Byla 2-2538-429/2014
Dėl žalos subrogacijos tvarka priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant Kristinai Matkevičienei, dalyvaujant ieškovo UAB DK “PZU Lietuva“ atstovui adv. Renaldui Baliūčiui, atsakovui UAB „Evekas“ atstovui adv. Pauliui Vaicekauskui, trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų draudimo bendrovei „Rosgostrach Ltd“ nedalyvaujant, trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų Lietuvos transporto priemonių draudikų biurui nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB DK “PZU Lietuva“ atsakovui UAB „Evekas“, trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų draudimo bendrovei „Rosgostrach Ltd“, trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų Lietuvos transporto priemonių draudikų biurui dėl žalos subrogacijos tvarka priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu pareikštu atsakovui prašo priteisti iš atsakovo 17742,39Lt, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje ir jo atstovas advokatas teismo posėdyje paaiškino 2011-10-19 eismo įvykio Prancūzijoje metu buvo apgadintas lengvasis automobilis „VW Golf, v/n ( - ) (toliau - VW Golf). Atsakingu už šį eismo įvykį pripažintas vilkiko „Mercedes Benz", v/n ( - ) (toliau - Mercedes Benz), vilkusio puspriekabę „Krone SDP27", v/n ( - ) (toliau - Krone) vairuotojas. Eismo įvykio aplinkybes ir kaltininką patvirtina eismo įvykio protokolas ir 2011-10-28 vairuotojo paaiškinimas.

3Dėl 2011-10-19 eismo įvykio metu atsiradusios žalos, kurią patyrė automobilio VW Golf savininkas, ieškovas išmokėjo draudimą išmoką, kuria atlygino 17742,39 Lt (5138,55 EUR) sumą. Padarytą žalą ir jos atlyginimo faktą patvirtina 2011-10-20 ekspertizės ataskaita, 2013-10-16 draudimo išmokos mokėjimo pažyma ir tarptautinio mokėjimo nurodymas Nr. 5603.

4Draudimo išmoka už 2011-10-19 eismo įvykio metu sukeltą žalą buvo išmokėta tarp ieškovo UAB DK „PZU Lietuva" ir atsakovo UAB „Evekas" 2011-07-07 sudarytos įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties AYAS Nr. ( - ) pagrindu. Minėta draudimo sutartimi buvo apdrausta krovininių automobilių priekabos Krone valdytojų civilinė atsakomybė. Sunkvežimis Mercedes Benz, vilkęs priekabą Krone, 2011-10-19 eismo įvykio metu nebuvo apdraustas įprastiniu transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Tai patvirtina išrašas iš Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro internetinio tinklalapio.

5Kadangi atsakovas, turėdamas pareigą sunkvežimį Mercedes Benz apdrausti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, jo neapdraudė ir eksploatavo, jam kyla pareiga atlyginti eismo įvykio metu sukeltą žalą. Ieškovas, nukentėjusiajam asmeniui atlyginęs visą eismo įvykio metu jo patirtą žalą, vadovaujantis LR CK 6.1015 str., į atsakovą, kaip į nedrausto sunkvežimio Mercedes Benz naudotoją, turi subrogacijos teisę 17742,39 Lt sumai. Todėl prašo teismo šią sumą priteisti ieškovo naudai iš atsakovo.

6Atsakovas praleido terminą atlyginti žalą, tai už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos , kurias prašo iš atsakovo ieškovo naudai priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Atsakovas UAB „Evekas“ su ieškovo ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti, o civilinę bylą sustabdyti ir perduoti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui.

8Transporto priemonė Mercedes Benz, valstybinis numeris ( - ), užsienyje buvo eksploatuojama su Rusijos Federacijoje įregistruotos draudimo įmonės „Rosgosstrakh Ltd "žaliosios kortelės" draudimu. Tai patvirtina Rusijos Federacijoje įregistruotos draudimo įmonės „Rosgosstrakh Ltd.“ tarptautinio transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo liudijimas ( - ) ir tarptautinis mokėjimo nurodymas, kuriuo buvo apmokėta draudimo įmoka pagal aukščiau nurodytą draudimo sutartį. Minėta informacija buvo nurodyta ir nagrinėjamo autoįvykio deklaracijoje, kurią teismui pateikė pats ieškovas.

9Ieškovas UAB DK "PZU Lietuva" nepagrįstai UAB "Evekas" pateikė ieškinį dėl žalos regreso tvarka priteisimo atsakovui, kadangi eismo įvykio metu transporto priemonė buvo apdrausta žaliosios kortelės sistemai priklausančio Rusijos nacionalinio draudikų biuro vardu išduotu Rusijos Federacijoje įregistruotos draudimo įmonės „Rosgosstrakh Ltd“ tarptautiniu transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo liudijimu "žaliąja kortele".

10Civilinio kodekso 6.254 straipsnis numato, kad įstatymų ar sutarties numatytais atvejais civilinė atsakomybė gali būti draudžiama sudarant civilinės atsakomybės draudimo sutartis. To paties straipsnio 2 dalis numato, jeigu draudimo atlyginimo nepakanka žalai visiškai atlyginti, draudimo atlyginimo ir faktinės žalos dydžio skirtumą atlygina apdraustasis asmuo, atsakingas už žalos padarymą. Iš įstatymo turinio seka, kad išieškojimas pirma eile turėtų būti nukreiptas į draudiką, su kuriuo sudaryta civilinės atsakomybės draudimo sutartis, nagrinėjamu atveju tai Rusijos Federacijoje įregistruotą draudimo įmonė Rosgosstrakh Ltd., ir tik nepakakus draudimo sumos išieškojimas nukreipiamas į atsakingą asmenį.

11Minėtą žalą turėtų atlyginti draudikas, su kuriuo sudaryta civilinės atsakomybės draudimo sutartis, t.y. Rusijos Federacijoje įregistruotą draudimo įmonė „Rosgosstrakh Ltd“.

12Kitas dalykas, minėtame įvykyje dalyvavo ir puspriekabė "Krone SDP27", valstybinis numeris ( - ), kuri autoįvykio metu buvo apdrausta UAB DK "PZU Lietuva" transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi AYAS ( - ).

13Pats ieškovas savo susirašinėjime su atsakovu nurodė, kad vadovaujantis Prancūzijos Respublikos įstatymais bei teisės praktika, nukentėjęs asmuo gali kreiptis tiek į velkančios, tiek į velkamos transporto priemonės draudiką. Remiantis eismo įvykio deklaracija, kuri buvo pateikta kartu su ieškiniu, eismo įvykis įvyko sprogus puspriekabės Krone padangai, o automobilis VW Golf buvo apgadintas puspriekabės padangos likučiais. Ieškovo UAB DK "PZU Lietuva" tenka pareiga atlyginti nuostolius, atsiradusius sprogus jos apdraustos puspriekabės Krone padangai ir puspriekabės padangos likučiams apgadinus automobilį VW Golf.

14Tretysis asmuo be savarankiškų reikalavimų draudimo namai „Rosgostrach Ltd“ į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta LR CPK 124str.4d. tvarka.

15Tretysis asmuo UAB Lietuvos transporto priemonių draudikų biuras į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta CPK 123str. 2 tvarka. Atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo nurodė, kad neturi teisinio suinteresuotumo šios bylos baigtimi ir neturėtų būti traukimas trečiuoju asmeniui byloje, nes ieškovas ieškinį pagrįstai pareiškė atsakovui už 20111-10-19 eismo įvykio metu padarytą žalą atsakingam asmeniui.

16Ieškinys tenkintinas, nes pagrįstas ir įrodytas. 2011-10-19 eismo įvykio Prancūzijoje metu buvo apgadintas lengvasis automobilis „VW Golf, v/n ( - ) (toliau - VW Golf) (b.l.11,18). Atsakingu už šį eismo įvykį pripažintas vilkiko „Mercedes Benz", v/n ( - ) (toliau - Mercedes Benz), priklausančio atsakovui nuosavybės teise vilkusio puspriekabę „Krone SDP27", v/n ( - ) (toliau - Krone) vairuotojas (b.l.11,14, 20, 35, 36). Mercedes Benz, valstybinis numeris ( - ), užsienyje buvo eksploatuojama su Rusijos Federacijoje įregistruotos draudimo įmonės „Rosgosstrakh Ltd "žaliosios kortelės" draudimu (b.l.37,38). Eismo įvykio aplinkybes ir kaltininką patvirtina eismo įvykio protokolas ir 2011-10-28 vairuotojo paaiškinimas(b.l.11, 17, 18). Atsakovo priekaba Krone SDP27 valst. Nr. ( - ), identifikavimo Nr. ( - ) eismo įvykio metu buvo drausta įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomu draudimu (b.l.9). DĖl 2011-10-19 eismo įvykio metu atsiradusios žalos, kurią patyrė automobilio VW Golf savininkas Prancūzijoje, ieškovas išmokėjo draudimą išmoką, kuria atlygino 17742,39 Lt (5138,55 EUR) sumą. Padarytą žalą ir jos atlyginimo faktą patvirtina 2011-10-20 ekspertizės ataskaita, 2013-10-16 draudimo išmokos mokėjimo pažyma ir tarptautinio mokėjimo nurodymas Nr. 5603 (b.l.12, 13, 20-22).

17Civilinės bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (LR CPK 12str.). Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus (LR CPK 178str.). Šios kategorijos bylose teismas nėra aktyvus.

18Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 str. 12 p. (Žin., 2007-12-07, Nr. 128-5213, redakcija, galiojusi įvykio metu) numatė, kad eismo įvykis – tai įvykis kelyje, viešose arba privačiose teritorijose, kurio metu, judant transporto priemonei, žuvo ar buvo sužeista žmonių, sugadinta ar apgadinta bent viena transporto priemonė, krovinys, kelias, jo statiniai ar bet koks kitas įvykio vietoje buvęs turtas.

19Ieškovas prašo priteisti 17742,39Lt žalą CK 6.1015 str. pagrindu.

20CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Taigi subrogacija – tai draudėjo arba naudos gavėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimas draudikui įstatymo pagrindu.

21CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Tai reiškia, kad subrogaciniam reikalavimui taikomos ne draudimo sutarties ir ne draudimo teisės normos, o tos normos, kurios reglamentuoja prievolę, siejančią nukentėjusį ir žalą padariusį asmenis.

22Draudimo įstatymo 94 straipsnyje nustatyta, kad nukentėjęs trečiasis asmuo turi teisę tiesiogiai reikalauti, kad draudikas, apdraudęs atsakingo už žalą asmens civilinę atsakomybę, išmokėtų draudimo išmoką.

23Subrogacija yra įstatymo pagrindu įvykstantis asmenų pasikeitimas sutartinėje ar deliktinėje žalos atlyginimo prievolėje, t. y. subrogacijos atveju žalos atlyginimo prievolė nepasibaigia, tik pasikeičia šios prievolės šalis, ieškinio senaties terminui ir jo skaičiavimo tvarkai taikoma CK 1.128 straipsnyje įtvirtinta taisyklė – prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos. Tai reiškia, kad draudikas, įgijęs subrogacinio reikalavimo teisę, yra saistomas tų ieškinio senaties terminų, kurie būtų taikomi draudėjo reikalavimui atlyginti žalą, atsiradusią iš sutarties ar delikto.

24Subrogacijos atveju ieškinio senaties skaičiavimas nesikeičia (CK 1.128 straipsnis) ir šio termino eiga skaičiuojama nuo tos dienos, kurią žalą patyręs asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis).

25Tokia ieškinio senaties subrogacijos atveju skaičiavimo tvarka pateisinama ir CK 6.1015 straipsnio 2 dalies nuostata. Šioje normoje įtvirtinta taisyklė, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius, reiškia ir tai, jog draudikas, reiškiantis subrogacinį reikalavimą, negali turėti daugiau teisių, negu būtų turėjęs žalą patyręs asmuo.

26Taigi sprendžiant ginčą nagrinėjamojoje byloje taikytinas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas. Toks aiškinimas atitinka ir taisykles suformuluotas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 24 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2005, atskleidžiant subrogacijos taikymo civilinės atsakomybės draudimo atveju esmę.

27Kiekvienas asmuo turi pareigą elgtis rūpestingai ir apdairiai, kad nebūtų padaryta žala trečiųjų asmenų turtui, privalo atlyginti padarytą žalą. Žalą, padarytą dėl pas atsakovą dirbančio darbuotojo kaltės, privalo atlyginti atsakovas , tai yra turto savininkas. Asmuo, atlyginęs kito asmens padarytą žalą, turi į padariusį žalą asmenį regreso teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo.

28Dėl 2011-10-19 eismo įvykio metu atsiradusios žalos, kurią patyrė automobilio VW Golf savininkas, ieškovas 2013-10-29 išmokėjo draudimą išmoką, kuria atlygino 17742,39 Lt (5138,55 EUR) suma (b.l.12,13). Padarytą žalą ir jos atlyginimo faktą patvirtina 2011-10-20 ekspertizės ataskaita, 2013-10-16 draudimo išmokos mokėjimo pažyma, kurioje nurodytas draudimo išmokos suma 5138,55eurų kas sudaro 17742,39Lt ir tarptautinio mokėjimo nurodymas Nr. 5603 (b.l.20,13,12 22). Atsakovas UAB „Evekas“ ieškovui pateikus pretenziją dėl eismo įvykio jokių prieštaravimų nereiškė, priešingai – vairuotojas L. R. duotu paaiškinimu bei eismo įvykio deklaracija pripažino apgadinęs iš paskos važiuojantį automobilį VW Golf. Sunkvežimis Mercedes Benz, vilkęs priekabą Krone, vairuojamas L. R. 2011-10-19 eismo įvykio metu nebuvo apdraustas įprastiniu transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir šį faktą pripažįsta ir pats atsakovas. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau - TPVCAPDĮ) 4 str. 1 d. nustato, jog transporto priemonė, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo būti apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu tol, kol ji yra įregistruota. Pagal TPVCAPDĮ 4 str. 2 d. už draudimo sutarties sudarymą atsako transporto priemonės savininkas ar naudotojas. TPVCAPDĮ 4 str. 3 d. įtvirtinta taisyklė, pagal kurią neapdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu transporto priemonė negali būti naudojama. Ieškovas pateikė Prancūzijos aktų nuorodas dėl eismo įvykio metu Prancūzijoje patirtos žalos.

29Remiantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 str. 41 d., priekaba - transporto priemonė, skirta tempti motorine transporto priemone, priekabomis laikomos ir puspriekabės. TPVCAPDĮ 16 str. 5 d. nustato, jog draudimo išmoka dėl velkama transporto priemone padarytos žalos (kai pagal teisės aktus velkamos transporto priemonės vairuotojas nebūtinas) mokama pagal velkančios transporto priemonės draudimo sutartį, kai velkama transporto priemonė eismo įvykio metu buvo sukabinta su velkančia transporto priemone. Analogiška nuostata įtvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 795 patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių 25 p.

30Kadangi atsakovas, turėdamas pareigą sunkvežimį Mercedes Benz apdrausti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, jo neapdraudė bet eksploatavo, jam kyla pareiga atlyginti eismo įvykio metu sukeltą žalą ( Kauno apygardos teismo nutartis civ. byloje Nr. 2A-1699-657/2013). Ieškovas, nukentėjusiajam asmeniui atlyginęs visą eismo įvykio metu jo patirtą žalą, vadovaujantis LR CK 6.1015 str., į atsakovą, kaip į nedrausto automobilio savininką, turi subrogacijos teisę 17742,39 Lt sumai, todėl ši suma priteistina ieškovo naudai iš atsakovo. Nukentėjęs asmuo pateikė ieškovui kaip puspriekabės draudikui prašymą atlyginti žalą, ieškovas ją atlygino, žala atlyginta pagal Prancūzijos teisės aktus bei pritaikyta žalos metu atsiradusi Prancūzijos teisė.

31Atsakovo UAB „Evekas“ atstovas advokato argumentas, kad Lietuvos transporto priemonių draudikų biuras turėjo atlyginti žalą pagal TPVCAPDĮ įst. 17str., tačiau šis atsakovo atstovo argumentas atmestinas, nes nepagrįstas įstatymu - Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras atlygina žalą tais atvejais, numatytais šio įst. 17str., kai nėra aiškus kaltininkas arba jis pasišalinęs iš įvykio vietos, o šioje byloje jis yra aiškus, todėl draudikų biuras neturi pareigos jos atlyginti.

32Atsakovo UAB „Evekas“ atstovo advokato argumentai, kad ieškovas pirmiausia turėjo kreiptis į tretyjį asmenį šioje byloje draudiko namus “ Rosgostrach LTd“, nes transporto priemonė Mercedes Benz, valstybinis numeris ( - ), užsienyje buvo eksploatuojama su Rusijos Federacijoje įregistruotos draudimo įmonės Rosgosstrakh Ltd "žaliosios kortelės" draudimu ir išieškojimas pirma eile turėtų būti nukreiptas į draudiką, su kuriuo sudaryta civilinės atsakomybės draudimo sutartis ir puspriekabė "Krone SDP27", valstybinis numeris ( - ), kuri autoįvykio metu buvo apdrausta UAB DK "PZU Lietuva" transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi AYAS ( - ) atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti (LR CPK 177str.,178str.,185str.). Atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kad pats būtų apdraudęs jam priklausančią transporto priemonę valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus bei pats atsakovas pripažįsta, kad ji nebuvo Lietuvoje apdrausta, todėl atsakovo argumentai, kad ieškinys pareikštas ne tam atsakovui, atmestini kaip nepagrįsti - ieškovo teisė pasirinkti atsakovą ir ieškovas pasirinko tinkamą atsakovą. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau - TPVCAPDĮ) 4 str. 1 d. nustato, jog transporto priemonė, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo būti apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu tol, kol ji yra įregistruota, atsakovas to nebuvo padaręs.

33Atsakovo atstovo argumentas, kad nėra į procesą įtrauktas žalą padaręs asmuo vairuotojas L. R., nes atsakovas turės teisę paduoti savo darbuotoją į teismą regreso teise atmestinas, nes jo įtraukimas į procesą niekaip neįtakotų šio ginčo dalyko išsprendimo pagrįstumo, užvilkintų šios bylos nagrinėjimą be to, pats L. R. duotu raštu paaiškinimu 2011-10-18 pripažįsta apgadinęs iš paskos važiuojantį automobilį, nes pačiam atsakovui buvo pareiga apdrausti savo transporto priemonę pagal TPVCAPDĮ 4str.,41str. ir šios pareigos atsakovas nevykdė. Atsakovas nebuvo apdraudęs jam priklausančios transporto priemonės Lietuvoje privalomos civilinės atsakomybės draudimu, ką duotais paaiškinimais pripažino ir teismo posėdyje atsakovo atstovas advokatas, todėl pagal TPVCAPDĮ draudimo įst. 22str. atsakovas negali regresuoti į asmenį, vairavusį atsakovui priklausantį automobilį, todėl šio asmens nėra pagrindo traukti į procesą trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų ( Kauno apygardos teismo nutartis Nr. 2A-1699-657/2013).

34Įvertinant šalių atstovų duotus paaiškinimus, byloje esančius rašytinius įrodymus, byloje nustatytas aplinkybes, kurių įrodinėti nereikia ir kurias pripažįsta atsakovas ( LR CPK 182str.4d.,187str.), atsižvelgiant į atsakomybės prigimtį, į šalių tarpusavio santykius, ieškinys tenkintinas, nes pagrįstas ir įrodytas.

35Terminą praleidęs įvykdyti piniginę prievolę skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti yra parleistas terminas , jei įstatymai ar sutartis nenumato kitokio palūkanų dydžio (LR CK6.210str.). Patenkinus ieškinį dalinai, iš atsakovo priteistinos metinės 6 procentų dydžio palūkanos nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2013-12-23 iki teismo sprendimo civ. byloje Nr. 2-2538-429/2014 visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

36Ieškovo turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti, iš viso 2879,80 Lt neviršija LR Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku 2004 m. balandžio 2 d. Įsakymu Nr.1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytas sumas. Todėl atsižvelgiant į advokato darbo ir laiko sąnaudas, į surašytų advokato procesinių dokumentų išsamumą, teismas mano, kad ieškovo atstovavimo išlaidos pagrįstos.

37Patenkinus ieškinį dalinai, proporcingai patenkinto ieškinio dydžiui, iš atsakovo priteistina 532Lt žyminio mokesčio - ieškovui (LR CPK 79str.,96str.1d.), 665,60Lt kitos būtinos išlaidos už dokumentų vertimus, kurios pagrįstos mokėjimo kvitais (b.l.15, 16,77) ir advokato atstovavimo išlaidos -3545,40Lt ( b.l.6,78) ( CPK 88str.1d.9p.;b.l.78) ir išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, – 61,30 Lt (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

38Vadovaudamasis LR CPK 259str., 263str.-268str.,270str.,

39teismas nusprendžia:

40Ieškinį tenkinti . Priteisti ieškovui UAB DK „PZU Lietuva" iš atsakovo UAB „Evekas" 17742,39 Lt ( septyniolika tūkstančių septynis šimtus keturiasdešimt du Lt trisdešimt devynis ct.), 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2013-12-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteisti ieškovui UAB DK „PZU Lietuva" iš atsakovo UAB „Evekas" bylinėjimosi išlaidas atlyginimą: 532 Lt ( penkis šimtus trisdešimt du Lt) dydžio sumokėtą žyminį mokestį, 665,60Lt ( šešis šimtus šešiasdešimt penkis ct.) už vertimus, 3545,40Lt (tris tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt penkis Lt keturiasdešimt ct.) advokato atstovavimo išlaidų ir 61,30Lt ( šešiasdešimt vieną Lt trisdešimt ct.) pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, – valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.). Ši suma turi būti įmokėta į LR Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM , įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ) „Swedbank“ AB bankas, kodas 73000, įmokos kodas 5660. Sprendimas 30 dienų laikotarpyje gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą. Teisėja

41Vida Jegorovienė

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant Kristinai... 2. Ieškovas ieškiniu pareikštu atsakovui prašo priteisti iš atsakovo... 3. Dėl 2011-10-19 eismo įvykio metu atsiradusios žalos, kurią patyrė... 4. Draudimo išmoka už 2011-10-19 eismo įvykio metu sukeltą žalą buvo... 5. Kadangi atsakovas, turėdamas pareigą sunkvežimį Mercedes Benz apdrausti... 6. Atsakovas praleido terminą atlyginti žalą, tai už termino praleidimą... 7. Atsakovas UAB „Evekas“ su ieškovo ieškiniu nesutinka ir prašo jį... 8. Transporto priemonė Mercedes Benz, valstybinis numeris ( - ), užsienyje buvo... 9. Ieškovas UAB DK "PZU Lietuva" nepagrįstai UAB "Evekas" pateikė ieškinį... 10. Civilinio kodekso 6.254 straipsnis numato, kad įstatymų ar sutarties... 11. Minėtą žalą turėtų atlyginti draudikas, su kuriuo sudaryta civilinės... 12. Kitas dalykas, minėtame įvykyje dalyvavo ir puspriekabė "Krone SDP27",... 13. Pats ieškovas savo susirašinėjime su atsakovu nurodė, kad vadovaujantis... 14. Tretysis asmuo be savarankiškų reikalavimų draudimo namai „Rosgostrach... 15. Tretysis asmuo UAB Lietuvos transporto priemonių draudikų biuras į teismo... 16. Ieškinys tenkintinas, nes pagrįstas ir įrodytas. 2011-10-19 eismo įvykio... 17. Civilinės bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (LR CPK 12str.).... 18. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 str. 12 p.... 19. Ieškovas prašo priteisti 17742,39Lt žalą CK 6.1015 str. pagrindu.... 20. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu draudimo sutartis nenustato... 21. CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi... 22. Draudimo įstatymo 94 straipsnyje nustatyta, kad nukentėjęs trečiasis asmuo... 23. Subrogacija yra įstatymo pagrindu įvykstantis asmenų pasikeitimas... 24. Subrogacijos atveju ieškinio senaties skaičiavimas nesikeičia (CK 1.128... 25. Tokia ieškinio senaties subrogacijos atveju skaičiavimo tvarka pateisinama ir... 26. Taigi sprendžiant ginčą nagrinėjamojoje byloje taikytinas CK 1.125... 27. Kiekvienas asmuo turi pareigą elgtis rūpestingai ir apdairiai, kad nebūtų... 28. Dėl 2011-10-19 eismo įvykio metu atsiradusios žalos, kurią patyrė... 29. Remiantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2... 30. Kadangi atsakovas, turėdamas pareigą sunkvežimį Mercedes Benz apdrausti... 31. Atsakovo UAB „Evekas“ atstovas advokato argumentas, kad Lietuvos transporto... 32. Atsakovo UAB „Evekas“ atstovo advokato argumentai, kad ieškovas pirmiausia... 33. Atsakovo atstovo argumentas, kad nėra į procesą įtrauktas žalą padaręs... 34. Įvertinant šalių atstovų duotus paaiškinimus, byloje esančius rašytinius... 35. Terminą praleidęs įvykdyti piniginę prievolę skolininkas privalo mokėti 6... 36. Ieškovo turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti, iš viso 2879,80 Lt... 37. Patenkinus ieškinį dalinai, proporcingai patenkinto ieškinio dydžiui, iš... 38. Vadovaudamasis LR CPK 259str., 263str.-268str.,270str.,... 39. teismas nusprendžia:... 40. Ieškinį tenkinti . Priteisti ieškovui UAB DK „PZU Lietuva" iš atsakovo... 41. Vida Jegorovienė...