Byla AS-438-748-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas) teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A.K. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 2 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A.K. skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims V.G., E.D., T.P., R.G., D.V., V.B., S.G., O.S., N.D., V.D., R.Š., R.M., J.K. dėl sprendimo ir įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Kauno apygardos administraciniame teisme 2009 m. rugsėjo 4 d. buvo gautas pareiškėjo A.K. skundas.

5Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 8 d. nutartimi nustatė terminą skundo trūkumas pašalinti.

6Vykdydamas teismo nutartį pareiškėjas 2009 m. rugsėjo 21 d. pateikė teismui patikslintą skundą, tačiau Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartimi buvo nustatytas papildomas terminas patikslinto skundo trūkumas pašalinti.

72009 m. spalio 7 d., gavęs A.K. patikslintą skundą, Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 24 d. nutartimi dar kartą nustatė terminą skundo trūkumas pašalinti, pareiškėjui pasiūlydamas dar kartą patikslinti skundo reikalavimus bei jų pagrindimą, taip pat pasisakė dėl skundo padavimo teismui terminų.

82009 m. spalio 28 d. pareiškėjas pateikė teismui patikslintą skundą, kuriame prašė:

91) pripažinti, kad Kauno m. savivaldybės pavėluotas ir netinkamas (neskaidrus) administracinių aktų (sprendimo, įsakymo, pranešimo ir kt.) parengimas, vilkinant suteikti prašomą informaciją, tyčia pažeidžiant administracinių aktų apskundimo terminus, nesilaikant visų asmenų lygybės principų, pažeidė pareiškėjo teises ir teisėtus interesus;

102) Kauno Vaižganto mokyklos administracija pažeidė Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 88 “Dėl raštvedybos valdymo taisyklių patvirtinimo“, tinkamai neužregistravo mokinių prašymų priimti mokytis į vienuoliktą klasę;

113) panaikinti Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2009 m. rugpjūčio mėn. 26 d. įsakymą Nr. 35-519, kaip nekonkretų ir prieštaraujantį Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 3 daliai, 47 straipsnio 1 dalies 1 punktui;

124) panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-116 dalį, pažymėtą eil. Nr. 52 dėl Kauno Vaižganto vidurinės mokyklos vienuoliktokų klasių nustatymo skaičiaus, kaip neobjektyviai nustatyto, nesilaikant visų asmenų (mokyklų) lygybės principo bei laiku nepateiktą suinteresuotiems asmenims;

135) įpareigoti Kauno miesto savivaldybę komplektuoti Kauno Vaižganto vidurinėje mokykloje 2009-2010 mokslo metams vienuoliktas (vienuoliktą) klases ir priimti dokumentus pareiškėjo sūnaus L.K. ir kitų mokinių, norinčių įsigyti vidurinį išsilavinimą Kauno Vaižganto vidurinėje mokykloje 2009-2010 mokslo metais.

14Pareiškėjas A.K. taip pat prašė teismą atnaujinti terminą skundui paduoti.

15Pareiškėjas nurodo, kad terminas skundui paduoti buvo praleistas dėl nuo pareiškėjų nepriklausiusių aplinkybių. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimą Nr. T-116 su priedais pareiškėjas gavo 2009 m. rugsėjo 10 d. kartu su Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo ir Kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotojos O.V. raštu Nr. 35-2-577. Raštas pateiktas vykdant Kauno apskrities administracinių ginčų komisijos 2009 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą Nr. 2009/28-(25-52)-49.

16II.

17Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 2 d. nutartimi neatnaujino skundo padavimo termino dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-116 dalies, pažymėtos eil. Nr. 52, panaikinimo. Be to, teismas pareiškėjo skundą dėl reikalavimų, kuriais prašoma pripažinti, kad Kauno m. savivaldybės pavėluotas ir netinkamas (neskaidrus) administracinių aktų (sprendimo, įsakymo, pranešimo ir kt.) parengimas, vilkinant suteikti prašomą informaciją, tyčia pažeidžiant administracinių aktų apskundimo terminus, nesilaikant visų asmenų lygybės principų, pažeidė pareiškėjo teises ir teisėtus interesus ir, kad Kauno Vaižganto mokyklos administracija pažeidė Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 88 “Dėl raštvedybos valdymo taisyklių patvirtinimo“, tinkamai neužregistravo mokinių prašymų priimti mokytis į vienuoliktą klasę pripažino nepaduotu ir grąžino jį pareiškėjui. Kitose dalyse teismas taip pat atsisakė priimti pareiškėjo patikslintą skundą.

18Teismas konstatavo, jog prašyme atnaujinti terminą skundui paduoti pareiškėjas nurodė, jog skundžiamą aktą - Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimą Nr. T-116 pareiškėjas gavo tik 2009 m. rugsėjo 10 d. kartu su Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjos pavaduotojos O.V. raštu Nr. 35-2-577. Skundą teismui A.K. padavė 2009 m. rugsėjo 4 d. ,t. y., savo teisę į teisminę gynybą pareiškėjas realizavo tuo metu, kai dar nebuvo gavęs skundžiamo akto.

19Teismas taip pat pabrėžė, kad iš jam pateiktos Kauno apskrities administracinių ginčų komisijos bylos Nr. 25-52 medžiagos matyti, jog Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento direktorius 2009 m. birželio 10 d. raštu Nr. 400-2-68, atsakydamas į A.K. 2009 m. birželio 3 d. prašymą, informavo pareiškėją apie susidariusią padėtį Vaižganto vidurinėje mokykloje dėl 11-ųjų klasių formavimo. Nurodė, jog yra įgyvendinamas priemonių planas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-116. Nors teismas pripažino, jog neturi tikslių duomenų apie tai, kada minėtas raštas buvo įteiktas pareiškėjui, tačiau, kaip matyti iš Administracinių ginčų komisijos bylos medžiagos, laikydamas nepakankamai informatyviu atsakymą, pareiškėjas 2009 m. liepos 17 d. kreipėsi į Kauno apskrities administracinių ginčų komisiją. Todėl teismas padarė išvadą, jog 2009 m. liepos 17 d. A.K. jau tikrai žinojo apie šioje byloje skundžiamo akto egzistavimą. Teismo nuomone, nuo šios dienos yra skaičiuotinas Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas skundui paduoti. Pats A.K. į Administracinių ginčų komisiją kreipėsi dėl atsakovo įpareigojimo tinkamai suteikti informaciją, tačiau ginčo nekilo dėl paties Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-116 neišdavimo, be to, pats pareiškėjas nenurodo tokio motyvo, jog jam būtų kokiais nors būdais trukdoma susipažinti su ginčijamo administracinio akto turiniu, tuo tarpu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T-116 yra paskelbtas viešai Kauno m. savivaldybės tinklapyje.

20Teismo vertinimu, kadangi apie skundžiamą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimą Nr. T-116 pareiškėjas tikrai žinojo 2009 m. liepos 17 d., tačiau skundą Kauno apygardos administraciniam teismui padavė tik 2009 m. rugsėjo 4 d., ir nenurodė jokių priežasčių, kurias teismas galėtų pripažinti svarbiomis, objektyviai trukdžiusiomis paduoti skundą teismui, todėl skundo padavimo terminas neatnaujintinas ir patikslintą skundą dalyje dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-116 dalies, pažymėtos eil. Nr. 52, panaikinimo atsisakytina priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

21Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog patikslintame skunde pareiškėjas prašė pripažinti, kad Kauno m. savivaldybės pavėluotas ir netinkamas (neskaidrus) administracinių aktų (sprendimo, įsakymo, pranešimo ir kt.) parengimas, vilkinant suteikti prašomą informaciją, tyčia pažeidžiant administracinių aktų apskundimo terminus, nesilaikant visų asmenų lygybės principų, pažeidė pareiškėjo teises ir teisėtus interesus, ir Kauno Vaižganto mokyklos administracija pažeidė Lietuvos archyvų departamento direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 88 “Dėl raštvedybos valdymo taisyklių patvirtinimo“, tinkamai neužregistravo mokinių prašymų priimti mokytis į vienuoliktą klasę. Teismas akcentavo, kad pareiškėjui 2009 m. rugsėjo 8 d., 2009 m. rugsėjo 24 d. ir 2009 m. spalio 14 d. nutartyse išaiškino, jog skundo reikalavimai, kuriais prašoma pripažinti tam tikrus faktus, negali būti savarankiškais reikalavimais byloje, o skundo reikalavimai turi būti formuluojami vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio nuostatomis.

22Teismo nuomone, iš patikslinto skundo turinio matyti, kad pareiškėjas tinkamai neįvykdė jam keliamos pareigos, nes patikslintame skunde pirmasis ir antrasis reikalavimai yra formuluojami prašant pripažinti tam tikrus faktus. Kadangi nurodyti teiginiai dėl faktų pripažinimo gali būti vertinami tik kaip pareiškėjo skundo motyvacijos dalis, tačiau ne kaip savarankiški reikalavimai, laikytina, kad pareiškėjas nepatikslino skundo reikalavimų, kuriais prašoma pripažinti, kad 1) Kauno m. savivaldybės pavėluotas ir netinkamas (neskaidrus) administracinių aktų (sprendimo, įsakymo, pranešimo ir kt.) parengimas, vilkinant suteikti prašomą informaciją, tyčia pažeidžiant administracinių aktų apskundimo terminus, nesilaikant visų asmenų lygybės principų, pažeidė pareiškėjo teises ir teisėtus interesus, ir 2) Kauno Vaižganto mokyklos administracija pažeidė Lietuvos archyvų departamento generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 88 “Dėl raštvedybos valdymo taisyklių patvirtinimo“, tinkamai neužregistravo mokinių prašymų priimti mokytis į vienuoliktą klasę, todėl patikslintą skundas dėl šių reikalavimų grąžintas pareiškėjui.

23Dėl pareiškėjo skundo trečiojo reikalavimo - panaikinti Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2009 m. rugpjūčio mėn. 26 d. įsakymą Nr. 35-519, kaip nekonkretų ir prieštaraujantį Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 3 daliai, 47 straipsnio 1 dalies 1 punktui, teismas pasisakė, kad Lietuvos vyriausias administracinis teismas, aiškindamas ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies ir 15 straipsnio nuostatas, ne kartą yra išaiškinęs, jog ginčo administracinėje byloje dalyku gali būti tik toks viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kuris atitinkamiems asmenims nustato tam tikras teises ar pareigas, sukelia teisines pasekmes. Reikalavimas, kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo, ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku (2007 m. kovo 13 d. nutartis adm. byloje Nr. A-14-261/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis, Nr. 1(11), 2007, 206-213 p.).

24Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, kad pareiškėjo ginčijamu įsakymu yra įpareigojama mokyklos direktorė informuoti mokinius ir jų tėvus apie susidariusią situaciją. Ginčijamas įsakymas neatitinka administracinio akto, kurio nagrinėjimas būtų administracinio teismo nagrinėjimo objektu, reikalavimų. Įsakyme nėra suformuluoti teises suvaržantys įpareigojimai. Šiuo aktu duotas įpareigojimas yra nukreiptas į trečiuosius asmenis - suteikti informaciją. Be to, kaip matyti iš Kauno Vaižganto vidurinės mokyklos direktorės 2009 m. rugpjūčio 27 d. rašto Nr. 8-237, pareiškėjo atžvilgiu, šis įpareigojimas yra įvykdytas. Išnagrinėjęs tokį ginčą, administracinis teismas negalėtų atkurti pažeistų pareiškėjo teisių ar teisėtų interesų. Remiantis tuo, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl ginčo, kuris negali būti nagrinėjamas pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą. Todėl skundą šioje dalyje atsisakytina priimti (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

25Teismas kartu konstatavo, jog dar vienu skundo reikalavimu byloje yra prašymas įpareigoti Kauno miesto savivaldybę komplektuoti Kauno Vaižganto vidurinėje mokykloje 2009-2010 mokslo metams vienuoliktas (vienuoliktą) klases ir priimti dokumentus pareiškėjo sūnaus L.K. ir kitų mokinių, norinčių įsigyti vidurinį išsilavinimą Kauno Vaižganto vidurinėje mokykloje 2009-2010 mokslo metais. Tačiau, teismo nuomone, toks skundo reikalavimas yra neatsiejamai susijęs su individualių aktų galiojimu, priimtų vykdant administracines funkcijas, kuriais yra apibrėžiama tam tikra padėtis. Ginčo atveju Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-116 ( bei kitų jį lydinčių aktų) buvo nustatytas priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius savivaldybės biudžetinėse bendrojo lavinimo mokyklose 2009-2010 mokslo metais. Nepanaikinus minėto administracinio akto, negali būti sprendžiamas klausimas dėl atsakovo įpareigojimo komplektuoti Kauno Vaižganto vidurinėje mokykloje 2009-2010 mokslo metams vienuoliktas (vienuoliktą) klases ir priimti dokumentus. Dėl šios priežasties teismas nurodytą skundo reikalavimą atsisakė priimti nagrinėti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

26III.

27Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 2 d. nutartį, kaip teisiškai nepagrįstą, ir įpareigoti Kauno apygardos administracinį teismą priimti pareiškėjo skundą dėl neteisėtų Kauno savivaldybės veiksmų. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

281. Pirmosios instancijos teismo nesąžiningas veikimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 daliai. Nagrinėjamu atveju teismas turėjo taikyti teisės aktus, naudingus asmeniui, apginti jo teises.

292. Pareiškėjo teigimu, jam nebuvo tinkamai įteiktas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T-116, todėl nebuvo teisinės galimybės skundžiant minimą aktą teisme ginti savo teises ir teisėtus interesus.

303. Pareiškėjo teigimu, skundo padavimo terminas buvo praleistas dėl ne nuo jo paties priklausančių aplinkybių, bet dėl Kauno miesto savivaldybės vilkinimo, nepateikimo reikiamo dokumento.

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

32IV.

33Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 148 straipsnis numato, jog atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (ABTĮ III skyrius, XIX – XXI skirsniai, 127 – 147 straipsniai) išskyrus ABTĮ XXII skirsnyje numatytas išimtis.

34Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog vadovaujantis ABTĮ 130 straipsnio 2 dalies 6 punktu pareiškėjas pateiktame atskirajame skunde privalėjo nurodyti įstatymus ir bylos aplinkybes, kuriomis grindžiamas skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumas ar nepagrįstumas (atskirojo skundo juridinį pagrindą).

35Iš pareiškėjo atskirojo skundo turinio matyti, kad jame pareiškėjas nurodo tik motyvus bei argumentus, pagrindžiančius faktą, jog jam tinkamai ir laiku nebuvo įteiktas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T-116, todėl, pareiškėjo manymu, pirmosios instancijos teismas privalėjo atnaujinti šio sprendimo apskundimo terminą ir priimti nagrinėti jo skundą dėl šio sprendimo panaikinimo. Tuo tarpu dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutartimi išspręstų klausimų (atsisakymo priimti nagrinėti kitus pareiškėjo skundo pirmosios instancijos teismui reikalavimus) pareiškėjas atskirajame skunde nepasisako ir nenurodo konkrečių aplinkybių, kuriomis galėtų būti grindžiamas šios pirmosios instancijos teismo nutarties dalies neteisėtumas ar nepagrįstumas.

36Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija nagrinėdama pareiškėjo atskirąjį skundą tiria ir vertina teisėtumą tos ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria neatnaujintas skundo padavimo terminas dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-116 (jo dalies, pažymėtos eil. Nr. 52), panaikinimo.

37Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, jeigu specialus įstatymas nenumato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

38Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje aiškinant ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisės normas suformuluota taisyklė, jog ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies taikymo prasme asmuo sužino apie aktą, kai jam tampa prieinama informacija apie esminius šio akto turinį sudarančius elementus, t.y.: apie aktą priėmusią instituciją (asmenį), priėmimo dieną, aktu nustatomas teises ar pareigas (žr. pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146–335/2008). Todėl administracinių teismų praktikoje pranešimui apie individualų skundžiamą aktą prilyginama situacija, kai suinteresuotam asmeniui tampa žinoma informacija, reikalinga teisei kreiptis gynybos į teismą realizuoti, t. y. administracinį aktą priėmęs viešojo valdymo subjektas, akto pavadinimas, priėmimo data bei turinys (administracinis aktas nėra įteikiamas, tačiau susipažįstama su jo turiniu).

39Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, jog Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-116 nuorašas pareiškėjui buvo išsiųstas tik Kauno miesto savivaldybės administracijos 2009 m. rugsėjo 10 d. raštu Nr. 35-2-577 (b. l. 36 – 38). Tuo tarpu patikslintą skundą teismui su reikalavimu panaikinti šį sprendimą pareiškėjas padavė 2009 m. spalio 8 d., t. y. per ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytą vieno mėnesio terminą. Byloje nėra objektyvių duomenų, patvirtinančių faktą, jog minėto administracinio akto turinys pareiškėjui buvo žinomas iki minėto Kauno miesto savivaldybės administracijos rašto gavimo dienos. Priešingai, byloje esantys įrodymai patvirtina, jog dėl trūkstamos informacijos gavimo pareikėjas inicijavo ginčą Kauno apskrities administracinių ginčų komisijoje, kuri 2009 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu Nr. 2009/28-(25-52)-49 įpareigojo Kauno miesto savivaldybės administraciją iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą pateikti informaciją apie Kauno Vaižganto vidurinės mokyklos pertvarką. Taigi Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-116 nuorašas pareiškėjui buvo įteiktas būtent nurodyto Kauno apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimo pagrindu, t. y. tik Kauno miesto savivaldybės administracijos 2009 m. rugsėjo 10 d. raštu Nr. 35-2-577 buvo įvykdytas minėtas Kauno apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimas (b.l. 35 – 36).

40Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, jog nors pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T-116 buvo paskelbtas viešai Kauno miesto savivaldybės tinklapyje, tačiau neanalizavo kada konkrečiai ir kokiu pagrindu tai buvo padaryta, taip pat ar tokia savivaldybės administracinio akto paskelbimo forma atitinka teisės norminių aktų nuostatas ir gali būti prilyginta jo oficialiu paskelbimu pareiškėjui ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

41Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai sprendė pareiškėjo skundo reikalavimo dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-116 (jo dalies, pažymėtos eil. Nr. 52) priėmimo bei šio skundo reikalavimo padavimo termino atnaujinimo klausimą, neįvertino visų teisingo procesinio sprendimo priėmimui reikšmingų faktinių aplinkybių.

42Dėl šios priežasties pareiškėjo atskirasis skundas tenkinamas iš dalies, o Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 2 d. nutarties dalis, kuria atsisakyta atnaujinti pareiškėjo skundo dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-116 dalies, pažymėtos eil. Nr. 52, padavimo terminą, panaikinama, perduodant pirmosios instancijos teismui šio pareiškėjo skundo reikalavimo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo. Likusioje dalyje Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis paliekama galioti nepakeista.

43Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

44pareiškėjo A.K. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

45Panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 2 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta atnaujinti pareiškėjo skundo dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-116 dalies, pažymėtos eil. Nr. 52, padavimo terminą ir perduoti pirmosios instancijos teismui šio pareiškėjo skundo reikalavimo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.

46Likusioje dalyje Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 2 d. nutartį palikti galioti nepakeistą.

47Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Kauno apygardos administraciniame teisme 2009 m. rugsėjo 4 d. buvo gautas... 5. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 8 d. nutartimi... 6. Vykdydamas teismo nutartį pareiškėjas 2009 m. rugsėjo 21 d. pateikė... 7. 2009 m. spalio 7 d., gavęs A.K. patikslintą skundą, Kauno apygardos... 8. 2009 m. spalio 28 d. pareiškėjas pateikė teismui patikslintą skundą,... 9. 1) pripažinti, kad Kauno m. savivaldybės pavėluotas ir netinkamas... 10. 2) Kauno Vaižganto mokyklos administracija pažeidė Lietuvos archyvų... 11. 3) panaikinti Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2009 m. rugpjūčio mėn. 26... 12. 4) panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d.... 13. 5) įpareigoti Kauno miesto savivaldybę komplektuoti Kauno Vaižganto... 14. Pareiškėjas A.K. taip pat prašė teismą atnaujinti terminą skundui... 15. Pareiškėjas nurodo, kad terminas skundui paduoti buvo praleistas dėl nuo... 16. II.... 17. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 2 d. nutartimi... 18. Teismas konstatavo, jog prašyme atnaujinti terminą skundui paduoti... 19. Teismas taip pat pabrėžė, kad iš jam pateiktos Kauno apskrities... 20. Teismo vertinimu, kadangi apie skundžiamą Kauno miesto savivaldybės tarybos... 21. Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog patikslintame skunde pareiškėjas... 22. Teismo nuomone, iš patikslinto skundo turinio matyti, kad pareiškėjas... 23. Dėl pareiškėjo skundo trečiojo reikalavimo - panaikinti Švietimo ir ugdymo... 24. Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, kad pareiškėjo ginčijamu įsakymu... 25. Teismas kartu konstatavo, jog dar vienu skundo reikalavimu byloje yra prašymas... 26. III.... 27. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos... 28. 1. Pirmosios instancijos teismo nesąžiningas veikimas prieštarauja Lietuvos... 29. 2. Pareiškėjo teigimu, jam nebuvo tinkamai įteiktas Kauno miesto... 30. 3. Pareiškėjo teigimu, skundo padavimo terminas buvo praleistas dėl ne nuo... 31. Teisėjų kolegija... 32. IV.... 33. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 148 straipsnis... 34. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog vadovaujantis ABTĮ 130 straipsnio... 35. Iš pareiškėjo atskirojo skundo turinio matyti, kad jame pareiškėjas nurodo... 36. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija nagrinėdama pareiškėjo atskirąjį... 37. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 33 straipsnio 1... 38. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje aiškinant ABTĮ 33... 39. Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, jog Kauno miesto savivaldybės... 40. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, jog nors pirmosios instancijos teismas... 41. Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog pirmosios instancijos... 42. Dėl šios priežasties pareiškėjo atskirasis skundas tenkinamas iš dalies,... 43. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 44. pareiškėjo A.K. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 45. Panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 2 d.... 46. Likusioje dalyje Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. lapkričio 2 d.... 47. Nutartis neskundžiama....