Byla 2-2536-538/2010
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovui D. A., dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos prašo iš atsakovo D. A. priteisti 124 703,68 Lt. skolą už neteisėtai gautą ir negrąžintą paramą, 1 571,61 Lt. palūkanas už laikotarpį nuo 2010 m. birželio 17 iki 2010 m. rugsėjo 16 d. įskaitytinai, 5 procentų dydžio metines palūkanas skaičiuojamas nuo 2010 m. rugsėjo 17 d. iki tos dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos, nuo 124 703 Lt. dydžio neteisėtai gautos ir negrąžintos paramos sumos.

3Ieškovė taip pat prašo, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

4A. D. Alšauskiui teismo procesiniai dokumentai įteikti viešojo paskelbimo būdu. Atsakovas per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovės prašymu priimtinas sprendimas už akių. (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas D. A. 2005 m. spalio 28 d. ieškovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikė paraišką paramai gauti pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Standartų laikymasis" (reg. Nr. 058F1003002712), diegiant 1992 m. birželio 16 d. Tarybos direktyvos 92/46/EEB, nustatančios sveikatos taisykles žalio pieno, termiškai apdoroto pieno ir pieno produktų gamybai ir tiekimui į rinką. Pagal šią paraišką ieškovė atsakovui išmokėjo 26 700,30 Lt dydžio paramą. Be to, 2006 m. gegužės 12 d. atsakovas pateikė ieškovei dar vieną paraišką paramai gauti pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Standartų laikymasis" (reg. Nr. 068F1003002712), diegiant 1991 gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių reikalavimus (Nitratų direktyva). Pagal šią paraišką ieškovė atsakovui išmokėjo 99 143,12 Lt dydžio paramą.

7Pareiškėjai, norėdami gauti paramą pagal pateiktas paraiškas, turi laikytis Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonės „Standartų laikymasis" taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-496. Taisyklių 5.7 punkte yra įtvirtintas reikalavimas paramai gauti - turėti ne mažiau kaip 5 melžiamas karves. 2005 m. paraiškos deklaracijos 1 punkte yra nurodyta, jog atsakovas su šiomis taisyklėmis yra susipažinęs.

82009 m. lapkričio 2 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra, remdamasi VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, nustatė, kad atsakovo vardu nėra užregistruota melžiamų karvių. Atsižvelgiant į šiuos duomenis, konstatuotina, kad atsakovas nevykdė 2005 m. paraiškos deklaracijos 2.3 punkte prisiimto įsipareigojimo, t. y. paramos teikimo laikotarpiu nemažinti turimo melžiamų karvių skaičiaus. Be to, 2006

9m. paraiškos deklaracijos 1 punkte yra numatyta, jog taisyklių 5.8 punkte yra įtvirtintas reikalavimas paramai gauti - turėti ne mažiau kaip 10 užregistruotų sąlyginių gyvulių, tačiau 2009 m. spalio 27 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra, remdamasi VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, nustatė, kad atsakovo vardu nėra užregistruota sąlyginių gyvulių. Atsižvelgiant į šiuos duomenis, konstatuotina, kad atsakovas nevykdė ir 2006 m. paraiškos deklaracijos 2.4 punkte prisiimto įsipareigojimo, t. y. paramos teikimo laikotarpiu nemažinti turimo sąlyginių gyvulių skaičiaus.

10Nacionalinė mokėjimo agentūra užklausimais dėl papildomų dokumentų informavo atsakovą apie įsipareigojimų pagal 2005 m. ir 2006 m. paraiškas nesilaikymą. Atsakymo į paklausimus atsakovas ieškovei nepateikė. Dėl šių įsipareigojimų nevykdymo buvo priimti 2010 m. gegužės 11 d. ir 2010 m. gegužės 6 d. sprendimai „D. D. Alšauskiui išmokėtos paramos sugrąžinimo pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Standartų laikymasis" , kuriuo nuspręsta susigrąžinti iš atsakovo visą jam išmokėtą paramą pagal 2005 m. ir 2006 m. paraiškas.

11Apie susidariusią skolą už negrąžintą 125 843,42 Lt paramą ieškovė informavo atsakovą 2010 m. gegužės 17 d. raštu Nr. BRS-{3.82)-1043 „Dėl išmokėtos paramos sugrąžinimo", kuriame nurodė skolos atsiradimo priežastis, teisės aktus kaip pagrindą susigrąžinti skolą, lėšų grąžinimo terminą ir palūkanų skaičiavimą, jeigu atsakovas per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos negrąžins skolos. Atsakovė per minėta terminą skolos negrąžino.

12Dalį atsakovo skolos, t. y. 1 139,74 Lt, ieškovė, vadovaudamasi Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 16.2 punktu, 2010 m. gegužės 19 d. išskaičiavo iš paramos sumos, mokėtinos pieno gamintojams, nukentėjusiems nuo krizės pieno sektoriuje, todėl likusi bendra Nacionalinei mokėjimo agentūrai grąžintina įsiskolinimo suma yra 124 703,68 Lt, kuri priteistina ieškovės naudai.

13Ieškovė, vadovaudamasi Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 13 ir 14.1 punktais, nuo 2010 m. birželio 17 d. pradėjo skaičiuoti atsakovui palūkanas. Nacionalinė mokėjimo agentūra už laikotarpį nuo 2010 m. birželio 17 d. iki 2010 m. rugsėjo 16 d. atsakovui apskaičiavo 1 571,61 Lt palūkanų. Be to, vadovaudamasi Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių 13-14.1 punktais skaičiuojamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo 2010 m. rugsėjo 17 d. iki tos dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos, nuo 124 703 Lt. dydžio neteisėtai gautos ir negrąžintos paramos sumos, kurios priteistinos ieškovės naudai.

14Pagal Lietuvos Respublikos CPK 83 str.1d. 10 p., ieškovė nuo žyminio mokesčio yra atleista. Pagal LR CPK 96 str.1d., bylinėjimosi išlaidos valstybei, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovo, todėl iš atsakovo priteistina valstybei 3 526 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1d., 96 str.).

15Vadovaudamasis CPK 286, teismas

Nutarė

16Priteisti iš atsakovo D. A., a.k. ( - ) Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, į.k. 288739270, 124 703,68 Lt įsiskolinimo, 1 571,61 Lt palūkanų, už laikotarpį nuo 2010 m. birželio 17 d. iki 2010 m. rugsėjo 16 d., 5 procentų dydžio palūkanų, kurios skaičiuojamos nuo 2010 m. rugsėjo 17 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos, nuo 124 703,68 Lt dydžio neteisėtai gautos ir negrąžintos paramos.

17Priteisti iš D. A., a.k. ( - ) 3 526 Lt žyminio mokesčio valstybei.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai