Byla 2-40-547/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant Danguolei Lukošiūnienei, dalyvaujant pareiškėjui J. K., jo atstovei advokatei Viktorijai Čivilytei, pareiškėjo V. K. atstovui advokato padėjėjui Andrejui Zavtrakovui, pareiškėjos I. M. atstovei advokato padėjėjai Astai Vėbraitei, pareiškėjos U. K. atstovei advokato padėjėjai Eglei Paulauskytei, suinteresuotam asmeniui O. Š. išnagrinėjo civilinę bylą pagal

2pareiškėjo J. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai, O. Š., V. K., I. M., U. K. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

3pareiškėjo V. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims U. K., J. K., O. Š., I. M. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

4pareiškėjos I. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims U. K., J. K., O. Š., V. K. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ,

5pareiškėjos U. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims J. K., O. Š., V. K., I. M. dėl praleisto termino palikimui priimti pratęsimo,

Nustatė

6Pareiškėjas J. K., gim. ( - ) pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis priėmė B. K. palikimą faktiniu būdu bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėjas J. K. nepripažino kitų pareiškėjų pareiškimų ir prašė jų netenkinti.

7Pareiškėjas V. K., gim. ( - ) savo pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis priėmė savo motinos B. K. palikimą faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti iš J. K. 1500 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Pareiškėjo atstovas nurodė, kad jo atstovaujamasis nepripažįsta J. K. pareiškimo, kitų pareiškėjų pareiškimus pripažįsta.

8Pareiškėja I. M., gim. ( - ) pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji priėmė savo senelės B. K. palikimą faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą. Pareiškėja prašo priteisti iš J. K. 1500 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Pareiškėjos I. M. atstovė patvirtino ,kad jos atstovaujamoji pripažįsta kitų pareiškėjų pareiškimus , išskyrus – J. K..

9Pareiškėja U. K., gim. ( - ) savo pareiškimu prašo pratęsti jos praleistą įstatymu nustatytą terminą palikimui po senelės B. K. mirties priimti. Pareiškėja taip pat prašo priteisti iš J. K. 1500 Lt išlaidų advokatės Dianos Višinskienės kontoros pagalbai apmokėti. Atstovė nurodė, kad pareiškėja nesutinka su J. K. pareiškimu, su kitų pareiškėjų pareiškimais sutinka ir jiems neprieštarauja.

10Visi pareiškėjai nurodo tą pačią aplinkybę, kad ( - ) mirė B. K., a.k. ( - ) gyvenusi ( - ). Po B. K. mirties liko nekilnojamasis turtas: gyvenamasis namas, kurio unikalus Nr. ( - ) su priklausiniais, esantis ( - ), registruotas J. K. vardu. Taip pat visi pareiškėjai tvirtina, kad B. K. palikimas nebuvo priimtas, byloje yra pateikti šią aplinkybę patvirtinantys įrodymai.

11Pareiškėjos I. M. ir U. K. nurodo, kad palikėjos B. K. sūnus J. K., gim. ( - ) mirė ( - ) (anksčiau nei palikėja), todėl B. K. palikimą atstovavimo teise turėjo teisę priimti jos (O. K. dukros I. M. ir U. K.).

12Pareiškėjas J. K. nurodė, kad po žmonos mirties priėmė jos palikimą (jos turto dalį) faktiniu būdu, nes visą laiką naudojosi namu, nuolat mokėjo už elektrą, naudojo visus ūkio pastatus, visu turtu rūpinosi kaip savu, prižiūrėjo turtą. Jis paaiškino, kad namus, dėl kurių paveldėjimo dabar ir vyksta ginčas, jis su žmona pasistatė jau gyvendami santuokoje. Po žmonos mirties jis visą laiką gyveno tuose pačiuose namuose, išskyrus momentus, kai būdavo šalta ir snieginga žiema, ar gulėdavo ligoninėje. Jis visą laiką rūpinosi namais, pats susimokėdavo už elektrą, o kitokių mokesčių kaime nėra. J. K. nurodė, kad nei vienas iš pareiškėjų : nei V. K., nei I. M., o juolab U. K. sodyboje nesilankė. Jis paaiškino, kad visą šį laiką gyventi jam padėjo ir rūpinosi jo buitimi bei sveikata jo dukra O. Š. ir jos dukra V. Jis patvirtino, kad buvo atvejų, jog kiti giminaičiai atvažiuodavo jo aplankyti, tačiau tai buvo labai retai ir nebuvo susiję su turto valdymu. Pareiškėjas nurodė, kad vienkartiniais darbais kartais V. padėdavo jam ūkyje, bet jis nesirūpino šiais namais kaip savais.

13Pareiškėjas V. K. pareiškime nurodė, kad jis priėmė savo motinos palikimą faktiniu valdymu, jis priėmė jos asmeninius daiktus: maldaknygę, fotografijas, vazą, knygas, paklodes, austas lovatieses, siuvinėtas nosines, skarą, gintarinius karolius, megztas kojines. Be to prižiūrėjo ir likusį nekilnojamąjį turtą – namų valdą, esančią prie gyvenamojo namo, esančio ( - ) – per tris mėnesius po motinos mirties apšienavo žolę, išpjovė medžius.

14Pareiškėja I. M. pareiškime nurodė, kad per tris mėnesius priėmė palikėjos turtą faktiškai jį valdydama. Po senelės mirties jai priklausiusius pastatus pradėjo valdyti ir jais naudotis, rūpintis kaip nuosavais, prižiūrėjo prie gyvenamojo namo esančią aplinką, kadangi kaip tik buvo vasaros metas. Nurodė, kad apie jos senelės B. K. mirtį informuota nebuvo, tuo metu gyveno užsienyje. Pareiškime I. M. taip pat nurodo, kad nors per tris mėnesius į notarų biurą nesikreipė, tačiau per tris mėnesius priėmė palikėjos turtą faktiškai jį valdydama: pradėjo valdyti pastatus, prižiūrėjo gyvenamojo namo aplinką.

15Pareiškėja U. K. pareiškime nurodė, kad apie jos senelės B. K. mirtį informuota nebuvo, ji tuo metu gyveno užsienyje (Vokietijoje). Pareiškėja prašo susiklosčiusias aplinkybes (faktus, kad ji B. K. mirties laiku gyveno Vokietijoje, kad apie B. K. mirtį sužinojo jau praėjus įstatymo numatytam 3 mėnesių terminui) pripažinti svarbiomis ir pratęsti praleistą terminą palikimui priimti.

16Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė atsiliepimus byloje (b.l. 21, 37), kuriais sutinka su pareiškėjo J. K. pareiškimu. Suinteresuotas asmuo atsiliepimu byloje (b.l. 62-63) neprieštaraus pareiškėjų V. K., I. M., U. K. pareiškimams, jeigu šie pareiškėjai teismui pateiks įrodymus, o teismas juos pripažins pagrįstais ir išsamiais.

17Suinteresuotas asmuo O. Š. pateikė atsiliepimą byloje (b.l. 40), kuriuo su pareiškėjo J. K. (savo tėvo) reikalavimu sutinka, nurodė, kad tik jis (J. K.) vienas valdė ir iki šiol valdo jų (J. K. ir mirusiosios B. K.) bendrą turtą. Posėdžio metu suinteresuotas asmuo O. Š. paaiškino, kad palaiko tik tėvo J. K. pareiškimą, tuo tarpu visų kitų pareiškėjų pareiškimų nepripažįsta ir prašė jų netenkinti. Ji paaiškino, kad tėvas , J. K. , po savo žmonos B. mirties liko gyventi savo namuose ( - ) kaime. Nei tėvams būnant gyviems, nei mirus močiutei B. , brolio O. K. dukros senelių nelankė, o juolab nelankė senelio, po močiutės mirties. Ji nurodė, kad nei I. M. , nei U. K. niekaip nesirūpino senelių sodyba . Ji taip pat nurodė, kad ir brolis V. ir pačiu tėvu ir tėvo namais nesirūpino, atvažiuodavo labai retai. Ji tvirtina, kad tie namai turi priklausyti tėvui, nes tai jo namai, kuriuos jis pasistatė, kuriuose gyveno su žmona ir liko gyventi po jos mirties.

18Pareiškėjas (suinteresuotas asmuo) J. K. savo atsiliepimu (b.l. 67-69) nesutiko su V. K., I. M. ir U. K. pareiškimais nurodydamas, kad I. M. jokios aplinkos niekuomet netvarkė, turtu nesirūpino. Dėl U. K. termino pratęsimo J. K. nurodė, kad ji ne kartą buvo atvykusi į Lietuvą po močiutės mirties, tačiau daugelį metų nieko nedarė, kad priimtų palikimą, ilgą laiką nesidomėjo likusio turto likimu, jo neišlaikė, nesirūpino jo būkle. J. K. nurodė, kad U. K. turėjo galimybę pati ar per įgaliotą atstovą atlikti veiksmus, būtinus palikimui priimti, tačiau to nepadarė.

19J. K. dėl V. K. pareiškimo atsiliepime nurodė, kad palikimu – pastatais nesirūpino, jų netvarkė, neprižiūrėjo, nemokėjo mokesčių. J. K. remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika nurodo, kad aplinkybės, jog V. K. pasiėmė (jeigu pasiėmė) iš tėvų namų keletą motinos daiktų ir kitas jo elgesys nėra paveldėto turto savininko pareigų įgyvendinimas. J. K. teigimu V. K. nurodytos aplinkybės, V. K. atlikti veiksmai nereiškia, kad V. K. priėmė palikimą.

20Pareiškėjo J. K. pareiškimas tenkintinas, kitų pareiškėjų pareiškimai - atmestini.

21Liudytojas J. B. paaiškino, kad K. J. ir B. pažinojo gerai, nes yra jų kaimynas. Jis nurodė, kad po B. mirties tuose namuose gyventi liko J. K.. Jis paaiškino, kad po žmonos mirties J. liko gyventi kaime ir būna čia ir žiemą, nebent kai apserga. Liudytojas paaiškino matęs, kad kelis kartus po B. mirties atvažiavusį ir V. Liudytojas paaiškino, kad J. K. karvę pardavė dar prieš žmonos mirtį, daržų po žmonos mirties jis jau nesodino.

22Liudytojas A. T., K. kaimynas paaiškino, kad po žmonos B. mirties J. liko gyventi ( - ) kaime. Jis arba jo žmona nešdavo J. pieną. Kaime jis gyvena vienas iki šiol. Liudytojas nurodė, kad būdavo, jog žiemą J. kokiam mėnesiui iš kaimo ir išvažiuodavo. Jis paaiškino, kad jis nematė, jog J. padėtų kaime kas nors tvarkytis ir nurodė, kad ir tvarkyti ten nėra ką. Liudytojas nurodė, kad matydavo anūkę V., ar atvažiuodavo kitos anūkės – gal ir buvo, kai buvo mažos.

23Liudytojas D. V., dirbusi laiškininke, paaiškino, kad ji dirbo iki 2008 metų, aptarnavo ( - ) kaimą. Liudytoja patvirtino, kad ji nešiojo pensiją ir K.. Liudytoja paaiškino, kad ji nepamena, kuriais metais numirė J. K. žmona B., tačiau ir po jos mirties ji nešiojo pensiją J. ir kiekvieną mėnesį jį rasdavo, net ir žiemą, bent iki tol, kol ji dirbo. Ji paaiškino, kad pensiją nešiodavo dienos metu ir darbo dienomis. Pas J. K. po žmonos mirties yra mačiusi tik anūkę V., kitų – ne. Ji patvirtino, kad J. K. duodavo pinigus sumokėti už elektros energiją, kaip ir visi kiti kaimo gyventojai.

24Liudytoja E. K. , V. K. žmona, paaiškino, kad 2003 metais V. mama B. gyveno pas juos ir sūnus ją slaugė. Motina buvo atsivežusi ir savo daiktų: maldaknygę, drabužių, lovatiesių, gintarinius karolius, o kai išvyko tie visi daiktai liko ir sūnus juos priėmė kaip palikimą. Liudytoja paaiškino, kad vėliau sūnus V. važiuodavo į kaimą ir ten tvarkėsi vienas, nes žinojo, kurioje vietoje yra paliekamas sodybos raktas. Jis tvarkė aplinką, kiemą grėbė, atnešdavo į namus tėvui vandens, malkų. Liudytoja paaiškino, kad po laidotuvių, praėjus 3 savaitėms tėvas buvo namuose, taip pat ir dabar jis ten neperseniausiai buvo. Tačiau per metines jo nebuvo. Liudytoja nurodė, kad po motinos laidotuvių rudenį, bet dar buvo gerokai šilta, į kaimą nuvyko ji kartu su vyru ir I. M., namuose buvo ir tėvukas. Jos vyras tvarkė medžius, genėjo, o I. tvarkė namą viduje, išplovė grindis.

25Liudytoja A. R. paaiškino, kad ji yra U. K. draugė. Ji kartais kartu su U. važiuodavo tvarkyti kapų ir 2006 metais apie balandžio mėnesį atvažiavusios į kapus pamatė, kad mirusi ir močiutė. Liudytoja patvirtino, kad po šio išvykimo, U. buvo grįžusi rugpjūčio mėnesį gal 2 savaitėm ir po to ilgai negrįžo, tik šiemet buvo porai savaičių.

26Liudytoja O. S. paaiškino, kad ji su I. M. po I. močiutės mirties buvo nuvažiavusi į kapines. Ji žino, jog tuo metu I. užvažiavo ir į močiutės namus ir pasiėmė austas lovatieses. Liudytoja paaiškino, kad tai buvo 2005 m. lapkričio mėnesį. Ji paaiškino, kad I. senelių namuose atidarė langus, išvėdino, išplovė grindis.

27Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus Varėnos skyrius pažymoje nurodė, kad J. K. pensija yra mokama ( - ) nuo 1995-01-01 iki dabar (b.l.85).

28Marcinkonių seniūnas nurodo, kad J. K. savo gyvenamąją vietą yra deklaravęs ( - ) nuo 1965-05-06 (b.l.86).

29Žemės nuomos mokestį, mokesčius už elektrą moka pats J. K. (b.l.70-71,92).

30Nurodyti dokumentai patvirtina faktą, kad J. K. po savo sutuoktinės mirties liko gyventi jų bendruose namuose ir likusiu turtu rūpinosi kaip savu, nes tik jis vienas rūpinosi likusia žeme, pastatais, mokėjo už juos mokesčius. Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus paveldimą turtą valdyti esmė – aktyvūs įpėdinio veiksmai, kuriais siekiama įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą.

31Nei vienas iš kitų pareiškėjų : V. K., I. M. ir U. K. turtu nesirūpino. Vienkartiniai šių asmenų apsilankymai kaime, nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad jie rūpinosi likusiu turtu kaip savu ir kad jie priėmė palikimą, kad jų nurodyti veiksmai: kartkartinė sodo priežiūra, žolės nušienavimas, namo grindų išplovimas, nepatvirtina įpėdinio valios teisę naudotis turtu perkelti į kokybiškai naują stadiją – naudojimąsi, valdymą ir disponavimą. Šie pareiškėjai nepateikė teismui jokių neabejotinų ir neginčytinų įrodymų apie likusio B. K. turto valdymą.

32Palikimo priėmimo faktas nustatomas, kai įpėdinis nėra ir nebuvo padavęs palikimo atsiradimo vietos notarų biurui pareiškimo dėl palikimo priėmimo, nėra kreipęsis į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo, bet faktiškai pradėjo palikimą valdyti (CK 5.50 str. 2d.). Paveldėjimas – tai mirusiojo asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba testamentą. Įpėdinio nuosavybės teisės į palikimą atsiradimo pagrindas yra vienašalis įpėdinio sandoris – palikimo priėmimas.

33B. K. mirė ( - ) (b.l.5). J. K. ir B. Š. (K.) buvo sudarę santuoką , kuri buvo įregistruota 1950-05-23 (b.l.14). Varėnos rajono 2 notarų biuro pažyma patvirtinama, kad paveldėjimo byla , mirus ( - ) B. K., nevesta (b.l.6). Liudytojų parodymais, paties pareiškėjo J. K. ir suinteresuoto asmens O. Š. parodymais patvirtinama, kad J. K. po žmonos mirties liko gyventi buvusiuose savo žmonos namuose. Tai patvirtinama ir Marcinkonių seniūno pažyma, kurioje nurodoma, kad J. K. nuo 1965-05-06 savo gyvenamąją vietą yra deklaravęs ( - ) (b.l.86). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus Varėnos skyrius pažymoje nurodė, kad J. K. pensija yra mokama ( - ) nuo 1995-01-01 iki dabar (b.l.85). Žemės nuomos mokestį, mokesčius už elektrą moka pats J. K. (b.l.70-71,92). Byloje yra dokumentai, patvirtinantys , kad J. K. keletą kartų gulėjo ligoninėje.

34Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad J. K. prašomas nustatyti juridinis faktas reikalingas paveldėjimo tikslu. Teismas laiko, kad ištyrus byloje visus surinktus įrodymus neginčijamai buvo įrodyta, kad J. K. nuo ( - ), t.y. savo sutuoktinės mirties iki šiol tinkamai vykdė paveldėtojo turto savininko pareigas, rūpinosi palikimu, mokėjo mokesčius, saugojo ir prižiūrėjo turtą, pagal savo sveikatos būklę bei finansines galimybes ir poreikius jį tvarkė. Tokie įpėdinio J. K. veiksmai patvirtina aplinkybes, jog jis visus metus po savo sutuoktinės mirties rūpinosi likusiu turtu, elgėsi kaip paveldimo turto savininkas.

35Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas palikimo priėmimą reglamentuojančias teisės normas yra pabrėžęs, jog palikimo priėmimo faktiniu valdymu esmė – aktyvūs įpėdinio veiksmai, kuriais siekiama įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-01-08 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-7/2001; 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-442/2001). Bylos duomenimis patvirtinama, kad J. K. aktyvūs veiksmai vienareikšmiškai patvirtina įpėdinio valios teisę naudotis turtu kaip savo.

36Pareiškėjų V. K. ir I. M. pareiškimai netenkintini.

37V. K. atstovas paaiškino, kad V. K. keletą kartų apsilankė savo tėvo namuose, padėjo apžiūrėti medžius , nupjovė kriaušę, nušienavo žolę. Jis teigė, kad V. K. namuose kurį laiką gyvenusi motina paliko keletą savo daiktų: maldaknygę, austines lovatieses, drabužius, kurie ir liko sūnaus namuose, kaip motinos prisiminimas, sūnus šiuos daiktus priėmė ir saugojo.

38Paveldėjimo teisėje ir teismų praktikoje palikimo priėmimu nelaikoma palikėjo drabužių, asmeninių dokumentų, šeimos suvenyrų ir relikvijų pasidalijimas tarp įpėdinių. Toks daiktų paėmimas nelaikomas palikimo priėmimu, jeigu įpėdinis nesirūpino palikimu, jo netvarkė, neprižiūrėjo, nemokėjo mokesčių, nedalyvavo kartu su kitais įpėdiniais disponuojant daiktais, įeinančiais į palikimo sudėtį. Tokių įrodymų, jog V. K. mokėjo mokesčius, dalyvavo turto valdyme ir rūpinos palikimu kaip savu teismui nebuvo pateikta.

39I. M. atstovė nurodė, kad I. M. taip pat po senelės mirties buvo apsilankiusi jos namuose, kur išplovė grindis, išvėdino namus. Tačiau nei liudytojai, nei pareiškėjas J. K. nepatvirtino, kad I. M. buvo senelės B. K. namuose. Tai patvirtino, tik liudytoja O. S. Kitokių įrodymų, patvirtinančių I. M. rūpinimąsi palikimu ir oj tvarkymą teismui nepateikta.

40Todėl teismas laiko, kad byloje nebuvo surinkta įrodymų , patvirtinančių, kad V. K. ir I. M. valdė po savo motinos ir senelės mirties likusį turtą, juo rūpinosi kaip savu. Vien V. K. ir I. M. reti apsilankymai tėvų ir senelių namuose nėra pakankamas pagrindas pripažinti juos priėmusius palikimą.

41U. K. prašo atnaujinti terminą palikimui priimti, nurodydama, kad ji apie senelės laidotuves nieko nežinojo ir apie jos mirtį sužinojo tik 2006 metų pavasarį. Tačiau iš karto po sužinojimo, U. K. nei į teismą su pareiškimu, nei pas notarą nesikreipė, nors ne kartą dar buvo atvykusi į Lietuvą, kaip tvirtino jos draugė , liudytoja A. R.. Todėl teismas laiko, kad nuo 2006 metų iki 2012-03-09, kuomet U. K. kreipėsi į teismą su pareiškimu praėjo labai ilgas laiko tarpas ir visą šį laiką pareiškėja žinojo apie savo senelės mirtį , tačiau nesiėmė jokių aktyvių veiksmų dėl palikimo priėmimo. Praėjus tokiam ilgam laiko tarpui pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, jog įstatymo nustatytą terminą ji praleido dėl svarbių priežasčių.

42LR CK 5.50 str. 3d. nurodoma, kad palikimo priėmimo veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. CK 5.50 str. nustatytas terminas palikimui priimti gali būti pratęstas teismo, jeigu pripažįstama, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CK 5.57 str. 1d.). Byloje neginčytinai nustatyta, kad apie senelės mirtį U. K. sužinojo 2006 metų pavasarį, balandžio mėnesį, kuomet ji atvykusi į kapines rado greta tėvo ir jos senelės kapą. Tačiau į teismą su pareiškimu dėl termino pratęsimo ji kreipėsi tik 2012-03-09. Pareiškėja nenurodė jokių svarbių priežasčių, kurios būtų trukdę jai per tokį ilgą laiko tarpą kreiptis į teismą , siekiant įgyvendinti savo teisę į palikimą. Nors U. K. ir lankydavosi Lietuvoje, bet į teismą nesikreipė. Todėl teismas laiko, kad pareiškėja U. K. neatliko jokių aktyvių veiksmų tam, kad po senelės mirties priimtų palikimą per CK 5.50 str. 3d. nustatytą terminą ar per protingą terminą po to momento , kai sužinojo apie senelės mirtį. Tokios aplinkybės nustatytos nebuvo (CPK 178 str., 185 str.). Teismas laiko, kad pareiškėja U. K. nebuvo pakankamai atidi, sąžininga ir savo teises įgyvendinimo nerūpestingai ir aplaidžiai.

43Kadangi dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra priešingi, tai iš pareiškėjų V. K., I. M. ir U. K. priteistinos J. K. jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 443 str. 6d.). Pripažinus, kad pareiškėjo J. K. pareiškimas tenkintinas, priteistina jam iš kitų pareiškėjų, o pagal jo pareiškimą suinteresuotų asmenų : V. K., I. M. ir U. K. solidariai 140 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir 2500 Lt advokato atstovavimo išlaidų. Mokėjimo nurodymu patvirtinama, kad J. K. sumokėjo advokatų kontorai 2500 Lt už bylos parengimą ir atstovavimą.

44Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, kurios patvirtintos LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R -85, numatyta, kad vien pareiškimo surašymas maksimaliai gali būti įvertintas 2400 Lt, tokia pat suma gali būti įvertintas atsiliepimų rengimas. Pareiškėjo J. K. atstovė dalyvavo visuose teismo posėdžiuose, kurie vyko 2012-01-10, 2012-02-07, 2012-03-19, 2012-04-27 ir 2012-06-18. Siekiant dalyvauti teismo posėdyje advokatė turėjo išvykti į kitą miestą nei įprastinė advokatės darbo vieta, kam reikalingos taip pat papildomos išlaidos. Todėl teismas laiko, kad 2500 Lt suma priteistina pilnai, nes įvertinus Rekomendacijose nurodytus dydžius, ši suma yra reali ir jų neviršija.

45Vadovaudamasi LR CPK 444-448 str. str. , teismas

Nutarė

46J. K. pareiškimą patenkinti.

47Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. K., a.k( - ) priėmė palikimą po savo sutuoktinės B. K., a.k( - ) mirties ( - ), faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti.

48U. K. pareiškimą atmesti.

49I. M. pareiškimą atmesti.

50V. K. pareiškimą atmesti.

51Priteisti J. K. , a.k( - ) iš U. K., I. M. ir V. K. solidariai 2500 Lt (du tūkstančius penkis šimtus litų) atstovavimo išlaidų.

52Priteisti iš U. K., I. M. ir V. K. solidariai 60,24 Lt (šešiasdešimt litų dvidešimt keturis centus) pašto išlaidų valstybei.

53Sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant... 2. pareiškėjo J. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei... 3. pareiškėjo V. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims U. K., J. K., O. Š.,... 4. pareiškėjos I. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims U. K., J. K., O.... 5. pareiškėjos U. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims J. K., O. Š., V.... 6. Pareiškėjas J. K., gim. ( - ) pareiškimu prašo nustatyti juridinę... 7. Pareiškėjas V. K., gim. ( - ) savo pareiškimu prašo nustatyti juridinę... 8. Pareiškėja I. M., gim. ( - ) pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę... 9. Pareiškėja U. K., gim. ( - ) savo pareiškimu prašo pratęsti jos praleistą... 10. Visi pareiškėjai nurodo tą pačią aplinkybę, kad ( - ) mirė B. K., a.k. (... 11. Pareiškėjos I. M. ir U. K. nurodo, kad palikėjos B. K. sūnus J. K., gim. (... 12. Pareiškėjas J. K. nurodė, kad po žmonos mirties priėmė jos palikimą (jos... 13. Pareiškėjas V. K. pareiškime nurodė, kad jis priėmė savo motinos... 14. Pareiškėja I. M. pareiškime nurodė, kad per tris mėnesius priėmė... 15. Pareiškėja U. K. pareiškime nurodė, kad apie jos senelės B. K. mirtį... 16. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė atsiliepimus... 17. Suinteresuotas asmuo O. Š. pateikė atsiliepimą byloje (b.l. 40), kuriuo su... 18. Pareiškėjas (suinteresuotas asmuo) J. K. savo atsiliepimu (b.l. 67-69)... 19. J. K. dėl V. K. pareiškimo atsiliepime nurodė, kad palikimu – pastatais... 20. Pareiškėjo J. K. pareiškimas tenkintinas, kitų pareiškėjų pareiškimai -... 21. Liudytojas J. B. paaiškino, kad K. J. ir B. pažinojo gerai, nes yra jų... 22. Liudytojas A. T., K. kaimynas paaiškino, kad po žmonos B. mirties J. liko... 23. Liudytojas D. V., dirbusi laiškininke, paaiškino, kad ji dirbo iki 2008... 24. Liudytoja E. K. , V. K. žmona, paaiškino, kad 2003 metais V. mama B. gyveno... 25. Liudytoja A. R. paaiškino, kad ji yra U. K. draugė. Ji kartais kartu su U.... 26. Liudytoja O. S. paaiškino, kad ji su I. M. po I. močiutės mirties buvo... 27. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus Varėnos... 28. Marcinkonių seniūnas nurodo, kad J. K. savo gyvenamąją vietą yra... 29. Žemės nuomos mokestį, mokesčius už elektrą moka pats J. K.... 30. Nurodyti dokumentai patvirtina faktą, kad J. K. po savo sutuoktinės mirties... 31. Nei vienas iš kitų pareiškėjų : V. K., I. M. ir U. K. turtu nesirūpino.... 32. Palikimo priėmimo faktas nustatomas, kai įpėdinis nėra ir nebuvo padavęs... 33. B. K. mirė ( - ) (b.l.5). J. K. ir B. Š. (K.) buvo sudarę santuoką , kuri... 34. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad J. K. prašomas nustatyti juridinis faktas... 35. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas palikimo priėmimą... 36. Pareiškėjų V. K. ir I. M. pareiškimai netenkintini.... 37. V. K. atstovas paaiškino, kad V. K. keletą kartų apsilankė savo tėvo... 38. Paveldėjimo teisėje ir teismų praktikoje palikimo priėmimu nelaikoma... 39. I. M. atstovė nurodė, kad I. M. taip pat po senelės mirties buvo... 40. Todėl teismas laiko, kad byloje nebuvo surinkta įrodymų , patvirtinančių,... 41. U. K. prašo atnaujinti terminą palikimui priimti, nurodydama, kad ji apie... 42. LR CK 5.50 str. 3d. nurodoma, kad palikimo priėmimo veiksmai turi būti... 43. Kadangi dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra... 44. Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato... 45. Vadovaudamasi LR CPK 444-448 str. str. , teismas... 46. J. K. pareiškimą patenkinti.... 47. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. K., a.k( - ) priėmė... 48. U. K. pareiškimą atmesti.... 49. I. M. pareiškimą atmesti.... 50. V. K. pareiškimą atmesti.... 51. Priteisti J. K. , a.k( - ) iš U. K., I. M. ir V. K. solidariai 2500 Lt (du... 52. Priteisti iš U. K., I. M. ir V. K. solidariai 60,24 Lt (šešiasdešimt litų... 53. Sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo...