Byla eB2-2909-259/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei mažajai bendrijai „SKUJA“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei mažajai bendrijai „SKUJA“,

Nustatė

3ieškovas pateikė teismui pareiškimą, kuriame prašoma iškelti bankroto bylą finansinių įsipareigojimų nevykdančiai atsakovei MB „SKUJA“. Nurodė, kad atsakovės įmonės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pareiškimo pateikimo teismui dienai sudarė 8 160,61 Eur. Siekdamas išieškoti skolą, ieškovas atsakovės įmonei taikė priverstinio poveikio priemones, tačiau įsiskolinimas nebuvo padengtas.

42017 m. lapkričio 27 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2017 m. gruodžio 8 d. 10.30 val., apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis). Prieštaravimų negauta.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

6LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Būtent šiuo pagrindu ieškovas prašo iškelti atsakovei bankroto bylą.

7Teismas 2017 m. lapkričio 10 d. nutartimi įpareigojo atsakovės vadovą (savininką) per 5 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos pateikti teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą, finansinę ir ūkinę būklę. Procesinius dokumentus du kartus išsiuntus Juridinių asmenų registre nurodytu atsakovės įmonės buveinės adresu – ( - ), taip pat Juridinių asmenų registro bei Gyventojų registro departamento duomenimis nustatytu atsakovės įmonės vadovo V. R. deklaruotos gyvenamosios vietos adresu – ( - ), jie įteikti nebuvo. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti dokumentų apie atsakovės įmonės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo MB „SKUJA“ spręstinas vadovaujantis ieškovo byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais. Taip pat teismas laiko, kad atsakovei teismo procesiniai dokumentai dėl finansinę padėtį pagrindžiančių dokumentų pateikimo įteikti CPK 123 straipsnio 4 dalies pagrindu.

8Nuo atsakovės įmonės įregistravimo datos - 2013 m. vasario 18 d., juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centrui nebuvo teikiamos įmonės finansinės ataskaitos. Iš VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad nuosavybės teise įregistruoto nekilnojamojo turto atsakovės įmonė neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės įmonės vardu registruotų transporto priemonių taip pat nėra. Pagal Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą informaciją, MB „SKUJA“ iki 2017 m. gruodžio 4 d. pateiktas mokesčių deklaracijas, kitus mokesčių apskaičiavimo dokumentus ir mokesčių apskaitos duomenis atsiskaitė su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais, tačiau yra nepateikusi metinių pelno mokesčio deklaracijų ir ataskaitų apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis už 2014 - 2016 m. mokestinius laikotarpius. VSDFV informacinės sistemos duomenimis, MB „SKUJA“ skola 2017 m. gruodžio 5 d. valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudarė 9 105,97 Eur, valstybiniu socialiniu draudimu apdraustų asmenų įmonėje nėra. Šių duomenų pagrindu spręstina, jog atsakovė šiuo metu neturi realaus turto, veiklos nevykdo, o jos skolos kreditoriams sudaro ne mažiau kaip 9 105,97 Eur.

9Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį, nagrinėjant bankroto bylas, tai, kad atsakovė neteikia kitokių duomenų apie savo įmonės kreditorius bei turimą turtą, vengia vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, vadovaujantis CPK 2 straipsniu, 7 straipsnio 2 dalimi, CK 1.5 straipsnio 4 dalimi, teismas sprendžia, kad nustatytas MB „SKUJA“ skolų ir turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti kreditoriaus ieškinį ir iškelti MB „SKUJA“ bankroto bylą (ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

10Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė UAB „Bankroto vadyba“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2, 4 dalys).

11Iškėlus MB „SKUJA“ bankroto bylą, areštuotinas šios įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

12Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

13Iškelti mažajai bendrijai „SKUJA“ (juridinio asmens kodas 303002810, registracijos adresas ( - )) bankroto bylą.

14Paskirti MB „SKUJA“ administratore UAB „Bankroto vadyba“ (juridinio asmens kodas 302347458, adresas ( - ), įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA090).

15Uždėti MB „SKUJA“ (juridinio asmens kodas 303002810) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

17Nustatyti, kad MB „SKUJA“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti VĮ Registrų centras, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos, ieškovams, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

19Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui.

20Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio... 3. ieškovas pateikė teismui pareiškimą, kuriame prašoma iškelti bankroto... 4. 2017 m. lapkričio 27 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 6. LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma,... 7. Teismas 2017 m. lapkričio 10 d. nutartimi įpareigojo atsakovės vadovą... 8. Nuo atsakovės įmonės įregistravimo datos - 2013 m. vasario 18 d.,... 9. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą... 10. Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto... 11. Iškėlus MB „SKUJA“ bankroto bylą, areštuotinas šios įmonės turtas... 12. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 13. Iškelti mažajai bendrijai „SKUJA“ (juridinio asmens kodas 303002810,... 14. Paskirti MB „SKUJA“ administratore UAB „Bankroto vadyba“ (juridinio... 15. Uždėti MB „SKUJA“ (juridinio asmens kodas 303002810) nekilnojamajam ir... 16. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 17. Nustatyti, kad MB „SKUJA“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti VĮ Registrų centras,... 19. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui.... 20. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...