Byla AS-39-616-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gudyno (pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Algirdo Taminsko (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos V. U. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 29 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos V. U. skundą atsakovui Panevėžio apskrities viršininko administracijai dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja V. U. (toliau - pareiškėja) kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą skundu prašydama panaikinti Panevėžio apskrities viršininko įsakymo Nr. Ž-551 2006 m. gegužės 29 d. dalį, kuria S. J. leista įsigyti laisvo valstybinio fondo žemę ( - ).

5Panevėžio apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartimi įpareigojo V. U. iki 2006 m. rugsėjo 22 d. pašalinti skundo trūkumus: patikslinti reikalavimą nurodant, kurį Panevėžio apskrities viršininko įsakymą ir kurioje dalyje prašo panaikinti. Teismas konstatavo, kad kartu su skundu pateikti du atsakovo įsakymai: 2006 m. gegužės 29 d. Nr. Ž-1844 ir 2006 m. vasario 20 d. Nr. Ž-551, iš kurių nė vienas neatitinka prašomo panaikinti įsakymo datos ir numerio, be to, nė vienu iš jų nėra leista S. J. įsigyti laisvo valstybinio fondo žemę.

6Pareiškėja V. U. patikslintu skundu prašė panaikinti Panevėžio apskrities viršininko 2006 m.vasario 20 d. įsakymo Nr. Ž-551 dalį bei 2006 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. Ž-1844 dalį dėl leidimo įsigyti žemę pirmenybės teise ne aukciono būdu S. J. ir įpareigoti atsakovą grąžinti pareiškėją į eilę pretendentų, turinčių teisę įsigyti ne aukciono būdu žemę, besiribojančią su jos nuosavybės teise turimu žemės sklypu.

7II.

8Panevėžio apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 29 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos V. U. skundą ir, nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti V. U. skundą su priedais.

9Teismas nurodė, kad nors pareiškėja netiksliai nurodė skundžiamų įsakymų numerius, tačiau iš skundo, patikslinto skundo pavadinimo ir skundo esmės, prie skundo pridėtų skundžiamų aktų matyti, kad ji prašo panaikinti dalį Panevėžio apskrities viršininko 2006 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. Ž-551 ir dalį 2006 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. Ž-1844. Todėl abiejų skundžiamų įsakymų vienodo numerio nurodymą patikslinto skundo rezoliucinėje dalyje teismas nutarė laikyti technine klaida.

10Teismas pažymėjo, kad pareiškėja patikslintame skunde nurodė, jog siekia iš valstybės pirkti žemės sklypą ir iš esmės ginčija S. J. pirmenybės teisę pirkti žemės sklypą iš valstybės ne aukciono būdu. Teismo nuomone, šiuose ginčo santykiuose valstybė per savo instituciją dalyvauja ne kaip viešojo administravimo, o kaip ūkinės veiklos subjektas. Todėl laikytina, kad ginčas iš esmės kyla iš civilinių teisinių santykių ir toks ginčas nagrinėtinas ne administraciniame teisme, o bendrosios kompetencijos teisme. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir Administracinių bylų teisenos įstatymas, ABTĮ) 36 straipsnio 1 dalis numato, kad administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos bendrosios kompetencijos teismams. Su tokiu prašymu pareiškėja turėtų kreiptis į Rokiškio raj. apylinkės teismą. Teismas skundą atsisakė priimti kaip neteismingą administraciniam teismui (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.).

11III.

12Atskiruoju skundu pareiškėja V. U. prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 29 d. nutartį. Pareiškėja prašė šią administracinę bylą sujungti su Rokiškio rajono apylinkės teisme nagrinėjama byla pagal pareiškėjos ieškinį Panevėžio apskrities viršininko administracijos Žemėtvarkos skyriui dėl grąžintinos nuosavybės grąžinimo būdo pakeitimo ir minėto skyriaus pareigūnų veiksmų. Pareiškėja nurodė šiuos argumentus:

131. Rokiškio rajono apylinkės teismas pareiškėjai yra išaiškinęs, kad dėl aptariamo žemės sklypo neteisėto skyrimo S. J. pareiškėja turi kreiptis į Panevėžio apygardos administracinį teismą. Rokiškio rajono apylinkės ir Panevėžio apygardos administracinis teismai nukreipia pareiškėjos ginčą vienas kitam.

142. Ginčas vyksta ne tarp pareiškėjos ir S. J. Skundo esmė – neteisėtas Panevėžio apskrities viršininko administracijos Žemėtvarkos skyriaus sprendimas pripažįstant S. J. pirmumo teisę. Pareiškėja nėra civiliniuose santykiuose ir su Panevėžio apskrities viršininko administracija.

153. Rokiškio rajono apylinkės teisme nagrinėjama pareiškėjos iškelta byla dėl grąžintinos nuosavybės būdo pakeitimo turėtų būti nagrinėjama administraciniame teisme.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Iš esmės pareiškėja ginčija S. J. pirmenybės teisę pirkti žemės sklypą iš valstybės ne aukciono būdu. Pareiškėjos teigimu, ji taip pat yra pateikusi prašymą ir norėtų įsigyti tą patį žemės sklypą ( - ), į kurį pretenduoja S. J.

20Kaip matyti iš bylos medžiagos, byloje keliami valstybinės žemės įsigijimo klausimai, t.y. keliamas civilinis ginčas dėl privatinių teisinių santykių. Civilines bylas nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1 straipsnio 1 dalis, 22 straipsnio 1 dalis). Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 1 dalis).

21Rokiškio rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl termino atnaujinimo pakeisti valią dėl būdo, kuriuo atkuriamos nuosavybės teisės, Panevėžio apskrities viršininko sprendimo ir paveldėjimo teisės liudijimo iš dalies pakeitimo. Priešingai nei teigia pareiškėja, ji nesikreipė į Rokiškio rajono apylinkės teismą su prašymu dėl žemės neteisėto skyrimo S. J. Tai patvirtina Rokiškio rajono apylinkės teismo 2006 m. spalio 20 d. raštas Nr. GD-8301 (b. l. 54). Todėl nepagrįstas pareiškėjos atskirojo skundo argumentas, jog Rokiškio rajono apylinkės teismas pareiškėjai yra išaiškinęs, kad dėl aptariamo žemės sklypo neteisėto skyrimo S. J pareiškėja turi kreiptis į Panevėžio apygardos administracinį teismą.

22Pažymėtina, kad Panevėžio apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 29 d. nutartyje buvo sprendžiamas pareiškėjos skundo priėmimo klausimas. Nutartyje nebuvo sprendžiamas bylų sujungimo klausimas. Todėl apeliacine tvarka nagrinėjant pareiškėjos skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 29 d. nutarties bylų sujungimo klausimas nespręstinas.

23Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad pirmosios instancijos administracinis teismas pagrįstai atsisakė priimti skundą (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.). Panevėžio apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 29 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl tenkinti atskirąjį skundą ir ją panaikinti nėra pagrindo.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjos V. U. atskirąjį skundą atmesti.

26Panevėžio apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja V. U. (toliau - pareiškėja) kreipėsi į... 5. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartimi... 6. Pareiškėja V. U. patikslintu skundu prašė panaikinti... 7. II.... 8. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 29 d. nutartimi... 9. Teismas nurodė, kad nors pareiškėja netiksliai nurodė skundžiamų... 10. Teismas pažymėjo, kad pareiškėja patikslintame skunde nurodė, jog siekia... 11. III.... 12. Atskiruoju skundu pareiškėja V. U. prašo panaikinti... 13. 1. Rokiškio rajono apylinkės teismas pareiškėjai yra išaiškinęs, kad... 14. 2. Ginčas vyksta ne tarp pareiškėjos ir S. J. Skundo esmė – neteisėtas... 15. 3. Rokiškio rajono apylinkės teisme nagrinėjama pareiškėjos iškelta byla... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Iš esmės pareiškėja ginčija S. J. pirmenybės teisę pirkti žemės... 20. Kaip matyti iš bylos medžiagos, byloje keliami valstybinės žemės... 21. Rokiškio rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl termino... 22. Pažymėtina, kad Panevėžio apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo... 23. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad pirmosios... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Pareiškėjos V. U. atskirąjį skundą atmesti.... 26. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 29 d. nutartį... 27. Nutartis neskundžiama....