Byla eB2-1949-273/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Eurenita“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės R. V. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Eurenita“,

Nustatė

2Ieškovė R. V., UAB „Eurenita“ akcininkė ir direktorė, kreipėsi į teismą prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Eurenita“ dėl nemokumo. Nurodė, kad atsakovė laiku nemoka darbo užmokesčio, negali atsiskaityti su savo kreditoriais.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad UAB „Eurenita“ įregistruota 2017 m. rugpjūčio 4 d. Iš ieškovės pateiktų UAB „Eurenita“ 2018 m. gegužės 28 d. sudarytų finansinės atskaitomybės dokumentų (balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos) matyti, kad bendrovė turto turėjo už 11 626 Eur, kur 9 695 Eur vertės sudarė ilgalaikis turtas ir 1 931 Eur vertės trumpalaikis turtas, įsipareigojimai kreditoriams sudarė 26 721 Eur, iš jų 26 625,64 Eur suma yra pradelsta. Per šių metų penkis mėnesius atsakovė veikė nuostolingai, turėjo 14 487 Eur nuostolių. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis iki 2018 m. birželio 21 d. UAB „Eurenita“ yra skolinga valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2 436,94

6Eur, įmonėje yra du socialiniu draudimu apdrausti asmenys. Kauno apskrities VMI pateikė informaciją, kad UAB „Eurenita“ pagal iki 2018 m. birželio 6 d. pateiktas mokesčių deklaracijas bei mokesčių apskaitos duomenis valstybės ir savivaldybės biudžetams bei pinigų fondams yra skolinga 43,03 Eur. Atsakovei debitoriai yra skolingi 3 328,25 Eur.

7Įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Eurenita“ yra nemoki, jos pradelstų įsiskolinimų suma (26 625,64 Eur) viršija į atsakovės balansą įrašyto turto vertę (11 626 Eur), atsakovė yra skolinga darbuotojams, negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktų pagrindais.

8UAB „Eurenita“ bankroto administratoriumi skirtinas UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2, 4, 6 ir 7 dalimis, teismas

Nutarė

10Iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Eurenita“ (įmonės kodas 304600180, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Erdvilo g. 3) bankroto bylą.

11Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Eurenita“ administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Bankroto administravimo paslaugos“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA030).

12Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Eurenita“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Eurenita“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

14Apie bankroto bylos iškėlimą uždarajai akcinei bendrovei „Eurenita“ nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, šalims ir bankroto administratoriui.

15Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus bei pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

16Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai