Byla Iv-2706-208/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su J. R. skundu,

Nustatė

22011-04-21 J. R. paštu išsiuntė skundą, kuriuo prašo priteisti 40 000 Lt neturtinę žalą.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d., administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Ginčai dėl žalos atlyginimo yra civilinio pobūdžio ir nagrinėjami bendrosios kompetencijos teismuose (Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d., 25 str.). Administracinis teismas nagrinėja tik tuos ginčus dėl žalos atlyginimo, kurie yra apibrėžti Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 3 p., t. y. ginčus dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo.

5Šiuo atveju J. R. žalos atlyginimą sieja ne su viešojo administravimo subjektų neteisėtais veiksmais, bet su kardomosios priemonės – suėmimo - paskyrimu. Skundai dėl žalos, padarytos dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto suėmimo kardomosios priemonės taikymo tvarka, neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo, neteisėto administracinės nuobaudos – arešto – paskyrimo yra nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio kodekso 6.272 str. 1 d. ).

6Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, J. R. skundą atsisakytina priimti, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p.).

7Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p.,

Nutarė

8atsisakyti priimti J. R. skundą.

9Išaiškinti, kad pareiškėjas dėl žalos atlyginimo gali kreiptis su ieškiniu į bendrosios kompetencijos teismą.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti J. R..

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai