas. Nepaisant to, kad kreditorių susirinkime priimtas nutarimas atitinka formaliuosius įstatymo reikalavimus, VSDFV Šilalės skyriaus nuomone jis yra neteisėtas ir turi būti panaikintas.

3Atsiliepimu į pareiškėjo skundą kreditoriaus J. G. atstovė UAB „iClaim“ prašo atmesti ir netenkinti pareiškėjo VSDFV Šilalės skyriaus skundo dėl BUAB „Juteka“ 2014-01-06 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 4 nutarimo „Dėl taikos sutarties civilinėje byloje Nr. 2-1367-760/2013 sudarymo“ panaikinimo. Nurodo, kad LR ĮBĮ 24 str. 1 d. nustato, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus įstatymo nustatytas išimtis. Nagrinėjamu atveju, 2014-01-06 kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą nepažeisdamas minėto LR ĮBĮ 24 str. 1 d. reikalavimo ir balsų dauguma nusprendė sudaryti taikos sutartį c.b. Nr. 2- 1367-760/2013 su buvusiu direktoriumi R. M.. VSDFV Šilalės skyrius sutinka, kad priimtas nutarimas atitinka formaliuosius įstatymo reikalavimus, todėl nėra jokio teisinio pagrindo naikinti teisėtai priimto ir LR ĮBĮ nuostatas atitinkančio kreditorių susirinkimo nutarimo.

4Atsiliepimu į pareiškėjo skundą trečiasis asmuo UAB „Virginijus Ko“ sutinka su skundu dėl kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 4 nutarimo „Dėl taikos sutarties civilinėje byloje Nr. 2-1367-760/2013“ panaikinimo.

5Atsiliepimu į pareiškėjo skundą trečiasis asmuo VĮ Turto bankas sutinka su skundu bei prašo jį patenkinti.

6Atsiliepimu į pareiškėjo skundą atsakovės BUAB „Juteka“ administratorius J. Žvirblis sutinka su pareiškėjos VSDFV Šilalės skyriaus skundu. Nurodo, kad R. M. pareikštas ieškinys dėl žalos atlyginimo 93569,44 Lt. Tauragės rajono apylinkės teismui patenkinus ieškinį dėl žalos atlyginimo yra tikimybė užbaigti tenkinti pirmos eilės kreditorių reikalavimus ir didžiąja dalimi tenkinti antros eilės kreditorių reikalavimus. Bankroto administratoriaus ieškinys R. M. dėl žalos atlyginimo turi teisinį pagrindą, o šios bylos išnagrinėjimas teisme padėtų greičiau išspręsti ginčą, tuo pačiu prisidėtų prie greitesnio bankroto bylos išnagrinėjimo.

7Skundas tenkintinas.

8Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu prašydamas panaikinti 2014-01-06 BUAB „Juteka“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 4 2 punktu priimtą sprendimą dėl taikos sutarties su R. M. sudarymo civilinėje byloje Nr. 2-1367-760/2013.

9Kreditorių susirinkime priimtas nutarimas turi tenkinti ne vien formalius įstatymu nustatytus reikalavimus, bet ir atitikti bendruosius teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus. Pažymėtina, kad nors kreditoriai ir turi teisę spręsti klausimus, susijusius su bankrutavusios įmonės turto pardavimo tvarka, tai negali būti suprantama kaip jų teisė priimti balsų dauguma bet kokius sprendimus (ĮBĮ 24 str.), jų niekaip nemotyvuojant, nes tokiu atveju yra galimi kitų bankrutavusios įmonės kreditorių interesų pažeidimai. Tuo atveju, kai rengiantis bankrutuojančios įmonės likvidavimo procedūroms kreditorių susirinkimas priima nutarimą dėl įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo, šiuo nutarimu turi būti nustatyta tokia turto pardavimo tvarka bei kaina, kad atitiktų tiek įmonės, tiek ir daugumos kreditorių interesus. Kreditoriams priimant sprendimus dėl bankrutavusios įmonės turto pardavimo tvarkos, visų pirma, turi būti vadovaujamasi bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK. 1.5 str.), kurių laikymosi priežiūrą užtikrina teismas (ĮBĮ 24 str. 5 d.) ir kurių vertinimas susijęs su realiai tikėtina gauti turto perleidimo kaina.

10Nustatyta, kad R. M. pareikštas ieškinys dėl 93 569,44 Lt žalos atlyginimo. 2014 m. sausio 6 d. vykusiam kreditorių susirinkimui R. M. pateikė raštišką pasiūlymą sudaryti taikos sutartį tokiomis sąlygomis: atsakovas sumoka 4 000 litų per 2 kalendorinius mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Iš visų kreditorių tokiam pasiūlymui pritarė tik J. G., nutarimas sudaryti taikos sutartį buvo priimtas. Kaip minėta, kiekvienoje bankroto byloje privaloma siekti patenkinti kuo daugiau bankrutavusios įmonės kreditorinių reikalavimų. Šiuo atveju įvertinus pagal siūlomas sutarties sąlygas gautinas sumas aišku, jog jos tik nežymiai viršytų administratoriui mokėtinas administravimo išlaidas (LR Įmonių bankroto įstatymo 36 str. 1 d.), o kreditoriniai reikalavimai, sudarantys 243 004,25 Lt liktų iš esmės visiškai nepatenkinti.

11Konstatuotina, kad J. G., būdamas trečios eilės kreditoriumi, pritardamas taikos sutarties, neatitinkančios protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų sudarymui, pažeidė tesėtus kitų kreditorių lūkesčius patenkinti kreditorinius reikalavimus. Atsisakius sudaryti taikos sutartį bei Tauragės apylinkės teismui patenkinus ieškinį ar jo dalį, galima pagrįstai manyti, kad priteista žala bus atlygintina bei bus patenkinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai (CPK 178 str., 185 str.).

12Atsižvelgiant į tai, kad taikos sutarties tarp R. M. ir BUAB „Juteka" sudarymui pritarė vienintelis kreditorius J. G. ir toks sprendimas neatitinka protingumo ir sąžiningumo kriterijų, bei įvertinat aplinkybę, kad pagal taikos sutartį jis padengtų itin mažą dalį pareikšto ieškinio, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 21 str. 2 d. 3 p. ir 24 str. 5 d., naikintinas 2014 m. sausio 6 d. bankrutavusios UAB „Juteka“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 4 nutarimas „Dėl taikos sutarties civilinėje byloje Nr. 2- 1367-760/2013 sudarymo“.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

14pareiškėjo kreditoriaus VSDFV Šilalės skyriaus skundą tenkinti.

15Panaikinti 2014 m. sausio 6 d. bankrutavusios UAB „Juteka“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 4 nutarimą „Dėl taikos sutarties civilinėje byloje Nr. 2- 1367-760/2013 sudarymo“.

16Nutartį per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos galima skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai