Byla e2-5364-653/2016
Dėl asociacijos LIETUVOS KREPŠINIO FEDERACIJA vykdomojo komiteto

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su civiline byla pagal VšĮ ieškovo VšĮ „KREPŠINIO RYTAS“ ieškinį atsakovui asociacijai LIETUVOS KREPŠINIO FEDERACIJA, trečiasis asmuo asociacija LIETUVOS KREPŠINIO LYGA (LKL), dėl asociacijos LIETUVOS KREPŠINIO FEDERACIJA vykdomojo komiteto

22016 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 2016/02-01 pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

3ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo įpareigoti atsakovą Asociaciją LIETUVOS KREPŠINIO FEDERACIJA nutraukti neteisėtus veiksmus, ribojančius ieškovo Viešosios įstaigos „KREPŠINIO RYTAS“ konkuravimo galimybes, ir panaikinti 2016-04-20 nutarimą Nr. 2016/02‑01 kaip negaliojantį nuo priėmimo dienos.

4Ieškovas ieškinį grindžia taip pat ir tuo, kad skundžiamas nutarimas riboja konkurenciją ir atitinka Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. 4 p. ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 str. numatytą draudimą sudaryti diskriminuojančius susitarimus.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko, be to, prašė perduoti bylą nagrinėti administraciniam teismui. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, jog buvo pažeistos bylų teismingumo taisykles (CPK 36 str.), kadangi tarp šalių susiklostę administracinio pobūdžio teisiniai santykiai lemia bylos teismingumą administraciniam teismui. Lietuvos krepšinio federacijos vykdomojo komiteto priimtas Nutarimas turi būti laikomas bendro pobūdžio aktu, susijusiu su bendro pobūdžio Lietuvos krepšinio klubų, kaip visuomenės grupės, teisių apribojimais. Dėl to šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl atsakovo priimto bendro pobūdžio akto teisėtumo. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 15 str. 1 d. 12 p. administraciniai teismai sprendžia bylas dėl visuomeninių organizacijų, bendrijų, politinių partijų, politinių organizacijų ar asociacijų priimtų bendro pobūdžio aktų teisėtumo. Speciali teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2011-12-30 yra išaiškinusi, kad bylos dėl sporto federacijų kaip nevyriausybinių organizacijų ir sportininkų dėl sprendimų, kuriuose yra patvirtintos bendro pobūdžio taisyklės, yra teismingos administraciniam teismui (bylos Nr. T-82/2011). Ginčijamas nutarimas negali būti laikomas asociacijos sprendimu Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. 4 p. ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo prasme. Priimdamas ginčijamą nutarimą atsakovas įgyvendino jai valstybės priskirtą funkciją, todėl konkurencijos teisės normos veiklai, kuri yra susijusi su viešosios valdžios įgyvendinimu, netaikomos (Teisingumo Teismo 1994-01-19 sprendimas byloje Nr. C-364/92 SAT Fluggesellschaft).

6Ieškovas 2016-07-28 rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad atsakovo nurodyta Specialiosios teisėjų kolegijos nutartis šiuo atveju netaikoma, nes nurodytoje byloje nebuvo sprendžiami klausimai dėl konkurencijos teisės pažeidimo; taip pat ginčas buvo sprendžiamas tarp sportininko ir sporto federacijos, tuo tarpu šiuo atveju ginčas sprendžiamas tarp asociacijos ir jos nario. Visi ieškiniai, kurie grindžiami Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 str. nuostatų pažeidimu, yra nagrinėjami Vilniau apygardos teisme.

7Atsižvelgus į šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, teismui kilo abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo, todėl tikslinga kreiptis į specialią teisėjų kolegiją dėl rūšinio bylos teismingumo klausimo sprendimo (CPK 36 str. 3-4 d.).

8Iš ieškinio matyti, kad ieškovas ginčija atsakovo 2016-04-20 nutarimą Nr. 2016/02‑01,

9t. y. asociacijos – nevyriausybinės sporto organizacijos - bendro pobūdžio teisės akto teisėtumą. Tarp šalių susiklostė administracinio pobūdžio teisiniai santykiai. Dėl to, nežiūrint į tai, kad ieškovas ieškinį grindžia ir Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. 4 p. bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 str., teismo nuomone, šiuo atveju byloje vyrauja administracinis teisinis santykis ir dėl to byla turėtų būti nagrinėjama administraciniame teisme (ABTĮ 15 str. 1 d. 12 p., CPK 36 str. 2 d.).

10Teismas, vadovaudamasis LR CPK 36 str., 291 str.,

Nutarė

11kreiptis į specialią teisėjų kolegiją dėl nagrinėjamos bylos rūšinio teismingumo klausimo sprendimo.

12Nutartį paduoti per Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą.

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai