Byla 2-2089-723/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas V. A., sekretoriaujant I. Mečkovskajai teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UADB „PZU Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB ,,Proectus“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2010-01-20 tarp ieškovo UAB DK „PZU Lietuva" ir atsakovo UAB „Proiectus" 2010-01-20 buvo sudaryta sutartinių prievolių laidavimo draudimo sutartis, kuria atsakovas apdraudė savo civilinę atsakomybę trečiajam asmeniui už žalą, vykdant apdraustą veiklą. Šį faktą patvirtina draudimo liudijimas PZULT Nr. 1148274 ir 2010-01-20 laidavimo raštas Nr. 1148274. 2010-01-18 atsakovas UAB „Proiectus" su Plungės rajono savivaldybės administracija sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. BT6-03-18, kuria atsakovas įsipareigojo parengti Plungės dujų skirstymo stoties, esančios Kaušėnų k., Plungės r., sanitarinės apsaugos zonos nustatymo (sumažinimo) specialųjį planą ir poveikio sveikatai vertinimą. Plungės rajono savivaldybės administracija remiantis sutarties 2.4. p. sumokėjo 726 Lt avansą pagal mokėjimo nurodymą Nr. Bl16761. Sutartimi pagal 2.6 p. atsakovas įsipareigojo darbus atlikti iki 2010-07-18, tačiau savo prievolių neįvykdė. 2010-08-09 raštu Nr. AS-1590 atsakovas buvo informuotas apie sutarties nutraukimą ir sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą. 2010-08-16 raštu Nr. AS-1636 Plungės rajono savivaldybės administracija kreipėsi į ieškovą dėl laidavimo 726 Lt sumai pervedimo. 2010-11-12 UAB DK „PZU Lietuva" priėmė sprendimą išmokėti draudimo išmoką. Draudimo išmoka Plungės rajono savivaldybės administracijai buvo sumokėta 2010-11-15 mokėjimo pavedimu Nr. 22833. Apie draudimo išmokos išmokėjimą atsakovas buvo informuotas 2011-11-12 raštu Nr. 04-11B-74646, o Plungės rajono savivaldybės administracija - raštu Nr. 04-11B-74645.

3Teismo prašo priteisti iš atsakovo UAB ,,Proectus“ ieškovui UAB DK „PZU Lietuva‘‘ 726 Lt sumą; 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimo išlaidų atlyginimą (žyminį mokestį - 68 Lt, už ieškinio parengimą- 459,80 Lt).

4Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta, prašo bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant (b.l. 36). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant (LR ( - ) str. 1 d.).

5Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko; apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai (viešo paskelbimo spaudoje būdu), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (( - ) str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pagal 2010-01-20 tarp šalių sudarytą prievolių laidavimo draudimo sutartį atsakovas apdraudė savo civilinę atsakomybę trečiajam asmeniui už žalą, vykdant apdraustą veiklą (b. l. 4,5). 2010-01-18 atsakovas UAB „Proiectus" su Plungės rajono savivaldybės administracija sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. BT6-03-18, kuria atsakovas įsipareigojo parengti Plungės dujų skirstymo stoties, esančios Kaušėnų k., Plungės r., sanitarinės apsaugos zonos nustatymo (sumažinimo) specialųjį planą ir poveikio sveikatai vertinimą, o Plungės rajono savivaldybės administracija remiantis sutarties 2.4. p. sumokėjo 726 Lt avansą pagal mokėjimo nurodymą Nr. Bl16761 (b. l. 9-12). Nors atsakovas pagal minėtos sutarties 2.6 p. įsipareigojo darbus atlikti iki 2010-07-18, tačiau savo prievolių neįvykdė. 2010-08-09 raštu Nr. AS-1590 Plungės rajono savivaldybės administracija atsakovą informavo apie sutarties nutraukimą ir sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą (b. l 13). Plungės rajono savivaldybės administracija kreipėsi į ieškovą dėl laidavimo 726 Lt sumai pervedimo, kuri pastarajai buvo sumokėta 2010-11-15 mokėjimo pavedimu Nr. 22833 (b. l. 14-16). Apie tai buvo informuotas atsakovas ir jam išsiųsta pretenzija Nr. 23/10-1028 (b. l. 17-19).

8LR CK 6.263 str. 1 d. nustato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Asmuo, savo veiksmais pažeidęs šias elgesio taisykles, privalo visiškai atlyginti žalą, padarytą asmeniui, turtui (CK 6.263 str. 2 d.).

9LR CK 6.70 str. įtvirtina prievolių užtikrinimo būdus. Pagal šio straipsnio 2 d., prievolių įvykdymas šalių susitarimu gali buti užtikrinamas kitais LR CK neįtvirtintais, bet šalių sutartyje aptartais prievolių įvykdymo užtikrinimo budais. Vienas tokių LR CK 6.70 str. neaptartų, bet LR Draudimo įstatyme nustatytų prievolių užtikrinimo būdų yra laidavimo draudimas

10Pagal sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklių 16.9 p., išmokėjęs užsakovui draudimo išmoką už neįvykdytą draudėjo prievolę, draudikas perima atgręžtinio reikalavimo teisę dėl išmokėtų sumų į draudėją.

11Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes bei surinktus įrodymus, pripažintina, kad atsakovas pažeidė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, o kadangi ieškovas išmokėjęs užsakovui draudimo išmoką už neįvykdytą draudėjo (atsakovo) prievolę, draudikas perėmė atgręžtinio reikalavimo teisę dėl išmokėtų sumų į draudėją, todėl reikalavimai dėl skolos tenkintini, iš atsakovo ieškovui priteistina 726 Lt skolos (CK 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.70 str. 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str.).

12CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d. pagrindu iš atsakovo taip pat priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

13Iš atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 68 Lt žyminio mokesčio (b. l. 1), 459,80 Lt išlaidų už advokato paslaugas (b. l. 35-36) ieškovui (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 6 p., 93 str. 1 d.) ir 3,99 Lt pašto išlaidų valstybei (CPK 96 str. 1 d.).

14Teismas, vadovaudamasis LR ( - ) 259, 263-270 str.,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo UAB ,,Proiectus“ į.k. 300864631, ieškovui UAB DK „PZU Lietuva“ (į.k. 110057869) 726 Lt (septynis šimtus dvidešimt šešis litus 00 ct) skolos ir 6 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2011-06-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 527,80 Lt (penkis šimtus dvidešimt septynis litus 80 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Priteisti iš atsakovo UAB ,,Proiectus“ į.k. 300864631 3,99 Lt (tris litus 99 ct) pašto išlaidų valstybei. (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai