Byla 2-1211-231/2012
Dėl skolos už vartojimo kreditą, palūkanų, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų ir procesinių palūkanų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant Gražinai Simanavičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB DNB bankas ieškinį atsakovams R. D. ir A. D. dėl skolos už vartojimo kreditą, palūkanų, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų ir procesinių palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 5277,67 EUR negrąžinto vartojimo kredito, 493,42 EUR palūkanų, 840,29 EUR delspinigių, 7,17 procentų dydžio palūkanas už priteistą 5277,67 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad šalys 2008-05-15 sudarė Kreditavimo sutartį Nr. 2700-2008-42711, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovams 6371,64 EUR dydžio vartojimo kreditą, kurį grąžinti atsakovai įsipareigojo minėtoje kredito sutartyje nustatyta tvarka ir terminais iki 2013-04-30. Tačiau atsakovai savo įsipareigojimų tinkamai nevykdo, nuo 2009-05-29 nemoka ieškovui vartojimo kredito, o nuo 2009-06-30 nevykdo pareigos mokėti palūkanas už naudojimąsi vartojimo kreditu, todėl liko skolingi ieškovui prašomas priteisti sumas.

3Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdį ieškovui pranešta įstatymų nustatyta tvarka.

4Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti CPK 130 straipsnio nustatyta tvarka. Atsakovai atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš 2008-05-15 Kreditavimo sutarties Nr. 2700-2008-42711 (toliau – Sutartis) matyti, kad ieškovas suteikė atsakovams 6371,64 EUR dydžio vartojimo kreditą, kurį grąžinti kredito gavėjai įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais iki 2013-04-30 (b.l. 4-13). Atsakovai įsipareigojimų pagal Sutartį ieškovui tinkamai nevykdė ir liko skolingi ieškovo prašomas priteisti sumas.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CPK 6.59 str.). Kadangi atsakovai nevykdė prievolių pagal Sutartį, jie įsiskolino ieškovui 5277,67 EUR negrąžinto kredito, 493,42 EUR palūkanų už negrąžintą kreditą.

8CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams (CK 6.37 str. 3 d.). Be to, pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, palūkanų dydis už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, gali būti nustatytas įstatymu ar sutartimi. Sutarties specialiosios dalies 5 punkte šalys susitarė dėl 7,17 procentų dydžio metinių palūkanų, todėl ieškovo reikalavimas dėl 7,17 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo taip pat pagrįstas ir tenkintinas.

9CK 6.258 str. 1 d. numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Šalys Sutartimi (Sutarties bendrosios dalies 27 punktas) susitarė, jog atsakovai, už laiku negrąžintą kreditą, nesumokėtas palūkanas, įmokas moka kredito davėjui 0,08 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Teismas, įvertinęs skolos dydį, skolos atsiradimo laiką, laikotarpį, už kurį paskaičiuoti delspinigiai, nepaneigdamas šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių prievolių nevykdymą, daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju ieškovo prašomų priteisti delspinigių dydis yra protingas. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas dėl 840,29 EUR delspinigių priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

10Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovų priteistina 1895,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, tai yra 685,00 Lt žyminio mokesčio ir 1210,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 93 str. 1 d.).

11Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministrės 2011-11-07 įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, 8,33 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentu įteikimu, valstybei nepriteisiamos.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.37, 6.38, 6.59, 6.63, 6.189, 6.210, 6.258, 6.886, str., CPK 5, 88, 93, 96 str. str., CPK 5, 93, 96, 177-178, 259, 260, 270 str. str., teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti solidariai iš R. D. ir A. D. 5277,67 EUR negrąžinto kredito, 493,42 EUR palūkanų, 840,29 EUR delspinigių, 7,17 procentų dydžio palūkanas už priteistą 5277,67 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-05-03 iki teismo sprendimo įvykdymo ir iš kiekvieno po 947,50 Lt bylinėjimosi išlaidų AB DNB bankas.

15Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai